Vì sao mọi người sử dụng Google?
Tại sao bạn lại sử dụng Google mà không phải các công cụ tìm kiếm khác như Bing, Yahoo?
f8e8x12c7cx11d74x14bf7x1141fx114a8xX0x15743x164b4x17adex10942x12fe5x109fbx15852xXcx178fdx136a4x16bf8x18043xX2x15478xXax1481bxXfxX4x1881ax112b4xX8xXcxXbx17334xX8x15a30x1845dxX2xX8x11f4cx12fb8x13f91x14441xX2xX8xXcx1722dxX8xX1x136d5xX23xX24xX8x186f4xX1dxX1dxX24xXaxX15x13aa9xX0x13999xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xfe47xX15xXbxX1xXfxX8xXcxX13x15a92xXaxX15xXexXfxX13xX15x14732xX13x15025xXbxXaxX2xX24xX23x16243xX8x16498x11005xXcxX13xX2x165a9xX50xXfxX4xX11x16269xX2xX8xXcxXbxX1dxX8x183a8xX6bxX23xX8xXaxX6bxX2xX8xXcxX2axX8xX1xX2dxX23xX24xX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX8xX1fx189afxX8x12df8xX6x169e2xX23xX24xX8xX10xX6x12c30xX2xX8xX9x134f3xX9xX8xX9xX8exX23xX24xX8xX9xX2dxX8xX13xX19xX1fxX8xX8cxX2x145e1xX1fxX8xX8cxX6xX98xX9xX8xX23xX6xX25xX8x106edxX2xX23xX24x15d30xX8x10cebxXbxX6xX1dxX1dxX37xX0xX39xX10xX4xX0xX13xXbxX72xXaxX15xX8xX72xX1dx12192xX1xX15xXcexXexXfx1276dxXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX23xX24xXexXfxX7xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX23xX24xXexXfxX7xXfxX8x1348bxX2xX1xX13xX6xXexXfx133a3xXd4xXd4xXfxX8xXbxXaxX2xX24xX23xXexXfxX9xX15xX23xX13xX15xXcexXfxX4xX0xX13xX72xX1dxX1xX50xX4xX0xX13xXcexX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xX0xXbxX8xX6xXcexX15xX66xXexXfxXfxX4xX0xX2xX1fxX24xX8xXcxXcexX9xXexXfxX39xX39xX2x15559xX72xXbxX1dxX6xXbxX13xX2xX23xX6xX166xX3xX23xX39xX23xX15xXf7xXcxX39xX7xff72xX17axXfexX39xX7xXd4x15aa0xX1x1340cxX7xXfexXfex1857cxXd4xXd4xX13x15045x122a8xXfexX186xX186xXaxXd4xX166xX61xX10xX24xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX1dx158d9xX1fxXbxX24xX15xXfxX8xX39xX4xX0xX39xXbxX4xX0xX39xX10xX4xX0xX39xX13xX1xX4xX0xX39xX13xXcexX4xX0xX39xX13xX72xX1dxX1xX50xX4xX0xX39xX13xXbxX72xXaxX15xX4xX0xX39xX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4x11627x1772dxX8xX72xXbxX1dxX8xX24xX2xX26xX8xX72xX6bxX23xX8xX13x167f6xX8xX6x1123cxX2xX8xX1fxX19xX23xX6xXb9xX8xX13xX6bxX2xX8xXcxXbxX1dxX8xX1fxX19xX23xX6xX8xXaxX6bxX2xX8xXcxX2axX8xX1xX2dxX23xX24xX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX8xX1fx1296axX2xX8xX8cxX6xX2xX8xX13xX19xX1fxX8xX8cxX2xXa9xX1fxX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX37xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4x171cbx1354exX62xX8xX6xX21axX2xX8xX23xX24x120dexX8xX23xX24x109d4xX23xX8xX23xX6x14b89xXb9xX8xX1x170cdxX8xX23xX6xX2x11b15xX23xX8xXaxX8axX8xX3xX19xX8xX23x136e0xX8xX1fxX2x16f6fxX23xX8xX10xX6x15aa7x11df9xX8x18220xX8xX8cxX6xX8exX23xX24xXb9xX8x11613xX8xXaxX8axX8xX9x187a9xX23xX8xXaxX2c6xX8xX1xX1dxX8xX23xX8axX1dxX8xX8cxX6xX2xXa9xX23xX8xX72xX6bxX23xX8xX9xX6xX29exX8xX9xX6xX20xX23xX8xX0xXbxX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xXfxX8xX13xXbxXcexX24xX15xX13xXexXfx184a8xX72xXaxXbxX23xX8cxXfxX8xX6xXcexX15xX66xXexXfxX6xX13xX13xX10xX5fxX39xX39xX9xXbxX66xX15xX72xX2x1476fxX166xX3xX23xX39xX24xX1dxX1dxX24xXaxX15xX166xX6xX13xX1fxXaxXfxX4xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX0xX39xXbxX4xX8xX1fxX8axX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX8xX10xX6xX94xX2xX8xX72x16a04xX13xX8xX9xfd00xX8xX9xX8exX23xX24xX8xX9xX2dxX8xX13xX19xX1fxX8xX8cxX2xXa9xX1fxX8xX23xX8axX1dxX8xX8cxX6xX98xX9xX8xX13xXcexX2a7xX23xX8xX13xX6xXa9xX8xX24xX2xX295xX2xX8xX6xXbxX50xX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX166xX8x1717fxX6xX94xX2xX8xX9xX6x1648fxX23xX24xX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX8xX9xX2b1xX8xXcxX351xX9xX8xX6x1465cxX13xX8x1764bx10efcxX9xX8xX72xX2x1898axX13xX8xX23xX8axX1dxX8xX8cxX6xX98xX9xX8xX23xX24xX1dxX8axX2xX8xX3xX2xX3a9xX9xX8xX23x18867xX2xX8xX13xX2xXa9xX23xX24xX8xX6x17cb7xX23xX8xX9xX98xX9xX8xX3a3x17f62xX23xX24xX8xX23xX24xX6xX2xX3a9xX10xX8xXbbxXbxX6xX1dxX1dxX8xX6xXbxX50xX8xXb5xX2xX23xX24xX37xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xX28bx1448exX23xX24xX8xX3xX19xX8xX13xX6x13748xX9xX8xX1fxX428xX9xX8xX23xX8axX50xXb9xX8xX1xX2xX2b5xX23xX8xX24xX2xX94xX8x13234xX23xX1xXcexX15xXbxXcxX8x139fcxX8cxXcxX13xXcexX1dxX1fxXb9xX8xX1fx15573xX13xX8xX13xX98xX9xX8xX24xX2xXbxX8xX9xX41fxX23xX24xX8xX23xX6xX25xX8xX23xX6xX8axX8xX72xX98xX1dxX8xX8cxX6xX98xX8xX9xX2b1xX8xX13xX2a7xX23xX8xX13xX62xX3c1xX2xX8xX23xX24xX25xX26xX2xX8xX11xX6xX2dxX50xX8xX207xX2x10005xX23xX8xX3a3xX208xX8xX3a3xX25xXbxX8xX3xX34dxX23xX8xX3a3x1854axX8xX23xX8axX50xX8xXaxX2a7xX23xX8xXcxX28cxX23xX8xX8cxX6xX34dxX62xX8xX9x10ce6xXbxX8xX1xX2xX2b5xX23xX8xX3a3xX8axX23xX8xX11xX445x15c30xX8xX1xXbxX23xX6xX8xX24xX2xX98xX166xX0xX39xX10xX4xX0xX13xXbxX72xXaxX15xX8xX72xX1dxXcexX1xX15xXcexXexXfxXd4xXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX23xX24xXexXfxX7xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX23xX24xXexXfxX7xXfxX8xXf7xX2xX1xX13xX6xXexXfxXfexXd4xXd4xXfxX8xXbxXaxX2xX24xX23xXexXfxX9xX15xX23xX13xX15xXcexXfxX4xX0xX13xX72xX1dxX1xX50xX4xX0xX13xXcexX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xX0xXbxX8xX6xXcexX15xX66xXexXfxXfxX4xX0xX2xX1fxX24xX8xXcxXcexX9xXexXfxX39xX39xX2xX166xX72xXbxX1dxX6xXbxX13xX2xX23xX6xX166xX3xX23xX39xX23xX15xXf7xXcxX39xX7xX17axX17axXfexX39xX7xXd4xX180xX1xX182xX7xXfexXfexX186xXd4xXd4xX13xX182xXd4xX7xXfexX182xXfex160e5xX593xXfexXaxX7xX166xX61xX10xX24xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX1dxX19fxX1fxXbxX24xX15xXfxX8xX39xX4xX0xX39xXbxX4xX0xX39xX10xX4xX0xX39xX13xX1xX4xX0xX39xX13xXcexX4xX0xX13xXcexX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28bxXbxX10xX13xX2xX1dxX23xXfxX4xX4b9xX2xX2b5xX23xX8xX24xX2xX94xX8xX43dxX23xX1xXcexX15xXbxXcxX8xX445xX8cxXcxX13xXcexX1dxX1fxX166xX0xX39xX10xX4xX0xX39xX13xX1xX4xX0xX39xX13xXcexX4xX0xX39xX13xX72xX1dxX1xX50xX4xX0xX39xX13xXbxX72xXaxX15xX4xX0xX39xX1xX2xX3xX4xX0xX39xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4x154bcxX44fxX13xX8xX13xXcexX1dxX23xX24xX8xX23xX6x16c05xX23xX24xX8xX9xX28cxX62xX8xX6xX21axX2xX8xX1fxX8axX8xX1xX2xX2b5xX23xX8xX24xX2xX94xX8xX23xX8axX50xX8xX13xX6xX25xX26xX23xX24xX8xX57xX62xX50xX2a7xX23xX8xX3a3xX3a4xX13xX8xXcexXbxX8xX1fxX244xX2xX8xX8cxX6xX2xX8xX3a3xXa9xX23xX8xX13xX6xX38dxX1fxX8xX9xX98xX9xX8xX23xX24xX8exX2xX8xX13xXcexX25xX26xX23xX24xX8xXaxX8axX8xXfxX11xX6bxX2xX8xXcxXbxX1dxX8xX9xX98xX9xX8xX72xX6bxX23xX8xXaxX6bxX2xX8xX1xfb1dxX23xX24xX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX37xXfxX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xXfxXb5x1127dxX2xX8xX3xX19xX8xX23xX2b1xX8xX13x14963xX13xX2bbxXfxXb9xX8x17fa6xX8xX13xX6xX19xX8xX1xX2a2xX8xX23xX6xX2xX2a7xX23xX8xXaxX8axX8xX23xX2b1xX8xX13xX70cxX13xX166xX8xX28bxX6xX351xX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX8xX13xX6xX19xX8xX9xX98xX9xX8xX3x17f27xX8xX9x1198exX23xX8xX24xX19xX8xX3a3xXa9xX23xX8xX23xX2b1xX8xX1fxX244xX2xX8xX8cxX6xX2xX8xXaxX8axX1fxX8xXaxX62x1061fxX23xX8xX3xX38dxX23xX8xX6xXbxX50xX8xX72xX8axX2xX8xX13xX75dxX10xX8xXaxX295xX23xX8xX9xX3cbxX8xX9xX6xX351xXb9xX8xX23xX2b1xX2xX8xX13xX6xX712xXbxX166xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xXfxXb5xX702xX2xX8xX3xX19xX8xX13xX8exX2xX8xX9xX6xX94xX8xX72xX2xXa9xX13xX8xX9xX8exX23xX24xX8xX9xX2dxX8xX13xX19xX1fxX8xX8cxX2xXa9xX1fxX8xX23xX8axX1dxX8xX23xX659xXbxX8xX6xXa9xX13xXfxX166xX8xX64dxX44fxX13xX8xX13xXcexX1dxX23xX24xX8xX9xX98xX9xX8xX50xXa9xX62xX8xX13xX70cxX8x1674dxX62xX50xXa9xX13xX8xX3a3xX73fxX23xX6xX8xXcxX2xX23xX6xX8xX3xX2xX2a7xX23xX8xX24xX2xX21axX2xX8xX9xX6xX2baxX23xX6xX8xXaxX8axX8xX72xX2xXa9xX13xX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX8xX1fxX20xX2xX8xX13xX6xX351xXb9xX8xX9xX6xX94xX8xX23xX6x13428xX8xX3xX2xXa9xX13xX8xX1fxX244xX2xX8xX9xX98xX2xX8xX1xX2ccxX23xX24xX8xXfxX9xX8exX23xX24xX8xX9xX2dxX8xX13xX19xX1fxX8xX8cxX2xXa9xX1fxXfxX8xXaxX2a7xX23xX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX8xX23xX2b1xX8xX8cxX6xX2b1xX8xX8cxX6xX38dxX23xX8xX6xXbxX50xX8xX13xX70cxX23xX8xX9xXbxXaxX1dxX8xX3xX75dxX50xX8xXcxXbxX1dxX166xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xXfxXb5xX702xX2xX8xX3xX19xX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX8xX9xX6xX1dxX8xX13xX8exX2xX8xX9xX98xX9xX8xX8cxXa9xX13xX8xX7ffxX62xX94xX8xX13xX19xX1fxX8xX8cxX2xXa9xX1fxX8xX8cxX6xX98xX9xX6xX8xX7ffxX62xXbxX23xX8xX23xX6xX34dxX13xXfxX166xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4x160f1xX6xX98xX9xX6xX8xX7ffxX62xXbxX23xX8xXaxX8axX8xX13xX6xXa9xX8xX23xX8axX1dxX37xX8xX207xX98xX23xX6xX8xX24xX2xX98xX8xX8cxX6xX98xX9xX6xX8xX7ffxX62xXbxX23xX8xX23xX24xX6xX2a2xXbxX8xXaxX8axX8xX3a3xX98xX23xX6xX8xX24xX2xX98xX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX8xX10xX6xX2dxX8xX13xX6xX62xX44fxX9xX8xX3xX8axX1dxX8xX2c6xX8xX23xX2xX3a9xX1fxX8xX9xX4abxXbxX8xX9xX1dxX23xX8xX23xX24xX25xX26xX2xX166xX8xX11xX351xX9xX8xXaxX8axX8xX3a3xX98xX23xX6xX8xX24xX2xX98xX8xXcxX217xX8xX3xX2xX3a9xX9xX8xX1fxX44fxX13xX8xX9xX98xX9xX6xX8xXaxX6bxX23xX6xX8xXaxX6c3xX23xX24xX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX8xX9xX2b1xX8xXcxX217xX8xX9xXbxX23xX8xX13xX6xX2xX3a9xX10xX8xX9xX4abxXbxX8xX13xX19xX23xX6xX8xX9xX94xX1fxX8xX9xX98xX8xX23xX6xX28cxX23xX166xX8xX386xX6xX94xX2xX8xXcexX3d3xX2xXb9xX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX8xXaxX8axX8xX1fxX44fxX13xX8xX9xX244xX8xX1fxX98xX50xX8xX13xX19xX1fxX8xX8cxX2xXa9xX1fxXb9xX8xX1fxX8axX8xX1fxX98xX50xX8xX1fxX2b1xX9xX8xX13xX6xX19xX8xXaxX8axX1fxX8xX24xX19xX8xX9xX2b1xX8xX13xX19xX23xX6xX8xX9xX94xX1fxX166xX8xX11xX6xXa9xX8xX23xX2a7xX23xX8xX9xX98xX9xX8xX8cxXa9xX13xX8xX7ffxX62xX94xX8xX3a3xX25xXbxX8xXcexXbxX8xX9xX6xX428xX9xX8xX9xX6xX428xX23xX8xXaxX8axX8xX10xX6xX94xX2xX8xX8cxX6xX98xX9xX6xX8xX7ffxX62xXbxX23xX166xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4x1572axX6xX25xX23xX24xX8xX3a3xX2xX497xX62xX8xX3a3xX2b1xX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX8xX13xX6xX217xX9xX8xXcxX217xX8xX3a3xX3a0xX23xX24xX166xX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX8xX9xX6x1853fxX23xX24xX8xX8cxX6xX98xX9xX6xX8xX7ffxX62xXbxX23xX8xXaxX428xX1fxX8xX3a3xX28cxX62xX166xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xX48xX208xX50xX8xX23xX24xX6xX15xX8xX43dxX23xX1xXcexX15xXbxXcxX8xX445xX8cxXcxX13xXcexX1dxX1fxX8xX8cxX488xX8xX9xX6xX1dxX8xX72xX6bxX23xX8xX23xX24xX6xX15xX8xX9xX28cxX62xX8xX9xX6xX62xX50xX3a9xX23xX8xX3xX497xX8xX6xXbxX2xX8xX9xX1dxX23xX8xX23xX24xX25xX26xX2xXb9xX8xX72xX6bxX23xX8xXcxX83dxX8xX10xX6xX94xX2xX8xX9xX8exX23xX24xX8xX23xX6xX75dxX23xX8xX9xX98xX2xX8xX13xX6xX217xX9xX8xX13xXa9xX8xX34dxX50xX166xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xXaa2xX6xX28cxX23xX8xX3xX75dxX13xX8xX3a3xX742xX62xX8xX13xX2xX2a7xX23xX8xX1fxX8axX8xX9xX6xX3a0xX23xX24xX8xX13xXbxX8xX23xX6xX428xX9xX8xX3a3xXa9xX23xX8xXaxX8axX8xX207xX3a9xX8xX23xX6xX34dxX13xX8xX10xX6xX62xX8xX23xX6xX28cxX23xX8xX23xX25xX295xX9xX8xX64dx136c5xX8xX64dxX2xX9xX6xX15xXaxXaxX15xX8x15cedxX72xXbxX1fxXbxXb9xX8xX3x15de1xX8xX9xX4abxXbxX8xX3xX73fxX8xX11xX3c1xX23xX24xX8xX13xX6xX70cxX23xX24xX8xX1xXbxX8xX1fxX8axX62xX8xX3a3xX742xX62xX8xX13xX2xX2a7xX23xX8xX13xXcexX1dxX23xX24xX8xXaxX73fxX9xX6xX8xXcxX2axX8xX23xX25xX295xX9xX8xX64dxXbf2xX8xX0xXbxX8xX13xX2xX13xXaxX15xXexXfxXb5xXbxXcexXbxX9xX8cxX8xXbfdxX72xXbxX1fxXbxXfxX8xX13xXbxXcexX24xX15xX13xXexXfxX306xX72xXaxXbxX23xX8cxXfxX8xX6xXcexX15xX66xXexXfxX6xX13xX13xX10xX5fxX39xX39xX9xXbxX66xX15xX72xX2xX321xX166xX3xX23xX39xX72xXbxXcexXbxX9xX8cxX59xX1dxX72xXbxX1fxXbxX166xX6xX13xX1fxXaxXfxX4xXb5xXbxXcexXbxX9xX8cxX8xXbfdxX72xXbxX1fxXbxX0xX39xXbxX4xX166xX8xX28bxX1dxX23xX8xX3a3xX25xX26xX23xX24xX8xX13xX2xXa9xX23xX8xXaxX2a7xX23xX8xX3xX73fxX8xX13xXcexX2baxX8xX11xX3c1xX23xX24xX8xX13xX6xX70cxX23xX24xX8xX9xX4abxXbxX8xXb5xXbxXcexXbxX9xX8cxX8xXbfdxX72xXbxX1fxXbxX8xX3xX70cxX23xX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX8xX6xX497xX8xX72x188c0xX23xX24xX8xX10xX6xXacdxX23xX24xX8xX8cxX6xX2xX8xX1fxX8axX8xX3a3xX73fxX23xX6xX8xX8cxX2xXa9xX23xX8xX3xX497xX8xX9xX6xX4abxX23xX24xX8xX13xX44fxX9xXb9xX8xX1fxX8axX62xX8xX1xXbxX8xX3x13f6fxX23xX8xX9xX2ccxX23xX8xX6xX2xX3a9xX23xX8xX6xX659xX62xX8xXcex15d76xX8xXcexX3a9xX13xX8xX13xXcexX1dxX23xX24xX8xX57xX208xX8xX6xX44fxX2xX8xX3a3xX34dxX13xX8xX23xX25xX295xX9xX8xX3a3xX98xX23xX24xX8xXaxX83dxX8xXcexXbxX8xX10xX6xX94xX2xX8xXaxX8axX8xX7ffxX62xX2a7xX8xX6xX25xX3cbxX23xX24xX8xX9xX4abxXbxX8xX13xX34dxX13xX8xX9xX94xX8xX23xX6xX659xX23xX24xX8xX23xX24xX25xX26xX2xX8xX3a3xXa9xX23xX8xX13xX712xX8xX23xX6xX659xX23xX24xX8xX13xX6xXa9xX8xX24xX2xX295xX2xX8xX8cxX6xX98xX9xX8xX23xX6xXbxX62xX166xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xX11xXcexX1dxX23xX24xX8xX9xX6xX2xXa9xX23xX8xX1xX73fxX9xX6xX8xX13xXcexXbxX23xX6xX8xX9xX2axX8xX9xX4abxXbxX8xXbfdxX72xXbxX1fxXbxXb9xX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX8xX6xX497xX8xX13xX6xX2xXa9xX62xX8xX23xX6xX659xX23xX24xX8xX8cx1202cxX8xXcxf9e1xX23xX8xXcxX8axX23xX24xX8xX1fxX1dxX2xX8xX1fxX2b1xX9xX8xX3a3xX26xX2xX8xX13xX25xX8xX3xX8axX8xX24xX70cxX9xX8xX24xX98xX9xX8xX1fxX8axX62xX8xX1xXbxX8xX9xX4abxXbxX8xX8exX23xX24xX8xX23xX6xXce8xX1fxX8xX6xX6bxX8xX351xX23xX24xX8xX3xX2axX8xX3xX2xX2a7xX23xX8xX207xX94xX23xX24xX8xX4b9xX28cxX23xX8xX9xX6xX4abxX8xX23xX8axX50xX166xX8xX18xX8axX8xX3a3xXa9xX23xX8xX8cxX6xX2xX8xX8exX23xX24xX8xX9xX6xX2baxX23xX6xX8xX13xX6xX351xX9xX8xX13xXcexX702xX8xX13xX6xX8axX23xX6xX8xX11xX3c1xX23xX24xX8xX13xX6xX70cxX23xX24xX8xX64dxXbf2xX8xX3xX8axX1dxX8xX23xX38dxX1fxX8xXfexXd4xXd4xX18axXb9xX8xX1fxX20xX2xX8xX9xX6xX2xX2a7xX62xX8xX13xXcexX2ccxX8xX9xX8exX23xX24xX8xX8cxX2baxX9xX6xX8xX3xXd19xX23xX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX8xX6xX497xX8xX23xX24xX712xX23xX24xX8xXaxX6bxX2xX166xX8xXaa2xX6xX25xX23xX24xX8xX6xX20xX8xX9xX6xXacdxX23xX24xX8xX23xX6xX428xX1fxX8xX3xX8axX1dxX8xX8exX23xX24xX8xX23xX659xXbxXb9xX8xX6xX20xX8xX9xX6xX62xX50xX488xX23xX8xXcxXbxX23xX24xX8xX1fxX44fxX13xX8xX3a3xX70cxX2xX8xX13xX25xXc05xX23xX24xX8xX50xXa9xX62xX8xX3a3xX62xX70cxX2xX8xX3xX8axX8xX1xX2b5xX8xX72xX73fxX8xX13xX3c1xX23xX8xX13xX6xX25xX3cbxX23xX24xX8xX6xX3cbxX23xX166xX8xX207xX2b1xX8xXaxX8axX8xX3xXc05xX8xX8exX23xX24xXb9xX8xX64dxX2xX9xX6xX15xXaxXaxX15xX8xXbfdxX72xXbxX1fxXbxX166xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX8xX13xX19xX1fxX8xX8cxX2xXa9xX1fxX8xX8cxXa9xX13xX8xX7ffxX62xX94xX8xX94xX23xX6xX8xX1xX217xXbxX8xX13xX6xX15xX1dxX8xXfexX8xX50xXa9xX62xX8xX13xX70cxX8xX9xX6xX2baxX23xX6xX5fxX8xX9xXbxX10xX13xX2xX1dxX23xX8xX9xX4abxXbxX8xX13xX34dxX1fxX8xX94xX23xX6xX8xX9xX2b1xX8xX9xX6xX351xXbxX8xX13xX6xX8exX23xX24xX8xX13xX2xX23xX8xX13xXcexX6c3xX23xX24xX8xX3xX295xX2xX8xX13xX712xX8xX8cxX6xX2b1xXbxX8xX3a3xX25xXc05xX9xX8xX13xX19xX1fxX8xX8cxX2xXa9xX1fxX8xX6xXbxX50xX8xX8cxX6xX8exX23xX24xXb9xX8xX6xX1dxX3a4xX9xX8xX13xX2a7xX23xX8xX66xX2xXaxX15xX8xX94xX23xX6xX8xX9xX2b1xX8xX9xX6xX351xXbxX8xX13xX712xX8xX8cxX6xX2b1xXbxX8xX13xX19xX1fxX8xX8cxX2xXa9xX1fxX166xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xXaa2xX428xX1fxX8xX3a3xX25xXc05xX9xX8xX9xX3cbxX8xX9xX6xXa9xX8xX23xX8axX50xX8xX9xX4abxXbxX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xXb9xX8xX23xX6xX659xX23xX24xX8xX8cxXe06xX8xX6x1384cxX23xX8xX6xX6bxX8xX3a3xX208xX8xX6xX2ccxX8xX23xX6xXbxX62xX8xX9xX6c3xX23xX24xX8xX3a3xX38dxX23xX24xX8xX94xX23xX6xX8xX9xX6xXa9xX8xX1fxX3a4xX13xX8xX13xX28cxX23xX8xX10xX6xX62xX8xX23xX6xX28cxX23xX8xX13xX3c1xX23xX24xX8xX13xX6xX70cxX23xX24xX8xX24xX2xX70cxX23xX24xX8xX23xX6xX25xX8xX1fxX44fxX13xX8xX9xX1dxX23xX8xX8cxX6xX29exX8xXaxX2a7xX23xX8xX1fxX6bxX23xX24xXb9xX8xX702xX8xX23xX24xXbxX50xX8xX72xX2a7xX23xX8xX1xX25xX295xX2xX8xX6xX20xX8xX9xX6xX3a0xX8xX13xX6xX2baxX9xX6xX8xXaxX8axX8xX64dxX2xX9xX6xX15xXaxXaxX15xX8xXbfdxX72xXbxX1fxXbxXb9xX8xX13xX2a7xX23xX8xX66xX2xXaxX15xX8xX9xX41fxX23xX24xX8xX3a3xX3a4xX13xX8xXaxX8axX8xX64dxX2xX9xX6xX15xXaxXaxX15xX8xXbfdxX72xXbxX1fxXbxX166xX8xX11xX6xXa9xX8xXaxX8axX8xXcxX62xX70cxX13xX8xX1fxX44fxX13xX8xX13xX6xX26xX2xX8xX24xX2xXbxX23xX8xX13xXcexX1dxX23xX24xX8xX23xX38dxX1fxX8xXfexXd4xXd4xX18axX8xX23xX24xX25xX26xX2xX8xX13xXbxX8xX13xX19xX1fxX8xX8cxX2xXa9xX1fxX8xX6xX19xX23xX6xX8xX94xX23xX6xX8xX9xX4abxXbxX8xX64dxX2xX9xX6xX15xXaxXaxX15xX8xXbfdxX72xXbxX1fxXbxX8xX3a3xX497xX62xX8xXcexXbxX8xX8cxXa9xX13xX8xX7ffxX62xX94xX8xXaxX8axX8xX6xX19xX23xX6xX8xX94xX23xX6xX8xX9xX4abxXbxX8xX23xX6xX659xX23xX24xX8xX24xX25xX3cbxX23xX24xX8xX1fxX3a4xX13xX8xX1fx12e32xX1dxX8xX1fxX2b1xX8xX23xX6xX25xX8xX8cxX6xX29exX166xX8xX207xX28cxX50xX8xXaxX8axX8xX1fxX44fxX13xX8xX6xX8axX23xX6xX8xX3a3xX44fxX23xX24xX8xX6xX108axX23xX8xX6xX6bxX8xX1fxXbxX23xX24xX8xX13xX2baxX23xX6xX8xX9xX8exX23xX24xX8xX8cxX2baxX9xX6xX8xX23xX6xXd19xX23xX8xX13xX28cxX1fxX8xX3xX8axX1dxX8xX1fxX44fxX13xX8xX23xX24xX25xX26xX2xX8xX10xX6xX2dxX8xX23xX659xX8xX50xXa9xX62xX8xX3a3xX62xX70cxX2xX8xX9xX4abxXbxX8xX1fxX44fxX13xX8xX23xX6xX2b1xX1fxX8xX23xX24xX25xX26xX2xX8xX13xXcexX1dxX23xX24xX8xX3a3xX2b1xX8xX9xX2b1xX8xX9xX94xX8xX23xX6xX659xX23xX24xX8xX8cxXe06xX8xX3xX244xX8xX23xX24xX217xX9xX8xX13xX217xX8xX57xX25xX23xX24xX8xX1fxX19xX23xX6xX8xXaxX8axX8xXfxX3a3xX8axX23xX8xX8exX23xX24xXfxX166xX0xX39xX10xX4xX0xX13xXbxX72xXaxX15xX8xX72xX1dxXcexX1xX15xXcexXexXfxXd4xXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX23xX24xXexXfxX7xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX23xX24xXexXfxX7xXfxX8xXf7xX2xX1xX13xX6xXexXfxXfexXd4xXd4xXfxX8xXbxXaxX2xX24xX23xXexXfxX9xX15xX23xX13xX15xXcexXfxX4xX0xX13xX72xX1dxX1xX50xX4xX0xX13xXcexX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xX0xXbxX8xX6xXcexX15xX66xXexXfxXfxX4xX0xX2xX1fxX24xX8xXcxXcexX9xXexXfxX39xX39xX2xX166xX72xXbxX1dxX6xXbxX13xX2xX23xX6xX166xX3xX23xX39xX23xX15xXf7xXcxX39xX7xX17axX17axXfexX39xX7xXd4xX180xX1xX182xX7xXfexXfexX186xXd4xXd4xX13xX182xXd4xX7xXfexX182xXfexX593xX593xX182xXaxXfexX166xX61xX10xX24xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX1dxX19fxX1fxXbxX24xX15xXfxX8xX39xX4xX0xX39xXbxX4xX0xX39xX10xX4xX0xX39xX13xX1xX4xX0xX39xX13xXcexX4xX0xX13xXcexX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28bxXbxX10xX13xX2xX1dxX23xXfxX4xX207xX3a9xX8xX23xX6xX34dxX13xX8xX10xX6xX62xX8xX23xX6xX28cxX23xX8xX64dxXbf2xX8xX64dxX2xX9xX6xX15xXaxXaxX15xX8xXbfdxX72xXbxX1fxXbxX8xX13xXcexX702xX8xX13xX6xX8axX23xX6xX8xX23xX6bxX23xX8xX23xX6xX28cxX23xX8xX9xX4abxXbxX8xX23xX6xX659xX23xX24xX8xX13xXcexX2ccxX8xX9xX6xX28cxX1fxX8xX9xX6xX2baxX9xX6xX8xX1fxX2xX3a9xX13xX8xX13xX6xX73fxX8xX9xX6xX4abxX23xX24xX8xX13xX44fxX9xX166xX0xX39xX10xX4xX0xX39xX13xX1xX4xX0xX39xX13xXcexX4xX0xX39xX13xX72xX1dxX1xX50xX4xX0xX39xX13xXbxX72xXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xX4b9xX2a2xX8xX23xX6xX2xX2a7xX23xX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX8xX72xX2xXa9xX13xX8xX3a3xX25xXc05xX9xX8xX3xX2dxX8xX3xX2xX3a9xX9xX8xX23xX8axX50xX166xX8xXaa2xX24xXbxX50xX8xXaxX75dxX10xX8xX13xX351xX9xX8xX6xX20xX8xX9xX2axX8xX3a3xX44fxX2xX8xX8cxXbf2xX8xX13xX6xX62xX75dxX13xX8xX8cxX2xX488xX1fxX8xX13xXcexXbxX8xX6xX3a9xX8xX13xX6xX70cxX23xX24xX8xX9xX1dxX1xX15xXb9xX8xX13xX19xX1fxX8xX9xX98xX9xX6xX8xX57xX2axX8xXaxX2c6xX8xX3xX34dxX23xX8xX3a3xX497xXb9xX8xX57xX2b1xXbxX8xX72xX21axX8xX6xXa9xX13xX8xX13xX34dxX13xX8xX9xX94xX8xX23xX6xX659xX23xX24xX8xX8cxXa9xX13xX8xX7ffxX62xX94xX8xX6xX19xX23xX6xX8xX94xX23xX6xX8xX64dxX2xX9xX6xX15xXaxXaxX15xX8xXbfdxX72xXbxX1fxXbxX8xXaxX8axX8xX8cxX6xX29exX166xX8xX48xX1dxXbxX23xX8xX6xX8exX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX166xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xX207xXa9xX23xX8xX3xX295xX2xX8xX9xX28cxX62xX8xX9xX6xX62xX50xX3a9xX23xX8xX13xX6xX351xX8xXfexXb9xX8xX9xX28cxX62xX8xX9xX6xX62xX50xX3a9xX23xX8xX3xX497xX8xX23xX6xX28cxX23xX8xX3xX75dxX13xX8xX9xX2b1xX8xX13xX2a7xX23xX8xX43dxX23xX1xX15xXcexXcxX8xXb5xX15xX6xXcexX2xX23xX24xX8xXb5xXcexX15xX2xX3xX2xX8cxX166xX8xX11xX2a7xX23xX8xX23xX8axX50xX8xX9xX6xX2baxX23xX6xX8xXaxX8axX8xX13xX6xX4abxX8xX10xX6xX6bxX1fxX8xX3a3xX351xX23xX24xX8xXcxXbxX62xX8xX3xX2dxX8xX13xX34dxX23xX8xX9xX8exX23xX24xX8xXaa2xXbxX8x147e6xX50xX8xX23xX24xX8axX50xX8xXfexXfexX39xXd4xX186xX39xXfexXd4xX7xX7xX166xX8xXfxX28bxX6xX2xXa9xX23xX8xX13xX2baxX9xX6xXfxX8xX9xX4abxXbxX8xX24xX208xX8xX8cxX6xX4abxX23xX24xX8xX72xX70cxX8xX3a3xX2xX2a7xX23xX8xXcexX3d3xX8xX23xX8axX50xX8xXaxX8axX8xX10xX6xX98xX8xX6xX4abxX50xX8xX182xX8xX13xX2ccxXbxX8xX23xX6xX8axX8xX9xX6xX2baxX23xX6xX8xX10xX6xX4abxX8xXaxX8axX1fxX8xX9xX6xXa9xX13xX8xX18bxX8xX23xX24xX25xX26xX2xX166xX8x18078xXbxX62xX8xX3a3xX2b1xX8xX6xX428xX23xX8xXaxX6bxX2xX8xX23xX3c1xX8xXcxX3a0xX23xX24xX8xX72xX428xX23xX8xX9xX6xXa9xX13xX8xX23xX6xX2xX497xX62xX8xX13xX6xX2xXa9xX62xX8xX23xX2xX2a7xX23xX8xX8cxX6xX98xX9xX8xX13xX6bxX2xX8xX1fxX44fxX13xX8xX13xXcexX6bxX2xX8xX13xX6xX2xXa9xX62xX8xX23xX2xX2a7xX23xX8xX702xX8xX3a3xX94xX1dxX8xX15b6xX13xX1dxX50xXbxX166xX8xX11xX3c1xX23xX24xX8xX9xX44fxX23xX24xX8xX9xX2b1xX8xX8cxX6xX1dxX94xX23xX24xX8xX18bxXd4xX8xX23xX24xX25xX26xX2xX8xX3a3xX208xX8xX9xX6xXa9xX13xX8xX23xX24xX8axX50xX8xX6xX8exX1fxX8xX3a3xX2b1xX166xX8xX28bxX98xX2xX8xX13xX2a7xX23xX8xX9xX4abxXbxX8xXb5xXcexX15xX2xX3xX2xX8cxX8xX9xX41fxX23xX24xX8xX13xXcexX702xX8xX13xX6xX8axX23xX6xX8xX13xX712xX8xX8cxX6xX2b1xXbxX8xX3a3xX25xXc05xX9xX8xX7ffxX62xXbxX23xX8xX13xX28cxX1fxX8xX23xX6xX34dxX13xX8xX8cxX6xX1dxX94xX23xX24xX8xX13xX6xX26xX2xX8xX24xX2xXbxX23xX8xX34dxX50xX166xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xX18xX8axX8xX23xX24xX25xX26xX2xX8xX13xXbxX8xXaxX2a7xX23xX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX8xX13xX19xX1fxX8xX8cxX2xXa9xX1fxX8xX3xX497xX8xXcxX217xX8xX3xX2xX3a9xX9xX8xX23xX6xX25xX8xX1fxX44fxX13xX8xXaxX83dxX8xX1xX2a2xX8xX23xX6xX2xX2a7xX23xX166xX8xX28bxX98xX2xX8xX7ffxX62xX50xX8xX13xXcexX19xX23xX6xX8xX1fxX8axX8xXb5xXcexX15xX2xX3xX2xX8cxX8xXcexX15xX1dxX8xXcexX428xX9xX8xX23xX244xX2xX8xX8cxX2xX23xX6xX8xX6xX1dxX8axX23xX24xX8xX9xX6xX1dxX8xX13xX6xXa9xX8xX24xX2xX295xX2xX8xX3a3xX25xXc05xX9xX8xX24xX2b1xX2xX8xX24xX20xX23xX8xX13xXcexX1dxX23xX24xX8xXfexX8xX72xX25xX295xX9xX166xX8xXb5xX25xX295xX9xX8xX7xX5fxX8xX9xX6xX1dxX8xX23xX3c1xX8xX72xX1dxX1fxX8xX9xX98xX9xX8xX13xX2ccxXbxX8xX23xX6xX8axX8xX9xX6xX2baxX23xX6xX8xX10xX6xX4abxX166xX8xXb5xX25xX295xX9xX8xXfexX5fxX8xX24xX2xXa9xX13xX8xX23xX24xX25xX26xX2xX166xX8xX11xX62xX50xX8xX23xX6xX2xX2a7xX23xX8xX3a3xX2xX497xX62xX8xX23xX8axX50xX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX8xX9xX6xX2baxX23xX6xX8xX57xX98xX9xXb9xX8xX72xX702xX2xX8xXb5xXcexX15xX2xX3xX2xX8cxX8xX13xX6xX217xX9xX8xX6xX2xX3a9xX23xX8xX3xX2dxX8xX8cxX6xX4abxX23xX24xX8xX72xX70cxX8xX23xX8axX50xX8xX13xXcexX1dxX23xX24xX8xX182xX8xX72xX25xX295xX9xXb9xX8xX3xX295xX2xX8xX72xX25xX295xX9xX8xX13xX6xX351xX8xX182xX8xX9xX6xX2baxX23xX6xX8xXaxX8axX8xX3a3xX488xX8xXaxX6bxX2xX8xX34dxX23xX8xX13xX25xXc05xX23xX24xX8xX9xX6xX1dxX8xX13xX6xXa9xX8xX24xX2xX295xX2xX8xX3xX497xX8xX6xX19xX23xX6xX8xX94xX23xX6xX8xX1fxX44fxX13xX8xX24xX208xX8xX3a3xX8axX23xX8xX8exX23xX24xX8xX13xX8axX23xX8xX23xX6xXd19xX23xX8xX3a3xX44fxX9xX8xX98xX9xXb9xX8xX1fxX44fxX13xX8xX9xX1dxX23xX8xX98xX9xX8xX7ffxX62xfc21xX8xX24xX2xX659xXbxX8xX13xXcexX742xX23xX8xX24xX2xXbxX23xX166xX0xX39xX10xX4xX0xX13xXbxX72xXaxX15xX8xX72xX1dxXcexX1xX15xXcexXexXfxXd4xXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX23xX24xXexXfxX7xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX23xX24xXexXfxX7xXfxX8xXf7xX2xX1xX13xX6xXexXfxXfexXd4xXd4xXfxX8xXbxXaxX2xX24xX23xXexXfxX9xX15xX23xX13xX15xXcexXfxX4xX0xX13xX72xX1dxX1xX50xX4xX0xX13xXcexX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xX0xXbxX8xX6xXcexX15xX66xXexXfxXfxX4xX0xX2xX1fxX24xX8xXcxXcexX9xXexXfxX39xX39xX2xX166xX72xXbxX1dxX6xXbxX13xX2xX23xX6xX166xX3xX23xX39xX23xX15xXf7xXcxX39xX7xX17axX17axXfexX39xX7xXd4xX180xX1xX182xX7xXfexXfexX186xXd4xXd4xX13xX182xXd4xX7xXfexX182xXfexX593xX593xX593xXaxX182xX166xX61xX10xX24xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX1dxX19fxX1fxXbxX24xX15xXfxX8xX39xX4xX0xX39xXbxX4xX0xX39xX10xX4xX0xX39xX13xX1xX4xX0xX39xX13xXcexX4xX0xX13xXcexX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX28bxXbxX10xX13xX2xX1dxX23xXfxX4xX31xX208xX8xX8cxX6xX4abxX23xX24xX8xX72xX70cxX8xX43dxX23xX1xX15xXcexXcxX8xXb5xX15xX6xXcexX2xX23xX24xX8xXb5xXcexX15xX2xX3xX2xX8cxX166xX0xX39xX10xX4xX0xX39xX13xX1xX4xX0xX39xX13xXcexX4xX0xX39xX13xX72xX1dxX1xX50xX4xX0xX39xX13xXbxX72xXaxX15xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4x12e8cxX742xX23xX8xX23xX8axX50xX8xX9xX28cxX62xX8xX9xX6xX62xX50xX3a9xX23xX8xX57xX94xX50xX8xX3a3xXa9xX23xX8xX3xX295xX2xX8xX64dxX2xX9xX6xX15xXaxXaxX15xX8xXbfdxX72xXbxX1fxXbxX8xXaxX6bxX2xX8xX1xX2xX2b5xX23xX8xXcexXbxXb9xX8xX23xX6xX25xX23xX24xX8xX3xX295xX2xX8xX1fxX2dxX9xX8xX3a3xX2baxX9xX6xX8xX8cxX6xX98xX9xX166xX8xXaa2xX24xX25xX26xX2xX8xX13xXbxX8xX6xX8exX8xX6xX8axX1dxX8xX9xX25xX8xX1xX28cxX23xX8xX1fxX6bxX23xX24xX8xX13xX19xX1fxX8xX94xX23xX6xX8xX23xX6xX659xX23xX24xX8xX9xX6xX3a0xX8xX9xX6xX2b1xX8xX3a3xXbxX23xX24xX8xX3a3xX2xX8xX73fxX8xX3xX8axX8xX24xX98xX23xX8xX9xXbxX10xX13xX2xX1dxX23xX8xX9xX98xX2xX8xX13xX2a7xX23xX8xX9xX4abxXbxX8xX24xX208xX8xX8cxX6xX4abxX23xX24xX8xX72xX70cxXb9xX8xX13xX2a7xX23xX8xX66xX2xXaxX15xX8xX9xX41fxX23xX24xX8xX50xX8xX23xX6xX25xX8xX3xX75dxX50xX166xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xX92fxXa9xX13xX8xX7ffxX62xX94xX8xX8cxX6xX2xX8xX13xX19xX1fxX8xX8cxX2xXa9xX1fxX8xX13xX712xX8xX8cxX6xX2b1xXbxX8xXb5xXcexX15xX2xX3xX2xX8cxX8xX13xXcexX2a7xX23xX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX8xX13xX712xX8xX23xX24xX8axX50xX8xXfexXfexX39xXd4xX186xX8xX702xX8xX11xX6xX2dxX50xX8xX207xX2xX488xX23xXb9xX8xX9xX98xX9xX8xX8cxXa9xX13xX8xX7ffxX62xX94xX8xXcxX83dxX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX8xX3a3xX25xXc05xX9xX8xX3a3x17675xX10xX8xX3a3xX83dxX8xX9xX6xX1dxX8xXaxX428xX1fxX166xX8xXaa2xX24xX25xX26xX2xX8xX13xXbxX8xX1fxX62xX70cxX23xX8xX1xX6bxX50xX8xX9xX6xX1dxX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX8xX72xX2xXa9xX13xX8xXcexXce8xX23xX24xX8xX24xX25xX3cbxX23xX24xX8xX1fxX3a4xX13xX8xX9xX4abxXbxX8xX13xX2a7xX23xX8xX8cxX6xX4abxX23xX24xX8xX72xX70cxX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX8xX10xX6xX94xX2xX8xXaxX8axX8xX72xX94xX23xX8xX1fxX3a4xX13xX8xX9xX4abxXbxX8xX1fxX44fxX13xX8xX9xX1dxX23xX8xX23xX24xX25xX26xX2xXb9xX8xX72xX702xX2xX8xXcxX28cxX62xX8xX13xXcexX1dxX23xX24xX8xX13xX2xX1fxX8xX6xX428xX23xX8xX3a3xX208xX8xX9xX6xXacdxX23xX24xX8xX9xX2ccxX23xX8xXaxX8axX8xX23xX24xX25xX26xX2xX166xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xX207xX2xX497xX62xX8xXaxX6bxX8xXaxX8axX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX8xX9xXbxX23xX8xX13xX6xX2xX3a9xX10xX8xX3xX8axX1dxX8xX3xX2dxX8xX3xX2xX3a9xX9xX8xXaxX742xX23xX8xX23xX8axX50xX166xX8xX48xX20xX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX8xX57xX2b1xXbxX8xX72xX21axX8xX23xX6xX659xX23xX24xX8xX13xX34dxX1fxX8xX6xX19xX23xX6xX8xX1fxXbxX23xX24xX8xX13xX2baxX23xX6xX8xX9xX8exX23xX24xX8xX8cxX2baxX9xX6xX8xXb5xXcexX15xX2xX3xX2xX8cxXb9xX8xX1fxX3a4xX9xX8xX9xX6xX1dxX8xX23xX2b1xX8xX57xX62xX34dxX13xX8xX6xX2xX3a9xX23xX166xX8xX18xX75dxX50xX8xX3a3xX2xX488xX1fxX8xX8cxX6xX98xX9xX8xX23xX6xXbxX62xX8xX24xX2xX659xXbxX8xX6xXbxX2xX8xXcxX217xX8xX3xX2xX3a9xX9xX8xX23xX8axX50xX8xXaxX8axX8xX24xX19xX37xX8xX11xX6bxX2xX8xXcxXbxX1dxX8xX64dxX2xX9xX6xX15xXaxXaxX15xX8xXbfdxX72xXbxX1fxXbxX8xX3xX8axX8xX43dxX23xX1xX15xXcexXcxX8xXb5xX15xX6xXcexX2xX23xX24xX8xXb5xXcexX15xX2xX3xX2xX8cxXb9xX8xX9xX94xX8xX6xXbxX2xX8xX3a3xX497xX62xX8xXaxX8axX8xX9xX1dxX23xX8xX23xX24xX25xX26xX2xX8xX23xX6xX25xX23xX24xX8xXaxX6bxX2xX8xX72xX73fxX8xX3a3xX70cxX2xX8xX57xX2axX8xX8cxX6xX98xX9xX8xX72xX2xX3a9xX13xX37xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xX28bxX98xX2xX8xX8cxX6xX98xX9xX8xX72xX2xX3a9xX13xX8xX702xX8xX3a3xX28cxX50xX8xXaxX8axX8xX23xX6xX28cxX23xX8xX3xX75dxX13xX8xX9xX4abxXbxX8xX9xX98xX9xX8xXcxX217xX8xX8cxX2xX3a9xX23xX8xX3a3xX2b1xX166xX8xX11xXcexX1dxX23xX24xX8xX8cxX6xX2xX8xX64dxX2xX9xX6xX15xXaxXaxX15xX8xXbfdxX72xXbxX1fxXbxX8xXaxX8axX8xX3a3xX3a9xX8xX23xX6xX34dxX13xX8xX10xX6xX62xX8xX23xX6xX28cxX23xX8xX23xX25xX295xX9xX8xX64dxXbf2xXb9xX8xX1fxX44fxX13xX8xX23xX24xX25xX26xX2xX8xX3a3xX1bd0xX10xX8xX9xX94xX8xX3xX497xX8xX23xX6xX28cxX23xX8xX9xX98xX9xX6xX8xXaxXd19xX23xX8xX3xXe06xX8xX72xX2a7xX23xX8xX23xX24xX1dxX8axX2xXb9xX8xXaxX62xX8exX23xX8xXaxX62xX8exX23xX8xX6xXa9xX13xX8xX1fxX19xX23xX6xX8xX3xX19xX8xX9xX44fxX23xX24xX8xX3a3xX3d3xX23xX24xX8xX3xX8axX8xX13xX6xXa9xX8xX6xX3a9xX8xXcxXbxX62xXb9xX8xX13xX6xX19xX8xXb5xXcexX15xX2xX3xX2xX8cxX8xX9xX6xX29exX8xXaxX8axX8xX13xX2a7xX23xX8xXcxX98xX13xX8xX23xX6xX28cxX23xX8xX1fxX62xX70cxX23xX8xX23xX3c1xX2xX8xX13xX2xXa9xX23xX24xX8xX72xXce8xX23xX24xX8xX3xX2xX3a9xX9xX8xX9xX6xX8axX8xX3a3xX6bxX10xX8xXaxX2a7xX23xX8xX1fxX6bxX23xX24xX8xXcxX70cxX23xX24xX8xX9xX4abxXbxX8xX3a3xX3d3xX23xX24xX8xXaxX1dxX6bxX2xX166xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXb5xX1dxX1xX50xXfxX8xXcxX13xX50xXaxX15xXexXfxX13xX15xX57xX13xX59xXbxXaxX2xX24xX23xX5fxX8xX61xX62xXcxX13xX2xX66xX50xXfxX4xX18xX8axX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xXb9xX8xX3xX295xX2xX8xX6xX8axX23xX24xX8xX9xX6xX2dxX9xX8xX23xX24xX6xX19xX23xX8xX9xX1dxX23xX8xX23xX24xX25xX26xX2xX8xX3a3xXce8xX23xX24xX8xXcxXbxX62xX8xX23xX2b1xXb9xX8xX8cxX6xX8exX23xX24xX8xX6xX497xX8xX8cxX6xX98xX9xX6xX8xX7ffxX62xXbxX23xX8xX23xX6xX25xX8xX13xXbxX8xX3xXd19xX23xX8xX13xX25xX702xX23xX24xXb9xX8xX31xX1dxX1dxX24xXaxX15xX8xX9xX6xX351xXbxX8xX3a3xX742xX50xX8xX13xX19xX23xX6xX8xX23xX6xX28cxX23xX8xXaxX1dxX6bxX2xX8xX3a3xXce8xX23xX24xX8xXcxXbxX62xX8xX1fxX244xX2xX8xX8cxXa9xX13xX8xX7ffxX62xX94xX8xX13xX19xX1fxX8xX8cxX2xXa9xX1fxX8xXaxX6bxX23xX6xX8xXaxX6c3xX23xX24xX8xX8cxX2xXbxX166xX0xX39xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX1624xX1dxX62xXcexX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX1dxX8xX2xX9xX13xX23xX15xXf7xXcxX166xX3xX23xX0xX39xX10xX4
congthanh