Thế giới ngày qua: Kinh tế Mỹ thiệt hại nặng nề do chính phủ đóng cửa một phần
(Baohatinh.vn) - Kinh tế Mỹ thiệt hại nặng nề do chính phủ đóng cửa một phần; Tổng thống Venezuela bác kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 27/1 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
804ex12ee8x1434cx14918xd4dcx1458dx13678xd797x10c72xX7x14e37xe7fexace4x128caxc3d4x10b7bxX5x8072xXaxX3xX7xXexa525xX5xX10xX9xXaxXexX10x124bdxXexc10axX6xX5xXdxde96xcd54x11331xX3x125bbx8f32xX7xXexXdx1353dxX15x81ecxXax13d7axXcxX1x11c8dxX3xX22xXdx14277xXdxX3xX23xX22x103d8xX15xX3xc303xX27xX6xX24xX3x10b35xXdxX23xX1xX3xXexX32xX3x148b4x80ccxX3xXexX1xXdx9b86xXexX3xX1xd519xXdxX3xX23x80d9xX23xX22xX3xX23xf0e9xX3x12797x9c05xX3xX4xX1xd8c9xX23xX1xX3xXbxX1xd4b8xX3xaf0bxfd98xX23xX22xX3xX4x1306dxX6xX3x143c4x128bcxXexX3xXbxX1xff92xX23xX0x81b0xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf556xX10xX6xX60xXaxX2fxX43xXdxX23xX1xX3xXexX32xX3xX4bxX4cxX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX1xX55xXdxX3xX23xX59xX23xX22xX3xX23xX5exX3xX60xX61xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX6dxX6exX23xX22xX3xX4xX73xX6xX3xX76xX77xXexX3xXbxX1xX7cxX23xX2dxX3xXcxd915xX23xX22xX3xXexX1xdde0xX23xX22xX3xabd7xX10xX23xX10x14dbexX27xX10xX5xX6xX3x10876xc14cxX4xX3xb149x14a3bxX27xX3xX22xd41exXdxX3xXexXd2xX3xX4xX1x8addxX4xX3xX4xXe7xX4xX3xX4xX27xX77xX4xX3xXe6xX7cxX27xX3xX4xX73x113faxX109xX109xX3xX5xX3bxX3xX23xX1x8de8xX23xX22xX3xXexX1x147d3xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX23xXd2xXdxX3xXe6xd801xXexX3xXex137c5xXebxX23xX3xXexX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xXexX129xX61xX23xX22xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xf4bbxe4baxX7fxX2xX3xX6dxfd3ex123d1xX4xX3x9746xXe7xX61xX3xX8exX3bxX3xXcxda3exX23xX1xX3xX6dxXdxX51xX23xX3xXexX73xX3xXexXd2xX23xX22xX3xX1xX148xXbxX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xX3xXbx9789xX10xX23xXexX10xX129xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX129xX2dxXaxX2fxX0xXdxX76xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX23xXexX10xX129xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax90fdxXdxX60xXexX1xX24xX3x8ff4xX2xdda2xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x10fd1xX2xf67exXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX129xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7fxX7fxXdxX109xXe6xX6xX61xX1xX6xXexXdxX23xX1xX109x10eb7xX23xX7fxX23xX10xX1bdxX7xX7fxX2xc46axX1d5xX1d3xX7fxX2xX141xX1d3xX60xX2xX1d5xX1c4xX2xX1c4xX1d5xX1fcxXexX1c4xX1c4xX1d3xX2xX5xX1d5xX1exX6xX2xX109xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX24xX3xX43xXdxX23xX1xX3xXexX32xX3xX4bxX4cxX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX1xX55xXdxX3xX23xX59xX23xX22xX3xX23xX5exX3xX60xX61xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX6dxX6exX23xX22xX3xX4xX73xX6xX3xX76xX77xXexX3xXbxX1xX7cxX23xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX61xX23xXaxX2fx11754xX27xX6xX23xX22xX3xX4xf8b3xX23xX1xX3xXe6xXebxX23xX3xX23xX22xX61xX3bxXdxX3x860fxX1xX3bxX3xXcxX129x11259xX23xX22xX3xXexX55xXdxX3xd607xX6xX7xX1xXdxX23xX22xXexX61xX23xX3x141ecxX109xX17dxX109xe170xX3xX4bxX4cxX2bcxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX2xX141xX7fxX2xX3xX1f3x9594xX6xX3xX3exX27xX6xX109xX3xX0xX10xX76xX2fxc33ax1084bxX23xX1xX24xX3xXcxX8ex13f00xX7fxXcxXcxX2e1xXdcxX29fx11e2axX0xX7fxX10xX76xX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX129xX61xX23xX22xX2fxX43xXdxX23xX1xX3xXexX32xX3xX4bxX4cxX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX1xX55xXdxX3xX23xX59xX23xX22xX3xX23xX5exX3xX60xX61xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX6dxX6exX23xX22xX3xX4xX73xX6xX3xX76xX77xXexX3xXbxX1xX7cxX23xX24xX0xX7fxX7xXexX129xX61xX23xX22xX2fxX3xXcxXd2xX3xX4xX1xXf7xX4xX3xX1cxX32xXbxX3xX1xX55xX23xX22xX3xXexX65xX23xX3xX23xX1xXdxX51xX76xX3xX1xX3bxX23xX22xX3xX6dxX7cxX27xX3xXexX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3x8e7cxXexX6xX23xX60xX6xX129xX60xX3xdf70xX3xfa72xX61xX61xX129xX3xX2d9xX37exX387xX389xX2e8xX3xX1f3xX2cdxX6xX3xX4xX118xX23xX22xX3xXe6xXd8xX3xXe6xXe7xX61xX3xX4xXe7xX61xX3xX4xX1xX61xX3xXexX1xdff9xX15xX3xX23xX5exX23xX3xXeaxXdxX23xX1xX3xXexX32xX3xX4bxX4cxX3xX6dx11b4fxX3xXexXd2xX23xX3xXexX1xX3aexXexX3xX65xXexX3xX23xX1xX3aexXexX3xX1c4xX3xXexea70xX3x13d98xX37exX2b8xX3xXexX129xX61xX23xX22xX3x9c39xX1c6xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX6dxX6exX23xX22xX3xX4xX73xX6xX3xX76xX77xXexX3xXbxX1xX7cxX23xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xXbxX1xX6bxX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fx13430xd1e7xX15xX3xX5xX3bxX3xX6dxX148xXexX3xX6dxX6exX23xX22xX3xX4xX73xX6xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX22xX41dxX15xX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX1xX55xXdxX3xX23xX1xXdxX5exX27xX3xX23xX1xX3aexXexX3xXexX129xX61xX23xX22xX3xX5xe5e1xX4xX1xX3xX7xX73xX3xX23xX147xX36xX4xX3xX4bxX4cxX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fxX41cxXe7xX23xX22xX3xX23xX6exXdxX3xX5xX3bxX3xX4xX61xX23xX3xX7xXd8xX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX1xX55xXdxX3xXexX129xXebxX23xX3xX4xX6xX61xX3xX1xf56bxX23xX3xX76xXf7xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX22xX41dxX15xX3xXexX129xX6xX23xX1xX3xX4xX3c1xXdxX3xX1c6xX2bcxX142xX3xXexX3d7xX3xX3d9xX37exX2b8xX3xX76xX3bxX3xXcxXd2xX23xX22xX3xXexX1xXd8xX23xX22xX3xX2b8xX61xX23xX6xX5xX60xX3xXcxX129xX27xX76xXbxX3xX6dxX5exX3xX1cxX27xX3aexXexX3xX6dx14aecxX3xX1cxX41dxX15xX3xXe6xXf7xX4xX3xXexX147xe48fxX23xX22xX3xXexX55xXdxX3xXe6xXdxXebxX23xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX1f3xX36xXdxX3xX4bxX10xX1cxXdxX4xX61xX2bcxX3xX1f3xXd8xX23xX3xX5xX3bxX3xX23xX22xX27xX15xXebxX23xX3xX23xX1xX41dxX23xX3xX60x11697xX23xX3xXexX36xXdxX3xX1f3xXdxX51xX4xX3xX17dxX1xX65xX23xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX4bxX4cxX3xXbxX1xX291xXdxX3xX6dxX6exX23xX22xX3xX4xX73xX6xX3xX76xX77xXexX3xXbxX1xX7cxX23xX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxXebxX23xX3xXexX1xX10xX61xX3xX4xXe7xX4xX3xX23xX22xX1xX45axX3xX7xX4cxX3xX2b8xX41dxX23xX3xX4xX1xX6bxX2bcxX3xXe6xXf7xX4xX3xXexX147xX4f9xX23xX22xX3xX60xXefxX4xX3xXe6xXdxXebxX23xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX4bxX4cxX1exX4bxX10xX1cxXdxX4xX61xX3xX7x11b7dxX3xXeaxX1xXdxX32xX23xX3xXexXd2xX23xX22xX3xX7xX291xX23xX3xXbxX1xfab3xX76xX3xX3exX27xXd8xX4xX3xX23xX77xXdxX3xX2d9x14413xX2b8xX389xX2e8xX3xX22xXdxX291xX76xX3xX1xX4a5xX23xX3xX1d3xX3xXexX3d7xX3xX3d9xX37exX2b8xX7fxX23x10502xX76xX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xX3xXbxX17dxX10xX23xXexX10xX129xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX129xX2dxXaxX2fxX0xXdxX76xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX23xXexX10xX129xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bdxXdxX60xXexX1xX24xX3xX1c4xX2xX1c6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX3e3xX1d3xX1c4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX129xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7fxX7fxXdxX109xXe6xX6xX61xX1xX6xXexXdxX23xX1xX109xX1f3xX23xX7fxX23xX10xX1bdxX7xX7fxX2xX1fcxX1d5xX1d3xX7fxX2xX141xX1d3xX60xX2xX1d5xX1c4xX141xX1d5xX3e3xX142xXexX1c6xX1fcxX1fcxX1c4xX5xX2xX1exX6xX141xX109xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX24xX3xX43xXdxX23xX1xX3xXexX32xX3xX4bxX4cxX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX1xX55xXdxX3xX23xX59xX23xX22xX3xX23xX5exX3xX60xX61xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX6dxX6exX23xX22xX3xX4xX73xX6xX3xX76xX77xXexX3xXbxX1xX7cxX23xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX61xX23xXaxX2fxXcxXd2xX23xX22xX3xXexX1xXd8xX23xX22xX3xXdcxX10xX23xX10xXe0xX27xX10xX5xX6xX3xX29fxXdxX4xX61xX5xX6xX7xX3xX4bxX6xX60xX27xX129xX61xX109xX3xX0xX10xX76xX2fxX2d9xX2daxX23xX1xX24xX3xa925xX10xX27xXexX10xX129xX7xX2e8xX0xX7fxX10xX76xX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX129xX61xX23xX22xX2fxXcxXd2xX23xX22xX3xXexX1xXd8xX23xX22xX3xXdcxX10xX23xX10xXe0xX27xX10xX5xX6xX3xXe6xXe7xX4xX3xXeaxXebxX27xX3xX22xXefxXdxX3xXexXd2xX3xX4xX1xXf7xX4xX3xX4xXe7xX4xX3xX4xX27xX77xX4xX3xXe6xX7cxX27xX3xX4xX73xX24xX0xX7fxX7xXexX129xX61xX23xX22xX2fxX3xXcxXd2xX23xX22xX3xXexX1xXd8xX23xX22xX3xXdcxX10xX23xX10xXe0xX27xX10xX5xX6xX3xX29fxXdxX4xX61xX5xX6xX7xX3xX4bxX6xX60xX27xX129xX61xX3xXe6xXe7xX4xX3xXe6xccdcxX3xX76xX77xXexX3xXexXd8xXdxX3xX1xX125xX27xX3xXexX1xX147xX3xX3exX27xXd8xX4xX3xXexX32xX3xXeaxXebxX27xX3xX22xXefxXdxX3xX23xX147xX36xX4xX3xX23xX3bxX15xX3xXexXd2xX3xX4xX1xXf7xX4xX3xX4xXe7xX4xX3xX4xX27xX77xX4xX3xXe6xX7cxX27xX3xX4xX73xX3xXexX129xX61xX23xX22xX3xX1f3xa494xX23xX22xX3xcf2cxX3xX23xX22xX3bxX15xX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fx126daxX23xX22xX3xX6dx10c88xX23xX22xX3xXexX1xX4f9xXdxX3xXexX27xX15xXebxX23xX3xXe6xXd8xX3xXexX1xX6bxX3xX5xX153xX23xX1xX3xXbxX1xX10xX3xX6dxXd8xXdxX3xX5xX125xXbxX3x13cadxX27xX6xX23xX3xX5d7xX27xX6xXdxX60xX61xX3xX6dxX3c1xX3xX1f3xXdxX3xXbxX1xX55xX76xX3xX8exXdxX32xX23xX3xXbxX1xXe7xXbxX3xXeaxX1xXdxX3xXex132aexX3xXbxX1xX61xX23xX22xX3xX5xX3bxX3xXaxXexXd2xX23xX22xX3xXexX1xXd8xX23xX22xX3xX5xX41dxX76xX3xXexX1xX4f9xXdxX109xXaxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX61xX3xX1xX3c1xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xff02xX23xX1xX3xX743xX10xX27xXexX10xX129xX7xX2bcxX3xXexX129xX291xX3xX5xX4f9xXdxX3xXbxX1xX7d9xX23xX22xX3xX1f3xX3aexX23xX3xXeaxXebxX23xX1xX3xX17dxX29fxX29fxX3xX1exX3xXcxX1xXd2xX3xX29fxX1xX153xX3xX43xd45axX3xX5xXebxX23xX3xX7xX6exX23xX22xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX141xX142xX7fxX2xX2bcxX3xXcxXd2xX23xX22xX3xXexX1xXd8xX23xX22xX3xX4bxX6xX60xX27xX129xX61xX3xXeaxX1xbe1fxX23xX22xX3xX6dxX45axX23xX1xX3xX6dxX4edxX3xX23xX22xX7d9xX3xXeaxXebxX23xX1xX3xX6dxXd8xXdxX3xXexX1xX61xX55xXdxX3xX1f3xX3bxX3xX76xX77xXexX3xX4xX27xX77xX4xX3xX22xX59xXbxX3xX22xXdxX112xX6xX3xX118xX23xX22xX3xX1f3xX36xXdxX3xXcxXd2xX23xX22xX3xXexX1xXd8xX23xX22xX3xX4bxX4cxX3xX2b8xX61xX23xX6xX5xX60xX3xXcxX129xX27xX76xXbxX3xX5xX3bxX3xXeaxX1xX118xX23xX22xX3xX4xX1xX2a5xX4xX3xX4xX1xX2a5xX23xX3xX23xX1xX147xX23xX22xX3xXeaxX1xX118xX23xX22xX3xX4xX6exX3xX23xX22xX1xX153xX6xX3xX5xX3bxX3xXeaxX1xX118xX23xX22xX3xXexX1xX4edxX3xX1cxX291xX15xX3xX129xX6xX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fxX2adxX6xX7xX1xXdxX23xX22xXexX61xX23xX3xX6dxX3c1xX3xX5xXebxX23xX3xXexXdxX32xX23xX22xX3xX4xX118xX23xX22xX3xX23xX1xX125xX23xX3xX4xX1xXf7xX4xX3xX60xX6xX23xX1xX3xX76xX36xXdxX3xX4xX6bxX6xX3xX118xX23xX22xX3xX5d7xX27xX6xXdxX60xX61xX3xX1f3xX3bxX3xX6dxX3c1xX3xX1xXd8xXdxX3xXexX1xb884xX4xX3xXexX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX4xX2a5xXexX3xX6dxXf7xXexX3xX4xXe7xX4xX3xXeaxXebxX23xX1xX3xX5xXdxXebxX23xX3xX5xX55xX4xX3xXexX3bxXdxX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX1f3xX36xXdxX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX4xX6bxX6xX3xX118xX23xX22xX3xX4bxX6xX60xX27xX129xX61xX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xX3xXbxX17dxX10xX23xXexX10xX129xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX129xX2dxXaxX2fxX0xXdxX76xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX23xXexX10xX129xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bdxXdxX60xXexX1xX24xX3xX1c4xX2xX1c6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1d3xX1c4xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX129xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7fxX7fxXdxX109xXe6xX6xX61xX1xX6xXexXdxX23xX1xX109xX1f3xX23xX7fxX23xX10xX1bdxX7xX7fxX2xX1fcxX1d5xX1d3xX7fxX2xX141xX1d3xX60xX2xX1d5xX1c4xX141xX1c6xX141xX1fcxXexX141xX1d3xX1c6xX3e3xX5xX3e3xX1exX6xX3e3xX109xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX24xX3xX43xXdxX23xX1xX3xXexX32xX3xX4bxX4cxX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX1xX55xXdxX3xX23xX59xX23xX22xX3xX23xX5exX3xX60xX61xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX6dxX6exX23xX22xX3xX4xX73xX6xX3xX76xX77xXexX3xXbxX1xX7cxX23xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX61xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX8exXdxX51xX23xX3xXexX129xX147xX4f9xX23xX22xX3xX6dxXd2xX3xX23xXe7xXexX3xXexX55xXdxX3xX23xX1xX3bxX3xXexX1xX4f9xX3x10b13xX3xX86fxX61xX5xX61xX2bcxX3xXex10c42xX23xX1xX3xX37exX27xX5xX27xX2bcxX3xX389xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xX7xX6xX27xX3xX141xX3xX1f3xd58axX3xX6dxXe7xX23xX1xX3xXe6xX61xX76xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX141xX142xX7fxX2xX7fxX141xX1d5xX2xX1fcxX109xX3xX0xX10xX76xX2fxX2d9xX2daxX23xX1xX24xX3xX8d9x12b90xX389xX7fxXcxXcxX2e1xXdcxX29fxX2e8xX0xX7fxX10xX76xX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX129xX61xX23xX22xX2fxX37exXd8xX3xXexX1xX147xX4a5xX23xX22xX3xX1f3xX61xX23xX22xX3xXexX129xX61xX23xX22xX3xX6dxXe7xX23xX1xX3xXe6xX61xX76xX3xXeaxf6c9xXbxX3xXbd4xX3xX389xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xXexX5efxX23xX22xX3xX5xXebxX23xX3xX22xX7cxX23xX3xX827xX1d5xX3xX23xX22xX147xX4f9xXdxX24xX0xX7fxX7xXexX129xX61xX23xX22xX2fxX3xXcxX1xX10xX61xX3xXexX1xX118xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX76xX36xXdxX3xX23xX1xX3aexXexX3xX60xX61xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX4xX1xXf7xX4xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX389xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX3aexXbxX2bcxX3xX7xXd8xX3xX23xX55xX23xX3xX23xX1xX41dxX23xX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX76xX55xX23xX22xX3xXexX129xX61xX23xX22xX3xX141xX3xX1f3xXbfaxX3xX6dxXe7xX23xX1xX3xXe6xX61xX76xX3xXexX55xXdxX3xX76xX77xXexX3xX23xX1xX3bxX3xXexX1xX4f9xX3xXcxX1xXdxXebxX23xX3xX17dxX1xXa29xX6xX3xX22xXdxXe7xX61xX3xX1cxX291xX15xX3xX129xX6xX3xX7xXe7xX23xX22xX3xX141xX142xX7fxX2xX3xXexX55xXdxX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX86fxX61xX5xX61xX2bcxX3xXexXbddxX23xX1xX3xX37exX27xX5xX27xX3xX76xXdxX5exX23xX3xX29fxX6xX76xX3xX389xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xX6dxX3c1xX3xX5xXebxX23xX3xXexX36xXdxX3xX65xXexX3xX23xX1xX3aexXexX3xX2xX1fcxX3xX23xX22xX147xX4f9xXdxX2bcxX3xXexX129xX61xX23xX22xX3xXeaxX1xXdxX3xX1d3xX827xX3xX23xX22xX147xX4f9xXdxX3xXeaxX1xXe7xX4xX3xXe6xX45axX3xXexX1xX147xX4a5xX23xX22xX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fxX29fxX22xX147xX4f9xXdxX3xX6dxXf7xX23xX22xX3xX6dxX7cxX27xX3xX17dxX4a5xX3xX3exX27xX6xX23xX3xX4xX291xX23xX1xX3xX7xXe7xXexX3xX3exX27xXd8xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX389xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xX4xX1xX61xX3xXe6xXdxX32xXexX3xX7xXd8xX3xX23xX55xX23xX3xX23xX1xX41dxX23xX3xXexX1xX147xX4a5xX23xX22xX3xX1f3xX61xX23xX22xX3xX23xX6exXdxX3xXexX129xXebxX23xX3xXe6xX6xX61xX3xX22xX848xX76xX3xX4xX291xX3xXe6xXdxX23xX1xX3xX7xX153xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX1f3xX3bxX3xX60xX41dxX23xX3xXexX1xX147xX4f9xX23xX22xX109xX3xX8exXdxX51xX23xX3xX4xX1xX147xX6xX3xX4xX6exX3xXexXd2xX3xX4xX1xXf7xX4xX3xX23xX3bxX61xX3xX23xX1xX125xX23xX3xX22xX41dxX15xX3xX129xX6xX3xX141xX3xX1f3xXbfaxX3xX6dxXe7xX23xX1xX3xXe6xX61xX76xX3xX23xX3bxX15xX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fxX14bxX77xX3xXexX129xX147xXbd4xX23xX22xX3xX28axX27xXd8xX4xX3xXbxX1xX823xX23xX22xX3xX389xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX23xX10xX7xX3xX2b8xX10xX5xX2bxXdxX23xX3x1038cxX61xX129xX10xX23xXe0xX6xX23xX6xX3xX6dxX3c1xX3xX5xXebxX23xX3xXe7xX23xX3xX76xX55xX23xX1xX3xX76xX5b7xX3xX1f3xXbfaxX3xXexX3aexX23xX3xX4xX118xX23xX22xX2bcxX3xX6dxX848xX23xX22xX3xXexX1xX4f9xXdxX3xX4xX1xX61xX3xXe6xXdxX32xXexX3xX118xX23xX22xX3xX6dxX3c1xX3xX4xX1xXbddxX3xX6dxX55xX61xX3xX3exX27xX41dxX23xX3xX6dxX77xXdxX3xX23xX41dxX23xX22xX3xX4xX6xX61xX3xX4xX291xX23xX1xX3xX22xXdxXe7xX4xX2bcxX3xX6dxX291xX76xX3xXe6xX291xX61xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xXexX55xXdxX3xXexX3aexXexX3xX4xX291xX3xX4xXe7xX4xX3xX6dxX45axX6xX3xX6dxXdxX4edxX76xX3xXexX118xX23xX3xX22xXdxXe7xX61xX3xX1f3xX3bxX3xX4xXe7xX4xX3xXeaxX1xX27xX3xX1f3xX895xX4xX3xX4xX118xX23xX22xX3xX4xX77xX23xX22xX3xX6dxX5exX3xXbxX1xX823xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX4a5xX3xXe6xX45axX3xXexX3aexX23xX3xX4xX118xX23xX22xX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xX3xXbxX17dxX10xX23xXexX10xX129xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX129xX2dxXaxX2fxX0xXdxX76xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX23xXexX10xX129xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bdxXdxX60xXexX1xX24xX3xX1c4xX2xX1c6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1d3xX2xX1d5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX129xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7fxX7fxXdxX109xXe6xX6xX61xX1xX6xXexXdxX23xX1xX109xX1f3xX23xX7fxX23xX10xX1bdxX7xX7fxX2xX1fcxX1d5xX1d3xX7fxX2xX141xX1d3xX60xX2xX1d5xX1c4xX141xX827xX1d5xX142xXexX827xX827xX141xX5xX1c6xX1exX6xX1d3xX109xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX24xX3xX43xXdxX23xX1xX3xXexX32xX3xX4bxX4cxX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX1xX55xXdxX3xX23xX59xX23xX22xX3xX23xX5exX3xX60xX61xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX6dxX6exX23xX22xX3xX4xX73xX6xX3xX76xX77xXexX3xXbxX1xX7cxX23xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX61xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX29fxX22xX6xX3xX60xXdx8a31xX27xX3xXe6xXdxX23xX1xX3xXeaxX3d7xX3xX23xXdxX51xX76xX3xX142xX3e3xX3xX23xX5efxX76xX3xX29fxX22xX3bxX15xX3xX17dxX1xXdxX32xX23xX3xXexX1xX2a5xX23xX22xX3xXexX129xX61xX23xX22xX3xX17dxX1xXdxX32xX23xX3xXexX129xX6xX23xX1xX3xXdcxX51xX3xX3exX27xXd8xX4xX3xX1f3xX153xX3xX6dxX55xXdxX3xX2d9xX1fcxX7fxX1c6xX7fxX2xX1fcxX1d3xX1c6xX3xX1exX3xX1fcxX7fxX1c6xX7fxX141xX1d5xX2xX827xX2e8xX109xX3xX0xX10xX76xX2fxX2d9xX2daxX23xX1xX3xX76xXdxX23xX1xX3xX1xXefxX6xX24xX3xXcxXcxX2e1xXdcxX29fxX2e8xX3xX0xX7fxX10xX76xX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX129xX61xX23xX22xX2fxX29fxX22xX6xX3xX60xXdxX10d3xX27xX3xXe6xXdxX23xX1xX3xXeaxX3d7xX3xX23xXdxX51xX76xX3xX142xX1c6xX3xX23xX5efxX76xX3xX22xXdxX291xXdxX3xXbxX1xX6exX23xX22xX3xXec0xX10xX23xXdxX23xX22xX129xX6xX60xX24xX0xX7fxX7xXexX129xX61xX23xX22xX2fxX3xX29fxX22xX3bxX15xX3xX141xX142xX7fxX2xX2bcxX3xX23xX1xXdxX5exX27xX3xX1cxX10xX3xXexX5efxX23xX22xX3xX1f3xX3bxX3xX1xX51xX3xXexX1xXd8xX23xX22xX3xXexXebxX23xX3xX5xX73xX6xX3xXbxX1xX823xX23xX22xX3xXeaxX1xX118xX23xX22xX3xX4xX6bxX6xX3xX29fxX22xX6xX3xX6dxX3c1xX3xX60xXdxX10d3xX27xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xX3exX27xX6xX3xXexX129xX27xX23xX22xX3xXexX41dxX76xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX37exX6xXdxX23xXexX3xX389xX10xXexX10xX129xX7xXe6xX27xX129xX22xX2bcxX3xX23xX4a5xXdxX3xXexX2cdxX23xX22xX3xX6dxX147xX148xX4xX3xXe6xXdxX32xXexX3xX6dxX32xX23xX3xX5xX3bxX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xXec0xX10xX23xXdxX23xX22xX129xX6xX60xX2bcxX3xX23xX1xac83xX76xX3xXeaxX3d7xX3xX23xXdxX51xX76xX3xX142xX1c6xX3xX23xX5efxX76xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX22xXdxX291xXdxX3xXbxX1xX6exX23xX22xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX23xX3bxX15xX3xXexX129xX61xX23xX22xX3xX4xX27xX77xX4xX3xX17dxX1xXdxX32xX23xX3xXexX129xX6xX23xX1xX3xXexX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xXexX1xXf7xX3xX1xX6xXdxX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fxX41cxX41dxX15xX3xX5xX3bxX3xX5xX7cxX23xX3xX6dxX7cxX27xX3xXexXdxXebxX23xX3xX29fxX22xX6xX3xXexXd2xX3xX4xX1xXf7xX4xX3xX4xX27xX77xX4xX3xXexX129x13fd4xX23xX1xX3xX60xXdxX10d3xX23xX3xX4xXe7xX4xX3xX5xX61xX55xXdxX3xX1f3x88c1xX3xXeaxX1xX65xX3xX1xX55xX23xX22xX3xX23xX59xX23xX22xX3xXexX1xX4f9xXdxX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX1f3xX3bxX3xX1xXdxX51xX23xX3xX6dxX55xXdxX3xXexX55xXdxX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX5xX36xX23xX3xXexX1xXf7xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6bxX6xX3xX76xX12e8xX23xX1xX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fxXcxX129xXebxX23xX3xX141xX109xX1c6xX1d5xX1d5xX3xXe6xXdxX23xX1xX3xX7xX153xX3xXexX129xX61xX23xX22xX3xX23xX1xX112xX23xX22xX3xXe6xX77xX3xX3exX27xX41dxX23xX3xXbxX1xXbfaxX4xX3xX1xXdxX51xX23xX3xX6dxX55xXdxX3xX1f3xX3bxX3xXexX1xX4f9xXdxX3xX4xX1xXdxX32xX23xX3xX23xX1xX147xX3xX3exX27xX7cxX23xX3xXe7xX61xX3xX60xX6xX3xX4xX2cdxX27xX3xX1f3xX3bxX3xX6bxX23xX22xX3xX23xXbddxX2bcxX3xX4x11343xX23xX22xX3xX4xXe7xX4xX3xX5xX61xX55xXdxX3xX1f3xX12fbxX3xXeaxX1xX65xX3xX6dxX3c1xX3xX60xXdxX10d3xX27xX3xX3exX27xX6xX3xX14bxX291xX61xX3xXexX3bxX23xX22xX3xX8exX10xX129xX76xXdxXexX6xX22xX10xX3xX6dxX4edxX3xXeaxX3d7xX3xX23xXdxX51xX76xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX4xX1xX3aexX76xX3xX60xXf7xXexX3xX4xX27xX77xX4xX3xXe6xX6xX61xX3xX1f3xX41dxX15xX3xXec0xX10xX23xXdxX23xX22xX129xX6xX60xX2bcxX3xXexX2cdxX23xX22xX3xX5xX3bxX76xX3xXexX129xXebxX23xX3xX827xX1d5xX1d5xX109xX1d5xX1d5xX1d5xX3xX23xX22xX147xX4f9xXdxX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX76xX55xX23xX22xX109xX3xX8exX3bxX23xX22xX3xXexX129xX5efxX76xX3xX23xX22xX147xX4f9xXdxX3xX6dxX3c1xX3xX4xX6exX3xX76xX59xXexX3xXexX129xX61xX23xX22xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xXe6xX3aexXexX3xX4xX1xX3aexXbxX3xXexX27xX15xX32xXexX3xX129xX4a5xXdxX3xX60xX3bxX15xX3xX1f3xX3bxX3xX4xXe7xXdxX3xX5xX55xX23xX1xX3xX41dxX76xX3xX2xX2xX3xX6dxX77xX3xX17dxX3xX6dxX4edxX3xX1cxX10xX76xX3xX60xXdxX10d3xX27xX3xXe6xXdxX23xX1xX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xX3xXbxX17dxX10xX23xXexX10xX129xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX129xX2dxXaxX2fxX0xXdxX76xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17dxX10xX23xXexX10xX129xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bdxXdxX60xXexX1xX24xX3xX1c4xX2xX1c6xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1d3xX2xX1d5xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX129xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX7fxX7fxXdxX109xXe6xX6xX61xX1xX6xXexXdxX23xX1xX109xX1f3xX23xX7fxX23xX10xX1bdxX7xX7fxX2xX1fcxX1d5xX1d3xX7fxX2xX141xX1d3xX60xX2xX1d5xX1c4xX3e3xX1d5xX1d3xX1d5xXexX1fcxX1fcxX3e3xX1c6xX5xX1c4xX1exX6xX1c6xX109xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX3xX22xXdxX36xXdxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX3exX27xX6xX24xX3xX43xXdxX23xX1xX3xXexX32xX3xX4bxX4cxX3xXexX1xXdxX51xXexX3xX1xX55xXdxX3xX23xX59xX23xX22xX3xX23xX5exX3xX60xX61xX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX6dxX6exX23xX22xX3xX4xX73xX6xX3xX76xX77xXexX3xXbxX1xX7cxX23xXaxX3xX7fxX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX6xXbxXexXdxX61xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX129xX2dxXaxX2fxX29fxX22xX147xX4f9xXdxX3xXe6xXdxX4edxX27xX3xXexX12e8xX23xX1xX3xXaxd06exX61xX3xX1f3xX3bxX23xX22xXaxX3xXexX125xXbxX3xXexX129xX27xX23xX22xX3xXexX55xXdxX3xXexX1xX6bxX3xX6dxX118xX3xX389xX6xX129xXdxX7xX2bcxX3xX389xX1xXe7xXbxX2bcxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xX2xX141xX7fxX2xX7fxX141xX1d5xX2xX1fcxX109xX3xX0xX10xX76xX2fxX2d9xX2daxX23xX1xX24xX3xX8d9xXc20xX389xX7fxXcxXcxX2e1xXdcxX29fxX2e8xX0xX7fxX10xX76xX2fxX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fxX0xX7xXexX129xX61xX23xX22xX2fxX14bxXdxX4edxX27xX3xXexX12e8xX23xX1xX3xXaxX1600xX61xX3xX1f3xX3bxX23xX22xXaxX3xXexXe7xXdxX3xX60xXdxX10d3xX23xX3xXexX129xXebxX23xX3xXeaxX1xX2a5xXbxX3xX23xX147xX36xX4xX3xX389xX1xXe7xXbxX24xX0xX7fxX7xXexX129xX61xX23xX22xX2fxX3xX29fxX22xX3bxX15xX3xX141xX1c4xX7fxX2xX2bcxX3xX4xXe7xX4xX3xX4xX27xX77xX4xX3xXe6xXdxX4edxX27xX3xXexX12e8xX23xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xXbxX1xX61xX23xX22xX3xXexX129xX3bxX61xX3xXaxX1600xX61xX3xX1f3xX3bxX23xX22xXaxX3xX6dxX3c1xX3xXexXe7xXdxX3xX60xXdxX10d3xX23xX3xXexX55xXdxX3xX23xX1xXdxX5exX27xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xXexX129xXebxX23xX3xXeaxX1xX2a5xXbxX3xX23xX147xX36xX4xX3xX389xX1xXe7xXbxX2bcxX3xXexX129xX61xX23xX22xX3xX6dxX6exX3xX4xX6exX3xXexX1xX6bxX3xX389xX6xX129xXdxX7xX109xX3xX14bxX77xX3xX29fxX77xXdxX3xX1f3xXbfaxX3xX389xX1xXe7xXbxX3xX147xX36xX4xX3xXexX65xX23xX1xX3xX4xX6exX3xXeaxX1xX61xX291xX23xX22xX3xX141xX141xX109xX1d5xX1d5xX1d5xX3xX23xX22xX147xX4f9xXdxX3xX6dxX3c1xX3xXexX1xX6xX76xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX27xX77xX4xX3xXe6xXdxX4edxX27xX3xXexX12e8xX23xX1xX3xX23xX3bxX15xX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fxX41cxX41dxX15xX3xX5xX3bxX3xXexX27xX7cxX23xX3xXexX1xXf7xX3xX2xX2xX3xX60xXdxX10d3xX23xX3xX129xX6xX3xX4xXe7xX4xX3xX4xX27xX77xX4xX3xXe6xXdxX4edxX27xX3xXexX12e8xX23xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xXbxX1xX61xX23xX22xX3xXexX129xX3bxX61xX3xXaxX1600xX61xX3xX1f3xX3bxX23xX22xXaxX3xXexX129xXebxX23xX3xXexX61xX3bxX23xX3xX23xX147xX36xX4xX3xX389xX1xXe7xXbxX3xX23xX1xX1254xX76xX3xXbxX1xX291xX23xX3xX6dxXd8xXdxX3xX4xX1xX65xX23xX1xX3xX7xXe7xX4xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xXcxXd2xX23xX22xX3xXexX1xXd8xX23xX22xX3xf9fbxX76xX76xX6xX23xX27xX10xX5xX3xX4bxX6xX4xX129xX61xX23xX109xX3xX14bxXdxX4edxX27xX3xXexX12e8xX23xX1xX3xX60xXdxX10d3xX23xX3xX129xX6xX3xXexX55xXdxX3xXeaxX1xX2a5xXbxX3xX4xXe7xX4xX3xX1f3xX13bcxX23xX22xX3xX76xXdxX5exX23xX3xX23xX1xX147xX3xXexX1xX6bxX3xX6dxX118xX3xX389xX6xX129xXdxX7xX2bcxX3xX4xX13bcxX23xX22xX3xX4xXe7xX4xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX5xX41dxX23xX3xX4xX125xX23xX3xX23xX1xX147xX3xX14bxX61xX129xX60xX10xX6xX27xX1cxX2bcxX3xXcxX61xX27xX5xX61xX27xX7xX10xX2bcxX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX4xX291xX23xX22xX3xX4bxX6xX129xX7xX10xXdxX5xX5xX10xX2bcxX3xXec0xX15xX61xX23xX2bcxX3xX4xXe7xX4xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX76xXdxX5exX23xX3xX14bxX2a5xX4xX3xX23xX1xX147xX3xX1815xX1f3xX129xX10xX27xX1cxX3xX1f3xX3bxX3xX29fxX61xX129xX76xX6xX23xX60xX15xX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxX61xX60xX15xXaxX2fxX743xXdxXebxX23xX22xX3xXexX55xXdxX3xXexX1xX6bxX3xX6dxX118xX3xX389xX6xX129xXdxX7xX2bcxX3xX4xX6exX3xXeaxX1xX61xX291xX23xX22xX3xX141xX109xX1c6xX1d5xX1d5xX3xX23xX22xX147xX4f9xXdxX3xX6dxX3c1xX3xXexX1xX6xX76xX3xX22xXdxX6xX3xXe6xXdxX4edxX27xX3xXexX12e8xX23xX1xX109xX3xX17dxX291xX23xX1xX3xX7xXe7xXexX3xX6dxX3c1xX3xX7xX73xX3xX60xXbfaxX23xX22xX3xX1f3xX823xXdxX3xX129xX848xX23xX22xX3xX6dxX4edxX3xX23xX22xX5efxX23xX3xX4xX291xX23xX3xX23xX22xX147xXbd4xXdxX3xXe6xXdxX4edxX27xX3xXexX12e8xX23xX1xX3xXexX55xXdxX3xX28axX27xX291xX23xX22xX3xXexX129xX147xX4f9xX23xX22xX3xX14bxX6xX7xXexXdxX5xX10xX3xXeaxX1xXdxX3xX23xX1xXdxX5exX27xX3xX23xX22xX147xX4f9xXdxX3xXe6xXdxX4edxX27xX3xXexX12e8xX23xX1xX3xX3exX27xXe7xX3xXeaxX1xX65xX4xX1xX3xX23xXc6axX76xX3xX6dxXe7xX3xX1f3xX3bxX61xX3xX5xX895xX4xX3xX5xX147xX148xX23xX22xX3xX4xX1xXf7xX4xX3xX23xX5efxX23xX22xX109xX3xX43xX1xX61xX291xX23xX22xX3xX1xX4a5xX23xX3xX141xX1d5xX1d5xX3xX23xX22xX147xX4f9xXdxX3xX6dxX3c1xX3xXe6xX45axX3xXe6xX2a5xXexX3xX22xXdxX112xX109xX3xXcxX129xX61xX23xX22xX3xXeaxX1xXdxX3xX6dxX6exX2bcxX3xX6dxXbfaxX23xX22xX3xX6dxX77xX3xX22xXdxX112xX6xX3xX23xX22xX147xX4f9xXdxX3xXe6xXdxX4edxX27xX3xXexX12e8xX23xX1xX3xX1f3xX3bxX3xX4xX291xX23xX1xX3xX7xXe7xXexX3xX1cxX291xX15xX3xX129xX6xX3xXexX55xXdxX3xX23xX1xXdxX5exX27xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX23xX1xX147xX3xX1815xX1f3xX129xX10xX27xX1cxX3xX1f3xX3bxX3xX29fxX61xX129xX76xX6xX23xX60xX15xX109xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8d9xX27xXexX1xX61xX129xXaxX2fxX389xX1xX147xX4a5xX23xX22xX3xX41cxX59xX23xX22xX0xX7fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37exX61xX27xX129xX4xX10xXaxX2fxX2d9xXcxXd2xX23xX22xX3xX1xX148xXbxX2e8xX0xX7fxXbxX2f
Phương Đặng