Từ 1/9, giá gas giảm 7.000 đồng/bình 12kg
Ngày 31-8, các công ty kinh doanh gas khu vực phía Nam cho biết, kể từ sáng ngày 1-9 giá gas bán lẻ sẽ giảm 7.000 đồng/ bình 12kg so với trước đó.
6ebex7356xbc3axf592x9d61xe182x90cax10190xed11xX7x9bdbxc83fxac67xa961xbf8fxeeafxX5x82c5xXaxe66dxXcx9b7exX3xX2x78c9xaaabxf559xX3xfa9exXdx8e68xX3xX1bxX6xX7xX3xX1bxXdx9e18xc44exX3x8da5xafafx771exX2axX2axX3xf313x94c9x7264xX1bxX17xbefbxc198xX30xX1xX3xX2xd817x9b26xX1bxX0xX17xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex98bdxX5xX10xX9xXaxXexX10xe57exXexfe5dxX6xX5xXdxX1bxX30x72d8xX3xd9b7xb042xX7xXexXdxa00bxX46xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9582xX10xX6x8fbcxXaxX12x8bdcxX1bxe518xX46xX3xf5fdxX2xX4fxe86bxX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xf541xX30xX1bxX3xXexX46xX3xX3axXdxX30xX1xX3xX6bxd2b0xX6xX30xX1xX3xX1bxX6xX7xX3xX3axX1xX58xX3x9b87xb738xX4xX3xXbxX1xa7c5xX6xX3xX6exX6xX26xX3xX4xX1xX8bxX3xX33xXdxe824xXexX19xX3xX3ax91f7xX3xXexX14xX3xX7xX1dxX30xX1bxX3xX30xX1bxX70xX46xX3xX2xX4fxX18xX3xX1bxXdxX1dxX3xX1bxX6xX7xX3xX33xX1dxX30xX3xX5x718cxX3xX7x910dxX3xX1bxXdxX25xX26xX3xX28xX29xX2axX2axX2axX3xX2exX2fxX30xX1bxX17xX3xX33xX34xX30xX1xX3xX2xX39xX3axX1bxX3xX7xX8bxX3xX98xbc90xXdxX3xXexb521xe20fxXf4xX4xX3xX2exe5b1xX29xX0xX17xXbxX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3x81e6xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX39xX2axX2axXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX30xX9xXaxX4xX10xX30xXexX10xXf8xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX30xX1bxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6bxX6bxXdxX30xX1bxX9xXaxX2xXaxX3xX33xX8bxXf8xX6bxX10xXf8xX9xXaxX2axXaxX12xX0xXexX33xX8bxX6bxX46xX12xX0xXexXf8xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXdxX26xX1bxX3xX7xXf8xX4xX9xXaxX17xX17xXdxX29xX33xX6xX8bxX1xX6xXexXdxX30xX1xX29xX98xX30xX17xX30xX10xX10bxX7xX17xX2xb84exX73x8949xX17xX2xX2axc863xX6bxX2xX2axX28xX2axX2xX2axX2axXexX183xX18xX187xX18xX28xX5xX2axX29xX57xXbxX1bxXaxX3xX17xX12xX0xX17xXexX6bxX12xX0xX17xXexXf8xX12xX0xX17xXexX33xX8bxX6bxX46xX12xX0xX17xXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexX4fxX6xX5xXdxX1bxX30xX55xX3xX57xX58xX7xXexXdxX5cxX46xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx96cfxX8bxX6bxX46xXaxX12x1028axadebxX3xXexX1xXb0xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xX33xX1dxX30xX3xX5xXd0xX3xXexee3cxXdxX3xX2exX6xX3xX2exXabxX30xX3xX30xX1bxXf9x105a9xXdxX3xXexXdx8387xX58xX3xX6bx84dexX30xX1bxX3xX3axX1xX58xX3xX98xX99xX4xX3xXcxa9d9xX29xX68xX1e7x8441xX3xX4x7a53xX6xX3xX1bxX6xX7xX3xdb76xX21exX3xX5xX70xX3xX73xX28xX28xX29xX2axX2axX2axX3xX2exX2fxX30xX1bxX17xX33xX34xX30xX1xX3xX2xX39xX3axX1bxb0ddxX3xXcxXcxf4f7x8921xX24cxX22cxX3xX5xX70xX3xX73xX28xX187xX29xX2axX2axX2axX3xX2exX2fxX30xX1bxX17xX33xX34xX30xX1xX3xX2xX39xX3axX1bxX248xX3xX222xXdxX7xX7xX1bxX6xX7xX3xX5xX70xX3xX181xX2axX181xX29xX2axX2axX2axX3xX2exX2fxX30xX1bxX17xX33xX34xX30xX1xX3xX2xX39xX3axX1bxX248xX3xX24dxXdxX6xX3x8239xX34xX30xX1xX3xX1bxX6xX7xX3xX5xX70xX3xX73xX76xX183xX29xX2axX2axX2axX3xX2exX2fxX30xX1bxX17xX33xX34xX30xX1xX3xX2xX39xX3axX1bxX248xX3xX21exX6xX4xXdxX5cxXdxX4xX3xXbxX10xXexXf8xX8bxX3xX1bxX6xX7xX19xX3xX1e7xXdxXexX46xX3xX24dxX6xX7xX3xX73xX76xX187xX29xX2axX2axX2axX3xX2exX2fxX30xX1bxX17xX33xX34xX30xX1xX3xX2xX39xX3axX1bxX19xX3xX2xX29xX181xX181xX76xX29xX2axX2axX2axX3xX2exX2fxX30xX1bxX17xX3xX33xX34xX30xX1xX3xX181xX183xX3axX1bxX19xX3xX2xX29xX187xX2axX76xX29xX2axX2axX2axX3xX2exX2fxX30xX1bxX17xX33xX34xX30xX1xX3xX183xX2axX3axX1bxfa83xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxXexX10xX4dxXexX4fxX6xX5xXdxX1bxX30xX55xX3xX57xX58xX7xXexXdxX5cxX46xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e1xX8bxX6bxX46xXaxX12xXcxX1xX10xX8bxX3xX2ex8106xXdxX3xX6bxXdxb74axX30xX3xX1e7xX7exX30xX1bxX3xXexX46xX3xX1bxX6xX7xX3xX22cxX21exX19xX3xX6bxX8bxX3xX1bxXdxX1dxX3xX1bxX6xX7xX3xXexX1xXabxX3xX1bxXdxXf4xXdxX3xX1bxXdxX6xX8bxX3xX6bxeae8xX4xX1xX3xXexX1xX1dxX30xX1bxX3xX18xX4fxX39xX2axX2xX181xX3xX1bxXdxX25xX26xX3xX39xX183xX3x101eexX22cx100fdxX17xX3xXexf71dxX30xX3xX7xX8bxX3xXexX1xX1dxX30xX1bxX3xX76xX4fxX39xX2axX2xX181xX19xX3xX4dxX58xX1fbxX30xX1bxX3xX4x8f69xX30xX3xX28xX187xX183xX3xX3a1xX22cxX3a3xX17xXexX3a7xX30xX3xX30xX20dxX30xX3xX4xX1dxX4xX3xX6bxX8bxX6xX30xX1xX3xX30xX1bxX1xXdxX35bxXbxX3xX3axXdxX30xX1xX3xX6bxX8bxX6xX30xX1xX3xX1bxX6xX7xX3xXexXf8xX8bxX30xX1bxX3xX30xXf9xXf4xX4xX3xX1bxXdxX25xX26xX3xX1bxXdxX1dxX3xX33xX1dxX30xX3xX5xXd0xX3xX1bxX6xX7xX3xX2exXabxX30xX3xX30xX1bxXf9xX208xXdxX3xXexXdxX20dxX58xX3xX6bxX211xX30xX1bxX29xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22cxX8bxX58xXf8xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8bxX3xX0xX7xXexXf8xX8bxX30xX1bxX12xd08exX20dxX3xX68xX8bxX70xX0xX17xX7xXexXf8xX8bxX30xX1bxX12xX17xX1e1xX1dxX8bxX3xX68xX25xXdxX3xea8cxX58xX6xX30xX0xX17xXbxX12
congthanh