Công an Nghi Xuân phá nhiều chuyên án trọng điểm trong thời gian ngắn
(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều chuyên án được phá trong khoảng thời gian ngắn đã thể hiện bản lĩnh và trình độ nghiệp vụ sắc bén của Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). 
50f2x66f2x5874xc393x9bbdx60e0x6988x9b3bx90c3xX7xba5fx84adx6475x6145xa1f0x7ea3xX5xb97fxXaxa948x5f1dx6ccdx7cc1xbd0fxX3xX6xX15xX3xX1xbb24x622fx54c0xX15xX3x716bxX16xX1xXdxX3x691cxX1cx528axX15xX3xX16xX1xXdxX3x8eb9xa0ffxX1cxX3xX30xX15xX3xXex9b05x52a2xX15xX16xX3xXex7d50xX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dx5eaexX15xX3x8c3bxX15xX0xb194xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5a85xX10xX6xX2fxXaxX12xX0xX10xc463xX12xX3xXcxX3dxX3x999fx624dxX1cxX3xX15x5280xX62xX3x83c3x7e2fxX70xX71xX3xX68x5ceexX15xX3xX15xX6xX1dx7e75xX3xX15xX1xXdx6b4fxX1cxX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xX3xX68xcdb1x9e62xX4xX3xXbxX1xX48xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3x671cxX1xX38x7eb0xX15xX16xX3xXexX1x7065xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX15xX16xcef5xX15xX3xX68x757cxX3xXexX1xbd6cxX3xX1xXdxX1exX15xX3x86c1xXa0xX15xX3xX5xc323xX15xX1xX3xa0ecx7049xX3xXexX37x95aaxX15xX1xX3xX68x8e02xX3xX15xX16xX1xXdxX1exXbxX3xXc8x51b8xX3xX7xXb0xX4xX3xXbfx7856xX15xX3xX4x7201xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3x8c56xX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1x906bxccfbxX3xX0xX4bxX10xX62xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10x8699xXex7bfdxX6xX5xXdxX16xX15xb1dcxX3xX4xX10xX15xXexX10xX37x7062xXaxX12xX0xXdxX62xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxb3c9xXdxX2fxXexX1xX13axX3xd055xX2x8a8exXbxX132xX142xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX13axX3xX16axX2xX71xXbxX132xX142xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13axX4bxX4bxXdxX10bxXbfxX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxXc8xX15xX4bxX15xX10xX161xX7xX4bxX70xX71xX70xX16axX4bxX2x9f9ex6643xX2fxX168xX2x5a6exX1a6xX2xX2xX1a5xXex884exX1b0xX16axX1a5xX5xX168xX134xX1b0xX70xX2fxX168xX2xX168xX16axX16axX71xX16axXexX16axX1a6xX1a6xX2xX168xX5xX71xX10bx8a6cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX16xX1xXdxX3xX2fxX30xX1cxX3xX30xX15xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xXexX3dxX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX38xX15xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX132xXexX134xX6xX5xXdxX16xX15xX13axX3xX4xX10xX15xXexX10xX37xX142xXaxX12xX0xX10xX62xX12xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xXbxX1xc8e6xXdxX3xX1xX90xXbxX3xXc8xa934xXdxX3x69d9xX1xaa1cxX15xX16xX3xX13xXa0xX15xX1xX3xX7xX48xXexX3xX62xX6xX3xXexba34xX1dxX3xX102xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1xX10axX3xXbfxXb0xXexX3xX1aaxX168xX3xX68xX261xXdxX3xXexX8fxX90xX15xX16xX3xX7xb0aexX3xX2fxXdcxX15xX16xX3xX62xX6xX3xXexX27fxX1dxX3xXexcb8fxXdxX3xXexX1x8ebbxX3xXexX37xX30xX15xX3xX26xX1cxX28xX15xX3x9a23xX15xX10bxX0xX4bxX10xX62xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9d96xX38xX2fxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX132xXexX134xX6xX5xXdxX16xX15xX13axX3xX4xX10xX15xXexX10xX37xX142xXaxX12xX0xX7xXexX37xX38xX15xX16xX12xX26cxX1xX48xX3xX15xX1xXdxX81xX1cxX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xX3xXexX37x7311xX15xX16xX3xX68xXdxXb8xX62xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xXexX1xXa6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX15xX16xXb0xX15xX0xX4bxX7xXexX37xX38xX15xX16xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX38xX2fxX1dxXaxX12x889exXc9xX38xX3xX5xX27fxX4xX3xX2xX1b0xX1xX1a5xX71x5d10xX3xX15xX16xXc9xX1dxX3xX2xX1a5xX4bxX1a6xX4bxX70xX71xX70xX71xX7cxX3xXexX37xX45xX15xX3xX68xX8fxXa6xX15xX16xX3xX68xXdxX3xX5xXc9xX62xX3xXc8xX81xX7cxX3xX9dxX1xXdxX3x91d3xX1cxX6xX3xX68xX38xX2b5xX15xX3xbe88xX1xX1cxX3xX2fxXdxX3xXex76baxX4xX1xX3xX21xX16xX1cxX1dxcb6cxX15xX3x5f76xX1cxX7cxX3xXexX1xX2baxX3xXexX37xX30xX15xX3xXcxXdxX45xX15xX3xac5cxXdxX81xX15xX7cxX3xX4xX1xX2baxX3xce32xX10bxX358xX10bxXcxX10bxX3xX102x990bxX21xX3xX2xX1b0xX1b0xX168xX10axX3xXbfxX2baxX3xX2xX3xX15xX6xX62xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX45xX15xX3xX2fxaae3xX15xX16xX3xX2fxX6xX38xX3xX68xX10xX3xX2fxX31dxX6xX7cxX3xX4xX8fxX269xXbxX3xX2xX3xX68xXdxX1exX15xX3xXexX1xX38xX2b5xXdxX3xX2fxXdxX3xX68xXd2xX15xX16xX3xXexX37xX2baxX3xX16xXdxX48xX3xX1xa65exX15xX3x72ffxX3xXexX37xXdxX1exX1cxX3xX68x71c1xX15xX16xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX38xX2fxX1dxXaxX12xX21xX1x8892xX15xX3xX68xX8fxX90xX4xX3xXexXdxX15xX3xXbfxX48xX38xX7cxX3xX15xX16xX6xX1dxX3xX9dxX1xXdxX3xXc8xXdcxX3xXc8xXdxX1exX4xX3xX132xXa0xX1dxX3xX37xX6xX7cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xc1a7xX15xX16xX3xXexX37xXdxXb8xX15xX3xX9dxX1xX6xXdxX3xX5xa343xX4xX3xX5xX8fxX90xX15xX16xX3xX68xXb8xX3xXexX37xX1cxX1dxX3xXbfxXb0xXexX10bxX3xX13xX1xX8fxX6xX3xX68xX69xX1dxX3xX70xX16axX3xX16xXdxXa6xX3xX7xX6xX1cxX7cxX3xX3c9xX45xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX1cxX30xX15xX3xX102xX3d1xX21xX3xX2xX1b0xX1b0xX1a6xX7cxX3xXexX37xX27fxX3xXexX2b5xXdxX3xXexX1xX14xX15xX3xX2ddxXcdxX15xX1xX3xX26cxX1xX27fxX4xX7cxX3xX132xXb4xX3xX3bfxX6xX15xX3xXcxX37xX8fxXa6xX15xX16xX10axX3xXbfxX2baxX3xXexX493xX62xX3xX16xX31dxX15xX3xX4xX3efxX15xX16xX3xXexX6xX15xX16xX3xXc8xX449xXexX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX38xX2fxX1dxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX62xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX161xXdxX2fxXexX1xX13axX3xX168xX2xX16axXbxX132xX142xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX13axX3xX16axX2xX71xXbxX132xX142xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13axX4bxX4bxXdxX10bxXbfxX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxXc8xX15xX4bxX15xX10xX161xX7xX4bxX70xX71xX70xX16axX4bxX2xX1a5xX1a6xX2fxX168xX2xX1aaxX1a6xX2xX70xX1aaxXexX2xX70xX2xX1a5xX5xX2xX134xX1b0xX70xX2fxX168xX2xX168xX16axX1aaxX1a5xX168xXexX1aaxX71xX1b0xX1a6xX1a5xX5xX71xX10bxX1caxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX16xX1xXdxX3xX2fxX30xX1cxX3xX30xX15xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xXexX3dxX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX38xX15xXaxX12xX0xX10xX62xX12xX13xX48xX4xX3xX68xX261xXdxX3xXexX8fxX90xX15xX16xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xX7xX261xX3xX1aaxX168xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX45xX15xX3xXbfxX2baxX3xXbfxXb0xXexX3xX391xX1cxXa0xX3xXexX6xX15xX16xX3xX9dxX1xXdxX3xX68xX6xX15xX16xX3xX7xX2a6xX3xX2fxXdcxX15xX16xX3xX62xX6xX3xXexX27fxX1dxX3xXexX2b5xXdxX3xXexX1xX2baxX3xXexX37xX30xX15xX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX2c6xX15xX10bxX0xX4bxX10xX62xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX38xX2fxX1dxXaxX12xXcxX37xX8fxX269xX4xX3xX68xX493xX7cxX3xX15xX16xXc9xX1dxX3xX1a5xX2xX4bxX1a5xX4bxX70xX71xX70xX71xX7cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX68xXb4xX3xXbxX1xX48xX3xXexX1xXc9xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xX3xXcxX13xX3xX71xX1a5xX70xX71xX7cxX3xXbfxXb0xXexX3xX16xXdx6d86xX3xX5axX38xXc9xX15xX16xX3xX3bfxXcdxX15xX1xX3xX3c9xXdxX15xX1xX3xX102xX3d1xX21xX3xX2xX1b0xX1b0xX70xX7cxX3xXexX37xX27fxX3xXexX2b5xXdxX3xXexX1xX14xX15xX3xX5axXa0xXdxX3xX3c9xXdcxX4xX7cxX3xX132xXb4xX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX5axXa0xXdxX10axX10bxX3xXcxX37xX38xX15xX16xX3xX9dxX1xX38xXa0xX15xX16xX3xXexX1xXa6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX3dxX3xX15xX16xXc9xX1dxX3xX70xX71xX4bxX70xX3xX134xX3xX1a5xX2xX4bxX1a5xX7cxX3xX5xX90xXdxX3xX2fxXdcxX15xX16xX3xX62xX31dxXdxX3xX15xX16xX8fxXa6xXdxX3xX68xX6xX15xX16xX3x66bbxX4xX6dxX15xX16xX3xX62xXcdxX15xX1xab43xX3xX4xX1xX261xX15xX16xX3xX2fxX2baxX4xX1xX3xX13xX38xXc8xXdxX2fxX134xX2xX1b0xX7cxX3xX68xX261xXdxX3xXexX8fxX90xX15xX16xX3xX68xXb4xX3xX16xX28xX1dxX3xX37xX6xX3xX1aaxX3xXc8xXdcxX3xXexX37xXd2xX62xX3xX4xXb0xXbxX3xXexXc9xXdxX3xX7xXa0xX15xX3xXexX2b5xXdxX3xX15xX1xXdxX81xX1cxX3xX68xX2baxX6xX3xXbfxXc9xX15xX3xX15xX1xX8fxX13axX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX26cxX1x90dcxX7cxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xXcxX1xXc9xX15xX1xb581xX3xXc8xX269xXdxX3xXexX7efxX15xX16xX3xXexX37xX2baxX3xX16xXdxX48xX3xXexXc9xXdxX3xX7xXa0xX15xX3xX1xX422xX15xX3xX2xX71xX71xX3xXexX37xXdxX1exX1cxX3xX68xX42exX15xX16xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX38xX2fxX1dxXaxX12xX3bfxX69xX1cxX3xX15xX6dxX62xX3xX70xX71xX70xX71xX7cxX3xX7xX6xX1cxX3xXexX1xXa6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX1xX10xX38xX3xX2fx54dfxXdxX7cxX3xX15xX16xXc9xX1dxX3xX2xX71xX4bxX2xX7cxX3xX13xX422xX3xX391xX1cxX6xX15xX3xX13xX3d1xX3bfxXcxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xXbxX1xX48xX3xXexX1xXc9xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xX3xX7xX261xX3xX3adxX3adxX2ddxXcxX3adxX2xX70xX2xX425xX7cxX3xXbfxXb0xXexX3xX16xXdxX702xX3xX1aaxX3xX68xX261xXdxX3xXexX8fxX90xX15xX16xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xX68xX8fxXa6xX15xX16xX3xX2fxX28xX1dxX3xX68xX48xX15xX1xX3xXbfxX2b5xX4xX3xXbfx6125xX15xX16xX3xX1xXcdxX15xX1xX3xXexX1x63afxX4xX3xX5xX14xX3xX68xX81xX3xX2fxX38xX3xX21xX16xX1cxX1dxX3aaxX15xX3xXcxX1xX2baxX3xX5axX38xX6xX3xX102xX3d1xX21xX3xX2xX1b0xX1aaxX71xX7cxX3xXexX37xX27fxX3xXexX2b5xXdxX3xXexX1xX2baxX3xXexX37xX30xX15xX3xXcxXdxX45xX15xX3xX3bfxXdxX81xX15xX10axX3xX4xX69xX62xX3xX68xX69xX1cxX10bxX3xX3bfxX28xX1dxX3xX5xXc9xX3xXbfxX6dxX15xX16xX3xX15xX1xX493xX62xX3xX7xX2a6xX3xX2fxXdcxX15xX16xX3xX62xX2b5xX15xX16xX3xXdxX15xXexX10xX37xX15xX10xXexX7cxX3xXbxX1xX69xX15xX3xX62xX81xX62xX3xc3daxX6xX5xX38xX7cxX3xX62xX10xX7xX7xX10xX15xX16xX10xX37xX3xX4xXc9xXdxX3xX68x5e64xXexX3xXexX37xX45xX15xX3xX7xX62xX6xX37xXexXbxX1xX38xX15xX10xX3xX68xXb8xX3xX4xX1xX1cxX1dxXb8xX15xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX62xX1cxX6xX3xXbfxX48xX15xX3xX5xX14xX3xX68xX81xX3xXexX37xX45xX15xX3xX68xX2baxX6xX3xXbfxXc9xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xXc8xX269xXdxX3xX7xX261xX3xXexXdxX81xX15xX3xX16xXdxX6xX38xX3xX2fxX2baxX4xX1xX3xX1xX8eaxX15xX16xX3xX15xX16xXc9xX1dxX3xX1xX422xX15xX3xX2xX71xX71xX3xXexX37xXdxX1exX1cxX3xX68xX42exX15xX16xX7fcxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX132xXexX134xX6xX5xXdxX16xX15xX13axX3xX4xX10xX15xXexX10xX37xX142xXaxX12xX0xXdxX62xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX161xXdxX2fxXexX1xX13axX3xX168xX2xX16axXbxX132xX142xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX13axX3xX16axX2xX71xXbxX132xX142xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13axX4bxX4bxXdxX10bxXbfxX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxXc8xX15xX4bxX15xX10xX161xX7xX4bxX70xX71xX70xX16axX4bxX2xX1a5xX1a6xX2fxX168xX2xX1aaxX1a6xX2xX1a5xX1aaxXexX2xX2xX425xX1b0xX5xX2xX71xX134xX1b0xX70xX2fxX168xX2xX168xX16axX1b0xX70xX425xXexX425xX1b0xX16axX70xX71xX5xX71xX10bxX1caxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX16xX1xXdxX3xX2fxX30xX1cxX3xX30xX15xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xXexX3dxX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX38xX15xXaxX12xX0xX10xX62xX12xX21xX16xX1cxX1dxX3aaxX15xX3xXcxX1xX2baxX3xX5axX38xX6xX3xX102xX48xX38xX3xX68x7ccexX10axX3xX134xX3xX68xX261xXdxX3xXexX8fxX90xX15xX16xX3xX4xX69xX62xX3xX68xX69xX1cxX3xX68xX8fxXa6xX15xX16xX3xX2fxX28xX1dxX3xX68xX48xX15xX1xX3xXbfxX2b5xX4xX3xX5xX14xX3xX68xX81xX3xX4xX3efxX15xX16xX3xX168xX3xX68xX42exX15xX16xX3xXbxX1xX2b5xX62xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xX3xX7xX261xX3xX3adxX3adxX2ddxXcxX3adxX2xX70xX2xX425xX10bxX0xX4bxX10xX62xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX38xX2fxX1dxXaxX12xc8acxX493xXbxX3xX5xX2b5xXdxX3xX1xXc9xX15xX1xX3xXexX37xXcdxX15xX1xX3xX1a6xX3xX15xX6dxX62xX3xX391xX1cxX6xX7cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX68xXb4xX3xX68xXdxX81xX1cxX3xXexX37xX6xX3xX5xXc9xX62xX3xX37xX861xX3xX70xX1a6xX2xX4bxX1a5xX2xX70xX3xXc8xXdcxX3xX132xX28xX62xX3xXbxX1xX2b5xX62xX3xXexX37xX449xXexX3xXexX4a3xX3xX132xXb4xX3xX1xXd2xXdxX7cxX3xXexX1xX1cxX3xX1xX42exXdxX3xXexXc9xXdxX3xX7xXa0xX15xX3xXexX37xX2baxX3xX16xXdxX48xX3xX1xX422xX15xX3xX1a5xX3xXex998exX3xX68xX42exX15xX16xX10bxX3xX3bfxX42exX15xX16xX3xXexX1xXa6xXdxX7cxX3xXbxX1xX48xXexX3xX1xXdxX1exX15xX7cxX3xX132xX2a6xX3xX5x64a1xX3xX70xX2xX425xX3xXc8xXdcxX7cxX3xX2xX425xX70xX3xX68xX261xXdxX3xXexX8fxX90xX15xX16xX7cxX3xX16axX2xX3xX4xX422xX3xX7x9e12xX3xXc8xXdxX3xXbxX1xX2b5xX62xX3xXbxX1xX48xXbxX3xX5xX1cxX449xXexX3xXc8xX81xX3xX9dxXdxX15xX1xX3xXexX76xX7cxX3xX62xX14xXdxX3xXexX37xX8fxXa6xX15xX16xX7cxX3xX132xX2a6xX3xXbxX1xX2b5xXexX3xX16xX69xX15xX3xX2xX3xXexXc2cxX3xX68xX42exX15xX16xX142xX3xXbfxXb0xXexX3xX16xXdxX702xX3xX1aaxX2xX3xXc8xXdcxX7cxX3xX70xX70xX70xX3xX68xX261xXdxX3xXexX8fxX90xX15xX16xX3xX62xX1cxX6xX3xXbfxX48xX15xX7cxX3xXexXc9xX15xX16xX3xXexX37xX702xX7cxX3xX7xX2a6xX3xX2fxXdcxX15xX16xX3xXexX37xX48xXdxX3xXbxX1xXe3xXbxX3xX4xX1xX30xXexX3xX62xX6xX3xXexX27fxX1dxX142xX3xX2xX1b0xX1aaxX3xXc8xXdcxX7cxX3xX425xX71xX1b0xX3xX68xX261xXdxX3xXexX8fxX90xX15xX16xX3xX68xX48xX15xX1xX3xXbfxX2b5xX4xX7fcxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX38xX15xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX132xXexX134xX6xX5xXdxX16xX15xX13axX3xX4xX10xX15xXexX10xX37xX142xXaxX12xX0xXdxX62xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX161xXdxX2fxXexX1xX13axX3xX168xX2xX16axXbxX132xX142xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX13axX3xX16axX2xX71xXbxX132xX142xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13axX4bxX4bxXdxX10bxXbfxX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxXc8xX15xX4bxX15xX10xX161xX7xX4bxX70xX71xX70xX16axX4bxX2xX1a5xX1a6xX2fxX168xX2xX1aaxX1a6xX2xX16axX1aaxXexX168xX70xX2xX1a5xX5xX1a6xX134xX1b0xX70xX2fxX168xX2xX168xX1a6xX1a5xX1a6xX1b0xXexX168xX70xX16axX70xX168xX5xX71xX10bxX1caxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX16xX1xXdxX3xX2fxX30xX1cxX3xX30xX15xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xXexX3dxX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX38xX15xXaxX12xX5axX31dxX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX37xX8fxXa6xX15xX16xX3xXcxXdxXb8xX1cxX3xX1xX31dxX4xX3xX13xX8fxX422xX15xX16xX3xXba6xXdxX48xX15xX3xX2xX3xX9dxXc4exX3xX4xX6xX62xX3xX9dxX76xXexX3xXbxX1xX26exX15xX16xX3xX4xX1xX261xX15xX16xX3xX62xX1cxX6xX3xXbfxX48xX15xX7cxX3xXc8xX449xX15xX3xX4xX1xX1cxX1dxXb8xX15xX7cxX3xXexXc9xX15xX16xX3xXexX37xX702xX3xXbxX1xX48xX38xX3xX15xX7efxX3xX2fxX8fxX269xXdxX3xX7xX4a3xX3xX4xX1xX8f5xX15xX16xX3xX9dxXdxX76xX15xX3xX4xXe7xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xXc8xXc9xX3xX2ddxX6xX15xX3xXba6xXdxX48xX62xX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX15xX1xXc9xX3xXexX37xX8fxXa6xX15xX16xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX38xX2fxX1dxXaxX12xX13xX1xXdxX6xX3xX7xc907xX3xXc8xX81xX3xX15xX1xX702xX15xX16xX3xX9dxX76xXexX3xX391xX1cxXa0xX3xX68xX2b5xXexX3xX68xX8fxX90xX4xX7cxX3xXcxX37xX8fxXc6exX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX21xX16xX1cxX1dxX3aaxX15xX3x5964xX1cxX6xX15xX16xX3xXcxX1xXc9xX15xX1xX3xX4xX1xX38xX3xX37xX8eaxX15xX16xX13axX3xX786xX21xX16xX38xXc9xXdxX3xX1dxX76xX1cxX3xXexX261xX3xX4xX1xXe7xX3xX68xXd2xX15xX16xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xX62xX31dxXdxX3xXexXcdxX15xX1xX3xX1xX1cxX261xX15xX16xX7cxX3xX15xXb0xX62xX3xX4xX1xXb0xX4xX3xX68xX2baxX6xX3xXbfxXc9xX15xX7cxX3xXc8xXdxX1exX4xX3xXbfxX261xX3xXexX37xX3a2xX3xX68xX27fxX15xX16xX3xX15xX16xX8fxXa6xXdxX7cxX3xX68xX27fxX15xX16xX3xXc8xXdxX1exX4xX7cxX3xXbxX1xX3efxX3xX1xX90xXbxX3xXc8xX269xXdxX3xX15xX6dxX15xX16xX3xX5xX4a3xX4xX3xX7xXc6exX3xXexX37xX8fxXa6xX15xX16xX3xXexX3dxX15xX16xX3xX15xX16xX8fxXa6xXdxX3xX4xX493xX3xXexX48xX4xX3xX68xXd2xX15xX16xX3xX5xX269xX15xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xX391xX1cxX48xX3xXexX37xXcdxX15xX1xX3xXexX1xX4a3xX4xX3xX1xXdxX1exX15xX3xXexX1xXc9xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX48xX4xX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xX790xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX38xX2fxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX132xXexX134xX6xX5xXdxX16xX15xX13axX3xX4xX10xX15xXexX10xX37xX142xXaxX12xX0xX7xXexX37xX38xX15xX16xX12xXba6xXdxX702xX3xXc8xX702xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX37xX449xXexX3xXexX4a3xX7cxX3xX6xX15xX3xXexX38xXc9xX15xX3xX132xXb4xX3xX1xXd2xXdxX0xX4bxX7xXexX37xX38xX15xX16xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX38xX2fxX1dxXaxX12xXba6xXdxX6xXdxX3xX68xX38xX2b5xX15xX3xX70xX71xX2xX1a6xX3xX134xX3xX70xX71xX70xX71xX7cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX68xXb4xX3xX4xX1xXe7xX3xX68xXd2xX15xX16xX3xXexX1xX6xX62xX3xX62xX8fxX1cxX3xX4xX1xX38xX3xX4xX30xXbxX3xXe7xX1dxX7cxX3xX4xX1xX3a2xX15xX1xX3xX391xX1cxX1dxX81xX15xX3xXc8xXc9xX3xXbxX1xX261xXdxX3xX1xX90xXbxX3xX4xX1xX985xXexX3xX4xX1x5955xX3xXc8xX269xXdxX3xX4xX48xX4xX3xX5xX4a3xX4xX3xX5xX8fxX90xX15xX16xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xXc8xXdxX1exX4xX3xXexX37xX1cxX1dxX3xX391xX1cxXe3xXexX7cxX3xXexX30xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexXd2xXdxX3xXbxX1xX2b5xX62xX10bxX3xX21xX1xXa6xX3xXc8xX449xX1dxX7cxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX48xX4xX3xXbfxXa0xX38xX3xX68xXa0xX62xX3xX2c6xX21xXcxXcxX3xX5xX1cxX14xX15xX3xX68xX8fxX90xX4xX3xX16xXdxX702xX3xXc8xX702xX15xX16xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX132xXexX134xX6xX5xXdxX16xX15xX13axX3xX4xX10xX15xXexX10xX37xX142xXaxX12xX0xXdxX62xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX161xXdxX2fxXexX1xX13axX3xX168xX2xX16axXbxX132xX142xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX13axX3xX16axX2xX71xXbxX132xX142xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13axX4bxX4bxXdxX10bxXbfxX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxXc8xX15xX4bxX15xX10xX161xX7xX4bxX70xX71xX70xX16axX4bxX2xX1a5xX1a6xX2fxX168xX2xX1aaxX1a6xX2xX1a6xX168xXexX425xX1a6xX1b0xX1b0xX5xX1aaxX134xX1b0xX70xX2fxX168xX2xX168xX1a6xX168xX70xX1aaxXexX1aaxX16axX2xX425xX16axX5xX71xX10bxX1caxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX16xX1xXdxX3xX2fxX30xX1cxX3xX30xX15xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xXexX3dxX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX38xX15xXaxX12xX0xX10xX62xX12xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xXc8xX449xX15xX3xX68xXd2xX15xX16xX3xX15xX16xX8fxXa6xXdxX3xX2fxX28xX15xX3xXexX4a3xX3xX15xX16xX1cxX1dxX1exX15xX3xX16xXdxX6xX38xX3xX15xXd2xXbxX3xX9dxX1xc43dxX1cxX3xXexXdxXb8xX1cxX3xX5xXdxX45xX15xX3xXexX2b5xXdxX3xX132xXb4xX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX26cxX1xX7efxX0xX4bxX10xX62xX12xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX38xX2fxX1dxXaxX12xXcxX37xX45xX15xX3xX5xXc4xX15xX1xX3xXc8xX4a3xX4xX3xXbfxXa0xX38xX3xX68xXa0xX62xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX391xX1cxX261xX4xX3xX16xXdxX6xX7cxX3xX2fxX3efxX3xXexXdxX81xX62xX3xX12d8xX15xX3xX15xX1xXdxX81xX1cxX3xXbxX1xX8f5xX4xX3xXexX2b5xXbxX3xX9dxX1xX493xX3xX5xX8fxXa6xX15xX16xX7cxX3xX7xX38xX15xX16xX3xX1a6xX3xX15xX6dxX62xX3xX391xX1cxX6xX7cxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX391xX1cxX261xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX5xX1cxX14xX15xX3xX68xX8fxX90xX4xX3xX5xX4a3xX4xX3xX5xX8fxX90xX15xX16xX3xX16xXdxX702xX3xXc8xX702xX15xX16xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xX62xX31dxXdxX3xXexXcdxX15xX1xX3xX1xX1cxX261xX15xX16xX7cxX3xX9dxX1xX14xX15xX16xX3xX68xXb8xX3xXbfxX2baxX3xX68xXd2xX15xX16xX7cxX3xXbfxX30xXexX3xX15xX16xXa6xX7cxX3xX1xXcdxX15xX1xX3xXexX1xXc9xX15xX1xX3xX4xX48xX4xX3xX68xXdxXb8xX62xX3xX15xX493xX15xX16xX3xXbxX1xX8f5xX4xX3xXexX2b5xXbxX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX38xX2fxX1dxXaxX12xX2ddxX45xX15xX3xX4xX2b5xX15xX1xX3xX68xX493xX7cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX4xX26exX15xX3xX37xX30xXexX3xXexX1xXc9xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xXc8xXdxX1exX4xX3xX1xXcdxX15xX1xX3xXexX1xXc9xX15xX1xX3xX4xX48xX4xX3xX62xX14xX3xX1xXcdxX15xX1xX3xX786xXcxX37xX8fxXa6xX15xX16xX3xX1xX31dxX4xX3xX6xX15xX3xXexX38xXc9xX15xX3xXc8xX81xX3xX2c6xX21xXcxXcxX790xX7cxX3xX786xX358xX3efxX15xX16xX3xX16xXdxX48xX38xX3xX6xX15xX3xXexX38xXc9xX15xX790xX7fcxX3xa851xX15xX16xX3xXcxX37xX69xX15xX3xX3bfxXcdxX15xX1xX3xX3c9xX8fxX422xX15xX16xX3xX134xX3xX13xX1xXe7xX3xXexX2baxX4xX1xX3xX5axXd2xXdxX3xX68xX42exX15xX16xX3x6b8fxXdcxX4xX3xXc8xXdcxX3xX16xXdxX48xX38xX3xX132xX8f5xX3xX13xX6xX62xX3xX3c9xX28xX62xX3xX102xX132xXb4xX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX3c9xXdxX45xX15xX10axX3xXbxX1xX30xX15xX3xX9dxX1xXc6exXdxX3xX4xX1xX38xX3xXbfxXdxX76xXexX13axX3xX786xXcxX3dxX3xX9dxX1xXdxX3xX4xX493xX3xX62xX14xX3xX1xXcdxX15xX1xX3xX786xX358xX3efxX15xX16xX3xX16xXdxX48xX38xX3xX68xXa0xX62xX3xXbfxXa0xX38xX3xX6xX15xX3xXexX38xXc9xX15xX3xXc8xX81xX3xX2c6xX21xXcxXcxX7cxX3xX68xX38xXc9xX15xX3xX9dxX76xXexX3xX132xX28xX1dxX3xX2fxX4a3xX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX3xX62xX269xXdxX790xX7cxX3xXbfxXc9xX3xX4xX38xX15xX3xX16xXdxX48xX38xX3xX2fxX28xX15xX3xXc6exX3xX68xX28xX1dxX3xX37xX30xXexX3xX1dxX45xX15xX3xXexX28xX62xX3xX68xXb8xX3xX5xXc9xX62xX3xX6dxX15xX7cxX3xX132xX28xX1dxX3xX2fxX4a3xX15xX16xX3xX391xX1cxX45xX3xX1xX8fxX422xX15xX16xX7cxX3xX16xXdxX6xX3xX68xXcdxX15xX1xX3xX15xX38xX3xX30xX62xX790xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX38xX2fxX1dxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX37xXaxX12xX0xXdxX62xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX161xXdxX2fxXexX1xX13axX3xX168xX2xX16axXbxX132xX142xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX13axX3xX16axX2xX71xXbxX132xX142xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13axX4bxX4bxXdxX10bxXbfxX6xX38xX1xX6xXexXdxX15xX1xX10bxXc8xX15xX4bxX15xX10xX161xX7xX4bxX70xX71xX70xX16axX4bxX2xX1a5xX1a6xX2fxX168xX2xX1aaxX1a6xX70xX71xX168xXexX70xX70xX1b0xX70xX5xX2xX71xX134xX1b0xX70xX2fxX168xX2xX168xX1a6xX425xX70xX2xXexX70xX2xX425xX168xX71xX5xX71xX10bxX1caxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX16xX1xXdxX3xX2fxX30xX1cxX3xX30xX15xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xXexX3dxX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX38xX15xXaxX12xX0xX10xX62xX12xX10bxX10bxX10bxXc8xXc9xX3xX5xXc9xX62xX3xX4xX1xX8f5xX15xX16xX3xX62xXdxX15xX1xX3xX15xX1xX28xX15xX3xX2fxX28xX15xX3xX4xX1xX38xX3xX15xX16xX8fxXa6xXdxX3xX16xXdxXc9xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xX15xX16xXc9xX1dxX3xX4xX1cxX261xXdxX3xXexX1cxX69xX15xX3xXexX2b5xXdxX3xX132xXb4xX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX5axXd2xXdxX10bxX0xX4bxX10xX62xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX38xX2fxX1dxXaxX12xX358xX269xXdxX3xX15xX1xXdxX81xX1cxX3xX9dxX76xXexX3xX391xX1cxXa0xX3xX15xX7efxXdxX3xXbfxX449xXexX7cxX3xX3bfxXa0xX15xX16xX3xXbfxXd2xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX1a6xX3xX15xX6dxX62xX3xX5xXdxX81xX15xX3xX68xX2b5xXexX3xX786xX3bfxXa0xX15xX16xX3xXbfxXd2xX3xX1xX38xXc9xX15xX3xXexX1xXc9xX15xX1xX3xX132xX1cxX30xXexX3xX7xXb0xX4xX3xX15xX1xXdxX1exX62xX3xXc8xXdcxX790xX142xX3xX68xX422xX15xX3xXc8xX2baxX3xX68xX2b5xXexX3xX2fxX6xX15xX1xX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX786xX3bfxX422xX15xX3xXc8xX2baxX3xX391xX1cxX1dxX76xXexX3xXexX1xXb0xX15xX16xX790xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX38xX2fxX1dxXaxX12xX3bfxX985xX4xX3xXbfxXdxX1exXexX7cxX3xX15xX6dxX62xX3xX70xX71xX2xX425xX7cxX3xX68xX422xX15xX3xXc8xX2baxX3xXc8xXdxX15xX1xX3xX2fxX4a3xX3xX68xX8fxX90xX4xX3xX13xX1xX3a2xX15xX1xX3xXbxX1xXe7xX3xXexX985xX15xX16xX3xX13xXa6xX3xXexX1xXdxX3xX68xX1cxX6xX3xX132xX1cxX30xXexX3xX7xXb0xX4xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xXbxX1xX38xX15xX16xX3xXexX37xXc9xX38xX3xXexX1xXdxX3xX68xX1cxX6xX3xX786xX358xXcdxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXcxX7efxX3xX391xX1cxX261xX4xX790xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xX2fxXdxXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX37xX10xX5xX6xXexX10xX2fxXaxX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX134xXexX1xX1cxX62xXbfxX134xX6xX15xX2fxX134xX7xX6xXbxX38xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1xX3xX16xXdxX702xX3xXbfxXcdxX15xX1xX3xX1dxX45xX15xX3xX4xX1xX38xX3xX62xX1cxX14xX15xX3xX15xX1xXc9xXaxX3xX1xX37xX10xb4a0xX9xXaxX4bxX6xX15xX134xX15xXdxX15xX1xX134xXexX37xX6xXexX134xXexX1cxX4bxX4xX38xX15xX16xX134xX6xX15xX134xX1xX6xX134xXexXdxX15xX1xX134xX16xXdxX1cxX134xXbfxXdxX15xX1xX134xX1dxX10xX15xX134xX4xX1xX38xX134xX62xX1cxX38xX15xX134xX15xX1xX6xX4bxX2xX425xX1a6xX70xX2xX1a6xX10bxX1xXexX62xXaxX12xX0xXdxX62xX16xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX4bxX62xX10xX2fxXdxX6xX4bxX2xX70xX71xX4bxX15xX10xX161xX7xX4bxX70xX71xX71xX2xX4bxX2xX70xX1aaxX2fxX16axX71xX1b0xX70xX1a6xX70xX1b0xXexX1a5xX1aaxX71xX2xX5xX71xX134xX6xX15xX1xX134xX4xX38xXc8xX10xX37xX134xX62xX10bxX1caxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX16xX1xXdxX3xX2fxX30xX1cxX3xX30xX15xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xXexX3dxX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX2fxXdxXc8xX12xX0xX7xXexX37xX38xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1xX3xX16xXdxX702xX3xXbfxXcdxX15xX1xX3xX1dxX45xX15xX3xX4xX1xX38xX3xX62xX1cxX14xX15xX3xX15xX1xXc9xXaxX3xX1xX37xX10xX18a1xX9xXaxX4bxX6xX15xX134xX15xXdxX15xX1xX134xXexX37xX6xXexX134xXexX1cxX4bxX4xX38xX15xX16xX134xX6xX15xX134xX1xX6xX134xXexXdxX15xX1xX134xX16xXdxX1cxX134xXbfxXdxX15xX1xX134xX1dxX10xX15xX134xX4xX1xX38xX134xX62xX1cxX38xX15xX134xX15xX1xX6xX4bxX2xX425xX1a6xX70xX2xX1a6xX10bxX1xXexX62xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1xX3xX16xXdxX702xX3xXbfxXcdxX15xX1xX3xX1dxX45xX15xX3xX4xX1xX38xX3xX62xX1cxX14xX15xX3xX15xX1xXc9xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX37xX38xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xX21xX6dxX62xX3xX70xX71xX2xX1b0xX3xX16xX1xXdxX3xX2fxX30xX1cxX3xX15xX1xX702xX15xX16xX3xXexX1xXc9xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX5xX269xX15xX3xX4xXe7xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1xX3xXexX37xX45xX15xX3xX15xX1xXdxX81xX1cxX3xX5xXc4xX15xX1xX3xXc8xX4a3xX4xX10bxX3xX21xX1xX28xX15xX3xX2fxX2baxXbxX3xX68xX69xX1cxX3xX132xX1cxX28xX15xX3xX13xX6xX15xX1xX3xXcxXc4exX7cxX3xXbxX1xX493xX15xX16xX3xXc8xXdxX45xX15xX3xX2ddxX48xX38xX3xX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1xX3xX4xX493xX3xX4xX1cxXd2xX4xX3xXexX37xX26exX3xX4xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xXc8xX269xXdxX3xX3bfxX2b5xXdxX3xXexX48xX3xX358xX861xX3xXcxX37xX31dxX15xX16xX3xX5axXa0xXdxX3xX134xX3x9ceaxX1dxX3xXc8xXdxX45xX15xX3xX2ddxXcxX358xX3xXcxab49xX15xX1xX3xXe7xX1dxX7cxX3xXba6xXdxX48xX62xX3xX68xX261xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1b02xX15xX1xX3xXc8xX81xX3xX15xX1xX702xX15xX16xX3xX4xX1xXdxX76xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX30xX15xX3xXexX8fxX90xX15xX16xX3xX15xXc9xX1dxX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX2fxXdxXc8xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1xX3xXexX37xX30xX15xX3xX48xXbxX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX391xX1cxXa0xX3xX4xX48xX4xX3xX5xX38xX2b5xXdxX3xXexXd2xXdxX3xXbxX1xX2b5xX62xXaxX3xX1xX37xX10xX18a1xX9xXaxX4bxX6xX15xX134xX15xXdxX15xX1xX134xXexX37xX6xXexX134xXexX1cxX4bxX4xX38xX15xX16xX134xX6xX15xX134xX1xX6xX134xXexXdxX15xX1xX134xXexX37xX6xX15xX134xX6xXbxX134xX1xXdxX10xX1cxX134xX391xX1cxX6xX134xX4xX6xX4xX134xX5xX38xX6xXdxX134xXexX38xXdxX134xXbxX1xX6xX62xX4bxX2xX425xX16axX425xX168xX425xX10bxX1xXexX62xXaxX12xX0xXdxX62xX16xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX4bxX62xX10xX2fxXdxX6xX4bxX2xX70xX71xX4bxX15xX10xX161xX7xX4bxX70xX71xX71xX71xX4bxX2xX1a5xX16axX2fxX16axX71xX425xX1a6xX1b0xX1a6xX1b0xXexX1a5xX1a5xX1a6xX1aaxX5xX1a5xX134xX4xX6xX10bxX1caxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX16xX1xXdxX3xX2fxX30xX1cxX3xX30xX15xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xXexX3dxX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX2fxXdxXc8xX12xX0xX7xXexX37xX38xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1xX3xXexX37xX30xX15xX3xX48xXbxX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX391xX1cxXa0xX3xX4xX48xX4xX3xX5xX38xX2b5xXdxX3xXexXd2xXdxX3xXbxX1xX2b5xX62xXaxX3xX1xX37xX10xX18a1xX9xXaxX4bxX6xX15xX134xX15xXdxX15xX1xX134xXexX37xX6xXexX134xXexX1cxX4bxX4xX38xX15xX16xX134xX6xX15xX134xX1xX6xX134xXexXdxX15xX1xX134xXexX37xX6xX15xX134xX6xXbxX134xX1xXdxX10xX1cxX134xX391xX1cxX6xX134xX4xX6xX4xX134xX5xX38xX6xXdxX134xXexX38xXdxX134xXbxX1xX6xX62xX4bxX2xX425xX16axX425xX168xX425xX10bxX1xXexX62xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1xX3xXexX37xX30xX15xX3xX48xXbxX3xX1xXdxX1exX1cxX3xX391xX1cxXa0xX3xX4xX48xX4xX3xX5xX38xX2b5xXdxX3xXexXd2xXdxX3xXbxX1xX2b5xX62xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX37xX38xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xX39axX1xXc6exXdxX3xXexX261xX3xX68xXdxX81xX1cxX3xXexX37xX6xX3xX1a6xX1a5xX70xX3xXc8xXdcxX4bxX1b0xX168xX70xX3xXbfxX2baxX3xX4xX6xX15xX7cxX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xX68xX493xX3xXexX37xX31dxX15xX16xX3xX48xX15xX3xX68xX2b5xXexX3xXexXc2cxX3xX5xX1exX3xX2xX71xX71x760fxX142xX3xX15xX1xXdxX81xX1cxX3xXc8xXdcxX3xX48xX15xX7cxX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xX3xX62xX6xX15xX16xX3xXexX69xX62xX3xX391xX1cxX261xX4xX3xX16xXdxX6xX7fcxX3xX5xXc9xX3xX15xX1xX702xX15xX16xX3xX4xX38xX15xX3xX7xX261xX3xX30xX15xX3xXexX8fxX90xX15xX16xX3xX4xXe7xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1xX3xXexX37xX45xX15xX3xX5xXc4xX15xX1xX3xXc8xX4a3xX4xX3xX68xX30xX1cxX3xXexX37xX6xX15xX1xX3xXbxX1xX26exX15xX16xX3xX4xX1xX261xX15xX16xX3xXexXd2xXdxX3xXbxX1xX2b5xX62xX3xX15xX6dxX62xX3xX70xX71xX2xX1b0xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX2fxXdxXc8xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1xX3xX5xXc9xX3xXexX1b02xX15xX1xX3xXexX1xX8f5xX3xX70xX3xX358xXdxX1exXexX3xX21xX6xX62xX3xX132xX1cxX30xXexX3xX1xXdxX1exX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXc8xX449xXexX3xX786xX5xX2b5xX790xX3xXexX37xX45xX15xX3xX4xX28xX1dxX3xXbfxX69xX15xX7cxX3xX15xX1xXdxX81xX1cxX3xX1xXe3xX4xX134xXexX6xX3xX37xX3dxX15xX16xX3xX15xX16xX449xXbxX3xX62xX985xX15xX3xX15xX16xX1cxX1dxX3xX4xX422xX3xX132xX493xX6xX3xX7xX7efxXaxX3xX1xX37xX10xX18a1xX9xXaxX4bxXbfxX6xX15xX134xX2fxX38xX4xX134xXc8xXdxX10xXexX4bxX1xX6xX134xXexXdxX15xX1xX134xX5xX6xX134xXexXdxX15xX1xX134xXexX1xX1cxX134xX70xX134xXc8xXdxX10xXexX134xX15xX6xX62xX134xX132xX1cxX6xXexX134xX1xXdxX10xX15xX134xX7xXdxX15xX1xX134xXc8xX6xXexX134xX5xX6xX134xXexX37xX10xX15xX134xX4xX6xX1dxX134xXbfxX6xX15xX134xX15xX1xXdxX10xX1cxX134xX1xX10xX4xX134xXexX6xX134xX37xX1cxX15xX16xX134xX15xX16xX6xXbxX134xX62xX6xX15xX134xX15xX16xX1cxX1dxX134xX4xX38xX134xX132xX38xX6xX134xX7xX38xX4bxX2xX1aaxX1b0xX1b0xX425xX71xX10bxX1xXexX62xXaxX12xX0xXdxX62xX16xX3xX7xX37xX4xX9xXaxX4bxX62xX10xX2fxXdxX6xX4bxX2xX70xX71xX4bxX15xX10xX161xX7xX4bxX2xX1b0xX1a5xX1b0xX4bxX2xX1a6xX70xX2fxX1a5xX71xX168xX16axX70xX16axX1a6xXexX1a5xX16axX1aaxX425xX16axX5xX71xX10bxX1caxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX16xX1xXdxX3xX26xX1cxX28xX15xX3xX16xX1xXdxX3xX2fxX30xX1cxX3xX30xX15xX3xXexX37xX38xX15xX16xX3xXexX3dxX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX48xX15xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX2fxXdxXc8xX12xX0xX7xXexX37xX38xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1xX3xX5xXc9xX3xXexX1b02xX15xX1xX3xXexX1xX8f5xX3xX70xX3xX358xXdxX1exXexX3xX21xX6xX62xX3xX132xX1cxX30xXexX3xX1xXdxX1exX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXc8xX449xXexX3xX786xX5xX2b5xX790xX3xXexX37xX45xX15xX3xX4xX28xX1dxX3xXbfxX69xX15xX7cxX3xX15xX1xXdxX81xX1cxX3xX1xXe3xX4xX134xXexX6xX3xX37xX3dxX15xX16xX3xX15xX16xX449xXbxX3xX62xX985xX15xX3xX15xX16xX1cxX1dxX3xX4xX422xX3xX132xX493xX6xX3xX7xX7efxXaxX3xX1xX37xX10xX18a1xX9xXaxX4bxXbfxX6xX15xX134xX2fxX38xX4xX134xXc8xXdxX10xXexX4bxX1xX6xX134xXexXdxX15xX1xX134xX5xX6xX134xXexXdxX15xX1xX134xXexX1xX1cxX134xX70xX134xXc8xXdxX10xXexX134xX15xX6xX62xX134xX132xX1cxX6xXexX134xX1xXdxX10xX15xX134xX7xXdxX15xX1xX134xXc8xX6xXexX134xX5xX6xX134xXexX37xX10xX15xX134xX4xX6xX1dxX134xXbfxX6xX15xX134xX15xX1xXdxX10xX1cxX134xX1xX10xX4xX134xXexX6xX134xX37xX1cxX15xX16xX134xX15xX16xX6xXbxX134xX62xX6xX15xX134xX15xX16xX1cxX1dxX134xX4xX38xX134xX132xX38xX6xX134xX7xX38xX4bxX2xX1aaxX1b0xX1b0xX425xX71xX10bxX1xXexX62xXaxX12xX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1xX3xX5xXc9xX3xXexX1b02xX15xX1xX3xXexX1xX8f5xX3xX70xX3xX358xXdxX1exXexX3xX21xX6xX62xX3xX132xX1cxX30xXexX3xX1xXdxX1exX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXc8xX449xXexX3xX786xX5xX2b5xX790xX3xXexX37xX45xX15xX3xX4xX28xX1dxX3xXbfxX69xX15xX7cxX3xX15xX1xXdxX81xX1cxX3xX1xXe3xX4xX134xXexX6xX3xX37xX3dxX15xX16xX3xX15xX16xX449xXbxX3xX62xX985xX15xX3xX15xX16xX1cxX1dxX3xX4xX422xX3xX132xX493xX6xX3xX7xX7efxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX37xX38xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2fxXaxX12xX5axX422xX15xX3xX2xX1a5xX1xX6xX3xX4xX28xX1dxX3xXbfxX69xX15xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX16xX69xX15xX3xX62xXd2xXexX3xX15xX6dxX62xX3xXexX1cxX7efxXdxX3xXc6exX3xXexX1xX14xX15xX3xXcxXdxX81xX15xX3xXcxXdxX76xX15xX3xX102xX132xXb4xX3xXcxX1xX2b5xX4xX1xX3xX14b7xX14xX15xX7cxX3xXcxX26cxX3xX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1xX10axX3xX68xX6xX15xX16xX3xXbfxX2baxX3xX4xX1xX76xXexX3xX2fxX69xX15xX10bxX3xX39axXdxXb8xX62xX3xXexX37xX6xX3xX4xXe7xX6xX3xX15xX16xXc9xX15xX1xX3xX4xX1xX1cxX1dxX45xX15xX3xX62xX14xX15xX7cxX3xXexX1xXe7xX3xXbxX1xX2b5xX62xX3xX16xX28xX1dxX3xX1xX2b5xXdxX3xX5xXc9xX3xX5xX38xXc9xXdxX3xX16xXdxX48xXbxX3xX132xX48xX4xX3xX5xX69xX15xX3xX68xX69xX1cxX3xXexXdxX45xX15xX3xX132xX1cxX30xXexX3xX1xXdxX1exX15xX3xXc6exX3xX5axXc9xX3xXcxXc4xX15xX1xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX2fxXdxXc8xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX1cxX5xX12xX0xX2fxXdxXc8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX37xXaxX12xX0xX4bxX2fxXdxXc8xX12xX0xX4bxX2fxXdxXc8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ddxX38xX2fxX1dxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX132xXexX134xX6xX5xXdxX16xX15xX13axX3xX37xXdxX16xX1xXexX142xXaxX12xX0xXbfxX12xX5axX38xXc9xXdxX3xX21xX6xX62xX0xX4bxXbfxX12xX0xX4bxXbxX12