Can Lộc công bố 78 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
(Baohatinh.vn) - Chiều 28/11, UBND huyện Can Lộc tổ chức lễ công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và hành chính công.
7497x102cbxcbd3xf108x7f9axb321x866exe6bdxbe38xX7x9e3cx9c0exbd75xa742xee0fxe173xX5x792dxXaxf7dbx95c5xX6xd65exX3xc02axd18bxX4xX3xX4xd5bfxX15x8c12xX3x7a90xa2f3xX3x8398xf650xX3x8a81xacdbxX4xX1xX3xf504xf279xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexab0ax840fxX4xX3xXexe314x85d4xe5c4xX15xX3xb039x89c8xX4xX3xe795xX18xX3xd5a9xX0x9882xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb7d0xX10xX6xX26xXaxX12xX13xX1xXdxff2fxX39xX3xdb89xX24xX47xX2xX2xa354xX3x84c6xb942xa3c8xc380xX3xX1xX39xX3axc50exX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexa21bxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX5x845bxX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX34xX35xX4xX3xXexX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX4xX3xX42xX18xX3xX45xX3xX2bx870dxX3xX1xXb1xX15xX1xX3xX4xX1xd53fxX15xX1xX3xX4xX1cxX15xX1exb175xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxd556xX15xXaxX12xX0xXdxX3exX1exX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX5xXd7xX4xX3xX4xXd7xX15xX1exX3xX20xXd7xX3xX23xX24xX3xX26xXdxX4xX1xX3xX2bxX39xX3xX4xXd7xX15xX1exX3xXexX34xX39xX4xX3xXexX39xX3axX10xX15xX3xX3exX39xX4xX3xX26xXd7xX3xX45xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXax7a36xXdxX26xXexX1xe610xab06xX127xdaddxXbxf339x8e82xX1xX10xXdxX1exX1xXexX126xX45x9ce4xX23xXbxX12bxXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXc2xX20xX6xXd7xX1xX6xXexXdxX15xX1xXc2xX2bxX15xX47xX15xX10xX121xX7xX47xX2xX135xf4baxX24xX47xX2xX129xX127xX26xX2xX2xX135xX2xX135xX129xX127xXexX62xX62xX23xX2xX5xX129xXc2xf66fxXbxX1exXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXd7xX15xXaxX12xX17xf8cdxX15xX1xX3xX42xe875xXd7xX3xX1xX39xX3axX71xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xfe4axX15xX3xX15xedcbxXexX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX3xX4xX1cxX15xX1exX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axXd7xX26xX3axXaxX12x9a3fxeb5dxX4xX3xX42xX27xX15xX1xX3xX1xXdxX71xX15xX3xX42xX193xXdxX3xX1xdf2axX6xX3xX15xX5fxX15xX3xX1xXb1xX15xX1xX3xX4xX1xXbaxX15xX1xX3xX5xXb1xX3xX3exX18xXexX3xXexX34xXd7xX15xX1exX3xX20xX6xX3xbc6exX1x86bexX39xX3xX42xX18xXexX3xXbxX1xX1d5xX3xX4xac57xX6xX3xX4xa11bxXdxX3xX4xX1d5xX4xX1xX3xX1xXb1xX15xX1xX3xX4xX1xXbaxX15xX1xX67xX3xX6axX6xX15xX3xX13xX1xb703xX3xX42xX193xXd7xX3xX13xX1cxX15xX1exX3xX15xX1exX1xX71xX3xc0c0xX3xXcxX1xX1cxX15xX1exX3xXexXdxX15xX3x9b21xX13xX6bxXcxXcxafc5xX3xX1xX39xX3axX71xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX42xX18exX3xXexa12dxXbxX3xXexX34xX39xX15xX1exX3xX4xX1xX235xX3xX42xX193xXd7xX3xX2bxXb1xX3xXexX1xX35xX4xX3xX1xXdxX71xX15xX3xX15xX1xXdxX5fxX39xX3xX1exXdxX21bxXdxX3xXbxX1xX1d5xXbxX3xcaefxX39xX6xX15xX3xXexX34xfe5bxX15xX1exX3xX15xX1x941exX126xX3xX34xXb1xX3xX7xXd7xX1d5xXexX3xX1xXdxX71xX15xX3xXexX34xX193xX15xX1exX3xX13xX6bxXcxXcxX3xX4xX217xX6xX3xX62xX45xX3xX12bxX18exX67xX3xXexX1xX27xX3xXexX34xX1a4xX15xX12cxX3xX7xX21xX3xX1xX1e7xX6xX3xX4xX1d5xX4xX3xXexX1xX217xX3xXexX2cxX4xX3xX1xXb1xX15xX1xX3xX4xX1xXbaxX15xX1xX3xX2bxXb1xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX5xX26axXbxX3xX298xX39xX3axX3xXexX34xc00exX15xX1xX3xX4xX1d5xX4xX3xXexX1xX217xX3xXexX2cxX4xX3xX1xXb1xX15xX1xX3xX4xX1xXbaxX15xX1xX12cxX3xX20xXdx7af7xX15xX3xX7xXd7xX193xX15xX3xXexXb1xXdxX3xX5xXdxX71xX39xX67xX3xX4xX1xX39xX3axc615xX15xX3xXexX1xX1cxX15xX1exX3xXexXdxX15xX3xX20xbbfcxX15xX1exX3xX1xX306xX15xX1xX3xX21bxX15xX1xX67xX3xX2bxXdxX26xX10xXd7xX3xX42xX33axX3xX1xX2a5xbce7xX15xX1exX3xX26xee06xX15xX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX5xX324xX15xX3xX4xX7dxX15xX1exX3xXexX1xX1cxX15xX1exX3xXexXdxX15xX3xX42xXdxX71xX15xX3xXexdf5dxX3xX1xX39xX3axX71xX15xXc2xXc2xXc2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axXd7xX26xX3axXaxX12xb9edxX1d5xX15xX1exX3xX4xX1xX1a8xX3xf747xX67xX3xXexX34xXd7xX15xX1exX3xX15xde67xX3exX3xX62xX129xX2xX135xX67xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX42xX18exX3xX5xX35xX6xX3xX4xX1xX29fxX15xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX34xX35xX4xX3xXexX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX4xX3xX42xX18xX3xX45xX3xX42xX5fxX3xX12bxX39xX1a4xXexX3xd361xc07dxX3xX6bxX18xXdxX3xX2bxX2cxX3xX2bxXb1xX3xX13xX1cxX15xX1exX3xXexX3axX3xXcxX20bxX3exX3xe5e9xXdxX71xXexX3xX209xX27xXbxX3xXexX1xa7aaxXdxX3xX7xX21xX3xX1xX1e7xX6xX3xX298xX39xX3axX3xXexX34xX306xX15xX1xX3xX2bxXb1xX3xX4xX1xX193xX3axX3xXexX1xX38fxX3xX15xX1exX1xXdxX71xX3exXc2xX3xX6bxX1exXb1xX3axX3xX62xX62xX47xX2xX2xX67xX3xX69xX6axX6bxX6cxX3xX1xX39xX3axX71xX15xX3xX42xX18exX3xX20xX6xX15xX3xX1xXb1xX15xX1xX3xX298xX39xX3axX3bxXexX3xX42xX27xX15xX1xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX26xX6xX15xX1xX3xX3exX2cxX4xX3xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX34xX35xX4xX3xXexX39xX3axX3bxX15xX3xX3exX3fxX4xX3xX42xX18xX3xX45xX3xXexX1xX39xX18xX4xX3xXexX1x9c73xX3exX3xX298xX39xX3axX5fxX15xX3xX1exXdxX21bxXdxX3xX298xX39xX3axX3bxXexX3xX4xX217xX6xX3xX69xX6axX6bxX6cxX3xX1xX39xX3axX71xX15xXc2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXd7xX15xXaxX12xX0xXdxX3exX1exX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX5xXd7xX4xX3xX4xXd7xX15xX1exX3xX20xXd7xX3xX23xX24xX3xX26xXdxX4xX1xX3xX2bxX39xX3xX4xXd7xX15xX1exX3xXexX34xX39xX4xX3xXexX39xX3axX10xX15xX3xX3exX39xX4xX3xX26xXd7xX3xX45xXaxX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX121xXdxX26xXexX1xX126xX127xX127xX129xXbxX12bxX12cxX1xX10xXdxX1exX1xXexX126xX45xX135xX23xXbxX12bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xXexX1xX39xX3exX20xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXc2xX20xX6xXd7xX1xX6xXexXdxX15xX1xXc2xX2bxX15xX47xX15xX10xX121xX7xX47xX2xX135xX158xX24xX47xX2xX129xX127xX26xX2xX2xX135xX2xX127xX45xX45xXexX158xX129xX62xX23xX5xX62xXc2xX16exXbxX1exXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXd7xX15xXaxX12xX423xX3c1xX15xX3xXbxX1x7f41xX15xX1exX3xX56xX3aexX6bxX6cxX3x9e07xX3xX69xX6axX6bxX6cxX3xX1xX39xX3axX71xX15xX3xX209xX3b7xX3xX4xX6xX3exX3xX209xX3bxXexX3xX2bxX361xXdxX3xX20xX2a5xX39xX3xX42xXdxX71xX15xX3xX1xX39xX3axX71xX15xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axXd7xX26xX3axXaxX12xX13xc866xX15xX1exX3xX2bxX361xXdxX3xX42xX1e7xX67xX3xX1xX39xX3axX71xX15xX3xX42xX18exX3xXexX7dxX3xX4xX1xX3fxX4xX3xXexX26axXbxX3xX1xX39xX1a4xX15xX67xX3xX1xX2a5xX361xX15xX1exX3xX26xX366xX15xX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX3exX3fxX4xX3xX42xX18xX3xX45xX3xX4xX1xXd7xX3xX4xX1d5xX15xX3xX20xX18xX67xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX4xX1xX3fxX4xX3xX12bxX18exX3xXcxX1xX2a5xc0cdxX15xX1exX3xX17xX18xX4xX67xX3xX423xc647xX15xX1xX3xX17xX18xX4xX12cxX3xXbxX1xX21xXdxX3xX1xX66fxXbxX3xX2bxX361xXdxX3xX423xX6bxc85exXcxX3xX56xXb1xX3xXcxX679xX15xX1xX67xX3xX423xXdxX10xXexXexX10xX5xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1xa350xX3xXexX34xX66fxX3xX4xX1d5xX4xX3xX12bxX18exX67xX3xXexX1xX27xX3xXexX34xX1a4xX15xX3xX1xXd7xXb1xX15xX3xXexX1xXdxX71xX15xX3xX1xX193xX3xXexdda5xX15xX1exX3xX13xX6bxXcxXcxX3xXbxX1xX2cxX4xX3xX2bxX2cxX3xXexX34xXdxX33axX15xX3xX209xX1xX6xXdxX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX3xX4xX1cxX15xX1exXc2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axXd7xX26xX3axXaxX12xX3aexX33axX3xX42xX4c1xX3axX3xX3exX193xX15xX1xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX1d5xX4xX3xXexX34xXdxX33axX15xX3xX209xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXbaxX15xX1xX3xXbxX1xX217xX3xX42xXdxX71xX15xX3xXexX38fxX67xX3xX1xXdxX71xX15xX3xX42xX193xXdxX3xX1xX1e7xX6xX3xX3fxX15xX1exX3xX26xX2cxX15xX1exX3xX13xX6bxXcxXcxX3xXexX34xXd7xX15xX1exX3xX4xX21bxXdxX3xX4xX1d5xX4xX1xX3xX1xXb1xX15xX1xX3xX4xX1xXbaxX15xX1xX67xX3xXexX1xX42exXdxX3xX1exXdxX6xX15xX3xXexX361xXdxX67xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX26axXbxX3xXexX34xX39xX15xX1exX3xX12bxX20bxX3axX3xX26xX35xX15xX1exX3xX4x9856xX3xX7xX40bxX3xX1xX193xX3xXexX6d4xX15xX1exX3xX13xX6bxXcxXcxX3xX42xf29exX15xX1exX3xX20xX18xX67xX3xX1xXdxX71xX15xX3xX42xX193xXdxX12cxX3xXexX39xX3axX324xX15xX3xXexX34xX39xX3axX5fxX15xX67xX3xXexX26axXbxX3xX1xX39xX1a4xX15xX3xX26xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX3xX4xX1cxX15xX1exX3xXexX34xX324xX15xX3xXexXd7xXb1xX15xX3xX1xX39xX3axX71xX15xX3xX42xX3bxX15xX3xX2bxX361xXdxX3xX15xX1exX2a5xX42exXdxX3xX26xX20bxX15xX3xX2bxXb1xX3xX26xXd7xX6xX15xX1xX3xX15xX1exX1xXdxX71xXbxX12cxX3xX42xX4c1xX3axX3xX3exX193xX15xX1xX3xX2bxXdxX71xX4xX3xX3fxX15xX1exX3xX26xX2cxX15xX1exX3xX13xX6bxXcxXcxX67xX3xX5xXdxX324xX15xX3xXexX1xX1cxX15xX1exX3xX3exX18xXexX3xX4xX38fxX6xX3xX42xXdxX71xX15xX3xXexX38fxX3xXexX193xXdxX3xX4xX1d5xX4xX3xX42xXdxX33axX3exX3xX1exXdxX6xXd7xX3xX26xX27xX4xX1xX3xX12bxX18exX67xX3xXexX1xX27xX3xXexX34xX1a4xX15xXc2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10315xX39xXexX1xXd7xX34xXaxX12xd3e4xX193xX15xX1xX3xX56xXb1xX0xX47xXbxX12
Mạnh Hà