Thời tiết hôm nay: Bắc bộ, Bắc Trung bộ mưa rào rải rác
Hôm nay 18/3, Bắc bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, Trung bộ có mưa, Bam bộ trời nắng.
8f18x122c2x12f24xbf15x114fax14139x12144x11abaxc940xX7x16866xba33x149bbx16eb1x17052xf767xX5x11e06xXax12662xXcxX1x11e18xXdxX3xXexXdxf29exXexX3xX1x107eax12b34xX3xeb69xX6x12b96xeab9xX3x11c93xf3b5xX4xX3xa917xcb48x12852xX3xX26xX27xX4xX3xXcxa03axa635xX21x132bdxX3xX2axX2bxX3xX1fxe280xX6xX3xX33xefd4x11528xX3xX33x115b7xXdxX3xX33xabc3xX4xX0xd4b0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf974xX10xX6xb2a9xXaxX12xX5axX1exX1fxX3xX21xX6xX23xX3xX2x13367xX4bx9354xX2cxX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX3xX1fxX3cxX6xX3xX33xX40xX41xX3xX33xX44xXdxX3xX33xX48xX4xX3x1387axX40xX3xX4xe68exX3xX21xff4bxXdxX3xX4xX89xX3xX5dxX1exX21xX36xX2cxX3xXcxX33xX34xX21xX36xX3xX2axX2bxX3xX4xX89xX3xX1fxX3cxX6xX2cxX3xX26xX6xX1fxX3xX2axX2bxX3xXexX33xX15xXdxX3xX21xX27xX21xX36xef75xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX2axX5xX10xX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX1fxX6xX33xX36xXdxX21xX24xX3x14367xXbx15114xX3xX6xX34xXexX41x11469xXaxX12xX0xXexX2axX41xX5dxX23xX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX1fxX36xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX41xXdxX3xXexXdxX10xXexX3xX1xX41xX1fxX3xX21xX6xX23xX3xX2axX6xX4xX3xX2axX41xX3xX2axX6xX4xX3xXexX33xX34xX21xX36xX3xX2axX41xX3xX1fxX34xX6xX3xX33xX6xX41xX3xX33xX6xXdxX3xX33xX6xX4xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX36xX1xXexX24xX6bxe474xX6bxXbxXd6xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX4bxX4bxXdxXb9xX2axX6xX41xX1xX6xXexXdxX21xX1xXb9xX85xX21xX4bxX21xX10x1388bxX7xX4bxX2x9072xX2xX2xX4bxX165xX165xX5dxd657x10d08xX69xXexX69xa4c4xX13exX16cxX5xX16dxXb9x164acxXbxX36xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX33xX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx142cfxX6xXbxXexXdxX41xX21xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd6xXexb163xX6xX5xXdxX36xX21xX24xX3xX177xX34xX7xXexXdxe647xX23xXdcxXaxX12xXcxX1xX15xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX1xX1exX1fxX3xX21xX6xX23xX3xX2xX69xX4bxX6bxX24xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX3xX1fxX3cxX6xX3xX33xX40xX41xX3xX33xX44xXdxX3xX33xX48xX4xX3xX85xX40xX3xX4xX89xX3xX21xX8cxXdxX3xX4xX89xX3xX5dxX1exX21xX36xXdcxX3xXcxX33xX34xX21xX36xX3xX26xX2bxX3xX4xX89xX3xX1fxX3cxX6xXdcxX3xb18bxX6xX1fxX3xX26xX2bxX3xXexX33xX15xXdxX3xX21xX27xX21xX36xXb9xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX33xX12xX0xX4bxXexX2axX41xX5dxX23xX12xX0xX4bxXexX6xX2axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xXcxXcx16cc9xXcxXcx15ffbxX3xXcxX33xX34xX21xX36xX3xX3cxX8cxX21xX36xX2cxX3xX85xX40xX41xX3xX21xX36xX40xX23xX3xX1xX1exX1fxX3xX21xX6xX23xX3xX2xX69xX4bxX6bxX2cxX3xf23dxX1xX34xX3xX85xbe6bxX4xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX3xX7xfe4fxX3xXex15e20xX21xX3xXexfd80xXdxX3xX1x108faxX21xX1xX3xXexX1xX48xXdxX3xXexX1xX15xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX21xX1xXdx9cffxX34xX3xX1fx151d1xX23xX2cxX3xX4xX89xX3xX1fxX3cxX6xX3xX33xX40xX41xX3xX33xX44xXdxX3xX33xX48xX4xX3x14492xX3xX1fxX2bxXexX3xX7x171aaxX3xX21xX8cxXdxXb9xX3x1388cxX2bxX3x12e2fxX1fxX3xX5xcaaaxX21xX3xXexd520xX3xX165xaa39xX1afxX2xX16dxX16dxX3x14ecexXb9xX3x8fbdxc33bxX4xX3xX21xX1xXdxa721xXexX3xa19cxX2bxX3xX5dxX6xX41xX3xX2fexX2bxX21xX36xX3xXexX33xX41xX21xX36xX3xX21xX36xX40xX23xX3xXexX2e8xX3xX2xX165xX3xX2fexX1axX21xX3xX6bxX16dxX41xX19bxXb9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xdf05xXdx9da9xX21xX36xX3xX283xX1xX34xX3xX85xX288xX4xX3xX5axX40xX3xX214xX2bxXdxX3xXexX1xX15xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX21xX1xXdxX2b4xX34xX3xX1fxX2b8xX23xX3xX4xX89xX3xX1fxX3cxX6xXb9xX3xcac8xXdxX89xX3xX2fexX1exX21xX36xX3xX21xX6xX1fxX3xX4x13330xXbxX3xXd4xX1afxX6bxXb9xX3xX2ddxX2bxX3xX2e0xX1fxX3xXexX2e8xX3xX165xX2ebxX3xX1afxX3xX2xX16dxX16dxX2f1xXb9xX3xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xX5dxX6xX41xX3xX2fexX2bxX21xX36xX3xXexX2e8xX3xX2xX171xX3xX2fexX1axX21xX3xXd4xX13exX41xX19bxXb9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX2ddxX2d6xXdxX3xX85xX2e4xXdxX3xX4xX48xX4xX3xXex15666xX21xX1xX3xX1fxXdxX2b4xX21xX3xXcxX33xX34xX21xX36xX2cxX3xX21xX36xX40xX23xX3xX1xX1exX1fxX3xX21xX6xX23xX3xX7xX293xX3xX4xX1x14bbaxX3xX23xX1axX34xX3xX21xX1xXdxX2b4xX34xX3xX1fxX2b8xX23xX2cxX0xX6xX3xX1xX33xX10xX1bcxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX4bxX4bxX161xX161xX161xXb9xX2axX6xX41xX36xXdxX6xX41xXexX1xX41xX21xX36xXb9xX85xX21xX4bxXexX1xX41xXdxX1afxXexXdxX10xXexX1afxX2xX165xX6bxX1afxX2axX6xX4xX1afxX2axX41xX1afxX1fxX34xX6xX1afxX33xX6xX41xX1afxX6xX1fxX1afxX34xX41xXexX1afxX21xX6xX1fxX1afxX2axX41xX1afxX21xX6xX21xX36xX1afxX36xX6xX23xX1afxX36xX6xXexX1afxX5dxX2xX171xXd4xX2ebxX16dxX2xXb9xX1xXexX1fxX5xXaxX3xXexX6xX33xX36xX10xXexX9xXaxb4e0xX2axX5xX6xX21xX283xXaxX12xX3xX1fxX3cxX6xX3xX33xX40xX41xX3xX33xX44xXdxX3xX33xX48xX4xX0xX4bxX6xX12xX3xX85xX40xXdxX3xX21xX8cxXdxX3xX85xX40xX3xX4xX89xX3xX21xX8cxXdxX3xX4xX89xX3xX5dxX1exX21xX36xXb9xX3xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xX5dxX6xX41xX3xX2fexX2bxX21xX36xX3xXexX33xX41xX21xX36xX3xX21xX36xX40xX23xX3xXexX2e8xX3xXd4xX2xX3xX2fexX1axX21xX3xX6bxXd4xX41xX19bxXb9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX19bxX48xX4xX3xXexX3d7xX21xX1xX3xXcxX2b8xX23xX3xX214xX36xX34xX23xX33bxX21xX3xX85xX40xX3xX214xX6xX1fxX3xX26xX2bxX3xX21xX36xX40xX23xX3xX21xX27xX21xX36xX2cxX3xX2fexX33bxX1fxX3xX4xX89xX3xX1fxX3cxX6xX3xX33xX40xX41xX3xX85xX40xX3xX5dxX1exX21xX36xX3xX85xX40xXdxX3xX21xX8cxXdxXb9xX3xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xX21xX36xX40xX23xX3xX5dxX6xX41xX3xX2fexX2bxX21xX36xX3xXexX2e8xX3xXd4xX16dxX3xX2fexX1axX21xX3xX6bxX2ebxX41xX19bxXb9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX0xX10xX1fxX12xX0xX7xXexX33xX41xX21xX36xX12xfa38xX3cxX2e4xXdxX3xX2fexX2b8xX23xX3xX5xX40xX3xX5dxX288xX3xX2axX48xX41xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1axXexX3xX4xX1xX41xX3xX4xX48xX4xX3xX85x10bdcxX21xX36xX3xXexX33xX33bxX21xX3xX4xX44xX3xX21xX3cxX2e4xX4xX3xX21xX36xX40xX23xX3xX2xX69xX4bxX6bxX4bxXd4xX16dxX2xX165xX24xX0xX4bxX7xXexX33xX41xX21xX36xX12xX0xX4bxX10xX1fxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX5axX40xX3xX214xX2bxXdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2b4xX34xX3xX1fxX2b8xX23xX2cxX3xX4xX89xX3xX1fxX3cxX6xXb9xX3xX36axXdxX89xX3xX2fexX1exX21xX36xX3xX21xX6xX1fxX3xX4xX378xXbxX3xXd4xX1afxX6bxXb9xX3xX2ddxX2bxX3xX2e0xX1fxX3xXexX2e8xX3xX165xX2ebxX3xX1afxX3xX2xX16dxX16dxX2f1xXb9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xXexX1xX378xXbxX3xX21xX1xX378xXexX3xXexX2e8xX3xX24xX3xX2xX171xX3xX1afxX3xXd4xXd4xX41xX19bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xX4xX6xX41xX3xX21xX1xX378xXexX3xXexX2e8xX3xX24xX3xXd4xX2xX3xX1afxX3xXd4xX13exX41xX19bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12x134c9xX1x153dexX6xX3xXcxX2b8xX23xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2b4xX34xX3xX1fxX2b8xX23xX2cxX3xX4xX89xX3xX1fxX3cxX6xX2cxX3xX1fxX3cxX6xX3xX33xX40xX41xX3xX33xX44xXdxX3xX33xX48xX4xX3xX85xX40xX3xX4xX89xX3xX21xX8cxXdxX3xX4xX89xX3xX5dxX1exX21xX36xXb9xX3xX36axXdxX89xX3xX21xX1x135d3xXb9xX3xX2ddxX2bxX3xX2e0xX1fxX3xXexX2e8xX3xX16cxX16dxX3xX1afxX3xX171xX16cxX2f1xXb9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xXexX1xX378xXbxX3xX21xX1xX378xXexX3xXexX2e8xX3xX24xX3xX2xX69xX3xX1afxX3xXd4xX2xX41xX19bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xX4xX6xX41xX3xX21xX1xX378xXexX3xXexX2e8xX3xX24xX3xXd4xXd4xX3xX1afxX3xXd4xX2ebxX3xX2fexX2bxX2cxX3xX33xXdxX33bxX21xX36xX3xX283xX1xX34xX3xXcxX2b8xX23xX3xX26xX27xX4xX3xXd4xX165xX1afxX6bxX16dxX3xX2fexX2bxX2cxX3xX4xX89xX3xX21xX8cxXdxX3xXexX33xX33bxX21xX3xX6bxX16dxX41xX19bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX6c3xX1xX6c5xX6xX3xX2ddxX1exX21xX36xX3xX26xX27xX4xX3xX26xX2bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2b4xX34xX3xX1fxX2b8xX23xX2cxX3xX4xX89xX3xX1fxX3cxX6xXdcxX3xX33xXdxX33bxX21xX36xX3xX85xX5a9xX21xX36xX3xX21xc409xXdxX3xXbxX1xX6c5xX6xX3xX26xX27xX4xX3xX85xX40xX3xXexX33xX34xX21xX36xX3xX5dxX34xX3xX4xX89xX3xX21xX8cxXdxX3xX1fxX3cxX6xX3xX85xX2e8xX6xX3xX85xX40xX3xX5dxX1exX21xX36xXb9xX3xX36axXdxX89xX3xX2fexX1exX21xX36xX3xX21xX6xX1fxX3xX4xX378xXbxX3xXd4xX1afxX6bxXb9xX3xX2ddxX2bxX3xX2e0xX1fxX3xXexX2e8xX3xX165xX2ebxX3xX1afxX3xX2xX16dxX16dxX2f1xXb9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xXexX1xX378xXbxX3xX21xX1xX378xXexX3xXexX2e8xX3xX24xX3xX2xX69xX3xX1afxX3xXd4xX2xX3xX2fexX2bxX2cxX3xX85xX5a9xX21xX36xX3xX21xX82bxXdxX3xX4xX89xX3xX21xX8cxXdxX3xX5dxX3cxX2e4xXdxX3xX2xX165xX41xX19bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xX4xX6xX41xX3xX21xX1xX378xXexX3xXexX2e8xX3xX24xX3xXd4xX2xX3xX1afxX3xXd4xX13exX41xX19bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX5axX89xX6xX3xX1afxX3xXcxX1xX2e8xX6xX3xXcxX1xXdxX33bxX21xX3xX5axX34xX1axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2b4xX34xX3xX1fxX2b8xX23xX2cxX3xX4xX89xX3xX1fxX3cxX6xX2cxX3xX1fxX3cxX6xX3xX33xX40xX41xX3xX33xX44xXdxX3xX33xX48xX4xX3xX85xX40xX3xX4xX89xX3xX21xX8cxXdxX3xX4xX89xX3xX5dxX1exX21xX36xXb9xX3xX36axXdxX89xX3xX21xX1xX723xXb9xX3xX2ddxX2bxX3xX2e0xX1fxX3xXexX2e8xX3xX16cxX2ebxX3xX1afxX3xX171xX69xX2f1xXb9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xXexX1xX378xXbxX3xX21xX1xX378xXexX3xXexX2e8xX3xX24xX3xXd4xX2xX3xX1afxX3xXd4xX13exX41xX19bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xX4xX6xX41xX3xX21xX1xX378xXexX3xXexX2e8xX3xX24xX3xXd4xX2ebxX3xX1afxX3xXd4xX69xX2cxX3xX4xX89xX3xX21xX8cxXdxX3xXexX33xX33bxX21xX3xXd4xX69xX41xX19bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX2ddxX40xX3xX214xd1c2xX21xX36xX3xX2fexX1axX21xX3xX26xX29exX21xX1xX3xXcxX1xX34xaef0xX21xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX2f4xX2b8xX23xX3xXexX1xX6xX23xX3xX2fexb0c7xXdxX2cxX3xX4xX89xX3xX1fxX3cxX6xX3xX33xX40xX41xX3xX85xX40xX3xX5dxX1exX21xX36xX3xX85xX40xXdxX3xX21xX8cxXdxXb9xX3xX36axXdxX89xX3xX2fexX1exX21xX36xX3xX2axX27xX4xX3xX2fexX1axX21xX3xX2fexX1exX21xX36xX3xX4xX378xXbxX3xXd4xX1afxX6bxXb9xX3xX2ddxX2bxX3xX2e0xX1fxX3xXexX2e8xX3xX2ebxX2ebxX3xX1afxX171xXd4xX2f1xXb9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xXexX1xX378xXbxX3xX21xX1xX378xXexX3xXexX2e8xX3xX24xX3xXd4xXd4xX3xX1afxX3xXd4xX2ebxX41xX19bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xX4xX6xX41xX3xX21xX1xX378xXexX3xXexX2e8xX3xX24xX3xXd4xX171xX3xX1afxX3xX6bxXd4xX41xX19bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xXcxX2b8xX23xX3xX214xX36xX34xX23xX33bxX21xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX2f4xX2b8xX23xX3xXexX1xX6xX23xX3xX2fexXa65xXdxX2cxX3xX21xX36xX40xX23xX3xX21xX27xX21xX36xX2cxX3xX4xX1xXdxX2b4xX34xX3xXexX2d6xXdxX3xX85xX40xX3xX2fexX33bxX1fxX3xX4xX89xX3xX1fxX3cxX6xX3xX33xX40xX41xX3xX85xX40xX3xX5dxX1exX21xX36xX3xX85xX40xXdxX3xX21xX8cxXdxXb9xX3xX36axXdxX89xX3xX2fexX1exX21xX36xX3xX4xX378xXbxX3xXd4xX1afxX6bxXb9xX3xX2ddxX2bxX3xX2e0xX1fxX3xXexX2e8xX3xX2ebxX2ebxX3xX1afxX3xX171xX2ebxX2f1xXb9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xXexX1xX378xXbxX3xX21xX1xX378xXexX3xXexX2e8xX3xX24xX3xXd4xX16dxX3xX1afxX3xXd4xX6bxX41xX19bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xX4xX6xX41xX3xX21xX1xX378xXexX3xXexX2e8xX3xX24xX3xX6bxX2xX3xX1afxX3xX6bxX13exX41xX19bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX6xX1fxX3xX26xX2bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX2f4xX2b8xX23xX3xXexX1xX6xX23xX3xX2fexXa65xXdxX2cxX3xX21xX36xX40xX23xX3xX21xX27xX21xX36xX2cxX3xX4xX1xXdxX2b4xX34xX3xXexX2d6xXdxX3xX85xX40xX3xX2fexX33bxX1fxX3xX4xX89xX3xX1fxX3cxX6xX3xX33xX40xX41xX3xX85xX40xX3xX5dxX1exX21xX36xX3xX85xX40xXdxX3xX21xX8cxXdxXb9xX3xX36axXdxX89xX3xX21xX1xX723xXb9xX3xX2ddxX2bxX3xX2e0xX1fxX3xXexX2e8xX3xX2ebxX2ebxX3xX1afxX3xX171xX2ebxX2f1xXb9xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xXexX1xX378xXbxX3xX21xX1xX378xXexX3xXexX2e8xX3xX24xX3xXd4xX6bxX3xX1afxX3xXd4xX16cxX41xX19bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX41xX5dxX23xXaxX12xX214xX1xXdxX2fbxXexX3xX2fexX2bxX3xX4xX6xX41xX3xX21xX1xX378xXexX3xXexX2e8xX3xX24xX3xX6bxXd4xX3xX1afxX3xX6bxX2ebxX41xX19bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc060xX41xX34xX33xX4xX10xXaxX12xX0xX2axX12xXcxX1xX10xX41xX3xX26xX48xX41xX3xX36axXdxX6xX41xX3xXexX1xX1exX21xX36xX0xX4bxX2axX12xX0xX4bxXbxX12