Hà Tĩnh tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD, giảm thiểu thiệt hại kinh tế do dịch Covid-19
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang khẩn trương cụ thể hóa các giải pháp theo Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vừa phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa khắc phục ảnh hưởng để ổn định, phát triển kinh tế.
a4f1x11605xe655xa59axa7c3xf3ddxb40dxd019xf31fxX7xac00xb031x11409xfa32x1220dx1050fxX5x116bfxXaxd479x127e0xc99bxX3xXcxf042xf56dxX1xX3xXex1245axXbxX3xXex10e5cxb698xX18x10f3fxX3xXexX1xce5axc8b5xX3xX23x128c3xX3xc02fxX1xe94axX3xX2dxX1xfe5fxX18xea6fxX3xXexX1xa601xX4xX3x10ed5xf6abx101b9xX3xdc98xd929xcac8x125e9xX35xX3xX23xXdxd7d4x10fe7xX3xXexX1xXdxd207xX21xX3xXexX1xXdxc8cfxXexX3xX1x11187xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexad73xX3x11c3exX28xX3xX63xf6b1xX4xX1xX3xff76xX28x11a72xXdxX63x108c4xX2xb355xX0x1180bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX63xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3cxX6xX18xX23xX3xX2dxX1xX3dxX18xX3xXexX20xf4b5xbcdbxX18xX23xX3xX4xc342xX3xXexX1xX4exX3xX1xX2fxX6xX3xX4xX27xX4xX3xX23xXdxX48xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXexX1xX10xX28xX3xX6bxX1x1196cxX3xXexX1xX67xX3xX2xX2xX74xX6bxXcxX70xXcxXcxX23xX3xX4x1094axX6xX3xXcxX1xXd3xX3xXexX9dxee2axX18xX23xX3xX6bxX1x1248bxX18xX1xX3xXbxX1xXd3xX35xX3xX6dxe583xX6xX3xXbxX1xe8f2xX18xX23xX3xX4xX1xc202xX18xX23xX3xX6dxX14xX3xX2dxXdxX4exX49xX3xX7xX28xX27xXexX3xX63xX67xX4xX1xX3x107c0xX54xX18xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX3xXexX1xX10xX28xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xbb2cxX18xX3xada4xX4xX1xXf7xX18xX23xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX18xX1xX9dxX3xX4xX1xXf7xX18xX23xX3xX23xXdxe6f3xX4xb5bbxX35xX3xX6dxXecxX6xX3xX2dxX1xb22exX4xX3xXbxX1xXa3xX4xX3xX48xX18xX1xX3xX1xX9dx11c87xX18xX23xX3xX3cxX4exX3x10f70xX18xX3xX3cxX67xX18xX1xX35xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xa6a6xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb12exX28xX63xX3exXaxX12x104acxd438xX3exX3xX3cxX9dx11a1cxX4xX3xX4xX28xXdxX3xX5xX14xX3xX18xX1xXdxX54xX49xX3xX6dxXa3xX3xXexX20x11e53xX18xX23xX3xXexX194xX49xX3xX1xX14xX18xX23xX3xX3cxX127xX21xX3xX1xXdxX54xX18xX3xX18xX6xX3exX3xX6dxX14xX3xX3exac3axX21xX3xX4xX127xX21xX3xX4xX27xX4xX3xX4xc427xXbxX35xX3xX18xX23xX14xX18xX1xX35xX3xX3cxX67xX6xX3xXbxX1xX9dxX9exX18xX23xX3xXexX20xX28xX18xX23xX3xXexXc2xX18xX1xX3xXexX1xc03exX4xX3xX1xXdxX54xX18xX3xf318xX21xX3exX61xXexX3xX5xXdxX54xXexX35xX3xX3cx1031dxX18xX23xX3xX10dxdac2xX3xX4xX27xX4xX3xX23xXdxX48xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX18xX1xa813xX49xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX23xXdxX48xX49xX3xXexX1xXdxX4exX21xX3xXexX1xXdxX54xXexX3xX1xX58xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX63xX28xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe133xX18xXexX10xX20xXcxXdxXexX5xX10xX3xXbxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX49xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1xX21xX49xX10dxX3xX63xX1xXdxX63xX10xX3xXdxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxb920xXdxX63xXexX1x124faxX3xcabdxcd16xbec3xXbx12820x10236xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xd501xef61xb84fxXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX74xX74xXdxX17dxX10dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX17dxX6dxX18xX74xX18xX10xX2cfxX7xX74xX2d7xX2d8xX2xcd6exX74xX2xX2d7xX310xX63x109a7xX2xX2d8xX2e5xX2d7xX2xX2e7xXexX2e6xX316xX310xX2e5xX5xX310xX70xX6xX18xX1xX70xX63xX6xXdxX70xX63xXdxX10xX18xX17dx12984xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX23xXdxX48xX49xX3xXexX1xXdxX4exX21xX3xXexX1xXdxX54xXexX3xX1xX58xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX63xX28xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX18xXexX10xX20xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2daxXexX70xX6xX5xXdxX23xX18xX2d4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX2dbxXaxX12xf059xX1xXdxac79xX21xX3xX4xX1xXc2xX3xX7xXf7xX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX23xXdxX48xX49xX3xX49xX58xX18xX1xX3xX63xX28xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX10dxX54xX18xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xX43xX28xX3xX3exX1ccxX21xX3xX4xX127xX21xX3xXbxX1xXf1xX18xX23xX35xX3xX4xX1xXf7xX18xX23xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX35xX3xX4xX27xX4xX3xX4xe894xX6xX3xX2dxX1xX3dxX21xX3xX3cxX2fxX18xX23xX3xX5xX58xXdxX35xX3xX18xX1xX21xX3xX4xX127xX21xX3xXexXdxX1ccxX21xX3xX63x101daxX18xX23xX3xX7xXa3xXexX3xX23xXdxX48xX49xX3xX48xX18xX1xX3xX1xX9dxX15bxX18xX23xX3xX3cxX61xX18xX3xX1xX28xX58xXexX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX18xX1xX1d8xXexX3xX5xX14xX3xX4xX27xX4xX3xX49xX142xXexX3xX1xX14xX18xX23xX3xX2daxX21xX1d8xXexX3xX2dxX1xX3dxX21xX35xX3xX1xX14xX18xX23xX3xXexXdxX1ccxX21xX3xX63xX46cxX18xX23xX3xc178xX2dxX1xd5dcxX18xX23xX3xXexX1xXdxX61xXexX3xX3exX61xX21xafe2xX2dbxX3xX4xX27xX4xX3xX1xX28xX58xXexX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6dxXa3xX35xX3xX63xX21xX3xX5xX67xX4xX1xX3xX23xXdxX48xX49xX3xX7xX194xX21xX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xXcxX20xX28xX18xX23xX3xX203xX21xaf7dxX3xX292xX74xX2d7xX2d8xX2d7xX2d8xX35xX3xX3cxedfexX3xX4xX2fxX3xX316xX2e5xX3xX63xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX54xXbxX3xX4c6xX43xX3d7xX4d6xX3xX1xX28xX14xX18xX3xXexX1d8xXexX3xXexX1xXd3xX3xXexXa3xX4xX3xX23xXdxX48xXdxX3xXexX1xX4exX3xX6dxX14xX3xX2d7xX2e7xX3xX43xX3d7xX3xX4xX1x122a6xX3xX1xX28xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX1xXd3xX3xXexXa3xX4xX3xX23xXdxX48xXdxX3xXexX1xX4exX3xX4c6xXexX33xX18xX23xX3xX2dxX1xX28xX48xX18xX23xX3xX2e5xX35xX2xe0aexX3xX7xX28xX3xX6dxXdcxXdxX3xX4xX46cxX18xX23xX3xX2dxbf57xX4d6xX2dbxX3xX2xX2e5xX2d7xX3xX43xX3d7xX35xX3xX3cxX9exX18xX3xX6dxX67xX3xXexX20xX1fbxX4xX3xXexX1xX21xX215xX4xX3xXexX58xX49xX3xX18xX23xXecxX18xX23xX3xX1xX28xX58xXexX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX40xX41xX42xX43xX3xX4c6xXexX33xX18xX23xX3xX2dxX1xX28xX48xX18xX23xX3xX2xX316xX35xX2e6xX596xX3xX7xX28xX3xX6dxXdcxXdxX3xX4xX46cxX18xX23xX3xX2dxX5a5xX4d6xX2dbxX3xX49xX215xXexX3xX7xXf7xX3xX43xX3d7xX3xX7xX48xX18xX3xX2daxX21xX1d8xXexX3xX4xX4c9xX18xX23xX3xX18xX23xX1xXdxX54xXbxX3xXexX20xX1ccxX18xX3xX3cxX67xX6xX3xX10dxX14xX18xX3xXbxX1xX48xXdxX3xX3cxXdxX3daxX21xX3xX4xX1xXc2xX18xX1xX3xX23xXdxX48xX49xX3xX5xX6xX28xX3xX3cxX215xX18xX23xX35xX3xX4xX27xX4xX3xXexX20xX9dxX568xX18xX23xX3xX1xX1aexX4xX3xX18xX23xX28xX14xXdxX3xX4xX4c9xX18xX23xX3xX5xX1cxXbxX3xX23xX142xXbxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX17dxX17dxX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exX3xXbxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX49xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX63xXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2d7xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX2d6xX316xX2e6xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX74xX74xXdxX17dxX10dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX17dxX6dxX18xX74xX18xX10xX2cfxX7xX74xX2d7xX2d8xX2xX310xX74xX2xX2d7xX310xX63xX316xX2d8xX72xX316xX2e5xX2d7xX2e7xXexX72xX2d8xX2e5xX5xX2d6xX70xX18xX1xX6xX70xX49xX6xX3exX70xX63xX10xXexX70xX49xX49xX17dxX332xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX23xXdxX48xX49xX3xXexX1xXdxX4exX21xX3xXexX1xXdxX54xXexX3xX1xX58xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX63xX28xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xX13xX28xX58xXexX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX6dxX1cxX18xX3xXexX48xXdxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX2dxX1xX27xX4xX1xX3xX6dxX14xX3xX1xX14xX18xX23xX3xX1xX2fxX6xX3xX23xXdxf606xX6xX3xX4xX27xX4xX3xXexX21xX3exX61xX18xX3xX5xXdxX1ccxX18xX3xXexXc2xX18xX1xX35xX3xX23xXdxX6xX28xX3xXexX1xX4c9xX18xX23xX3xX4xX4c9xX18xX23xX3xX4xX215xX18xX23xX3xX18xX215xXdxX3xXexXc2xX18xX1xX3xX23xX127xX18xX3xX18xX1xX9dxX3xX18xX23xXecxX18xX23xX3xXexX20xX54xX17dxX3xX40xXf7xX3xX5xX9dxX199xX18xX23xX3xX5xX6xX28xX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX3cxX6xX18xX23xX3xX5xX14xX49xX3xX6dxXdxX54xX4xX3xXexX20xX28xX18xX23xX3xX4xX27xX4xX3xX43xX3d7xX3xX23xXdxX48xX49xX3xX2dxX1xX28xX48xX18xX23xX3xX310xX35xX2d6xX596xX3xX7xX28xX3xX6dxXdcxXdxX3xX4xX46cxX18xX23xX3xX2dxX5a5xX35xX3xXexX20xX28xX18xX23xX3xX3cxX2fxX2d4xX3xX5xX6xX28xX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX3cxX6xX18xX23xX3xX5xX14xX49xX3xX6dxXdxX54xX4xX3xXexX20xX28xX18xX23xX3xX4xX27xX4xX3xX43xX3d7xX3xX4xX4c9xX18xX23xX3xX18xX23xX1xXdxX54xXbxX3xX2dxX1xX21xX3xX6dxX1fbxX4xX3xX43xX3d7xX3xX3d7xX1xX14xX3xX18xX9dxXdcxX4xX3xX6dxX14xX3xX18xX23xX28xX14xXdxX3xX3d7xX1xX14xX3xX18xX9dxXdcxX4xX3xX23xXdxX48xX49xX3xX5xX127xX18xX3xX5xX9dxX199xXexX3xX5xX14xX3xX2dxX1xX28xX48xX18xX23xX3xX2d7xX35xX72xX596xX3xX6dxX14xX3xX2xX2e5xX35xX310xX596xX35xX3xX2dxX1xX21xX3xX6dxX1fbxX4xX3xX43xX3d7xX3xX4xX2fxX3xX6dxXf7xX18xX3xX3cxX127xX21xX3xXexX9dxX3xXexX20xX1fbxX4xX3xXexXdxX61xXbxX3xX18xX9dxXdcxX4xX3xX18xX23xX28xX14xXdxX3xX23xXdxX48xX49xX3xX2dxX1xX28xX48xX18xX23xX3xX2e7xX596xX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exX3xXbxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX49xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX63xXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2d7xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX2e5xX2e7xX2d7xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX74xX74xXdxX17dxX10dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX17dxX6dxX18xX74xX18xX10xX2cfxX7xX74xX2d7xX2d8xX2xX310xX74xX2xX2d7xX310xX63xX316xX2xX2d8xX2d8xX2e5xX2d8xX2d8xXexX2e5xX2e7xX72xX2e5xX310xX5xX2d8xX17dxX332xXbxX23xcf19xX20xX9xX2e6xX2xX316xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX23xXdxX48xX49xX3xXexX1xXdxX4exX21xX3xXexX1xXdxX54xXexX3xX1xX58xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX63xX28xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX6bxX4c9xX18xX23xX3xX18xX1xX194xX18xX3xXexX1xX568xXdxX3xX6dxXa3xX3xX4xXd3xX6xX3xX6bxX4c9xX18xX23xX3xXexX3exX3xX6bxa8a0xX3xX41xX21xX1d8xXexX3xX18xX1xX1cxXbxX3xX2dxX1xX3dxX21xX3xXcxX1xXd3xX3exX3xX7xX48xX18xX3xX3d7xX6xX49xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX48xXdxX3xX18xX23xX1xXc2xX3xX2e5xX2d8xX3xX18xX23xX9dxX568xXdxX3xX63xX28xX3xX48xX18xX1xX3xX1xX9dxX15bxX18xX23xX3xX4xXd3xX6xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX10dxX54xX18xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX17dxX3x101bcxX18xX1xX3xXexX9dxX3xX5xXdxX54xX21xX0xXdxX3xXdxX63xX9xXaxXdxX49xX23xX4xX6xXbxXexXdxX28xX18xX2d8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2daxXexX70xX6xX5xXdxX23xX18xX2d4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX2dbxX3xX2cfxXdxX63xXexX1xX2d4xX3xX2e7xX2xX2e6xXbxX2daxX2dbxXaxX12xX0xX74xXdxX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xXcxX27xX4xX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX4xXd3xX6xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX3xX3cxX529xX3xX5xX14xX49xX3xX4xX1xX28xX3xX18xX1xXdxX3daxX21xX3xX4xX1xXc2xX3xX7xXf7xX35xX3xX49xXa3xX4xX3xXexXdxX1ccxX21xX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX2e6xX3xXexX1xX27xX18xX23xX3xX3cxX127xX21xX3xX18xX33xX49xX3xX4xXd3xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX23xXdxX48xX49xX3xX49xX58xX18xX1xX3xX7xX28xX3xX6dxXdcxXdxX3xX4xX46cxX18xX23xX3xX2dxX5a5xX3xX18xX33xX49xX3xX2d7xX2d8xX2xX72xX35xX3xX4xXa3xX3xXexX1xX4exX2d4xX3xX6bxX1xXc2xX3xX7xXf7xX3xXexX33xX18xX23xX3xXexX20xX9dxX15bxX18xX23xX3xX4xX4c9xX18xX23xX3xX18xX23xX1xXdxX54xXbxX3xX23xXdxX48xX49xX3xX316xX35xX2d8xX2d6xX596xX2dbxX3xX63xX28xX6xX18xX1xX3xXexX1xX21xX3xX1xX28xX58xXexX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6dxXa3xX3xX5xX9dxX21xX3xXexX20xX39xX35xX3xX33xX18xX3xX21xXf7xX18xX23xX3xX6dxX14xX3xX63xX21xX3xX5xX67xX4xX1xX3xX5xX7c3xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX9dxXdcxX4xX3xX23xXdxX48xX49xX3xX316xX2d6xX35xX316xX596xX3xX6dxX14xX3xX23xXdxX48xX49xX3xX15bxX3xX4xX48xX3xX316xX3xX18xX1xX2fxX49xX3xX18xX23xX14xX18xX1xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6dxXa3xX2dbxX3xXexX162xX18xX23xX3xX2dxXdxX49xX3xX18xX23xX58xX4xX1xX3xX2daxX21xX1d8xXexX3xX18xX1xX1cxXbxX3xX2dxX1xX3dxX21xX3xX2e6xX3xXexX1xX27xX18xX23xX3xX3cxX127xX21xX3xX18xX33xX49xX3xX23xXdxX48xX49xX3xX2e6xX2xX35xX2e7xX2e7xX596xX17dxX3xb7acxXdxX48xXdxX3xX18xX23xX194xX18xX3xX6dxXf7xX18xX3xX3cxX127xX21xX3xXexX9dxX3xX4xX4c9xX18xX23xX3xXexX20xX1ccxX18xX3xX3cxX67xX6xX3xX10dxX14xX18xX3xX316xX3xXexX1xX27xX18xX23xX3xX3cxX127xX21xX3xX18xX33xX49xX3xX9dxXdcxX4xX3xX3cxX58xXexX3xX72xX316xX2d7xX35xX316xX2xX2d7xX3xXexc73exX3xX3cxX210xX18xX23xX35xX3xX23xXdxX48xX49xX3xX316xX596xX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX18xXexX10xX20xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2daxXexX70xX6xX5xXdxX23xX18xX2d4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX20xX2dbxXaxX12xXcxX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX7xX48xX18xX3xX2daxX21xX1d8xXexX35xX3xX2dxXdxX18xX1xX3xX63xX28xX6xX18xX1xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xXcxX1xX1fbxX4xX3xX1xXdxX54xX18xX3xX6bxX1xXc2xX3xXexX1xX67xX3xX7xXf7xX3xX2xX2xX74xX6bxXcxX70xXcxXcxX23xX3xX18xX23xX14xX3exX3xX2e6xX74xX316xX74xX2d7xX2d8xX2d7xX2d8xX3xX4xXd3xX6xX3xXcxX1xXd3xX3xXexX9dxXdcxX18xX23xX3xX6bxX1xXe2xX18xX1xX3xXbxX1xXd3xX35xX3xfb35xX18dxX3d7xX43xX3xXexXc2xX18xX1xX3xX3cxX529xX3xX10dxX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xc62bxX33xX18xX3xX10dxX48xX18xX3xX7xXf7xX3xX2d7xX2d8xX2d8xX72xX74xXdb1xX18dxX3d7xX43xX70xX42xXcxX2xX3xX18xX23xX14xX3exX3xX2xX72xX74xX316xX74xX2d7xX2d8xX2d7xX2d8xX3xX3cxX4exX3xX4xX1xXc2xX3xX3cxX58xX28xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xXexX1xX1fbxX4xX3xX1xXdxX54xX18xX3xX4xX27xX4xX3xX18xX1xXdxX54xX49xX3xX6dxXa3xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX42xXcxX70xX41xX13xX35xX3xX10dxX48xX28xX3xX3cxX48xX49xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX2daxX529xX3xX1xX215xXdxX35xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX35xX3xX6xX18xX3xXexX28xX14xX18xX3xX3cxX568xXdxX3xX7xXf7xX18xX23xX3xX6dxX14xX3xX7xefd5xX4xX3xX2dxX1x102c1xX10xX3xX4xXd3xX6xX3xX18xX23xX9dxX568xXdxX3xX63xX194xX18xX3xXexX20xX1ccxX18xX3xX3cxX67xX6xX3xX10dxX14xX18xX3xXexXc2xX18xX1xX3xX63xX28xX3xXexX27xX4xX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX4xXd3xX6xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xf933xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exX3xXbxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX49xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX63xXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2d7xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX2e5xX2e6xX2e7xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX74xX74xXdxX17dxX10dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX17dxX6dxX18xX74xX18xX10xX2cfxX7xX74xX2d7xX2d8xX2xX310xX74xX2xX2d7xX310xX63xX316xX2d8xX72xX2e5xX2d7xX2e6xX2e7xXexX2e5xX2xX2e6xX72xX72xX5xX2d8xX17dxX332xXbxX23xX9b1xX20xX9xX2d6xX2e7xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX23xXdxX48xX49xX3xXexX1xXdxX4exX21xX3xXexX1xXdxX54xXexX3xX1xX58xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX63xX28xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX6bxX1xXd3xX3xXexX67xX4xX1xX3xXdb1xX18dxX3d7xX43xX3xXexXc2xX18xX1xX3xXcxX20xX127xX18xX3xXcxXdxX61xX18xX3xX13xX9dxX18xX23xX3xX2dxXdxX4exX49xX3xXexX20xX6xX35xX3xX4xX1xXc2xX3xX3cxX58xX28xX3xX4xX4c9xX18xX23xX3xXexX27xX4xX3xXbxX1xXf1xX18xX23xX3xX4xX1xXf7xX18xX23xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX3xXexX58xXdxX3xX6bxX44cxX6xX3xX2dxX1xX3dxX21xX3xX203xX21xXf7xX4xX3xXexX61xX3xX6bxX127xX21xX3xXcxX20xX10xX28xX3xX4c6xX18xX23xX14xX3exX3xX2d6xX74xX316xX4d6xX17dxX3xXab7xX18xX1xX2d4xX3xXa59xX1xX39xX4xX3xb168xX21xX6xX18xX23xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xX3cxX2fxX35xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX203xX21xX3exX61xXexX3xXexX194xX49xX3xXexX1xX1fbxX4xX3xX1xXdxX54xX18xX3xX18xX23xX1xXdxX1ccxX49xX3xXexX39xX4xX3xX4xX1xXc2xX3xX3cxX58xX28xX3xX4xXd3xX6xX3xX6bxX1xXe2xX18xX1xX3xXbxX1xXd3xX35xX3xXcxX1xXd3xX3xXexX9dxXdcxX18xX23xX3xX6bxX1xXe2xX18xX1xX3xXbxX1xXd3xX35xX3xX4xX27xX4xX3xX10dxX215xX35xX3xX18xX23xX14xX18xX1xX3xXcxX20xX21xX18xX23xX3xX9dxX9exX18xX23xX2dbxX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX1fbxX4xX3xX1xXdxX54xX18xX3xX12axX18xX1xXdxX54xX49xX3xX6dxXa3xX3xX2dxa97exXbxX144xX35xX3xX6dxXecxX6xX3xX1xX58xX18xX3xX4xX1xX61xX3xX18xX1xX7c3xX18xX23xX3xXexX27xX4xX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX4xXd3xX6xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX10dxX54xX18xX1xX35xX3xXbxX1xX1d8xX18xX3xX3cxX1d8xX21xX3xX18xX23xX33xX18xX3xX4xX1xX142xX18xX35xX3xX2daxX44cxX3xX5xX51exX3xXexXf7xXexX3xXexe1d8xX18xX1xX3xX1xX115exX18xX1xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX10dxX54xX18xX1xX3xXexX20xX1ccxX18xX3xX3cxX67xX6xX3xX10dxX14xX18xX35xX3xX3cxX210xX18xX23xX3xXexX1xX568xXdxX3xXexX1xX1fbxX4xX3xX1xXdxX54xX18xX3xX4xX2fxX3xX1xXdxX54xX21xX3xX203xX21xX48xX3xX18xX1xXdxX54xX49xX3xX6dxXa3xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX42xXcxX70xX41xX13xX3xXexXc2xX18xX1xX3xX18xX33xX49xX3xX2d7xX2d8xX2d7xX2d8xX3xXexX1xX10xX28xX3xX2dxX61xX3xX1xX28xX58xX4xX1xX3xX3cxX529xX3xX3cxX3daxX3xX20xX6xX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xXcxXc2xX18xX1xX3xX3cxX529xX3xX2dxX67xXbxX3xXexX1xX568xXdxX3xX10dxX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXdc7xX33xX18xX3xX10dxX48xX18xX3xX4xX1xXc2xX3xX3cxX58xX28xX3xXexX1xX1fbxX4xX3xX1xXdxX54xX18xX3xX6bxX1xXc2xX3xXexX1xX67xX3xX7xXf7xX3xX2xX2xX74xX6bxXcxX70xXcxXcxX23xX3xX18xX23xX14xX3exX3xX2e6xX74xX316xX74xX2d7xX2d8xX2d7xX2d8xX3xX4xXd3xX6xX3xXcxX1xXd3xX3xXexX9dxXdcxX18xX23xX3xX6bxX1xXe2xX18xX1xX3xXbxX1xXd3xX3xX10dxX227xX18xX23xX3xX4xX27xX4xX3xX18xX1xX2fxX49xX3xX18xX1xXdxX54xX49xX3xX6dxXa3xX35xX3xX23xXdxX48xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX4xX1d8xXbxX3xX10dxX27xX4xX1xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX10dxX48xX28xX3xX3cxX48xX49xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX2daxX529xX3xX1xX215xXdxX3xXe74xX18xX23xX3xXbxX1xX2fxX3xX6dxXdcxXdxX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX17dxX3xX193xX210xX18xX23xX3xXexX1xX568xXdxX35xX3xXexX1xX1fbxX4xX3xX1xXdxX54xX18xX3xX4xX27xX4xX3xX23xXdxX48xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX43xX3d7xX3xX10dxX67xX3xX48xX18xX1xX3xX1xX9dxX15bxX18xX23xX2dbxX3xX4xXa3xX3xXexX1xX4exX2d4xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xXcxX1xXe74xX3xX18xX1xX1d8xXexX35xX3xXexX1xX1fbxX4xX3xX1xXdxX54xX18xX3xX3cxX210xX18xX23xX3xX10dxX215xX3xX4xX27xX4xX3xX23xXdxX48xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX3cxX9exX18xX3xX23xXdxX48xX18xX3xX1xX2fxX6xX3xXexX1xXd3xX3xXexXa3xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xXe2xX18xX1xX3xX4xX1xX28xX3xX4xX27xX4xX3xX3cxXf7xXdxX3xXexX9dxX199xX18xX23xX3xX10dxX67xX3xX48xX18xX1xX3xX1xX9dxX15bxX18xX23xX3xX10dxX15bxXdxX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX35xX3xXexX58xX28xX3xX3cxXdxX3daxX21xX3xX2dxXdxX54xX18xX3xXexX1xX21xX1cxX18xX3xX5xX199xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX43xX3d7xX3xXexX20xX28xX18xX23xX3xX1xX28xX58xXexX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX3cxX127xX21xX3xXexX9dxX35xX3xX40xX41xX42xX43xX3xX18xX1xX9dxX2d4xX3xXexX1xX4c9xX18xX23xX3xX203xX21xX6xX18xX3xX3cxXdxX54xX18xX3xXexX44cxX35xX3xX18xX215xXbxX3xXexX1xX21xX61xX3xX3cxXdxX54xX18xX3xXexX44cxX2dbxX3xXexX1xXd3xX3xXexXa3xX4xX3xX10dxXdxX1ccxX18xX3xXbxX1xXf1xX18xX23xX3xX3cxXdxX54xX18xX3xXexX44cxX3xX6dxX14xX3xX4xX1d8xXbxX3xX3cxX162xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX5xX28xX58xXdxX3xXexX1xX67xX3xXexX1xX1fbxX4xX35xX3xXexX58xX28xX3xX3cxXdxX3daxX21xX3xX2dxXdxX54xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX4xX27xX4xX3xX1xX28xX58xXexX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX5xX9dxX21xX3xXexX1xX4c9xX18xX23xX3xX10dxXdxX1ccxX18xX3xX23xXdxXdcxXdxX2dbxX3xXexX1xXd3xX3xXexXa3xX4xX3xX3cxX33xX18xX23xX3xX2dxX51exX3xX2dxXdxX18xX1xX3xX63xX28xX6xX18xX1xX35xX3xX3cxX1d8xXexX3xX3cxX6xXdxX17dxX17dxX17dxX3xX203xX21xX6xX3xX49xX58xX18xX23xX2dbxX3xX18xX194xX18xX23xX3xX4xX6xX28xX3xX4xX1xX1d8xXexX3xX5xX9dxX199xX18xX23xX3xX4xX27xX4xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6dxXa3xX3xX4xX4c9xX18xX23xX3xXexX20xX1fbxX4xX3xXexX21xX3exX61xX18xX3xX49xXe74xX4xX3xX3cxX215xX3xX316xX35xX3xX2e6xX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exX3xXbxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX49xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX63xXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2d7xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX2e5xX2e6xX2e7xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX74xX74xXdxX17dxX10dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX17dxX6dxX18xX74xX18xX10xX2cfxX7xX74xX2d7xX2d8xX2xX310xX74xX2xX2d7xX310xX63xX316xX2xX2d8xX316xX2e5xX2d7xX2d7xXexX2d6xX316xX2d8xX310xX2e6xX5xX2d8xX17dxX332xXbxX23xX9b1xX20xX9xX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX23xXdxX48xX49xX3xXexX1xXdxX4exX21xX3xXexX1xXdxX54xXexX3xX1xX58xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX63xX28xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX2daxXexX70xX6xX5xXdxX23xX18xX2d4xX3xX332xX21xX7xXexXdxbe3cxX3exX2dbxXaxX12xXcxX1xX1fbxX4xX3xX1xXdxX54xX18xX3xX3cxX210xX18xX23xX3xX10dxX215xX3xX4xX27xX4xX3xX23xXdxX48xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX3cxX9exX18xX3xX23xXdxX48xX18xX3xX1xX2fxX6xX3xXexX1xXd3xX3xXexXa3xX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xXe2xX18xX1xX3xX4xX1xX28xX3xX4xX27xX4xX3xX3cxXf7xXdxX3xXexX9dxX199xX18xX23xX3xX10dxX67xX3xX48xX18xX1xX3xX1xX9dxX15bxX18xX23xX3xX10dxX15bxXdxX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX35xX3xXexX58xX28xX3xX3cxXdxX3daxX21xX3xX2dxXdxX54xX18xX3xXexX1xX21xX1cxX18xX3xX5xX199xXdxX3xX4xX1xX28xX3xX43xX3d7xX3xXexX20xX28xX18xX23xX3xX1xX28xX58xXexX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX3cxX127xX21xX3xXexX9dxX35xX3xX40xX41xX42xX43xX17dxX3xX0xX10xX49xX12xXcxX20xX28xX18xX23xX3xX48xX18xX1xX2d4xX3xX6bxX27xX18xX3xX10dxX215xX3xX40xX15bxX3xX6bxX4c9xX18xX23xX3xXexX1xX9dxX9exX18xX23xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXdxX61xXbxX3xX18xX1xX1cxX18xX3xX6dxX14xX3xX2daxX44cxX3xX5xX51exX3xX1xX210xX3xX7xX9exX3xXexX20xX1fbxX4xX3xXexX21xX3exX61xX18xX3xXexX20xX1ccxX18xX3xX1xX54xX3xXexX1xXf7xX18xX23xX3xXbxX1xX127xX18xX3xX49xX3daxX49xX3xX4xXd3xX6xX3xXcxX20xX21xX18xX23xX3xXexX194xX49xX3xXa59xX1xXa3xX4xX3xX6dxXa3xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xXe2xX18xX1xX3xX4xX4c9xX18xX23xX3xXexXc2xX18xX1xX17dxX3xXab7xX18xX1xX2d4xX3xXcxX1xX27xXdxX3x116cbxX6xX18xX1xX0xX74xX10xX49xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xXcxX1xXe74xX3xX1xX6xXdxX35xX3xX20xX14xX3xX7xX28xX27xXexX35xX3xX3cxX3daxX3xX2daxX21xX1d8xXexX3xX4xX27xX4xX3xXbxX1xX9dxX9exX18xX23xX3xX27xX18xX3xX23xXdxX48xX49xX3xXbxX1xXe2xX35xX3xX5xX54xX3xXbxX1xXe2xX3xX3cxXf7xXdxX3xX6dxXdcxXdxX3xX4xX27xX4xX3xX3cxXf7xXdxX3xXexX9dxX199xX18xX23xX3xX4xX1xX67xX21xX3xX48xX18xX1xX3xX1xX9dxX15bxX18xX23xX3xX10dxX15bxXdxX3xX63xX67xX4xX1xX3xX10dxX54xX18xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX2dbxX3xX4xX1xX9dxX6xX3xXexX1xX1fbxX4xX3xX1xXdxX54xX18xX3xX3cxXdxX3daxX21xX3xX4xX1xXc2xX18xX1xX3xXexX33xX18xX23xX3xX23xXdxX27xX3xXexX20xX28xX18xX23xX3xX203xX21xX51exX3xX292xX292xX3xX6dxX14xX3xX203xX21xX51exX3xX292xX292xX292xX74xX2d7xX2d8xX2d7xX2d8xX3xX3cxXf7xXdxX3xX6dxXdcxXdxX3xX4xX27xX4xX3xX49xX142xXexX3xX1xX14xX18xX23xX3xX5xX14xX3xX3cxX127xX21xX3xX6dxX14xX28xX3xX4xX1xX28xX3xX7xX48xX18xX3xX2daxX21xX1d8xXexX3xX4xXd3xX6xX3xX43xX3d7xX3xX63xX28xX3xX3d7xX1xX14xX3xX18xX9dxXdcxX4xX3xX3cxX67xX18xX1xX3xX23xXdxX27xX3xXexX1xX21xX215xX4xX3xXexX1xX3dxX49xX3xX203xX21xX3exX3daxX18xX3xXdb1xX18dxX3d7xX43xX3xXexXc2xX18xX1xX3xX203xX21xX3exX61xXexX3xX3cxX67xX18xX1xX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xXcxX1xXe74xX3xX10dxX6xX35xX3xX20xX14xX3xX7xX28xX27xXexX3xX4xX27xX4xX3xX63xX1fbxX3xX27xX18xX3xX3cxX529xX3xX3cxX9dxX199xX4xX3xX4xX1xX1d8xXbxX3xXexX1xX21xX1cxX18xX3xX4xX1xXd3xX3xXexX20xX9dxX9exX18xX23xX3xX3cxX127xX21xX3xXexX9dxX3xX18xX1xX9dxX18xX23xX3xX3cxX6xX18xX23xX3xX6dxX9dxXdcxX18xX23xX3xX49xX14dxX4xX3xX6dxX3daxX3xX4xX27xX4xX3xXexX1xXd3xX3xXexXa3xX4xX3xX18xX1xX9dxX2d4xX3xX203xX21xX3exX3xX1xX28xX58xX4xX1xX35xX3xX2dxX61xX3xX1xX28xX58xX4xX1xX3xX7xX44cxX3xX63xXa3xX18xX23xX3xX3cxX1d8xXexX2dbxX3xX10dxX210xXdxX3xXexX1xX9dxX568xX18xX23xX35xX3xXc8exXa59xf3dcxX18dxX35xX3xXexX1xXd3xX3xXexXa3xX4xX3xX23xXdxX6xX28xX3xX3cxX1d8xXexX35xX3xX4xX1xX28xX3xXexX1xX21xX1ccxX3xX3cxX1d8xXexX17dxX17dxX17dxX3xX3cxX4exX3xX2dxX67xXbxX3xXexX1xX568xXdxX3xX4xX2fxX3xX23xXdxX48xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xXexX1xX10xX28xX3xX1xX9dxXdcxX18xX23xX3xX6dxX1cxX18xX3xX63xXa3xX18xX23xX3xXexXf7xXdxX3xX3cxX6xX35xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX1xX28xX58xXexX35xX3xX2dxX1xX4c9xX18xX23xX3xX203xX21xX27xX3xX4xXe74xX18xX23xX3xX18xX1xX14dxX4xX3xX4xX27xX4xX3xX203xX21xX3exX3xX3cxX67xX18xX1xX3xX3cxX4exX3xX7xXdcxX49xX3xX1xX28xX14xX18xX3xXexX1d8xXexX3xXexX1xXd3xX3xXexXa3xX4xX35xX3xX3cxX3dxX3exX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX61xX18xX3xX3cxX215xX35xX3xX18xX1xX227xX49xX3xX1xX21xX3exX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX18xX23xX21xX210xX18xX3xX6dxXf7xX18xX3xX3cxX127xX21xX3xXexX9dxX3xXexX28xX14xX18xX3xX2daxX529xX3xX1xX215xXdxX35xX3xX23xX2fxXbxX3xXbxX1xX127xX18xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX43xX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exX3xXbxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX49xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX63xXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2d7xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX2e5xX2e6xX310xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX74xX74xXdxX17dxX10dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX17dxX6dxX18xX74xX18xX10xX2cfxX7xX74xX2d7xX2d8xX2xX310xX74xX2xX2d7xX310xX63xX316xX2d8xX72xX2e5xX2e6xX2e5xX2d8xXexX2xX2e7xX2d7xX2d7xX2xX5xX2d8xX17dxX332xXbxX23xX9b1xX20xX9xX310xX2d8xX310xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX23xXdxX48xX49xX3xXexX1xXdxX4exX21xX3xXexX1xXdxX54xXexX3xX1xX58xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX63xX28xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX6bxX4c9xX18xX23xX3xXexX3exX3xX6bxXa59xX3xX40xX6xX28xX3xX1970xX6xXdxX3xX1xX58xX18xX3xX4xX1xX61xX3xXexXf7xXdxX3xX3cxX6xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXe2xX3xXbxX1xX27xXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX20xX28xX18xX23xX3xX7xX48xX18xX3xX2daxX21xX1d8xXexX17dxX3xXab7xX18xX1xX2d4xX3xX13xX21xX3exX3xXcxX46cxX18xX23xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xXcxX1xXe74xX3xXexX9dxX35xX3xXexX20xX9dxXdcxX4xX3xX49xX14dxXexX35xX3xX63xXecxX18xX23xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX20xX6xX3xXexX58xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX43xX3d7xX3xX10dxX67xX3xX48xX18xX1xX3xX1xX9dxX15bxX18xX23xX3xX3cxX4exX3xXexX58xX28xX3xX3cxXdxX3daxX21xX3xX2dxXdxX54xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX43xX3d7xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX23xXdxX48xXdxX3xX203xX21xX3exX61xXexX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xX63xX21xX3exX3xXexX20xX115exX3xX1xX28xX58xXexX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX40xX41xX42xX43xX3xX4c6xXexX20xXecxX3xXexX20xX9dxX568xX18xX23xX3xX1xX199xXbxX3xX4xX2fxX3xX63xX1d8xX21xX3xX1xXdxX54xX21xX3xX6dxXdxX3xXbxX1xX58xX49xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX5xX21xX1cxXexX3xX6dxX14xX3xXexX20xX9dxX568xX18xX23xX3xX1xX199xXbxX3xX3cxX142xX4xX3xX10dxXdxX54xXexX3xXbxX1xX48xXdxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX20xX6xX35xX3xX2dxXdxX4exX49xX3xXexX20xX6xX3xXexX1xX10xX28xX3xX203xX21xX3exX3xX3cxX67xX18xX1xX3xX4xXd3xX6xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX5xX21xX1cxXexX4d6xX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xXcxX1xXe74xX3xX18xX33xX49xX35xX3xXexXdxX61xXbxX3xXexXa3xX4xX3xXexX1xX10xX28xX3xX63xcfc4xXdxX3xX63xXdxfc9cxX18xX3xX10dxXdxX61xX18xX3xX4xX21xX18xX23xX3xX4xX127xX21xX35xX3xX23xXdxX27xX3xX4xX48xX3xX4xX27xX4xX3xX49xX142xXexX3xX1xX14xX18xX23xX3xXexX20xX1ccxX18xX3xXexX1xX67xX3xXexX20xX9dxX568xX18xX23xX35xX3xX3cxX142xX4xX3xX10dxXdxX54xXexX3xX5xX14xX3xX18xX1xX7c3xX18xX23xX3xX49xX142xXexX3xX1xX14xX18xX23xX3xXbxX1xXa3xX4xX3xX6dxXa3xX3xXbxX1xXf1xX18xX23xX3xX4xX1xXf7xX18xX23xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX10dxX54xX18xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX2dbxX3xX4xX1xXc2xX3xX3cxX58xX28xX3xX4xX27xX4xX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX194xX49xX3xXexX1xX9dxX9exX18xX23xX3xX49xX58xXdxX35xX3xX7xXdxX1ccxX21xX3xXexX1xX67xX35xX3xX43xX3d7xX35xX3xX1xX215xX3xX2dxXdxX18xX1xX3xX63xX28xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX21xX3dxX18xX3xX10dxX67xX3xX3cxX127xX3exX3xX3cxXd3xX3xX1xX14xX18xX23xX3xX1xX2fxX6xX3xXexX1xXdxX61xXexX3xX3exX61xX21xX3xX4xX21xX18xX23xX3xXe74xX18xX23xX3xX4xX1xX28xX3xX18xX23xX9dxX568xXdxX3xX63xX194xX18xX17dxX3xX193xX210xX18xX23xX3xXexX1xX568xXdxX3xXexX33xX18xX23xX3xX4xX9dxX568xX18xX23xX3xX2dxXdxX4exX49xX3xXexX20xX6xX35xX3xX2dxXdxX4exX49xX3xX7xX28xX27xXexX3xXexX1xX67xX3xXexX20xX9dxX568xX18xX23xX2dbxX3xX2daxX44cxX3xX5xX51exX3xX18xX23xX1xXdxX1ccxX49xX3xX4xX27xX4xX3xXexX20xX9dxX568xX18xX23xX3xX1xX199xXbxX3xX10dxX21xX4c9xX18xX3xX5xX1cxX21xX35xX3xX23xXdxX6xX18xX3xX5xX1cxX18xX3xXexX1xX9dxX9exX18xX23xX3xX49xX58xXdxX35xX3xX3cxX127xX21xX3xX4xX9exX3xX23xX33xX49xX3xX1xX14xX18xX23xX35xX3xX23xX194xX3exX3xX2dxX1xX6xX18xX3xX1xXdxX61xX49xX3xX23xXdxX48xX3xXexX58xX28xX35xX3xX1xX14xX18xX23xX3xX23xXdxX48xX35xX3xX1xX14xX18xX23xX3xX18xX1xX27xXdxX3xXexX20xX1ccxX18xX3xXexX1xX67xX3xXexX20xX9dxX568xX18xX23xX35xX3xX18xX1xX1d8xXexX3xX5xX14xX3xX4xX27xX4xX3xX49xX142xXexX3xX1xX14xX18xX23xX3xXexX1xXdxX61xXexX3xX3exX61xX21xX3xXexX20xX28xX18xX23xX3xXbxX1xXf1xX18xX23xX3xX4xX1xXf7xX18xX23xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX18xX1xX9dxX2d4xX3xX2dxX1xX3dxX21xX3xXexX20xX6xX18xX23xX35xX3xX18xX9dxXdcxX4xX3xX20xX44cxX6xX3xXexX6xX3exX3xX2dxX1xX4c9xX35xX3xX6dxX1cxXexX3xXexX9dxX3xX3exX3xXexX61xXeb9xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exX3xXbxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX49xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX63xXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2d7xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX2e5xX2e6xX2e7xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX74xX74xXdxX17dxX10dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX17dxX6dxX18xX74xX18xX10xX2cfxX7xX74xX2d7xX2d8xX2xX310xX74xX2xX2d7xX310xX63xX316xX2xX2d8xX316xX2e6xX316xX2d6xXexX310xX2e6xX2e5xX316xX2e7xX5xX2d8xX17dxX332xXbxX23xX9b1xX20xX9xX2d7xX2d6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX23xXdxX48xX49xX3xXexX1xXdxX4exX21xX3xXexX1xXdxX54xXexX3xX1xX58xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX63xX28xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX6bxX27xX4xX3xX7xX15bxX35xX3xX18xX23xX14xX18xX1xX3xX5xXdxX1ccxX18xX3xX203xX21xX6xX18xX3xXexXdxX61xXbxX3xXexXa3xX4xX3xXexX1xX10xX28xX3xX63xX1d24xXdxX3xX63xXdxX1d29xX18xX3xX10dxXdxX61xX18xX3xX4xX21xX18xX23xX3xX4xX127xX21xX35xX3xX23xXdxX27xX3xX4xX48xX3xX4xX27xX4xX3xX49xX142xXexX3xX1xX14xX18xX23xX3xXexX20xX1ccxX18xX3xXexX1xX67xX3xXexX20xX9dxX568xX18xX23xX17dxX3xXab7xX18xX1xX2d4xX3xXcxX1xX27xXdxX3xX1781xX6xX18xX1xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xXcxX1xXe74xX3xX7xX27xX21xX35xX3xX1xd74exX3xXexX20xX199xX3xX43xX3d7xX3xX3cxX3dxX3exX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX1ccxX21xX3xXexX1xXa3xX3xX5xX9dxX199xX18xX23xX3xX1xX14xX18xX23xX3xXexX210xX18xX3xX2dxX1xX28xX3xX3cxX4exX3xXexXdxX61xXbxX3xXexXa3xX4xX3xX1xX21xX3exX3xX3cxX215xX18xX23xX3xXexXf7xXdxX3xX3cxX6xX3xX4xX4c9xX18xX23xX3xX7xX21xX1d8xXexX3xX63xX194xX3exX3xX4xX1xX21xX3exX3daxX18xX3xX4xX27xX4xX3xX18xX1xX14xX3xX49xX27xX3exX2dbxX3xXexX115exX49xX3xX2dxXdxX61xX49xX3xXexX1xX67xX3xXexX20xX9dxX568xX18xX23xX3xXexXdxX1ccxX21xX3xXexX1xXa3xX3xXexX20xX28xX18xX23xX3xX18xX9dxXdcxX4xX35xX3xXexX33xX18xX23xX3xX4xX9dxX568xX18xX23xX3xX5xXdxX1ccxX18xX3xX2dxX61xXexX3xX23xXdxX7c3xX6xX3xX4xX27xX4xX3xX43xX3d7xX2dbxX3xX2daxX194xX3exX3xX63xX1fbxX18xX23xX3xXbxX1xX9dxX9exX18xX23xX3xX27xX18xX3xX1xX20e9xX3xXexX20xX199xX3xXexXdxX1ccxX21xX3xXexX1xXa3xX3xX3cxXf7xXdxX3xX6dxXdcxXdxX3xX7xX48xX18xX3xXbxX1xX3dxX49xX3xX18xX4c9xX18xX23xX3xX7xX48xX18xX35xX3xX1xX14xX18xX23xX3xX1xX2fxX6xX3xX4xX1xXd3xX3xX5xX1fbxX4xX3xX4xXd3xX6xX3xXexXc2xX18xX1xX3xX2dxX1xXdxX3xX23xX142xXbxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX3xXexX20xX28xX18xX23xX3xX2daxX21xX1d8xXexX3xX2dxX1xX3dxX21xX2dbxX3xX4xX21xX18xX23xX3xX4xX1d8xXbxX3xXexX1xX4c9xX18xX23xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX28xX3xX43xX3d7xX3xX7xX48xX18xX3xX2daxX21xX1d8xXexX35xX3xX2daxX21xX1d8xXexX3xX2dxX1xX3dxX21xX3xXexX20xX1ccxX18xX3xX3cxX67xX6xX3xX10dxX14xX18xX3xX6dxX3daxX3xX63xX6xX18xX1xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX18xX1xX14xX3xXbxX1xX194xX18xX3xXbxX1xXf7xXdxX35xX3xX7xX48xX18xX3xX2daxX21xX1d8xXexX3xX2daxX21xX1d8xXexX3xX2dxX1xX3dxX21xX3xX18xX23xX21xX3exX1ccxX18xX3xXbxX1xXa3xX3xX5xXdxX54xX21xX3xX4xX1xX28xX3xX4xX27xX4xX3xX18xX23xX14xX18xX1xX3xX63xX54xXexX3xX49xX6xX3exX35xX3xX63xX6xX3xX23xXdxX14xX3exX35xX3xX18xX23xX21xX3exX1ccxX18xX3xX18xX1xXdxX1ccxX18xX3xX5xXdxX54xX21xX35xX3xX6dxX1cxXexX3xX5xXdxX54xX21xX35xX3xXbxX1xXa3xX4xX3xX6dxXa3xX3xX7xX48xX18xX3xX2daxX21xX1d8xXexX3xXexX1xX1110xXbxX3xX4xXd3xX6xX3xX63xX1fbxX3xX27xX18xX3xb012xX28xX20xX49xX28xX7xX6xX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exX3xXbxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX49xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX63xXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2d7xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX2e5xX310xX310xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX74xX74xXdxX17dxX10dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX17dxX6dxX18xX74xX18xX10xX2cfxX7xX74xX2d7xX2d8xX2xX310xX74xX2xX2d7xX310xX63xX316xX2xX2d8xX2d8xX72xX2d8xX316xXexX2xX2d6xX2e7xX2e5xX2d6xX5xX2d8xX17dxX332xXbxX23xX9b1xX20xX9xX2e7xX2xX2e5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX23xXdxX48xX49xX3xXexX1xXdxX4exX21xX3xXexX1xXdxX54xXexX3xX1xX58xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX63xX28xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX6bxX27xX4xX3xX4xX1d8xXbxX35xX3xX18xX23xX14xX18xX1xX3xXexXc2xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7x1248axX3xX3cxX210xX18xX23xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX46cxX18xX23xX3xX63xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX54xXbxX3xX6dxX9dxX199xXexX3xX203xX21xX6xX3xX23xXdxX6xXdxX3xX3cxX28xX58xX18xX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX3xX18xX14xX3exX17dxX3xXab7xX18xX1xX2d4xX3xXa59xXdc7xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xXcxX1xXe74xX3xX10dxX48xX3exX35xX3xX3cxX3dxX3exX3xX49xX58xX18xX1xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX7xX48xX18xX3xX2daxX21xX1d8xXexX3xX18xX4c9xX18xX23xX3xX18xX23xX1xXdxX54xXbxX3xXexX28xX14xX18xX3xX63xXdxX54xX18xX3xXexX20xX1ccxX18xX3xX4xX27xX4xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX6dxX1fbxX4xX35xX3xX7xX48xX18xX3xXbxX1xX3dxX49xX35xX3xX4xX194xX3exX3xXexX20xX210xX18xX23xX35xX3xX6dxX1cxXexX3xX18xX21xX4c9xXdxX3xX18xX1xX227xX49xX3xX3cxX48xX49xX3xX10dxX48xX28xX3xX5xX9dxX9exX18xX23xX3xXexX1xX1fbxX4xX35xX3xX4xX21xX18xX23xX3xXe74xX18xX23xX3xX1xX14xX18xX23xX3xX1xX2fxX6xX35xX3xXexX1xX1fbxX4xX3xXbxX1xX3dxX49xX3xX18xX4c9xX18xX23xX3xX7xX48xX18xX35xX3xX23xX2fxXbxX3xXbxX1xX127xX18xX3xX162xX18xX3xX3cxX67xX18xX1xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX2daxX529xX3xX1xX215xXdxX35xX3xX1xX20e9xX3xXexX20xX199xX3xXexXe2xX4xX1xX3xX4xX1fbxX4xX3xX4xX1xX28xX3xX4xX4c9xX18xX23xX3xXexX27xX4xX3xXbxX1xXf1xX18xX23xX3xX4xX1xXf7xX18xX23xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xXcxX1xXe74xX3xXexX27xX49xX35xX3xX3cxX3dxX3exX3xX49xX58xX18xX1xX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX1xX28xX58xXexX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX2daxX39xX4xX3xXexXdxX61xX18xX3xX203xX21xX48xX18xX23xX3xX10dxX27xX3xX63xX21xX3xX5xX67xX4xX1xX2dbxX3xXexX33xX18xX23xX3xX4xX9dxX568xX18xX23xX3xXexX20xX21xX3exX3daxX18xX3xXexX1xX4c9xX18xX23xX35xX3xX203xX21xX48xX18xX23xX3xX10dxX27xX35xX3xXexXdxX61xXbxX3xXexX1xX67xX35xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX4xX27xX4xX3xX7xX48xX18xX3xXbxX1xX3dxX49xX3xX49xXdcxXdxX3xX3cxX4exX3xXexX1xX21xX3xX1xX39xXexX3xX2dxX1xX27xX4xX1xX3xX63xX21xX3xX5xX67xX4xX1xX35xX3xX3cxX210xX18xX23xX3xXexX1xX568xXdxX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX49xX58xX18xX1xX3xX63xX21xX3xX5xX67xX4xX1xX3xX18xX215xXdxX3xX3cxX67xX6xX3xX15bxX3xX4xX27xX4xX3xX6dxX46cxX18xX23xX35xX3xX49xXdxX3daxX18xX3xX4xXd3xX6xX3xX3cxX1d8xXexX3xX18xX9dxXdcxX4xX2dbxX3xX2dxX1xX21xX3exX61xX18xX3xX2dxX1xXe2xX4xX1xX3xX3d7xX1xX194xX18xX3xX63xX194xX18xX3xX1xX9dxX15bxX18xX23xX3xXe74xX18xX23xX3xX4xX1xX9dxX9exX18xX23xX3xXexX20xX115exX18xX1xX3xX2dxXe2xX4xX1xX3xX4xX127xX21xX3xX63xX21xX3xX5xX67xX4xX1xX3xX12axX3d7xX23xX9dxX568xXdxX3xXdc7xXdxX54xXexX3xX3d7xX6xX49xX3xX3cxXdxX3xX63xX21xX3xX5xX67xX4xX1xX3xXdc7xXdxX54xXexX3xX3d7xX6xX49xX144xX3xX3cxX4exX3xX2dxX1xX4c9xXdxX3xXbxX1xXa3xX4xX3xXexX1xX67xX3xXexX20xX9dxX568xX18xX23xX3xX63xX21xX3xX5xX67xX4xX1xX3xX18xX23xX6xX3exX3xX7xX6xX21xX3xX2dxX1xXdxX3xX2dxX61xXexX3xXexX1xX39xX4xX3xX63xX67xX4xX1xX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exX3xXbxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX49xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX63xXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2d7xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX2e5xX2e6xX2e6xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX74xX74xXdxX17dxX10dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX17dxX6dxX18xX74xX18xX10xX2cfxX7xX74xX2d7xX2d8xX2xX310xX74xX2xX2d7xX310xX63xX316xX2xX2d8xX2xX72xX2d8xX2d7xXexX2d7xX316xX310xX72xX2e7xX5xX2d8xX17dxX332xXbxX23xX9b1xX20xX9xX2e7xX310xX2e5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX23xXdxX48xX49xX3xXexX1xXdxX4exX21xX3xXexX1xXdxX54xXexX3xX1xX58xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX63xX28xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX28xX18xXaxX12xX193xX3dxX3exX3xX49xX58xX18xX1xX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX2dxX1xX6xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX1xX28xX58xXexX3xX3cxX215xX18xX23xX3xX2daxX39xX4xX3xXexXdxX61xX18xX3xX203xX21xX48xX18xX23xX3xX10dxX27xX3xX3cxX4exX3xX2dxX1xX4c9xXdxX3xXbxX1xXa3xX4xX3xXexX1xX67xX3xXexX20xX9dxX568xX18xX23xX3xX63xX21xX3xX5xX67xX4xX1xX3xX18xX23xX6xX3exX3xX7xX6xX21xX3xX2dxX1xXdxX3xX1xX61xXexX3xX63xX67xX4xX1xX17dxX3xXab7xX18xX1xX2d4xX3xX13xX9dxX9exX18xX23xX3xXcxX1xX14xX18xX1xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xXcxX1xXe74xX3xX4xX1xXe2xX18xX35xX3xXexX162xX3xX4xX1xXe74xX4xX3xX20xX14xX3xX7xX28xX27xXexX3xX18xX14dxX49xX3xX10dxX14dxXexX3xX6dxX14xX3xXbxX1xX194xX18xX3xX5xX28xX58xXdxX3xX3cxXf7xXdxX3xXexX9dxX199xX18xX23xX3xXexX1xX21xX215xX4xX3xXbxX1xX58xX49xX3xX6dxXdxX3xX3cxX9dxX199xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX1xX58xX18xX3xX18xX215xXbxX3xXexX1xX21xX61xX3xX6dxX14xX3xXexXdxX3daxX18xX3xXexX1xX21xX1ccxX3xX3cxX1d8xXexX3xX3cxX4exX3xX1xX9dxXdcxX18xX23xX3xX63xac9bxX18xX35xX3xX2dxX67xXbxX3xXexX1xX568xXdxX3xX1xX20e9xX3xXexX20xX199xX3xX18xX23xX9dxX568xXdxX3xX18xX215xXbxX3xXexX1xX21xX61xX3xXexX1xX10xX28xX3xX3d7xX23xX1xX67xX3xX3cxX67xX18xX1xX3xX7xXf7xX3xX2e6xX2xX74xX2d7xX2d8xX2d7xX2d8xX74xX3d7xX193xX70xX6bxXa59xX3xX18xX23xX14xX3exX3xX2d6xX74xX2e6xX74xX2d7xX2d8xX2d7xX2d8xX3xX4xXd3xX6xX3xX6bxX1xXe2xX18xX1xX3xXbxX1xXd3xX3xX6dxX3daxX3xX23xXdxX6xX3xX1xX58xX18xX3xX18xX215xXbxX3xXexX1xX21xX61xX3xX6dxX14xX3xX49xXdxX1d29xX18xX3xXexXdxX3daxX18xX3xXexX1xX21xX1ccxX3xX3cxX1d8xXexX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xX6bxX46cxX18xX23xX3xX3cxX2fxX3xX5xX14xX3xXexX1xX6xX49xX3xX49xX9dxX21xX3xX203xX21xX48xX18xX3xX5xX51exX35xX3xX7xX44cxX3xX63xXa3xX18xX23xX3xX18xX23xX21xX210xX18xX3xX63xX1fbxX3xXbxX1xXf1xX18xX23xX3xX18xX23xX194xX18xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX3cxX67xX6xX3xXbxX1xX9dxX9exX18xX23xX3xX3cxX4exX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX28xX3xXbxX1xXf1xX18xX23xX3xX4xX1xXf7xX18xX23xX35xX3xX2dxX1xX14dxX4xX3xXbxX1xXa3xX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX203xX21xX48xX3xX4xXd3xX6xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX10dxX54xX18xX1xX2dbxX3xXexX20xX28xX18xX23xX3xX3cxX2fxX35xX3xX9dxX21xX3xXexXdxX1ccxX18xX3xX10dxXf7xX3xXexX20xXe2xX3xX2dxX67xXbxX3xXexX1xX568xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXbxX1xXe2xX3xX4xX1xX28xX3xX4xX27xX4xX3xX1xX28xX58xXexX3xX3cxX215xX18xX23xX3xXbxX1xXf1xX18xX23xX35xX3xX4xX1xXf7xX18xX23xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX2dbxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXbxX1xXe2xX3xX3cxX4exX3xX1xX20e9xX3xXexX20xX199xX35xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX63xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX54xXbxX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12xX43xX67xX4xX1xX3xX10dxX54xX18xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX3xX63xX1fbxX3xX10dxX27xX28xX3xX4xXf1xX18xX3xX63xXdxX1d29xX18xX3xX10dxXdxX61xX18xX3xXbxX1xXe74xX4xX3xXexX58xXbxX35xX3xX2dxX1xX2fxX3xX5xX9dxX568xX18xX23xX3xX6dxX14xX3xXexXdxX61xXbxX3xXexXa3xX4xX3xX48xX18xX1xX3xX1xX9dxX15bxX18xX23xX3xX10dxX1d8xXexX3xX5xX199xXdxX3xX3cxX61xX18xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX42xXcxX70xX41xX13xX17dxX3xX43xX28xX3xX3cxX2fxX35xX3xXexXc2xX18xX1xX3xX7xX2432xX3xXexXdxX61xXbxX3xXexXa3xX4xX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX2dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1fbxX4xX3xX1xXdxX54xX18xX3xX4xX2fxX3xX1xXdxX54xX21xX3xX203xX21xX48xX3xX4xX27xX4xX3xX23xXdxX48xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX2dxX1xX21xX3exX61xX18xX3xX2dxX1xXe2xX4xX1xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX7xX48xX18xX3xX2daxX21xX1d8xXexX35xX3xX3cxX210xX18xX23xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX3xX4xX46cxX18xX23xX3xX43xX3d7xX35xX3xX1xX199xXbxX3xXexX27xX4xX3xX2daxX529xX35xX3xX1xX215xX3xX40xX41xX42xX43xX2dbxX3xX3cxX210xX18xX23xX3xXexX1xX568xXdxX35xX3xX2dxX1ccxX21xX3xX23xX1aexXdxX3xX4xX27xX4xX3xX43xX3d7xX35xX3xX1xX199xXbxX3xXexX27xX4xX3xX2daxX529xX35xX3xX1xX215xX3xX40xX41xX42xX43xX3xXexXdxX61xXbxX3xXexXa3xX4xX3xX18xX20e9xX3xX5xX1fbxX4xX35xX3xX18xX33xX18xX23xX3xX3cxX215xX18xX23xX35xX3xX7xX27xX18xX23xX3xXexX58xX28xX35xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX1xX28xX58xXexX3xXexX115exX49xX3xX23xXdxX48xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX3cxX4exX3xX6dxX9dxX199xXexX3xX203xX21xX6xX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xX162xX18xX3xX3cxX67xX18xX1xX35xX3xXexXdxX61xXbxX3xXexXa3xX4xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX23xXdxX48xXdxX3xX203xX21xX3exX61xXexX3xX6dxXdxX54xX4xX3xX5xX14xX49xX35xX3xXexX58xX28xX3xX20xX6xX3xX4xXd3xX6xX3xX4xX48xXdxX35xX3xX6dxX1cxXexX3xX4xX1xX1d8xXexX3xX4xX1xX28xX3xX2daxX529xX3xX1xX215xXdxX17dxX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exX3xXbxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxX49xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6bxX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX2cfxXdxX63xXexX1xX2d4xX3xX2d6xX2d7xX2d8xXbxX2daxX2dbxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX2d4xX3xX2e5xX2e6xX2e7xXbxX2daxX2dbxXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d4xX74xX74xXdxX17dxX10dxX6xX28xX1xX6xXexXdxX18xX1xX17dxX6dxX18xX74xX18xX10xX2cfxX7xX74xX2d7xX2d8xX2xX310xX74xX2xX2d8xX2d6xX63xX316xX2xX2xX2d8xX72xX2e6xX2d6xXexX310xX310xX2e7xX72xX5xX2xX2d8xX70xX6xX18xX1xX70xX4xX1xX21xX70xXexXdxX4xX1xX70xX49xX49xX17dxX332xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX23xXdxX48xX49xX3xXexX1xXdxX4exX21xX3xXexX1xXdxX54xXexX3xX1xX58xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX63xX28xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xXaxX3xX74xX12xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX28xX63xX3exXaxX12x114ecxX529xX18xX1xX3xX3cxX58xX28xX3xXexXc2xX18xX1xX3xX5xX21xX4c9xX18xX3xX23xX1xXdxX3xX18xX1xX1cxX18xX3xX18xX1xX7c3xX18xX23xX3xX3cxX2fxX18xX23xX3xX23xX2fxXbxX3xXexX28xX3xX5xXdcxX18xX3xX4xXd3xX6xX3xX4xX215xX18xX23xX3xX3cxX210xX18xX23xX3xX43xX3d7xX3xXexX20xX28xX18xX23xX3xX6dxXdxX54xX4xX3xXexX58xX28xX3xX6dxXdxX54xX4xX3xX5xX14xX49xX35xX3xX23xX2fxXbxX3xXbxX1xX127xX18xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX42xXcxX70xX41xX13xX3xXexX58xXdxX3xX3cxX67xX6xX3xXbxX1xX9dxX9exX18xX23xX3xX6dxX14xX3xX7xX2432xX3xX3cxX210xX18xX23xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX46cxX18xX23xX3xX43xX3d7xX35xX3xX1xX199xXbxX3xXexX27xX4xX3xX2daxX529xX35xX3xX1xX215xX3xX40xX41xX42xX43xX3xX6dxX9dxX199xXexX3xX203xX21xX6xX3xX23xXdxX6xXdxX3xX3cxX28xX58xX18xX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX3xX18xX14xX3exX17dxX0xX74xXbxX12xX0xX10dxX5xX28xX4xX2dxX203xX21xX28xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX20xXdxX4xX1xX63xX6xX18xXaxX12xXcxX1xX1fbxX4xX3xX1xXdxX54xX18xX3xX3d7xX23xX1xX67xX3xX203xX21xX3exX61xXexX3xX7xXf7xX3xX2e6xX2d7xX3xX18xX23xX14xX3exX3xX72xX74xX2e6xX74xX2d7xX2d8xX2d7xX2d8xX3xX4xXd3xX6xX3xX6bxX1xXe2xX18xX1xX3xXbxX1xXd3xX3xX6dxX3daxX3xX4xX27xX4xX3xX10dxXdxX54xX18xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX1xX20e9xX3xXexX20xX199xX3xX18xX23xX9dxX568xXdxX3xX63xX194xX18xX3xX23xX142xXbxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX3xX10dxX15bxXdxX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX35xX3xX3cxX61xX18xX3xX18xX6xX3exX35xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3cxX529xX3xX1xX28xX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX20xX14xX3xX7xX28xX27xXexX3xX316xX3xX18xX1xX2fxX49xX3xX3cxXf7xXdxX3xXexX9dxX199xX18xX23xX3xX6dxXdcxXdxX3xX2d7xX2d8xX310xX17dxX2e5xX2e6xX2e7xX3xX18xX23xX9dxX568xXdxX3xXexX1xX21xX215xX4xX3xX63xXdxX54xX18xX3xX2daxX10xX49xX3xX2daxX1110xXexX35xX3xX23xXdxX48xXdxX3xX203xX21xX3exX61xXexX3xXexX1xX10xX28xX3xX4xX1xXe2xX18xX1xX3xX7xX27xX4xX1xX2dbxX3xXexXdxX61xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX20xX48xX3xX6dxX14xX28xX3xX4xX21xXf7xXdxX3xXexX1xX27xX18xX23xX3xX2e6xX3xX6dxXdcxXdxX3xXexX162xX18xX23xX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXbxX1xXe2xX3xXexX1xX1fbxX4xX3xX1xXdxX54xX18xX3xX2d7xX316xX2e6xX35xX72xX310xX2d7xX3xXexXcd6xX3xX3cxX210xX18xX23xX17dxX3xX193xX210xX18xX23xX3xXexX1xX568xXdxX35xX3xXexXc2xX18xX1xX3xX23xXdxX6xX28xX3xX4xX9exX3xX203xX21xX6xX18xX3xX4xX1xX21xX3exX1ccxX18xX3xX49xX4c9xX18xX3xXexX1xX6xX49xX3xX49xX9dxX21xX3xX10dxX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX1xXe2xX18xX1xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX1xX20e9xX3xXexX20xX199xX3xXexXecxX3xX18xX23xX21xX210xX18xX3xX18xX23xX194xX18xX3xX7xX27xX4xX1xX3xXexXc2xX18xX1xX3xX3cxXf7xXdxX3xX6dxXdcxXdxX3xX18xX1xX7c3xX18xX23xX3xXexX20xX9dxX568xX18xX23xX3xX1xX199xXbxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX3xX18xX1xX9dxX18xX23xX3xX2dxX1xX4c9xX18xX23xX3xXexX1xX21xX215xX4xX3xX3cxXf7xXdxX3xXexX9dxX199xX18xX23xX3xX1xX20e9xX3xXexX20xX199xX3xX4xXd3xX6xX3xX3d7xX23xX1xX67xX3xX203xX21xX3exX61xXexX3xX2e6xX2d7xX17dxX0xX74xX10dxX5xX28xX4xX2dxX203xX21xX28xXexX10xX12xX0xX63xXdxX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX20xX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexX20xX28xX18xX23xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX1ccxX18xX3xX203xX21xX6xX18xX2d4xX0xX74xX7xXexX20xX28xX18xX23xX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX70xXexX1xX21xX49xX10dxX70xX6xX18xX63xX70xX7xX6xXbxX28xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc8exXdxX48xXdxX3xX18xX23xX194xX18xX3xX6dxXf7xX18xX3xX3cxX127xX21xX3xXexX9dxX3xX4xX4c9xX18xX23xX3xX12axX2dxXe2xX4xX1xX3xX4xX127xX21xX144xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX7xX6xX21xX3xX3cxX58xXdxX3xX63xX67xX4xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX162fxX9xXaxX74xX63xX6xX21xX70xXexX21xX74xX23xXdxX6xXdxX70xX18xX23xX6xX18xX70xX6dxX28xX18xX70xX63xX6xX21xX70xXexX21xX70xX4xX28xX18xX23xX70xX2dxXdxX4xX1xX70xX4xX6xX21xX70xXbxX1xX6xXexX70xXexX20xXdxX10xX18xX70xX2dxXdxX18xX1xX70xXexX10xX70xX7xX6xX21xX70xX63xX6xXdxX70xX63xXdxX4xX1xX74xX2xX72xX2xX2xX316xX2d6xX17dxX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX74xX49xX10xX63xXdxX6xX74xX2xX2d7xX2d8xX74xX18xX10xX2cfxX7xX74xX2d7xX2d8xX2xX2e7xX74xX2xX2xX2d8xX63xX2d8xX2xX2d8xX2d8xX2d6xX2e6xX2d7xXexX2e6xX2e7xX2d6xX2e6xX5xX2xX70xX310xX2d7xX63xX2d8xX2d7xX2d7xX316xX316xX316xX2e7xXexX316xX2e6xX2e5xX72xX310xX5xX2d8xX17dxX332xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX23xXdxX48xX49xX3xXexX1xXdxX4exX21xX3xXexX1xXdxX54xXexX3xX1xX58xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX63xX28xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xXaxX3xX74xX12xX0xX74xX6xX12xX0xX63xXdxX6dxX12xX0xX7xXexX20xX28xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc8exXdxX48xXdxX3xX18xX23xX194xX18xX3xX6dxXf7xX18xX3xX3cxX127xX21xX3xXexX9dxX3xX4xX4c9xX18xX23xX3xX12axX2dxXe2xX4xX1xX3xX4xX127xX21xX144xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX7xX6xX21xX3xX3cxX58xXdxX3xX63xX67xX4xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX162fxX9xXaxX74xX63xX6xX21xX70xXexX21xX74xX23xXdxX6xXdxX70xX18xX23xX6xX18xX70xX6dxX28xX18xX70xX63xX6xX21xX70xXexX21xX70xX4xX28xX18xX23xX70xX2dxXdxX4xX1xX70xX4xX6xX21xX70xXbxX1xX6xXexX70xXexX20xXdxX10xX18xX70xX2dxXdxX18xX1xX70xXexX10xX70xX7xX6xX21xX70xX63xX6xXdxX70xX63xXdxX4xX1xX74xX2xX72xX2xX2xX316xX2d6xX17dxX1xXexX49xXaxX12xXc8exXdxX48xXdxX3xX18xX23xX194xX18xX3xX6dxXf7xX18xX3xX3cxX127xX21xX3xXexX9dxX3xX4xX4c9xX18xX23xX3xX12axX2dxXe2xX4xX1xX3xX4xX127xX21xX144xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX7xX6xX21xX3xX3cxX58xXdxX3xX63xX67xX4xX1xX0xX74xX6xX12xX0xX74xX7xXexX20xX28xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXc8exXdxX48xXdxX3xX18xX23xX194xX18xX3xX6dxXf7xX18xX3xX3cxX127xX21xX3xXexX9dxX3xX4xX4c9xX18xX23xX3xX3cxX9dxX199xX4xX3xX2daxX10xX49xX3xX5xX14xX3xX23xXdxX48xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX12axX18xX3daxX18xX144xX3xX3cxX4exX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX3xXexX20xX28xX18xX23xX3xX7xX48xX18xX3xX2daxX21xX1d8xXexX35xX3xX2dxXdxX18xX1xX3xX63xX28xX6xX18xX1xX3xX7xX6xX21xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX3xX49xX14xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3cxX6xX18xX23xX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX2dxX1xX6xXdxX17dxX3xX193xX3dxX3exX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX61xX18xX3xX3cxX215xX3xX23xXdxX48xXdxX3xX18xX23xX194xX18xX3xX6dxXf7xX18xX3xX3cxX127xX21xX3xXexX9dxX3xX7xX2432xX3xX23xXdxX39xXbxX3xX4xX27xX4xX3xX63xX1fbxX3xX27xX18xX3xX1xX58xX3xXexX127xX18xX23xX3xX7xXdcxX49xX3xX1xX28xX14xX18xX3xXexX1xXdxX54xX18xX35xX3xX12axX2dxXe2xX4xX1xX3xX4xX127xX21xX144xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX20xXdxX4exX18xX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX6dxX14xX3xX18xX1xXdxX3daxX21xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX6dxX1fbxX4xX3xX2dxX1xX27xX4xX17dxX0xX74xXbxX12xX0xX74xX63xXdxX6dxX12xX0xX74xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3d7xX23xX194xX18xX3xX1xX14xX18xX23xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX20e9xX3xXexX20xX199xX3xX63xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX54xXbxX3xXexXdxX61xXbxX3xX4xX1cxX18xX3xX23xX2fxXdxX3xXexXe2xX18xX3xX63xXa3xX18xX23xX3xX2d7xX2e5xX2d8xX17dxX2d8xX2d8xX2d8xX3xXexXcd6xX3xX3cxX210xX18xX23xXaxX3xX1xX20xX10xX162fxX9xXaxX74xXexX1xX21xX28xX18xX23xX70xX49xX6xXdxX70xX63xXdxX4xX1xX70xX6dxX21xX74xX18xX23xX6xX18xX70xX1xX6xX18xX23xX70xX1xX6xX70xXexXdxX18xX1xX70xX1xX28xX70xXexX20xX28xX70xX63xX28xX6xX18xX1xX70xX18xX23xX1xXdxX10xXbxX70xXexXdxX10xXbxX70xX4xX6xX18xX70xX23xX28xXdxX70xXexXdxX18xX70xX63xX21xX18xX23xX70xX2d7xX2e5xX2d8xX70xX2d8xX2d8xX2d8xX70xXexX3exX70xX63xX28xX18xX23xX74xX2xX72xX2d8xX2d8xX2e7xX2d7xX17dxX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX74xX49xX10xX63xXdxX6xX74xX2xX2d7xX2d8xX74xX18xX10xX2cfxX7xX74xX2d7xX2d8xX2xX2e6xX74xX2d6xX2e6xX63xX2d7xX2d8xX72xX2d7xX2e7xX2e5xX316xXexX2d6xX316xX2xX310xX310xX5xX2d8xX17dxX332xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX23xXdxX48xX49xX3xXexX1xXdxX4exX21xX3xXexX1xXdxX54xXexX3xX1xX58xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX63xX28xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xXaxX3xX74xX12xX0xX74xX6xX12xX0xX63xXdxX6dxX12xX0xX7xXexX20xX28xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3d7xX23xX194xX18xX3xX1xX14xX18xX23xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX20e9xX3xXexX20xX199xX3xX63xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX54xXbxX3xXexXdxX61xXbxX3xX4xX1cxX18xX3xX23xX2fxXdxX3xXexXe2xX18xX3xX63xXa3xX18xX23xX3xX2d7xX2e5xX2d8xX17dxX2d8xX2d8xX2d8xX3xXexXcd6xX3xX3cxX210xX18xX23xXaxX3xX1xX20xX10xX162fxX9xXaxX74xXexX1xX21xX28xX18xX23xX70xX49xX6xXdxX70xX63xXdxX4xX1xX70xX6dxX21xX74xX18xX23xX6xX18xX70xX1xX6xX18xX23xX70xX1xX6xX70xXexXdxX18xX1xX70xX1xX28xX70xXexX20xX28xX70xX63xX28xX6xX18xX1xX70xX18xX23xX1xXdxX10xXbxX70xXexXdxX10xXbxX70xX4xX6xX18xX70xX23xX28xXdxX70xXexXdxX18xX70xX63xX21xX18xX23xX70xX2d7xX2e5xX2d8xX70xX2d8xX2d8xX2d8xX70xXexX3exX70xX63xX28xX18xX23xX74xX2xX72xX2d8xX2d8xX2e7xX2d7xX17dxX1xXexX49xXaxX12xX3d7xX23xX194xX18xX3xX1xX14xX18xX23xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX20e9xX3xXexX20xX199xX3xX63xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX54xXbxX3xXexXdxX61xXbxX3xX4xX1cxX18xX3xX23xX2fxXdxX3xXexXe2xX18xX3xX63xXa3xX18xX23xX3xX2d7xX2e5xX2d8xX17dxX2d8xX2d8xX2d8xX3xXexXcd6xX3xX3cxX210xX18xX23xX0xX74xX6xX12xX0xX74xX7xXexX20xX28xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxX20xX28xX18xX23xX3xX3cxXdxX3daxX21xX3xX2dxXdxX54xX18xX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX3xX10dxX15bxXdxX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xX35xX3xX6bxX1xXdxX3xX18xX1xX27xX18xX1xX3xX3d7xX23xX194xX18xX3xX1xX14xX18xX23xX3xX3d7xX1xX14xX3xX18xX9dxXdcxX4xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3cxX6xX18xX23xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX4xX27xX4xX3xX23xXdxX48xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xX203xX21xX3exX61xXexX3xX5xXdxX54xXexX3xX18xX1xX227xX49xX3xX23xXdxX48xXdxX3xX18xX23xX194xX18xX3xXexXf7xXexX3xX18xX1xX1d8xXexX3xX23xX2fxXdxX3xXexXe2xX18xX3xX63xXa3xX18xX23xX3xX2d7xX2e5xX2d8xX17dxX2d8xX2d8xX2d8xX3xXexXcd6xX3xX3cxX210xX18xX23xX3xX1xX20e9xX3xXexX20xX199xX3xX63xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX54xXbxX3xX10dxX67xX3xX48xX18xX1xX3xX1xX9dxX15bxX18xX23xX17dxX0xX74xXbxX12xX0xX74xX63xXdxX6dxX12xX0xX74xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX48xXdxX3xX203xX21xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX63xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX54xXbxX3xX2daxX21xX1d8xXexX3xX18xX1xX1cxXbxX3xX2dxX1xX3dxX21xXaxX3xX1xX20xX10xX162fxX9xXaxX74xX2dxXdxX18xX1xX70xXexX10xX74xX1xX6xXdxX70xX203xX21xX6xX18xX70xX1xX6xX70xXexXdxX18xX1xX70xXexX1xX6xX28xX70xX23xX28xX70xX2dxX1xX28xX70xX2dxX1xX6xX18xX70xX4xX1xX28xX70xX63xX28xX6xX18xX1xX70xX18xX23xX1xXdxX10xXbxX70xX2daxX21xX6xXexX70xX18xX1xX6xXbxX70xX2dxX1xX6xX21xX74xX2xX2d6xX72xX2d8xX72xX2d8xX17dxX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX74xX49xX10xX63xXdxX6xX74xX2xX2d7xX2d8xX74xX18xX10xX2cfxX7xX74xX2d7xX2d8xX2xX2xX74xX2xX2e5xX2xX63xX2e7xX2xX72xX2d7xX2d7xX2e5xX2e7xXexX316xX310xX72xX2d7xX72xX5xX2d8xX17dxX332xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX35xX3xXexX1xX39xX4xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX41xX42xX43xX35xX3xX23xXdxX48xX49xX3xXexX1xXdxX4exX21xX3xXexX1xXdxX54xXexX3xX1xX58xXdxX3xX2dxXdxX18xX1xX3xXexX61xX3xX63xX28xX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX70xX2xX72xXaxX3xX74xX12xX0xX74xX6xX12xX0xX63xXdxX6dxX12xX0xX7xXexX20xX28xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX48xXdxX3xX203xX21xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX63xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX54xXbxX3xX2daxX21xX1d8xXexX3xX18xX1xX1cxXbxX3xX2dxX1xX3dxX21xXaxX3xX1xX20xX10xX162fxX9xXaxX74xX2dxXdxX18xX1xX70xXexX10xX74xX1xX6xXdxX70xX203xX21xX6xX18xX70xX1xX6xX70xXexXdxX18xX1xX70xXexX1xX6xX28xX70xX23xX28xX70xX2dxX1xX28xX70xX2dxX1xX6xX18xX70xX4xX1xX28xX70xX63xX28xX6xX18xX1xX70xX18xX23xX1xXdxX10xXbxX70xX2daxX21xX6xXexX70xX18xX1xX6xXbxX70xX2dxX1xX6xX21xX74xX2xX2d6xX72xX2d8xX72xX2d8xX17dxX1xXexX49xXaxX12xX13xX48xXdxX3xX203xX21xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX63xX28xX6xX18xX1xX3xX18xX23xX1xXdxX54xXbxX3xX2daxX21xX1d8xXexX3xX18xX1xX1cxXbxX3xX2dxX1xX3dxX21xX0xX74xX6xX12xX0xX74xX7xXexX20xX28xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxX1xX568xXdxX3xX23xXdxX6xX18xX3xX203xX21xX6xX35xX3xX63xX28xX3xX4xX1xX67xX21xX3xXexX27xX4xX3xX3cxX215xX18xX23xX3xXexXdxX1ccxX21xX3xX4xX1fbxX4xX3xXexXecxX3xX63xX67xX4xX1xX3xX6bxX28xX6dxXdxX63xX3xX70xX3xX2xX72xX35xX3xX5xX9dxX199xX18xX23xX3xX1xX14xX18xX23xX3xX1xX2fxX6xX3xX2daxX21xX1d8xXexX3xX18xX1xX1cxXbxX3xX2dxX1xX3dxX21xX3xXexX58xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX4xX44cxX6xX3xX2dxX1xX3dxX21xX3xXexX20xX1ccxX18xX3xX3cxX67xX6xX3xX10dxX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXa3xXexX3xX23xXdxX48xX49xX3xX3cxX27xX18xX23xX3xX2dxX4exX17dxX3xXcxX20xX9dxXdcxX4xX3xXexX115exX18xX1xX3xX1xX115exX18xX1xX3xX3cxX2fxX35xX3xX6bxXa3xX4xX3xX13xX48xXdxX3xX203xX21xX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3cxX529xX3xX6dxX14xX3xX3cxX6xX18xX23xX3xX3cxX3dxX3exX3xX49xX58xX18xX1xX3xX4xX27xX4xX3xX23xXdxX48xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xX23xX2bxX3xX2dxX1xX2fxX3xX2dxX1xX33xX18xX17dxX0xX74xXbxX12xX0xX74xX63xXdxX6dxX12xX0xX74xX5xXdxX12xX0xX74xX21xX5xX12xX0xX63xXdxX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX74xX63xXdxX6dxX12xX0xX74xX63xXdxX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcbadxX21xXexX1xX28xX20xXaxX12xXcxX20xX127xX18xX3xXcxXdxX61xX18xX3xX13xX9dxX18xX23xX0xX74xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX28xX21xX20xX4xX10xXaxX12xXa59xX1xX2fxX3xX18dxXe2xX3xXexX1xX9dxX3xXcxXc2xX18xX1xX3xXd3xX3exX35xX3xX6bxX1xXd3xX3xXexX67xX4xX1xX3xXdb1xX18dxX3d7xX43xX3xXexXc2xX18xX1xX0xX74xXbxX12
Trần Tiến Hưng