Công bố 3 phim tư liệu quý hiếm về chiến tranh Việt Nam
Đây là 3 bộ phim tư liệu đề cập đến các tình tiết, những phiên tranh biện để dẫn tới đàm phán, ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
e546x13092x14c21xe740x1332dx1547cxfee6x146f3x15951x15b77x170b5x107fcx12ffdx112e8xea9bx119afxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax17288x1400bx11facxXexX0x15edexXaxX17xX18xX19xXexX0x10862x13383xX19xf8b1xXexX0xXax14588xX9xfe0bxXdxX18x16d0fxX2fxf628xf33dx13acdxX5x16a21xXbxXdxX17xX32xXexX4x16a97x171e3x15797xX9xX23x10f73xX9x102efxX9xX33xXaxX35xXcxX9xXbx15367xX9xXdxX35x170ddxfdbfxX9x10286xX50x11fa7xX9xXaxX35x1519cxXcxX9x11e51xeff6xX9xX2cxXaxX35xX58xX3dxX9xXbx144c2xX18xX3dxXaxX9x13723xX35xX4fxXbxX9x11d8dxX18xXcxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x17391xX17xX18xX19xX32xXex171f5x157f9xX26xX9xXdx11530xX9xX43xX9xX23x11b97xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXbxX4bxX9xXdxX35xX4fxX50xX9x150fdxX5cxX9xX2cx1492bxX33xX9xXa1xX58xX3dxX9xX2cx14bb9xX2cxX9xXbxf07bxX3dxXaxX9xXbxX35xX58xXbx16406xX9xX3dxXaxf57dxX3dxX3exX9xX33xXaxX35x10398xX3dxX9xXbxX65xX18xX3dxXaxX9xX23xX35xX4fxX3dxX9xXa1x12c5bxX9xX19x12a8cxX3dxX9xXbx1661axX35xX9xXa1xX8dxXcxX9xX33xXaxXadxX3dxXb9xX9x15b12xX54xX9xXe7xX58xXbxX9xX82xX35xX4fxX33xX9xXa1x159a8xX3dxXaxX9xX7xX18xX65xX35xX2fxX9xX5bxX5cxX9xX2cxXax1118cxXcxX9xX19x1593cxXbxX9xX2cxXaxX35xX58xX3dxX9xXbxX65xX18xX3dxXaxXb9xX9xXdxXa5xX33xX9xXdx1754dxX35xX9xXaxe793xX18xX9xX23xXb1xX3dxXaxX9x10bdexX9xX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcx13cd7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x16a00xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xXaxX65xX17xe5e4xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fx143e5xX1cxX1cxX35xXcxX3exX132xX5bxX35xX17xXbxX3dxX18xXcxX33xXdxX50xX2fxX132xX5bxX3dxX1cxXbx140b5xX16dxf130xX1cx171c8xX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxX35xfae9xXaxX2fxX18xX1cx15eedxX16fxX2axebd7xf775xX16fx13611xX184xX180xX16fxX1cxXbxXbx151f5xX5bxX3dxX184xXaxX35xX17xX33xX19xX35xX3dxXaxX33xX18xX65xX35xX132x15056xX33xX3exX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX65xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX156xX1cxX1cxX35xX132xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX132xX5bxX3dxX1cxX3dxX17x13c84xX2fxX1cxX2axX183xX2axX16dxX1cxX2axX16fxX183xX19x1154exX2axX186xX186xX2axX2axX16fxXbxX16dxX16fxX1d1xX2axXdxX16fxX132xX19exX33xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX156xX23xXdxX24xX2cxXe7xecfdxXcxX18xX65xX3exX35xX3dx10864xXdxX17xX14exXbxX156xX18xX50xXbxX24xX1f9xXcxX18xX65xX3exX35xX3dxX200xX65xX35xX3exXaxXbxX156xX18xX50xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX24xX3dxX3exX9xX23xX24xX9xX43xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXbxX50xX9xXdxX35xX17xX50xX9xX52xX50xX26xX9xXaxX35xX17xXcxX9xX5bxX17xX9xX2cxXaxX35xX17xX3dxX9xXbxX65xX18xX3dxXaxX9xX5bxX35xX17xXbxX9xX3dxX18xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX18dxXbxX200xX18xXdxX35xX3exX3dxX156xX9xX19exX50xX2fxXbxX35xX14exX26xX1f9xX32xXexX4xX50xX92xX2cxX9xX3dx14f66xX35xX9xX2cxXaxX50xX26xX4fxX3dxX9xX2cxXax10cf9xX3dxXaxX9xX3exX35xXbdxX18xX9xX4xXaxX2a9xX3dxXaxX9xX33xXax11f8exX9xX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcxX9xX2xX89xX3dxX9xX2cxXaxX2baxX9xX4xX92xX3dxX3exX9xXaxX120xX18xX9xX5bxX8dxX9xX4xXaxX2a9xX3dxXaxX9xX33xXaxX2baxX9xX82xX24xX18xX9x1528fx12edexX9xX5bxX5cxX9xXaxX120xX18xX9xX23xXb1xX3dxXaxX9xX128xX9xX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcxX9xXbxX11cxX35xX9xX7xXaxX120xX3dxX3exX9xXax163c5xX33xX9xX5xX65xX50xX3dxX3exX9xXbxX89xXcxX9xX82xX92xX35xX9xX3dxX3exXaxXf4xX9xead3xX50xX41xX2cxX9xXbxX58xX9xX128xX9xX7xX18xX65xX35xX2fxX9xX3dxX3exX8dxX26xX9xX2axX43xX1cxX1d1xX1cxX2ax13badxX16dxX183xX132xX9x144f1xX88xX24xX8dxX3dxX9xX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcxX9xX3dxX3ex155a0xX35xX9xX33xXaxX2a9xX18xX9xX23xXc4xX3dxX9xX33xXax12967xX35x1084fxX132xX9xX342x140d6xX3dxXaxX9xX5xX4bxX9xXdxX35xX4fxX50xX1cxX5xX5xf165xX6axX6fxX363xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX6fxX3exX8dxX26xX9xX180xX16fxX1cxX186xXb9xX9xXbxX11cxX35xX9xX82xX8dxX9xX6fxX92xX35xXb9xX9xX3dxXaxX89xX3dxX9xX19xXf4xX33xX9xXe7x12756xX9xX3dxX35xX4fxXcxX9xX186xX43xX9xX3dxed69xXcxX9xX3dxX3exX8dxX26xX9x151efxX35xX361xX35xX9xX33xXaxX29dxX3dxX3exX9xXaxX24xX8dxX3dxX9xXbxX24xX8dxX3dxX9xXcxX35xX5cxX3dxX9xX6fxX18xXcxXb9xX9xXbxXaxX41xX3dxX3exX9xX3dxXaxX103xXbxX9xXa1xX103xXbxX9xX3dxX4bxXdaxX2cxX9xX342xX43xX16fxX1cxX186xX1cxX2axX33dx134caxX1d1xX9xX200xX9xX43xX16fxX1cxX186xX1cxX180xX16fxX2axX183xX363xXb9xX9xX4x16610xX2cxX9xX6axX3baxX3dxX9xXbxXaxX4bxX9xX5bxX8dxX9x11e79xX4bxX50xX9xXbxX65xXbdxX9xX3dxXaxX8dxX9xX3dxX4bxXdaxX2cxX9xXbx1080bxX9xX2cxXaxX107xX2cxX9xXdx16680xX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xXb9xX9xX3exX35xXdaxX35xX9xXbxXaxX35xX4fxX50xX9xXcxX92xXbxX9xX2fxX41xX9xX23xX92xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX2fxX4bxX50xX9xXbxe9b7xXcxX9xX128xX9xX3dxX4bxXdaxX2cxX9xX3dxX3exX24xX8dxX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX88xX5cxX9xXadxX3dxX9xeaacxeb9dxX4bxX50xX9xXbxX461xXcxX9xXbxX8dxX35xX9xXdxX35xX4fxX50xX9xXdxX4bxX50xX9xXbxX65xXbdxX9xX52xX50xX54xXb9xX9xXaxX35xX58xXcxX9xX2cxX2baxX18xX9xX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcxX9xX5bxX8dxX9xX5bxX5cxX9xX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcxX132x1144cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxXadxXbxX9xX23xX35xXd3xX50xX9xXbxX11cxX35xX9xX23xX50xX42fxX35xX9xXdxX437xXb9xX9xX4xX40fxX2cxX9xXbxX65xX4bxX128xX3dxX3exX9xX4xX40fxX2cxX9xX6axX3baxX3dxX9xXbxXaxX4bxX9xX5bxX8dxX9xX41dxX4bxX50xX9xXbxX65xXbdxX9xX3dxXaxX8dxX9xX3dxX4bxXdaxX2cxX9xX88xe78fxX3dxX3exX9xX5xXaxX18xX3dxXaxX9xX5xe7a1xX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX58xXbxXb9xX9xX4xX40fxX2cxX9xX6axX3baxX3dxX9xXbxXaxX4bxX9xX5bxX8dxX9xX41dxX4bxX50xX9xXbxX65xXbdxX9xX3dxXaxX8dxX9xX3dxX4bxXdaxX2cxX9xXbxX35xX58xX33xX9xXbxX40fxX2cxX9xXdx10fc2xX18xX9xX2cxXaxX30cxX3dxX9xX5bxX8dxX9xXcxX50xX18xX9xX23xX361xX3dxX9xX2fxX18xX24xXb9xX9xX23xX361xX3dxX9xX52xX50xX26xX5cxX3dxX9xX2fx118d4xX9xX19xX40fxX3dxX3exX9xX43xX9xX23xX92xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXbxX4bxX9xXdxX35xX4fxX50xX156xX9xX47cxX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcxXb9xX4bcxX9xX47cxX82xX120xX18xX9xX23xXb1xX3dxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcxX4bcxX9xX5bxX8dxX9xX47cxX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcxX156xX9xX4xX50xX92xX2cxX9xXbxX65xX4bx1013axX3dxX3exX9xX2cxXaxX35xX3dxXaxX9xXbxXdaxX35xX9xXaxX120xX18xX9xX23xXb1xX3dxXaxX4bcxX9xX342xX23xX361xX3dxX9xX3exX41xX2cxX9xX23xX361xX24xX9xX52xX50xX361xX3dxX9xXbxX11cxX35xX9xX6axX35xX4fxX3dxX9xX7xXaxX35xXcxX9xX52xX50xX41xX2cxX9xX3exX35xX18xX9xX7xXaxXadxX33xX363xX132xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX88xX89xX26xX9xXdxX8dxX9xX43xX9xX23xX92xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXbxX4bxX9xXdxX35xX4fxX50xX9xXa1xX5cxX9xX2cxXa5xX33xX9xXa1xX58xX3dxX9xX2cxXadxX2cxX9xXbxXb1xX3dxXaxX9xXbxX35xX58xXbxXb9xX9xX3dxXaxXbdxX3dxX3exX9xX33xXaxX35xXc4xX3dxX9xXbxX65xX18xX3dxXaxX9xX23xX35xX4fxX3dxX9xXa1xXd3xX9xX19xXd6xX3dxX9xXbxXdaxX35xX9xXa1xX8dxXcxX9xX33xXaxXadxX3dxXb9xX9xXe7xX54xX9xXe7xX58xXbxX9xX82xX35xX4fxX33xX9xXa1xXf4xX3dxXaxX9xX7xX18xX65xX35xX2fxX9xX5bxX5cxX9xX2cxXaxX103xXcxX9xX19xX107xXbxX9xX2cxXaxX35xX58xX3dxX9xXbxX65xX18xX3dxXaxXb9xX9xXdxXa5xX33xX9xXdxX11cxX35xX9xXaxX120xX18xX9xX23xXb1xX3dxXaxX9xX128xX9xX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcxX132xX9xX142xX92xX9xX33xXaxX35xXcxX9xX47cxX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcxX156xX9xX4xX50xX92xX2cxX9xXbxX65xX4bxX5cfxX3dxX3exX9xX2cxXaxX35xX3dxXaxX9xXbxXdaxX35xX9xXaxX120xX18xX9xX23xXb1xX3dxXaxX4bcxX9xX2cxX120xX3dxX9xXbxXadxX35xX9xXaxX35xX4fxX3dxX9xX23xX41xX35xX9xX2cxX361xX3dxXaxX9xX2cxX2baxX18xX9xX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcxX9xXbx14ab0xX9xX3dxXaxXbdxX3dxX3exX9xX3dxX3baxXcxX9xX2axX33dxX16fxX16fxX9xXa1xX58xX3dxX9xXe7xXaxX35xX9xX82xX35xX4fxX33xX9xXa1xXf4xX3dxXaxX9xX7xX18xX65xX35xX2fxX9xXa1xX4bx11251xX2cxX9xXe7xX54xX9xXe7xX58xXbxX9xX342xX180xX3fdxX1cxX2axX1cxX2axX33dxX3fdxX43xX363xX132xX9xX5xX65xX24xX3dxX3exX9xX33xXaxX35xXcxX9xX2cxX29dxX9xX65xX103xXbxX9xX3dxXaxX35xX5cxX50xX9xX2cxX361xX3dxXaxX9xX52xX50xX18xX26xXb9xX9xXaxXb1xX3dxXaxX9xX361xX3dxXaxX9xX5bxX5cxX9xX4xXaxX2baxX9xXbxXf4xX2cxXaxX9xX82xX353xX9xX4xXaxX2a9xX9x1655fxX35xX3dxXaxXb9xX9xX88xX11cxX35xX9xXbxX4bxXdaxX3dxX3exX9xX6ax14bdexX9xX6fxX3exX50xX26xXc4xX3dxX9xX3c2xX35xXadxX33xX1f9xX9xX3dxXaxXbdxX3dxX3exX9xX3dxXaxX89xX3dxX9xX5bxXa5xXbxX9xX2cxXaxX2baxX9xX2cxXaxX41xXbxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3exX35xX18xX9xXa1xX8dxXcxX9xX33xXaxXadxX3dxX9xX3dxXaxX4bxX9xX23xX8dxX9xX6fxX3exX50xX26xX437xX3dxX9xX5xXaxXf4xX9xX142xXb1xX3dxXaxXb9xX9xX3cxX3dxX3exX9xX375xX50xX89xX3dxX9xX5xXaxX2baxX26xXb9xX9xX5xX4bxXdaxX3dxX3exX9xX6fxX18xX5bxX18xX65xX65xX17xXb9xX9xX82xX17xX3dxX65xX26xX9xX2e7xX35xX2fxX2fxX35xX3dxX3exX17xX65xXb9x11a5fxX9xX2cxXaxX4bxX18xX9xXbxX72exX3dxX3exX9xXa1xX4bxX759xX2cxX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xX128xX9xX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcxX132xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX6axX35xX4fxX2cxX9xXcxX50xX18xX9xXdxX11cxX35xX9xX23xX361xX3dxX9xX52xX50xX26xX5cxX3dxX9xX43xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXbxX8dxX35xX9xXdxX35xX4fxX50xX9xX3dxXax14401xXcxX9xX23xX42fxX9xX2fxX50xX3dxX3exX9xXbxX8dxX35xX9xXdxX35xX4fxX50xX9xXdxX4bxX50xX9xXbxX65xXbdxX9xX52xX50xX54xXb9xX9xXaxX35xX58xXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX7xXaxX3cxX3dxX3exX9xX41dxX4bxX50xX9xXbxX65xXbdxX9xX52xX50xX41xX2cxX9xX3exX35xX18xX9xX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcxXb9xX9xXa1xXadxX33xX9xX107xX3dxX3exX9xX26xXc4xX50xX9xX2cxX461xX50xX9xX2fxX57bxX9xX19xX40fxX3dxX3exX9xXbxX8dxX35xX9xXdxX35xX4fxX50xX9xXdxX4bxX50xX9xXbxX65xXbdxX9xX33xXaxX40fxX2cxX9xX5bxX40fxX9xX2fxX558xX9xX3dxX3exXaxX35xX4fxX33xX9xX18dxX89xX26xX9xX19xX558xX3dxX3exX9xX5bxX8dxX9xX23xX361xX24xX9xX5bxX4fxX9xX5xX42fxX9xX52xX50xX41xX2cxX1f9xX9xX23xX361xX24xX9xXbxX353xX3dxX9xX5bxX8dxX9xX33xXaxXadxXbxX9xXaxX50xX26xX9xX3exX35xXadxX9xXbxX65xXf4xX9xX2cxX2baxX18xX9xXbxX8dxX35xX9xXdxX35xX4fxX50xX9xXdxX4bxX50xX9xXbxX65xXbdxX9xX200xX9xXcxX92xXbxX9xX23xX92xX9xX33xXaxXa5xX3dxX9xX19xX35xX9xX2fxX361xX3dxX9xX52xX50xX54xX9xX3exX35xXadxX9xX2cxX2baxX18xX9xX19xX89xX3dxX9xXbxX92xX2cxX132xX9xX6fxXaxXbdxX3dxX3exX9xXaxXb1xX3dxXaxX9xX361xX3dxXaxX9xXdxX461xX3dxX9xXa1xX461xX50xX9xXbxX35xXc4xX3dxX9xXa1xX4bxX759xX2cxX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xXb9xX9xX52xX50xX18xX9xX3dxXaxXbdxX3dxX3exX9xX3exX29dxX2cxX9xXcxXadxX26xXb9xX9xX2cxXadxX35xX9xX3dxXaxXb1xX3dxX9xX65xX103xXbxX9xX65xX35xXc4xX3dxX3exX9xX2cxX2baxX18xX9xX2cxXadxX2cxX9xX3dxXaxX8dxX9xXdxX8dxXcxX9xX33xXaxX35xXcxX9xX7xXaxXadxX33xX9xX2fx124fexX9xXdxX8dxX9xX3dxXaxXbdxX3dxX3exX9xXbxX4bxX9xXdxX35xX4fxX50xX9xXdxXf4xX2cxXaxX9xX2fxX57bxX9xX2cxXaxX89xX3dxX9xXbxXaxX558xX2cxXb9xX9xX2fxX41xX3dxX3exX9xXa1xX92xX3dxX3exXb9xX9xX3exX35xeaf6xX33xX9xX2cxX3cxX3dxX3exX9xX2cxXaxXa3cxX3dxX3exX9xXaxX35xXd3xX50xX9xX5bxX5cxX9xX3dxXaxX35xX5cxX50xX9xXbxXaxX5cfxX35xX9xXe7xXaxef6dxX2cxX9xX52xX50xX18xX3dxX9xXbxX65xX30cxX3dxX3exX9xX2cxX2baxX18xX9xXdxXf4xX2cxXaxX9xX2fxX57bxX9xX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcxX132xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX142xX24xX19xX26xX32xXexX4xX40fxX2cxX9xXbxX65xX4bxX128xX3dxX3exX9xX88xX515xX3dxX3exX9xX5xXaxX18xX3dxXaxX9xX5xX520xX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX58xXbxXb9xX9xX4xX40fxX2cxX9xX6axX3baxX3dxX9xXbxXaxX4bxX9xX5bxX8dxX9xX41dxX4bxX50xX9xXbxX65xXbdxX9xX3dxXaxX8dxX9xX3dxX4bxXdaxX2cxX9xXa1x12f44xX9xX33xXaxX41xX35xX9xXaxX759xX33xX9xX5bxXdaxX35xX9xX88xX8dxX35xX9xX5xX65xX50xX26xX5cxX3dxX9xXaxXb1xX3dxXaxX9xX6axX35xX4fxXbxX9xX6fxX18xXcxX9xXbxXaxX558xX2cxX9xXaxX35xX4fxX3dxX9xXaxXa5xX50xX9xXe7xX2e8xXb9xX9xXdxX353xX3dxX3exX9xXbxX35xX58xX3dxX3exX9xX5bxX35xX4fxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX43xX9xX23xX92xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXbxX65xXc4xX3dxX9xX5bxX8dxX9xX2fxXa09xX9xXa1xX4bxX759xX2cxX9xX33xXaxXadxXbxX9xX2fxX29dxX3dxX3exX9xXbxX65xXc4xX3dxX9xXcxX92xXbxX9xX2fxX41xX9xXa1xX8dxX35xX9xXbxX65xX50xX26xX5cxX3dxX9xXaxXb1xX3dxXaxX132xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX47dxX24xX50xX65xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5bxX35xX17xXbxX3dxX18xXcx169c0xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe