Việt Nam nâng cao thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA
Việt Nam đã trở lại top 15 châu Á trên bảng xếp hạng của FIFA.
81e8xfc51xf7ecxbf0fxf12cxe931x99d9xc4ebxcbcdxX7x9879xe147xe2ccxfbaaxa0faxac0bxX5xb1f1xXaxef2exd5bcxXdxcc15xXexX3x9180xX6xcbf6xX3xd167xe312xX1cxa804xX3xX4xX6xd859xX3xXexX1xe374xX3xX1xaf32xX1cxX1fxX3xXexc863xf658xX1cxX3xdb88x972dxX1cxX1fxX3xf656xa14exXbxX3xX1xX2axX1cxX1fxX3x920dx1012cxX41xc95exX0xd24axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8a5exX10xX6x103bcxXaxX12xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xd30axde61xX3xXexX2fxb426xX3xX5xX2axXdxX3xXexX23xXbxX3xX2xcadexX3xX4xX1xX1dx8fb2xX3xdfb0xX3xXexX2fxX30xX1cxX3xX33xX34xX1cxX1fxX3xX38xX39xXbxX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xX4x9924xX6xX3xX41xX42xX41xX44xda32xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf913xX10xX1cxXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX1axX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1axX4xX10x8ca7xX23xX33xc2edxX10xX4xXexX3xX58xX1fxX1axX10xX58xXdxX6xX3x9066xXdxX58xX10xX23xX3xX1axXbxee1dxXaxX3xX7xXexabf5xX5xX10xX9xXaxbc98xXdxX58xXexX1xec17xX3x87e3xX2x88eexXbxX38xa5e8xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexXe6xX3xd581xXd7xXd7xXbxX38xXedxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX46xX6xXbxXbxX7xX46xX23xXbxX10xX1cxX46xX1axX10xX58xXdxX6xX46xXexX1xX79xX1axX33x8d9cxXbxX9xX1cxX10xXe1xX7xX46xX2x8591xXd7xX2xX46xX2x8b2cxXe8xX58xXd7xX2xX74xXd7xXeaxXeaxX123xXexXe8xXf7xXe8xX5xbd02xXbfxXcfxX1cxXbxXexX79xXdcxX10xX1cxXcfxXdxX10xXexX1cxX6xX1axX98xXc2xXbxX1fxXaxX3xX58xX6xXexX6xXbfxXexXdcxXbxX10xX9xXaxXcfxXdxX58xX10xX23xX46xX1axXbxXd7xXaxX3xX58xX6xXexX6xXbfxX10xX1cxX4xX23xX58xX10xX9xXaxX1xX10xX38xX1x9309xX6xX128x9fb1xXbxXdxXe1xX79xX2fx89d5xX41xX7x103edxX2fxX17ex8344xX33x912ax98adxX2fxXd7xX1axX17exXf7xXd7xa134xX178xc67bxX190xX190xX1xXa8xXeaxX128xX42xX18xX190xX41xXe8xX181xXcxX1x87dbxXeaxd7c3x9de9xX184xX5xf619xX175xX128xdd08xX1axf275xa3afxX1cxXc2xX128xX1axXd7xX123xX181xX123xX1a2xa73axX6xd111xX42xX55xX1abxX1a8xX38xX1fxf19exX1a5xX187xX4xX38xX187xX1b5xX38xX6xX1axX186x8381xX41xXf7xX79xX23xX18exX41xX10xX46xX1fxX2xXdxX190xX1a2xX1b7xX1b7xXd7xX1a5xX18exX123xX1bexX1xX1a2xX38xX19fxXeaxX1a1xf8edxXexXeaxX7xXc2xX123xX1b5xX1a2xX55xXbxX7xc957xX184xX184xXa8xX1aaxX18xX1a8xX1b7xX23xX1axX10xX41xX6xX190xXc2xX74xXe8xX1axX1axX1b5xX128xX38xX1a1xXcfxX1a8xd0d9xX18xXe1xX19fxXf7xX1b5xX19fxXf7xX1b5xXaxX3xX58xX6xXexX6xXbfxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX23xX58xXdcxXaxX12xX13x103bexXdxX3xX4xX1xXdxX39xX1cxX3xXexX1xcb6exX1cxX1fxX3xXexX2fxf2e0xX239xX4xX3xX64xcd51xXdxX3xX4xX1xX91xX3xX1cxX1x9d6fxX3xX42xX1cxX58xX23xX1cxX10xX7xXdxX6xX3xXexX2fxX23xX1cxX1fxX3xXexX2fx9ecbxX1cxX3xX64xb782xX79xX3xXexX1xX79xX24fxX4xX3xX208xX1xX79xb2fexX1cxX3xX208xX1x9adfxX3xX13xaafaxX1cxX1fxX3xX5xX23xX2axXdxX3xX184xX23xX2fxX5xX58xX3xXa8xX79xXbxX3xXeaxX128xXeaxXeaxX3xX58xXdxe267xX1cxX3xX2fxX6xX3xXexc9c5xXdxX3xX2xX74xX46xX2xX128xX3xXcfxd4dexX6xX3xX1b7xX79xX6xdbbcxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX64xX65xX3xXexX2fxX69xX3xX5xX2axXdxX3xXexX23xXbxX3xX2xX74xX3xX4xX1xX1dxX79xX3xX7bxX3xXexX2fxX30xX1cxX3xX33xX34xX1cxX1fxX3xX38xX39xXbxX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xX4xX91xX6xX3xX175xXdxX30xX1cxX3xX64xX23xX258xX1cxX3xX33xa67dxX1cxX1fxX3xX64xeafaxX3xXexX1xX39xX3xX1fxXdxX239xXdxX3x9919xX3xX41xX42xX41xX44xX3xecdfxX98xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX10xX1cxXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX1axX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xXbfxXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax9cc2xX13xXdxX58xX10xX23xdd95xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xX27xX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xXexX2fxX30xX1cxX3xX33xX34xX1cxX1fxX3xX38xX39xXbxX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xX41xX42xX41xX44xX3xX1x8b29xX1cxX1xX3xX34xX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX46xX46xXdxX98xX33xX6xX23xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX98xXcfxX1cxX46xX1cxX10xXe1xX7xX46xX2xX123xXd7xX2xX46xX2xX128xXe8xX58xXd7xX2xX74xXd7xX74xXd7xXd7xXexX74xX74xXe8xXeaxX5xX2xX98xXc2xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xX27xX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xXexX2fxX30xX1cxX3xX33xX34xX1cxX1fxX3xX38xX39xXbxX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xX41xX42xX41xX44xXaxX3xX58xX6xXexX6xXbfxXbxX1xX23xXexX23xXbfxX23xX2fxXdxX1fxXdxX1cxX6xX5xXbfxX7xX2fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXe6xX46xX46xX4xX58xX1cxXdxX1axX1fxX98xXcfxXdxX10xXexX1cxX6xX1axXbxX5xX79xX7xX98xXcfxX1cxX46xXexXe8xXeaxX128xX46xX79xXbxX5xX23xX6xX58xX10xX58xX46xX1xX23xXexX1cxX1cxX1bexX46xXeaxX128xX2xX123xa9abxX2xX128xX451xX2xX137xX46xXcfxX1cxXbxXexX79xXdcxX10xX1cxXcfxXdxX10xXexX1cxX6xX1axX98xXc2xXbxX1fxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX12xXcxX79xXdcxcb52xX1cxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX270xX1axX3xX58xX27xXexX3xXexX1xX258xX1cxX1xX3xXexca87xX4xX1xX3xXexX15xX3xXeaxX128xX3xX1cxff44xX1axX3xX208xX1xX27cxX1cxX1fxX3xXexX1xX244xX1cxX1fxX3xX42xX1cxX58xX23xX1cxX10xX7xXdxX6xX3xXexX2axXdxX3xX4xX300xX4xX3xX1fxXdxX34xXdxX3xX64xX270xX79xX3xX4xX1xX4a6xX1cxX1xX3xXexX1xX27xX4xX98xX3xX30bxe385xX1cxX1xXe6xX3xX1a1xX300xX3xX55xX79xb2d3xX1cxX1xX312xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX23xX58xXdcxXaxX12xXa8xX1xXdxX39xX1cxX3xXexX1xX244xX1cxX1fxX3xXexX2fxX24axX239xX4xX3xX64xX24fxXdxX3xXexX79xXdcxX48axX1cxX3xX178xX27xX3xX13xX2axX1cxX3xX64xX34xX23xX3xX4x9ea2xX1cxX1fxX3xX5xX258xX3xXexX1xX258xX1cxX1xX3xXexX4a6xX4xX1xX3xX1b7xX79xX6xX1cxX3xXexX2fxd27fxX1cxX1fxX2b5xX3xX1fxXdxb415xXbxX3xX64xX24fxXdxX3xXexX79xXdcxX48axX1cxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX10xX23xX3xX5xX30xX1cxX3xXcfxb030xX3xXexX2fxX4a6xX3xXexX1xX27xX3xX1xX6xXdxX3xX69xX3xX33xX34xX1cxX1fxX3xX18exX3xXexX2axXdxX3xXcfxX284xX1cxX1fxX3xX5xX23xX2axXdxX3xX184xX23xX2fxX5xX58xX3xXa8xX79xXbxX3xXeaxX128xXeaxXeaxX98xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX23xX58xXdcxXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xX64xXdxabcdxX79xX3xX5xX15xX2b5xX3xX1xX15xX3xX7xX2a5xX3xXcfxX284xX1cxX1fxX3xX5xX23xX2axXdxX3xX184xX23xX2fxX5xX58xX3xXa8xX79xXbxX3xXeaxX128xXeaxXeaxX3xX208xX1xX79xX3xXcfxd82bxX4xX3xX4xX1xX1dxX79xX3xX7bxX3xX5xX258xX3xXeaxX74xX2b5xX3xX58xX23xX3xX64xX2fbxX3xXcfxX239xXdxX3xXcfxXdxX15xX4xX3xX64xX300xX1cxX1xX3xX33xX2axXdxX3xX42xX1cxX58xX23xX1cxX10xX7xXdxX6xX2b5xX3xX64xX24fxXdxX3xXexX79xXdcxX48axX1cxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX64xX65xX3xX1fxXdxX258xX1cxX1xX3xXexX1xX30xX1axX3xXe8xX2b5xX17exX128xX3xX64xXdxX48axX1axX98xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX23xX58xXdcxXaxX12xXcxX2fxX24axX239xX4xX3xX64xX2fbxX2b5xX3xXexX1xae6dxXdcxX3xXexX2fxX284xX3xX1xX79xX270xX1cxX3xX5xX79xXdcxX15xX1cxX3xXcfxXdxX30xX1cxX3xX1c9xX6xX2fxX208xX3xX55xX6xX1cxX1fxXbfxX7xX10xX23xX3xX64xX65xX3xX1fxXdxX258xX1cxX1xX3xX64xX24axea54xX4xX3xX137xX2b5xXe8xXf7xX3xX64xXdxX48axX1axX3xX7xX6xX79xX3xX4xX1xXdxX39xX1cxX3xXexX1xX244xX1cxX1fxX3xX2xXbfxX128xX3xXexX2fxX24axX239xX4xX3xX1a2xX6xX5xX6xXdcxX7xXdxX6xX3xX69xX3xXcfxX284xX1cxX1fxX3xX5xX23xX2axXdxX3xX184xX23xX2fxX5xX58xX3xXa8xX79xXbxX3xXeaxX128xXeaxXeaxX98xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX23xX58xXdcxXaxX12xX18xX1xX24axX3xXcfxX26cxXdcxX3xXexX2fxX23xX1cxX1fxX3xXexX1xX300xX1cxX1fxX3xX2xX128xX3xX1cxX258xXdcxX2b5xX3xX64xX24fxXdxX3xXexX79xXdcxX48axX1cxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX2fbxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX39xX1cxX3xXexX1xX244xX1cxX1fxX3xX69xX3xXcfxX284xX1cxX1fxX3xX5xX23xX2axXdxX3xX184xX23xX2fxX5xX58xX3xXa8xX79xXbxX3xXcfxX258xX3xX1fxXdxX258xX1cxX1xX3xX64xX24axX69dxX4xX3xXexX281xX1cxX1fxX3xX7xX2a5xX3xX64xXdxX48axX1axX3xX5xX258xX3xX2xXd7xX2b5xXd7xX3xX64xXdxX48axX1axX98xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a1xX23xX58xXdcxXaxX12xX1b5xX23xX3xXcfxX26cxXdcxX2b5xX3xba75xX18xX1x9e33xX1cxX1fxX3xX4xX1xXdxX39xX1cxX3xX33xXdxX1cxX1xX3xX190xX6xX23xX3xXcfxX258xX1cxX1fxee71xX3xX7xd4fbxX3xXexX2afxX3xX2xX98xXeaxXf7xX2xX3xX64xXdxX48axX1axX3xX5xX30xX1cxX3xX2xX98xXeaxXd7xX74xX3xX64xXdxX48axX1axX3xXcfxX258xX3xXexXdxX39xX1cxX3xXexX1xX30xX1axX3xX1xX6xXdxX3xX33xX26cxX4xX2b5xX3xX5xX30xX1cxX3xXcfxX572xX3xXexX2fxX4a6xX3xX123xX137xX3xXexX1xX39xX3xX1fxXdxX239xXdxX98xX46xX98xX0xX46xXbxX12xX0xX58xXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xX2fxX10xX5xX6xXexX10xX58xXaxX12xX0xX7xXexX2fxX23xX1cxX1fxX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX30xX1cxX3xX1b7xX79xX6xX1cxXe6xX0xX46xX7xXexX2fxX23xX1cxX1fxX12xX0xX79xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXbfxXexX1xX79xX1axX33xXbfxX6xX1cxX58xXbfxX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX190xXdxX1cxX1fxX6xXbxX23xX2fxX10xX3xXexX4b1xX1cxX1fxX3xX74xX3xX33xX26cxX4xX2b5xX3xX1cxX1xX24axX1cxX1fxX3xX208xf5aaxX1axX3xX38xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX2fxX30xX1cxX3xX33xX34xX1cxX1fxX3xX38xX39xXbxX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xX41xX42xX41xX44xXaxX3xX1xX2fxX10xX181xX9xXaxX46xX1axX79xX23xX1cxXbfxX1axX6xX79xXbfxXexX1xX10xXbfxXexX1xX6xX23xX46xX7xXdxX1cxX1fxX6xXbxX23xX2fxX10xXbfxXexX6xX1cxX1fxXbfxX74xXbfxX33xX6xX4xXbfxX1cxX1xX79xX1cxX1fxXbfxX208xX10xX1axXbfxX38xX6xXbfxXcfxXdxX10xXexXbfxX1cxX6xX1axXbfxXexX2fxX10xX1cxXbfxX33xX6xX1cxX1fxXbfxX38xX10xXbxXbfxX1xX6xX1cxX1fxXbfxX181xXdxX181xX6xX46xX2xX137xX123xXd7xX128xXf7xX98xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX1fxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX46xX1axX10xX58xXdxX6xX46xX2xXeaxX128xX46xX1cxX10xXe1xX7xX46xX2xX123xXf7xX137xX46xX2xX128xX17exX58xX74xX2xX128xX2xX2xX2xXd7xXexXf7xX17exX128xXd7xXf7xX5xX128xX98xXc2xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xX27xX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xXexX2fxX30xX1cxX3xX33xX34xX1cxX1fxX3xX38xX39xXbxX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xX41xX42xX41xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxXcfxX12xX0xX7xXexX2fxX23xX1cxX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX190xXdxX1cxX1fxX6xXbxX23xX2fxX10xX3xXexX4b1xX1cxX1fxX3xX74xX3xX33xX26cxX4xX2b5xX3xX1cxX1xX24axX1cxX1fxX3xX208xX88axX1axX3xX38xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX2fxX30xX1cxX3xX33xX34xX1cxX1fxX3xX38xX39xXbxX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xX41xX42xX41xX44xXaxX3xX1xX2fxX10xX181xX9xXaxX46xX1axX79xX23xX1cxXbfxX1axX6xX79xXbfxXexX1xX10xXbfxXexX1xX6xX23xX46xX7xXdxX1cxX1fxX6xXbxX23xX2fxX10xXbfxXexX6xX1cxX1fxXbfxX74xXbfxX33xX6xX4xXbfxX1cxX1xX79xX1cxX1fxXbfxX208xX10xX1axXbfxX38xX6xXbfxXcfxXdxX10xXexXbfxX1cxX6xX1axXbfxXexX2fxX10xX1cxXbfxX33xX6xX1cxX1fxXbfxX38xX10xXbxXbfxX1xX6xX1cxX1fxXbfxX181xXdxX181xX6xX46xX2xX137xX123xXd7xX128xXf7xX98xX1xXexX1axXaxX12xX190xXdxX1cxX1fxX6xXbxX23xX2fxX10xX3xXexX4b1xX1cxX1fxX3xX74xX3xX33xX26cxX4xX2b5xX3xX1cxX1xX24axX1cxX1fxX3xX208xX88axX1axX3xX38xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX2fxX30xX1cxX3xX33xX34xX1cxX1fxX3xX38xX39xXbxX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xX41xX42xX41xX44xX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX2fxX23xX1cxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xX190xXdxX1cxX1fxX6xXbxX23xX2fxX10xX3xX1cxfbb3xX1axX3xXexX2fxX23xX1cxX1fxX3xX1cxX1xX2fbxX1axX3xXd7xX3xX64xX24fxXdxX3xXexX1xX4b1xX1cxX1fxX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xXcfxX24axX69dxXexX3xXexX2fxX24fxXdxX3xX69xX3xX4xX1xX1dxX79xX3xX7bxX3xX58xa0bcxX3xXcfxX572xX3xXexX2fxX4a6xX3xX4xX91xX6xX3xX1xX54cxX3xXexX1xX79xX6xX3xX38xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXcfxX258xX3xXcxX1xX300xXdxX3xX175xX6xX1cxX3xXexX2fxX30xX1cxX3xX33xX34xX1cxX1fxX3xX38xX39xXbxX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xX41xX42xX41xX44xX3xXexX1xX300xX1cxX1fxX3xX123xX98xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxXcfxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX79xXdcxX48axX1cxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexaadexXexX3xX1xX2axX1cxX1fxX2b5xX3xXcfxf20dxX1cxX3xX64xX27xX1cxX1fxX3xX64xX66dxX79xX3xc0eaxX27cxX1cxX1fxX3xX18xX6xX1axX3xX7bxXaxX3xX1xX2fxX10xX181xX9xXaxX46xX33xX23xX1cxX1fxXbfxX58xX6xX46xXexX79xXdcxX10xX1cxXbfxXcfxXdxX10xXexXbfxX1cxX6xX1axXbfxXexX79xXexXbfxX1xX6xX1cxX1fxXbfxXcfxX6xX1cxXbfxX58xX79xX1cxX1fxXbfxX58xX6xX79xXbfxX58xX23xX1cxX1fxXbfxX1cxX6xX1axXbfxX6xX46xX2xX137xXe8xX74xX123xXe8xX98xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX1fxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX46xX1axX10xX58xXdxX6xX46xX2xXeaxX128xX46xX1cxX10xXe1xX7xX46xX2xX123xXeaxX123xX46xX2xXf7xXd7xX58xXe8xX128xXe8xXf7xXeaxX74xX128xXexX2xX74xX2xX17exXeaxX5xX128xX98xXc2xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xX27xX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xXexX2fxX30xX1cxX3xX33xX34xX1cxX1fxX3xX38xX39xXbxX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xX41xX42xX41xX44xXaxX3xX46xX12xX0xX46xX6xX12xX0xX58xXdxXcfxX12xX0xX7xXexX2fxX23xX1cxX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX79xXdcxX48axX1cxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexXb6dxXexX3xX1xX2axX1cxX1fxX2b5xX3xXcfxXb77xX1cxX3xX64xX27xX1cxX1fxX3xX64xX66dxX79xX3xXb83xX27cxX1cxX1fxX3xX18xX6xX1axX3xX7bxXaxX3xX1xX2fxX10xX181xX9xXaxX46xX33xX23xX1cxX1fxXbfxX58xX6xX46xXexX79xXdcxX10xX1cxXbfxXcfxXdxX10xXexXbfxX1cxX6xX1axXbfxXexX79xXexXbfxX1xX6xX1cxX1fxXbfxXcfxX6xX1cxXbfxX58xX79xX1cxX1fxXbfxX58xX6xX79xXbfxX58xX23xX1cxX1fxXbfxX1cxX6xX1axXbfxX6xX46xX2xX137xXe8xX74xX123xXe8xX98xX1xXexX1axXaxX12xXcxX79xXdcxX48axX1cxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexXb6dxXexX3xX1xX2axX1cxX1fxX2b5xX3xXcfxXb77xX1cxX3xX64xX27xX1cxX1fxX3xX64xX66dxX79xX3xXb83xX27cxX1cxX1fxX3xX18xX6xX1axX3xX7bxX0xX46xX6xX12xX0xX46xX7xXexX2fxX23xX1cxX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX58xXaxX12xXcxX2fxX30xX1cxX3xX33xX34xX1cxX1fxX3xX38xX39xXbxX3xX1xX2axX1cxX1fxX3xXexX1xX300xX1cxX1fxX3xX137xX46xXeaxX128xX2xX123xX3xX4xX91xX6xX3xX175xXdxX30xX1cxX3xX64xX23xX258xX1cxX3xX33xX2fbxX1cxX1fxX3xX64xX300xX3xXexX1xX39xX3xX1fxXdxX239xXdxX3xX30bxX41xX42xX41xX44xX312xX2b5xX3xX64xX24fxXdxX3xXexX79xXdcxX48axX1cxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexXb6dxXexX3xX1axX24fxXexX3xX33xX26cxX4xX3xXexX2afxX3xXcfxX572xX3xXexX2fxX4a6xX3xX123xXe8xX3xX38xX79xX2a5xX1cxX1fxX3xX123xX137xX3xXexX1xX39xX3xX1fxXdxX239xXdxX2b5xX3xXexX1xX27xX3xX2xX74xX3xX4xX1xX1dxX79xX3xX7bxX3xXcfxX258xX3xX64xX27xX1cxX1fxX3xX64xX66dxX79xX3xXb83xX27cxX1cxX1fxX3xX18xX6xX1axX3xX7bxX98xX0xX46xXbxX12xX0xX46xX58xXdxXcfxX12xX0xX46xX5xXdxX12xX0xX46xX79xX5xX12xX0xX58xXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2fxXaxX12xX0xX46xX58xXdxXcfxX12xX0xX46xX58xXdxXcfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX190xX23xX79xX2fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xX13xX1cxX10xXe1xX7xX46xX13xXdxX10xXexX1cxX6xX1ax100caxX0xX46xXbxX12