Nguyễn Văn Bách giành 3 HCV Giải cử tạ trẻ toàn quốc 2013
Đoàn VĐV cử tạ thể thao thành tích cao Hà Tĩnh vừa trở về từ Giải cử tạ trẻ toàn quốc năm 2013 được tổ chức tại Đắc Lắc với thành tích 3HCV.
be51xd1ddx1162ax1141fxebacx12e95xd069x13a44xe59fxd19fxc59excb69xX5xX8xe0f5xX5x144bdxc03cxX7x1337ex13cd4x10d15x11a53xX3x13830x1260fxX4xX5xX12x10044xX6xXaxX3x11252xX7xX10xX4xX4xX9xXaxdeb5x12657xX12xX5xX7xX8xXaxf1dbxd3c0xX13xX18xX6x10370xX14xX3x12dccx1052cxX14xX3x1272bxf23exX20xX1xX3xX13xX12x10f55xX14xX1xX3x1032dxX3x13b30x109d0xX36xX3x1356exX12x128c6xX12xX3xX20xc038xX3xX5x12725xX3xX5x132b5xce24xX3xX5x1365exX41xX14xX3x12c94xX18xbeaexX20xX3xd589xf24dxX2xX45xX0x108dfxX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX47xX8xX10x10e7exXaxX2ex122eexX5bxX41xX14xX3xX36xX9axX36xX3xX20xX51xX3xX5xX54xX3xX5xX1x12680xX3xX5xX1xX10xX5bxX3xX5xX1xX41xX14xX1xX3xX5x102c3xX20xX1xX3xX20xX10xX5bxX3xX47xX41xX3xX28xfc61xX14xX1xX3x11955xf82dxX10xX3xX5xX57xf734xX3xXc9x12557xX3xX5xXcaxX3xX4bxX12xX4dxX12xX3xX20xX51xX3xX5xX54xX3xX5xX57xX58xX3xX5xX5bxX41xX14xX3xX5fxX18xX61xX20xX3xX14xX37xfe3exX3xX64xX65xX2xX45xX3x10aacxf215xc18cxX20xX3xX5xe650xX3xX20xX1xf0f2xX20xX3xX5xX54xX12xX3xX9axefabxX20xX3x1292bxX10bxX20xX3xXc9xf43bxX12xX3xX5xX1xX41xX14xX1xX3xX5xXb9xX20xX1xX3xX45xX47xX48xX36x12135xX0xX69xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX3axX5bxX97xX6xXaxX2exX4bxX12xX4dxX12xX3xX20xX51xX3xX5xX54xX3xX36xX9axX36xX3xX5xX57xX58xX3xX5xX5bxX41xX14xX3xX5fxX18xX61xX20xX3xX14xX37xXf2xX3xX64xX65xX2xX45xX3xXf9xXfaxXfbxX20xX3xX97xX12xX33xX14xX3xX57xX10xX3xX5xXcaxX3xX14xX13xX41xX6xX3xX64xX2xX3xXf9xea31xX14xX3xX64x12355xX69xX19axX3xX5xX54xX12xX3xX28xX1xX41xX14xX1xX3xX27xX1xX61xX3xX3axX10xX14xX3x143a4xd22fxX3xX28xX1xX18xf4a2xX5x131bexX3xX5xc5ddxX14xX1xX3xX9axX10bxX20xX3xX10exX10bxX20xX3xXc9xX113xX12xX3xX4x12b01xX3xX5xX1xX10xXf2xX3xX13xX12xX10xX3xX20x11558xX10xX3xX1xe34axX14xX3xX2xX64xf492xX3xX36xX9axX36xX1b8xX3xX47xX10exX36xX3xX5xX1xX18xX1b6xX20xX3xX64xX2xX3xXf9xX5bxX41xX14xX3xXf9xX196xX14xX3xX5xXcaxX3xX20xX3bxX20xX3xXf9xX1dcxX14xX3xXc9xcb0axX3xX5xX1bbxX14xX1xX3xX5xX1xX41xX14xX1xX1b8xX3xX14xX13xX41xX14xX1xX3xX5xX57xX5bxX14xX13xX3xX20xX4dxX3xX14xXfaxX113xX20xX125xX0xX69xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX3axX5bxX97xX6xXaxX2exX28xX1xXabxX3xX5xX1xX10xX5bxX3xX5xX1xX41xX14xX1xX3xX5xXb9xX20xX1xX3xX20xX10xX5bxX3xX47xX41xX3xX28xXc5xX14xX1xX3xX20xX1xX1bbxX3xX20xX51xX3xX36xX9axX36xX3xX2fxX13xX18xX6xX33xX14xX3xX36xX37xX14xX3xX3axX3bxX20xX1xX3xXc9xX41xX3xX47xX10exX36xX3xX28xX57xXfaxX1dcxX14xX13xX3xX47xX18xX6xX3xX28xX18x112a9xX14xX3xd312xe15cxX12xX1b1xXf2xX3xX5xX57xXfaxXcfxX14xX13xX3xXf9xX5bxX41xX14x1246dxX3xX5xX1xX10xXf2xX3xX13xX12xX10xX3xX13xX12xX4dxX12xX125xX3xX28xX18xX6xX3xX14xX1xX12xX1b1xX14xX1b8xX3xXc9xX113xX12xX3xX2b0xX12xX14xX1xX3xX14xX13xX1xX12x1387cxXf2xX3xXc9xX41xX3xX27xX1xX5bxX14xX13xX3xXf9xX1b6xX3xX5xX1xX12xX3xXf9xX2acxX18xX3xXffxX14xX3xXf9xX20axX14xX1xX1b8xX3xX36xX9axX36xX3xX2fxX13xX18xX6xX33xX14xX3xX36xX37xX14xX3xX3axX3bxX20xX1xX3xXf9x11ef5xX3xX1xX5bxX41xX14xX3xX5xX1xX41xX14xX1xX3xXdxX18xX2acxX5xX3xX4xX10bxX20xX3xX14xX1xX12xX2e9xXf2xX3xXc9x141b8xX3xX5xX1xX12xX3xXf9xX2acxX18xX3xX5xX54xX12xX3xX13xX12xX4dxX12xX3xXc9xX113xX12xX3xX5xX1xX41xX14xX1xX3xX5xXb9xX20xX1xX3xX45xX3xX47xX48xX36xX3xX1xX54xX14xX13xX3xe7bax11ac6xX2b0xX13xX3xX2afxX2xX3xX47xX48xX36xX3xX14xX1b6xX12xX3xX97xX18xX14xX13xX3xX20xX51xX3xX13xX12x1450exX5xX3xX2xX45xX65xX2b0xX13xX1b8xX3xX2xX3xX47xX48xX36xX3xX14xX1b6xX12xX3xX97xX18xX14xX13xX3xX20xX51xX3xXf9x13995xX6xX3xX2xX369xX369xX2b0xX13xX3xXc9xX41xX3xX2xX3xX47xX48xX36xX3xXc9xX113xX12xX3xX5xXffxX14xX13xX3xX5xX1xX41xX14xX1xX3xX5xXb9xX20xX1xX3xX64xX368xX369xX2b0xX13xX2c0xX125xX0xX69xX27xX2exX0xX5xX10xcba6xX7xX8xX3x100a7xX12xX97xX5xX1xX9xXaxX64xX65xX65xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX97xX97xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX3d3xX5bxX57xX97xX8xX57xX9xXaxX65xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX57xXaxX2exX0xX5xX3d3xX5bxX97xX6xX2exX0xX5xX57xX2exX0xX5xX97xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX2exX0xX12xXf2xX13xX3xX4xX57xX20xX9xXaxX69xX69xX12xX125xX3d3xX10xX5bxX1xX10xX5xX12xX14xX1xX125xXc9xX14xX69xX14xX8xX3d7xX4xX69xX2xX45xX64xX369xX69xX1e1xX369xX97xX369xX2xX2xX64xX45xX65xX65xX5xX45xX2xbe7bxX64xdbb7xX7xX65xX125xX17xX27xX13xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX5bx10e47xXf2xX10xX13xX8xXaxX3xX69xX2exX0xX69xX5xX97xX2exX0xX69xX5xX57xX2exX0xX5xX57xX2exX0xX5xX97xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX47xX8xX10xX97xXaxX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX48xX10xX27xX5xX12xX5bxX14xXaxX2exX36xX9axX36xX3xX2fxX13xX18xX6xX33xX14xX3xX36xX37xX14xX3xX3axX3bxX20xX1xX3xX2afxXf9xX103xX14xX13xX3xX13xX12xcccaxX10xX2c0xX3xXf9xX37xX14xX13xX3xX5fxX18xX10xX14xX13xX3xX47xX48xX36xX3xX1xX54xX14xX13xX3xX368xX369xX2b0xX13xX0xX69xX27xX2exX0xX69xX5xX97xX2exX0xX69xX5xX57xX2exX0xX69xX5xX3d3xX5bxX97xX6xX2exX0xX69xX5xX10xX3d3xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX3axX5bxX97xX6xXaxX2exX9axXfaxXfbxX20xX3xX3d3xX12xX196xX5xX1b8xX3xX20x10ab6xX14xX13xX3xXcfxX3xX1xX54xX14xX13xX3xX20xf40axX14xX3xX368xX369xX2b0xX13xX1b8xX3xX2fxX13xX18xX6xX33xX14xX3xX36xX37xX14xX3xX3axX3bxX20xX1xX3xXf9xX31exX3xX5xXcaxX14xX13xX3xXf2xX10xX14xX13xX3xXc9xXd2xX3xX20xX1xX5bxX3xX5xX1xXabxX3xX5xX1xX10xX5bxX3xX47xX41xX3xX28xXc5xX14xX1xX3xX45xX3xX47xX48xX36xX3xX5xX54xX12xX3xX9axX54xX12xX3xX1xX1b6xX12xX3xX28x128d3xX28xX28xX3xX5xX5bxX41xX14xX3xX5fxX18xX61xX20xX3xX14xX37xXf2xX3xX64xX65xX2xX65xX3xXc9xX41xX3xX47xX48xX36xX3xX5xX54xX12xX3xX13xX12xX4dxX12xX3xX36x111fbxX3xXf9xX20axX20xX1xX3xX36xX9axX36xX3xX20xX51xX3xX5xX54xX3xX5xX5bxX41xX14xX3xX5fxX18xX61xX20xX3xX14xX37xXf2xX3xX64xX65xX2xX64xX3xX2afxX5xXffxX3xX20xX1xX103xX20xX3xX5xX54xX12xX3xX28xX1xX3bxX12xX3xX2fxX13xX18xX6xX1b1xX14xX2c0xX125xX0xX69xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX3axX5bxX97xX6xXaxX2exX2fxX13xX10xX6xX3xX4xX10xX18xX3xX2b0xX1xX12xX3xX1xX5bxX41xX14xX3xX5xX1xX41xX14xX1xX3xX14xX1xX12xX2e9xXf2xX3xXc9xX33bxX3xX5xX1xX12xX3xXf9xX2acxX18xX3xX20xX1xX5bxX3xX5xX1bbxX14xX1xX1b8xX3xX4xX3bxX14xX13xX3xX64xX1e1xX69xX368xX1b8xX3xX2fxX13xX18xX6xX33xX14xX3xX36xX37xX14xX3xX3axX3bxX20xX1xX3xXf9xX31exX3xX3d3xX10xX6xX3xX5xX1xee32xX14xX13xX3xX57xX10xX3xX47xX41xX3xX14xX1b6xX12xX3xX5xX382xX27xX3xX5xX57xX18xX14xX13xX3xX20xe384xX14xX13xX3xXf9xX1b6xX12xX3xX5xX18xX6xXabxX14xX3xX5fxX18xX61xX20xX3xX13xX12xX10xX3xX20xX1xX18xX39fxX14xX3xX3d3xX20axX3xX20xX1xX5bxX3xf8ecxX8xX10xX13xX10xXf2xX8xX4xX3xX64xX1e1xX3xX4xX10bxX27xX3xX5xX113xX12xX125xX0xX69xX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX57xX12xX13xX1xX5xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xedc0xX18xX5xX1xX5bxX57xXaxX2ex11e76xX18xX10xX14xX13xX3xX6fdxX3bxX14xX13xX0xX69xX27xX2e
Quang Sáng