Định mức trang bị máy móc, thiết bị cơ quan nhà nước áp dụng từ 2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.
535fxf7b4x9a32xde8bx11706x99a6xf054x7bfaxd80bxX7x11525x554cxf775x9618xd483xaeefxX5xf6e4xXax80c5x777bxed3ax109e4xX1xX3xf26cxcb29xX4xX3xXexa246xX6xX15x104bexX3x59c2xX14xX3xX18x954cxb218xX3xX18x10313xX4x13913xX3xXexX1xXdxd936xXexX3xX22xX14xX3xX4x1034dxX3xd94cx13185xX6xX15xX3xX15xX1x57f1xX3xX15x6225xccb6xX4xX3xX26xXbxX3x12867xdec1xX15xX20xX3xXex10a28xX3x8a2excb6dxX2x8fd5xX0x5d28xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10x1089cxXex950axX6xX5xXdxX20xX15x7818xX3xa882xX3bxX7xXexXdx100d6xX27x8945xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6482xX10xX6xX4bxXaxX12xXcxX1x7af9xX3xXexX44xX45xX15xX20xX3xc07exX1x12bc1xX15xX1xX3xXbxX1xX8cxX3x125efxX51xX6xX3xX22xX6xX15xX3xX1xX41xX15xX1xX3xX0xX6xX3xX1xX1dxX10xX77xX9xXaxX1xXexXexXbxX70xX58xX58xX9exX6xX15xX22xX6xX15xd9f9xX4xX1xXdxX15xX1xXbxX1xX3bxXc1xX9exX15xX58xXbxa091xX1dxXexX6xX5xX58xXbxX6xX20xX10xX58xXbxXcfxX1dxXexX6xX5xX58xX4xX1xXdxX15xX1xXbxX1xX3bxX58xX1xX10xXexX1xXcfxX15xX20xX9exX6xX15xX22xX6xX15xc721xX4xX5xX6xX7xX7xf4b1xXdxX4bxX9xX2xd6eaxXfdxXbxX6xX20xX10xX9xX2xX102xX18xXcfxX4bxX10xX9xX4bxX10xXexX6xXdxX5xX102xX4bxXcfxX4xX3bxX18xX10xX15xXexXfdxXdxX4bxX9xX2x9f70xX53xX2x12741xX56xXaxX12x11913xX3bxX27xX31xXexX3xf313xX14xX15xX1xX0xX58xX6xX12xX3x93c2xX124xX58xX53xX54xX2xX13axX58xX12bxX13xX6axXcxXcxX20xX3xX3axX3bxX27xX3xX131xX14xX15xX1xX3xXexXdx10b8fxX3bxX3xX4xX1xX3bxd8f8xX15xX2cxX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX2cxX3xX4xX1xX31xX3xX131x675cxX3xX3axX3bx10febxX15xX3xX5x13698xX2cxX3xX7xdb59xX3xX4bxX4cxX15xX20xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX3xX15xX1xX41xX3xX15xX44xX45xX4xX2cxX3xXexafe2xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xX7xeb9bxX3xX15xX20xX1xXdx9a78xXbxX3xX4xbe77xX15xX20xX3xX5xf88fxXbxX2cxX3xX4xX2axX3xX1xXdxX1bfxX3bxX3xX5xX1b9xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX41xX15xX1xX3xXexX51xX3xX15xX20xX41xX27xX3xX2xX58xX2xX58xX53xX54xX2xX56xXc1xX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3x67caxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX53xX54xX54xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX20xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4bxX4bxXdxX15xX20xX9xXaxX2xXaxX3xX22xXcfxX1dxX4bxX10xX1dxX9xXaxX54xXaxX3xX6xX5xXdxX20xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexX22xXcfxX4bxX27xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4bxX12xX0xX6xX3xX1xX1dxX10xX77xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX18xX20xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX58xX58xXdxXc1xX22xX6xXcfxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc1xX9exX15xX58xX15xX10xX1fdxX7xX58xX2xX13ax73c9xa51fxX58xX2xX54xX56xX4bxX27fxX54xX124xX27fxX127xX54xX54xXexX127xX13axace8xX13axX124xX5xX54xXc1xX72xXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXcfx102bbxX18xX6xX20xX10xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX58xXexX4bxX12xX0xX58xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX6xXbxXexXdxXcfxX15xXaxX12x12ab7xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX1xd310xX6xX3xXexX51xX3xXdxX15xXexX10xX1dxX15xX10xXexX0xX58xXexX4bxX12xX0xX58xXexX1dxX12xX0xX58xXexX22xXcfxX4bxX27xX12xX0xX58xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xXcxX1xX10xXcfxX3xX12bxX3bxX27xX31xXexX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX45xXdxX3xX22xX6xX15xX3xX1xX41xX15xX1xX2cxX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xX22xX6xXcfxX3xX20x10402xX18xX70xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xX2xX6axX3x8dddxX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX9ex6da5xX15xX3xXbxX1xcd89xX15xX20xX3xXbxX1xX1a9xX3xX22xXdxX31xX15xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX4xX1xXcfxX3xX4xX26xX15xX3xX22xX16dxX2cxX3xX4xX1c3xX15xX20xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX9exXdxX154xX15xX3xX4xX1xX19xX4xX3xX5xX41xX18xX3xX9exXdxX1bfxX4xX3xXex10764xXdxX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX79xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xX53xX6axX3xX3a1xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX9exX3b4xX15xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xXbxX1xX1a9xX3xX22xXdxX31xX15xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX131x898cxX3xX7xX179xX3xX4bxX4cxX15xX20xX3xXexX3faxXdxX3xX4xX26xX4xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xX5xX41xX18xX3xX9exXdxX1bfxX4xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX79xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xX290xX6axX3xX3a1xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX131xX46cxX3xX7xX179xX3xX4bxX4cxX15xX20xX3xX4xX1xXcfxX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xX1xX2ddxXbxX2cxX3xX1xX16dxXdxX3xXexX1dxX44x1211fxX15xX20xX2cxX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xXexX1xX44xX50dxX15xX20xX3xXexX1dxX1b9xX4xX2cxX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xX5xX44xX3bxX3xXexX1dx119d3xX3xX9exX41xX3xX4xX26xX4xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xXbxX1xX4cxX4xX3xX9exX4cxX3xX1xXcfxX3faxXexX3xX131xX16dxX15xX20xX3xX4xX1xX3bxX15xX20xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX79xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xX27fxX6axX3xX3a1xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX4xX1xX3bxX27xX154xX15xX3xX4bx12d48xX15xX20xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xXbxX1xX4cxX4xX3xX9exX4cxX3xX1xXcfxX3faxXexX3xX131xX16dxX15xX20xX3xX131x1045dxX4xX3xXexX1xX5b6xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xXc1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xX0xX7xXexX1dxXcfxX15xX20xX12xX3xb58dxX20xX1xXdxX154xX18xX3xX4x118cdxX18xX3xX9exXdxX1bfxX4xX3xX7xX179xX3xX4bxX4cxX15xX20xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX9exX41xXcfxX3xX9exXdxX1bfxX4xX3xX1dxXdxX154xX15xX20xX0xX58xX7xXexX1dxXcfxX15xX20xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xX12bxX3bxX27xX31xXexX3xX131xX14xX15xX1xX3xX3axX3bxX27xX3xX131xX14xX15xX1xX2cxX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX9exX3b4xX15xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xX131xX44x7d84xX4xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX2cxX3xX22x105e6xX3xXexX1dxX96xX3xX7xX179xX3xX4bxX4cxX15xX20xX3xXexX1xX10xXcfxX3xX131x921exX15xX20xX3xXexXdxX154xX3bxX3xX4xX1xX3bxX15axX15xX2cxX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX9exX41xX3xX4xX26xX4xX3xX3axX3bxX27xX3xX131xX14xX15xX1xX3xX9exd10cxX3xX3axX3bxX171xX15xX3xX5xX175xX2cxX3xX7xX179xX3xX4bxX4cxX15xX20xX3xXexX41xXdxX3xX7xX171xX15xX3xX15xX1xX41xX3xX15xX44xX45xX4xXc1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xXcxX1dxX44xX50dxX15xX20xX3xX1xX6d3xXbxX3xX18xX16dxXexX3xX4xX26xX15xX3xX22xX16dxX3xX20xXdxX531xX3xX15xX1xXdxX71fxX3bxX3xX4xX1xX19xX4xX3xX4bxX6xX15xX1xX3xXexX1xb1cdxX3xX131xX44xX6d3xX4xX3xX26xXbxX3xX4bxX4cxX15xX20xX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX9exX3b4xX15xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xXbxX1xX1a9xX3xX22xXdxX31xX15xX3xXexX1xX10xXcfxX3xX4xX1xX19xX4xX3xX4bxX6xX15xX1xX3xX4xX6xXcfxX3xX15xX1xX62fxXexXc1xX3xaea9xX1xXdxX3xX15xX20xX44xX50dxXdxX3xXexXdxX71fxX15xX3xX15xX1xXdxX1bfxX18xX3xX15xX20xX1xadd8xX3xX1xX44xX3bxX3xX1xXcfxX5d6xX4xX3xX4xX1xX3bxX27xX46cxX15xX3xX4xX1c3xX15xX20xX3xXexX26xX4xX3x109dbxX1xX26xX4xX3xX18xX41xX3xX4xX26xX4xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX9exX3b4xX15xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xXbxX1xX1a9xX3xX22xXdxX31xX15xX3xX131x6bacxX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX4xX1xX44xX6xX3xX131xX8cxX3xX131xXdxX71fxX3bxX3xX825xXdxX1bfxX15xX3xXexX1xX6xX27xX3xXexX1xX31xX3xXexX1xX10xXcfxX3xX3axX3bxX27xX3xX131xX14xX15xX1xX3xXexX1xX793xX3xX15xX20xX44xX50dxXdxX3xX18xX45xXdxX3xX131xX44xX6d3xX4xX3xX22xX1a9xX3xX15xX1xXdxX1bfxX18xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX4cxX4xX3xX7xX179xX3xX4bxX4cxX15xX20xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX9exX3b4xX15xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xXbxX1xX1a9xX3xX22xXdxX31xX15xX3xX131xX857xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX4xX1xXcfxX3xX15xX20xX44xX50dxXdxX3xXexXdxX71fxX15xX3xX15xX1xXdxX1bfxX18xX2cxX3xX825xX1xX1c3xX15xX20xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX18xX45xXdxXc1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xX3a1xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX131xX44xX6d3xX4xX3xXexX1xX6xX27xX3xXexX1xX31xX3xXexX1xX10xXcfxX3xX27xX154xX3bxX3xX4x6746xX3bxX3xX4xX1c3xX15xX20xX3xXexX26xX4xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xX825xX1xXdxX3xX131xX857xX3xX7xX179xX3xX4bxX4cxX15xX20xX3xX9exX44xX6d3xXexX3xX3axX3bxX26xX3xXexX1xX50dxXdxX3xX20xXdxX6xX15xX3xXexX1xX10xXcfxX3xX4xX1xX31xX3xX131xX16dxX3xX3axX3bxX27xX3xX131xX14xX15xX1xX3xX1xXcfxX5d6xX4xX3xX22xX14xX3xX1xX44xX3xX1xcbcexX15xX20xX3xX825xX1xX1c3xX15xX20xX3xXexX1xX46cxX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX4cxX4xX3xX7xX179xX3xX4bxX4cxX15xX20xX3xX9exX41xX3xX131xX44xX6d3xX4xX3xX68xX179xX3xX5xX175xX3xXexX1xX10xXcfxX3xX3axX3bxX27xX3xX131xX14xX15xX1xX3xX4xX8cxX6xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX5xX3bxX1c8xXexX3xX9exX71fxX3xX3axX3bxX171xX15xX3xX5xX175xX2cxX3xX7xX179xX3xX4bxX4cxX15xX20xX3xXexX41xXdxX3xX7xX171xX15xX3xX15xX1xX41xX3xX15xX44xX45xX4xX79xX3xXexX1dxX44xX50dxX15xX20xX3xX1xX6d3xXbxX3xX825xX1xX1c3xX15xX20xX3xX4xX2axX3xX15xX20xX3bxX377xX15xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX131xX46cxX3xX131xXdxX71fxX3bxX3xX4xX1xX3bxX27xX46cxX15xX3xXexX1xX793xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xX131xX44xX6d3xX4xX3xX18xX3bxX6xX3xX18xX45xXdxX3xXexX1xX10xXcfxX3xX131xX6f5xX15xX20xX3xXexXdxX154xX3bxX3xX4xX1xX3bxX15axX15xX2cxX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX3axX3bxX27xX3xX131xX14xX15xX1xX3xXexX3faxXdxX3xX12bxX3bxX27xX31xXexX3xX131xX14xX15xX1xX3xX15xX41xX27xXc1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xX627xX20xX1xXdxX154xX18xX3xX4xX62fxX18xX3xX9exXdxX1bfxX4xX3xX7xX179xX3xX4bxX4cxX15xX20xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX9exX41xXcfxX3xX9exXdxX1bfxX4xX3xX1dxXdxX154xX15xX20xX79xX3xX22xX26xX15xX2cxX3xXexX1dxX6xXcfxX3xX131xX1a9xXdxX2cxX3xXexX5d6xX15xX20xX3xX4xX1xXcfxX2cxX3xX4xX1xXcfxX3xX18xX44xX6d3xX15xX2cxX3xX4xX960xX18xX3xX4xX6e1xX2cxX3xXexX1xX31xX3xX4xX1xX62fxXbxX3xX1xXcfxX5d6xX4xX3xX131xXdxX71fxX3bxX3xX4xX1xX3bxX27xX46cxX15xX3xX4xX1xXcfxX3xX22xX62fxXexX3xX4xX19xX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX4xX26xX3xX15xX1xb11bxX15xX3xX15xX41xXcfxX3xX825xX1xXdxX3xX4xX1xX44xX6xX3xX131xX44xX6d3xX4xX3xXbxX1x10e01xXbxX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX3xX15xX1xX41xX3xX15xX44xX45xX4xX3xX4xX2axX3xXexX1xX15axX18xX3xX3axX3bxX27xX71fxX15xX3xXexX1xX10xXcfxX3xX3axX3bxX27xX3xX131xX14xX15xX1xX3xX4xX8cxX6xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX5xX3bxX1c8xXexXc1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xX0xX7xXexX1dxXcfxX15xX20xX12xX3xX94x1090dxX94xX94xe778xX94xX3xX131xX44xX6d3xX4xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX2xX3xX22xX16dxX3xX18xX26xX27xX3xX9exXdxX3xXexX96xX15xX1xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX2xX290xX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xX0xX58xX7xXexX1dxXcfxX15xX20xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xX12bxX3bxX27xX31xXexX3xX131xX14xX15xX1xX3xX3axX3bxX27xX3xX131xX14xX15xX1xX3xX1dx7155xX3xXexXdxX154xX3bxX3xX4xX1xX3bxX15axX15xX2cxX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX9exX3b4xX15xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xXbxX1xX1a9xX3xX22xXdxX31xX15xX3xXexX3faxXdxX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xXexX1xX3bxX16dxX4xX3xXcxX1dxX3bxX15xX20xX3xX44xX38xX15xX20xX3xX9exX41xX3xX131xX14xX6xX3xXbxX1xX44xX38xX15xX20xX79xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xXexX3faxXdxX3xX4xX26xX4xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xX131xX46cxX3xXbxX1xX4cxX4xX3xX9exX4cxX3xX1xXcfxX3faxXexX3xX131xX16dxX15xX20xX3xX4xX1xX3bxX15xX20xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX79xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX4xX1xX3bxX27xX154xX15xX3xX4bxX5b6xX15xX20xXc1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xX94xX4cxX3xXexX1xX46cxX2cxX3xXexXdxX154xX3bxX3xX4xX1xX3bxX15axX15xX2cxX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX9exX3b4xX15xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xXbxX1xX1a9xX3xX22xXdxX31xX15xX3xX131xX6e1xXdxX3xX9exX45xXdxX3xX4xX26xX15xX3xX22xX16dxX2cxX3xX4xX1c3xX15xX20xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX9exXdxX154xX15xX3xX4xX1xX19xX4xX3xX825xX1xX1c3xX15xX20xX3xX20xXdxX531xX3xX4xX1xX19xX4xX3xX4bxX6xX15xX1xX3xX5xX857xX15xX1xX3xX131xX3faxXcfxX3xXexX3faxXdxX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xXexX1xX3bxX16dxX4xX3xXcxX1dxX3bxX15xX20xX3xX44xX38xX15xX20xX3xX9exX41xX3xX131xX14xX6xX3xXbxX1xX44xX38xX15xX20xX3x136dfxX4xX62fxXbxX3xXexX80axX15xX1xX2cxX3xX1xX3bxX27xX1bfxX15x9112xX2cxX3xXexX96xX15xX1xX3xX4xX1xXcfxX3xX2xX3xX15xX20xX44xX50dxXdxX3xX20xX377xX18xX70xX3xX2xX3xX22xX16dxX3xX22xX41xX15xX3xX20xX1xX31xX3xX15xX20xX377xXdxX3xX5xX41xX18xX3xX9exXdxX1bfxX4xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX13axX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xX2cxX3xX2xX3xXexX8cxX3xX131xX1b9xX15xX20xX3xXexX41xXdxX3xX5xXdxX1bfxX3bxX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX13axX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xX2cxX3xX2xX3xX22xX16dxX3xX18xX26xX27xX3xX9exXdxX3xXexX96xX15xX1xX3xX131xX46cxX3xX22xX41xX15xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX2xX290xX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xX2cxX3xX2xX3xX131xXdxX1bfxX15xX3xXexX1xXcfxX3faxXdxX3xX4xX6e1xX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX290xX54xX54xX3xX15xX20xX1xX793xX15xX3xX131xX377xX15xX20xXc1xX0xX22xX1dxX3xX58xX12xX0xX22xX1dxX3xX58xX12xX3xX13xX6e1xXdxX3xX9exX45xXdxX3xX4xX26xX15xX3xX22xX16dxX2cxX3xX4xX1c3xX15xX20xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX9exXdxX154xX15xX3xX4xX1xX19xX4xX3xX4xX62fxXbxX3xX68xX857xX2cxX3xXexXdxX154xX3bxX3xX4xX1xX3bxX15axX15xX2cxX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX9exX3b4xX15xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xXbxX1xX1a9xX3xX22xXdxX31xX15xX2cxX3xXexX96xX15xX1xX3xX4xX1xXcfxX3xX2xX3xX15xX20xX44xX50dxXdxX3xX20xX377xX18xX70xX3xX2xX3xX22xX16dxX3xX22xX41xX15xX3xX20xX1xX31xX3xX15xX20xX377xXdxX3xX5xX41xX18xX3xX9exXdxX1bfxX4xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX290xX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xX2cxX3xX2xX3xX22xX16dxX3xX18xX26xX27xX3xX9exXdxX3xXexX96xX15xX1xX3xX131xX46cxX3xX22xX41xX15xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX2xX290xX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xXc1xX0xX22xX1dxX3xX58xX12xX0xX22xX1dxX3xX58xX12xX0xX7xXexX1dxXcfxX15xX20xX12xX3xX3a1x1316cxXdxX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xX5xX41xX18xX3xX9exXdxX1bfxX4xX3xX131xX44xX6d3xX4xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX2xX3xX22xX16dxX3xX22xX41xX15xX3xX20xX1xX31xX3xX1xX2ddxXbxX2cxX3xXexXdxX31xXbxX3xX825xX1xX26xX4xX1xX2cxX3xX2xX3xX18xX26xX27xX3xXdxX15xX0xX58xX7xXexX1dxXcfxX15xX20xX12xX0xX22xX1dxX3xX58xX12xX0xX22xX1dxX3xX58xX12xX3xX12bxX3bxX27xX31xXexX3xX131xX14xX15xX1xX3xX4x10111xX15xX20xX3xX15xX154xX3bxX3xX1dxXc99xX2cxX3xXexXdxX154xX3bxX3xX4xX1xX3bxX15axX15xX2cxX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX9exX3b4xX15xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xXbxX1xX1a9xX3xX22xXdxX31xX15xX3xX131xX6e1xXdxX3xX9exX45xXdxX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xX5xX41xX18xX3xX9exXdxX1bfxX4xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xXexX1xX3bxX16dxX4xX3xXc1exX16dxX2cxX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX3xX15xX20xX6xX15xX20xX3xXc1exX16dxX2cxX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX3xXexX1xX3bxX16dxX4xX3xX94xX1xX96xX15xX1xX3xXbxX1xX8cxX2cxX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX3xX825xX1xX26xX4xX3x1215cxX3xXcxX1dxX3bxX15xX20xX3xX44xX38xX15xX20xX79xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xX4xX62fxXbxX3xXexX80axX15xX1xX3xXe91xXexX96xX15xX1xX3xX4xX1xXcfxX3xX2xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xX5xX41xX18xX3xX9exXdxX1bfxX4xXea1xX3xX20xX377xX18xX70xX3xX2xX3xX22xX16dxX3xX22xX41xX15xX3xX20xX1xX31xX3xX1xX2ddxXbxX2cxX3xXexXdxX31xXbxX3xX825xX1xX26xX4xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX2xX54xX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xX2cxX3xX2xX3xX18xX26xX27xX3xXdxX15xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX280xX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xX2cxX3xX2xX3xX131xXdxX1bfxX15xX3xXexX1xXcfxX3faxXdxX3xX4xX6e1xX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX290xX54xX54xX3xX15xX20xX1xX793xX15xX3xX131xX377xX15xX20xX3xX9exX41xX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX825xX1xX26xX4xX3xXe91xX15xX31xX3bxX3xX4xX960xX15xXea1xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX53xX54xX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xXc1xX0xX22xX1dxX3xX58xX12xX0xX22xX1dxX3xX58xX12xX3xX13xX6e1xXdxX3xX9exX45xXdxX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xX5xX41xX18xX3xX9exXdxX1bfxX4xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xX4xX62fxXbxX3xX1xX3bxX27xX1bfxX15xX2cxX3xXexXdxX154xX3bxX3xX4xX1xX3bxX15axX15xX2cxX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX20xX377xX18xX70xX3xX2xX3xX22xX16dxX3xX22xX41xX15xX3xX20xX1xX31xX3xX1xX2ddxXbxX2cxX3xXexXdxX31xXbxX3xX825xX1xX26xX4xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX280xX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xX2cxX3xX2xX3xX18xX26xX27xX3xXdxX15xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX280xX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xX2cxX3xX2xX3xX131xXdxX1bfxX15xX3xXexX1xXcfxX3faxXdxX3xX4xX6e1xX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX290xX54xX54xX3xX15xX20xX1xX793xX15xX3xX131xX377xX15xX20xX3xX9exX41xX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX825xX1xX26xX4xX3xXe91xX15xX31xX3bxX3xX4xX960xX15xXea1xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX2xX54xX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xXc1xX0xX22xX1dxX3xX58xX12xX0xX22xX1dxX3xX58xX12xX3xX13xX6e1xXdxX3xX9exX45xXdxX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xX5xX41xX18xX3xX9exXdxX1bfxX4xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xX4xX62fxXbxX3xX68xX857xX2cxX3xXexXdxX154xX3bxX3xX4xX1xX3bxX15axX15xX2cxX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX20xX377xX18xX70xX3xX2xX3xX22xX16dxX3xX22xX41xX15xX3xX20xX1xX31xX3xX1xX2ddxXbxX2cxX3xXexXdxX31xXbxX3xX825xX1xX26xX4xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX13axX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xX2cxX3xX53xX3xXexX8cxX3xX131xX1b9xX15xX20xX3xXexX41xXdxX3xX5xXdxX1bfxX3bxX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX56xX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xX58xXexX8cxX2cxX3xX2xX3xX18xX26xX27xX3xXdxX15xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX280xX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xX2cxX3xX2xX3xX131xXdxX1bfxX15xX3xXexX1xXcfxX3faxXdxX3xX4xX6e1xX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX290xX54xX54xX3xX15xX20xX1xX793xX15xX3xX131xX377xX15xX20xX3xX9exX41xX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX825xX1xX26xX4xX3xXe91xX15xX31xX3bxX3xX4xX960xX15xXea1xX3xXexX6e1xXdxX3xX131xX6xX3xX2xX54xX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xXc1xX0xX22xX1dxX3xX58xX12xX0xX22xX1dxX3xX58xX12xX0xX7xXexX1dxXcfxX15xX20xX12xX3xXcxX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX4xX1xX3bxX27xX154xX15xX3xX4bxX5b6xX15xX20xX0xX58xX7xXexX1dxXcfxX15xX20xX12xX0xX22xX1dxX3xX58xX12xX0xX22xX1dxX3xX58xX12xX3xXc21xX71fxX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX4xX1xX3bxX27xX154xX15xX3xX4bxX5b6xX15xX20xX2cxX3xX12bxX3bxX27xX31xXexX3xX131xX14xX15xX1xX3xX15xX154xX3bxX3xX1dxXc99xX2cxX3xX131xX6e1xXdxX3xX9exX45xXdxX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX4xX1xX3bxX27xX154xX15xX3xX4bxX5b6xX15xX20xX3xX4xX2axX3xX20xXdxX26xX3xX18xX3bxX6xX3xXexX51xX3xX13axX54xX54xX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xX3xXexX1dxX11cfxX3xX5xX154xX15xX58xX2xX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xXexX41xXdxX3xX7xX171xX15xX2cxX3xXc1exX16dxX3xXexX1dxX44xX11cfxX15xX20xX2cxX3xXcxX1xX8cxX3xXexX1dxX44xX11cfxX15xX20xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX3xX15xX20xX6xX15xX20xX3xXc1exX16dxX2cxX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX3xXexX1xX3bxX16dxX4xX3xX94xX1xX96xX15xX1xX3xXbxX1xX8cxX2cxX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX3xX825xX1xX26xX4xX3xX11cfxX3xXcxX1dxX3bxX15xX20xX3xX44xX38xX15xX20xX3xX22xX6xX15xX3xX1xX41xX15xX1xX3xXexXdxX154xX3bxX3xX4xX1xX3bxX15axX15xX2cxX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX9exX71fxX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX4xX1xX3bxX27xX154xX15xX3xX4bxX5b6xX15xX20xX3xXe91xX4xX1xX8cxX15xX20xX3xX5xXcfxX3faxXdxX2cxX3xX7xX6e1xX3xX5xX44xX6d3xX15xX20xXea1xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX4xX1xXcfxX3xX4xX26xX4xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xXexX1xX3bxX16dxX4xX3xXbxX1xX3faxX18xX3xX9exXdxX3xX3axX3bxX171xX15xX3xX5xX175xX3xX7xX6xX3bxX3xX825xX1xXdxX3xX4xX2axX3xX175xX3xX825xXdxX31xX15xX3xXexX1xX6e1xX15xX20xX3xX15xX1xX62fxXexX3xX22x7371xX15xX20xX3xX9exX3b4xX15xX3xX22xX171xX15xX3xX4xX8cxX6xX3xXc1exX16dxX3xXcxX41xXdxX3xX4xX1xX96xX15xX1xXc1xX3xX94xX1xX8cxX3xXexX14xX4xX1xX3x7e16xXc1exX627xa406xX3xX4xX62fxXbxX3xXexX80axX15xX1xX3xX22xX6xX15xX3xX1xX41xX15xX1xX3xXexXdxX154xX3bxX3xX4xX1xX3bxX15axX15xX2cxX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX9exX71fxX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX4xX1xX3bxX27xX154xX15xX3xX4bxX5b6xX15xX20xX3xXe91xX4xX1xX8cxX15xX20xX3xX5xXcfxX3faxXdxX2cxX3xX7xX6e1xX3xX5xX44xX6d3xX15xX20xXea1xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX4xX1xXcfxX3xX4xX26xX4xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xXexX1xX3bxX16dxX4xX3xX131xX14xX6xX3xXbxX1xX44xX38xX15xX20xX3xX3axX3bxX171xX15xX3xX5xX175xX3xX7xX6xX3bxX3xX825xX1xXdxX3xX4xX2axX3xX175xX3xX825xXdxX31xX15xX3xXexX1xX6e1xX15xX20xX3xX15xX1xX62fxXexX3xX22xX176dxX15xX20xX3xX9exX3b4xX15xX3xX22xX171xX15xX3xX4xX8cxX6xX3xXcxX1xX44xX50dxX15xX20xX3xXexX1dxX1b9xX4xX3xX84xX16dxXdxX3xX131xX377xX15xX20xX3xX15xX1xXb97xX15xX3xX4bxXb97xX15xX3xX4xX5b6xX15xX20xX3xX4xX62fxXbxXc1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xX94xX3b9xX15xX3xX131xX6e1xXdxX3xX9exX45xXdxX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX4xX1xX3bxX27xX154xX15xX3xX4bxX5b6xX15xX20xX3xX4xX2axX3xX20xXdxX26xX3xX18xX3bxX6xX3xX4bxX44xX45xXdxX3xX13axX54xX54xX3xXexX1dxXdxX1bfxX3bxX3xX131xX377xX15xX20xX58xX2xX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xXexX41xXdxX3xX7xX171xX15xX2cxX3xXc1exX16dxX3xXexX1dxX44xX11cfxX15xX20xX2cxX3xXcxX1xX8cxX3xXexX1dxX44xX11cfxX15xX20xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX3xX15xX20xX6xX15xX20xX3xXc1exX16dxX2cxX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX3xXexX1xX3bxX16dxX4xX3xX94xX1xX96xX15xX1xX3xXbxX1xX8cxX2cxX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX3xX825xX1xX26xX4xX3xX11cfxX3xXcxX1dxX3bxX15xX20xX3xX44xX38xX15xX20xX2cxX3xX94xX1xX8cxX3xXexX14xX4xX1xX3xX1794xXc1exX627xX1797xX3xX4xX62fxXbxX3xXexX80axX15xX1xX3xX22xX6xX15xX3xX1xX41xX15xX1xX3xXexXdxX154xX3bxX3xX4xX1xX3bxX15axX15xX2cxX3xX131xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX9exX71fxX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX4xX1xX3bxX27xX154xX15xX3xX4bxX5b6xX15xX20xX3xXe91xX4xX1xX8cxX15xX20xX3xX5xXcfxX3faxXdxX2cxX3xX7xX6e1xX3xX5xX44xX6d3xX15xX20xXea1xX3xXexX1dxX6xX15xX20xX3xX22xX14xX3xX4xX1xXcfxX3xX4xX26xX4xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xXexX1xX3bxX16dxX4xX3xXbxX1xX3faxX18xX3xX9exXdxX3xX3axX3bxX171xX15xX3xX5xX175xXc1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xX0xX7xXexX1dxXcfxX15xX20xX12xX3xXcxX1xX15axX18xX3xX3axX3bxX27xX71fxX15xX3xX131xXdxX71fxX3bxX3xX4xX1xX80axX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX0xX58xX7xXexX1dxXcfxX15xX20xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xXc21xX71fxX3xXexX1xX15axX18xX3xX3axX3bxX27xX71fxX15xX3xX131xXdxX71fxX3bxX3xX4xX1xX80axX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX2cxX3xX12bxX3bxX27xX31xXexX3xX131xX14xX15xX1xX3xX3axX3bxX27xX3xX131xX14xX15xX1xX3xXc1exX16dxX3xXexX1dxX44xX11cfxX15xX20xX2cxX3xXcxX1xX8cxX3xXexX1dxX44xX11cfxX15xX20xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX3xX15xX20xX6xX15xX20xX3xXc1exX16dxX2cxX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX3xXexX1xX3bxX16dxX4xX3xX94xX1xX96xX15xX1xX3xXbxX1xX8cxX2cxX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX3xX825xX1xX26xX4xX3xX11cfxX3xXcxX1dxX3bxX15xX20xX3xX44xX38xX15xX20xX2cxX3xX94xX1xX8cxX3xXexX14xX4xX1xX3xX1794xXc1exX627xX1797xX3xX4xX62fxXbxX3xXexX80axX15xX1xX3xX68xX10xX18xX3xX68xXbaexXexX2cxX3xX3axX3bxX27xX31xXexX3xX131xX14xX15xX1xX3xX131xX6e1xXdxX3xX9exX45xXdxX3xXexX1dxX44xX50dxX15xX20xX3xX1xX6d3xXbxX3xX20xXdxX26xX3xX18xX3bxX6xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX9exX3b4xX15xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xXbxX1xX1a9xX3xX22xXdxX31xX15xX3xX4xX8cxX6xX3xX4xX38xX3xX3axX3bxX6xX15xX2cxX3xXexX1a9xX3xX4xX1xX19xX4xX2cxX3xX131xX38xX15xX3xX9exX14xX3xXexX1xX3bxX16dxX4xX3xXbxX1xX3faxX18xX3xX9exXdxX3xX3axX3bxX171xX15xX3xX5xX175xX3xX4xX6xXcfxX3xX1xX38xX15xX3xX825xX1xX1c3xX15xX20xX3xX3axX3bxX26xX3xX2xX54x80fexX3xX7xXcfxX3xX9exX45xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xX3axX3bxX27xX3xX131xX14xX15xX1xXc1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xXc1exX16dxX3xXexX1dxX44xX11cfxX15xX20xX3xXc1exX16dxX3xXcxX41xXdxX3xX4xX1xX96xX15xX1xX3xX68xX10xX18xX3xX68xXbaexXexX2cxX3xX3axX3bxX27xX31xXexX3xX131xX14xX15xX1xX3xX131xX6e1xXdxX3xX9exX45xXdxX3xX4xX26xX4xX3xXexX1dxX44xX50dxX15xX20xX3xX1xX6d3xXbxX3xX20xXdxX26xX3xX18xX3bxX6xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX9exX3b4xX15xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xXbxX1xX1a9xX3xX22xXdxX31xX15xX3xX4xX6xXcfxX3xX1xX38xX15xX3xXexX51xX3xXexX1dxX154xX15xX3xX2xX54xX1bd3xX3xX131xX31xX15xX3xX825xX1xX1c3xX15xX20xX3xX3axX3bxX26xX3xX53xX54xX1bd3xX3xX7xXcfxX3xX9exX45xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xX3axX3bxX27xX3xX131xX14xX15xX1xXc1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX68xXexX6axX6xX5xXdxX20xX15xX70xX3xX72xX3bxX7xXexXdxX77xX27xX79xXaxX12xXcxX1dxX44xX50dxX15xX20xX3xX1xX6d3xXbxX3xX20xXdxX26xX3xX18xX26xX27xX3xX18xX2axX4xX2cxX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX22xX14xX3xX9exX3b4xX15xX3xXbxX1xX3b9xX15xX20xX3xXbxX1xX1a9xX3xX22xXdxX31xX15xX3xXexX1dxX154xX15xX3xXexX1xX14xX3xXexX1dxX44xX50dxX15xX20xX3xXexX3b4xX15xX20xX2cxX3xX20xXdxX171xX18xX3xXexX1dxX154xX15xX3xX53xX54xX1bd3xX3xX7xXcfxX3xX9exX45xXdxX3xX4xX26xX4xX3xX18xX19xX4xX3xX20xXdxX26xX3xX3axX3bxX27xX3xX131xX14xX15xX1xX2cxX3xXc1exX16dxX3xXexX1dxX44xX11cfxX15xX20xX3xXc1exX16dxX3xXcxX41xXdxX3xX4xX1xX96xX15xX1xX3xX22xX26xXcfxX3xX4xX26xXcfxX3xXcxX1xX8cxX3xXexX44xX45xX15xX20xX3xX94xX1xX96xX15xX1xX3xXbxX1xX8cxX3xX68xX10xX18xX3xX68xXbaexXexX2cxX3xX3axX3bxX27xX31xXexX3xX131xX14xX15xX1xX3xX131xXdxX71fxX3bxX3xX4xX1xX80axX15xX1xX3xX4xX1xXcfxX3xXbxX1xX5b6xX3xX1xX6d3xXbxXc1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8c7fxXcfxX3bxX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXcfxX3xffedxX1xX44xX38xX15xX20xX3xX627xX1xXdxX58xX4xX1xXdxX15xX1xXbxX1xX3bxXc1xX9exX15xX0xX58xXbxX12
congthanh