Huawei xây trung tâm nghiên cứu tỷ USD tại Anh
Anh đã cho phép tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei xây dựng một trung tâm nghiên cứu trị giá 1,25 tỷ USD trên lãnh thổ nước này.
77dax95bfxbf9cxd09cxf0d1xb798xfd78x10638xe70dxX7x9bd9x1294bxef20xc4d8x12034xd637xX5x1022axXaxf58axdfd0x978cxX6xab14xX10xXdxX3xdbdex11aacx917dxX3xXexabaexX14xf29fxbb0fxX3xXexX1bx9c9axX3xX21xX22xX1xXdx107e5xX21xX3xX4xc3c3xX14xX3xXexc23exX3xeb63xf521x907dxX3xXexf1fdxXdxX3xd8aexX21xX1xX0xd965xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x8d7fxXaxX12xX3exX21xX1xX3xed8bxe6faxX3xX4xX1x787exX3xXbxX1x83e7xXbxX3xXex9878xXbxX3xX5bxX60x8a6dxX21xX3x129bdxXdxbd7dxX21xX3xXexX1xe3e1xX21xX22xX3xXcxX1fxX14xX21xX22xX3x12548xX14x9234xX4xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xX54x93ebxX21xX22xX3xX26xa32exXexX3xXexX1fxX14xX21xX22xX3xXexX1bxX26xX3xX21xX22xX1xXdxX2cxX21xX3xX4xX30xX14xX3xXexX1fx8f01xX3xX22xXdxa181xX3xX2xbc0bx8d0dxb2a3xX3xXexX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX1fxX2cxX21xX3xX5xX5cxX21xX1xX3xXexX1xbc17xX3xX21xd6eaxa0e7xX4xX3xX21xX6dxX1cxca2cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxccb3xX6xXbxXexXdxX60xX21xXaxX12xX0xXdxX26xX22xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX16xXdxX54xXexX1xe387xX3xa560x8af8xd5e2xXbxX1axb538xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX103xX3xX107xXbaxXbaxXbxX1axX10axXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX42xX42xXdxXd9xacebxX6xX60xX1xX6xXexXdxX21xX1xXd9xX70xX21xX42xX21xX10xX16xX7xX42xXb9xf582xXb9xXbaxX42xX2xXb9xX106xX54xXbaxXb9xef43xX138xXb9xX142xXb9xXexX142xX106xX142xX106xX142xX5xX138xXd9xe721xXbxX22x103e2xX1fxX9xXb9xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX14xX21xX22xX3xXexX1bxX26xX3xX21xX22xX1xXdxX2cxX21xX3xX4xX30xX14xX3xXexX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX3bxXdxX3xX3exX21xX1xXaxX3xX16xXdxX54xXexX1xX9xXaxX105xX106xX107xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX107xXbaxXbaxXaxX3xX42xX12xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX7xa89bxX3xX1axX1bxX1cxX3xX54xX92xX21xX22xX3xX26xX97xXexX3xX4xX77xX21xX22xX3xXexX1fx114d5xX21xX1xX3x908cxX14xX1cxX3xX26xX77xX3x118ddxX1xcc44xX21xX22xX3xXexX3bxXdxX3xXe9xX6xX26xX125xX1fxXdxX54xX22xX10xX3x11ccdxXcxX1fxX14xX21xX22xX3xX81xX14xX83xX4x7c9axXd9xX3x7c34xX21xX1xX103xX3xXe9x1040bxX1fcxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa9e5xX60xX54xX1cxXaxX12xXcxX14xX1cxX2cxX21xX3xX125xX83xX3xX21xX6dxX1cxX3xX5bxXd2x8d75xX4xX3xX5bxXd2xX6xX3xX1fxX6xX3x9475xX3xXexX1xe83exXdxX3xX5bxXdxc73cxX26xX3xX3exX21xX1xX3xX22xXdxX6xX3xXexba45xX21xX22xX3xX4xXb5xX4xX3xX125xXdx11893xX21xX3xXbxX1xXb5xXbxX3xX6xX21xX3xX21xXdxX21xX1xX3xX21xX1x9c97xX26xX3xX70xX6dxX60xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX5xXdxX2cxX21xX3xX1cdxX14xX6xX21xX3xX5bxd76axX21xX3xX26xX3bxX21xX22xX3xX1d4xX1xX77xX21xX22xX3xX54xX1bxX1cxX3xXbaxb084xXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX60xX54xX1cxXaxX12x9853xX2cxX21xX1xX3xXe9xX1fcxX1fcxX3xX1e8x11370x11263xX1f3xX3xX4xX1xX60xX3xX125xXdxX276xXexX3xX4xX77xX21xX22xX3xXexX1fxX1c9xX21xX1xX3xX1axX1bxX1cxX3xX54xX92xX21xX22xX3xXexX1fxX2cxX21xX3xX54xXdxX24bxX21xX3xXexcbaaxX4xX1xX3xX142xX105xXd9xX107xXb9xXb9xX3xX26xX64xXexX3xX70xX14xX77xX21xX22xX3xXexX3bxXdxX3xXe9xX6xX26xX125xX1fxXdxX54xX22xX10xX3xX1e8xX3exX21xX1xX1f3xX3xX7xX1b3xX3xXexX1fxX22cxX3xXexX1xX6dxX21xX1xX3xXexX1fx8cabxX3xX7xX22cxX3xX1cdxX14xX83xX4xX3xXexX276xX3xX4xX1d6xX6xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX70xX6dxX3xXexX3bxX60xX3xXexX1xX2cxX26xX3xX107xX138xX138xX3xX70xXdxX24bxX4xX3xX5xX6dxX26xXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX60xX54xX1cxXaxX12xX2aaxX97xXexX3xX4xX77xX21xX22xX3xXexX1fxX1c9xX21xX1xX3xX26xXd3xXdxX3xX5bxXd2xX222xX4xX3xX1axX1bxX1cxX3xX54xX92xX21xX22xX3xX70xX6dxX3xXexX1xX2cxX26xX3xX1xX6dxX21xX22xX3xXexX1fxX241xX26xX3xX70xXdxX24bxX4xX3xX5xX6dxX26xX3xX5xX6dxX3xXexX1xX77xX21xX22xX3xXexXdxX21xX3xX5bxXd2xX222xX4xX3xX1cdxX14xX6xX21xX3xXexX1bxX26xX3xX22cxX3xXexX1xX230xXdxX3xX5bxXdxX235xX26xX3xX1d4xXdxX21xX1xX3xXexX276xX3xX3exX21xX1xX3xX4xX1xXb1xX14xX3xa2c2xX21xX1xX3xX1xXd2xX22cxX21xX22xX3xX21xe5a0xX21xX22xX3xX21xd6b8xX3xX54xX60xX3xX54xXb1xX4xX1xX3xXe9xa03exa71fx90e7xX38x11b8cxX2x10ffcxXd9xX3xXcxX1fxX60xX21xX22xX3xX26xX97xXexX3xXexX1xX77xX21xX22xX3xX125xXb5xX60xXb8xX3xc350xX1x8d83xX3xXe9xX1xX1d6xX3xXexXb1xX4xX1xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX3e4xXdxX4xXexX60xX1fxX3x123eaxX1xX6xX21xX22xX3xXexX14xX1cxX2cxX21xX3xX125xX83xX3xXexX1fxX14xX21xX22xX3xXexX1bxX26xX3xX21xX22xX1xXdxX2cxX21xX3xX4xX30xX14xX3xX4xX1d6xX6xX3xX4xX77xX21xX22xX3xXexX1cxX3xX21xX6dxX1cxX3xX4xX403xX3xXexX1xX235xX3xX22xXdx122e5xXbxX3xX1cdxX14xX3c8xX21xX22xX3xX125xXb5xX3xX4xX77xX21xX22xX3xX21xX22xX1xX24bxX3xX3exX21xX1xX3xXexX1fxX2cxX21xX3xX1cdxX14xX1cxX3xX26xX77xX3xXexX60xX6dxX21xX3xX4x8805xX14xXb8xX3xX5bxX3c8xX26xX3xX125xX3c8xX60xX3xX70xX6xXdxX3xXexX1fx11c07xX3xX4xX1d6xX6xX3xX3exX21xX1xX3xXexX1fxX60xX21xX22xX3xX5x11a9cxX21xX1xX3xX70xX92xX4xX3xX1cdxX14xX6xX21xX22xX3xX5bxXdxX24bxX21xX3xXex9833xXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX60xX54xX1cxXaxX12xc14exX485xX14xX3xXexXd2xX3xX21xX6dxX1cxX3xX54xXdxX72xX21xX3xX1fxX6xX3xX22cxX3xXexX1xX230xXdxX3xX5bxXdxX235xX26xX3xX21xX1xX3bxX1cxX3xX4xX3c8xX26xX3xX70xXd3xXdxX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxXd9xX3xX3exX21xX1xX3xX5bxX6xX21xX22xX3xX1d4xXdxX235xX26xX3xX54xX14xX1cxX24bxXexX3xX6xX21xX3xX21xXdxX21xX1xX3xX70xX3d8xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX60xX54xX1cxXaxX12xXcxX1fxXd2xXd3xX4xX3xX5bxX403xXb8xX3xX70xX6dxX60xX3xX5bxX485xX14xX3xX21xX241xX26xX3xX21xX6xX1cxXb8xX3xXcxX1xX1d6xX3xXexXd2xXd3xX21xX22xX3xX20dxX60xX1fxXdxX7xX3x9fc8xX60xX1xX21xX7xX60xX21xX3xX5bxX5cxX3xX4xX1xX60xX3xXbxX1xX64xXbxX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX5bxX403xX21xX22xX3xX70xX6xXdxX3xXexX1fxX497xX3xX4xX403xX3xX1xX3bxX21xX3xX4xX1xX276xX3xXexX1fxX60xX21xX22xX3xX1axX1bxX1cxX3xX54xX92xX21xX22xX3xX26xX3bxX21xX22xX3xXbaxX289xX3xXexX3bxXdxX3xX3exX21xX1xXd9xX3xXcxX14xX1cxX3xX21xX1xXdxX2cxX21xXb8xX3xX5bxX3c8xX21xX22xX3xX20dxX3c8xX60xX3xXexX1xX1d6xX3xX70xX6dxX3xXe9xX1xX2d6xX21xX1xX3xX1cdxX14xX1cxX3d8xX21xX3xXcxXcfxX21xX22xX3xXexX1xX83xX21xX22xX3xX2aaxX2abxX3xX38xX60xX21xX6xX5xX54xX3xXcxX1fxX14xX26xXbxX3xX5bxX5cxX3xXbxX1xX3c8xX21xX3xX5bxX83xXdxX3xX5bxXdxX3d8xX14xX3xX21xX6dxX1cxX3xX70xXd3xXdxX3xX5x11b97xX3xX54xX60xX3xX5bxXd2xX6xX3xX1fxX6xX3xX5xX6dxX3xX20dx7bfdxX4xX3xX2a0xXdxX21xX1xX3xX4xX403xX3xXexX1xX235xX3xXexX68xX21xX3xX54xX30exX21xX22xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX70xX1c9xX3xX26xX30exX4xX3xX5bxX2d6xX4xX1xX3xX54xX60xX3xXexX1xXb5xX26xXd9xX3x994bxX6xX7xX1xXdxX21xX22xXexX60xX21xX3xX1d4xX1xX14xX1cxX276xX21xX3xX4xXb5xX60xX3x12070xX60xX21xX54xX60xX21xX3xXexX1xX68xX21xX3xXexX1fx9a2fxX21xX22xX3xX1d4xX1xXdxX3xX1cdxX14xX6xX21xX3xX1xX24bxX3xX70xXd3xXdxX3xXexX68xXbxX3xX5bxX60xX6dxX21xX3xX4xX77xX21xX22xX3xX21xX22xX1xX24bxX3xX21xX6dxX1cxXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX60xX54xX1cxXaxX12xXcxX1xX10xX60xX3xX5xX14xX68xXexX3xXbxX1xXb5xXbxX3xXcxX1fxX14xX21xX22xX3xX81xX14xX83xX4xXb8xX3xX21xX1x10dc2xX21xX22xX3xX54xX60xX6xX21xX1xX3xX21xX22xX1xXdxX24bxXbxX3xX4xX1d6xX6xX3xX21xXd2xXd3xX4xX3xX21xX6dxX1cxX3xX4xX403xX3xXexX1xX235xX3xX21xX1xX68xX21xX3xX4xX1x8c4exX3xX5bxX3bxX60xX3xX4xX1d6xX6xX3xX20dxX62cxX4xX3xX2a0xXdxX21xX1xXd9xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX5bxX5cxX3xX21xX1xXdxX3d8xX14xX3xX5xX485xX21xX3xX125xXb5xX4xX3xX125xcf9cxX3xX4xXb5xX60xX3xX125xX14xX97xX4xX3xXexX68xXbxX3xX5bxX60xX6dxX21xX3xX21xX6dxX1cxX3xX21xX1xX68xX21xX3xX5bxXd2xX222xX4xX3xX7xX92xX3xX1xX68xX14xX3xXexX1xX14xb83fxX21xX3xX4xX1d6xX6xX3xXe9xX1xX2d6xX21xX1xX3xXbxX1xX1d6xX3xXcxX1fxX14xX21xX22xX3xX81xX14xX83xX4xX3xX70xX6dxX3xX22xXdxX459xXbxX3xX20dxX62cxX4xX3xX2a0xXdxX21xX1xX3xX54xX60xX3xXexX1xXb5xX26xXd9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX60xX54xX1cxXaxX12xXe9xXb5xX4xX3xX4xX1xX14xX1cxX2cxX21xX3xX22xXdxX6xX3xX21xX1xX68xX21xX3xX5bxXb1xX21xX1xXb8xX3xX125x793axXexX3xX4xX30xX3xX1cdxX14xX1cxX276xXexX3xX5bxXb1xX21xX1xX3xX21xX6dxX60xX3xX4xX1d6xX6xX3xX3exX21xX1xX3xX5bxX83xXdxX3xX70xXd3xXdxX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xXexX1fxX60xX21xX22xX3xXexXd2xf55exX21xX22xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX403xX3xXexX1xX235xX3xXexXb5xX4xX3xX5bxX97xX21xX22xX3xX5bxX276xX21xX3xX1cdxX14xX6xX21xX3xX1xX24bxX3xX676xX60xX21xX54xX60xX21xX3e7xX660xX6xX7xX1xXdxX21xX22xXexX60xX21xXd9xX0xX42xXbxX12xX0xX54xXdxX70xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX1fxX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX1fxX60xX21xX22xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX2cxX21xX3xX1cdxX14xX6xX21xX103xX0xX42xX7xXexX1fxX60xX21xX22xX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX3e7xXexX1xX14xX26xX125xX3e7xX6xX21xX54xX3e7xX7xX6xXbxX60xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1fxX14xX21xX22xX3xX81xX14xX83xX4xX3xX70xX6dxX3xX13xX6dxX21xX3xX81xX14xX83xX4xX3xX125xX62cxXexX3xX5bxX485xX14xX3xX4xX1xX3bxX1cxX3xX5bxX14xX6xX3xX4xX77xX21xX22xX3xX21xX22xX1xX24bxX3xX105xX289xXaxX3xX1xX1fxX10x8101xX9xXaxX42xXexX1xXdxX10xXexX3e7xX125xXdxX3e7xX7xX60xX42xXexX1fxX14xX21xX22xX3e7xX1cdxX14xX60xX4xX3e7xX70xX6xX3e7xX1xX6xX21xX3e7xX1cdxX14xX60xX4xX3e7xX125xX6xXexX3e7xX54xX6xX14xX3e7xX4xX1xX6xX1cxX3e7xX54xX14xX6xX3e7xX4xX60xX21xX22xX3e7xX21xX22xX1xX10xX3e7xX105xX22xX42xX2xX3e9xX142xX2xX106xX105xXd9xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX22xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX42xX26xX10xX54xXdxX6xX42xX2xXb9xX138xX42xX21xX10xX16xX7xX42xXb9xX138xXb9xXb9xX42xX2xX138xXbaxX54xX142xXb9xX138xX107xX106xX107x7dfbxXexX950xX106xX142xX2xX5xX105xX3e7xX7xX6xX26xX7xX14xX21xX22xX3e7xX105xX22xX3e7xX138xX138xX138xX3e7xX2xX138xX138xX138xX1axXd9xX150xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX14xX21xX22xX3xXexX1bxX26xX3xX21xX22xX1xXdxX2cxX21xX3xX4xX30xX14xX3xXexX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX3bxXdxX3xX3exX21xX1xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX70xX12xX0xX7xXexX1fxX60xX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1fxX14xX21xX22xX3xX81xX14xX83xX4xX3xX70xX6dxX3xX13xX6dxX21xX3xX81xX14xX83xX4xX3xX125xX62cxXexX3xX5bxX485xX14xX3xX4xX1xX3bxX1cxX3xX5bxX14xX6xX3xX4xX77xX21xX22xX3xX21xX22xX1xX24bxX3xX105xX289xXaxX3xX1xX1fxX10xX8d6xX9xXaxX42xXexX1xXdxX10xXexX3e7xX125xXdxX3e7xX7xX60xX42xXexX1fxX14xX21xX22xX3e7xX1cdxX14xX60xX4xX3e7xX70xX6xX3e7xX1xX6xX21xX3e7xX1cdxX14xX60xX4xX3e7xX125xX6xXexX3e7xX54xX6xX14xX3e7xX4xX1xX6xX1cxX3e7xX54xX14xX6xX3e7xX4xX60xX21xX22xX3e7xX21xX22xX1xX10xX3e7xX105xX22xX42xX2xX3e9xX142xX2xX106xX105xXd9xX1xXexX26xXaxX12xXcxX1fxX14xX21xX22xX3xX81xX14xX83xX4xX3xX70xX6dxX3xX13xX6dxX21xX3xX81xX14xX83xX4xX3xX125xX62cxXexX3xX5bxX485xX14xX3xX4xX1xX3bxX1cxX3xX5bxX14xX6xX3xX4xX77xX21xX22xX3xX21xX22xX1xX24bxX3xX105xX289xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX1fxX60xX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX2a0xX1xXdxX3xX26xX3bxX21xX22xX3xXbaxX289xX3xX5bxX6xX21xX22xX3xX54xX485xX21xX3xX5bxXd2xX222xX4xX3xXexX1fxXdxX235xX21xX3xX1d4xX1xX6xXdxX3xX1fxX97xX21xX22xX3xX1d4xX1xX62cxXbxXb8xX3xX1xX6xXdxX3xX1cdxX14xX83xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX21xX6dxX1cxX3xX5bxX5cxX3xX125xX62cxXexX3xX5bxX485xX14xX3xXbxX1xXb5xXexX3xXexX1fxXdxX235xX21xX3xX4xX77xX21xX22xX3xX21xX22xX1xX24bxX3xX105xX289xXd9xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX70xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2aaxX2abxX3xX54xX14xX1cxX24bxXexX3xX4xX1xXdxX3xX2xX3xXexX34xX3xX36xX37xX38xX3xX5bxX235xX3xX5xX60xX3bxXdxX3xX125xX73axX3xX1xX60xX6dxX21xX3xXexX60xX6dxX21xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxXb8xX3xX41cxXcxc5a6xX3xXaxX3xX1xX1fxX10xX8d6xX9xXaxX42xXexX1xXdxX10xXexX3e7xX125xXdxX3e7xX7xX60xX42xX26xX1cxX3e7xX54xX14xX1cxX10xXexX3e7xX4xX1xXdxX3e7xX2xX3e7xXexX1cxX3e7xX14xX7xX54xX3e7xX54xX10xX3e7xX5xX60xX6xXdxX3e7xX125xX60xX3e7xX1xX60xX6xX21xX3e7xXexX60xX6xX21xX3e7xX1xX14xX6xX16xX10xXdxX3e7xed88xXexX10xX3e7xX21xX125xX7xXbxX42xX2xX106xX950xX106xX3e9xX950xXd9xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX22xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX42xX26xX10xX54xXdxX6xX42xX2xXb9xX138xX42xX21xX10xX16xX7xX42xXb9xX138xX138xX106xX42xX2xX142xX107xX54xXbaxX2xX2xX138xXbaxXbaxXb9xXexXb9xX105xXbaxX2xX138xX5xX138xXd9xX150xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX14xX21xX22xX3xXexX1bxX26xX3xX21xX22xX1xXdxX2cxX21xX3xX4xX30xX14xX3xXexX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX3bxXdxX3xX3exX21xX1xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX70xX12xX0xX7xXexX1fxX60xX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2aaxX2abxX3xX54xX14xX1cxX24bxXexX3xX4xX1xXdxX3xX2xX3xXexX34xX3xX36xX37xX38xX3xX5bxX235xX3xX5xX60xX3bxXdxX3xX125xX73axX3xX1xX60xX6dxX21xX3xXexX60xX6dxX21xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxXb8xX3xX41cxXcxXb56xX3xXaxX3xX1xX1fxX10xX8d6xX9xXaxX42xXexX1xXdxX10xXexX3e7xX125xXdxX3e7xX7xX60xX42xX26xX1cxX3e7xX54xX14xX1cxX10xXexX3e7xX4xX1xXdxX3e7xX2xX3e7xXexX1cxX3e7xX14xX7xX54xX3e7xX54xX10xX3e7xX5xX60xX6xXdxX3e7xX125xX60xX3e7xX1xX60xX6xX21xX3e7xXexX60xX6xX21xX3e7xX1xX14xX6xX16xX10xXdxX3e7xXb9fxXexX10xX3e7xX21xX125xX7xXbxX42xX2xX106xX950xX106xX3e9xX950xXd9xX1xXexX26xXaxX12xX2aaxX2abxX3xX54xX14xX1cxX24bxXexX3xX4xX1xXdxX3xX2xX3xXexX34xX3xX36xX37xX38xX3xX5bxX235xX3xX5xX60xX3bxXdxX3xX125xX73axX3xX1xX60xX6dxX21xX3xXexX60xX6dxX21xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxXb8xX3xX41cxXcxXb56xX3xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX1fxX60xX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX13xX6xXdxX3xX4xX77xX21xX22xX3xXexX1cxX3xX70xXdxX72xX21xX3xXexX1xX77xX21xX22xX3xXcxX1fxX14xX21xX22xX3xX81xX14xX83xX4xX3xX21xX1xXdxX3d8xX14xX3xX1d4xX1xX3c8xX3xX21xX241xX21xX22xX3xX7xX1b3xX3xX125xXb1xX3xX5xX60xX3bxXdxX3xX125xX73axX3xX1xX60xX6dxX21xX3xXexX60xX6dxX21xX3xX1d4xX1xX73axXdxX3xX4xXb5xX4xX3xX26xX3bxX21xX22xX3xX70xXdxX72xX21xX3xXexX1xX77xX21xX22xX3xX21xX1xX73axX3xXexX3bxXdxX3xX2aaxX2abxX3xX70xX1c9xX3xX1d4xX276xX3xX1xX60xX3bxX4xX1xX3xX21xX6dxX1cxXd9xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX70xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xXbxX1xXb5xX3xX1d4xX34xX3xX5xX30exX4xX3xX54xX60xX6xX21xX1xX3xX7xX83xX3xX7xX26xX6xX1fxXexXbxX1xX60xX21xX10xX3xXexX1fxX60xX21xX22xX3xX21xX241xX26xX3xX1cdxX14xX6xXaxX3xX1xX1fxX10xX8d6xX9xXaxX42xXexX1xXdxX10xXexX3e7xX125xXdxX3e7xX7xX60xX42xX1xX14xX6xX16xX10xXdxX3e7xXbxX1xX6xX3e7xX1d4xX1cxX3e7xX5xX14xX4xX3e7xX54xX60xX6xX21xX1xX3e7xX7xX60xX3e7xX7xX26xX6xX1fxXexXbxX1xX60xX21xX10xX3e7xXexX1fxX60xX21xX22xX3e7xX21xX6xX26xX3e7xX1cdxX14xX6xX42xX2xX106xX105xXb9xX106xXbaxXd9xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX22xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX42xX26xX10xX54xXdxX6xX42xX2xXb9xX138xX42xX21xX10xX16xX7xX42xXb9xX138xX138xX142xX42xX2xX142xX107xX54xX138xXb9xX2xXbaxX107xX142xX950xXexX2xX138xX107xX3e9xX142xX5xX138xXd9xX150xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX14xX21xX22xX3xXexX1bxX26xX3xX21xX22xX1xXdxX2cxX21xX3xX4xX30xX14xX3xXexX34xX3xX36xX37xX38xX3xXexX3bxXdxX3xX3exX21xX1xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX70xX12xX0xX7xXexX1fxX60xX21xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xXbxX1xXb5xX3xX1d4xX34xX3xX5xX30exX4xX3xX54xX60xX6xX21xX1xX3xX7xX83xX3xX7xX26xX6xX1fxXexXbxX1xX60xX21xX10xX3xXexX1fxX60xX21xX22xX3xX21xX241xX26xX3xX1cdxX14xX6xXaxX3xX1xX1fxX10xX8d6xX9xXaxX42xXexX1xXdxX10xXexX3e7xX125xXdxX3e7xX7xX60xX42xX1xX14xX6xX16xX10xXdxX3e7xXbxX1xX6xX3e7xX1d4xX1cxX3e7xX5xX14xX4xX3e7xX54xX60xX6xX21xX1xX3e7xX7xX60xX3e7xX7xX26xX6xX1fxXexXbxX1xX60xX21xX10xX3e7xXexX1fxX60xX21xX22xX3e7xX21xX6xX26xX3e7xX1cdxX14xX6xX42xX2xX106xX105xXb9xX106xXbaxXd9xX1xXexX26xXaxX12xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xXbxX1xXb5xX3xX1d4xX34xX3xX5xX30exX4xX3xX54xX60xX6xX21xX1xX3xX7xX83xX3xX7xX26xX6xX1fxXexXbxX1xX60xX21xX10xX3xXexX1fxX60xX21xX22xX3xX21xX241xX26xX3xX1cdxX14xX6xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX1fxX60xX21xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX2aaxX3d3xX4xX3xX54xa061xX3xX125xXb1xX3xX2aaxX2abxX3xa773xX4xX7cbxX26xX3xX70xX68xX21x11a1bxX3xXexX1fxX60xX21xX22xX3xX1xX7ffxX21xX3xX21xX4bcxX6xX3xX21xX241xX26xXb8xX3xX21xX22xX6dxX21xX1xX3xX7xX26xX6xX1fxXexXbxX1xX60xX21xX10xX3xX4xX1d6xX6xX3xX13xX14xX6xX16xX10xXdxX3xX70xX766xX21xX3xX5bxX3bxXexX3xX5bxXd2xX222xX4xX3xX21xX1xX6e1xX21xX22xX3xX4xX60xX21xX3xX7xX83xX3xX7cbxX21xX3xXexXd2xX222xX21xX22xX3xXexX1fxX60xX21xX22xX3xX21xX241xX26xX3xX1cdxX14xX6xXd9xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX70xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX14xX5xX12xX0xX54xXdxX70xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1fxXaxX12xX0xX42xX54xXdxX70xX12xX0xX42xX54xXdxX70xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20dxX60xX54xX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1axXexX3e7xX6xX5xXdxX22xX21xX103xX3xX1fxXdxX22xX1xXexX10axXaxX12xX0xX10xX26xX12xXcxX1xX10xX60xX3xX13xX6dxX3xX676xXdxX21xX1xX42xX20dxXb5xX60xX3xXcxXdxX21xX3xXexX30xX4xX0xX42xX10xX26xX12xX0xX42xXbxX12