Chất xơ ảnh hưởng với cơ thể chúng ta như thế nào
Lượng chất xơ là rất quan trọng cho sức khỏe đường ruột và sự hấp thụ chất dinh dưỡng của bạn.
4c17x841dxa271xa309x9e32xd975xa6e3xd27fx8b75xX7x75a8x83e6xe34fx534cxadc1x7279xX5xe7c9xXaxbe74xbe31xX1xdd54xXexX3xa83dxa3eaxX3xedd4xe046xX1xX3xX1xb5a7x8f7exX1cx559exX3xb366x9d75xXdxX3xX4xX19xX3xXexX1xed3axX3xX4xX1x9452xX1cxX23xX3xXexX6xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX1xdd6exX3xX1cx5643x8579xX0x926exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4f63xX10xX6x75f3xXaxX12x9d0exX20xf6c4xX1cxX23xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX5xX42xX3x5d46xX15xXexX3x9aacx9127xX6xX1cxX3xXexX6bxabb2xX1cxX23xX3xX4xX1xX43xX3xX7x5e2fxX4xX3xe590xX1xdf9exX10xX3xc78exX20x60a9xX1cxX23xX3xX6bxX70x9f0cxXexX3xX25xX42xX3xX7x4da1xX3xX1xX15xXbxX3xXexX1xf4c9xX3xX4xX1xX15xXexX3xX57xXdxX1cxX1xX3xX57xX20xc6f2xX1cxX23xX3xX4x5177xX6xX3xa36cxbfe9xX1cx9177xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1cxXexX10xX6bxXaxX12xX0xXdx8d42xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd1xX7x95a9xXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xeb5bxX3xX1xec16xX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbx8b9axX45xX45xXdxXb7xXb4xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb7xX25xX1cxX45xX1cxX10xb0d3xX7xX45xX2xc072xc72cx5699xX45xX2xcc2cxX141xX57xX146xX142x639cxa045xX14bxX14cxX14bxXexX141xa763xX14bx8f91xX5xX2xXb7x9724xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX25xX26xXdxX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xXaxX3xX57xX6xXexX6xXdexXbxX1xX43xXexX43xXdexX43xX6bxXdxX23xXdxX1cxX6xX5xXdexX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX129xX45xX45xXdxXd1xX6xX23xX10xX7xXb7xX25xX43xX25xXb7xX25xX1cxX45xX70xXbxX5xX43xX6xX57xX10xX57xX45xX146xX158xXexX1xX142xX5xX7xX18xX158xX6bxX82xX45xX142xX146xX2xX141x52ffxX146xX143xX1ddxX146xX143xX45xX2xX1ddxX82xXdxX1cxX1xX1ddxX57xX43xX6xX1cxX1xX1ddxX57xX43xX1ddxX6xX1cxX1ddxX1cxX1xX6xX1cxX1xX1ddxX142xX1ddx8b36x9e3ex623ax9e89xXb7xX158xXbxX23xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX43xX1cxXaxX3xX7xXexad10xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexXdexX6xX5xXdxX23xX1cxX129xX3xX158xX70xX7xXexXdxbd3cxX225xd995xXaxX12xX13xX70xX8fxX4xX3xX7xc560xX1cxX23xX3xXb4x7b5axX1cxX3xX6bxX8fxX1cxX3xX82xX1xXdxX3fxX1cxX3xX1cxX1xXdxb250xX70xX3xX1cxX23xX20xX89xXdxX3xXexX119xXd1xX3xX87xX3fxX1cxX3xXexX1xX7fxX4xX3xac62xX1cxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xXb7xX3xX13xcff4xX4xX3xX5xX43xXb5xXdxX3xXexX1xX96xX4xX3xXbxX1x83a1xXd1xX3xX271xX1cxX3xX5xXdxX25bxX1cxX3xX4xX1xX7fxX6xX3xX6bxX15xXexX3xX1cxX1xXdxX25bxX70xX3xX4xX6xX5xX43xX3xX25xX42xX3xX4xX6xX6bxXb4xX43xX1xX225xX57xX6bxX6xXexX10x9bb8xX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xX4xa23bxX3xX4xX1xX7fxX6xX3xX6bxX15xXexX3xc16axXexX3xX1xX43xb632xX4xX3xX82xX1xae3fxX1cxX23xX3xX4xX1xX7fxX6xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xXexX6bxX43xX1cxX23xX3xX87xX2c2xXb7xX3x8130xXdxcabaxX4xX3xXexX1xXdxX3fxX70xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX82xX1xXdxX3fxX1cxX3xXb4xXb5xX1cxX3xX271xX1cxX3xX1cxX1xXdxX25bxX70xX3xX1xX19xX1cxX3xX25xX42xX3xXexX271xX1cxX23xX3xX4x4cf9xX1cxX3xX57xe202xX3xX57xX42xX1cxX23xXb7xX3xXcxX70xX225xX3xX1cxX1xXdx99a0xX1cxX2b9xX3xXexXdxX338xX70xX3xXexX1xX9exX3xX6fxX70xX27cxX3xX1cxX1xXdxX25bxX70xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX4x84a4xX1cxX23xX3xX57xa0c2xX1cxX3xX87xX3fxX1cxX3xXexX27cxX4xX3xX57xX9exX1cxX23xX3xXbxX1xX9exX3xX82xX1xX2c2xX3xX4xX1xe910xX70xX3xX87xX246xXdxX3xX25xX26xXdxX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exXb7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1cxXexX10xX6bxXaxX12xX0xXdxXd1xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd1xX7xXdexXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xX116xX3xX1xX119xX1cxX1xX3xX142xXaxX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX45xX45xXdxXb7xXb4xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb7xX25xX1cxX45xX1cxX10xX13dxX7xX45xX2xX141xX142xX143xX45xX2xX146xX141xX57xX146xX142xX14bxX14cxX14bxX14cxX14bxXexX141xX143xX143xX142xX5xX142xXb7xX158xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX25xX26xXdxX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xXaxX3xX57xX6xXexX6xXdexXbxX1xX43xXexX43xXdexX43xX6bxXdxX23xXdxX1cxX6xX5xXdexX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX129xX45xX45xXdxXd1xX6xX23xX10xX7xXb7xX25xX43xX25xXb7xX25xX1cxX45xX70xXbxX5xX43xX6xX57xX10xX57xX45xX146xX158xXexX1xX142xX5xX7xX18xX158xX6bxX82xX45xX142xX146xX2xX141xX1ddxX146xX143xX1ddxX146xX143xX45xX142xX1ddxXb4xX6xX1cxX1ddxX57xX6xX1ddxXb4xXdxX10xXexX1ddxX23xXdxX1ddxX25xX10xX1ddxX4xX1xX6xXexX1ddxX18xX43xX1ddxX82xX1xX43xX1cxX23xX1ddxX1xX43xX6xX1ddxXexX6xX1cxX1ddxX142xX1ddxX141xX146xX146xX18xX152xX146xX146xX1ddx7465xX5axXcxX2f2xXb7xX158xXbxX23xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX43xX1cxXaxX3xX7xXexX225xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexXdexX6xX5xXdxX23xX1cxX129xX3xX158xX70xX7xXexXdxX23bxX225xX23dxXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX5xX42xX3xXbxX1xaa89xX1cxX3xXexX1xX7fxX4xX3xX271xX1cxX3xXd1xX42xX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xXb4xXb5xX1cxX3xX82xX1xX2d7xX1cxX23xX3xX4xX2c2xX3xX82xX1xX1bxX3xX1cxX271xX1cxX23xX3xXexXdxX338xX70xX3xX1xX2c2xX6xX3xX1xX43xX2d2xX4xX3xX1xX15xXbxX3xXexX1xX9exXb7xX3xX200xX1xX2d7xX1cxX23xX3xX23xXdxX246xX1cxX23xX3xX1cxX1xX20xX3xX4xX1xX15xXexX3xXb4xdba4xX43xX2b9xX3xXbxX6bxX43xXexX10xXdxX1cxX3xX25xX42xX3xX4xX6xX6bxXb4xX43xX1xX225xX57xX6bxX6xXexX10xX2b9xX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX2c2xX3xXexX1xX2exX3xX57xX329xX3xX57xX42xX1cxX23xX3xXbxX1xX27cxX3xX25xXacxX3xX87xX2exX3xX1xX15xXbxX3xXexX1xX70xX2b9xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX82xX1xX2d7xX1cxX23xX3xX87xX20xX5cxX4xX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xXexXdxX338xX70xX3xX1xX2c2xX6xX3xX25xX42xX3xXexX1xX6xX225xX3xX25xX42xX43xX3xX87xX2c2xX2b9xX3xX1cxX2c2xX3xX87xX20xX5cxX4xX3xXexX6bxX70xX225xX25bxX1cxX3xX6fxX70xX6xX3xX6fxX70xX6xX3xX57xXb5xX3xX57xX42xX225xX2b9xX3xX6bxX70xX8fxXexX3xX1cxX43xX1cxX3xX25xX42xX3xX87xXb5xXdxX3xXexX6bxX42xX1cxX23xXb7xX3xX5axX20xX5cxX1cxX23xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX5xX42xX3xX6bxX15xXexX3xX6fxX70xX6xX1cxX3xXexX6bxX76xX1cxX23xX3xX4xX1xX43xX3xX7xX7fxX4xX3xX82xX1xX84xX10xX3xX87xX20xX89xX1cxX23xX3xX6bxX70xX8fxXexX3xX25xX42xX3xX7xX96xX3xX1xX15xXbxX3xXexX1xX9exX3xX4xX1xX15xXexX3xX57xXdxX1cxX1xX3xX57xX20xXacxX1cxX23xX3xX4xXb1xX6xX3xXb4xXb5xX1cxXb7xX3xb65axX2c2xX3xX4xX358xX1cxX23xX3xX4xX2c2xX3xX82xX1xX1bxX3xX1cxX271xX1cxX23xX3xX5xX42xXd1xX3xXb4xXb5xX1cxX3xX1cxX43xX3xX5xX325xX70xX3xX25xX42xX3xX271xX1cxX3xX2cdxXexX3xX1xX19xX1cxXb7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1cxXexX10xX6bxXaxX12xX0xXdxXd1xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd1xX7xXdexXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xX116xX3xX1xX119xX1cxX1xX3xX14bxXaxX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX45xX45xXdxXb7xXb4xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb7xX25xX1cxX45xX1cxX10xX13dxX7xX45xX2xX141xX142xX143xX45xX2xX146xX141xX57xX146xX142xX14bxX14cxX14bxX14cxX14bxXexe43cxX14cxX143xX143xX5xX14bxXb7xX158xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX25xX26xXdxX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xXaxX3xX57xX6xXexX6xXdexXbxX1xX43xXexX43xXdexX43xX6bxXdxX23xXdxX1cxX6xX5xXdexX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX129xX45xX45xXdxXd1xX6xX23xX10xX7xXb7xX25xX43xX25xXb7xX25xX1cxX45xX70xXbxX5xX43xX6xX57xX10xX57xX45xX146xX158xXexX1xX142xX5xX7xX18xX158xX6bxX82xX45xX142xX146xX2xX141xX1ddxX146xX143xX1ddxX146xX143xX45xX14bxX1ddxXb4xXdxX1ddxX6fxX70xX225xX10xXexX1ddxX57xX10xX1ddxX4xX43xX1ddxXd1xX43xX1cxX1ddxX7xX6xX5xX6xX57xX1ddxX1cxX23xX43xX1cxX1ddxX142xX1ddxX69dxf60fxX81cxc7a5xXb7xX158xXbxX23xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX43xX1cxXaxX3xX7xXexX225xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexXdexX6xX5xXdxX23xX1cxX129xX3xX158xX70xX7xXexXdxX23bxX225xX23dxXaxX12xX5axX15xXbxX3xX87xX537xX225xX3xX57xXb5xX3xX57xX42xX225xX129xX3xdf42xabdbxX3xXb4xX6xX43xX3xX23xXdxX89xX3xXb4xXb5xX1cxX3xXexX96xX3xX1xX84xXdxX3xX5xX42xXd1xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xX3xXb4xXb5xX1cxX3xX4xX2c2xX3xXexX1xX2exX3xX271xX1cxX3xXd1xX8fxXexX3xX1xX8fxXbxX3xXb4xX27cxX1cxX1xX3xX6fxX70xX225xX3xXb4xX70xab01xXdxX3xX7xX27cxX1cxX23xX3xXd1xX42xX3xX25xX35dxX1cxX3xX271xX1cxX3xXexX1xX338xXd1xX3xX1cxX1xXdxX25bxX70xX3xXexX1xX7fxX3xX82xX1xX27cxX4xX3xX1cxX1xX20xX1cxX23xX3xX271xX1cxX3xXd1xX8fxXexX3xXb4xX27cxXexX3xX7xX6xX5xX6xX57xX3xX5xXb5xXdxX3xX82xX1xXdxX3fxX1cxX3xXb4xXb5xX1cxX3xX1cxX43xX3xX87xX3fxX1cxX3xXexX6bxX20xX6xX116xX3xX86cxX2c2xX3xX5xX42xX3xX5xX20xX5cxX1cxX23xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX4xX6xX43xX3xX1xX19xX1cxX3xXexX6bxX43xX1cxX23xX3xXd1xX2c2xX1cxX3xX7xX6xX5xX6xX57xX3xX87xX86dxX3xX5xX15xXbxX3xX87xX537xX225xX3xX57xXb5xX3xX57xX42xX225xX2b9xX3xX23xXdxX32xXbxX3xXb4xXb5xX1cxX3xX4xX1bxXd1xX3xXexX1xX15xX225xX3xX1cxX43xX3xX1xX19xX1cxXb7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1cxXexX10xX6bxXaxX12xX0xXdxXd1xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd1xX7xXdexXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xX116xX3xX1xX119xX1cxX1xX3xX152xXaxX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX45xX45xXdxXb7xXb4xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb7xX25xX1cxX45xX1cxX10xX13dxX7xX45xX2xX141xX142xX143xX45xX2xX146xX141xX57xX146xX142xX14bxX14cxX14bxX14cxX14bxXexX14bxX766xX14bxX146xX5xX152xXb7xX158xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX25xX26xXdxX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xXaxX3xX57xX6xXexX6xXdexXbxX1xX43xXexX43xXdexX43xX6bxXdxX23xXdxX1cxX6xX5xXdexX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX129xX45xX45xXdxXd1xX6xX23xX10xX7xXb7xX25xX43xX25xXb7xX25xX1cxX45xX70xXbxX5xX43xX6xX57xX10xX57xX45xX146xX158xXexX1xX142xX5xX7xX18xX158xX6bxX82xX45xX142xX146xX2xX141xX1ddxX146xX143xX1ddxX146xX143xX45xX152xX1ddxX1xX10xX1ddxXexXdxX10xX70xX1ddxX1xX43xX6xX2xX1ddx84ecxX2f2xX69dxXa9axXb7xX158xXbxX23xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX43xX1cxXaxX3xX7xXexX225xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexXdexX6xX5xXdxX23xX1cxX129xX3xX158xX70xX7xXexXdxX23bxX225xX23dxXaxX12xX5axX42xXd1xX3xX4xX1xX24bxXd1xX3xX6fxX70xX27cxX3xXexX6bxX119xX1cxX1xX3xXexXdxX338xX70xX3xX1xX2c2xX6xX129xX3xX200xX1xXdxX3xXb4xXb5xX1cxX3xX271xX1cxX3xXexX1xX7fxX4xX3xX271xX1cxX3xX23xXdxX42xX70xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX2b9xX3xX1cxX2c2xX3xX57xX35dxX1cxX3xX87xX3fxX1cxX3xX7xX96xX3xXb4xX42xXdxX3xXexXdxX3fxXexX3xX4xX27cxX4xX3xX10xX1cx9673xX225xXd1xX3xXexX6bxX43xX1cxX23xX3xX57xXb5xX3xX57xX42xX225xX3xX5xX42xXd1xX3xX4xX1xX24bxXd1xX3xX6fxX70xX27cxX3xXexX6bxX119xX1cxX1xX3xXexXdxX338xX70xX3xX1xX2c2xX6xX3xX25xX42xX3xX1xX15xXbxX3xXexX1xX70xX3xX4xXb1xX6xX3xXb4xXb5xX1cxXb7xX3xXcxX246xX4xX3xX87xX8fxX3xXexXdxX338xX70xX3xX1xX2c2xX6xX3xX4xX1xX24bxXd1xX3xX1xX19xX1cxX3xX23xXdxX32xXbxX3xXb4xXb5xX1cxX3xX1cxX43xX3xX1xX19xX1cxX3xX25xX42xX3xX1cxX23xX271xX1cxX3xXb4xXb5xX1cxX3xX271xX1cxX3xX1cxX1xXdxX25bxX70xX3xX1xX19xX1cxXb7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1cxXexX10xX6bxXaxX12xX0xXdxXd1xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd1xX7xXdexXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xX116xX3xX1xX119xX1cxX1xX3xX14cxXaxX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX45xX45xXdxXb7xXb4xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb7xX25xX1cxX45xX1cxX10xX13dxX7xX45xX2xX141xX142xX143xX45xX2xX146xX141xX57xX146xX142xX14bxX14cxX14bxX14cxX14bxXexX143xX142xX766xX2xX5xX14cxXb7xX158xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX25xX26xXdxX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xXaxX3xX57xX6xXexX6xXdexXbxX1xX43xXexX43xXdexX43xX6bxXdxX23xXdxX1cxX6xX5xXdexX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX129xX45xX45xXdxXd1xX6xX23xX10xX7xXb7xX25xX43xX25xXb7xX25xX1cxX45xX70xXbxX5xX43xX6xX57xX10xX57xX45xX146xX158xXexX1xX142xX5xX7xX18xX158xX6bxX82xX45xX142xX146xX2xX141xX1ddxX146xX143xX1ddxX146xX143xX45xX14cxX1ddxXdxX1cxX7xX70xX5xXdxX1cxX1ddxX25xX6xX1ddxX57xX70xX43xX1cxX23xX1ddxXexX6bxX43xX1cxX23xX1ddxXd1xX6xX70xX1ddx9c39xX2f2xc407xXd04xXb7xX158xXbxX23xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX43xX1cxXaxX3xX7xXexX225xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexXdexX6xX5xXdxX23xX1cxX129xX3xX158xX70xX7xXexXdxX23bxX225xX23dxXaxX12xX200xXdxX2exXd1xX3xX7xX43xX27cxXexX3xd39fxX1cxX7xX70xX5xXdxX1cxX129xX3xX1ffx9071xX1cxX23xX3xX4xX27cxX4xX1xX3xX5xX42xXd1xX3xX4xX1xX24bxXd1xX3xX7xX96xX3xX18xX325xXd1xX3xX1cxX1xX24bxXbxX3xX4xXb1xX6xX3xX4xX27cxX4xX3xX4xX1xX15xXexX3xX57xXdxX1cxX1xX3xX57xX20xXacxX1cxX23xX2b9xX3xX4xX1xea08xX1cxX23xX3xX1xXb5xX1cxX3xX1cxX1xX20xX3xX23xX5xX70xX4xX43xX7xX10xX3xX25xX42xX43xX3xXd1xX27cxX70xX2b9xX3xX4xX27cxX4xX3xXb4xd502xX6xX3xX271xX1cxX3xX23xXdxX42xX70xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX23xXdxX32xXbxX3xXexX271xX1cxX23xX3xX4xX20xX89xX1cxX23xX3xX87xX8fxX3xX1cxX1xXb5xX225xX3xXdxX1cxX7xX70xX5xXdxX1cxX3xX25xX42xX3xX82xXdxX2exXd1xX3xX7xX43xX27cxXexX3xX87xX20xX89xX1cxX23xX3xX1xX70xX225xX3fxXexXb7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1cxXexX10xX6bxXaxX12xX0xXdxXd1xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xXexX1xX70xXd1xXb4xX3xXdxX13xX10xX1cxXexX10xX6bxXaxX3xX7xXexX225xX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX57xXexX1xX129xX3xX154xX2xX14cxXbxX18xX23dxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX129xX3xX152xX2xX146xXbxX18xX23dxXaxX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX45xX45xXdxXb7xXb4xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb7xX25xX1cxX45xX1cxX10xX13dxX7xX45xX2xX141xX142xX143xX45xX2xX146xX141xX57xX146xX142xX14bxX14cxX14bxX14bxX2xXexX154xX146xX146xX14bxX5xX2xXdexX154xXdexX4xX1xX10xXdexX57xX43xXdexX57xXdxX1cxX1xXdexX57xX70xX43xX1cxX23xXb7xX158xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX25xX26xXdxX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX43xX1cxXaxX3xX7xXexX225xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexXdexX6xX5xXdxX23xX1cxX129xX3xX158xX70xX7xXexXdxX23bxX225xX23dxXaxX12xXd04xX8fxXexX3xX4xX1xX3fxX3xX87xX8fxX3xX271xX1cxX3xX23xXdxX42xX70xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX23xX2c2xXbxX3xXbxX1xX537xX1cxX3xX25xX42xX43xX3xX25xXdxX2f4xX4xX3xX87xXdxX3xX25xX2f4xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX1xX20xX89xX1cxX23xX3xX18xX70xX225xX338xX1cxX2b9xX3xX23xXdxX1bxXd1xX3xXexX27cxX43xX3xXb4xX2c2xX1cxXb7xX3xX69dxX23xX43xX42xXdxX3xX6bxX6xX2b9xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xXexX246xXexX3xX4xX1xX43xX3xX87xXb5xXdxX3xXexX6bxX42xX1cxX23xX3xX25xX42xX3xX7xX7fxX4xX3xX82xX1xX84xX10xX3xXexXdxX338xX70xX3xX1xX2c2xX6xX3xX4xXb1xX6xX3xXb4xXb5xX1cxXb7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX1cxXexX10xX6bxXaxX12xX0xXdxXd1xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd1xX7xXdexXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xX116xX3xX1xX119xX1cxX1xX3xX143xXaxX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX45xX45xXdxXb7xXb4xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb7xX25xX1cxX45xX1cxX10xX13dxX7xX45xX2xX141xX142xX143xX45xX2xX146xX141xX57xX146xX142xX14bxX14cxX14bxX14cxX14bxXexX142xX2xX142xX2xX5xX154xXb7xX158xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX25xX26xXdxX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xXaxX3xX57xX6xXexX6xXdexXbxX1xX43xXexX43xXdexX43xX6bxXdxX23xXdxX1cxX6xX5xXdexX7xX6bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX129xX45xX45xXdxXd1xX6xX23xX10xX7xXb7xX25xX43xX25xXb7xX25xX1cxX45xX70xXbxX5xX43xX6xX57xX10xX57xX45xX146xX158xXexX1xX142xX5xX7xX18xX158xX6bxX82xX45xX142xX146xX2xX141xX1ddxX146xX143xX1ddxX146xX143xX45xX143xX1ddxX4xX1xX6xXexX18xX18xX43xX1ddxX69dx8a11xX2f2xae71xXb7xX158xXbxX23xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX43xX1cxXaxX3xX7xXexX225xX5xX10xX9xXaxXexX10xX18xXexXdexX6xX5xXdxX23xX1cxX129xX3xX158xX70xX7xXexXdxX23bxX225xX23dxXaxX12xX1ffxX6xX43xX3xX1cxX1xXdxX338xX70xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX5xX42xX3xX87xXb1xX129xX3xX86cxX246xXdxX3xX25xX26xXdxX3xX1cxX6xXd1xX3xX25xX42xX3xX1cxXdb2xX3xXexa8b9xX3xX2xX141xX3xX87xX3fxX1cxX3xX14cxX146xX3xXexX70xX8afxXdxX2b9xX3xX82xX1xX70xX225xX3fxX1cxX3xX4xX27cxX43xX3xX5xX20xX5cxX1cxX23xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1xX42xX1cxX23xX3xX1cxX23xX42xX225xX3xX5xX42xX3xX14bxX14cxX3xX23xX6bxX6xXd1xX3xX25xX42xX3xX142xX14cxX3xX23xX6bxX6xXd1xXb7xX3xX86cxX114exX1cxX23xX3xX6fxX70xX338xX1cxX3xX6bxXd57xX1cxX23xX3xX5xX20xX5cxX1cxX23xX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX82xX1xX2d7xX1cxX23xX3xXbxX1xX1bxXdxX3xX5xX42xX3xXaxX4xX42xX1cxX23xX3xX1cxX1xXdxX25bxX70xX3xX4xX42xX1cxX23xX3xXexX246xXexXaxX2b9xX3xX1cxX1xX15xXexX3xX82xX1xXdxX3xXb4xXb5xX1cxX3xX87xX86dxX3xX87xX27cxXbxX3xX7fxX1cxX23xX3xX87xXb1xX3xX225xX338xX70xX3xX4xX537xX70xX3xX1xX42xX1cxX23xX3xX1cxX23xX42xX225xX3xX4xXb1xX6xX3xXb4xXb5xX1cxXb7xX3xXcxXdxX338xX70xX3xXexX1xX9exX3xX4xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1cxX1xXdxX25bxX70xX3xX1xX19xX1cxX3xX1cxX1xXdb2xX1cxX23xX3xX23xX119xX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX537xX1cxX3xX7x90fbxX3xX82xX1xX2d7xX1cxX23xX3xX4xX1bxXdxX3xXexX1xXdxX2f4xX1cxX3xX7xX7fxX4xX3xX82xX1xX84xX10xX3xXd1xX42xX3xX1cxX23xX20xX5cxX4xX3xX5xXb5xXdxX3xX82xX1xXdxX3fxX1cxX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX82xX1xX2c2xX3xX4xX1xX377xX70xXb7xX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX6bxX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX70xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXdexXexX1xX70xXd1xXb4xXdexX6xX1cxX57xXdexX7xX6xXbxX43xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxb2e3xXb5xX225xX3xX4xX43xX1cxX3x944fxX271xX1cxX3xX5xXb5xXex6a49xX3xXdexX3xXd1xX2c2xX1cxX3xX6fxX70xX42xX3xX4xX1xX6xX3xXd1x4ff1xX3xX57xX42xX1cxX1xX3xX4xX1xX43xX3xX4xX43xX1cxXaxX3xX1xX6bxX10xX23bxX9xXaxX45xXd1xX10xXdexXb4xX10xX45xX57xX6xX225xXdexX4xX43xX1cxXdexX6xX1cxXdexX5xX6xXexXdexXd1xX43xX1cxXdexX6fxX70xX6xXdexX4xX1xX6xXdexXd1xX10xXdexX57xX6xX1cxX1xXdexX4xX1xX43xXdexX4xX43xX1cxX45xX2xX14cxX143xX146xX14cxX766xXb7xX1xXexXd1xXaxX12xX0xXdxXd1xX23xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX45xXd1xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX142xX146xX45xX1cxX10xX13dxX7xX45xX2xX141xX142xX154xX45xX2xX146xX141xX57xX142xX2xX154xX14bxX2xX2xX142xXexX14cxX142xX154xX146xX5xX14bxXdexX57xX6xX225xXdexX4xX43xX1cxXdexX6xX1cxXdexX5xX6xXexXb7xX158xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX25xX26xXdxX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX25xX12xX0xX7xXexX6bxX43xX1cxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12c9xXb5xX225xX3xX4xX43xX1cxX3xX12d1xX271xX1cxX3xX5xXb5xXexX12d8xX3xXdexX3xXd1xX2c2xX1cxX3xX6fxX70xX42xX3xX4xX1xX6xX3xXd1xX12e9xX3xX57xX42xX1cxX1xX3xX4xX1xX43xX3xX4xX43xX1cxXaxX3xX1xX6bxX10xX23bxX9xXaxX45xXd1xX10xXdexXb4xX10xX45xX57xX6xX225xXdexX4xX43xX1cxXdexX6xX1cxXdexX5xX6xXexXdexXd1xX43xX1cxXdexX6fxX70xX6xXdexX4xX1xX6xXdexXd1xX10xXdexX57xX6xX1cxX1xXdexX4xX1xX43xXdexX4xX43xX1cxX45xX2xX14cxX143xX146xX14cxX766xXb7xX1xXexXd1xXaxX12xX12c9xXb5xX225xX3xX4xX43xX1cxX3xX12d1xX271xX1cxX3xX5xXb5xXexX12d8xX3xXdexX3xXd1xX2c2xX1cxX3xX6fxX70xX42xX3xX4xX1xX6xX3xXd1xX12e9xX3xX57xX42xX1cxX1xX3xX4xX1xX43xX3xX4xX43xX1cxX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX6bxX43xX1cxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX2f2xX24bxX225xX3xX5xX42xXd1xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xX3xX87xX2exX3xXd1xXb5xX4xX1xX3xXd1xX27cxX70xX3xX4xX1xX24bxXd1xX3xXb4xX377xX3xX18xX19xX3xX4xX7fxX1cxX23xX2b9xX3xX23xXdxXdb2xX3xX87xX20xX5cxX4xX3xX87xX8fxX3xX87xX42xX1cxX3xX1xdba7xXdxX116xX3xX69dxX23xX43xX42xXdxX3xX5xX246xXdxX3xX7xX246xX1cxX23xX3xX5xX42xX1cxX1xX3xXd1xXb5xX1cxX1xX2b9xX3xXexX24bxXbxX3xXexX1xX2exX3xX57xX9exX4xX3xX87xX25bxX70xX3xX87xX2d2xX1cxX2b9xX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xX1xX43xX42xX1cxX3xXexX43xX42xX1cxX3xX4xX2c2xX3xXexX1xX2exX3xX1cxX1xX24bxX1cxX3xX57xXdxX2f4xX1cxX3xX87xX2exX3xX87xX25bxX3xXbxX1x7bd5xX1cxX23xX3xX1cxX1xXdb2xX1cxX23xX3xX12d1xXexX1xXb1xX3xXbxX1xXb5xXd1xX12d8xX3xXexX6bxX246xX1cxX3xXexX6bxX43xX1cxX23xX3xXexX1xX96xX4xX3xXbxX1xX28bxXd1xXb7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX25xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxb398xX1cxX3xXexX6bxX27cxXdxX3xX4xX325xX225xX3xX1xX6xX225xX3xX70xX246xX1cxX23xX3xX1cxX20xX26xX4xX3xX58fxXbxX3xXexX246xXexX3xX1xX19xX1cxX116xXaxX3xX1xX6bxX10xX23bxX9xXaxX45xXd1xX10xXdexXb4xX10xX45xX6xX1cxXdexXexX6bxX6xXdxXdexX4xX6xX225xXdexX1xX6xX225xXdexX70xX43xX1cxX23xXdexX1cxX70xX43xX4xXdexX10xXbxXdexXexX43xXexXdexX1xX43xX1cxX45xX2xX14cxX14cxX141xX141xX766xXb7xX1xXexXd1xXaxX12xX0xXdxXd1xX23xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX45xXd1xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX142xX146xX45xX1cxX10xX13dxX7xX45xX2xX141xX142xX14bxX45xX2xX146xX14cxX57xX142xX2xX142xX142xX142xX14cxX143xXexX2xX766xX142xX143xX5xX2xXb7xX158xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX25xX26xXdxX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX25xX12xX0xX7xXexX6bxX43xX1cxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX157bxX1cxX3xXexX6bxX27cxXdxX3xX4xX325xX225xX3xX1xX6xX225xX3xX70xX246xX1cxX23xX3xX1cxX20xX26xX4xX3xX58fxXbxX3xXexX246xXexX3xX1xX19xX1cxX116xXaxX3xX1xX6bxX10xX23bxX9xXaxX45xXd1xX10xXdexXb4xX10xX45xX6xX1cxXdexXexX6bxX6xXdxXdexX4xX6xX225xXdexX1xX6xX225xXdexX70xX43xX1cxX23xXdexX1cxX70xX43xX4xXdexX10xXbxXdexXexX43xXexXdexX1xX43xX1cxX45xX2xX14cxX14cxX141xX141xX766xXb7xX1xXexXd1xXaxX12xX157bxX1cxX3xXexX6bxX27cxXdxX3xX4xX325xX225xX3xX1xX6xX225xX3xX70xX246xX1cxX23xX3xX1cxX20xX26xX4xX3xX58fxXbxX3xXexX246xXexX3xX1xX19xX1cxX116xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX6bxX43xX1cxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xXd1xX8fxXexX3xX1cxX23xX1xXdxX338xX1cxX3xX4xX7fxX70xX3xXexX6bxX338xX1cxX3xXexXb5xXbxX3xX4xX1xX2cdxX3xaff1xX43xX70xXexX1xX10xX6bxX1cxX3xXd04xX10xX57xXdxX4xX6xX5xX3xXa9axX43xX70xX6bxX1cxX6xX5xX2b9xX3xX4xX7fxX3xX14bxX3xXbxX1xX9exX3xX1xX70xX225xX1cxX1xX3xXexX1xX119xX3xX4xX2c2xX3xX2xX3xX1cxX23xX20xX89xXdxX3xXexXdxX1cxX3xX6bxXd57xX1cxX23xX3xX1cxX20xX26xX4xX3xX58fxXbxX3xXexX6bxX27cxXdxX3xX4xX325xX225xX3xXexX246xXexX3xX4xX1xX43xX3xX7xX7fxX4xX3xX82xX1xX84xX10xXb7xX3xX1734xX96xX3xXexX1xX24bxXexX3xX4xX2c2xX3xXbxX1xX1bxXdxX3xX25xX24bxX225xX116xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX25xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX225xX3xX87xX8afxXdxX3xXexX1xX2c2xXdxX3xX6fxX70xX10xX1cxX3xX271xX1cxX3xX70xX246xX1cxX23xX3xX23xXdxX32xXbxX3xX23xXdxX1bxXd1xX3xX4xX325xX1cxX3xXd1xX42xX3xX25xX35dxX1cxX3xX82xX1xX84xX10xXaxX3xX1xX6bxX10xX23bxX9xXaxX45xX7xX43xX1cxX23xXdexX82xX1xX43xX10xX45xXexX1xX6xX225xXdexX57xX43xXdxXdexXexX1xX43xXdxXdexX6fxX70xX10xX1cxXdexX6xX1cxXdexX70xX43xX1cxX23xXdexX23xXdxX70xXbxXdexX23xXdxX6xXd1xXdexX4xX6xX1cxXdexXd1xX6xXdexX25xX6xX1cxXdexX82xX1xX43xX10xX45xX2xX14cxX14cxX2xX766xX143xXb7xX1xXexXd1xXaxX12xX0xXdxXd1xX23xX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX45xXd1xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX142xX146xX45xX1cxX10xX13dxX7xX45xX2xX141xX142xX2xX45xX2xX14bxX152xX57xX152xX2xX14bxX146xX152xX14cxX142xXexX143xX766xX141xX766xX5xX146xXb7xX158xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1xX3xX1xX20xX21xX1cxX23xX3xX25xX26xXdxX3xX4xX19xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX32xX1cxX23xX3xXexX6xX3xX1cxX1xX20xX3xXexX1xX3fxX3xX1cxX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX25xX12xX0xX7xXexX6bxX43xX1cxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX225xX3xX87xX8afxXdxX3xXexX1xX2c2xXdxX3xX6fxX70xX10xX1cxX3xX271xX1cxX3xX70xX246xX1cxX23xX3xX23xXdxX32xXbxX3xX23xXdxX1bxXd1xX3xX4xX325xX1cxX3xXd1xX42xX3xX25xX35dxX1cxX3xX82xX1xX84xX10xXaxX3xX1xX6bxX10xX23bxX9xXaxX45xX7xX43xX1cxX23xXdexX82xX1xX43xX10xX45xXexX1xX6xX225xXdexX57xX43xXdxXdexXexX1xX43xXdxXdexX6fxX70xX10xX1cxXdexX6xX1cxXdexX70xX43xX1cxX23xXdexX23xXdxX70xXbxXdexX23xXdxX6xXd1xXdexX4xX6xX1cxXdexXd1xX6xXdexX25xX6xX1cxXdexX82xX1xX43xX10xX45xX2xX14cxX14cxX2xX766xX143xXb7xX1xXexXd1xXaxX12xXcxX1xX6xX225xX3xX87xX8afxXdxX3xXexX1xX2c2xXdxX3xX6fxX70xX10xX1cxX3xX271xX1cxX3xX70xX246xX1cxX23xX3xX23xXdxX32xXbxX3xX23xXdxX1bxXd1xX3xX4xX325xX1cxX3xXd1xX42xX3xX25xX35dxX1cxX3xX82xX1xX84xX10xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX6bxX43xX1cxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX6bxX43xX1cxX23xX3xXd1xX8fxXexX3xX1cxX23xX1xXdxX338xX1cxX3xX4xX7fxX70xX3xX23xX537xX1cxX3xX87xX325xX225xX2b9xX3xX4xX27cxX4xX3xX1cxX1xX42xX3xX82xX1xX43xX6xX3xX1xX76xX4xX3xX4xX1xX43xX3xXexX1xX15xX225xX3xX4xX1x8f42xX3xX4xX537xX1cxX3xX87xXdxX25bxX70xX3xX4xX1xX19f0xX1cxX1xX3xX1cxX1xX84xX3xX57xX537xX1cxX3xX57xX537xX1cxX3xX1cxX1xXdb2xX1cxX23xX3xXexX1xX2c2xXdxX3xX6fxX70xX10xX1cxX3xX271xX1cxX3xX70xX246xX1cxX23xX3xX1xX42xX1cxX23xX3xX1cxX23xX42xX225xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX25xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX70xX5xX12xX0xX57xXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6bxXaxX12xX0xX45xX57xXdxX25xX12xX0xX45xX57xXdxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1734xX43xX70xX6bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX2f2xX10e2xX2f2xXb7xX2f2xX69dxX0xX45xXbxX12