Làm rõ động cơ bắn súng, nổ mìn trong vụ Tiên Lãng
Các bị cáo thừa nhận việc sử dụng súng, mìn để có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.
914ax11835x14ad4x12d21x132a0x12fcfx11b9exb403x15b93xX7x15215xc924xeadcx13fddx139a6xdf20xX5xe469xXax1269exac75xc6e2x10242xX3xad35xc0e6xX3x142a4x125b8x150a2xfa1bxX3xX4x14233xX3x159cfxbc0exX1cxX3xX7x1301fxX1cxX1dx10d1axX3xX1cx1421fxX3xX15x1279bxX1cxX3xXexX17x13d97xX1cxX1dxX3xd0c8x1071axX3xXcxXdx11197xX1cxX3xX13x14e4fxX1cxX1dxX0x10ec5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5b9xX10xX6x1259cxXaxX12xd927x110fcxX4xX3xX22x12252xX3xX4xX5cxX35xX3xXexX1xd170xX6xX3xX1cxX1x11cfcxX1cxX3xX39xXdx127cexX4xX3xX7xf5f8xX3xX58xX3axX1cxX1dxX3xX7xX27xX1cxX1dxX2axX3xX15xX30xX1cxX3xX1axacfexX3xX4x143efxX3xXexX1xX88xX3xX1dxdb6ax92dexX3xX1cxX1dx11928xX93xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX1ax1086cxX1cxX3xX7xf673xX4xX3x10710xX1xa2c6xX10xX3xX39xX14xX3xXexb63fxX1cxX1xX3xX15xfeb7xX1cxX1dxbbbaxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxecc4xX35xX58xX93xXaxX12xXcxX17xX35xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX14xX93xX3x9ce8xcc76xXexX3xXd9xX76xX3xX1axd346xX97xX3xXexXdxX3exX1cxX3x14b9cxb964xX46xb4a5xf926xX3xXbxX1xXdxX3exX1cxX3xX7xX20xX3xXexX1x12a7fxX15xX3xX39xX3axX3xX5cxX1cxX3x10acexdbafxXdxXa0xXexX3xX1cxX1dxd5fdxf526xXdx107a1xX3xX39xX14xX3xX103xX5bxX1x12471xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX10bxX10cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX1cxX1xX3xX4xf680xX1cxX1dxX3xX39xX3axX10exX3xX5xXdxX3exX1cxX3xef04xX97xX6xX1cxX3xX1axXa0xX1cxX3xX4xX5cxX4xX3xX1xX14xX1cxX1xX3xX39xXdxX3xX39xXdxX3xXbxX1xXb5xX15xX3xXbxX1xX5cxXbxX3xX5xX97xX6dxXexX3xX39xb9aaxX3xX7xX76xX3xX58xX3axX1cxX1dxX3xX1ax14512xXexX3xX39xX14xX3xXexX1xX97xX3xX1x15e5cxXdxX3xX1axX16axXexX3xXexXb5xXdxX3xXd9xX42xX3x11f81xXdxX1cxX1xX3x158f4xX97xX6xX1cxX1dxX2axX3xX1xX97xX93xX72xX1cxX3xXcxXdxX3exX1cxX3xX13xX42xX1cxX1dxX2axX3xXexX1xX14xX1cxX1xX3xXbxX1xX116xX3xX55x9778xXdxX3xa1f3xX1x134a2xX1cxX1dxX2axX3xX55xX1bxXdxX3xX1axX175xX1cxX1dxX3xXd9xXdaxXexX3xXd9xX76xX3xX1axX42xX3xXexXdxXa0xX1cxX3xX1xX14xX1cxX1xX3xXd9xXdaxXexX3xX1xXa9xXdxX3x12be0xX3xX22xX60xX3xX4xX5cxX35xfe91xX3xe476xX35xX14xX1cxX3xX183x108b5xX1cxX3xX183xX10bxX20xX1cxX2axX3xX1e4xX35xX14xX1cxX3xX183xX1eaxX1cxX3x118daxX60xX1cxX1xX2axX3xX1e4xX35xX14xX1cxX3xX183xX1eaxX1cxX3xX183xX72xX2axX3xX1e4xX35xX14xX1cxX3xX183xX1eaxX1cxX3xX188xX97x103c2xX2axX3xc65exX1dxX97xX93x11b6dxX1cxX3xXcxX1xX60xX3xXcxX1xX10bxX20xX1cxX1dxX3xX39xX14xX3xX1aexX1xXb5xX15xX3xXcxX1xX60xX3xXc8xX5cxX97xXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3x108bcxXdxX58xXexX1xX9xXaxXeaxe125xX252xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX58xX58xXdxX1cxX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX22xX35xX17xX58xX10xX17xX9xXaxX252xXaxX3xX6xX5xXdxX1dxX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX17xXaxX12xX0xXexX22xX35xX58xX93xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxX15xX1dxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXb8xX22xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb8xX39xX1cxX46xX1cxX10xX24axX7xX46xX2x146fdxX2xX2c0xX46xX2xX252xX1daxX58xX2c0xX252x122c5xX252xX252xX252xX252xXexXeax15ec7xXeaxX2xfe39xX5xX252xXb8x140a1xXbxX1dxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX58xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxX35xX1cxXaxX12xX5bxX5cxX4xX3xX22xX60xX3xX4xX5cxX35xX1e2xX3xX1e4xX35xX14xX1cxX3xX183xX1eaxX1cxX3xX183xX10bxX20xX1cxX3xXe9xXexX1xXa4xX3xX1xX6xXdxX3xXexX68xX3xX22xX3exX1cxX3xXexX17xX5cxXdxXedxX3xX39xX14xX3xX1e4xX35xX14xX1cxX3xX183xX1eaxX1cxX3xX1fcxX60xX1cxX1xX3xXe9xXexX1xXa4xX3xXexX10bxX3xXexX68xX3xX22xX3exX1cxX3xXexX17xX5cxXdxXedxX3xXexX17xX10bx104bfxX4xX3xX39xX14xX1cxX1xX3xX15xX8bxX1cxX1dxX3xX1cxX1dx13f18xX6xXb8xX3xXe9xX1abxX1cxX1xX1e2xX3xXcxXcxc999xX183xX21dxXedxX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX17xX12xX0xX46xXexX22xX35xX58xX93xX12xX0xX46xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX35xX58xX93xXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xX4xX5cxX35xX3xXexX17xXb5xX1cxX1dxX2axX3xX1e4xX35xX14xX1cxX3xX183xX1eaxX1cxX3xX183xX10bxX20xX1cxX3xXe9xX1fcxX21dxX3xX2xX2d4xX1daxX2c0xXedxX2axX3xX1e4xX35xX14xX1cxX3xX183xX1eaxX1cxX3xX188xX97xX21axX3xXe9xX1fcxX21dxX3xX2xX2d4xX1daxX1daxXedxX3xX4xb4d5xX1cxX1dxX3x9e20xX3xXd9xX42xX3xX183xXdxX1cxX1xX3xX188xX97xX6xX1cxX1dx13cd8xX3xX1e4xX35xX14xX1cxX3xX183xX1eaxX1cxX3xX1fcxX60xX1cxX1xX3xXe9xX1fcxX21dxX2xX2d4xb152xX2caxXedxX3xX3eaxX3xXd9xX42xX3xX1e4xX12axX1cxX1dxX3xX55xX10bxX1cxX1dxX3xX39xX14xX3xX1e4xX35xX14xX1cxX3xX183xX1eaxX1cxX3xX183xX72xX3xXe9xX1fcxX21dxX3xX2xX2d4xX2caxXecxXedxX3xX3eaxX3xXd9xX42xX3xXc8xXb5xX4xX1xX3xX1e4x15fe2xX1cxX1dxX2axX3xX1xX97xX93xX72xX1cxX3xXcxXdxX3exX1cxX3xX13xX42xX1cxX1dxX3xX22xX60xX3xXexX17xX97xX93xX3xXexX116xX3xX39xX15fxX3xXexX1bxXdxX3xX104xXdxXa0xXexX3xX1cxX1dxX10bxX10cxXdxX3xX137xX97xX93xX3xX1axX60xX1cxX1xX3xXexXb5xXdxX3xX1axXdxX88xX15xX3xX58xX2axX3xXa7xX1xX35xX1abxX1cxX3xX2xX2axX3xX1axXdxX15fxX97xX3xX2d4xX2c0xX3xXc8xX1bxX3xX5xX97xX6dxXexX3xX1xX30xX1cxX1xX3xX7xX36axXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX35xX58xX93xXaxX12xXc8xX60xX3xX4xX6xX1cxX3xX1aexX1xXb5xX15xX3xXcxX1xX60xX3xXc8xX5cxX97xX3xXe9xX1fcxX21dxX3xX2xX2d4xX2d1xXeaxX2axX3xX39x11799xX3xX12axX1cxX1dxX3xX188xX97xX21axXedxX2axX3xX21dxX1dxX97xX93xX221xX1cxX3xXcxX1xX60xX3xXcxX1xX10bxX20xX1cxX1dxX3xXe9xX1fcxX21dxX3xX2xX2d4xX2caxX252xX2axX3xX39xX4e1xX3xX12axX1cxX1dxX3xX183xX10bxX20xX1cxXedxX3xX22xX60xX3xXexX17xX97xX93xX3xXexX116xX3xX39xX15fxX3xXexX1bxXdxX3xX5bxX1xX116xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX10bxX10cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX1cxX1xX3xX4xX12axX1cxX1dxX3xX39xX3axX2axX3xX137xX97xX93xX3xX1axX60xX1cxX1xX3xXexXb5xXdxX3xX1axXdxX88xX15xX3xX58xX2axX3xXa7xX1xX35xX1abxX1cxX3xXeaxX2axX3xX1axXdxX15fxX97xX3xXeaxX40exX2caxX3xXc8xX1bxX3xX5xX97xX6dxXexX3xX1xX30xX1cxX1xX3xX7xX36axXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX35xX58xX93xXaxX12xX55xX1e4xX376xX376xX3xXexXdxXa0xX1cxX3xX1xX14xX1cxX1xX3xXd9xXdaxXexX3xX1xXa9xXdxX3xX39xX14xX3xXexX6dxXbxX3xXexX17xX97xX1cxX1dxX3xX5xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1cxX1x92abxX1cxX1dxX3xX1cxX1bxXdxX3xX58xX97xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX10bxX1e2xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX2axX3xX1cxX1dxX10bxX10cxXdxX3xX5xX3exX1cxX3xXa7xXa0xX3xX1xX35xXb5xX4xX1xX2axX3xXexX1xX6xX15xX3xX1dxXdxX6xX3xX22xX14xX1cxX3xX22xXb5xX4xX2axX3xX1dxX8bxXbxX3xXexXdxX15fxX1cxX3xX15xX97xX6xX3xX7xX27xX1cxX1dxX2axX3xX1cxX1dxX10bxX10cxXdxX3xXexX17xX36axX4xX3xXexXdxXa0xXbxX3xX1axXdxX3xX15xX97xX6xX3xX7xX27xX1cxX1dxX2axX3xXexX17xX36axX4xX3xXexXdxXa0xXbxX3xX1cxX2dxX3xX7xX27xX1cxX1dx10163xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX35xX58xX93xXaxX12xX13xX14xX3xX1cxX1dxX10bxX10cxXdxX3xXexX17xX1abxX3xX5xX10cxXdxX3xX1axXe1xX97xX3xXexXdxX3exX1cxX2axX3xX22xX60xX3xX4xX5cxX35xX3xX1e4xX35xX14xX1cxX3xX183xX1eaxX1cxX3xX183xX10bxX20xX1cxX3xXa7xX1xX6xXdxX3xX1cxX1xX6dxX1cxX3xX5xX14xX3xX1cxX1dxX10bxX10cxXdxX3xX1axXa4xX1cxX1dxX3xX17xX6xX3xXexX2dxX3xX4xX1xXa4xX4xX3xX22xX14xX1cxX3xX22xXb5xX4xX3xX39xXdxX72xX4xX3xX4xX1xX116xX1cxX1dxX3xX1axX116xXdxX3xX5xX36axX4xX3xX5xX10bxX4e1xX1cxX1dxX3xX4xX10bxcc0bxX1cxX1dxX3xX4xX1xXa0xX2axX3xX1axX10bxX6xX3xX17xX6xX3xXa7xXa0xX3xX1xX35xXb5xX4xX1xX3xX5xX14xX15xX3xX1xX14xX1cxX1dxX3xX17xX14xX35xX2axX3xX58xX3e6xX1cxX1dxX3xX15xX30xX1cxX3xXexX36axX3xXexXb5xX35xX2axX3xXexX17xX36axX4xX3xXexXdxXa0xXbxX3xX1axXdxX3xX15xX97xX6xX3xXexX1xX3exX15xX3xX7xX27xX1cxX1dxX3xX22xX23xX1cxX3xX1axXb5xX1cxX3xX1xX35xX6xX3xX4xX1abxXdxX3xX4xX3e6xX1cxX1dxX3xX4xX5cxX4xX3xX39xX6dxXexX3xX5xXdxX72xX97xX3xX4xX1xXa0xX3xXexXb5xX35xX3xX1axXb5xX1cxX2axX3xX15xX30xX1cxX641xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX35xX58xX93xXaxX12xX5bxX1b0xX1cxX3xX1axX116xXdxX3xX39xX35bxXdxX3xX1e4xX35xX14xX1cxX3xX183xX1eaxX1cxX3xX188xX97xX21axX2axX3xX22xX60xX3xX4xX5cxX35xX3xXa7xX1xX6xXdxX3xX1cxX1xX6dxX1cxX3xXexX17xX36axX4xX3xXexXdxXa0xXbxX3xX5xX14xX15xX3xX15xX30xX1cxX3xXexX36axX3xXexXb5xX35xX2axX3xX1axX14xX35xX3xX1xX116xX3xX4xX1xX12axX1cxX3xX15xX30xX1cxX2axX3xX15xX97xX6xX3xXexX1xX3exX15xX3xX22xX30xX1cxX1xX3xX1dxX6xX7xX2axX3xX4xX1xX97xXfaxX1cxX3xX22xX60xX3xX22xX6xX35xX3xX1axX5cxX2axX3xXa7xXb0xX4xX1xX3xX1cxX2dxX3xX15xX30xX1cxX3xXexX36axX3xXexXb5xX35xX2axX3xX58xX3e6xX1cxX1dxX3xX7xX27xX1cxX1dxX3xX22xX23xX1cxX3xX1axXb5xX1cxX3xX1xX35xX6xX3xX4xX1abxXdxX3xX39xX14xX35xX3xX5xX36axX4xX3xX5xX10bxX4e1xX1cxX1dxX3xX4xX10bxX6cdxX1cxX1dxX3xX4xX1xXa0xX641xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX24axXdxX58xXexX1xX9xXaxXeaxX252xX252xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX58xX58xXdxX1cxX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX22xX35xX17xX58xX10xX17xX9xXaxX252xXaxX3xX6xX5xXdxX1dxX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX17xXaxX12xX0xXexX22xX35xX58xX93xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxX15xX1dxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXb8xX22xX6xX35xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXb8xX39xX1cxX46xX1cxX10xX24axX7xX46xX2xX2c0xX2xX2c0xX46xX2xX252xX1daxX58xX2c0xX252xX2caxX252xX252xX252xX252xXexXeaxX2d1xXeaxXeaxX252xX5xX2xXb8xX2d8xXbxX1dxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX58xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxX35xX1cxXaxX12xX5bxX5cxX4xX3xX22xX60xX3xX4xX5cxX35xX3xXexXb5xXdxX3xXbxX1xXdxX3exX1cxX3xXexX1b0xX6xX3xX1cxX1dxX14xX93xX3xXeaxX46xXecxX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX17xX12xX0xX46xXexX22xX35xX58xX93xX12xX0xX46xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX35xX58xX93xXaxX12xX5bxX1abxX3xX1xX6xXdxX3xX22xX60xX3xX4xX5cxX35xX3xX1e4xX35xX14xX1cxX3xX183xX1eaxX1cxX3xX183xX10bxX20xX1cxX3xX39xX14xX3xX1e4xX35xX14xX1cxX3xX183xX1eaxX1cxX3xX188xX97xX21axX3xXa7xX1xXdxX3xX1axX10bxX4e1xX4xX3xX1xXa9xXdxX3xX7xX97xX93xX3xX1cxX1dxX1x14cd6xX3xX39xX15fxX3xX1xX14xX1cxX1xX3xX39xXdxX3xX4x11122xX6xX3xX15xX30xX1cxX1xX3xX1axX15fxX97xX3xX4xX1xX35xX3xX22xXdxXa0xXexX3xX1cxX1xX6dxX1cxX3xXexX1xXa4xX4xX3xX1axX10bxX4e1xX4xX3xX39xXdxX72xX4xX3xX1cxX2dxX3xX15xX30xX1cxX2axX3xX7xX27xX1cxX1dxX3xX4xX8bxX3xXexX1xX88xX3xX1dxX92xX93xX3xX1cxX1dxX97xX93xX3xX1xXdxX88xX15xX3xX1axXa0xX1cxX3xX7xXa4xX4xX3xXa7xX1xXa9xX10xX3xX39xX14xX3xXexXb0xX1cxX1xX3xX15xXb5xX1cxX1dxX3xX4xX985xX6xX3xX1cxX1dxX10bxX10cxXdxX3xXa7xX1xX5cxX4xXb8xX3xX21dxX1xX10bxX1cxX1dxX3xX39xX30xX3xX4xX1xX35xX3xX17xX445xX1cxX1dxX3xX39xXdxX72xX4xX3xX4xX10bxX6cdxX1cxX1dxX3xX4xX1xXa0xX3xX5xX14xX15xX3xX1abxX1cxX1xX3xX1xX10bxX3eaxX1cxX1dxX3xX1axXa0xX1cxX3xXa7xXdxX1cxX1xX3xXexXa0xX3xX4xX985xX6xX3xX1dxXdxX6xX3xX1axX30xX1cxX1xX3xX1cxX3exX1cxX3xX4xX5cxX4xX3xX22xX60xX3xX4xX5cxX35xX3xX39x11e69xX1cxX3xX5xX3exX1cxX3xXa7xXa0xX3xX1xX35xXb5xX4xX1xX3xX39xX14xX3xXexX1xX36axX4xX3xX1xXdxX72xX1cxX3xX1xX14xX1cxX1xX3xX39xXdxX3xX4xX1xX116xX1cxX1dxX3xX1axX116xXdxX3xX58xXa52xX1cxX3xX1axXa0xX1cxX3xX1xX6dxX97xX3xX137xX97xX1abxX3xX5xX14xX3xX2caxX3xX1cxX1dxX10bxX10cxXdxX3xX22xX60xX3xXexX1xX10bxX20xX1cxX1dxX3xXexX17xX35xX1cxX1dxX3xX39xX3axX3xX4xX10bxX6cdxX1cxX1dxX3xX4xX1xXa0xX3xX1cxX1dxX14xX93xX3xX40exX46xX2xX46xXeaxX252xX2xXeaxXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX35xX58xX93xXaxX12xX55xX1e4xX376xX376xX3xX4xf864xX1cxX1dxX3xX1axX42xX3xXexXdxXa0xX1cxX3xX1xX14xX1cxX1xX3xXd9xXdaxXexX3xX1xXa9xXdxX3xX22xX60xX3xX4xX5cxX35xX3xX1e4xX35xX14xX1cxX3xX183xX1eaxX1cxX3xX183xX72xX3xX1axX88xX3xX5xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX20xX3xX1xX14xX1cxX1xX3xX39xXdxX3xX1cxX1xX6dxX1cxX3xXexXdxX15fxX1cxX3xX15xX97xX6xX3xX7xX27xX1cxX1dxX3xX4xX1xX35xX3xX1e4xX35xX14xX1cxX3xX183xX1eaxX1cxX3xX188xX97xX21axX3xX4xXae2xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX10bxX3xX7xX36axX3xX4xX8bxX3xX15x10c5bxXexX3xX4xX985xX6xX3xX183xX72xX3xXexXb5xXdxX3xX1xXdxX15fxX1cxX3xXexX17xX10bxX10cxX1cxX1dxX3xX39xX14xX35xX3xX1cxX1dxX14xX93xX3xX58xXdxX221xX1cxX3xX17xX6xX3xX4xX10bxX6cdxX1cxX1dxX3xX4xX1xXa0xXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX35xX58xX93xXaxX12xX5bxX1b0xX1cxX3xX39xX35bxXdxX3xX1aexX1xXb5xX15xX3xXcxX1xX60xX3xXc8xX5cxX97xX3xX39xX14xX3xX21dxX1dxX97xX93xX221xX1cxX3xXcxX1xX60xX3xXcxX1xX10bxX20xX1cxX1dxX2axX3xXexX1xX10xX35xX3xX4xX5cxX35xX3xXexX17xXb5xX1cxX1dxX3xX5xX14xX3xX1cxX1xX5bfxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX10bxX10cxXdxX3xX4xX8bxX3xX1xX14xX1cxX1xX3xX39xXdxX3xXexX17xX36axX4xX3xXexXdxXa0xXbxX3xXexX1xX6xX15xX3xX1dxXdxX6xX3xX5xX14xX15xX3xX1xX14xX1cxX1dxX3xX17xX14xX35xX2axX3xXexX17xX1abxXdxX3xX17xX20xX15xX2axX3xX15xX97xX6xX3xXd9xX1eaxX1cxX1dxX2axX3xX15xX97xX6xX3xX15xXae2xX3xX5xX10xX1cxX3xX1axX88xX3xXexXb5xX35xX3xX1axXdxX15fxX97xX3xXa7xXdxX72xX1cxX3xX4xX1xX35xX4xX3xX4xX5cxX4xX3xX22xX60xX3xX4xX6xX1cxX3xXa7xX1xX5cxX4xX3xXexX1xX36axX4xX3xX1xXdxX72xX1cxX3xX1xX14xX1cxX1xX3xX39xXdxX3xX4xX1xX116xX1cxX1dxX3xX1axX116xXdxX3xX1cxX1xX5bfxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX10bxX10cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX14xX1cxX1xX3xX4xX12axX1cxX1dxX3xX39xX3axXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX35xX58xX93xXaxX12xXcxX17xX10bxX35bxX4xX3xX1axX8bxX2axX3xX39xX14xX35xX3xX7xX5cxX1cxX1dxX3xX4xX3e6xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX14xX93xX2axX3xXcxX1b0xX6xX3xX4xXae2xX1cxX1dxX3xX1axX42xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX12axX1cxX1dxX3xX22xX116xX3xX39xX6dxXexX3xX4xX1xXa4xX1cxX1dxX3xX15xX14xX3xX4xX20xX3xX137xX97xX6xX1cxX3xX4xX1xXa4xX4xX3xX1cxX1eaxX1cxX1dxX3xXexX1xX97xX3xX1dxXdxX5bfxX3xX7xX6xX97xX3xXa7xX1xXdxX3xXd9xX1abxX93xX3xX17xX6xX3xX39xX3axX3xX1cxX2dxX3xX7xX27xX1cxX1dxX3xX39xX14xX35xX3xX1cxX1dxX14xX93xX3xX40exX46xX2xX46xXeaxX252xX2xXeaxXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc8xX35xX58xX93xXaxX12xX55xX12axX15xX3xX1cxX6xX93xX3xXe9xX2c0xX46xXecxXedxX2axX3xXbxX1xXdxX3exX1cxX3xXexX1b0xX6xX3xXexXdxXa0xXbxX3xXexX3axX4xX3xX1cxX1dxX14xX93xX3xXd9xXdaxXexX3xXd9xX76xX3xXexX1xXa4xX3xXeaxXb8xX46xXb8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fcxX35xX97xX17xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3xX39xX35xX39xXb8xX39xX1cxX0xX46xXbxX12
sydong