Can Lộc tập trung khắc phục những nội dung theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
(Baohatinh.vn) - Tháng 10/2018, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc và các cá nhân liên quan. Từ đó đến nay, các cấp ở Can Lộc đã tập trung khắc phục các nội dung trọng tâm.
49bex77a5xa133x9b67xbb46x61eaxbc2bx99ccxb2c5xX7x98cbx760ex6c17x4ce1x73ffx7e07xX5x5c93xXax7738x7b5axX6x8bcexX3xbd1ax8947xX4xX3xXex742exXbxX3xXex922bxa866xX15xa55fxX3x6753xX1x891dxX4xX3xXbxX1xca45xX4xX3xX15xX1xad34xX15xX23xX3xX15xX18xXdxX3xa950xX21xX15xX23xX3xXexX1xX10x66a1xX3xX25x5b7fxXexX3xX5xX21xX1cxX15xX3xX4x974fxX6xX3xb0e9x72e2xX3xcd07xX6xX15xX3x8c78xXdx8b5cx5f39xX3xXexX20xX6xX3xXcx7939xX15xX1xX3xX4dxX51xX0xa7e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx51abxX10xX6xX39xXaxX12xXcxX1xafe3xX15xX23xX3xX2x76fbxX68xbc06xX84xX2x7190xc09cxX3xc5d0xc2e4xX57xXcxX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xX3xX77x554dxX3xXcxc9f2xX15xX1xX3xX53xX6xX15xX3xX1xX9axX15xX1xX3xXexX1x6f7dxX15xX23xX3xX53xX7fxX41xX3xX25xX44xXexX3xX5xX21xX1cxX15xX3xX25xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xX25xX1xXdxX3xX4x50f3xX3xX39x4f9dxX21xX3xX1xXdx7868xX21xX3x627fxXdxX3xXbxX1xbc1dxX5axX3xcc1dxce0fxXdxX3xXd6xb34fxXdxX3xX8dxX6xX15xX3xXcxX1x9855x4ed1xX15xX23xX3xXd6xX2cxX3xX77xX21xX51xXd3xX15xX3xX4dxX51xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXd6xX9axX3xX4xX7fxX4xX3xX4xX7fxX3xX15xX1xb403xX15xX3xX5xXdx5920xX15xX3x4bfbxX21xX6xX15xcfabxX3xXcx5c8fxX3xXdexXcbxX3xXdexX44xX15xX3xX15xX6xX51xX8axX3xX4xX7fxX4xX3xX4xXcexXbxX3x9f1cxX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXdex75b3xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX1xX27xX4xX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX4xX7fxX4xX3xX15xX18xXdxX3xX39xX21xX15xX23xX3xXexX20xbbd0xX15xX23xX3xXexX111xX5axX11dxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX41xX39xX51xXaxX12x9fcaxX23xX6xX51xX3xX7xX6xX21xX3xX25xX44xXexX3xX5xX21xX1cxX15xX8axX3xX8dxX6xX15xX3xXcxX1xXecxXedxX15xX23xX3xXd6xX2cxX3xX77xX21xX51xXd3xX15xX3xX4dxX51xX8axX3xX8cxX8dxX183x4a3fxX3xX1xX21xX51xXd3xX15xX3xXd6xX9axX3xX4xX7fxX4xX3xX4xX7fxX3xX15xX1xX111xX15xX3xX5xXdxX116xX15xX3xX119xX21xX6xX15xX3xXdexX141xX3xXexab73xX3xX4xX1xab9bxX4xX3xX25xXdxX59xX5axX3xXdexXdxX59xX5axX8axX3xX20x84d8xXexX3xX25xXdxX15xX1xX3xX15xX23xX1xXdxXd3xX5axX3xXd6x98dbxX3xX15xX1xX31xX15xX23xX3xX25xX1xX21xX51xX44xXexX3xXdexXdxX59xX5axX8axX3xXexb734xX15xX3xXexXdbxXdxX3xXexX20xX41xX15xX23xX3xX5xX141xX15xX1xX3xXdexXdbxX41xX8axX3xX4xX1xX61xX3xXdexXdbxX41xX8axX3xXexX1d6xX3xX4xX1xX1daxX4xX3xXexX1x6822xX4xX3xX1xXdxXd3xX15xX3xXd6xXdxXd3xX4xX3xX119xX21xcd34xX15xX3xX5x6c43xX8axX3xX7x86dcxX3xX39xX2cxX15xX23xX3xXdexXcexXexX3xXdexX6xXdxX3xXexX120xX3xX15xcb0dxX5axX3xX86xX84xX2x4e3cxX3x9084xX3xX86xX84xX2xade4xX11dxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX41xX39xX51xXaxX12xX8dxXcx9113xX3xX77xX21xX51xXd3xX15xX3xX4dxX51xX3xX4x82b0xX15xX23xX3xXdexX141xX3xXexXdxX44xX15xX3xX1xX9axX15xX1xX3xX53xX9axX15xX3xX23xXdxX6xX41xX8axX3xX4xXacxX15xX23xX3xX53xXdfxX3xX119xX21xX51xX44xXexX3xXdexb336xX15xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xX9axX15xX1xX3xX25x78cdxX3xX5xX21xX1cxXexX3xX5axX18xXexX3xX7xXdfxX3xX4xX7fxX15xX3xX53xX18xX8axX3xXexX20xX41xX15xX23xX3xXdexXcbxX3xX4xXcbxX3xX5xX141xX15xX1xX3xXdexXdbxX41xX3xX8cxX8dxX183xX1b1xX3xX1xX21xX51xXd3xX15xX11dxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX41xX39xX51xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX5axX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXax560axXdxX39xXexX1x4cb2xX3x701dxX2x6401xXbxc2fbxb84exX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX341xX3x4e9axX2xX84xXbxX347xX348xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX341xX68xX68xXdxX11dxX53xX6xX41xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11dxXd6xX15xX68xX15xX10xX33cxX7xX68xX2x5079xX352xX269xX68xX2xX86xX89xX39xX84xX86xX2xX269xX345xX2xX84xXexX352xX352xX352xX2xX37bxX5xX84xX11dx5c7bxXbxX23x7c9exX20xX9xX89xX352xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX1xX27xX4xX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX15xX1xX31xX15xX23xX3xX15xX18xXdxX3xX39xX21xX15xX23xX3xXexX1xX10xX41xX3xX25xX44xXexX3xX5xX21xX1cxX15xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX41xX15xXaxX12x59a4xXe3xXdxX3xXdexX111xX51xX8axX3xac00xX1xXcbxX3xX8dxa1cdxX3xXexX1xXecxX3xXcxX1xXecxXedxX15xX23xX3xXexX20xX239xX4xX3xX77xX21xX51xXd3xX15xX3xX4dxX51xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3x8c6exb1daxX15xX23xX3xXcxX20xc07axX15xX3xX41cxX1xX41xX15xX23xX3xXdexX141xX3xX4xX1xX4dxX3xXexX20x58e3xX3xX4xX21xX18xX4xX3xX5xX9axX5axX3xXd6xXdxXd3xX4xX3xXd6xXe3xXdxX3xX444xX248xX15xX23xX3xX4dxX51xX3xXexX1xX2bfxX3xXexX20xXcexX15xX3xX183xX23xX1xadffxX15xX3xXdexX59xX3xXdexXacxX15xX3xXdexXdfxX4xX3xX23xXdxX248xXdxX3xX119xX21xX51xX44xXexX3xX4xX7fxX4xX3xXd6xXecxXe3xX15xX23xX3xX5axX27xX4xX8axX3xXexX20fxX15xX3xXdexX166xX15xX23xX3xXexX20xX41xX15xX23xX3xX119xX21xX248xX15xX3xX5xX24cxX3xXdexXcexXexX3xXdexX6xXdxX11dxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX41xX39xX51xXaxX12xX8dxX7fxX5axX3xX7xX7fxXexX3xX15xX18xXdxX3xX39xX21xX15xX23xX3xX25xX44xXexX3xX5xX21xX1cxX15xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xX8axX3xX8dxXcxX289xX3xX77xX21xX51xXd3xX15xX3xX4dxX51xX3xXdexX141xX3xX25xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xX444xX248xX15xX23xX3xX4dxX51xX3xXexX1xX2bfxX3xXexX20xXcexX15xX3xX183xX23xX1xX485xX15xX3xXd6xX1f9xX3xXd6xXdxXd3xX4xX3xX4xX1xX41xX3xXexX1xX21xX116xX3xXdexXcexXexX3xX7xX248xX15xX3xX347xX21xXcexXexX8axX3xX25xXdxX15xX1xX3xX39xX41xX6xX15xX1xX3xXdexXdfxXdxX3xXd6xXe3xXdxX3xXexX1d6xX3xX4xX1xX1daxX4xX8axX3xX4xX7fxX3xX15xX1xX111xX15xX11dxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX41xX39xX51xXaxX12xX8dxXcxX289xX3xX77xX21xX51xXd3xX15xX3xX4dxX51xX3xXdexX141xX3xX53xX6xX15xX3xX1xX9axX15xX1xX3xXcxX1xXacxX15xX23xX3xX53xX7fxX41xX3xX7xXdfxX3xX343xX84xX343x62a7xXcxX8dxX68xX77xX8cxX8axX3xX15xX23xX9axX51xX3xX2xX84xX68xX2xX86xX68xX86xX84xX2xX89xX3xX4xX1xX61xX3xX20x8198xX3xX15xX1xX31xX15xX23xX3xX15xX18xXdxX3xX39xX21xX15xX23xX3xXexX1xX2bfxX3xXexX20xXcexX15xX3xX4xX44bxX15xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX23xXdxX248xXdxX3xX119xX21xX51xX44xXexX3xXd6xX1f9xX3xX4xX1xX41xX3xXexX1xX21xX116xX3xXdexXcexXexX3xX7xX248xX15xX3xX347xX21xXcexXexX8axX3xX25xXdxX15xX1xX3xX39xX41xX6xX15xX1xX8axX3xX4xb6a4xX15xX23xX3xXd6xXe3xXdxX3xXdexXcbxX3xX5xX9axX3xX15xX1xXdxXd3xX5axX3xXd6xX2cxX3xX4xX1xX61xX15xX1xX3xXexX20xX6xX15xX23xX3xXdexXacxX3xXexX1xX2bfxX11dxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX41xX39xX51xXaxX12xX413xXe3xXdxX3xXdexX111xX51xX8axX3xX41cxX1xXcbxX3xX8dxX421xX3xXexX1xXecxX3xXcxX1xXecxXedxX15xX23xX3xXexX20xX239xX4xX3xX77xX21xX51xXd3xX15xX3xX4dxX51xX3xX444xX445xX15xX23xX3xXcxX20xX44bxX15xX3xX41cxX1xX41xX15xX23xX3xXdexX141xX3xX4xX1xX4dxX3xXexX20xX45dxX3xX4xX21xX18xX4xX3xX5xX9axX5axX3xXd6xXdxXd3xX4xX3xXd6xXe3xXdxX3xX444xX248xX15xX23xX3xX4dxX51xX3xXexX1xX2bfxX3xXexX20xXcexX15xX3xX183xX23xX1xX485xX15xX3xXdexX59xX3xXdexXacxX15xX3xXdexXdfxX4xX3xX23xXdxX248xXdxX3xX119xX21xX51xX44xXexX3xX4xX7fxX4xX3xXd6xXecxXe3xX15xX23xX3xX5axX27xX4xX8axX3xXexX20fxX15xX3xXdexX166xX15xX23xX3xXexX20xX41xX15xX23xX3xX119xX21xX248xX15xX3xX5xX24cxX3xXdexXcexXexX3xXdexX6xXdxX3xXd6xX9axX3xXexX1xX239xX4xX3xX1xXdxXd3xX15xX3xX4xX7fxX4xX3xX15xX18xXdxX3xX39xX21xX15xX23xX3xXexX1xX10xX41xX3xX25xX44xXexX3xX5xX21xX1cxX15xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xX11dxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX41xX39xX51xXaxX12xXcxX1xX10xX41xX3xXexX1xXacxX15xX23xX3xXexXdxX15xX3xXexX120xX3xX8cxX8dxX183xX1b1xX3xXexX1xX2bfxX3xXexX20xXcexX15xX3xX183xX23xX1xX485xX15xX8axX3xX15xX23xX6xX51xX3xX25xX1xXdxX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xX3xXd6xX9axX3xX8dxXcxX289xX3xX77xX21xX51xXd3xX15xX3xX4dxX51xX3xX4xXcbxX3xXexX1xXacxX15xX23xX3xX53xX7fxX41xX3xX25xX44xXexX3xX5xX21xX1cxX15xX8axX3xXdexX2bfxX6xX3xXbxX1xXecx737bxX15xX23xX3xXdexX141xX3xX20xX9axX3xX7xX41xX7fxXexX3xX1x9cf3xXbxX3xXdexX20fxX15xX23xX3xXexX1xX21xX116xX3xXdexXcexXexX8axX3xXdexXdfxXdxX3xX4xX1xXdxX44xX21xX3xX5axX2cxX4xX3xXdexX421xX4xX1xX3xX7xX250xX3xX39xX2cxX15xX23xX3xXdexXcexXexX3xXd6xXe3xXdxX3xX1xXdxXd3xX15xX3xXexX20xXdbxX15xX23xX3xX7xX250xX3xX39xX2cxX15xX23xX3xXexXdbxXdxX3xX89xX3xX1xX18xX3xX23xXdxX6xX3xXdexX45dxX15xX1xX11dxX3xX8cxX8dxX183xX1b1xX3xXexX1xX2bfxX3xXexX20xXcexX15xX3xX4xX295xX15xX23xX3xXdexX141xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX5xX24cxX3xX1xX80fxXbxX3xXdexX20fxX15xX23xX3xXexX1xX21xX116xX3xXdexXcexXexX3xXdexXdfxXdxX3xXd6xXe3xXdxX3xXacxX15xX23xX3xX8dxX640xXdxX3xX289xX263xX15xX3xXcxX1xX6xX41xX3xXd6xX9axX3xX183xX23xX21xX51x4e5bxX15xX3xX183xX1xXecxX3xX17xX24cxX3xX39xX41xX3xX7xX250xX3xX39xX2cxX15xX23xX3xXdexXcexXexX3xX25xX1xXacxX15xX23xX3xX1xXdxXd3xX21xX3xX119xX21xX248xX11dxX3xX13xX640xX15xX23xX3xXdexXcbxX8axX3xX8cxX8dxX183xX1b1xX3xXexX1xX2bfxX3xXexX20xXcexX15xX3xX183xX23xX1xX485xX15xX3xX20xX9axX3xX7xX41xX7fxXexX3xX4xX7fxX4xX3xX5axXacxX3xX1xX45dxX15xX1xX3xXexX1xX21xX116xX3xXdexXcexXexX3xXdexX59xX3xXbxX1xX7fxXexX3xXexX20xXdxX59xX15xX3xX25xXdxX15xX1xX3xXexX44xX8axX3xX15xX1xXcexXexX3xX5xX9axX3xX4xX7fxX4xX3xX5axXacxX3xX1xX45dxX15xX1xX3xX4xX1xXecxX6xX3xXbxX1xX7fxXexX3xX1xX21xX51xX3xX1xXdxXd3xX21xX3xX119xX21xX248xX3xX15xX1xXecxX3xXexX1xX248xX3xX4xX7fxX3xXexX1xX10xX41xX3xXexX1xXedxXdxX3xXd6xX2cxX3xX25xX44xXexX3xX1xX80fxXbxX3xX4xX1xX263xX15xX3xX15xX21xXacxXdxX3xX23xXdxX6xX3xX4xX44bxX5axX11dxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX41xX39xX51xXaxX12xX57xX44xXexX3xX5xX21xX1cxX15xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xX3xX51xX116xX21xX3xX4xX44bxX21xX3xX8dxXcxX289xX3xX77xX21xX51xXd3xX15xX3xX4dxX51xX3xX4xX1xX61xX3xXdexXdbxX41xX3xX8cxX8dxX183xX1b1xX3xX1xX21xX51xXd3xX15xX3xX347xX10xX5axX3xX347xb4b8xXexX8axX3xX347xX250xX3xX5xX24cxX8axX3xXexX1xX21xX3xX1xX20fxXdxX3xX7xXdfxX3xXexXdxX1f9xX15xX3xX7xX250xX3xX39xX2cxX15xX23xX3xXdexXcexXexX3xX4x70a1xX15xX3xXexX1xXdxX44xX21xX3xX4xX4dxX6xX3xX1xX18xX3xXacxX15xX23xX341xX3xXcxX20xX44bxX15xX3xXcxX1xX44xX3x5d5cxX15xX1xX3x6ee1xX352xX84xX3xXexX20xXdxXd3xX21xX3xXdexX20fxX15xX23x8a0axX8axX3xX183xX23xX21xX51xX8bbxX15xX3xX77xX31xX21xX3x5deaxX7ffxX15xX3xXa43xX1xX7ffxX15xX3xX269xX37bxX3xXexX20xXdxXd3xX21xX3xXdexX20fxX15xX23xXa51xX3xX136xX3xXexX1xX2bfxX3xXexX20xXcexX15xX3xX183xX23xX1xX485xX15xX11dxX3xXcxX120xX3xX4xX1xX61xX3xXdexXdbxX41xX3xX4xX4dxX6xX3xX4xXcexXbxX3xXexX20xX116xX15xX8axX3xX4xX7ffxX3xX119xX21xX6xX15xX3xX4xX1xX21xX51xX116xX15xX3xX5axXacxX15xX3xX136xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXdexX141xX3xX23xX250xXdxX3xXexX1xXacxX15xX23xX3xX53xX7fxX41xX3xXdexX44xX15xX3xXexX20xX239xX4xX3xXexXdxX44xXbxX3xX4xX7fxX4xX3xX1xX18xX3xX23xXdxX6xX3xXdexX45dxX15xX1xX8axX3xXdexX20fxX15xX23xX3xXexX1xXedxXdxX3xXexX1d6xX3xX4xX1xX1daxX4xX3xX5xX9axX5axX3xXd6xXdxXd3xX4xX8axX3xX51xX116xX21xX3xX4xX44bxX21xX3xX4xX7fxX4xX3xX1xX18xX3xX4xX1xXcexXbxX3xX1xX9axX15xX1xX3xX15xX18xXbxX3xX7xXdfxX3xXexXdxX1f9xX15xX3xXexX20xX116xX15xX3xXd6xX9axX41xX3xX15xX23xX111xX15xX3xX7xX7fxX4xX1xX3xX183xX1xX9axX3xX15xXecxXe3xX4xX11dxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX41xX39xX51xXaxX12xX444xX44xX15xX3xX15xX6xX51xX8axX3xX1xX18xX3xXacxX15xX23xX3xX183xX23xX21xX51xX8bbxX15xX3xX77xX31xX21xX3xXa5fxX7ffxX15xX3xXdexX141xX3xXexX1xX239xX4xX3xX1xXdxXd3xX15xX3xXa43xX15xX18xXbxX3xX15xX23xX9axX51xX3xX86xX86xX68xX345xXa51xX348xX3xX1xX18xX3xXacxX15xX23xX3xXcxX20xX44bxX15xX3xXcxX1xX44xX3xXa3fxX15xX1xX8axX3xX5axX445xX4xX3xX39xX640xX3xX8cxX8dxX183xX1b1xX3xXexX1xX2bfxX3xXexX20xXcexX15xX3xXdexX141xX3xX15xX1xXdxX1f9xX21xX3xX5xX44bxX15xX3xX23xX250xXdxX3xXexX1xXacxX15xX23xX3xX53xX7fxX41xX3xXd6xX9axX3xXexX20xX239xX4xX3xXexXdxX44xXbxX3xX5xX9axX5axX3xXd6xXdxXd3xX4xX8axX3xX23xXdxX6xX41xX3xXexX20xX7fxX4xX1xX3xX15xX1xXdxXd3xX5axX3xX15xX1xXecxX15xX23xX3xXdexX44xX15xX3xX15xX6xX51xX3xXd6xc3e8xX15xX3xX4xX1xXecxX6xX3xX4xX1xXcexXbxX3xX1xX9axX15xX1xX11dxX3x60d3xX15xX23xX3xXa3fxX15xX1xX3xX4xXcbxX3xXdexX7ffxX15xX3xX347xXdxX15xX3xX23xXdxX6xX3xX1xXdbxX15xX3xXexX1xXedxXdxX3xX23xXdxX6xX15xX3xX15xX18xXbxX3xXd6xX9axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX9axX5axX3xX15xX1xXdxX1f9xX21xX3xXdexX80fxXexX3xX39xX41xX3xX1xX41xX9axX15xX3xX4xX248xX15xX1xX3xX25xX1xXcbxX3xX25xX1xX263xX15xX11dxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX41xX39xX51xX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX5axX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX20xX3xX39xXexX1xX21xX5axX53xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX33cxXdxX39xXexX1xX341xX3xX343xX2xX345xXbxX347xX348xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX341xX3xX352xX2xX84xXbxX347xX348xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX11dxX53xX6xX41xX1xX6xXexXdxX15xX1xX11dxXd6xX15xX68xX15xX10xX33cxX7xX68xX2xX37bxX352xX269xX68xX2xX84xX345xX39xX84xX86xX2xX345xX270xX86xX345xXexX37bxX343xX37bxX345xX5xX269xX5c9xX2xX86xX89xX39xX84xX86xX2xX269xX270xX269xX343xXexX352xX2xX343xX352xX352xX5xX84xX11dxX393xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX1xX27xX4xX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX15xX1xX31xX15xX23xX3xX15xX18xXdxX3xX39xX21xX15xX23xX3xXexX1xX10xX41xX3xX25xX44xXexX3xX5xX21xX1cxX15xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX41xX15xXaxX12xXa5fxX6xX21xX3xX25xX44xXexX3xX5xX21xX1cxX15xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xX8axX3xX444xX248xX15xX23xX3xX4dxX51xX8axX3xX8cxX8dxX183xX1b1xX3xXexX1xX2bfxX3xXexX20xXcexX15xX3xX183xX23xX1xX485xX15xX3xXdexX6xX15xX23xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX1xX27xX4xX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX4xX7fxX4xX3xX15xX18xXdxX3xX39xX21xX15xX23xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXdbxX5axX3xXexX20xX41xX15xX23xX3xX119xX21xX248xX15xX3xX5xX24cxX3xXdexXcexXexX3xXdexX6xXdxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX41xX39xX51xXaxX12xXcxX20xX41xX15xX23xX3xXexX1xXacxX15xX23xX3xX53xX7fxX41xX3xX25xX44xXexX3xX5xX21xX1cxX15xX3xXdexX141xX3xX53xX6xX15xX3xX1xX9axX15xX1xX8axX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xX3xX4xX295xX15xX23xX3xX4xX1xX61xX3xX20xX5e6xX3xXexX20xX7fxX4xX1xX3xX15xX1xXdxXd3xX5axX3xX4xX4dxX6xX3xX13xX1xX4dxX3xXexX2bfxX4xX1xX3xX8cxX8dxX183xX1b1xX3xX1xX21xX51xXd3xX15xX3xXd6xX1f9xX3xX4xX7fxX4xX3xX15xX18xXdxX3xX39xX21xX15xX23xX3xX5xXdxX116xX15xX3xX119xX21xX6xX15xX3xXdexX44xX15xX3xX119xX21xX248xX15xX3xX5xX24cxX3xXdexXcexXexX3xXdexX6xXdxX8axX3xXexX20xX41xX15xX23xX3xXdexXcbxX3xX4xXcbxX3xXd6xXdxXd3xX4xX3xX347xX10xX5axX3xX347xX9f9xXexX8axX3xX347xX250xX3xX5xX24cxX3xXexX20xX7fxX4xX1xX3xX15xX1xXdxXd3xX5axX3xXd6xX45dxX3xX25xX1xXacxX15xX23xX3xX25xX2bfxXbxX3xXexX1xXedxXdxX8axX3xX15xX23xX1xXdxX116xX5axX3xXexX1e9xX4xX3xXdexXdfxXdxX3xXd6xXe3xXdxX3xX4xX7fxX4xX3xXexX1d6xX3xX4xX1xX1daxX4xX8axX3xX4xX7fxX3xX15xX1xX111xX15xX3xX4xXcbxX3xXd6xXdxX3xXbxX1xXdbxX5axX3xXexX20xX166xX15xX23xX3xX23xXdxX6xX41xX3xXdexXcexXexX3xX136xX8axX3xX4xX1xX41xX3xXexX1xX21xX116xX3xXdexXcexXexX8axX3xX39xXc1axX15xX3xXdexX44xX15xX3xXd6xXdxXd3xX4xX3xX23xXdxX6xX41xX3xXdexXcexXexX8axX3xX4xX1xX41xX3xXexX1xX21xX116xX3xXdexXcexXexX3xX7xX6xXdxX3xX119xX21xX51xX3xXdexX2bfxX15xX1xX8axX3xXexX20xX7fxXdxX3xXexX1x9a6bxX5axX3xX119xX21xX51xX1f9xX15xX3xXd6xXc1axX15xX3xXexX7fxXdxX3xX39xXdxX8bbxX15xX3xX7xX6xX21xX3xX25xX1xXdxX3xXexX1xX239xX4xX3xX1xXdxXd3xX15xX3x7c39xX21xX51xX44xXexX3xXdexX2bfxX15xX1xX3xX7xXdfxX341xX3xX86xX84xX84xX345xX68xXfd1xX444xX5c9xX8cxX8dxX183xX1b1xX8axX3xX15xX23xX9axX51xX3xX2xX269xX68xX270xX68xX86xX84xX2xX86xX3xX4xX4dxX6xX3xX8cxX8dxX183xX1b1xX3xXexX61xX15xX1xX11dxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX41xX39xX51xXaxX12xXcxX1xXedxXdxX3xX23xXdxX6xX15xX3xX119xX21xX6xX8axX3xX8cxX8dxX183xX1b1xX3xX1xX21xX51xXd3xX15xX3xXdexX141xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX20xX9axX3xX7xX41xX7fxXexX3xXd6xXdxXd3xX4xX3xX23xXdxX6xX41xX3xXdexXcexXexX3xXexX20xX7fxXdxX3xXexX1xXfa9xX5axX3xX119xX21xX51xX1f9xX15xX3xXexX20xX116xX15xX3xXdexX2bfxX6xX3xX53xX9axX15xX3xXdexX59xX3xX53xX7fxX41xX3xX4xX7fxX41xX3xXa5fxX136xX3xXcxX183x5f46xX413xXcxX11dxX3xX444xXecxX80fxX4xX3xX53xXdxX44xXexX8axX3xX5xXdxX116xX15xX3xX119xX21xX6xX15xX3xX15xX18xXdxX3xX39xX21xX15xX23xX3xX15xX9axX51xX8axX3xX5axX18xXexX3xX7xXdfxX3xXdexX2bfxX6xX3xXbxX1xXecxX7ffxX15xX23xX3xX136xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXdexX6xX15xX23xX3xXdexX59xX3xX347xX248xX51xX3xX20xX6xX3xXexX45dxX15xX1xX3xXexX20xXdbxX15xX23xX3xX4xX1xX41xX3xX15xX23xXecxXedxXdxX3xX39xX111xX15xX3xXexX1xX21xX116xX3xXdexXcexXexX3xXbxX1xX7fxXexX3xXexX20xXdxX59xX15xX3xX5axXacxX3xX1xX45dxX15xX1xX3xX25xXdxX15xX1xX3xXexX44xX8axX3xX15xX1xXecxX15xX23xX3xX39xX41xX3xX119xX21xX248xX15xX3xX5xX24cxX3xX5x9fa3xX15xX23xX3xX5xb3d0xX41xX8axX3xX5axX18xXexX3xX7xXdfxX3xX1xX18xX3xX39xX111xX15xX3xXdexX141xX3xX347xX111xX51xX3xX39xX239xX15xX23xX3xX4xX7fxX4xX3xX4xXacxX15xX23xX3xXexX20xX45dxX15xX1xX3xX25xXdxX116xX15xX3xX4xXdfxX3xXexX20xX7fxXdxX3xXbxX1xX9f9xXbxX11dxX3xX13xX7fxX4xX3xX4xXcexXbxX3xX136xX3xX1xX21xX51xXd3xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXdexX6xX15xX23xX3xXexX45dxX5axX3xX4xX7fxX4xX3xXbxX1xXecxX7ffxX15xX23xX3xX7fxX15xX3xX23xXdxX248xXdxX3xX119xX21xX51xX44xXexX3xX1d6xX15xX3xXexX1xX112dxX6xX3xXd6xXcexX15xX3xXdexX1f9xX3xX15xX9axX51xX11dxX0xX68xXbxX12xX0xX39xXdxXd6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xX20xX10xX5xX6xXexX10xX39xXaxX12xX0xX7xXexX20xX41xX15xX23xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX116xX15xX3xX119xX21xX6xX15xX341xX0xX68xX7xXexX20xX41xX15xX23xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5c9xXexX1xX21xX5axX53xX5c9xX6xX15xX39xX5c9xX7xX6xXbxX41xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xXecxX7ffxX15xX23xX3xXecxX7ffxX15xX23xX3xXdexX1f9xX3xX15xX23xX1xX2bfxX3xXexX1xXdxX3xX1xX9axX15xX1xX3xX25xX2cdxX3xX5xX21xX1cxXexX3xX8dxX6xX15xX3xXcxX1xXecxXedxX15xX23xX3xXd6xX2cxX3xX444xX248xX15xX23xX3xX4dxX51xX3xXcxX1cxXbxX3xXdexX41xX9axX15xX3x86ffxX263xX15xX23xX3xX39xX44bxX21xXaxX3xX1xX20xX10xae3fxX9xXaxX68xX4xX1xXdxX15xX1xX5c9xXexX20xXdxX68xX21xX51xX5c9xX53xX6xX15xX5c9xX25xXdxX10xX5axX5c9xXexX20xX6xX5c9xXexX20xX21xX41xX15xX23xX5c9xX21xX41xX15xX23xX5c9xX39xX10xX5c9xX15xX23xX1xXdxX5c9xXexX1xXdxX5c9xX1xX6xX15xX1xX5c9xX25xX51xX5c9xX5xX21xX6xXexX5c9xX53xX6xX15xX5c9xXexX1xX21xX41xX15xX23xX5c9xXd6xX21xX5c9xX39xX6xX15xX23xX5c9xX21xX51xX5c9xXexX6xXbxX5c9xX39xX41xX6xX15xX5c9xX347xX6xX15xX23xX5c9xX39xX6xX21xX68xX2xX89xX2xX345xX270xX343xX11dxX1xXexX5axXaxX12xX0xXdxX5axX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX68xX5axX10xX39xXdxX6xX68xX2xX86xX84xX68xX15xX10xX33cxX7xX68xX2xX37bxX352xX269xX68xX2xX84xX343xX39xX352xX2xX37bxX2xX89xX2xX37bxXexX352xX37bxX343xX270xX84xX5xX84xX11dxX393xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX1xX27xX4xX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX15xX1xX31xX15xX23xX3xX15xX18xXdxX3xX39xX21xX15xX23xX3xXexX1xX10xX41xX3xX25xX44xXexX3xX5xX21xX1cxX15xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX39xXdxXd6xX12xX0xX7xXexX20xX41xX15xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xXecxX7ffxX15xX23xX3xXecxX7ffxX15xX23xX3xXdexX1f9xX3xX15xX23xX1xX2bfxX3xXexX1xXdxX3xX1xX9axX15xX1xX3xX25xX2cdxX3xX5xX21xX1cxXexX3xX8dxX6xX15xX3xXcxX1xXecxXedxX15xX23xX3xXd6xX2cxX3xX444xX248xX15xX23xX3xX4dxX51xX3xXcxX1cxXbxX3xXdexX41xX9axX15xX3xX127bxX263xX15xX23xX3xX39xX44bxX21xXaxX3xX1xX20xX10xX1288xX9xXaxX68xX4xX1xXdxX15xX1xX5c9xXexX20xXdxX68xX21xX51xX5c9xX53xX6xX15xX5c9xX25xXdxX10xX5axX5c9xXexX20xX6xX5c9xXexX20xX21xX41xX15xX23xX5c9xX21xX41xX15xX23xX5c9xX39xX10xX5c9xX15xX23xX1xXdxX5c9xXexX1xXdxX5c9xX1xX6xX15xX1xX5c9xX25xX51xX5c9xX5xX21xX6xXexX5c9xX53xX6xX15xX5c9xXexX1xX21xX41xX15xX23xX5c9xXd6xX21xX5c9xX39xX6xX15xX23xX5c9xX21xX51xX5c9xXexX6xXbxX5c9xX39xX41xX6xX15xX5c9xX347xX6xX15xX23xX5c9xX39xX6xX21xX68xX2xX89xX2xX345xX270xX343xX11dxX1xXexX5axXaxX12xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xXecxX7ffxX15xX23xX3xXecxX7ffxX15xX23xX3xXdexX1f9xX3xX15xX23xX1xX2bfxX3xXexX1xXdxX3xX1xX9axX15xX1xX3xX25xX2cdxX3xX5xX21xX1cxXexX3xX8dxX6xX15xX3xXcxX1xXecxXedxX15xX23xX3xXd6xX2cxX3xX444xX248xX15xX23xX3xX4dxX51xX3xXcxX1cxXbxX3xXdexX41xX9axX15xX3xX127bxX263xX15xX23xX3xX39xX44bxX21xX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX20xX41xX15xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xXcxX120xX3xX15xX23xX9axX51xX3xX86xX89xX3xX5c9xX3xX269xX84xX68xX2xX84xX3xXexXdbxXdxX3xX77xX9axX3xX183xX18xXdxX8axX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX21xX15xX23xX3xXecxX7ffxX15xX23xX3xXdexX141xX3xX1xX166xXbxX3xX25xb2c7xX3xX352xX84xX3xX39xXecxXe3xXdxX3xX7xX239xX3xX4xX1xX4dxX3xXexX20xX45dxX3xX4xX4dxX6xX3xXdexX20fxX15xX23xX3xX4xX1xX421xX3xXcxX20xX44bxX15xX3xX13xXfa9xX5axX3xXcxX1e9xX8axX3xX8dxX421xX3xXexX1xXecxX3xXcxX20xX21xX15xX23xX3xXecxX7ffxX15xX23xX3xX444xX248xX15xX23xX8axX3xX13xX1xX4dxX3xX15xX1xXdxXd3xX5axX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX20xX21xX15xX23xX3xXecxX7ffxX15xX23xX11dxX3xXcxXdbxXdxX3xX25xX1542xX3xX1xX166xXbxX3xX15xX9axX51xX8axX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXa43xX8cxX8dxX57xXcxXa51xX3xXcxX20xX21xX15xX23xX3xXecxX7ffxX15xX23xX3xXdexX141xX3xX347xX10xX5axX3xX347xX9f9xXexX8axX3xX25xX44xXexX3xX5xX21xX1cxX15xX3xX5axX18xXexX3xX7xXdfxX3xX15xX18xXdxX3xX39xX21xX15xX23xX3xX7xX6xX21xX11dxX0xX68xXbxX12xX0xX68xX39xXdxXd6xX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX183xX23xX9axX15xX1xX3xX25xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xX444xX248xX15xX23xX3xX23xXcbxXbxX3xXbxX1xX44bxX15xX3xX4xX4dxX15xX23xX3xX4xXdfxX3xX15xXdxX1f9xX5axX3xXexXdxX15xX3xXexX20xX41xX15xX23xX3xX347xX141xX3xX1xX18xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX1288xX9xXaxX68xX347xX6xX51xX5c9xX39xX21xX15xX23xX5c9xX39xX6xX15xX23xX68xX15xX23xX6xX15xX1xX5c9xX25xXdxX10xX5axX5c9xXexX20xX6xX5c9xX39xX6xX15xX23xX5c9xX23xX41xXbxX5c9xXbxX1xX6xX15xX5c9xX4xX21xX15xX23xX5c9xX4xX41xX5c9xX15xXdxX10xX5axX5c9xXexXdxX15xX5c9xXexX20xX41xX15xX23xX5c9xX347xX6xX5c9xX1xX41xXdxX68xX2xX89xX84xX270xX84xX269xX11dxX1xXexX5axXaxX12xX0xXdxX5axX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX68xX5axX10xX39xXdxX6xX68xX2xX86xX84xX68xX15xX10xX33cxX7xX68xX2xX37bxX352xX2xX68xX2xX84xX343xX39xX269xX84xX345xX352xX89xX269xX89xXexX345xX270xX37bxX343xX5xX345xX5c9xX2xX84xX343xX39xX269xX2xX270xX84xX352xX2xX84xXexX86xX269xX352xX352xX269xX5xX84xX11dxX393xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX1xX27xX4xX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX15xX1xX31xX15xX23xX3xX15xX18xXdxX3xX39xX21xX15xX23xX3xXexX1xX10xX41xX3xX25xX44xXexX3xX5xX21xX1cxX15xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX39xXdxXd6xX12xX0xX7xXexX20xX41xX15xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX183xX23xX9axX15xX1xX3xX25xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xX444xX248xX15xX23xX3xX23xXcbxXbxX3xXbxX1xX44bxX15xX3xX4xX4dxX15xX23xX3xX4xXdfxX3xX15xXdxX1f9xX5axX3xXexXdxX15xX3xXexX20xX41xX15xX23xX3xX347xX141xX3xX1xX18xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX1288xX9xXaxX68xX347xX6xX51xX5c9xX39xX21xX15xX23xX5c9xX39xX6xX15xX23xX68xX15xX23xX6xX15xX1xX5c9xX25xXdxX10xX5axX5c9xXexX20xX6xX5c9xX39xX6xX15xX23xX5c9xX23xX41xXbxX5c9xXbxX1xX6xX15xX5c9xX4xX21xX15xX23xX5c9xX4xX41xX5c9xX15xXdxX10xX5axX5c9xXexXdxX15xX5c9xXexX20xX41xX15xX23xX5c9xX347xX6xX5c9xX1xX41xXdxX68xX2xX89xX84xX270xX84xX269xX11dxX1xXexX5axXaxX12xX183xX23xX9axX15xX1xX3xX25xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xX444xX248xX15xX23xX3xX23xXcbxXbxX3xXbxX1xX44bxX15xX3xX4xX4dxX15xX23xX3xX4xXdfxX3xX15xXdxX1f9xX5axX3xXexXdxX15xX3xXexX20xX41xX15xX23xX3xX347xX141xX3xX1xX18xXdxX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX20xX41xX15xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX13xXcbxX3xXexX1xX59xX3xX15xXcbxXdxX8axX3xX4xX1xXecxX6xX3xX4xXcbxX3xXexX1xXedxXdxX3xXdexXdxX59xX5axX3xX15xX9axX41xX8axX3xX4xXacxX15xX23xX3xXexX7fxX4xX3xX25xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX8axX3xX23xXdxX7fxX5axX3xX7xX7fxXexX3xXd6xX9axX3xXexX1xXdxX3xX1xX9axX15xX1xX3xX25xX2cdxX3xX5xX21xX1cxXexX3xX4xX4dxX6xX3xX444xX248xX15xX23xX3xXdexXecxX80fxX4xX3xX119xX21xX6xX15xX3xXexX111xX5axX8axX3xXexX1xX21xX3xX1xX1e9xXexX3xX7xX239xX3xX4xX1xX1e9xX3xX24cxX3xX4xX4dxX6xX3xX39xXecxX3xX5xX21xX1cxX15xX3xX15xX1xXecxX3xX15xX1xX31xX15xX23xX3xX15xX263xX5axX3xX23xX44bxX15xX3xXdexX111xX51xX11dxX3xXcxX1xX9axX15xX1xX3xX119xX21xX248xX3xXdexXcbxX3xX23xX1xXdxX3xX15xX1xX1cxX15xX3xX119xX21xX51xX44xXexX3xXexX111xX5axX3xX4xX1xX421xX15xX1xX3xXexX20xX2bfxX3xX5xXe3xX15xX3xX4xX4dxX6xX3xX444xX248xX15xX23xX3xX4xX640xX15xX23xX3xX7xX239xX3xX15xab43xX3xX5xX239xX4xX8axX3xXexX20xX7fxX4xX1xX3xX15xX1xXdxXd3xX5axX3xXd6xX9axX3xXexX20xX45dxX15xX1xX3xXdexX18xX3xX15xX23xX1xXdxXd3xXbxX3xXd6xX2cxX3xX15xX23xX9axX51xX3xX4xX9axX15xX23xX3xX4xX6xX41xX3xX4xX4dxX6xX3xXdexX18xXdxX3xX15xX23xX295xX3xX5xX9axX5axX3xX4xXacxX15xX23xX3xXexX7fxX4xX3xX25xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX8axX3xX23xXdxX7fxX5axX3xX7xX7fxXexX3xX4xX4dxX6xX3xX444xX248xX15xX23xX3xX136xX3xX77xX9axX3xXcxX9dxX15xX1xX11dxX0xX68xXbxX12xX0xX68xX39xXdxXd6xX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX444xX1daxX4xX3xXcxX1xX166xX3xX7xXe3xX5axX3xX1xX41xX9axX15xX3xXexX1xX9axX15xX1xX3xXdexX7fxX15xX1xX3xX23xXdxX7fxX3xX4xX7fxX15xX3xX53xX18xX8axX3xX7xaaa2xX15xX3xX7xX9axX15xX23xX3xXdexX59xX3xX4xXcbxX3xX53xX18xX3xX5axX7fxX51xX3xX5axXe3xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX1288xX9xXaxX68xX347xX6xX51xX5c9xX39xX21xX15xX23xX5c9xX39xX6xX15xX23xX68xX39xX21xX4xX5c9xXexX1xX41xX5c9xX7xX41xX5axX5c9xX1xX41xX6xX15xX5c9xXexX1xX6xX15xX1xX5c9xX39xX6xX15xX1xX5c9xX23xXdxX6xX5c9xX4xX6xX15xX5c9xX53xX41xX5c9xX7xX6xX15xX5c9xX7xX6xX15xX23xX5c9xX39xX10xX5c9xX4xX41xX5c9xX53xX41xX5c9xX5axX6xX51xX5c9xX5axX41xXdxX68xX2xX270xX89xX89xX343xX270xX11dxX1xXexX5axXaxX12xX0xXdxX5axX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX68xX5axX10xX39xXdxX6xX68xX2xX86xX84xX68xX15xX10xX33cxX7xX68xX2xX37bxX269xX343xX68xX2xX269xX269xX39xX86xX2xX2xX269xX270xX352xX89xXexX345xX89xX269xX343xX343xX5xX84xX11dxX393xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX1xX27xX4xX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX15xX1xX31xX15xX23xX3xX15xX18xXdxX3xX39xX21xX15xX23xX3xXexX1xX10xX41xX3xX25xX44xXexX3xX5xX21xX1cxX15xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX39xXdxXd6xX12xX0xX7xXexX20xX41xX15xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX444xX1daxX4xX3xXcxX1xX166xX3xX7xXe3xX5axX3xX1xX41xX9axX15xX3xXexX1xX9axX15xX1xX3xXdexX7fxX15xX1xX3xX23xXdxX7fxX3xX4xX7fxX15xX3xX53xX18xX8axX3xX7xX1a0cxX15xX3xX7xX9axX15xX23xX3xXdexX59xX3xX4xXcbxX3xX53xX18xX3xX5axX7fxX51xX3xX5axXe3xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX1288xX9xXaxX68xX347xX6xX51xX5c9xX39xX21xX15xX23xX5c9xX39xX6xX15xX23xX68xX39xX21xX4xX5c9xXexX1xX41xX5c9xX7xX41xX5axX5c9xX1xX41xX6xX15xX5c9xXexX1xX6xX15xX1xX5c9xX39xX6xX15xX1xX5c9xX23xXdxX6xX5c9xX4xX6xX15xX5c9xX53xX41xX5c9xX7xX6xX15xX5c9xX7xX6xX15xX23xX5c9xX39xX10xX5c9xX4xX41xX5c9xX53xX41xX5c9xX5axX6xX51xX5c9xX5axX41xXdxX68xX2xX270xX89xX89xX343xX270xX11dxX1xXexX5axXaxX12xX444xX1daxX4xX3xXcxX1xX166xX3xX7xXe3xX5axX3xX1xX41xX9axX15xX3xXexX1xX9axX15xX1xX3xXdexX7fxX15xX1xX3xX23xXdxX7fxX3xX4xX7fxX15xX3xX53xX18xX8axX3xX7xX1a0cxX15xX3xX7xX9axX15xX23xX3xXdexX59xX3xX4xXcbxX3xX53xX18xX3xX5axX7fxX51xX3xX5axXe3xXdxX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX20xX41xX15xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xXa5fxX7fxX15xX23xX3xX2xX84xX68xX37bxX8axX3xX39xXecxXe3xXdxX3xX7xX239xX3xX4xX1xX4dxX3xXexX20xX45dxX3xX4xX4dxX6xX3xX8dxX421xX3xXexX1xXecxX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xX3xX17xX116xX3xX444xX45dxX15xX1xX3xXa5fxX7ffxX15xX3xXd6xX9axX3xX13xX1xX4dxX3xXexX2bfxX4xX1xX3xX8cxX8dxX183xX1b1xX3xXexX61xX15xX1xX3xXcxX20xX44bxX15xX3xXcxXdxX44xX15xX3xX77xXecxX15xX23xX8axX3xXcxX1xXecxXedxX15xX23xX3xXexX20xX239xX4xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xX3xX77xX9axX3xXcxX9dxX15xX1xX3xX4xXcbxX3xX53xX21xX1d6xXdxX3xX5xX9axX5axX3xXd6xXdxXd3xX4xX3xXd6xXe3xXdxX3xX5axX18xXexX3xX7xXdfxX3xX347xX141xX3xXexX1xX21xX18xX4xX3xX39xXdxXd3xX15xX3xX7xX27xXbxX3xX347xX44xXbxX3xXexX20xX116xX15xX3xXdexX2bfxX6xX3xX53xX9axX15xX3xX444xX1daxX4xX3xXcxX1xX166xX3xXd6xX9axX3xX8dxXcxX289xX3xX77xX21xX51xXd3xX15xX3xX4dxX51xX3xX444xX1daxX4xX3xXcxX1xX166xX3xXd6xX1f9xX3xXexX20xXdxX59xX15xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX7xX27xXbxX3xX347xX44xXbxX3xXdexX7ffxX15xX3xXd6xX2bfxX3xX1xX9axX15xX1xX3xX4xX1xX421xX15xX1xX3xX4xXcexXbxX3xX347xX141xX11dxX0xX68xXbxX12xX0xX68xX39xXdxXd6xX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXacxX15xX23xX3xX53xX7fxX41xX3xX25xX44xXexX3xX119xX21xX248xX3xX25xX1542xX3xX1xX166xXbxX3xXexX1xX1daxX3xX86xX345xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xX3xX77xX9axX3xXcxX9dxX15xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX1288xX9xXaxX68xX347xX6xX51xX5c9xX39xX21xX15xX23xX5c9xX39xX6xX15xX23xX68xXexX1xX41xX15xX23xX5c9xX53xX6xX41xX5c9xX25xX10xXexX5c9xX119xX21xX6xX5c9xX25xX51xX5c9xX1xX41xXbxX5c9xXexX1xX21xX5c9xX86xX345xX5c9xX4xX21xX6xX5c9xX21xX51xX5c9xX53xX6xX15xX5c9xX25xXdxX10xX5axX5c9xXexX20xX6xX5c9xXexXdxX15xX1xX5c9xX21xX51xX5c9xX1xX6xX5c9xXexXdxX15xX1xX68xX2xX270xX270xX345xX37bxX343xX11dxX1xXexX5axXaxX12xX0xXdxX5axX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX68xX5axX10xX39xXdxX6xX68xX2xX86xX84xX68xX15xX10xX33cxX7xX68xX2xX37bxX269xX86xX68xX2xX84xX345xX39xX345xX2xX84xX84xX343xX84xX89xXexX352xX270xX2xX86xX5xX269xX5c9xXdxX15xX39xX10xX347xX11dxX393xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX15xX23xX3xX25xX1xX27xX4xX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX15xX1xX31xX15xX23xX3xX15xX18xXdxX3xX39xX21xX15xX23xX3xXexX1xX10xX41xX3xX25xX44xXexX3xX5xX21xX1cxX15xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xXaxX3xX68xX12xX0xX68xX6xX12xX0xX39xXdxXd6xX12xX0xX7xXexX20xX41xX15xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXacxX15xX23xX3xX53xX7fxX41xX3xX25xX44xXexX3xX119xX21xX248xX3xX25xX1542xX3xX1xX166xXbxX3xXexX1xX1daxX3xX86xX345xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xX3xX77xX9axX3xXcxX9dxX15xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX1288xX9xXaxX68xX347xX6xX51xX5c9xX39xX21xX15xX23xX5c9xX39xX6xX15xX23xX68xXexX1xX41xX15xX23xX5c9xX53xX6xX41xX5c9xX25xX10xXexX5c9xX119xX21xX6xX5c9xX25xX51xX5c9xX1xX41xXbxX5c9xXexX1xX21xX5c9xX86xX345xX5c9xX4xX21xX6xX5c9xX21xX51xX5c9xX53xX6xX15xX5c9xX25xXdxX10xX5axX5c9xXexX20xX6xX5c9xXexXdxX15xX1xX5c9xX21xX51xX5c9xX1xX6xX5c9xXexXdxX15xX1xX68xX2xX270xX270xX345xX37bxX343xX11dxX1xXexX5axXaxX12xXcxX1xXacxX15xX23xX3xX53xX7fxX41xX3xX25xX44xXexX3xX119xX21xX248xX3xX25xX1542xX3xX1xX166xXbxX3xXexX1xX1daxX3xX86xX345xX3xX4xX4dxX6xX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xX3xX77xX9axX3xXcxX9dxX15xX1xX0xX68xX6xX12xX0xX68xX7xXexX20xX41xX15xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX289xX120xX6xX3xX119xX21xX6xX8axX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xX3xX77xX9axX3xXcxX9dxX15xX1xX3xXdexX141xX3xX1xX166xXbxX3xX25xX1542xX3xXexX1xX1daxX3xX86xX345xX11dxX3xXcxXdbxXdxX3xX25xX1542xX3xX1xX166xXbxX3xX15xX9axX51xX8axX3xX50xX51xX3xX53xX6xX15xX3xX57xXdxX59xX5axX3xXexX20xX6xX3xXcxX61xX15xX1xX3xX4dxX51xX3xXdexX141xX3xX347xX10xX5axX3xX347xX9f9xXexX8axX3xX119xX21xX51xX44xXexX3xXdexX2bfxX15xX1xX3xX4xX7fxX4xX3xX15xX18xXdxX3xX39xX21xX15xX23xX3xX7xX6xX21xX341xX0xX68xXbxX12xX0xX68xX39xXdxXd6xX12xX0xX68xX5xXdxX12xX0xX68xX21xX5xX12xX0xX39xXdxXd6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX68xX39xXdxXd6xX12xX0xX68xX39xXdxXd6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3fxX21xXexX1xX41xX20xXaxX12xXcxX20xX21xX15xX23xX3xX1b1xX111xX15xX0xX68xXbxX12
Trung Dân