Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở đất
(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng tại chuyến kiểm tra công tác ứng phó bão số 9 và hoàn lưu sau bão ở huyện Kỳ Anh.
d607xe8bbx16c20x13b78x12fa8x1061ax15de2xe352xe2bexX7x146dfx13cdcx10ea1xe8d3xf09fx12ceexX5x10196xXaxX3xX7xXexf128xX5xX10xX9xXaxXexX10x12468xXex12629xX6xX5xXdx12be3x15ef9xe3b2xX3x15736x10268xX7xXexXdx1568exX15xe6a1xXax16dd4xe9f7xX1x15439xX3xXex105cdxX4xX1xX3x16e1fx13d0bx13870x14773xX3xXex16a10xX23xX1xX3x149edx14b16xX3xXcx158b4xX23xX1xX24xX3xXcxX1xX10x10ba4xX3x11574x15dd4xXdxX3xX7x162e9xXexX3xX51xXdxe3b5xX23xX3x152b8xXdx1601exX23xX3xf70cxfde1xX6xX3xX5x13f9ax12628xX3xX4xX1xX32xX3x101dbxf56bxX23xX22xX3xedb6xX23xX22xX3xXbxX1xd84axX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xdaadxX3xX7x15b5bxXexX3xX5x15222xX3xX6fx151c3xXexX0x128a6xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX10xX6xX51xXaxX2fx101a3xX7axX3xX5xX44xX3xX4xX1xX3fxX3xX6fxX85xX4fxX3xX4xX32xX6xX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xXcxfa30xfa57xX23xX3xXcxXdxX60xX23xX3xX43xX64xX23xX22xX3xXexX85xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX60xX23xX3x1438fxXdxebf6xX63xX3xXexXd2xX6xX3xX4x10d15xX23xX22xX3xXexX56xX4xX3xX74xX23xX22xX3xXbxX1xX7axX3xX5ex1298cxX4fxX3xX7x132c8xX3xeb98xX3x10855xX44xX3xX1xX4fxX44xX23xX3xX5xX64xX27xX3xX7xX6xX27xX3xX5exX106xX4fxX3xX89xX3xX1xX27xX15x12330xX23xX3xe25bxf688xX3x1734axX23xX1x11baaxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4fxX51xX15xXaxX2fxX0xXdxX63xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax112f4xXdxX51xXexX1xX24xX3x15e48x11afax15829xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xdd55x1358dx102f4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8fxX8fxXdxX130xX5exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX130xX10exX23xX8fxX23xX10xX162xX7xX8fxX16axX16bxX179x10215xX8fxX2xX178xX16axX51xX1a3xX2xX16axX16axX16bxX2xX179xXexX178xX2xX17axX2xX179xX5xX16bxX130xX26xXbxX22xe576xXd2xX9xX10cxX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX24xX3xXcxX1xX10xX4fxX3xX51xX52xXdxX3xX7xX56xXexX3xX51xXdxX5bxX23xX3xX5exXdxX60xX23xX3xX63xX64xX6xX3xX5xX68xX69xX3xX4xX1xX32xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX23xX22xX3xXbxX1xX7axX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX82xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX6fxX8cxXexXaxX3xX162xXdxX51xXexX1xX9xXaxX169xX16axX16bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX178xX179xX17axXaxX3xX8fxX2fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4fxX23xXaxX2fx108b2xX56xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3x1542exX16axX169xX8fxX2xX16bx1374bxX69xX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xXcxXd2xXd3xX23xX3xXcxXdxX60xX23xX3xX43xX64xX23xX22xX69xX3xXcxXd2xX64xX89xX23xX22xX3xX5exX6xX23xX3xX3bxX70xXdxX3xX4xX1xe9adxX23xX1xX3xXcxX3fxX23xX1xX3xX32xX15xX3xXcxXd2xXd3xX23xX3xX3axX56xX27xX3xX43xX44xX69xX3x16325xX1xX7axX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xXa4x12b2exX23xX22xX3xX3bxX22x1299axX4xX3xX25bxX82xX23xX3xX4x14da4xX23xX22xX3xX5xX106xX23xX1xX3xX6fxX85xX4fxX3xX4xX56xX4xX3xX7xX89xX69xX3xX5exX6xX23xX69xX3xX23xX22xX44xX23xX1xX3xXebxXdxXedxX63xX3xXexXd2xX6xX3xX4xX56xX4xX3xXebxX1xX27xX3xX10ex10341xX4xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX10exX44xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX82xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX89xX3xX10exX2e0xX23xX22xX3xXexX1xX64x163c1xX23xX22xX3xX12axX12bxX3xX12dxX23xX1xX130xX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4fxX51xX15xXaxX2fxX0xXdxX63xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX162xXdxX51xXexX1xX24xX3xX169xX16axX16bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX178xX179xX17axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8fxX8fxXdxX130xX5exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX130xX10exX23xX8fxX23xX10xX162xX7xX8fxX16axX16bxX179xX1a3xX8fxX2xX178xX16axX51xX1a3xX2xX16axX16axX16bxX16axX17axXexX1a3xX17axX1a3xX17axX10cxX5xX16bxX130xX26xXbxX22xX1bcxXd2xX9xX17axX179xX10cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX24xX3xXcxX1xX10xX4fxX3xX51xX52xXdxX3xX7xX56xXexX3xX51xXdxX5bxX23xX3xX5exXdxX60xX23xX3xX63xX64xX6xX3xX5xX68xX69xX3xX4xX1xX32xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX23xX22xX3xXbxX1xX7axX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX82xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX6fxX8cxXexXaxX3xX162xXdxX51xXexX1xX9xXaxX169xX16axX16bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX178xX179xX17axXaxX3xX8fxX2fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4fxX23xXaxX2fxXa4xX4fxX44xX23xX3xX4xXf5xX23xX22xX3xXexX56xX4xX3xX6fxX106xX3xXexed2cxXdxX3xXebxXdxXedxX63xX3xXexXd2xX6xX3xX4xX56xX4xX3xX6fxXdxXedxX63xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xXexXd2x11045xX23xX3xXexX27xX15xX60xX23xX3xXa4xXcxX178xX178xX2xX69xX3xX6fxX4fxX85xX23xX3x12fa2xX27xX6xX3xX1cxX106xX3xX12axX12bxX3xX2baxX1xX4fxX23xX22xX130xX3xXcxXd2xX4fxX23xX22xX3xX6fxX338xXexX3xX63xX64xX6xX3xX5xX480xX23xX3xX10ex15eb5xX6xX3xX4b3xX27xX6xX69xX3xXexX27xX15xX60xX23xX3xX6fxX64xe1b2xX23xX22xX3xX23xX44xX15xX3xX5exX35xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX63xX56xXdxX3xXexX6xX5xX27xX15xX3xX51xX64xX82xX23xX22xX3xXebxX1xXdxX60xX23xX3xX23xX1xXdx1164exX27xX3xXebxX1xX10axXdxX3xX6fxX8cxXexX3xX6fxX56xX3xXexXd2xX44xX23xX3xX1cxX27xX10axX23xX22xX3xX6fxX64xX4e7xX23xX22xX130xX3xX30xX1xX2a1xX23xX1xX3xX4b3xX27xX15xX512xX23xX3xX6fxX35xX6xX3xXbxX1xX64xX82xX23xX22xX3xX10exX44xX3xX23xX22xX44xX23xX1xX3xX4xX1xX74xX4xX3xX23x1358bxX23xX22xX3xX6fxX106xX3xX1xX27xX15xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX63xX56xX15xX3xX63xX7axX4xX3xXexX480xXdxX3xX51xX2d8xX23xX3xX6fxX64xX4e7xX23xX22xX69xX3xXexX1xXf5xX23xX22xX3xX1cxX10xX130xX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4fxX51xX15xXaxX2fxX0xXdxX63xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX162xXdxX51xXexX1xX24xX3xX169xX16axX16bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX178xX179xX17axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8fxX8fxXdxX130xX5exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX130xX10exX23xX8fxX23xX10xX162xX7xX8fxX16axX16bxX179xX1a3xX8fxX2xX178xX16axX51xX1a3xX2xX16axX16axX2xX1a3xX2xXexX16axX17axX1a3xX169xX169xX5xX16bxX130xX26xXbxX22xX1bcxXd2xX9xX2xX16bx13ffcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX24xX3xXcxX1xX10xX4fxX3xX51xX52xXdxX3xX7xX56xXexX3xX51xXdxX5bxX23xX3xX5exXdxX60xX23xX3xX63xX64xX6xX3xX5xX68xX69xX3xX4xX1xX32xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX23xX22xX3xXbxX1xX7axX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX82xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX6fxX8cxXexXaxX3xX162xXdxX51xXexX1xX9xXaxX169xX16axX16bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX178xX179xX17axXaxX3xX8fxX2fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4fxX23xXaxX2fxXcxXdxX60xXbxX3xX6fxX7axX69xX3xX6fxX4fxX44xX23xX3xXexX480xXdxX3xXebxXdxXedxX63xX3xXexXd2xX6xX3xXebxX1xX27xX3xX10exX312xX4xX3xX30xf71fxX6xX3x11eccxX64xX82xX23xX22xX3xX10exX44xX3xdf89xX44xX4fxX3xX6e4xX559xX63xX3xX89xX3xXexX1xXf5xX23xX3xX3bxX6xX63xX3xe2a7xX27xe81bxX23xX69xX3xX1cxX106xX3xX12axX12bxX3xXcxX6f9xX15xX130xX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4fxX51xX15xXaxX2fxX0xXdxX63xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX162xXdxX51xXexX1xX24xX3xX169xX16axX16bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX178xX179xX17axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8fxX8fxXdxX130xX5exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX130xX10exX23xX8fxX23xX10xX162xX7xX8fxX16axX16bxX179xX1a3xX8fxX2xX178xX16axX51xX1a3xX2xX16axX16axX2xX179xX16bxXexX2xX1a3xX17axX16bxX178xX5xX16bxX130xX26xXbxX22xX1bcxXd2xX9xX17axX17axX16bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX24xX3xXcxX1xX10xX4fxX3xX51xX52xXdxX3xX7xX56xXexX3xX51xXdxX5bxX23xX3xX5exXdxX60xX23xX3xX63xX64xX6xX3xX5xX68xX69xX3xX4xX1xX32xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX23xX22xX3xXbxX1xX7axX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX82xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX6fxX8cxXexXaxX3xX162xXdxX51xXexX1xX9xXaxX169xX16axX16bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX178xX179xX17axXaxX3xX8fxX2fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4fxX23xXaxX2fxX3cxX4fxX3xX23x12908xXdxX3xX43x16a89xX23xX3xX3cxX2d8xX4xX3xX5exX35xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX23xX49exX23xX3xX17axX3xX1xX6xX3xX6fxX8cxXexX3xX23xXf5xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX127xXbxX3xX89xX3xXebxX1xX27xX3xX10exX312xX4xX3xX23xX44xX15xX3xX5exX35xX3xX6fxX8cxXexX3xX6fxX56xX3xX10exX2e0xXdxX3xX5xX8cxXbxX130xX3xXcxX85xXdxX3xX1cxX106xX3xX12axX12bxX3xXcxX6f9xX15xX3xX4xX83axX23xX3xX4xX7axX3xX1a3xX3xX6fxXdxXedxX63xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xXebxX1xX56xX4xX3xX10exX2e0xX23xX22xX3xX30xX6f9xX15xX3xX3bxX6xX23xX22xX3xX2xX16axX3xX1xX6xX69xX3xX10exX2e0xX23xX22xX3xX30xX6f9xX15xX3xX3axX2e0xXdxX3xX178xX3xX1xX6xX69xX3xX10exX2e0xX23xX22xX3xX30x15b2dxX3xX12axXdxX49exX27xX3xX1a3xX3xX1xX6xX130xX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4fxX51xX15xXaxX2fxX0xXdxX63xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX162xXdxX51xXexX1xX24xX3xX169xX16axX16bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX178xX179xX17axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8fxX8fxXdxX130xX5exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX130xX10exX23xX8fxX23xX10xX162xX7xX8fxX16axX16bxX179xX1a3xX8fxX2xX178xX16axX51xX1a3xX2xX16axX16axX179xX16bxX17axXexX178xX2xX179xX17axX2xX5xX16bxX130xX26xXbxX22xX1bcxXd2xX9xX2xX178xX169xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX24xX3xXcxX1xX10xX4fxX3xX51xX52xXdxX3xX7xX56xXexX3xX51xXdxX5bxX23xX3xX5exXdxX60xX23xX3xX63xX64xX6xX3xX5xX68xX69xX3xX4xX1xX32xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX23xX22xX3xXbxX1xX7axX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX82xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX6fxX8cxXexXaxX3xX162xXdxX51xXexX1xX9xXaxX169xX16axX16bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX178xX179xX17axXaxX3xX8fxX2fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4fxX23xXaxX2fxXa4xX2d2xX4xX3xX5exXdxX127xXexX69xX3xXexX85xXdxX3xX4xX56xX4xX3xX1cxX106xX3xX12axX12bxX3xXcxX1xX64xX338xX23xX22xX69xX3x1736cxX6f9xX63xX3xX43xX338xXbxX69xX3xX12axX12bxX3xXa32xX85xX4xX69xX3xX12axX12bxX3xXcxX6f9xX15xX3xX1cx11514xX15xX3xXd2xX6xX3xXexe5ffxX23xX1xX3xXexXd2xX85xX23xX22xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX23xX22xX1xXdxX49exX63xX3xXexXd2xX2d8xX23xX22xX3xX89xX3xX4xX56xX4xX3xX23xX22xX2d8xX23xX3xX23xX836xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX3xX7xX56xXexX3xXebxX1xX27xX3xX51xX6f9xX23xX3xX4xX64xX69xX3xX6fxX10xX3xX51xX2d8xX6xX3xXexX480xXdxX3xX4xX27xX70xX4xX3xX7xX10axX23xX22xX69xX3xXexX2a1xX23xX1xX3xX63xX85xX23xX22xX3xX4xX32xX6xX3xX23xX22xX64xX4e7xXdxX3xX51xX6f9xX23xX130xX3xX3bxX22xX27xX15xX49exX23xX3xX23xX1xX6f9xX23xX3xX5xX44xX3xX51xX4fxX3xXexX1xX4e7xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4b3xX27xX6xX69xX3xX63xX64xX6xX3xX5xX480xX23xX3xX5xXdxX49exX23xX3xXex104f5xX4xX3xX22xX6f9xX15xX3xXd2xX6xX3xX4xX56xX4xX3xX6fxXdxXedxX63xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX69xX3xXa4bxX23xX1xX3xX1xX64xX89xX23xX22xX3xXexX480xXdxX3xX4xX56xX4xX3xX1xX70xX3xX51xX6f9xX23xX130xX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4fxX51xX15xXaxX2fxX0xXdxX63xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXd2xX3xX51xXexX1xX27xX63xX5exXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX162xXdxX51xXexX1xX24xX3xX169xX16axX16bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX178xX179xX17axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8fxX8fxXdxX130xX5exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX130xX10exX23xX8fxX23xX10xX162xX7xX8fxX16axX16bxX179xX1a3xX8fxX2xX178xX16axX51xX1a3xX2xX16axX16axX179xX178xX16bxXexX169xX619xX17axX17axX179xX5xX16bxX130xX26xXbxX22xX1bcxXd2xX9xX10cxX16bxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX24xX3xXcxX1xX10xX4fxX3xX51xX52xXdxX3xX7xX56xXexX3xX51xXdxX5bxX23xX3xX5exXdxX60xX23xX3xX63xX64xX6xX3xX5xX68xX69xX3xX4xX1xX32xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX23xX22xX3xXbxX1xX7axX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX82xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX6fxX8cxXexXaxX3xX162xXdxX51xXexX1xX9xXaxX169xX16axX16bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX178xX179xX17axXaxX3xX8fxX2fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4fxX23xXaxX2fxXcxX85xXdxX3xX4xX56xX4xX3xX1cxX106xX3xX10exX2e0xX23xX22xX3xXexX1xX64xX338xX23xX22xX3xX12axX12bxX3xX12dxX23xX1xX3xX23xX1xX64xX3xX12axX12bxX3xXcxX6f9xX15xX69xX3xX12axX12bxX3xXcxX1xX64xX338xX23xX22xX69xX3xXa32xX6f9xX63xX3xX43xX338xXbxX69xX3xX12axX12bxX3xXa32xX85xX4xX130xX130xX130xX3xX4xX7axX3xX23xX1xXdxX512xX27xX3xX63xX56xXdxX3xX23xX836xXdxX3xX10exX480xXdxX3xX51xXdxX127xX23xX3xXexX2a1xX4xX1xX3xXd2xX70xX23xX22xX3xX5xX480xX23xX3xX6fxX106xX3xX5exX35xX3xX7xXaf2xXbxX3xX1cxX27xX10axX23xX22xX130xX3xXa4xX6f9xX15xX3xX5xX44xX3xXexXa52xX23xX1xX3xX1xX27xX10axX23xX22xX3xXd2xX8cxXexX3xX6fxX2d2xX4xX3xX5exXdxX127xXexX3xX10exX44xX3xX4xX1xX64xX6xX3xXexX4d7xX23xX22xX3xX4xX7axX3xX89xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX10exX512xX3xX4b3xX27xX15xX3xX63xXf5xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX5xX480xX23xX3xX23xX1xX64xX3xX10ex1070fxX15xX130xX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX4xX10xX1exX4fxX5exX26xX10xX4xXexX3xX51xX22xX63xX10xX51xXdxX6xX3xX10exXdxX51xX10xX4fxX3xX63xXbxX179xX3xXdxX30xX10xX23xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX162xXdxX51xXexX1xX24xX3xX2xX16bxX16bxdd78xX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a3xX16axX16bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX51xX6xXexX6xX1exXexX15xXbxX10xX9xXaxX10exXdxX51xX10xX4fxX8fxX63xXbxX179xXaxX3xX51xX6xXexX6xX1exX10xX23xX4xX4fxX51xX10xX9xXaxXcxX1xX26xX16axX10xX15xX1xX63xX2bxX10xX17axX6f7xX63xX5exX3cxX5xX5xX178xX8fxX17axX162xX6f7xda38xX10exX26x116cex1228fxX3axX8fxXd2xX3cxXdc4xX1a3xXbx16ae3xXexX16bxXdxX2baxXdc0xX178xX619x1177bxX179xXa32xX619xXdc4xXdd4xXdxX6xX26xXexXdc0xd9f6xX1cxX26xXddfxX1cxXd74xX16axX3ax149a2xX3axX12dxX51xX12dx15a5ax106dcxXa32xX6f7xXde7xX2xX2baxX15xX4fxX10exX2baxX1xXde7xX26xXdc4xX22xXdccxX2xX5xX10exXde7xX178xX23xX8fxX51xXdecxX169xX30xXdedxXdc0xX12dxX2baxXddfxX169xX51xXdecxX63xXd74xX16axX3axX6f7xX6e4xX2baxX10exX12dxXbxXdc4xX3cxX178xX1x16265xXdc0xX30xX17axX1xXdedxX16axX179xX169xX3cxXa32xXbxX3axX10exX10cxX26xXaxX3xX51xX6xXexX6xX1exXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX51xX6xXexX6xX1exX6xXd2xX22xX7xX9xXaxX17axX10cxX24xX16bxX24xX2xX619xX10cxX24xX16bxX24xX2xX24xX2xX24xX2xX16bxX16bxXd74xX24xX16bxX24xX2xX16axX169xX16bxX24xX17axX16axX16bxXaxX2fxX0xXdxX63xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX4xX10xX1exX4fxX5exX26xX10xX4xXexX3xX51xX22xX63xX10xX51xXdxX6xX3xX10exXdxX51xX10xX4fxX3xX63xXbxX179xX3xXdxX30xX10xX23xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX162xXdxX51xXexX1xX24xX3xX2xX16bxX16bxXd74xX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1a3xX16axX16bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX8fxX6xXbxXbxX7xX8fxX4fxXbxX10xX23xX8fxX63xX10xX51xXdxX6xX8fxXexX1xX27xX63xX5exX1bcxXbxX9xX23xX10xX162xX7xX8fxX16axX16bxX179xX1a3xX8fxX2xX178xX16axX51xX1a3xX2xX16axX2xX169xX1a3xX179xXexX10cxX179xX10cxX17axX5xX179xX1exX6xX23xX1xX1exX4xX5xXdxXbxX1exX16axX130xX26xXbxX22xXaxX3xX51xX6xXexX6xX1exXexX15xXbxX10xX9xXaxX10exXdxX51xX10xX4fxX8fxX63xXbxX179xXaxX3xX51xX6xXexX6xX1exX10xX23xX4xX4fxX51xX10xX9xXaxXcxX1xX26xX16axX10xX15xX1xX63xX2bxX10xX17axX6f7xX63xX5exX3cxX5xX5xX178xX8fxX17axX162xX6f7xXdc0xX10exX26xXdc3xXdc4xX3axX8fxXd2xX3cxXdc4xX1a3xXbxXdccxXexX16bxXdxX2baxXdc0xX178xX619xXdd4xX179xXa32xX619xXdc4xXdd4xXdxX6xX26xXexXdc0xXddfxX1cxX26xXddfxX1cxXd74xX16axX3axXde7xX3axX12dxX51xX12dxXdecxXdedxXa32xX6f7xXde7xX2xX2baxX15xX4fxX10exX2baxX1xXde7xX26xXdc4xX22xXdccxX2xX5xX10exXde7xX178xX23xX8fxX51xXdecxX169xX30xXdedxXdc0xX12dxX2baxXddfxX169xX51xXdecxX63xXd74xX16axX3axX6f7xX6e4xX2baxX10exX12dxXbxXdc4xX3cxX178xX1xXe1exXdc0xX30xX17axX1xXdedxX16axX179xX169xX3cxXa32xXbxX3axX10exX10cxX26xXaxX3xX51xX6xXexX6xX1exXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX51xX6xXexX6xX1exX6xXd2xX22xX7xX9xXaxX17axX10cxX24xX16bxX24xX2xX619xX10cxX24xX16bxX24xX2xX24xX2xX24xX2xX16bxX16bxXd74xX24xX16bxX24xX2xX16axX169xX16bxX24xX17axX16axX16bxXaxX3xX8fxX2fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4fxX51xX15xXaxX2fxX0xXdxX63xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX162xXdxX51xXexX1xX24xX3xX169xX16axX16bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX178xX179xX17axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8fxX8fxXdxX130xX5exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX130xX10exX23xX8fxX23xX10xX162xX7xX8fxX16axX16bxX179xX1a3xX8fxX2xX178xX16axX51xX1a3xX2xX16axX1a3xX1a3xX179xX178xXexX1a3xX169xX10cxX1a3xX619xX5xX16bxX130xX26xXbxX22xX1bcxXd2xX9xX10cxX178xX16axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX24xX3xXcxX1xX10xX4fxX3xX51xX52xXdxX3xX7xX56xXexX3xX51xXdxX5bxX23xX3xX5exXdxX60xX23xX3xX63xX64xX6xX3xX5xX68xX69xX3xX4xX1xX32xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX23xX22xX3xXbxX1xX7axX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX82xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX6fxX8cxXexXaxX3xX162xXdxX51xXexX1xX9xXaxX169xX16axX16bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX178xX179xX17axXaxX3xX8fxX2fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4fxX23xXaxX2fxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xXcxXd2xXd3xX23xX3xXcxXdxX60xX23xX3xX43xX64xX23xX22xX3xX4xX2e0xX23xX22xX3xX6fxX4fxX44xX23xX3xX6fxX56xX23xX1xX3xX22xXdxX56xX3xX4xX6xX4fxX3xX4xXf5xX23xX22xX3xXexX56xX4xX3xX74xX23xX22xX3xXbxX1xX7axX69xX3xX51xXdxX3xX51xX4e7xXdxX3xX51xX6f9xX23xX3xX4xX32xX6xX3xX4xX56xX4xX3xX6fxX35xX6xX3xXbxX1xX64xX82xX23xX22xX3xXexXd2xX64xX480xX4xX3xX10exXdxX127xX4xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX69xX3xXebxX1xXf5xX23xX22xX3xX6fxXedxX3xXa4bxX23xX1xX3xX1xX64xX89xX23xX22xX3xX10exX512xX3xX23xX22xX64xX4e7xXdxX130xX3xX3axX106xX4fxX3xX7xX10axX3xX10cxX3xXexX27xX15xX3xXebxX1xXf5xX23xX22xX3xXa4bxX23xX1xX3xX1xX64xX89xX23xX22xX3xXexXd2xX312xX4xX3xXexXdxX60xXbxX3xXexX480xXdxX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX23xX1xX64xX23xX22xX3xX10exX480xXdxX3xX5xX64xX338xX23xX22xX3xX63xX64xX6xX3xX5xX480xX23xX3xX23xX1xX64xX3xX51xX312xX3xX5exX56xX4fxX3xXexX1xXa52xX3xXexXa52xX23xX1xX3xX1xX27xX10axX23xX22xX3xXexX64xX82xX23xX22xX3xXexX312xX3xX1cxXa4bxX15xX3xXd2xX6xX3xXexXd2xX49exX23xX3xX6fxX35xX6xX3xX5exX44xX23xX3xX5xX44xX3xXd2xX8cxXexX3xX5xX480xX23xX69xX3xX23xX1xX8cxXexX3xX5xX44xX3xX4xX56xX4xX3xX1xX70xX3xX51xX6f9xX23xX3xX7xX10axX23xX22xX3xX10exX10xX23xX3xX63xXdxX512xX23xX3xX23xX836xXdxX3xXbxX1xXa4bxXdxX3xX4xXa4bxX23xX1xX3xX5exX56xX4fxX3xXexXa52xX23xX1xX3xX1xX27xX10axX23xX22xX3xX23xX44xX15xX130xX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX4fxX51xX15xXaxX2fxX0xXdxX63xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xXd2xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX162xXdxX51xXexX1xX24xX3xX169xX16axX16bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX178xX179xX17axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8fxX8fxXdxX130xX5exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX130xX10exX23xX8fxX23xX10xX162xX7xX8fxX16axX16bxX179xX1a3xX8fxX2xX178xX16axX51xX1a3xX2xX16axX1a3xX178xX16axX16bxXexX10cxX1a3xX179xX17axX619xX5xX16bxX130xX26xXbxX22xX1bcxXd2xX9xX17axX10cxX178xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX24xX3xXcxX1xX10xX4fxX3xX51xX52xXdxX3xX7xX56xXexX3xX51xXdxX5bxX23xX3xX5exXdxX60xX23xX3xX63xX64xX6xX3xX5xX68xX69xX3xX4xX1xX32xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX23xX22xX3xXbxX1xX7axX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX82xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX6fxX8cxXexXaxX3xX162xXdxX51xXexX1xX9xXaxX169xX16axX16bxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX178xX179xX17axXaxX3xX8fxX2fxX0xX8fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4fxX23xXaxX2fxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX15xX49exX27xX3xX4xXd3xX27xX69xX3xXexXd2xX64xX480xX4xX3xXexXa52xX23xX1xX3xX1xXa52xX23xX1xX3xXexX1xX4e7xXdxX3xXexXdxX60xXexX3xX10ex15c8exX23xX3xX51xXdxX5bxX23xX3xX5exXdxX60xX23xX3xXd2xX8cxXexX3xXbxX1xX74xX4xX3xXexX85xXbxX69xX3xX4xXd3xX23xX3xX4xXa4bxX23xX1xX3xX22xXdxX56xX4xX3xXd2xX8cxXexX3xX4xX6xX4fxX3xXexXa52xX23xX1xX3xX1xX27xX10axX23xX22xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX69xX3xX22x139aaxX23xX3xXexXd2xX56xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX127xX63xX3xX10exX480xXdxX3xX5xX106xX23xX1xX3xX6fxX85xX4fxX3xX4xX56xX4xX3xX6fxX35xX6xX3xXbxX1xX64xX82xX23xX22xX69xX3xXexX4d7xX3xX4xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xX1xX27xX15xX127xX23xX3xXexX480xXdxX3xX4xX56xX4xX3xX1cxX106xX3xXbxX1xXa4bxXdxX3xXexX1xXf5xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX480xXdxX3xX4xX70xX23xX22xX3xX6fx10752xX23xX22xX3xX51xX6f9xX23xX3xX4xX64xX69xX3xXebxX1xXf5xX23xX22xX3xX6fxXedxX3xX23xX22xX64xX4e7xXdxX3xX51xX6f9xX23xX69xX3xX1xX70xX3xX51xX6f9xX23xX3xX23xX44xX4fxX3xX23x1313bxX63xX3xXexXd2xX4fxX23xX22xX3xX10exX2e0xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxXedxX63xX130xX0xX8fxXbxX2fxX0xX51xXdxX10exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xXd2xX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX2fxX0xX7xXexXd2xX4fxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX49exX23xX3xX4b3xX27xX6xX23xX24xX0xX8fxX7xXexXd2xX4fxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX63xX5exX1exX6xX23xX51xX1exX7xX6xXbxX4fxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX7x129bbxX23xX3xX7xX44xX23xX22xX3xX51xXdxX3xX51xX4e7xXdxX3xX1xX44xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXa52xX23xX3xX1xX70xX3xX51xX6f9xX23xX3xX10exX2e0xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxXedxX63xX3xXebxX1xXdxX3xX63xX64xX6xX3xX5xX480xX23xXaxX3xX1xXd2xX10xX2bxX9xXaxX8fxX1cxX6xX1exX1xX4fxXdxX8fxX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX7xX6xX23xX1exX7xX6xX23xX22xX1exX51xXdxX1exX51xX4fxXdxX1exX1xX6xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX23xX1exX1xX4fxX1exX51xX6xX23xX1exX10exX27xX23xX22xX1exX23xX22xX27xX15xX1exX1xXdxX10xX63xX1exXebxX1xXdxX1exX63xX27xX6xX1exX5xX4fxX23xX8fxX16axX16bxX16bxX169xX169xX169xX130xX1xXexX63xXaxX2fxX0xXdxX63xX22xX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX8fxX63xX10xX51xXdxX6xX8fxX2xX16axX16bxX8fxX23xX10xX162xX7xX8fxX16axX16bxX179xX1a3xX8fxX2xX178xX16axX51xX16axX16bxX10cxX16bxX178xX179xX179xXexX2xX16axX178xX10cxX169xX5xX16bxX130xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX24xX3xXcxX1xX10xX4fxX3xX51xX52xXdxX3xX7xX56xXexX3xX51xXdxX5bxX23xX3xX5exXdxX60xX23xX3xX63xX64xX6xX3xX5xX68xX69xX3xX4xX1xX32xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX23xX22xX3xXbxX1xX7axX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX82xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX6fxX8cxXexXaxX3xX8fxX2fxX0xX8fxX6xX2fxX0xX51xXdxX10exX2fxX0xX7xXexXd2xX4fxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX7xX1545xX23xX3xX7xX44xX23xX22xX3xX51xXdxX3xX51xX4e7xXdxX3xX1xX44xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXa52xX23xX3xX1xX70xX3xX51xX6f9xX23xX3xX10exX2e0xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxXedxX63xX3xXebxX1xXdxX3xX63xX64xX6xX3xX5xX480xX23xXaxX3xX1xXd2xX10xX2bxX9xXaxX8fxX1cxX6xX1exX1xX4fxXdxX8fxX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX7xX6xX23xX1exX7xX6xX23xX22xX1exX51xXdxX1exX51xX4fxXdxX1exX1xX6xX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX23xX1exX1xX4fxX1exX51xX6xX23xX1exX10exX27xX23xX22xX1exX23xX22xX27xX15xX1exX1xXdxX10xX63xX1exXebxX1xXdxX1exX63xX27xX6xX1exX5xX4fxX23xX8fxX16axX16bxX16bxX169xX169xX169xX130xX1xXexX63xXaxX2fxX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX7xX1545xX23xX3xX7xX44xX23xX22xX3xX51xXdxX3xX51xX4e7xXdxX3xX1xX44xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXa52xX23xX3xX1xX70xX3xX51xX6f9xX23xX3xX10exX2e0xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxXedxX63xX3xXebxX1xXdxX3xX63xX64xX6xX3xX5xX480xX23xX0xX8fxX6xX2fxX0xX8fxX7xXexXd2xX4fxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX2fxXcxXd2xX64xX480xX4xX3xX51xX312xX3xX5exX56xX4fxX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX7xdf3dxX3xX4xX7axX3xX63xX64xX6xX3xXexX4fxX3xX6fxX60xX23xX3xXd2xX8cxXexX3xXexX4fxX69xX3xX4xX7axX3xX23xX82xXdxX3xX6fxX2d2xX4xX3xX5exXdxX127xXexX3xXexX4fxX69xX3xX51xX13e4xX23xX3xXexX480xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX82xX3xX4xX6xX4fxX3xX1cxXa4bxX15xX3xXd2xX6xX3xX5xX68xX3xX4b3xX27x15eadxXexX69xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX6fxX8cxXexX3xX89xX3xX10exX2e0xX23xX22xX3xX23xX836xXdxX69xX3xX4xX56xX4xX3xX4xX8cxXbxX3xX4xX1xX2a1xX23xX1xX3xX4b3xX27xX15xX512xX23xX3xX6fxX106xX3xX5xX49exX23xX3xXbxX1xX64xX82xX23xX22xX3xX56xX23xX3xX51xXdxX3xX51xX4e7xXdxX3xX1xX44xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXa52xX23xX3xX1xX70xX3xX51xX6f9xX23xX3xX89xX3xX10exX2e0xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxXedxX63xX3xXexX480xXdxX3xX23xX82xXdxX3xX6xX23xX3xXexX4fxX44xX23xX130xX0xX8fxXbxX2fxX0xX8fxX51xXdxX10exX2fxX0xX8fxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd2cxXbxX3xXexXd2xX27xX23xX22xX3xX1cxX6d8xX3xX5x16066xX3xX4xX56xX4xX3xX6fxXdxXedxX63xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX69xX3xX6fxXa4bxX63xX3xX5exXa4bxX4fxX3xX22xXdxX6xX4fxX3xXexX1xXf5xX23xX22xXaxX3xX1xXd2xX10xX2bxX9xXaxX8fxXebxXdxX23xX1xX1exXexX10xX8fxXexX6xXbxX1exXexXd2xX27xX23xX22xX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX4xX6xX4xX1exX51xXdxX10xX63xX1exX7xX6xXexX1exX5xX4fxX1exX51xX6xX63xX1exX5exX6xX4fxX1exX22xXdxX6xX4fxX1exXexX1xX4fxX23xX22xX8fxX16axX16bxX16bxX178xX10cxX169xX130xX1xXexX63xXaxX2fxX0xXdxX63xX22xX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX8fxX63xX10xX51xXdxX6xX8fxX2xX16axX16bxX8fxX23xX10xX162xX7xX8fxX16axX16bxX179xX16axX8fxX2xX179xX16axX51xX179xX2xX16axX16axX1a3xX1a3xX16bxXexX16axX16bxX10cxX10cxX1a3xX5xX16bxX130xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX24xX3xXcxX1xX10xX4fxX3xX51xX52xXdxX3xX7xX56xXexX3xX51xXdxX5bxX23xX3xX5exXdxX60xX23xX3xX63xX64xX6xX3xX5xX68xX69xX3xX4xX1xX32xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX23xX22xX3xXbxX1xX7axX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX82xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX6fxX8cxXexXaxX3xX8fxX2fxX0xX8fxX6xX2fxX0xX51xXdxX10exX2fxX0xX7xXexXd2xX4fxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd2cxXbxX3xXexXd2xX27xX23xX22xX3xX1cxX6d8xX3xX5xX18a8xX3xX4xX56xX4xX3xX6fxXdxXedxX63xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX69xX3xX6fxXa4bxX63xX3xX5exXa4bxX4fxX3xX22xXdxX6xX4fxX3xXexX1xXf5xX23xX22xXaxX3xX1xXd2xX10xX2bxX9xXaxX8fxXebxXdxX23xX1xX1exXexX10xX8fxXexX6xXbxX1exXexXd2xX27xX23xX22xX1exX1cxX27xX1exX5xX15xX1exX4xX6xX4xX1exX51xXdxX10xX63xX1exX7xX6xXexX1exX5xX4fxX1exX51xX6xX63xX1exX5exX6xX4fxX1exX22xXdxX6xX4fxX1exXexX1xX4fxX23xX22xX8fxX16axX16bxX16bxX178xX10cxX169xX130xX1xXexX63xXaxX2fxXcxXd2cxXbxX3xXexXd2xX27xX23xX22xX3xX1cxX6d8xX3xX5xX18a8xX3xX4xX56xX4xX3xX6fxXdxXedxX63xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX69xX3xX6fxXa4bxX63xX3xX5exXa4bxX4fxX3xX22xXdxX6xX4fxX3xXexX1xXf5xX23xX22xX0xX8fxX6xX2fxX0xX8fxX7xXexXd2xX4fxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX2fxX2baxX1xX7axX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX3xX3bxX22xX27xX15xX5bxX23xX3xX43xX1490xX23xX22xX3xXa32xX47xX23xX1xX3xX15xX49exX27xX3xX4xXd3xX27xX3xX4xX56xX4xX3xX6fxX82xX23xX3xX10exX35xX3xX1xX27xX15xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX5xX312xX4xX3xX5xX64xX338xX23xX22xX69xX3xX63xX56xX15xX3xX63xX7axX4xX3xX5xX44xX63xX3xX7xX85xX4xX1xX3xX63xX2d2xXexX3xX6fxX64xX4e7xX23xX22xX3xXexXd2xX4fxX23xX22xX3xXexX1xX4e7xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX23xX22xX1429xX23xX3xX23xX1xX8cxXexX69xX3xX4xX7axX3xXbxX1xX64xX82xX23xX22xX3xX56xX23xX3xX1cxX6d8xX3xX5xX18a8xX3xX4xX56xX4xX3xX6fxXdxXedxX63xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX130xX0xX8fxXbxX2fxX0xX8fxX51xXdxX10exX2fxX0xX8fxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43xX27xX15xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX4xXa4bxX3xXexXd2xX559xX63xX3xX23xX22xX64xX4e7xXdxX3xX74xX23xX22xX3xX4xX74xX27xX3xX6fxX49exX3xX5exXdxXedxX23xX3xX5exX35xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX89xX3xX30x13730xX63xX3xX3bxX1xX64xX338xX23xX22xXaxX3xX1xXd2xX10xX2bxX9xXaxX8fxX1cxX6xX1exX1xX4fxXdxX8fxX1xX27xX15xX1exX51xX4fxX23xX22xX1exX4xX6xX1exXexXd2xX6xX63xX1exX23xX22xX27xX4fxXdxX1exX27xX23xX22xX1exX4xX27xX27xX1exX51xX10xX1exX5exXdxX10xX23xX1exX5exXdxX1exX7xX6xXexX1exX5xX4fxX1exX4fxX1exX4xX6xX63xX1exX23xX1xX27xX4fxX23xX22xX8fxX16axX16bxX16bxX178xX1a3xX16bxX130xX1xXexX63xXaxX2fxX0xXdxX63xX22xX3xX7xXd2xX4xX9xXaxX8fxX63xX10xX51xXdxX6xX8fxX2xX16axX16bxX8fxX23xX10xX162xX7xX8fxX16axX16bxX179xX16axX8fxX2xX178xX16axX51xX1a3xX2xX179xX1a3xX16axX1a3xX169xXexX179xX16bxX179xX10cxX16axX5xX16bxX130xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX23xX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX24xX3xXcxX1xX10xX4fxX3xX51xX52xXdxX3xX7xX56xXexX3xX51xXdxX5bxX23xX3xX5exXdxX60xX23xX3xX63xX64xX6xX3xX5xX68xX69xX3xX4xX1xX32xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX74xX23xX22xX3xXbxX1xX7axX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX82xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX6fxX8cxXexXaxX3xX8fxX2fxX0xX8fxX6xX2fxX0xX51xXdxX10exX2fxX0xX7xXexXd2xX4fxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX43xX27xX15xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX4xXa4bxX3xXexXd2xX559xX63xX3xX23xX22xX64xX4e7xXdxX3xX74xX23xX22xX3xX4xX74xX27xX3xX6fxX49exX3xX5exXdxXedxX23xX3xX5exX35xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX89xX3xX30xX1babxX63xX3xX3bxX1xX64xX338xX23xX22xXaxX3xX1xXd2xX10xX2bxX9xXaxX8fxX1cxX6xX1exX1xX4fxXdxX8fxX1xX27xX15xX1exX51xX4fxX23xX22xX1exX4xX6xX1exXexXd2xX6xX63xX1exX23xX22xX27xX4fxXdxX1exX27xX23xX22xX1exX4xX27xX27xX1exX51xX10xX1exX5exXdxX10xX23xX1exX5exXdxX1exX7xX6xXexX1exX5xX4fxX1exX4fxX1exX4xX6xX63xX1exX23xX1xX27xX4fxX23xX22xX8fxX16axX16bxX16bxX178xX1a3xX16bxX130xX1xXexX63xXaxX2fxX43xX27xX15xX3xX6fxX70xX23xX22xX3xX4xXa4bxX3xXexXd2xX559xX63xX3xX23xX22xX64xX4e7xXdxX3xX74xX23xX22xX3xX4xX74xX27xX3xX6fxX49exX3xX5exXdxXedxX23xX3xX5exX35xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX3xX89xX3xX30xX1babxX63xX3xX3bxX1xX64xX338xX23xX22xX0xX8fxX6xX2fxX0xX8fxX7xXexXd2xX4fxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX2fxX12axX1xXdxX3xX5exXdxX60xXexX3xX5exX4e7xX3xXebxf366xX3xX6fxX49exX3xX5exXdxXedxX23xX3xX5exX35xX3xX7xX7axX23xX22xX3xX5xX480xX23xX3xX7xX85xXexX3xX5xX89xX69xX3xX4xXa4bxX3xXexXd2xX559xX63xX3xX23xX22xX64xX4e7xXdxX3xX51xX6f9xX23xX3xX1cxX106xX3xX30xX1babxX63xX3xX3bxX1xX64xX338xX23xX22xX3xX264xX30xX1babxX63xX3xX6f7xX27xX15xX49exX23xX69xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX23xX1xX26axX3xX6fxX106xX3xX4xX2e0xX23xX22xX3xX4xX1xX2a1xX23xX1xX3xX4b3xX27xX15xX512xX23xX3xX6fxX35xX6xX3xXbxX1xX64xX82xX23xX22xX3xX6fxX106xX3xXebxX1xX1babxX23xX3xXexXd2xX64xX82xX23xX22xX3xX74xX23xX22xX3xX4xX74xX27xX130xX0xX8fxXbxX2fxX0xX8fxX51xXdxX10exX2fxX0xX8fxX5xXdxX2fxX0xX8fxX27xX5xX2fxX0xX51xXdxX10exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd2xXaxX2fxX0xX8fxX51xXdxX10exX2fxX0xX8fxX51xXdxX10exX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12dxX27xXexX1xX4fxXd2xXaxX2fxXa4xX74xX4xX3xX1exX3xXdecxXdxX5bxX23xX0xX8fxXbxX2f
Đức - Viễn