Danh sách 36 Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Baohatinh.vn) - Tại phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc sáng 14/8, các đại biểu đã bầu 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
ec8fx12503x17680x14f22x10fd2x10409x15260x12b2ex1162bxX7x13f1ex104c9x15365x17a70x15762x1182exX5x11118xXax17656x15137xX6xf808xX1xX3xX7x127aaxX4xX1xX3xeec4x1461exX3x1026cx1506bxX3x16179xXdx120acxX15xX3x12509xf6dcx1210bxX3x15102x14d74xX15x1353exX3x10f13xed4axX3xX1x16c83xX21x14c97xX15xX3x108f6x168dfxX3x16548xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX37xf504xX3x14653xX3bxX3x16034x13c0exX4axX4bxX3x16635xX3xX4axX4bxX4ax16239xX0xfaccxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX10xX6x18288xXaxX12xXcx12c51xXdxX3xXbxX1xXdxX25xX15xX3xX4xX1x10c9bxX15xX1xX3xXexX1x15dcaxX4xX3xX2cxX6cxXdxX3xX1xX32xXdxX3xX2cxX6cxXdxX3xX31xXdx168afxX35xX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX3dxX15xX1xX3x11ee9xX2ax11395xX3xXcxf8c3xX15xX1x17944xX3xX5x11641xX15xX3xXexX1xX7dxX3x13731xXb8x10c04x112fexX3xX15xX1xXdxX37xX45xX3xX47xX3bxX3xX4axX4bxX4axX4bxX3xX4fxX3xX4axX4bxX4axX54xX3xX47xX1xX6xXdxX3xX45xX6cxX4xX3xX7xX19xX15xX2fxX3xX2x16d43xX56x15630x12af9xX3xX4xX19xX4xX3x127daxX6cxXdxX3xX31xXdxX8exX35xX3xXeax168edxX3xX31xXb1xX35xX3xX1dxX1exX3xXeax13c93xX15xX2fxX3xX4xX1xX77xX3xX23xXa8x15263xX3xX28xX6xX15xX3xX29xX1xf720xXbxX3xX1xXa8xX15xX1xX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX15xX1xXdxX37xX45xX3xX47xX3bxX3xX4axX4bxX4axX4bxX3xX4fxX3xX4axX4bxX4axX54x119eaxX3xX28xX19xX108xX3xX2axXa8xX3xXcxXabxX15xX1xX3xXex14155x1098dxX15xX3xXexX149x12e7fxX15xX2fxX3xX2fxXdx11978xXdxX3xXexX1xXdxX37xX35xX3xX4x10faaxX15xX2fxX3xX31xX6cxX15xX3xXeaxX14fxX4xX13axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX108xX68xX21xXaxX12xX0xXdxX45xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX15xXexX10xX149xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXax1617axXdxX68xXexX1x17b57xX3xXe3xX4axX4bxXbx1243ex1310exX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX1a1xX3x17952xX2xX1exXbxX1a7xX1a8xXaxX3xX7xX149xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX13axX31xX6xX108xX1xX6xXexXdxX15xX1xX13axX23xX15xX56xX15xX10xX19cxX7xX56xX4axX4bxX1dxX4axX56xX2xX4bxX54xX68xX54xX2xX1dxX4bxX2xX2xX1b2xXexX1exX1dxX54xX2xX5xXe3xX4fxX35xX15xXexXdxXexX5xX10xX68xX4fxX2xX13ax10b17xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX3dxX15xX1xX3xX15xX1xXdxX37xX45xX3xX47xX3bxX3xX4axX4bxX4axX4bxX3xX4fxX3xX4axX4bxX4axX54xXaxX3xX19cxXdxX68xXexX1xX9xXaxXe3xX4axX4bxXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX1b2xX2xX1exXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX108xX68xX21xXaxX12xX0xXdxX45xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX15xXexX10xX149xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX68xXexX1xX1a1xX3xXe3xX4axX4bxXbxX1a7xX1a8xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX1a1xX3xX1dxX54xX2xXbxX1a7xX1a8xXaxX3xX7xX149xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX13axX31xX6xX108xX1xX6xXexXdxX15xX1xX13axX23xX15xX56xX15xX10xX19cxX7xX56xX4axX4bxX1dxX4axX56xX2xX4bxX54xX68xX54xX2xX1dxX4bxX2xX4axXe3xXexX1b2xf6d2xX2xX4axX5xX2ddxX4fxX2xX2xX2xX13axX1f8xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX3dxX15xX1xX3xX15xX1xXdxX37xX45xX3xX47xX3bxX3xX4axX4bxX4axX4bxX3xX4fxX3xX4axX4bxX4axX54xXaxX3xX19cxXdxX68xXexX1xX9xXaxXe3xX4axX4bxXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX1dxX54xX2xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX108xX68xX21xXaxX12xX0xXdxX45xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xXexX1xX35xX45xX31xX3xX68xX1xXdxX68xX10xX3xXdxX29xX10xX15xXexX10xX149xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX19cxXdxX68xXexX1xX1a1xX3xXe3xX4axX4bxXbxX1a7xX1a8xX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX1a1xX3xX54xXe1xX1b2xXbxX1a7xX1a8xXaxX3xX7xX149xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX13axX31xX6xX108xX1xX6xXexXdxX15xX1xX13axX23xX15xX56xX15xX10xX19cxX7xX56xX4axX4bxX1dxX4axX56xX2xX4bxX54xX68xX54xX2xX1dxX4bxX1dxX2xX4axXexX1b2xXe3xX2xX1exX5xX2ddxX4fxX2xX1dxX1dxX68xX54xX2xX2xX1dxX1dxX1dxX1b2xXexX2xX4axX2xX2ddxX4axX5xX4bxX13axX1f8xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX3dxX15xX1xX3xX15xX1xXdxX37xX45xX3xX47xX3bxX3xX4axX4bxX4axX4bxX3xX4fxX3xX4axX4bxX4axX54xXaxX3xX19cxXdxX68xXexX1xX9xXaxXe3xX4axX4bxXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX54xXe1xX1b2xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX149xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX149xX108xX15xX2fxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX25xX15xX3x16a7dxX35xX6xX15xX1a1xX0xX56xX7xXexX149xX108xX15xX2fxX12xX0xX35xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4fxXexX1xX35xX45xX31xX4fxX6xX15xX68xX4fxX7xX6xXbxX108xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xXb1xX35xX3xX1dxX1exX3xXeaxXfexX15xX2fxX3xX4xX1xX77xX3xX23xXa8xX108xX3xX28xX6xX15xX3xX29xX1xX110xXbxX3xX1xXa8xX15xX1xX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX3dxX15xX1xX3xX15xX1xXdxX37xX45xX3xX47xX3bxX3xX4axX4bxX4axX4bxX4fxX4axX4bxX4axX54xXaxX3xX1xX149xX10x1222axX9xXaxX56xX1a7xX6xX21xX4fxX68xX35xX15xX2fxX4fxX68xX6xX15xX2fxX56xX31xX6xX35xX4fxX1dxX1exX4fxX68xX108xX15xX2fxX4fxX4xX1xXdxX4fxX23xX6xX108xX4fxX31xX6xX15xX4fxX4xX1xX6xXbxX4fxX1xX6xX15xX1xX4fxX68xX6xX15xX2fxX4fxX31xX108xX4fxX1xX35xX21xX10xX15xX4fxX47xX21xX4fxX6xX15xX1xX4fxX15xX1xXdxX10xX45xX4fxX47xX21xX4fxX4axX4bxX4axX4bxX4fxX4axX4bxX4axX54xX56xX2xX2ddxX1b2xX4bxX4axX1exX13axX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX2fxX3xX7xX149xX4xX9xXaxX56xX45xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX4axX4bxX56xX15xX10xX19cxX7xX56xX4axX4bxX1dxX4axX56xX2xX1dxX1dxX68xX54xX2xX2xX1dxX1dxX1dxX1b2xXexX2xX4axX2xX2ddxX4axX5xX4bxX13axX1f8xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX3dxX15xX1xX3xX15xX1xXdxX37xX45xX3xX47xX3bxX3xX4axX4bxX4axX4bxX3xX4fxX3xX4axX4bxX4axX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX23xX12xX0xX7xXexX149xX108xX15xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xXb1xX35xX3xX1dxX1exX3xXeaxXfexX15xX2fxX3xX4xX1xX77xX3xX23xXa8xX108xX3xX28xX6xX15xX3xX29xX1xX110xXbxX3xX1xXa8xX15xX1xX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX3dxX15xX1xX3xX15xX1xXdxX37xX45xX3xX47xX3bxX3xX4axX4bxX4axX4bxX4fxX4axX4bxX4axX54xXaxX3xX1xX149xX10xX512xX9xXaxX56xX1a7xX6xX21xX4fxX68xX35xX15xX2fxX4fxX68xX6xX15xX2fxX56xX31xX6xX35xX4fxX1dxX1exX4fxX68xX108xX15xX2fxX4fxX4xX1xXdxX4fxX23xX6xX108xX4fxX31xX6xX15xX4fxX4xX1xX6xXbxX4fxX1xX6xX15xX1xX4fxX68xX6xX15xX2fxX4fxX31xX108xX4fxX1xX35xX21xX10xX15xX4fxX47xX21xX4fxX6xX15xX1xX4fxX15xX1xXdxX10xX45xX4fxX47xX21xX4fxX4axX4bxX4axX4bxX4fxX4axX4bxX4axX54xX56xX2xX2ddxX1b2xX4bxX4axX1exX13axX1xXexX45xXaxX12xX28xXb1xX35xX3xX1dxX1exX3xXeaxXfexX15xX2fxX3xX4xX1xX77xX3xX23xXa8xX108xX3xX28xX6xX15xX3xX29xX1xX110xXbxX3xX1xXa8xX15xX1xX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX3dxX15xX1xX3xX15xX1xXdxX37xX45xX3xX47xX3bxX3xX4axX4bxX4axX4bxX4fxX4axX4bxX4axX54xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX149xX108xX15xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXbaxX155xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXb1xX15xX3x144e3xXeaxX108xXa8xX15xX3xX47x10a4dxXexX3x116acxX3xX68xX14axX15xX3xX4xX1x14fbaxX3xX4fxX3xX47x127a2xX3xX4x14495x11759xX15xX2fxX3xX4fxX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX149xXdxX8exX15x116b6xXe4xX3xX2cxX6cxXdxX3xX1xX32xXdxX3xX2cxX6cxXdxX3xX31xXdxX8exX35xX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX3dxX15xX1xX3xXa6xX2axXa8xX3xXcxXabxX15xX1xXaexX3xX5xXb1xX15xX3xXexX1xX7dxX3xXb8xXb8xXbaxXbbxXe4xX3xX15xX1xXdxX37xX45xX3xX47xX3bxX3xX4axX4bxX4axX4bxX4fxX4axX4bxX4axX54xX3xXeaxXf4xX3xX4xX1xX77xX15xX1xX3xXexX1xX7dxX4xX3xX68xXdx12b74xX15xX3xX149xX6xX3xX23xX155xXdxX3xX7x1198exX3xXexX1xX6xX45xX3xX2fxXdxX6xX3xX4xX754xX6xX3xX4axX1dxX2ddxX3xXeaxX6cxXdxX3xX31xXdxX8exX35xX3xXeaxX6cxXdxX3xX68xXdxX37xX15xX3xX4xX1xX108xX3xX54xX13axX54xX2ddxX4bxX3xXeaxX2dxX15xX2fxX3xX23xXdxX25xX15xX13axX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX23xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax12719xX1xX19xXexX3xX1xX35xX21xX3xXexX149xX35xX21x14c91xX15xX3xXexX1x14ea3xX15xX2fxX3xX2xXe3xXe1xX3xX15x152f7xX45xXe4xX3xXexX6cxX108xX3xX7xX7dxX4xX3xX31x10b3cxXexX3xX45xX155xXdxXe4xX3xX1a7xX14axX21xX3xX68xX7dcxX15xX2fxX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX3dxX15xX1xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX149xXdxX8exX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXe4xX3xX31xX83fxX15xX3xX23x11588xX15xX2fxXaxX3xX1xX149xX10xX512xX9xXaxX56xX1a7xX6xX21xX4fxX68xX35xX15xX2fxX4fxX68xX6xX15xX2fxX56xXbxX1xX6xXexX4fxX1xX35xX21xX4fxXexX149xX35xX21xX10xX15xX4fxXexX1xX108xX15xX2fxX4fxX2xXe3xXe1xX4fxX15xX6xX45xX4fxXexX6xX108xX4fxX7xX35xX4xX4fxX31xX6xXexX4fxX45xX108xXdxX4fxX1a7xX6xX21xX4fxX68xX35xX15xX2fxX4fxX1xX35xX21xX10xX15xX4fxX47xX21xX4fxX6xX15xX1xX4fxXbxX1xX6xXexX4fxXexX149xXdxX10xX15xX4fxX15xX1xX6xX15xX1xX4fxX31xX10xX15xX4fxX23xX35xX15xX2fxX56xX2xX2ddxX1exXe3xX1dxX54xX13axX1xXexX45xXaxX12xX0xXdxX45xX2fxX3xX7xX149xX4xX9xXaxX56xX45xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX4axX4bxX56xX15xX10xX19cxX7xX56xX4axX4bxX1dxX4axX56xX2xX4axX1b2xX68xX4axX2xX54xX1dxX54xX1dxX4axXexX1exX2ddxX2xX4axX5xX2ddxX4fxX6xX15xX1xX4fxX68xX6xXdxX4fxX68xXdxX10xX15xX13axX1f8xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX15xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX3dxX15xX1xX3xX15xX1xXdxX37xX45xX3xX47xX3bxX3xX4axX4bxX4axX4bxX3xX4fxX3xX4axX4bxX4axX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX23xX12xX0xX7xXexX149xX108xX15xX2fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX832xX1xX19xXexX3xX1xX35xX21xX3xXexX149xX35xX21xX83fxX15xX3xXexX1xX844xX15xX2fxX3xX2xXe3xXe1xX3xX15xX84dxX45xXe4xX3xXexX6cxX108xX3xX7xX7dxX4xX3xX31xX85axXexX3xX45xX155xXdxXe4xX3xX1a7xX14axX21xX3xX68xX7dcxX15xX2fxX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX3dxX15xX1xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX149xXdxX8exX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXe4xX3xX31xX83fxX15xX3xX23xX88fxX15xX2fxXaxX3xX1xX149xX10xX512xX9xXaxX56xX1a7xX6xX21xX4fxX68xX35xX15xX2fxX4fxX68xX6xX15xX2fxX56xXbxX1xX6xXexX4fxX1xX35xX21xX4fxXexX149xX35xX21xX10xX15xX4fxXexX1xX108xX15xX2fxX4fxX2xXe3xXe1xX4fxX15xX6xX45xX4fxXexX6xX108xX4fxX7xX35xX4xX4fxX31xX6xXexX4fxX45xX108xXdxX4fxX1a7xX6xX21xX4fxX68xX35xX15xX2fxX4fxX1xX35xX21xX10xX15xX4fxX47xX21xX4fxX6xX15xX1xX4fxXbxX1xX6xXexX4fxXexX149xXdxX10xX15xX4fxX15xX1xX6xX15xX1xX4fxX31xX10xX15xX4fxX23xX35xX15xX2fxX56xX2xX2ddxX1exXe3xX1dxX54xX13axX1xXexX45xXaxX12xX832xX1xX19xXexX3xX1xX35xX21xX3xXexX149xX35xX21xX83fxX15xX3xXexX1xX844xX15xX2fxX3xX2xXe3xXe1xX3xX15xX84dxX45xXe4xX3xXexX6cxX108xX3xX7xX7dxX4xX3xX31xX85axXexX3xX45xX155xXdxXe4xX3xX1a7xX14axX21xX3xX68xX7dcxX15xX2fxX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX3dxX15xX1xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexX149xXdxX8exX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXe4xX3xX31xX83fxX15xX3xX23xX88fxX15xX2fxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX149xX108xX15xX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX742x15e4exX1x14cdaxX15xX3xX5xX6cxXdxX3xX15xX1xX88fxX15xX2fxX3xX47xX749xXexX3xX487xX35xX2dxX3xX487xX35xX6xX15xX3xXexX149xX14fxX15xX2fxX3xX4xX754xX6xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX7xX6xX35xX3xX45xX32xXexX3xX15xX1xXdxX37xX45xX3xX47xX3bxX3xX15x13d98xX3xX5xX7dcxX4xX3xX23xX75cx10067xXexX3xX487xX35xX6xX3xX15xX1xXdxX83fxX35xX3xX2fxXdxX6xX15xX3xX47xX1x140d5xXe4xX3xX4xXa8xX15xX2fxX3xXexX1xX110xX45xX3xXexX1xX77xX6xX3xX7xX7dxX4xX3xX45xX6cxX15xX1xX3xX4xX754xX6xX3xX47xX1xX844xXdxX3xXeaxX6cxXdxX3xXeaxX108xXa8xX15xX3xX47xX749xXexXe4xX3xX7xX7dxX4xX3xX45xX6cxX15xX1xX3xX4xX754xX6xX3x122c1xX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX4fxX3xX5x14ce0xX15xX2fxX3xX68xX14axX15xX76dxX3xX4fxX3xX28xX77xX3xXexX1xX75cxX3xX2axX35xX21xX37xX15xX3xX754xX21xX3xXcxX149xXb1xX15xX3xX2cxXb1exX15xX1xX3x14a33xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x15998xX3xXexX149xX108xX15xX2fxX3xX31xX35x10059xXdxX3xXexX149xXbbfxX3xX4xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX23xX155xXdxX3xX832xXbaxX3xX28xX19xX108xX3xX2axXa8xX3xXcxXabxX15xX1xX3xXexX149xX75cxX155xX4xX3xXexX1xX83fxX45xX3xX2cxX6cxXdxX3xX1xX32xXdxX3xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX31xX32xX3xX1xX35xX21xX37xX15xX3xX3axX3bxX3xX3dxX15xX1xX3xX15xX1xXdxX37xX45xX3xX47xX3bxX3xX4axX4bxX4axX4bxX4fxX4axX4bxX4axX54xX13axX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX23xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX35xX5xX12xX0xX68xXdxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX149xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX23xX12xX0xX56xX68xXdxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX35xXexX1xX108xX149xXaxX12xXb1cxX1xXb76xX45xX3xX832xX13axXbaxX0xX56xXbxX12
Nhóm P.V