Dễ dãi trong sử dụng kháng sinh, lãnh đủ hệ quả xấu
Thuốc kháng sinh ở nước ta hiện nay có thể dễ dàng mua ở bất cứ quầy dược nào mà không cần đơn của bác sĩ. Vấn đề là sự hiểu biết của người dân về thuốc kháng sinh còn chưa đầy đủ.
9e8exeb44xdbcbxd855xc7f9x122b2x10f22x13445xebb0xX7xcfc5xa361x121fdx12b14xb74axe6cdxX5x10889xXax12f61xdec4xc499xX3xbffdx1024exXdxX3xXex1033cx13657xc1afxebf5xX3xX7xa740xX3xX16xd203xX1dxX1exX3xb005xX1xa8c0xX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xcb3cxX3xX5xX17xX1dxX1xX3xc365xb0f5xX3xX1x10bd3xX3xdba6xb696x11a38xX3x115c1xf571xX40xX0xb7b6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe57axX10xX6xX16xXaxX12xXcxX1xX40x10f53xX4xX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3x102cexX3xX1dx13014xb8bexX4xX3xXexX6xX3xX1xXdxX3dxX1dxX3xX1dxX6x11150xX3xX4xc376xX3xXexX1xe807xX3xX16xX14xX3xX16xfe33xX1dxX1exX3x11735xX40xX6xX3xX6dxX3x11aabxX44xXexX3xX4xac44xX3xX3fxX40xd9f3xX7exX3xX16xX70xaef0xX4xX3xX1dxX8bxX1cxX3xX8fxX8bxX3xX28xX1xf3bcxX1dxX1exX3xX4xX9exX1dxX3xX39xf808xX1dxX3xX4xX3axX6xX3xX95xX2axX4xX3xX7x1271bxe303xX3xb94dxX44xX1dxX3xX39x12ffbxX3xX5xX8bxX3xX7x129e6xX3xX1xXdxX85xX40xX3xX95xXdxb2eaxXexX3xX4xX3axX6xX3xX1dxX1exX70x108f2xXdxX3xX16xca51xX1dxX3xae8bxXccxX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX4xa884xX1dxX3xX4xX1xX70xX6xX3xX39xX9exX7exX3xX39xX3axXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb4exX1cxX16xX7exXaxX12x12f6exX1xXdxXccxX40xX3xX1dxX1exX70xXe5xXdxX3xX4xX1xX1cxX3xX1bxb56exX1dxX1exX3xXecxXdxX3dxX4xX3xX40xX5fxX1dxX1exX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xaa14xX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX3xX28xX1xaba7xXdxX3xX95xX3dxX1dxX1xXc5xX3xXcxX40xX7exX3xX1dxX1xXdx12b9cxX1dxX32xX3xX1xe123xX3xX28xX1xXafxX1dxX1exX3xX95xXdxXdbxXexX3xX1bxX136xX1dxX1exX3xX1dxXdbxX40xX3xX5xb32axX8fxX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX7xX156xX3xX1exXe9xX7exX3xX1bxX6xX3xX1dxX1x108ebxX1dxX1exX3xX1xac2fxX40xX3xX3fxX40xX41xX3xX1dxd165xX1dxX1exX3xX1dxXccxXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX0xX7xXexX1bxX1cxX1dxX1exX12xX125xX1xX1a0xX1dxX1exX3xX4xX2axX4xX1xX3xX16x1170fxX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX28xX1xXafxX1dxX1exX3xX39xce99xX1dxX1exX0xX47xX7xXexX1bxX1cxX1dxX1exX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX0xX10xX8fxX12xf355xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX28xX1xXafxX1dxX1exX3xX4xX9exX1dxX3xXexX1xXdxXdbxXexX0xX47xX10xX8fxX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xXcxX1bxX40xX1dxX1exX3xXexXe9xX8fxX3x1031axXdxX85xX8fxX3xX7xX1cxX2axXexX3xXecxX8bxX3xb263xX1xX101xX1dxX1exX3xX1dxX1ex11e5exX6xX3xX16xbdc5xX4xX1xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xX56xX1cxX6xX3xX269xbf5fxX3x125d5x1224dxXc5xX218xX3xaa9cxX13xX297xe3dfxX32xX3xX4xX81xX3xXexX71xXdxX3xX2xX47xe141xX3xX39xXdbxX1dxX3xX2xX47xe86bxX3xXecxXdxX3dxX4xX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX6dxX3xX1dxX1exX70xXe5xXdxX3xX5xX8bxX3xX28xX1xXafxX1dxX1exX3xX4xX9exX1dxX3xXexX1xXdxXdbxXexX3xX1xX1cxX1adxX4xX3xX28xX1xXafxX1dxX1exX3xXbxX1xX1ddxX3xX1xXa3xXbxXc5xX3xX56xX9exX40xX3xX1xXdbxXexX3xX4xX2axX4xX3xXexX1bxX70xXe5xX1dxX1exX3xX1xXa3xXbxX3xX39xX6xX40xX3xX1xX175xX1dxX1exX32xX3xX39xX6xX40xX3xX1dxX1xX9axX4xX3xX43xX70xXb8xX1dxX1exX3xX28xX1xX71xXbxX32xX3xX7xX5fxXexX3xXecxX8bxX3xX1xe88bxXexX3xX1xXb8xXdxX3xX7x9ef0xX3xX8fxe892xXdxXc5xXc5xXc5xX3xX4xX81xX3xX1dxX1exX40xX7exX170xX1dxX3xX1dxX1xXe9xX1dxX3xXexX27exX3xX4xX2axX4xX3xXecxXdxX1bxX40xXexX3xXecxb8d2xX1dxX3xX8fxX40xX6xX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXecxXccxX3xX16xX1ddxX1dxX1exXc5xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX1exX3xX28xX1xXdxX3xX39xX81xX32xX3xXecxXdxX1bxX40xXexX3xX5xX18cxXdxX3xX28xX1xXafxX1dxX1exX3xX95xX282xX3xXexXdxX170xX40xX3xX16xXdxX3dxXexX3xX95xX6dxXdxX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xXc5xX3xX297xX1xb0ddxX1dxX1xX3xXecxbfd0xX3xXecxX1a5xX7exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX156xX3xX28xX1xXafxX1dxX1exX3xX4xX81xX3xXexX2axX4xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX1exX3c0xX32xX3xXexX1xX1a5xX8fxX3xX4xX1xX3bbxX3xX4xX101xX1dxX3xX5xX8bxX8fxX3xX4xXb8xX3xXexX1xX85xX3xX8fxX3dxXexX3xX8fxX160xXdxX3xX1xXb8xX1dxX3xX1xX1cxX1adxX4xX3xX4xX81xX3xXexX1xX170xX8fxX3xX1dxX1xX1a0xX1dxX1exX3xXexX2axX4xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xXbxX1xX24xX3xX28xX1xX2axX4xXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX10xX1dxXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX8fxX1exX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX5xX17xX1dxX1xX3xX39xX3axX3xX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX40xX3xX2xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxd0fdxX47xX47xXdxXc5xX95xX6xX1cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xXc5xXecxX1dxX47xX1dxX10xb197xX7xX47xX2xfb2fxa152x12d50xX47xX2x11244xX4afxX16xc55dxX2xX2aexX2xfce9xX2aexX4b9xXexb903xX4b5xX4adxX4afxX5xX2xXc5x11512xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX32xX3xX5xX17xX1dxX1xX3xX39xX3axX3xX1xX3dxX3xX3fxX40xX41xX3xX43xX44xX40xXaxX3xX4a9xXdxX16xXexX1xX9xXaxX4afxX4b2xX4b2xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX2a6xX2aexX4adxXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX297xX6xXbxXexXdxX1cxX1dxXaxX12xX269xX1xXdxX3xXecxXdxX3xX28xX1xX40x105bdxX1dxX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX32xX3xXecxXdxX3dxX4xX3xX39xXdxXccxX40xX3xXexX1bxX282xX3xX4xX2axX4xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xX16xX1cxX3xX1dxX1xXdxX14xX8fxX3xX28xX1xX40xX540xX1dxX3xX7xX156xX3xX1exX1adxXbxX3xX1dxX1xXdxXccxX40xX3xX28xX1xX81xX3xX28xX1xc5f4xX1dxXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX269xX1xXdxX3xX4xX81xX3xX1dxX1xX1a0xX1dxX1exX3xXexX1bxXdxX3dxX40xX3xX4xX1xX9axX1dxX1exX3xX1dxX1xX70xX3xXexX1bxX170xX1dxX32xX3xX4xX1xd159xX3xX4xX9exX1dxX3xX58exX1dxX3xX40xX5fxX1dxX1exX3xX1dxXe9xX1dxX1exX3xX4xX6xX1cxX3xXexX1xX85xX3xXexX1bxX18cxX1dxX1exX32xX3xXexX58exX1dxX1exX3xX4xX70xXe5xX1dxX1exX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX1xX1cxX6xX3xX3fxX40xX41xX3xXexX70xXb8xXdxX32xX3xX1xX18cxX1dxX3xX4xX1xXdbxX3xX1bxX6xX3xX1dxX1exX1cxX8bxXdxX3xX1exXdxX81xX3xXecxX8bxX3xXexXdxXdbxXbxX3xX43xX1f3xX4xX3xXecxX71xXdxX3xX8fxX175xXdxX3xX1dxX1exX70xXe5xXdxXc5xX3xX297xX81xX3xXexX1xX85xX3xX39xXdxXccxX40xX3xXexX1bxX282xX3xXexX1xX170xX8fxX3xXexX1bxXdxX3dxX40xX3xX4xX1xX9axX1dxX1exX3xX1dxX1xX70xX495xX3xX1xX1cxX3xXexX1xX3c0xX3xX40xX5fxX1dxX1exX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX1xX1cxX32xX3xX5xX1cxX1dxX1exX3xX39xXe5xX8fx1079axX3xX7xX5fxXexX3xXexX1xX3c0xX3xX16xX1ddxX1dxX1exX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX1xX18cxX3xX7xX5fxXexX682xX3xX7xX33dxX3xX8fxX340xXdxX32xX3xX1dxX1exX1xf955xXexX3xX8fxX340xXdxX3xXexX1xX3c0xX3xX16xX1ddxX1dxX1exX3xX1dxX70xX71xX4xX3xX8fxX40xX5fxXdxX3xX95xXdxX85xX1dxX32xX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX5xX8bxX8fxX3xX4xX1cxX3xX8fxX18cxX4xX1xX3xX1xX1cxX1adxX4xX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX1xXdxX7xXexX6xX8fxXdxX1dxXc5xXc5xXc5xX3xXc7xXdxX3dxX4xX3xX43xX2axX4xX3xX39xX282xX1dxX1xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xX16xX1cxX3xX1dxX1xXdxX14xX8fxX3xX28xX1xX40xX540xX1dxX3xXecxX8bxX3xX3fxX40xX7exXdbxXexX3xX39xX282xX1dxX1xX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXbxX1xX41xXdxX3xX16xX1cxX3xX95xX2axX4xX3xX7xXc4xXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX0xX7xXexX1bxX1cxX1dxX1exX12xXcxX1bxee34xX3xXexXdxX170xX40xX3xX4xX1xX41xX7exX3xX4xX340xX1dxX1exX3xX16xX1ddxX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX0xX47xX7xXexX1bxX1cxX1dxX1exX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX125xX1xXdxXccxX40xX3xXexX1bxX70xXe5xX1dxX1exX3xX1xXa3xXbxX3xXexX1bxX764xX3xX95xX282xX3xXexXdxX170xX40xX3xX4xX1xX41xX7exX3xX4xX81xX3xX1dxX1exX40xX7exX170xX1dxX3xX1dxX1xXe9xX1dxX3xX5xX8bxX3xXecxXdxX1bxX40xXexX3xX1dxX170xX1dxX3xX4xX1xX5cbxX3xX4xX9exX1dxX3xX95xX33dxX3xX7xX40xX1dxX1exX3xX1dxX70xX71xX4xX3xXecxX8bxX3xX39xXdxX3dxX1dxX3xX1exXdxX41xXdxX32xX3xXecxX71xXdxX3xXexX1bxX764xX3xX1dxX1xX160xX3xX4xX9exX1dxX3xXexX58exX1dxX1exX3xX4xX70xXe5xX1dxX1exX3xX4xX1xX1cxX3xX95xX1f3xXc5xXc5xXc5xX3xX269xX1xXdxX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXecxX71xXdxX3xXexX1bxX764xX3xX95xX282xX3xXexXdxX170xX40xX3xX4xX1xX41xX7exX3xX16xX1cxX3xXecxXdxX1bxX40xXexX3xX28xX1xXafxX1dxX1exX3xX4xX1xX5cbxX3xX5xX8bxX8fxX3xX4xX1xX1cxX3xXexX1bxX764xX3xX8fxX3dxXexX3xX8fxX160xXdxX3xX1xXb8xX1dxX3xX8fxX8bxX3xX1xX3dxX3xXecxXdxX3xX28xX1xX40xX540xX1dxX3xX39xX70xXe5xX1dxX1exX3xX1bxX40xcefcxXexX3xX4xX101xX1dxX3xX1dxX1cxX1dxX3xX1dxX71xXexX3xX4xX3axX6xX3xXexX1bxX764xX3xX4xX340xX1dxX1exX3xX95xX282xX3xX1bxX5fxXdxX3xX5xX1cxX18cxX1dxX3xX1dxX1exX1xXdxX170xX8fxX3xXexX1bxX175xX1dxX1exXc5xX3xX13xX1cxX3xX39xX81xX3xX28xX1xXdxXdbxX1dxX3xXexX1bxX764xX3xX4xX8bxX1dxX1exX3xXexXdxX170xX40xX3xX4xX1xX41xX7exX3xX1dxX1adxX1dxX1exX3xX1xXb8xX1dxX3xXecxX8bxX3xX4xX81xX3xXexX1xX85xX3xXecxXccxX3xX5xXe9xX40xX3xX16xX8bxXdxX3xXexX1bxX764xX3xX1bxX44xXexX3xX16xX14xX3xX95xX282xX3xX1bxX5fxXdxX3xX5xX1cxX18cxX1dxX3xXexXdxX170xX40xX3xX1xX81xX6xX32xX3xX58exX1dxX3xX28xX1xX81xX3xXexXdxX170xX40xX3xX1xX1cxX1adxX4xX3xX5xX70xXe5xXdxX3xX58exX1dxX32xX3xXexX1bxX764xX3xX4xX340xX1dxX1exX3xX16xX14xX3xX95xX282xX3xX1dxX1xXdxX14xX8fxX3xX4xX2axX4xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xX5x1226exX3xX39xX70xXe5xX1dxX1exX3xX1bxX40xX896xXexX3xX28xX1xX2axX4xXc5xXc5xXc5xX3xX125xX1xXdxXccxX40xX3xX1dxX1exX1xXdxX170xX1dxX3xX4xX9axX40xX3xX4xX101xX1dxX3xX4xX1xX5cbxX3xX1bxX6xX3xX1bxX136xX1dxX1exX32xX3xX28xX1xXdxX3xX1xX3dxX3xXecxXdxX3xX28xX1xX40xX540xX1dxX3xX4xX3axX6xX3xXexX1bxX764xX3xX95xX282xX3xX1bxX5fxXdxX3xX5xX1cxX18cxX1dxX32xX3xX5xX71xX1dxX3xX5xX170xX1dxX3xXexX1bxX764xX3xX16xX14xX3xX95xX282xX3xX16xX282xX3xX9axX1dxX1exX32xX3xX95x12088xX1cxX3xXbxX1xX3c0xX3xX1xXb8xX1dxX3xX1dxX1xX1a0xX1dxX1exX3xXexX1bxX764xX3xX28xX1xX2axX4xXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX0xX7xXexX1bxX1cxX1dxX1exX12xX269xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX1a0xX6xX3xX95xX2axX4xX1xX3xX95xX3dxX1dxX1xX0xX47xX7xXexX1bxX1cxX1dxX1exX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX125xX1xXdxXccxX40xX3xX1dxX1exX70xXe5xXdxX3xX4xX81xX3xX7xX40xX7exX3xX1dxX1exX1xXc4xX3xac03xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX4xX1xX1a0xX6xX3xX95xX2axX4xX1xX3xX95xX3dxX1dxX1xff2fxX32xX3xX7xXd2xX3xXexX1xX1a5xXexX3xX5xX18cxXdxX3xX28xX1xXafxX1dxX1exX3xX1dxX1xX70xX3xXecxX1a5xX7exXc5xX3xX297xX81xX3xXexX1xX85xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xXexX1a5xXexX3xX5xX8bxX8fxX3xX4b9xX3xX1dxX1xX81xX8fxX32xX3xX95xX6xX1cxX3xX1exbd5bxX8fxX495xX3xX4xX2axX4xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xX5xX963xX3xX95xX540xX8fxX3xX7xXdxX1dxX1xX32xX3xX4xX2axX4xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xX5xX963xX3xX4xX1xX40xX7exX85xX1dxX3xX1xX81xX6xX32xX3xX4xX2axX4xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xX5xX963xX3xX16xX1cxX3xX1dxX1exX896xX3xX39xX896xX4xX32xX3xX4xX2axX4xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xX5xX963xX3xX8fxXdxX14xX1dxX3xX16xX282xX4xX1xX32xX3xX4xX2axX4xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xX5xX963xX3xX16xX1cxX3xXexX1xX1cxX2axXdxX3xX1xX1cxX2axX32xX3xX4xX2axX4xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xX5xX963xX3xX1dxX1xXdxX14xX8fxX3xXexX1bxX1ddxX1dxX1exX3xXecxX8bxX3xX1dxX1xX1a0xX1dxX1exX3xX4xX1xX44xX1dxX3xXexX1xX70xXb8xX1dxX1exX3xX16xX1cxX3xXexX6xXdxX3xX1dxX18cxX1dxX3xX1exXe9xX7exX3xX1bxX6xXc5xX3xXcxX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4b9xX3xX1dxX1xX81xX8fxX3xX1dxX8bxX7exX32xX3xX1xX9exX40xX3xX1dxX1xX70xX3xX4xX1xX5cbxX3xX4xX81xX3xX1dxX1xX81xX8fxX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xX5xX963xX3xX1dxX1xXdxX14xX8fxX3xXexX1bxX1ddxX1dxX1exX3xXecxX8bxX3xX1dxX1xX1a0xX1dxX1exX3xXexX6xXdxX3xX1dxX18cxX1dxX3xX1bxX2axX4xX1xX3xX16xX6xX3xX4xX1xX41xX7exX3xX8fxX2axX40xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xX1dxX1xXe9xX1dxX3xX8fxX71xXdxX3xX4xX81xX3xX4xX1xX5cbxX3xX39xX282xX1dxX1xX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX32xX3xX39xX6xX3xX7xX5fxX3xX4xX2axX4xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xX5xX963xX3xX4xX101xX1dxX3xX5xX18cxXdxX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX1dxX1xX1a0xX1dxX1exX3xX1dxX1xX81xX8fxX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX4xX1xX40xX7exX170xX1dxX3xX95xXdxX3dxXexX3xX28xX1xX2axX4xXc5xX3xX125xX1xX70xX3xXecxX1a5xX7exX32xX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX28xX1xXafxX1dxX1exX3xX4xX81xX3xX4xX1xX5cbxX3xX39xX282xX1dxX1xX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX1dxX1xXdxXccxX40xX3xX1dxX1xX70xX3xX4xX1xX1f3xX1dxX1exX3xXexX6xX3xX1dxX1exX1xXc4xXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX0xX7xXexX1bxX1cxX1dxX1exX12xXc7xX8bxX3xX8fxX1adxXexX3xXexX1bxX2axXdxX3xX4xX3axX6xX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX0xX47xX7xXexX1bxX1cxX1dxX1exX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX269xX1xXdxX3xX16xX1ddxX1dxX1exX3xX28xX9daxX1cxX3xX16xX8bxXdxX32xX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1exXe9xX7exX3xX1bxX5fxXdxX3xX5xX1cxX18cxX1dxX3xX1dxX1exX1xXdxX170xX8fxX3xXexX1bxX175xX1dxX1exX3xX1xX3dxX3xXecxXdxX3xX28xX1xX40xX540xX1dxX3xX39xX70xXe5xX1dxX1exX3xX1bxX40xX896xXexX32xX3xX5xX8bxX8fxX3xX8fxX44xXexX3xX4xXe9xX1dxX3xX95xX136xX1dxX1exX3xX1xX1cxX18cxXexX3xX39xX896xX1dxX1exX3xX39xX70xXe5xX1dxX1exX3xX1bxX40xX896xXexXc5xX3xc58axXdxXccxX40xX3xX1dxX8bxX7exX3xX5xX8bxX8fxX3xXexX58exX1dxX1exX3xX1dxX1exX40xX7exX3xX4xXb8xX3xX8fxX335xX4xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xX5xX963xX3xXexXd2xX3xX8fxXdxX14xX1dxX3xX1dxX1xX70xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xXecxXdxX170xX8fxX3xX39xX70xXe5xX1dxX1exX3xX1bxX40xX896xXexX3xXecxX8bxX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xXexXdxX170xX40xX3xX4xX1xX41xX7exX3xXbxX1xXe9xX1dxX3xX8fxfd18xXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xXcxX1xX40xX5fxX4xX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX4xX340xX1dxX1exX3xX5xX8bxX3xXa60xX28xX1xX335xX4xX3xXexXdxX1dxX1xXa7axX3xX39xX5fxXdxX3xXecxX71xXdxX3xX1exX6xX1dxXc5xX3xX125xX1xXdxXccxX40xX3xX1dxX1exX1xXdxX170xX1dxX3xX4xX9axX40xX3xX4xX1xX1cxX3xXexX1xX44xX7exX32xX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1bxX44xXexX3xX1xX18cxXdxX3xX4xX1xX1cxX3xX8fxXafxX3xX1exX6xX1dxX32xX3xX5xX8bxX8fxX3xX4xX1xX1cxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX1xX5cbxX3xX7xX5fxX3xX43xX9daxXexX3xX1dxX1exX1xXdxX3dxX8fxX3xX4xX1xX9axX4xX3xX1dxX58exX1dxX1exX3xX1exX6xX1dxX3xX1dxX1xX70xX3x1371bxX218xXcxX3xXecxX8bxX3xXe71x118d0xXcxX3xXexX58exX1dxX1exX3xXecxX175xXexX32xX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX39xX81xX3xXbxX1xX41xXdxX3xX28xX85xX3xX39xXdbxX1dxX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX6xacabxXdxXexX1xX1bxX1cxX8fxX7exX4xXdxX1dxX32xX3xX4xX5xXdxX1dxX16xX6xX8fxX7exX4xXdxX1dxX32xX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1dxX1xX81xX8fxX3xX8fxX10xXexX1bxX1cxX1dxXdxX16xX6xXea7xX1cxX5xX10xXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX269xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX40xX896xX4xX3xX1dxX1xX81xX8fxX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX39xX9exX40xX3xX95xX41xX1dxX1exX3xX16xX14xX3xX1exXe9xX7exX3xX16xX282xX3xX9axX1dxX1exX32xX3xX7xX5fxX4xX3xXbxX1xX41xX1dxX3xXecxX3dxX32xX3xX39xX1adxX4xX3xX95xXdxX3dxXexX3xX1dxX1xX81xX8fxX3xXbxX10xX1dxXdxX4xXdxX5xXdxX1dxX32xX3xX6xX8fxX1cxX43xXdxX4xXdxX5xXdxX1dxXc5xXc5xXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX269xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1exXe9xX7exX3xX8fxX44xXexX3xX4xXe9xX1dxX3xX95xX136xX1dxX1exX3xX1xX3dxX3xXecxXdxX3xX28xX1xX40xX540xX1dxX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xXb8xX3xXexX1xX85xX32xX3xXexX2axX1cxX3xX95xX81xX1dxX32xX3xX4xX1xX2axX1dxX3xX58exX1dxX32xX3xX4xX1xX1a5xX8fxX3xX5xX71xX1dxXc5xXc5xXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xc1dfxX1dxX1xX3xX1xX70xX6dxX1dxX1exX3xX39xXdbxX1dxX3xX8fxX896xXexX3xX7xX5fxX3xX4xXb8xX3xX3fxX40xX6xX1dxX3xX3fxX40xX6xX1dxX3xXexX1bxX175xX1dxX1exX3xX6dxX3xXexX1bxX764xX3xX10xX8fxX3xX1dxX1xX70xX3xX43xX70xXb8xX1dxX1exX3xX28xX1xX71xXbxX32xX3xX8fxX10xX1dxX3xX1bxX58exX1dxX1exX32xX3xXexX58exX1dxX1exX3xX1dxX1exX40xX7exX3xX4xXb8xX3xX1xX10xX1dxX3xX7xX40xX7exX14xX1dxX3xXecxX8bxX3xX16xX282xX3xX9axX1dxX1exXc5xXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xc242xXdxX41xX8fxX3xXexXdxXdbxXexX3xX7xX1a0xX6xX3xX7xX6xX40xX3xX7xXdxX1dxX1xXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX297xX2axX4xX3xX1dxX1exX1xXdxX170xX1dxX3xX4xX9axX40xX3xX28xX1xX2axX4xX3xX4xX340xX1dxX1exX3xX4xX1xX5cbxX3xX1bxX6xX3xX1bxX136xX1dxX1exX3xX4xX81xX3xX8fxX5fxXdxX3xX5xXdxX170xX1dxX3xX3fxX40xX6xX1dxX3xX1exXdxX1a0xX6xX3xXecxXdxX3dxX4xX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX16xX8bxXdxX3xX1dxX1exX8bxX7exX3xXecxX71xXdxX3xXexd11bxX3xX5xX3dxX3xX95xX282xX3xX40xX1dxX1exX3xXexX1xX70xX3xX39xX18cxXdxX3xXexX1bxX8bxX1dxX1exX32xX3xX95xX40xXabexX1dxX1exX3xXexX1bxX9axX1dxX1exX3xXecxX8bxX3xX40xX1dxX1exX3xXexX1xX70xX3xXexX1xX1a5xX1dxX3xXexX58exX1dxX1exX3xX4xX6xX1cxX3xX6dxX3xX4xX41xX3xX1xX6xXdxX3xX1exXdxX71xXdxX32xX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xXexX1bxX2axX1dxX1xX3xXexX1xX6xXdxX3xX28xX9daxX1cxX3xX16xX8bxXdxX3xX1xX1cxX1adxX4xX3xX4xX2axX4xX3xX1xX1cxX1bxX8fxX1cxX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX16xX24xX4xX3xX1dxX1a0xX3xX5xX8bxX8fxX3xXexX58exX1dxX1exX3xX1dxX1exX40xX7exX3xX4xXb8xX3xX95xX282xX3xX40xX1dxX1exX3xXexX1xX70xX3xX95xX40xXabexX1dxX1exX3xXexX1bxX9axX1dxX1exX3xXecxX8bxX3xX4xX33dxX3xXexX21xX3xX4xX40xX1dxX1exXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX125xX1exX40xX7exX3xX1xXdxX85xX8fxX3xX1xXb8xX1dxX3xX1dxX1a0xX6xX3xX4xX3axX6xX3xXecxXdxX3dxX4xX3xX16xX1ddxX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX95xX27exX6xX3xX95xX17xXdxX3xX5xX8bxX3xXexX3c0xX1dxX1xX3xXexX1bxX18cxX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX896xX1dxX1exX3xX39xXabexX1dxX1exX32xX3xX28xX1xXdxXdbxX1dxX3xX4xX1cxX1dxX3xX1dxX1exX70xXe5xXdxX3xX7xX156xX3xXbxX1xX41xXdxX3xX39xX9exX40xX3xX1xX8bxX1dxX1exX3xX1dxX1exX6xX7exX3xX4xX41xX3xX28xX1xXdxX3xX1exX1adxXbxX3xX8fxX896xXexX3xXecxXdbxXexX3xXexX1xX70xXb8xX1dxX1exX3xX1dxX1xX160xX3xX1dxX1xX44xXexX32xX3xX1xX6xX7exX3xX95xX282xX3xX95xX3dxX1dxX1xX3xXexX1xXafxX1dxX1exX3xXexX1xX70xXe5xX1dxX1exX3xX1dxX1xX44xXexXc5xXc5xXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX0xX7xXexX1bxX1cxX1dxX1exX12xXe79xX8bxX8fxX3xX1exX3c0xX3xX39xX85xX3xX1xX18cxX1dxX3xX4xX1xXdbxX3xX1dxX18cxX1dxX3xX5xX18cxX8fxX3xX16xX24xX1dxX1exX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xc2dbxX0xX47xX7xXexX1bxX1cxX1dxX1exX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX269xX1xXdxX3xX4xX81xX3xX95xX3dxX1dxX1xX32xX3xX4xX9exX1dxX3xXbxX1xX41xXdxX3xX39xXdxX3xX28xX1xX2axX8fxX3xXecxX8bxX3xX16xX1ddxX1dxX1exX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xXexX1xX10xX1cxX3xX39xXb8xX1dxX3xX4xX3axX6xX3xX95xX2axX4xX3xX7xXc4xXc5xX3xXcxX40xX7exX3dxXexX3xX39xX5fxXdxX3xX28xX1xXafxX1dxX1exX3xX39xX70xXa3xX4xX3xXexXd2xX3xX963xX3xX39xXdxX3xX8fxX40xX6xX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX40xX5fxX1dxX1exX32xX3xX28xX1xXafxX1dxX1exX3xX39xX70xXa3xX4xX3xX95xX160xX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX1exXdxX1a0xX6xX3xX4xX1xX27exX1dxX1exX3xX1xX1cxX1adxX4xX3xXexX1xX170xX8fxX3xXexX1xX40xX5fxX4xX32xX3xXexX1xX6xX7exX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX28xX1xXdxX3xX4xX1xX70xX6xX3xX95xX2axX1cxX3xX4xX1xX1cxX3xX95xX2axX4xX3xX7xXc4xX3xX39xXdxXccxX40xX3xXexX1bxX282xXc5xX3xX269xX1xXafxX1dxX1exX3xX40xX5fxX1dxX1exX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX10xX1cxX3xX39xXb8xX1dxX3xX4xX3axX6xX3xX1dxX1exX70xXe5xXdxX3xX28xX1xX2axX4xX32xX3xX28xX1xXafxX1dxX1exX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX3fxX40xX2axX3xX1xX18cxX1dxX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX1xX1cxX1adxX4xX3xX39xX17xX3xX95xX81xX4xX32xX3xX8fxX6dxX3xX5xXe9xX40xX3xX1dxX1exX8bxX7exXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX0xX7xXexX1bxX1cxX1dxX1exX12xXcxX3c0xX8fxX3xX1xXdxX85xX40xX3xXecxXccxX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xXexX1bxX70xX71xX4xX3xX28xX1xXdxX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exXc5xX0xX47xX7xXexX1bxX1cxX1dxX1exX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xX13xX282xX3xX9axX1dxX1exX32xX3xX7xX5fxX4xX3xXexX1xX40xX5fxX4xX3xX5xX8bxX3xX1dxX1xX1a0xX1dxX1exX3xX95xXdxXdbxX1dxX3xX4xX1xX9axX1dxX1exX3xX1dxX1exX40xX7exX3xX1xXdxX85xX8fxX3xX4xX3axX6xX3xXecxXdxX3dxX4xX3xX16xX1ddxX1dxX1exX3xXexX1xX40xX5fxX4xX32xX3xX39xX1adxX4xX3xX95xXdxX3dxXexX3xX5xX8bxX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX32xX3xXecxX1a5xX7exX3xX1dxX170xX1dxX3xX4xX9exX1dxX3xX4xX1xX3axX3xX39xX896xX1dxX1exX3xXexX1xXafxX1dxX1exX3xX95xX2axX1cxX3xX4xX1xX1cxX3xX95xX2axX4xX3xX7xXc4xX32xX3xX16xX70xXa3xX4xX3xX7xXc4xX3xX95xXdxXdbxXexX3xX39xX70xXa3xX4xX3xXexXdxXccxX1dxX3xX7xX21xX3xX16xX282xX3xX9axX1dxX1exX3xX4xX3axX6xX3xX8fxX3c0xX1dxX1xX3xX1xX1cxX1adxX4xX3xX1dxX1exX70xXe5xXdxX3xXexX1xXe9xX1dxX3xXexX1bxX70xX71xX4xX3xX28xX1xXdxX3xX39xX70xXa3xX4xX3xX28xX170xX3xX39xXb8xX1dxX3xXecxX8bxX3xX8fxX40xX6xX3xXexX1xX40xX5fxX4xXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xXd59xX5fxXdxX3xXecxX71xXdxX3xX1dxX1xX1a0xX1dxX1exX3xXexX1bxX764xX3xX39xXdxXccxX40xX3xXexX1bxX282xX3xX1dxX1xXdxX14xX8fxX3xXexX1bxX1ddxX1dxX1exX3xX16xX6xXdxX3xX16xf178xX1dxX1exX3xX1xX1cxX1adxX4xX3xX1dxX1xXdxX14xX8fxX3xXexX1bxX1ddxX1dxX1exX3xX1dxX1xXdxXccxX40xX3xX5xX9exX1dxX3xX8fxX8bxX3xX4xX9exX1dxX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1dxX1xXdxXccxX40xX3xXexX1xX3c0xX3xX1dxX170xX1dxX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX39xXabexX3xX4xX1xX1cxX3xXexX1bxX764xX3xX39xX85xX3xX5xXd2xX6xX3xX4xX1xX175xX1dxX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1xXa3xXbxX3xX5xX963xX3xX1dxX1xX44xXexX32xX3xXexX1bxX2axX1dxX1xX3xXecxXdxX3dxX4xX3xX28xX1xXafxX1dxX1exX3xX39xX2axXbxX3xX9axX1dxX1exX3xX1xX1cxX1adxX4xX3xX39xXccxX3xXbxX1xX101xX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX12xfed3xb421xXdxX3xX1exXdxX6xX3xX39xX3c0xX1dxX1xX3xX1dxX170xX1dxX3xX43xXe9xX7exX3xX16xXd2xX1dxX1exX3xX4xX1xX1cxX3xX8fxX3c0xX1dxX1xX3xX8fxX896xXexX3xX4xX1xXdbxX3xX39xX896xX3xX58exX1dxX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xX1dxX1xX1a0xX1dxX1exX3xXa60xX28xX1xX2axX1dxX1exX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXexX1xXdxX170xX1dxX3xX1dxX1xXdxX170xX1dxXa7axX3xX1dxX1xX70xX3xXexX160xXdxX3xX292xX4xX1xX1a0xX6xX3xX1dxX1exX896xX3xX39xX896xX4xX3xXexX1xXd2xX4xX3xXbxX1xX540xX8fxX3xX16xX1cxX3xXecxXdxX3xX28xX1xX40xX540xX1dxX29axX32xX3xX8fxX10xX1dxX3xXecxXdxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXecxX8bxX3xX7xX1a0xX6xX3xX4xX1xX40xX6xX32xX3xX71xXexX3xXexX70xXb8xXdxX32xX3xX4xX3axX3xX1dxX1exX1xX3dxX32xX3xX4xX2axX4xX3xX5xX1cxX8bxXdxX3xX1xX8bxX1dxX1x9f47xX3xX1dxX1xX136xX8fxX3xX1exXdxX1f3xXbxX3xX8fxX168fxXdxX3xXexX1xX8bxX1dxX1xX3xXecxXdxX170xX1dxX3xXexX1bxX1cxX1dxX1exX3xX1exXdxX6xX3xX39xX3c0xX1dxX1xX3xX4xX81xX3xX1xX3dxX3xX8fxXdxX14xX1dxX3xX16xX282xX4xX1xX3xXexX5fxXexX32xX3xX1xX18cxX1dxX3xX4xX1xXdbxX3xX5fxX8fxX3xX39xX6xX40xX3xXecxX8bxX3xXecxXdxX3dxX4xX3xXbxX1xX41xXdxX3xX7xX21xX3xX16xX24xX1dxX1exX3xXexX1xX40xX5fxX4xXc5xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXex1072bxX6xX5xXdxX1exX1dxX495xX3xX1bxXdxX1exX1xXexX682xXaxX12xX0xX7xXexX1bxX1cxX1dxX1exX12xX11fxX218xXc5xX3xXcxX1bxX9exX1dxX3xd2f9xX40xX5fxX4xX3xX269xX1xX2axX1dxX1xX0xX47xX7xXexX1bxX1cxX1dxX1exX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX1cxX16xX7exXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxXexX10xX43xXexX17d5xX6xX5xXdxX1exX1dxX495xX3xX1bxXdxX1exX1xXexX682xXaxX12xX0xXdxX12xX269xX1xX1cxX6xX3xX276xX1xX363xX40xX3xXexX1xX40xX1a5xXexX3xX4xX896xXexX3xX7xX5fxX1dxX1exX3xX17d5xX3xX11fxXc7xX3xX56xX1a0xX40xX3xX1dxX1exX1xX282xX3xXc7xXdxX3dxXexX3xXd59xX9axX4xX0xX47xXdxX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX218xX1cxX40xX1bxX4xX10xXaxX12xX0xXdxX12xX125xX1exX40xXabexX1dxX495xX3xX218xX269xc8f6xXd59xX218xX0xX47xXdxX12xX0xX47xXbxX12