Kim ngạch XNK 400 tỷ USD: Kết quả từ chủ trương đúng đắn của Đảng
Hôm nay 19/12, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức buổi lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam đạt mốc 400 tỷ USD, gấp 2 lần về giá trị sau 6 năm Việt Nam đạt mốc 200 tỷ USD.
cd56xd5c6x13c5cx10917x16ac0x1168ex10358x13e7fxdf4bxX7x11f56xe1e4x1454dx1401axddb9x102a9xX5xd205xXax13d68xeadbxXdx126c6xX3x14616x1352cx15b1exX4xX1xX3x1230fxfe7exX13xX3x14408x130cdxX22xX3xXex11240xX3x171a1x152f0xd27ex12fd4xX3xX13x17b60xXexX3x17499x100e2x122efxX3xXex13b91xX3xX4xX1x14942xX3xXex108a1xebccx14757xX17xX18xX3x17ac4x115e3xX17xX18xX3xX43xf333xX17xX3xX4xX3axX6xX3x10fd7xX33xX17xX18xX0x177ebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx132cbxX10xX6x14d11xXaxX12xX64xf1d6xX15xX3xX17xX6xf331xX3xX2xf4a8xX55xX2x175e1xefedxX3xXcxd0a0xX17xX18xX3xX4x16a5exX4xX3xX64xX33xXdxX3xX31xX32xX6xX17xX3xX7xd0b3xX3xXexX7axX3xX4xX1xe8f6xX4xX3xe755xX32xX7axXdxX3xX5x16c10xX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1xe06fxX17xX3x15c56xX32x167a0xXexX3xX17xX1xXa4xXbxX3x1074dxX1x17540xX32xX3xX1x137e0xX17xX18xX3xX1x17c94x15fa9xX3x12e73xXdx1156axXexX3xX1exX6xX15xX3xX43xX19xXexX3xX15x13f27xX4xX3xX21xX22xX22xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX77xX3xX18xXa9xXbxX3xX76xX3xX5xe42exX17xX3xea83xe9f2xX3xX18xXdxXbdxX3xXexX3dx1519fxX3xX7xX6xX32xX3xd6d0xX3xX17x117a7xX15xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xX43xX19xXexX3xX15xXcdxX4xX3xX76xX22xX22xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axecfdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16f68xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17x10437xX3xXexX10xXa7xXexce4bxX6xX5xXdxX18xX17xX2bxX3xX4xX10xX17xXexX10xX3dxX142xXaxX12xX0xXdxX15xX18xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXax11b9axXdxX67xXexX1xX2bx1292dxX22xX2xXbxXa7xX142xX1xX10xXdxX18xX1xXexX2bxfeacxX178xX21xXbxXa7xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2bxX55xX55xXdxX116xX96xX6xXbcxX1xX6xXexXdxX17xX1xX116xXe6xX17xX55xX17xX10xX165xX7xX55xX2x12302xX16bxX2xX55xX1a0xX1a0xX67xX76xX22xXf5xX2xX21xX2xXf5xXexX16bxX16bxX16bx15a1dxX5xX22xX116x12f38xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXb1xXdxX15xX3xX17xX18xX6xX4xX1xX3xXa7xX17xXb1xX3xX21xX22xX22xX3xXexX70xX3xX32xX7xX67xX3xXb1xX10xXexX3xX31xX32xX6xX3xXexX32xX3xX4xX1xX32xX3xXexX3dxX32xXbcxX17xX18xX3xX67xX32xX17xX18xX3xX67xX6xX17xX3xX4xX32xX6xX3xX67xX6xX17xX18xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12cbbxX6xXbxXexXdxXbcxX17xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xX3xXexX10xXa7xXexX148xX6xX5xXdxX18xX17xX2bxX3xX4xX10xX17xXexX10xX3dxX142xXaxX12x15834xX17xX1xX3xX15xXdxX17xX1xX3xX1x10574xX6xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xXcxX1xX10xXbcxX3xX7xXcdxX3xX5xXdxXc1xX32xX3xX4xX3axX6xX3xXcxX7axX17xX18xX3xX4xX7fxX4xX3xX64xX33xXdxX3xX31xX32xX6xX17xX3x1034bxX126xfcc7xX3xXcxXb7xXdxX3xX213xX1x14c7fxX17xX1xef95xX3xXexX1x124e7xX3xX4xX93xX3xX7xX6xX32xX3xXb1xX1xXbcxX33xX17xX18xX3xX16bxX3xX17xXf8xX15xX77xX3xX18xXdxXbdxX3xXexX3dxXefxX3xXa7xX32xXa9xXexX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX4xX3axX6xX3xX17xX3ex1311bxX4xX3xXexX6xX3xX43x1680axX3xXexXf8xX17xX18xX3xX18xXa9xXbxX3xX43xX6bxXdxX77xX3xX43xXdxX3xX5xXdxXe7xX17xX3xXe6xX2ebxXdxX3xX43xdc3exX3xX5xXb7xX3xX31xX32xX70xX3xX15xX6bxX3xX17xXe7xX17xX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xX4x1422axX17xX18xX3xXexXf8xX17xX18xX3xXexX1xX10xXbcxX116xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xX213xX7fxX3xXexX1x13584xX77xX3xX17xX18xXb7xX70xX3xX2xX55xX2xX76xX55xX76xX22xX22xX1a0xX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1xXa4xX17xX3xXa7xX32xXa9xXexX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX5xXe3xX17xX3xX43xXe3xX32xX3xXexXdx15c58xX17xX3xX4xX1xX19xX15xX3xX15xXcdxX4xX3xX2xX22xX22xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX3xX2a6xX31xX32xX70xX3xX15xX6bxX3xX17xXe7xX17xX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xX5xXb7xX3xX1a0xX1a0xX77xX21xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX3xX148xX3xXexX1xX10xXbcxX3xXcxX7axX17xX18xX3xX4xX7fxX4xX3xXcxX1xXcdxX17xX18xX3xXb1xX39dxX2b3xX116xX3xX126xXcdxX17xX3xX17xXf8xX15xX3xX7xX6xX32xX77xX3xXexX2ebxXdxX3xX17xX18xXb7xX70xX3xX76xX21xX55xX2xX76xX55xX76xX22xX2xX2xX77xX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1xXa4xX17xX3xX15xXcdxX4xX3xX76xX22xX22xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX3xX2a6xX31xX32xX70xX3xX15xX6bxX3xX17xXe7xX17xX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xX5xXb7xX3xX2xX178xX178xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX2b3xX116xX3xXbfxXb7xX3xX17xX6xX70xX77xX3xX7xX6xX32xX3xX43xX44xX17xX18xX3xXf5xX3xX17xXf8xX15xX77xX3xX4xXbcxX17xX3xX7xXcdxX3xX17xXb7xX70xX3xX43xX2f2xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX18xXa9xXbxX3xX76xX3xX5xXe3xX17xX3xX5xX39dxX17xX3xX15xXcdxX4xX3xX21xX22xX22xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX3xX2a6xX31xX32xX70xX3xX15xX6bxX3xX17xXe7xX17xX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xX4xX328xX17xX18xX3xX43xX19xXexX3xXexX3dxX39dxX17xX3xX76xX22xX22xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX2b3xX116xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xX50x1503fxX4xX3xX96xXdxXc1xXexX77xX3xX7xXcdxX3xX5xXdxXc1xX32xX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1xXa4xX17xX3xX7x122e6xX3xXexXf8xX17xX18xX3xXexX3dxX3ex15c93xX17xX18xX3xX18xXdxXbdxX3xXexX3dxXefxX3xXa7xX32xXa9xXexX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX15xX19xX17xX1xX3xX15xX8cxX3xXexX36xX3xX17xXf8xX15xX3xX76xX22xX2xX16bxX3xX2a6xXexX36xX3xX178xX22xX22xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX2b3xX3xXexX3dxX51axX3xX5xX19xXdxX3xX43x15927xX70xX3xXexX1xX39dxX15xX3xX2xX22xX22xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX3xX43xX369xX3xX43xX19xXexX3xX15xXcdxX4xX3xX21xX22xX22xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX3xXb1xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1xX3xXa7xX32xXa9xXexX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX4xX1xfda6xX3xX7xX6xX32xX3xX76xX3xX17xXf8xX15xX3xX148xX3xXb1xX1xXbcxX33xX17xX18xX3xXexX1xd8f4xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX17xX1xXdxXe7xX32xX3xX64xXdxXc1xXbxX3xX43xXefxX17xX1xX3xXexX1xX3exX3fxX17xX18xX3xX15xX19xXdxX3xXexX510xX3xX67xXbcxX3xX15xXb7xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xXb1x10013xX3xXb1xX2exXexX3xXe6xX2ebxXdxX3xX64xXb7xX17xX3x15b27xX32xXcdxX4xX77xX3xfb22xXdxX39dxX17xX3xX15xXdxX17xX1xX3xXcxX1xX32xX2exX3xX31xX32xX6xX17xX3x16abfxX148xX3x117c0xX32xX77xX3x17763xX29x1755dxX622xX1exX77xX3xdd88xX213xX624xf77dx132a6xX3xX4xX30fxX3xX1xXdxXc1xX32xX3xX5xX510xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xXb7xX17xX1xX116xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xX1exX1xX3exX3xXe6xXa4xX70xX77xX3xX4xX1xX5a6xX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xXe6x1514exX17xX18xX3xX2xX22xX3xX17xXf8xX15xX3xXexX36xX3xX17xXf8xX15xX3xX76xX22xX22xX1a0xX3xX43xX2exX17xX3xX76xX22xX2xX1a0xX77xX3xXexX3dxXefxX3xX18xXdxXbdxX3xXb1xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1xX3xXa7xX32xXa9xXexX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX4xX33xX3xX17xX3exX2ebxX4xX3xXexXf8xX17xX18xX3xXexX1xX39dxX15xX3xX21xX3xX5xXe3xX17xX116xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xX50xX562xX70xX3xX5xXb7xX3xX17xX1xf6eaxX17xX18xX3xXb1xX2exXexX3xX31xX32xX33xX3xX31xX32xX6xX17xX3xXexX3dxX253xX17xX18xX77xX3xXb1xX1x153cbxX17xX18xX3xX43xXefxX17xX1xX3xX43xX3exX5bdxX17xX18xX3xX5xXcdxXdxX3xX1xX2a8xXdxX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xX31xX32xXcdxX4xX3xXexX2exX3xX15xXb7xX3xX50xX33xX17xX18xX3xX43xX2f2xX3xXa7xXbdxX4xX3xX43xXefxX17xX1xX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xX76xX22xX3xX17xXf8xX15xX3xX31xX32xX6xX3xXe6xXb7xX3xX213xX1xX2b0xX17xX1xX3xXbxX1xX3axX3xX17xX1xXa9xXexX3xX31xX32xXbdxX17xX77xX3xXb1xXdxX39dxX17xX3xXexX3dxX2b7xX3xXexX1xX510xX4xX3xX1xXdxXc1xX17xX3xX5xXb7xX3xX43xX44xX17xX18xX3xX43xX49xX17xX116xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xXcxXdxX2exX17xX3xX7x1067bxX3xXcxX3dxXe3xX17xX3xX2axX32xX3xX607xXefxX4xX1xX77xX3xXexX1xXb7xX17xX1xX3xXe6xXdxX39dxX17xX3xXcxX7axX3xXcxX3exX3xXe6xXa9xX17xX3xX4xX3axX6xX3xXcxX1xX3axX3xXexX3exX2ebxX17xX18xX3xX213xX1xX2b0xX17xX1xX3xXbxX1xX3axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xeeb8xX2bxX3x16e12xX29xX6xX32xX3xXb1xX1xXdxX3xX18xXdxX6xX3xX17xX1xXa4xXbxX3x140abxXcxfc69xX3xXe6xXb7xXbcxX3xX17xXf8xX15xX3xX76xX22xX22xX1a0xX77xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xX4xX1xX3axX3xX43xX2a8xX17xX18xX3xXe6xXb7xX3xXb1xXdxX39dxX17xX3xXexX3dxX2b7xX3xX43xXb7xX15xX3xXbxX1xXbdxX17xX3xXb1xX5f3xX3xXb1xX2exXexX3xX4xXbdxX4xX3xX64xXdxXc1xXbxX3xX43xXefxX17xX1xX3xXexX1xX3exX3fxX17xX18xX3xX15xX19xXdxX3xXexX510xX3xX67xXbcxX3xX7xXbcxX17xX18xX3xXbxX1xX3exX3fxX17xX18xX3xXe6xXb7xX3xX43xX6xX3xXbxX1xX3exX3fxX17xX18xX3xXexX1xX369xX3xX1xXdxXc1xX17xX3xX31xX32xX70xX2exXexX3xXexX562xX15xX3xX1xX2a8xXdxX3xX17xX1xXa4xXbxX3xX7xX562xX32xX3xX3dxX2a8xX17xX18xX3xXe6xX2ebxXdxX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xXb1xX1xX32xX3xXe6xX510xX4xX3xXe6xXb7xX3xXexX1xX2exX3xX18xXdxX2ebxXdxX116xX3xX1exX1xX717xX17xX18xX3xXb1xX2exXexX3xX31xX32xX33xX3xX43xX19xXexX3xX43xX3ex114e5xX4xX3xXe6xXe7xX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xX43xXcdxXdxX3xX17xX18xXbcxX19xXdxX77xX3xX17xX1xXa9xXexX3xX5xXb7xX3xX17xX18xXbcxX19xXdxX3xXexX1xX3exX3fxX17xX18xX3xXe6xXb7xX3xX43xXe3xX32xX3xXexX3exX3xX17xX3exX2ebxX4xX3xX17xX18xXbcxXb7xXdxX3xXexX36xX3xX7xX6xX32xX3xXb1xX1xXdxX3xX18xXdxX6xX3xX17xX1xXa4xXbxX3xX845xXcxX847xX3xXexX2ebxXdxX3xX17xX6xX70xX3xX43xX2f2xX3xX4xX1xX93xX17xX18xX3xXexd01dxX3xX1xX2a8xXdxX3xX17xX1xXa4xXbxX3xX31xX32xXcdxX4xX3xXexX2exX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xX43xX30fxX3xX4xX30fxX3xX1xX2a8xXdxX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xX43xX2f2xX3xXexX1xX44xX4xX3xX43xXb3xX70xX3xX15xX19xX17xX1xX3xX15xX8cxX3xX4xX33xXdxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xXexX1xX369xX3xX4xX1xX2exX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xX17xX3exX2ebxX4xX77xX3xXexX19xXbcxX3xX43xXdxXe7xX32xX3xXb1xXdxXc1xX17xX3xX17xX562xX17xX18xX3xX4xX6xXbcxX3xX17xXf8xX17xX18xX3xX5xX510xX4xX3xX4xX19xX17xX1xX3xXexX3dxX6xX17xX1xX3xX31xX32xXcdxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX3axX6xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15x139dfxX116xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xX0xX7xXexX3dxXbcxX17xX18xX12xX213xX3fxX3xX4xXa9xX32xX3xX1xXb7xX17xX18xX3xX1xXbcxXbdxX3xXa7xX32xXa9xXexX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX4xX1xX32xX70xX369xX17xX3xX96xXdxX2exX17xX3xXexX2b0xX4xX1xX3xX4xX510xX4xX0xX55xX7xXexX3dxXbcxX17xX18xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xX13xX1xX6bxX17xX18xX3xX4xX1xX5a6xX3xX17xX1xX717xX17xX18xX3xX4xX1xX32xX70xX369xX17xX3xX96xXdxX2exX17xX3xX15xX19xX17xX1xX3xX15xX8cxX3xX51axX3xX7xXcdxX3xX5xXdxXc1xX32xX3xXexX7axX17xX18xX3xXexX1xX369xX77xX3xX4xX3fxX3xX4xXa9xX32xX3xX1xXb7xX17xX18xX3xX1xXbcxXbdxX3xXa7xX32xXa9xXexX77xX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX4xX328xX17xX18xX3xXexX1xX6xX70xX3xX43xX7axXdxX3xXexX2b0xX4xX1xX3xX4xX510xX4xX116xX3xXbfxXe7xX3xXb1xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1xX3xXa7xX32xXa9xXexX3xXb1xX1xXb3xX32xX77xX3xXexX36xX3xX15xX2a8xXexX3xXe6xXb7xXdxX3xX15xX4f5xXexX3xX1xXb7xX17xX18xX3xX4xX30fxX3xX18xXdxXbdxX3xXexX3dxXefxX3xX4xX6xXbcxX3xX17xX1xX3exX3xX67xXc1xXexX3xX15xX6xX70xX77xX3xX67xX6xX3xX18xXdxXb7xX70xX77xX3xXexX1xX6xX17xX3xX43xXbdxX77xX3xX67xXe3xX32xX3xXexX1xX6bxX3xX17xX1xX717xX17xX18xX3xX17xXf8xX15xX3xX43xXe3xX32xX3xX1xX2a8xXdxX3xX17xX1xXa4xXbxX77xX3xXexX2ebxXdxX3xX17xX6xX70xX77xX3xX17xX3exX2ebxX4xX3xXexX6xX3xX43xX2f2xX3xX4xX30fxX3xXb1xX1xXbcxX33xX17xX18xX3xX178xX22xX3xX17xX1xX30fxX15xX3xX1xXb7xX17xX18xX3xXa7xX32xXa9xXexX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX43xX19xXexX3xX18xXdxXbdxX3xXexX3dxXefxX3xXb1xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1xX3xXexX36xX3xX2xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX55xX17xXf8xX15xX3xXexX3dxX51axX3xX5xX39dxX17xX77xX3xX43xX4f5xX4xX3xX96xXdxXc1xXexX3xX5xXb7xX3xX7xX510xX3xXa7xX32xXa9xXexX3xX1xXdxXc1xX17xX3xX17xX18xXb7xX70xX3xX4xXb7xX17xX18xX3xX17xX1xXdxXe7xX32xX3xX4xXbdxX4xX3xX17xX1xX30fxX15xX3xX1xXb7xX17xX18xX3xX17xX6bxX17xX18xX3xX17xX18xX1xXdxXc1xXbxX3xX17xX1xX3exX3xXexX1xX32xX26xX3xX7xX33xX17xX77xX3xX1xX19xXexX3xX43xXdxXe7xX32xX77xX3xX3dxX6xX32xX3xX4xX3axX3xX31xX32xX33xX77xX3xX18xX19xXbcxX77xX3xX43xd06exX3xX18x167bcxX62dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xX13xX1xXcdxXdxX3xX43xXe3xX32xX3xXexX3exX3xXexX3dxX510xX4xX3xXexXdxX2exXbxX3xX17xX3exX2ebxX4xX3xX17xX18xXbcxXb7xXdxX3xX2a6x175e9xX2axd509xX2b3xX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xX16bxX3xX17xXf8xX15xX3xX31xX32xX6xX3xX4xX328xX17xX18xX3xX43xX30fxX17xX18xX3xX18xX30fxXbxX3xX18xXdxXbdxX3xXexX3dxXefxX3xXa7xX32xXa9xXexX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xXexX3dxX39dxX17xX3xXf5xX22xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX3xXe6xX2ebxXdxX3xX15xX4f5xXexX3xX1xXb7xX17xX18xX3xX43xXdxXc1xX17xX3xXexX1xXbcxX19xXdxX3xX67xXdxX3xX43xX2a8xX17xX18xX77xX3xX15xXbdxX70xX3xXexX2b0xX17xX1xX3xXe6xXb7xX3xX5xXdxX17xX1xX3xXb1xXdxXc1xX17xX3xX43xXdxXc1xX17xX3xXex12d1dxX116xX3xX29xX6xX15xX7xX32xX17xX18xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xX5xXb7xX3xX15xX2a8xXexX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xX17xX1xX717xX17xX18xX3xX43xXdxX369xX17xX3xX1xX2b7xX17xX1xX3xX4xX3axX6xX3xXb1xX1xXcdxXdxX3xXcdfxX2axXce1xX77xX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xX43xX30fxX17xX18xX3xX18xX30fxXbxX3xXe6xXb7xXbcxX3xXexXf8xX17xX18xX3xXexX3dxX3exX51axX17xX18xX3xXa7xX32xXa9xXexX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xXe6xXb7xX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX77xX3xX18xX30fxXbxX3xXbxX1xXe3xX17xX3xX43xX3exX6xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xXexX1xX6xX15xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX1xX32xXc8dxXdxX3xX7xX33xX17xX3xXa7xX32xXa9xXexX3xXexXbcxXb7xX17xX3xXexX1xX2exX3xX18xXdxX2ebxXdxX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xX17xX1xX717xX17xX18xX3xX17xXf8xX15xX3xX31xX32xX6xX116xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xXcxX3dxXbcxX17xX18xX3xX5xXe3xX17xX3xXexXdxX2exXbxX3xXa7xX44xX4xX3xX18xXe3xX17xX3xX43xX562xX70xX3xXe6xX2ebxXdxX3xX62cxX1xX30fxX3xXcxX1xX3axX3xXexX3exX2ebxX17xX18xX3xXbfxX3exX3fxX17xX18xX3xX50xX2b7xX17xX1xX3xX64xX32xXc1xX77xX3xX6bxX17xX18xX3xX29xX1xXdxX15xX3xX845xXbcxX17xX1xX165xX6xX17xX77xX3xXcxX7axX17xX18xX3x15f4exXdxXbdxX15xX3xX43xXcdxX4xX3xXcxX7axX3xX1xX917xXbxX3xX29xX6xX15xX7xX32xX17xX18xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xX67xX510xX3xXb1xXdxX2exX17xX3xXb1xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1xX3xXa7xX32xXa9xXexX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX4xX3axX6xX3xX29xX6xX15xX7xX32xX17xX18xX3xXe6xXb7xXbcxX3xX4xX32xXcdxXdxX3xX17xXf8xX15xX3xX7xX8cxX3xX43xX19xXexX3xX15xX93xX4xX3xXexX3dxX39dxX17xX3xX16bxX22xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX77xX3xX4xX1xXdxX2exX15xX3xX76xX22x11669xX3xXexX7axX17xX18xX3xXb1xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1xX3xXa7xX32xXa9xXexX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX4xX3axX6xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX116xX3xXcxX36xX3xX21xX3xX67xXbcxX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXc1xXbxX3xX4xX3axX6xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xXexX1xX6xX15xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX1xX32xXc8dxXdxX3xX4xX32xX17xX18xX3xX93xX17xX18xX3xX4xXa9xXbxX3xX2xX77xX3xX1xXc8dxX3xXexX3dxX917xX3xX4xX1xXbcxX3xX29xX6xX15xX7xX32xX17xX18xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX77xX3xX17xX6xX70xX3xX43xX2f2xX3xX5xX39dxX17xX3xXexX2ebxXdxX3xX76xX73xX3xX67xXbcxX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXc1xXbxX3xXe6xXb7xX3xX67xX510xX3xXb1xXdxX2exX17xX3xX7xX8cxX3xX4xX686xX17xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX5xX39dxX17xX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xXexX1xX5bdxXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexX2ebxXdxX116xX3xX29xX6xX15xX7xX32xX17xX18xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xX43xX4f5xXexX3xX15xX7fxX4xX3xXexXdxX39dxX32xX3xX15xXc8dxXdxX3xX17xXf8xX15xX3xX4xX30fxX3xXexX1xX39dxX15xX3xX2xX76xX3xX67xXbcxX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxXc1xXbxX3xX4xX3axX6xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xXexX1xX6xX15xX3xX18xXdxX6xX3xXe6xXb7xXbcxX3xX4xX1xX32xXc8dxXdxX3xX17xXb7xX70xX116xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xXbfxXe7xX3xX5xX7edxX17xX1xX3xXe6xX510xX4xX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xX1xXb3xX32xX77xX3xX4xX3fxX3xX4xXa9xX32xX3xX1xXb7xX17xX18xX3xX1xXbcxXbdxX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX4xX328xX17xX18xX3xXexX1xX6xX70xX3xX43xX7axXdxX3xXexX2b0xX4xX1xX3xX4xX510xX4xX3xXb1xX1xXdxX3xX17xX1xX717xX17xX18xX3xX17xXf8xX15xX3xX31xX32xX6xX3xXe6xXb7xX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xX2xX2xX3xXexX1xXbdxX17xX18xX3xX4xX3axX6xX3xX17xXf8xX15xX3xX76xX22xX2xX1a0xX77xX3xXb1xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1xX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX15xX2a8xXexX3xX7xXcdxX3xX15xX4f5xXexX3xX1xXb7xX17xX18xX3xXbxX1xX7fxX4xX3xXe6xX7fxX3xX7xX33xX17xX3xXa7xX32xXa9xXexX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xX17xX3exX2ebxX4xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX7xXbcxX3xXe6xX2ebxXdxX3xX4x161a2xX17xX18xX3xXb1x142c7xX3xX17xXf8xX15xX3xXexX3dxX3exX2ebxX4xX2bxX3xX50xXdxXc1xX17xX3xXexXd60xX77xX3xX15xXbdxX70xX3xXexX2b0xX17xX1xX3xXe6xXb7xX3xX5xXdxX17xX1xX3xXb1xXdxXc1xX17xX3xX43xX19xXexX3xX178xX21xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX77xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX178xX21xXf2dxX142xX3xX15xXbdxX70xX3xX15xX30fxX4xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX96xXefxX77xX3xX67xX7fxX17xX18xX3xX4xX7fxX3xXbxX1xX7fxX3xXexX1157xX17xX18xX3xX43xX19xXexX3xX178xX22xX77xX1a0xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX77xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX76xX22xX77xX1a0xXf2dxX142xX3xX43xXdxXc1xX17xX3xXexX1xXbcxX19xXdxX3xXe6xXb7xX3xX5xXdxX17xX1xX3xXb1xXdxXc1xX17xX3xX43xX19xXexX3xX2xX21xX77xX21xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX77xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX16bxX22xX77xX76xXf2dxX142xX3xXe6xX33xXdxX3xX43xX19xXexX3xX2xX22xX77xX178xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX77xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX1b2xXf2dxX142xX3xX7xX49xXexX3xXexX1x14065xXbxX3xX43xX19xXexX3xX1b2xX77xX178xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX77xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX2xX21xX77xX178xXf2dxX3xX2a6xX5xX3exX917xX17xX18xX3xX18xXdxX33xX15xX3xX2xXf5xX77xX1a0xXf2dxX2b3xX142xX3xX4xX1xXa9xXexX3xX67xX830xXbcxX3xX43xX19xXexX3xXf5xX77xX1a0xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX77xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX2xX1a0xX77xX1b2xXf2dxX3xX2a6xX5xX3exX917xX17xX18xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX73xXf2dxX2b3xX142xX3xXa7xXf8xX17xX18xX3xX67xXe3xX32xX3xX43xX19xXexX3xXf5xX77xX178xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX77xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX178xX73xX77xX178xXf2dxX3xX2a6xX5xX3exX917xX17xX18xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX73xX77xX73xXf2dxX2b3xX142xX3xX17xX18xX32xX70xX39dxX17xX3xXbxX1xX7fxX3xX5xXdxXc1xX32xX3xX67xXc1xXexX3xX15xX6xX70xX77xX3xX18xXdxXb7xX70xX3xX67xX123axXbxX3xX43xX19xXexX3xX16bxX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX77xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX1b2xX77xX2xXf2dxX62dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12x1167dxX3xXb1xX1xX2b0xX6xX3xX4xX19xX17xX1xX3xXexX1xXefxX3xXexX3dxX3exX5bdxX17xX18xX77xX3xX17xX3exX2ebxX4xX3xXexX6xX3xX4xX30fxX3xX31xX32xX6xX17xX3xX1xXc1xX3xX18xXdxX6xXbcxX3xXexX1xX3exX3fxX17xX18xX3xXe6xX2ebxXdxX3xXexX3dxX39dxX17xX3xX76xX22xX22xX3xX31xX32xXcdxX4xX3xX18xXdxX6xX3xXe6xXb7xX3xXe6xX1157xX17xX18xX3xX5xX2f2xX17xX1xX3xXexX1xX7axX77xX3xX4xX1xX32xX70xX369xX17xX3xX67xXe3xX17xX3xXexX1xXefxX3xXexX3dxX3exX5bdxX17xX18xX3xXa7xX32xXa9xXexX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xXexX36xX3xX4xX1xX562xX32xX3xX61bxX3xX7xX6xX17xX18xX3xX4xX1xX562xX32xX3xX61exX32xX77xX3xX4xX1xX562xX32xX3x15e1cx12a93xX116xX3xX1exX1xXdxXe7xX32xX3xX43xXcdxXdxX3xXexXbdxX4xX3xXexX1xX3exX3fxX17xX18xX3xX15xX19xXdxX3xX43xX19xXexX3xXb1xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1xX3xXexX1xX3exX3fxX17xX18xX3xX15xX19xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxXe7xX32xX3xX1xXb7xX17xX18xX3xX4xX1xX7fxX4xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX55xX17xXf8xX15xX116xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xX213xXbdxX17xX3xX4xX562xX17xX3xXexX1xX3exX3fxX17xX18xX3xX15xX19xXdxX3xX1xXb7xX17xX18xX3xX1xX30fxX6xX3xX43xX2f2xX3xX4xX1xX32xX70xX369xX17xX3xXexX36xX3xX15xX93xX4xX3xXexX1xX562xX15xX3xX1xX7fxXexX3xX4xX6xXbcxX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xX17xX1xX717xX17xX18xX3xX17xXf8xX15xX3xXexX36xX3xX76xX22xX22xXf5xX148xX76xX22xX2xX2xX3xX7xX6xX17xX18xX3xX15xX93xX4xX3xXexX1xX4f5xX17xX18xX3xX67xX3exX3xX1xXbcxX4f5xX4xX3xX4xX1xX5a6xX3xXexX1xX562xX15xX3xX1xX7fxXexX3xX17xX1x16948xX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xX17xX1xX717xX17xX18xX3xX17xXf8xX15xX3xXe6xX36xX6xX3xX31xX32xX6xX116xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xX29xX510xX3xXbxX1xXbdxXexX3xXexX3dxXdxX369xX17xX3xXe6xXe7xX3xX17xX18xXbcxX19xXdxX3xXexX1xX3exX3fxX17xX18xX3xX1xXb7xX17xX18xX3xX1xX30fxX6xX3xX4xX3axX6xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xX4xX686xX17xX3xX43xX3exX917xX4xX3xXb1xX1xX731xX17xX18xX3xX43xXefxX17xX1xX3xX31xX32xX6xX3xX126xX33xX17xX18xX3xXa7xX2exXbxX3xX1xX19xX17xX18xX3xXe6xXe7xX3xX18xXdxX6xXbcxX3xX67xXefxX4xX1xX3xXexX1xX3exX3fxX17xX18xX3xX15xX19xXdxX3xX1xXb7xX17xX18xX3xX1xX30fxX6xX3xX4xX3axX6xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xX31xX32xX6xX3xX4xXbdxX4xX3xX17xXf8xX15xX116xX3xX1exX2exX32xX3xX17xX1xX3exX3xX17xXf8xX15xX3xX76xX22xX22xXf5xX77xX3xXa7xX32xXa9xXexX3xXb1xX1xXb3xX32xX77xX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX1xXb7xX17xX18xX3xX1xX30fxX6xX3xX4xX3axX6xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xX5xXe3xX17xX3xX5xX3exX917xXexX3xX51axX3xXe6xXefxX3xXexX3dxX2b0xX3xX16bxX22xX3xXe6xXb7xX3xX21xX21xX3xXexX3dxX39dxX17xX3xXexXbcxXb7xX17xX3xXexX1xX2exX3xX18xXdxX2ebxXdxX77xX3xXexX1xX2b7xX3xX43xX2exX17xX3xX17xXf8xX15xX3xX76xX22xX2xX16bxX77xX3xXa7xX32xXa9xXexX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX43xX2f2xX3xXexXf8xX17xX18xX3xXexX2ebxXdxX3xX76xX178xX3xX96xXa4xX4xX77xX3xXa7xX2exXbxX3xX51axX3xXe6xXefxX3xXexX3dxX2b0xX3xXexX1xX93xX3xX76xX1a0xX142xX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xXb1xX1xXdxX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX4xX328xX17xX18xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX2xXf5xX3xX96xXa4xX4xX77xX3xXa7xX2exXbxX3xX51axX3xXe6xXefxX3xXexX3dxX2b0xX3xXexX1xX93xX3xX76xX1b2xX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xXexX7axX17xX18xX3xX7xXcdxX3xX4xXbdxX4xX3xX17xX3exX2ebxX4xX77xX3xXe6xX1157xX17xX18xX3xX5xX2f2xX17xX1xX3xXexX1xX7axX3xXexX3dxX39dxX17xX3xXexXbcxXb7xX17xX3xXexX1xX2exX3xX18xXdxX2ebxXdxX116xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xXcxX3dxXbcxX17xX18xX3xX4xX1xX32xX70xX2exX17xX3xX4xX6bxX17xX18xX3xXexXbdxX4xX3xX4xX3axX6xX3xX62cxX1xX30fxX3xXcxX1xX3axX3xXexX3exX2ebxX17xX18xX3xXbfxX3exX3fxX17xX18xX3xX50xX2b7xX17xX1xX3xX64xX32xXc1xX77xX3xXcxX3dxX3exX51axX17xX18xX3xX126xX6xX17xX3xX213xX1xX5a6xX3xX43xX19xXbcxX3xX1xX2a8xXdxX3xX17xX1xXa4xXbxX3xX31xX32xXcdxX4xX3xXexX2exX3xXe6xXe7xX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xXexX19xXdxX3xX607xXdxX39dxX17xX3xX64xX917xXbxX3xX601xX32xXcdxX4xX3xX1xXc8axXdxX3xXexX1xXbdxX17xX18xX3xX73xX55xX76xX22xX2xX1a0xX77xX3xXcxX7axX17xX18xX3xXcxX1xX3exX3xXb1xX5f3xX3xX64xX2a8xXdxX3xX17xX18xX1xXefxX3xX607xXdxX39dxX17xX3xX64xX917xXbxX3xX601xX32xXcdxX4xX3xXe6xXe7xX3xXexX1xX3exX3fxX17xX18xX3xX15xX19xXdxX3xXe6xXb7xX3xXbxX1xXbdxXexX3xXexX3dxXdxX369xX17xX3xX2a6xX28xX1exX213xXcxX622xX2axX2b3xX3xX13e1xX32xXb1xX1xXdxX7xX6xX3xX13xXdxXexX32xX70xXdxX3xX96xXb7xX70xX3xXexX984xX3xX17xX18xX3exdcf3xX17xX18xX3xX15xX2a8xX3xXe6xXe7xX3xX7xX510xX3xXbxX1xXbdxXexX3xXexX3dxXdxX369xX17xX3xX15xX19xX17xX1xX3xX15xX8cxX3xX4xX3axX6xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX116xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xX833xX1exXf8xX15xX3xX2xX73xX73xX21xX77xX3xXexXbcxXb7xX17xX3xX4xX1xX562xX32xX3xX62cxX1xXdxX3xXa7xX32xXa9xXexX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xXf5xX22xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX3xXe6xXb7xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xX4xX1xX5a6xX3xX4xX30fxX3xX76xX77xX21xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX3xX17xX1xX3exX17xX18xX3xXexX2ebxXdxX3xX17xXf8xX15xX3xX76xX22xX2xXf5xX3xXexX1xX2b7xX3xX4xX1xX5a6xX3xX7xXcdxX3xX17xXb7xX70xX3xX4xX3axX6xX3xX4xX1xX562xX32xX3xX62cxX1xXdxX3xXexXf8xX17xX18xX3xX5xX39dxX17xX3xX73xX22xX3xXexX26xX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xXb1xX1xXdxX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xX43xX2f2xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX5xX39dxX17xX3xX15xX93xX4xX3xX2xX76xX22xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axXa2dxX77xX3xX6bxX17xX18xX3xX13e1xX32xXb1xX1xXdxX7xX6xX3xX13xXdxXexX32xX70xXdxX3xX17xX30fxXdxX3xXe6xXb7xX3xX4xX1xXbcxX3xX3dx1215fxX17xX18xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xX5xXb7xX3xX96xXb7xXdxX3xX1xX253xX4xX3xX4xX3axX6xX3xX4xXbdxX4xX3xX17xX3exX2ebxX4xX3xX17xX18xX1x132f7xXbcxX3xXexX3dxX39dxX17xX3xXexX1xX2exX3xX18xXdxX2ebxXdxX3xXexX2b7xX15xX3xX4xXbdxX4xX1xX3xXexX1xXbcxXbdxXexX3xX17xX18xX1xX1957xXbcxX116xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xX126xXb7xX70xX3xXexX984xX3xXexX3dxX562xX17xX3xXexX3dxX253xX17xX18xX3xX43xXbdxX17xX1xX3xX18xXdxXbdxX3xX4xX3axX6xX3xX6bxX17xX18xX3xX13e1xX32xXb1xX1xXdxX7xX6xX3xX13xXdxXexX32xX70xXdxX3xX43xXcdxXdxX3xXe6xX2ebxXdxX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX77xX3xX62cxX1xX30fxX3xXcxX1xX3axX3xXexX3exX2ebxX17xX18xX3xXbfxX3exX3fxX17xX18xX3xX50xX2b7xX17xX1xX3xX64xX32xXc1xX3xX4xX1xXbcxX3xX96xXdxX2exXexX3xX7xXcdxX3xX5xXdxXc1xX32xX3xX4xXa4xXbxX3xX17xX1xXa4xXexX3xX4xX1xXbcxX3xXexX1xXa9xX70xX77xX3xXb1xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1xX3xXa7xX32xXa9xXexX3xXb1xX1xXb3xX32xX3xX4xX3axX6xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xX43xX2f2xX3xX43xX19xXexX3xXb1xX1xXbcxX33xX17xX18xX3xX2xX1b2xX22xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX3xXe6xXb7xXbcxX3xX4xX32xXcdxXdxX3xX17xXf8xX15xX3xX76xX22xX2xXf5xX3xXe6xXb7xX3xX67xX510xX3xXb1xXdxX2exX17xX3xX7xX8cxX3xX43xX19xXexX3xX76xX22xX22xX3xXexX26xX3xX28xX29xX2axX3xXe6xXb7xXbcxX3xX4xX32xXcdxXdxX3xX17xXf8xX15xX3xX76xX22xX2xX1a0xX116xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xXbcxX67xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xX62cxX1xX30fxX3xXcxX1xX3axX3xXexX3exX2ebxX17xX18xX3xXbfxX3exX3fxX17xX18xX3xX50xX2b7xX17xX1xX3xX64xX32xXc1xX3xX17xX1xXa9xX17xX3xX15xX19xX17xX1xX3xXb1xX2exXexX3xX31xX32xX33xX3xX17xXb7xX70xX3xX43xX2exX17xX3xXexX36xX3xX4xX1xX3axX3xXexX3dxX3exX3fxX17xX18xX3xX1xX2a8xXdxX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xX7xX562xX32xX3xX3dxX2a8xX17xX18xX3xXe6xXb7xX3xXb1xXdxX39dxX17xX3xXexX3dxX2b7xX3xX1xX2a8xXdxX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xX31xX32xXcdxX4xX3xXexX2exX3xX4xX3axX6xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xXexX3dxXbcxX17xX18xX3xX17xX1xXdxXe7xX32xX3xX17xXf8xX15xX3xX31xX32xX6xX116xX3xX833xX64xX2a8xXdxX3xX17xX1xXa4xXbxX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX77xX3xXexXbcxXb7xX17xX3xX4xXe3xX32xX3xX1xXbcxXbdxX3xX5xXb7xX3xXa7xX32xX3xX1xX3exX2ebxX17xX18xX3xXb1xX1xX6bxX17xX18xX3xXexX1xX369xX3xX43xX33xXbcxX3xX17xX18xX3exX917xX4xX77xX3xXe6xX36xX6xX3xX5xXb7xX3xXexX1xXbdxX4xX1xX3xXexX1xX93xX4xX77xX3xXe6xX36xX6xX3xX5xXb7xX3xX43xX2a8xX17xX18xX3xX5xX510xX4xX3xX4xX1xXbcxX3xXexXf8xX17xX18xX3xXexX3dxX3exX51axX17xX18xX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xX4xX3axX6xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX116xX3xXbfxXdxXc1xXexX3xX1exX6xX15xX3xXb1xXdxX39dxX17xX3xXexX3dxX2b7xX3xX4xX33xXdxX3xX4xXbdxX4xX1xX3xXb1xXdxX17xX1xX3xXexX2exX3xX43xX369xX3xX18xXdxX6xX3xXexXf8xX17xX18xX3xX18xXdxXbdxX3xXexX3dxXefxX3xX4xX3axX6xX3xX1xXb7xX17xX18xX3xX1xXbcxXbdxX77xX3xX67xXefxX4xX1xX3xXe6xX7fxX3xXexX3dxX39dxX17xX3xXexX1xXefxX3xXexX3dxX3exX5bdxX17xX18xXa2dxX77xX3xX62cxX1xX30fxX3xXcxX1xX3axX3xXexX3exX2ebxX17xX18xX3xXb1xX1xX731xX17xX18xX3xX43xXefxX17xX1xX116xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xXbcxX32xX3dxX4xX10xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX3dxX18xXdxX17xX2bxX3xXf5xXbxXexX3xX22xXdxX17xX142xXaxX12xXcxX1xX10xXbcxX3xXbfxXeb4xX62cxX3xX1exX10xX165xX7xX0xX55xXbxX12