Châu chấu sa mạc có thể vào Việt Nam tháng 6: phải phòng ngừa từ xa
Theo nhận định của Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) và Trung Quốc, dịch châu chấu sa mạc có thể xâm nhập vào Việt Nam khoảng tháng 6, do nền nhiệt độ cao và hướng gió phù hợp.
68c9xa625xb391x6bd6xc60dxfaa3x7eabx68f6xf092xX7xfa97x882cx9025xa620xc671xe606xX5x8e62xXax71a4xfc95xX1xafeex867cxX3xX4xX1x6ebbxX16xX3xX7xX6xX3x879cxbf52xX4xX3xX4xccd0xX3xXexX1xc4c6xX3x7d3exd5adxfcb6xX3x82e6xXdxbd7fxXexX3xdfc8xX6xX20xX3xXexX1x7b9cxb411xd185xX3xb02fxfacdxX3xXbxX1xeffdxXdxX3xXbxX1x7ffexX3bxX3cxX3xX3bxX3cxaa7cxX6xX3xXexX4exX3x6eaexX6xX0xd016xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx77e6xX10xX6xc28bxXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX3bxX1x861fxX3bxX3xf9f5xf3d1xX3bxX1xX3xX4xd2faxX6xX3xXcx7943xX3xX4xX1x970fxX4xX3xe193x818cx9ad3xX3bxX3cxX3xXexX1xac88xX4xX3xX2bxX2cxX3xX3bxb120xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX3xX87xXdx8fd1xX3bxX3xX66xXdxX31xXbxX3xddd6xX16xaed6xX4xX3x988bxf4afxbdadx818dxbd79xX3xX2bxX2cxX3xXcxa3afxX16xX3bxX3cxX3xXabxX16xXadxX4xf579xX3xX69xX77xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX54xX15xX20xX3xX3bxX1xX73xXbxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xX3xd6bexX1xX2dxX43xX3bxX3cxX3xXexX1xX3axX3bxX3cxX3xX3exXc3xX3xX69xX2dxX3xX3bx8cbcxX3bxX3xX3bxX1xXdxX31xXexX3xX76xa1b7xX3xX4xX6xX2dxX3xX2bxX2cxX3xX1xX88x90c3xX3bxX3cxX3xX3cxXdxX25xX3xXbxX1xae37xX3xX1xf3e8xXbxfe33xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcf06xX2dxX69xc2c3xX3xXbxX13xX10xX3bxXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX20xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX3bxXexX10xXbaxXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxdbe7xXdxX69xXexX1xX3fxX3xX3exX2xa87fxXbxX54x95f5xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX3fxX3x7b1fx7c6bx7226xXbxX54xX176xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3fxX57xX57xXdxX130x9d51xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX3bxX1xX130xX2bxX3bxX57xX3bxX10xX16axX7xX57x758dxa739xX2xX1a8xX57xX2xX1a9xX173xX69xX1a8xX2xX1a9xX180xX1a9xX182xX2xXexX180xX1a9xa365xX5xX182xaebfxX4xX1xX6xX16xX1bexX4xX1xX6xX16xX1bexX180xX1bexX173xXbaxX10xX6xX69xX1bexX2dxX3bxX130xd676xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xX3xXexX1xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX3xXbxX1xX43xXdxX3xXbxX1xX48xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX4exX6xX3xXexX4exX3xX54xX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2dxX3bxXaxX12xXcxX21xXdxX3xX20xX116xXexX3xX80xX3xX69xX77xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xba10xX3x99c1xX1xdc3bxX3xXcxX1xacebxX3xX3bx78c3xX20xX3xX1a8xX1a9xX2xX1bbxX3xX1bexX3xf521xX3bxX1xX3fxX3xX13xd12fxX4xX3xX140xX43xX2dxX3xX2bxX31xX3xXexX1xX8fxX4xX3xX2bxX73xXexX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xX3xXbxX13xX10xX3bxXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX20xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xXexX1xX16xX20xX196xX3xX69xX1xXdxX69xX10xX3xXdxX13xX10xX3bxXexX10xXbaxXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX69xXexX1xX3fxX3xX173xX1a9xX1a9xXbxX54xX176xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX3fxX3xX180xX180xX3exXbxX54xX176xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3fxX57xX57xXdxX130xX196xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX3bxX1xX130xX2bxX3bxX57xX3bxX10xX16axX7xX57xX1a8xX1a9xX2xX1a8xX57xX2xX1a9xX173xX69xX1a8xX2xX1a9xX180xX1a8xX2xX180xXexX182xX173xX180xX3exX5xX182xX1bexX5xX2dxX4xX16xX7xXexX1bexX180xX130xX1d4xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xX3xXexX1xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX3xXbxX1xX43xXdxX3xXbxX1xX48xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX4exX6xX3xXexX4exX3xX54xX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xead0xX77xX4xX1xX3xX3bxX2cxX143xX3xX76xX6xX3bxX3cxX3xX196xX12bxX3bxX3cxX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX21xXdxX3xX20xX116xXexX3xX7xXadxX3xbc0bxX16xXadxX4xX3xX3cxXdxX6xX130xX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xX3xX76xdd76xX3xX5xXa3xX3bxX3xXf8xbafdxX3xX1xX2dxX21xX4xX1xX3xX84xX3bxX3cxX3xXbxX1xX25xX3xXf8xX1x6e74xX3bxX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xX0xX7xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX12xaa84xX1xX96xX3bxX3cxX3xXexX1xX29xX3xX4xX1xX7cxX3xX3b1xX16xX6xX3bxX0xX57xX7xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xX140xX116xX3xX34xX96xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xX3axXexX3xXexXbaxXdxX29xX3bxX3xX3bxX96xX3bxX3cxX3xXexX1xX96xX3bxX3xX4xX1xX2dxX3xX196xXdxX3ccxXexX3xX3bxX3cxX2cxX143xX3xX1a8xX1a8xX1bexX1a8xXc3xX3xXex9fbexX3xa6e0xX2dxX16xXexX1xX3xX13xX1xXdxX3bxX6xX3x9b5bxX2dxXbaxX3bxXdxX3bxX3cxX3xX258xX2dxX7xXexX3xX69xbf7bxX3bxX3xX5xX46axXdxX3xX478xX6xX3xadf5xX10xX3bxe519xX10xX3bxX3cxX3xXb0xX4xX1xX16xX143xXa3xX3bxX3xX3cxXdxX6xX3xXbxX1xX15xX3bxX3xXex7d52xX4xX1xX3xX3bxX96xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX3xXexX1xX16xX116xX4xX3xX13xX96xX3bxX3cxX3xXexX143xX3xX34xX96xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX3xXexX80xX3bxX3cxX3xX1xX12exXbxX3xX140xe270xX4xX3xX3fexXdxX3bxX1xXb4xX3xX4xX1xX2dxX3xXbaxf84cxX3bxX3cxX3xXf8xX1xX16xX3xX2bxX8fxX4xX3xX196xXdxXa3xX3bxX3xX3cxXdxX121xXdxX3xX3cxXdxae23xX6xX3xXcxX15xX143xX3xXcxX21xX3bxX3cxXc3xX3xX258xX6xXf8xXdxX7xXexX6xX3bxXc3xX3xa21fxX3bxX3x72cexX116xXc3xX3xX34xX10xXbxX6xX5xX3xX76xX6xX3bxX3cxX3xX5xX2cxX3xX3bxX1xX504xX3bxX3cxX3xX76xXdxX29xX20xX3xX196xX12bxX3bxX3cxX3xXbxX1xX3axXexX3xX3bxX21xX3bxX3xX69xX77xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX130xX3xXcxXbaxX2dxX3bxX3cxX3xXexX1xX46axXdxX3xX3cxXdxX6xX3bxX3xXexX121xXdxX3xX4xX25xX3xXf8xX1xX43xX3xX3bxX261xX3bxX3cxX3xX76xX2cxX3bxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xXexX21xXdxX3xXf8xX1xX16xX3xX2bxX8fxX4xX3xX3bxX2cxX143xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX69xXdxX3xX4xX88xX3xX76xX3ccxX3bxX3xX4xX3axX4xX3xXex7055xX3bxX1xX3xX2fxX15xX3bxX3xX34xX6xX20xXc3xX3xXabxX16xX43xX3bxX3cxX3xXcxX15xX143xX3xX3b1xX16xX6xX3xX196xX3axX3bxX3xX76xX43xX2dxX3xX51exX96xX3bxX3cxX3xX34xX6xX20xX3xe01cxXc3xX3xXexX88xX89xX3bxX3cxX3xXexX8fxX3xX4xX2dxX3bxX3xX76xX88xX46axX3bxX3cxX3xX7xX15xX16xX3xXf8xX10xX2dxX3xX20xX12bxX6xX3xXexX1xX16xX3xX76xX3c5xX3xX54xX16xX1axXexX3xX1xXdxX31xX3bxX3xX2bxX2cxX3xX3cxX15xX143xX3xX1xX21xXdxX3xX3bxX261xX20xX3xX1a8xX1a9xX2xb59bxX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xX140xX116xX3xX34xX96xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xX3axXexX3xXexXbaxXdxX29xX3bxX3xX3bxX96xX3bxX3cxX3xXexX1xX96xX3bxX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX6xX143xX3xX76xX3c5xX3xXf8xXdxX29xX20xX3xX4xX1xX84xX3bxX3cxX3xXbxX1xX4aaxX6xX3xXcxXbaxX16xX3bxX3cxX3xXabxX16xXadxX4xX3xX2bxX2cxX3xXf8xX1xee08xX3bxX3cxX3xX76xX77xX3bxX1xX3xX1xXdxX31xX3bxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xXexX4exX3xX4xX3axX4xX3xX3b1xX16xXadxX4xX3xX3cxXdxX6xX3xX76xX6xX3bxX3cxX3xX4xX25xX3xX69xX77xX4xX1xX3xX4xX1xX88xX6xX3xX54xX15xX20xX3xX3bxX1xX73xXbxX3xX2bxX2cxX2dxX3xXcxXbaxX16xX3bxX3cxX3xXabxX16xXadxX4xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX3bxX1xX73xX3bxX3xX76xX77xX3bxX1xX3xX4xX7cxX6xX3xXb1xXb2xXb3xX3xX2bxX2cxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX1xX16xX143xXa3xX3bxX3xX3cxXdxX6xX3xXcxXbaxX16xX3bxX3cxX3xXabxX16xXadxX4xXc3xX3xX3bxX3cxX16xX143xX3xX4xX89xX3xX76xX2cxX3bxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX54xX15xX20xX3xX3bxX1xX73xXbxX3xX2bxX2cxX3xX3cxX15xX143xX3xX1xX21xXdxX3xXexX4exX3xXf8xX1xX16xX3xX2bxX8fxX4xX3xX196xXdxXa3xX3bxX3xX3cxXdxX121xXdxX3xX258xX6xXf8xXdxX7xXexX6xX3bxX3xX1bexX3xX51bxX3bxX3xX51exX116xX3xXexX121xXdxX3xXcxXbaxX16xX3bxX3cxX3xXabxX16xXadxX4xXc3xX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xX3xX2bxX2cxX3xX4xX3axX4xX3xX3bxX88xX121xX4xX3xX5xX15xX3bxX3xX4xX73xX3bxX3xXbaxX1axXexX3xXexX1xX1axXbxX130xX3xX34xX3cxX16xX143xXa3xX3bxX3xX69xX2dxX3xX5xX2cxX3xX69xX77xX4xX1xX3xXexX21xXdxX3xX51bxX3bxX3xX51exX116xX3xX76xX3c5xX3xX76xX88xX12exX4xX3xX69xX73xXbxXc3xX3xX69xX3c5xX143xX3xX3bxX25axXdxX3xX66xXdxX20xX6xX5xX6xX143xX6xX3xX2bxX121xXdxX3xX76xX116xX3xX4xX6xX2dxX3xX2bxX2cxX3xX3bxX1xXdxX31xXexX3xX76xX116xX3xXf8xX1xX96xX3bxX3cxX3xXf8xX1xX4aaxX3xX5xX21xX3bxX1xX3xX4xaff4xX3bxX3cxX3xXf8xX1xX96xX3bxX3cxX3xXexX1xX16xX73xX3bxX3xX5xX12exXdxX3xX76xX29xX3xX69xXdxX3xX4xX88xX3xX2bxe997xX3xX4xX1xX25axX3bxX3cxX3xXexX1xX4aaxX4xX1xX3xX1xX12exXbxX3xX2bxX121xXdxX3xX3bxX89xXdxX3xX4xX25xX3xX3bxX1xXdxX31xXexX3xX76xX116xX3xX4xX6xX2dxX3xX2bxX2cxX3xX76xX116xX3xX3dexX20xX3xXf8xX1xX96xX3bxX3cxX3xXf8xX1xX4aaxX3xXexX1xX1axXbxX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xf98fxX34xX3cxX16xX143xX3xX4xX89xX3xX54xX15xX20xX3xX3bxX1xX73xXbxX3xX76xX2cxX3bxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xX3xXexX1xX1axXbxXc3xX3xX3bxX1xX88xX3bxX3cxX3xXf8xX1xX96xX3bxX3cxX3xXexX1xX29xX3xX4xX1xX7cxX3xX3b1xX16xX6xX3bxX3xX2bxX830xX3xX76xXdxX10cxX16xX3xXf8xXdxX31xX3bxX3xX196xXdxX3ccxX3bxX3xX76xX80xXdxX3xXf8xX1xX4aaxX3xX1xX73xX16xX3xX1xXdxX31xX3bxX3xX3bxX6xX143xX3xXbaxX1axXexX3xXf8xX1xX25xX3xX5xX88xX46axX3bxX3cxX130xX3xX51exd9b3xX4xX3xX196xXdxX31xXexXc3xX3xX3cxXdxXadxX3bxX3cxX3xX3bxX1xX88xX3xX7xX8fxX3xX54xX15xX20xX3xX3bxX1xX73xXbxXc3xX3xX5xX15xX143xX3xX5xX6xX3bxX3xX3bxX1xX6xX3bxX1xX3xX4xX1xX25xX3bxX3cxX3xX2bxX2cxX3xX3cxX15xX143xX3xX1xX21xXdxX3xX3bxX911xX3bxX3cxX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xXexXbaxX10xX3xX5xX88xX3bxX3cxX3xX2bxX2cxX3bxX3cxX3xX2bxX2cxX3xX7xX15xX16xX3xXf8xX10xX2dxX3xX20xX12bxX6xX3xXexX1xX16xX3xX69xXdxX3xX4xX88xX3xXexX21xXdxX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xX3xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX3xXexX1xX46axXdxX3xX3cxXdxX6xX3bxX3xX3b1xX16xX6xXc3xX3xX76xX29xX3xX3cxXdxX43xX20xX3xXexX1xXdxX29xX16xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX1xX21xXdxX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX7cxX3xX76xX116xX3bxX3cxX3xX4xX1xXadxX3bxX3cxX3xX69xX77xX4xX1xXc3xX3xX4xX1xX25axX3bxX3cxX3xXexX6xX3xX4xf979xX3bxX3xX4xX25xX3xXf8xX3ccxX3xX1xX2dxX21xX4xX1xX3xX84xX3bxX3cxX3xXbxX1xX25xX3xXf8xX1xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX54xX15xX20xX3xX3bxX1xX73xXbxb48exX3xX1bexX3xX96xX3bxX3cxX3xX66xX2dxX2cxX3bxX3cxX3xXcxXbaxX16xX3bxX3cxXc3xX3xX4xX271xX4xX3xXexXbaxX88xX256xX3bxX3cxX3xX13xX271xX4xX3xX140xX43xX2dxX3xX2bxX31xX3xXexX1xX8fxX4xX3xX2bxX73xXexX3xXb0xX140xX116xX3xX34xX96xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xX3axXexX3xXexXbaxXdxX29xX3bxX3xX20xX96xX3bxX3cxX3xXexX1xX96xX3bxXb4xXc3xX3xX3bxX25xXdxX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xXcxXbaxX6xX2dxX3xX76xX80xXdxX3xX2bxX121xXdxX3xXcxX16xX80xXdxX3xXcxXbax7dd6xX3xXc3xX3xXcxX46cxX3xX34xX3cxX16xX143x9d5bxX3bxX3xX2fxX261xX3bxX3xX87xXdxXa3xX20xX3xXb0xX2bxXdxX31xX3bxX3xXexXbaxX88xX256xX3bxX3cxX3xX2fxXdxX31xX3bxX3xX140xX43xX2dxX3xX2bxX31xX3xXexX1xX8fxX4xX3xX2bxX73xXexXc3xX3xX2fxXdxX31xX3bxX3xX3fexX1xX2dxX6xX3xX1xX25exX4xX3xX3bxX96xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xXb4xX3xX4xX1xX2dxX3xX1xX6xX143xX3xX69xX77xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX3bxX3cxX16xX143xX3xX1xXdxX29xX20xX3xX256xX3xX4xX1xef89xX3xXf8xX1xXdxX3xX76xXdxX10cxX16xX3xXf8xXdxX31xX3bxX3xXexX1xX84xX4xX3xX261xX3bxX3xXf8xX1xX6xX3bxX3xX1xXdxX3ccxX20xXc3xX3xX4xX1xX25axX3bxX3cxX3xX7x6aa8xX3xXexX21xX2dxX3xXexX1xX2cxX3bxX1xX3xX20xX116xXexX3xXexX73xXbxX3xXexX4aaxX3bxX1xX3xXexX73xXbxX3xXexXbaxX16xX3bxX3cxX3xXexX1xX2cxX3bxX1xX3xX4xX3axX4xX3xX76xX2cxX3bxX3xX5xX121xX3bxX3xX76xX29xX3xX69xXdxX3xX4xX1xX16xX143xX29xX3bxXc3xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX196xX6xX143xX3xX54xX6xX3xX2xX173xX1a9xXf8xX20xX57xX3bxX3cxX2cxX143xXc3xX3xX2bxX2cxX3xX196xX6xX143xX3xX256xX3xX76xX116xX3xX4xX6xX2dxX3xX69xX88xX121xXdxX3xX1a8xX130xX1a9xX1a9xX1a9xX20xX3xX7xX2dxX3xX2bxX121xXdxX3xX20xX8fxX4xX3xX3bxX88xX121xX4xX3xX196xXdxX29xX3bxX130xX3xX38exX2dxX3xX76xX25xXc3xX3xX69xX77xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX5xX2cxX3xX20xXadxXdxX3xX76xX10xX3xX69xX25exX6xX3xXbaxX1axXexX3xX5xX121xX3bxX3xX4xX1xX2dxX3xX7xX43xX3bxX3xX54xX16xX1axXexX3xX3bxX96xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX3xX256xX3xX3bxX1xXdxX10cxX16xX3xX3bxX88xX121xX4xX3xXexX1xX16xX116xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX258xX1xXdxXc3xX3xXcxXbaxX16xX3bxX3cxX3xX51exX96xX3bxX3cxXc3xX3xX34xX6xX20xX3xX5d9xX3xX2bxX2cxX3xX51exX96xX3bxX3cxX3xX34xX6xX20xX3xX5d9xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xX887xX38exX77xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xXbaxX1axXexX3xXf8xX1xX3axX4xX3xX2bxX121xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX69xX77xX4xX1xX3xXf8xX1xX3axX4xX3xX20xX2cxX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xX3xX76xX3c5xX3xX4xX25xX3xXf8xXdxX3bxX1xX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xX20xX3xXbxX1xX48xX3bxX3cxX3xX4xX1xXadxX3bxX3cxX130xX3xX38exX2dxX3xX76xX25xX3xX4xX9e6xX3bxX3xX4xX25xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX84xX3bxX3cxX3xX54x6d4dxXc3xX3xXbxX1xX48xX3bxX3cxX3xXexXbaxX4exX3xXf8xX1xX3axX4xX3xX3bxX1xX6xX16xX130xX3xX51exX911xX4xX3xX196xXdxX31xXexXc3xX3xXbxX1xX43xXdxX3xX4xX25xX3xX196xXdxX31xX3bxX3xXbxX1xX3axXbxX3xX4xX6xX3bxX3xXexX1xXdxX31xXbxX3xXexX9e6xX20xX3xX3b1xX16xXadxX4xX3xX3cxXdxX6xX3xXbaxX1axXexX3xX20xX21xX3bxX1xXa1axX3xX1bexX3xX96xX3bxX3cxX3xX87xXdxXa3xX20xX3xX3bxX1xX1axX3bxX3xX20xX21xX3bxX1xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xX3xXbxX13xX10xX3bxXexX10xXbaxXaxX12xX0xXdxX20xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX3bxXexX10xXbaxXaxX3xX7xXexX143xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX69xXexX1xX3fxX3xX3exX1a8xX1a9xXbxX54xX176xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX3fxX3xX182xX173xX1a8xXbxX54xX176xXaxX3xX7xXbaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3fxX57xX57xXdxX130xX196xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX3bxX1xX130xX2bxX3bxX57xX3bxX10xX16axX7xX57xX1a8xX1a9xX2xX1a8xX57xX2xX1a9xX173xX69xX1a8xX2xX1a9xX1a8xX61exX173xX3exXexX180xX182xX1a8xX1bbxX5xX181xX1bexXexX69xX1bexX1a8xX180xX1a9xX180xX1bexX7xX16xX4xX1bexX6xX3bxX1bexX4xX16xX6xX1bexX4xX130xX1d4xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xX3xXexX1xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3fxX3xXbxX1xX43xXdxX3xXbxX1xX48xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX4exX6xX3xXexX4exX3xX54xX6xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2dxX3bxXaxX12xX3fexX1xX43xX3xX3bxX261xX3bxX3cxX3xXexXdxXa3xX16xX3xXexX1xX271xX3xXexX1xX84xX4xX3xX261xX3bxX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX1bexX3xX51exbe22xX3xX1xX25exX6xX3fxX3xXcxX130xX51exe7a6xXcxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xX0xX7xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX12xX46cxXcfaxX3xX69xX271xX3bxX3cxX3xXbaxX6xX76xX6xX3xX3b1xX16xX15xX3bxX3xX7xX8fxX3xX76xX29xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xXdxX31xX3bxX0xX57xX7xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xX140xX116xX3xX34xX96xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xX3axXexX3xXexXbaxXdxX29xX3bxX3xX3bxX96xX3bxX3cxX3xXexX1xX96xX3bxX3xX69xX486xX3bxX3xX3bxX1xX73xX3bxX3xX76xX77xX3bxX1xX3xX4xX7cxX6xX3xXb1xXb2xXb3xX3xX2bxX2cxX3xXcxXbaxX16xX3bxX3cxX3xXabxX16xXadxX4xXc3xX3xXexXbaxX88xX46axX3bxX3cxX3xX1xX12exXbxX3xX54xX1axX16xX3xX3bxX1xX1axXexX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX69xXdxX3xX4xX88xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xX3xXf8xX1xX2dxX43xX3bxX3cxX3xXexX1xX3axX3bxX3cxX3xX3exX3xX69xX2dxX3xX3bxX10cxX3bxX3xX3bxX1xXdxX31xXexX3xX76xX116xX3xX4xX6xX2dxX3xX2bxX2cxX3xX1xX88xX121xX3bxX3cxX3xX3cxXdxX25xX3xXbxX1xX12bxX3xX1xX12exXbxX130xX3xX3fexX1xX16xX3xX2bxX8fxX4xX3xXbxX1xX4aaxX6xX3xXcxX15xX143xX3xX140xX4dexX4xX3xX4xX7cxX6xX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xX3xX5xX2cxX3xX3bxX89xXdxX3xX4xX25xX3xXf8xX1xX43xX3xX3bxX261xX3bxX3cxX3xX76xX2cxX3bxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX69xXdxX3xX4xX1xX16xX143xX29xX3bxX3xX3b1xX16xX6xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xXcxXbaxX88xX121xX4xX3xXexX830xX3bxX1xX3xX1xX830xX3bxX1xX3xX3bxX2cxX143xXc3xX3xX96xX3bxX3cxX3xX66xX2dxX2cxX3bxX3cxX3xXcxXbaxX16xX3bxX3cxX3xX4xX1xX2dxX3xX196xXdxX3ccxXexX3xX1xXdxX31xX3bxX3xX4xX271xX4xX3xX76xX6xX3bxX3cxX3xXexX1xX10xX2dxX3xX69xa3d3xXdxX3xX7xX3axXexX3xXexX830xX3bxX1xX3xX1xX830xX3bxX1xX3xX2bxX2cxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX43xX3bxX1xX3xX196xX3axX2dxX3xX2bxX10cxX3xX1xX88xX121xX3bxX3cxX3xX69xXdxX3xX4xX1xX16xX143xX29xX3bxX3xX2bxX2cxX3xX3cxX15xX143xX3xX1xX21xXdxX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xXc3xX3xX3bxX3ccxX16xX3xX4xX1xX25axX3bxX3cxX3xX54xX15xX20xX3xX3bxX1xX73xXbxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX3axX4xX3xX3b1xX16xXadxX4xX3xX3cxXdxX6xX3xX5xX3axX3bxX3cxX3xX3cxXdxX10cxX3bxX3cxX3xX3bxX1xX88xX3xXcxXbaxX16xX3bxX3cxX3xXabxX16xXadxX4xXc3xX3xX87xX2cxX2dxXc3xX3xX13xX6xX20xXbxX16xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX6xX143xX3xXcxX1xX3axXdxX3xX87xX6xX3bxX3xXexX1xX830xX3xX4xX271xX4xX3xX7xXb59xX3xX4xX25xX3xX4xX3axX4xX3xXexX1xX96xX3bxX3cxX3xXexXdxX3bxXc3xX3xX4xX1xX5adxX3xX76xX21xX2dxX3xX4xX3axX4xX3xX196xXdxX31xX3bxX3xXbxX1xX3axXbxX3xXbxX1xX48xX3bxX3cxX3xX4xX1xXadxX3bxX3cxX3xX76xX29xX3xX4xX3axX4xX3xX76xX77xX6xX3xXbxX1xX88xX89xX3bxX3cxX3xX4xX1xX7cxX3xX76xX116xX3bxX3cxX3xX69xX73xXbxX3xX69xX77xX4xX1xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xX34xX3ccxX16xX3xX4xX25xX3xX3bxX3cxX16xX143xX3xX4xX89xXc3xX3xX140xX116xX3xX34xX96xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xX3axXexX3xXexXbaxXdxX29xX3bxX3xX3bxX96xX3bxX3cxX3xXexX1xX96xX3bxX3xX7xXb59xX3xXexXbaxX6xX2dxX3xX76xX80xXdxXc3xX3xX76xX10cxX3xX3bxX3cxX1xX77xX3xX2bxX121xXdxX3xX140xX116xX3xXabxX16xXadxX4xX3xXbxX1xX48xX3bxX3cxX3xX7xXcfaxX3xX69xX271xX3bxX3cxX3xXbaxX6xX76xX6xX3xX3b1xX16xX15xX3bxX3xX7xX8fxX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xXdxX31xX3bxXc3xX3xX54xX3axX4xX3xX76xX77xX3bxX1xX3xX1xX88xX121xX3bxX3cxX3xX2bxX2cxX3xX76xX2dxX3xXf8xX4aaxX4xX1xX3xXexX1xX88xX121xX4xX3xX76xX2cxX3bxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xXf8xX1xXdxX3xX4xX1xX25axX3bxX3cxX3xX69xXdxX3xX4xX1xX16xX143xX29xX3bxX3xX2bxX2cxX3xX7xXcfaxX3xX69xX271xX3bxX3cxX3xX20xX3axX143xX3xX196xX6xX143xX3xXbxX1xX16xX3bxX3xXexX1xX16xXadxX4xX3xX196xX43xX2dxX3xX2bxX31xX3xXexX1xX8fxX4xX3xX2bxX73xXexX3xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX3xXexXbaxX88xX46axX3bxX3cxX3xX1xX12exXbxX3xX69xX77xX4xX1xX3xXexXbaxXa3xX3bxX3xX69xXdxX31xX3bxX3xXbaxX116xX3bxX3cxX130xX3xX34xX3ccxX16xX3xX69xX77xX4xX1xX3xX5xX15xX143xX3xX5xX6xX3bxX3xXexXbaxXa3xX3bxX3xX69xXdxX31xX3bxX3xXbaxX116xX3bxX3cxXc3xX3xXcxX1xX7cxX3xXexX88xX121xX3bxX3cxX3xX4xX1xX5adxX3xX76xX21xX2dxX3xX4xX1xXadxX3bxX3cxX3xX69xX77xX4xX1xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xX0xX7xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX12xX51exX10xX3xX69xX25exX6xX3xX5xX121xX3bxX3xX4xX1xX2dxX3xX7xX43xX3bxX3xX54xX16xX1axXexX3xX3bxX96xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX0xX57xX7xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xXb1xXb2xXb3xXc3xX3xX69xX77xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX196xX4dexXexX3xX3bxX3cxX16xXe9cxX3bxX3xXexX4exX3xXexX1xX3axX3bxX3cxX3xX173xX1bexX1a8xX1a9xX2xX61exX3xX256xX3xXf8xX1xX16xX3xX2bxX8fxX4xX3xX4xX3axX4xX3xX3bxX88xX121xX4xX3xXcxXbaxX16xX3bxX3cxX3xX51exX96xX3bxX3cxXc3xX3xX7xX6xX16xX3xX76xX25xX3xX196xX12bxX3bxX3cxX3xXbxX1xX3axXexX3xX2bxX2cxX3xX5xX6xX3bxX3xXbaxX116xX3bxX3cxX3xXbaxX6xX3xX4xX3axX4xX3xX3bxX88xX121xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX258xX1xXdxX3xX2bxX2cxX3xXcxX15xX143xX3xX5d9xXc3xX3xX34xX6xX20xX3xX5d9xX130xX3xXcxX4exX3xXexX1xX3axX3bxX3cxX3xX2xX3xX76xX3ccxX3bxX3xXexX1xX3axX3bxX3cxX3xX1a8xX1bexX1a8xX1a9xX1a8xX1a9xXc3xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexXbaxXdxX29xX3bxX3xX3bxX1xX6xX3bxX1xX3xX196xX1axXexX3xXexX1xX88xX46axX3bxX3cxX3xXexX21xXdxX3xX20xX116xXexX3xX7xXadxX3xX3b1xX16xXadxX4xX3xX3cxXdxX6xX3xXcxXbaxX16xX3bxX3cxX3xX51exX96xX3bxX3cxX3xX3bxX1xX88xX3xXb2xXdxX3xX13xX73xXbxXc3xX3xX46cxX6xX16xX69xXdxX3xXb2xXbaxX6xX196xXdxX6xXc3xX3xeab1xX10xX20xX10xX3bxX130xX130xX130xXc3xX3xX4xX3axX4xX3xX3bxX88xX121xX4xX3xX34xX6xX20xX3xX5d9xX3xX3bxX1xX88xX3xX258xX6xXf8xXdxX7xXexX6xX3bxXc3xX3xX51bxX3bxX3xX51exX116xXc3xX3xX76xX3c5xX3xXbxX1xX3axX3xX1xX2dxX21xXdxX3xX7xX43xX3bxX3xX54xX16xX1axXexX3xX3bxX96xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX3xX2bxX2cxX3xX76xX10xX3xX69xX25exX6xX3xX76xX3ccxX3bxX3xX6xX3bxX3xX3bxXdxX3bxX1xX3xX5xX88xX89xX3bxX3cxX3xXexX1xX8fxX4xX3xX4xX7cxX6xX3xX3bxX1xXdxX10cxX16xX3xX3b1xX16xXadxX4xX3xX3cxXdxX6xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xX66xXdxX31xX3bxX3xX69xX77xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xXexX21xXdxX3xX51exX96xX3bxX3cxX3xX258xX1xXdxX3xX76xX6xX3bxX3cxX3xX256xX3xXexX830xX3bxX1xX3xXexXbaxX21xX3bxX3cxX3xXexXe9cxXdxX3xXexX31xX3xX3bxX1xX1axXexX3xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX3xX1a8xX173xX3xX3bxX261xX20xX3xX3b1xX16xX6xX130xX3xX51exX2cxX3bxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX2bxX121xXdxX3xX7xXadxX3xX5xX88xX12exX3bxX3cxX3xX88xX121xX4xX3xXexX4aaxX3bxX1xX3xX1xX2cxX3bxX3cxX3xXexXbaxX261xX20xX3xXexXbaxXdxX31xX16xX3xX4xX2dxX3bxX3xX69xXdxX3xX4xX1xX16xX143xX29xX3bxX3xX3cxXdxX504xX6xX3xX4xX3axX4xX3xX3b1xX16xXadxX4xX3xX3cxXdxX6xX3xX51exX96xX3bxX3cxX3xX258xX1xXdxX3xX2bxX121xXdxX3xXexXadxX4xX3xX76xX116xX3xX5xXa3xX3bxX3xX76xX3ccxX3bxX3xX2xX180xXf8xX20xX57xX1xX130xX3xX38exX4exX3bxX3cxX3xX4xX1xX15xX3bxX3xXexX21xXdxX3xX4xX1xXb2fxX3xX3bxX2cxX2dxXc3xX3xX4xX1xX25axX3bxX3cxX3xXexX2cxX3bxX3xXbxX1xX3axX3xX4xX15xX143xX3xXexXbaxXe9cxX3bxX3cxXc3xX3xX76xX10xX3xX69xX25exX6xX3xX3bxX3cxX1xXdxXa3xX20xX3xXexXbaxX25exX3bxX3cxX3xX6xX3bxX3xX3bxXdxX3bxX1xX3xX1xX2cxX3bxX3cxX3xXf8xX1xX96xX3bxX3cxX130xX3xX34xX3ccxX16xX3xXf8xX1xX96xX3bxX3cxX3xX76xX88xX12exX4xX3xXf8xXdxX29xX20xX3xX7xX2dxX3axXexXc3xX3xXb1xXb2xXb3xX3xX5xX2dxX3xX3bxX3cxX21xXdxX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX76xX10xX3xX69xX25exX6xX3xX6xX3bxX3xX3bxXdxX3bxX1xX3xX5xX88xX89xX3bxX3cxX3xXexX1xX8fxX4xX3xX4xX1xX2dxX3xXf8xX1xX2dxX43xX3bxX3cxX3xX2xX180xX3xXexXbaxXdxX31xX16xX3xX3bxX3cxX88xX46axXdxX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xXcxX46cxX3xX34xX3cxX16xX143xXab0xX3bxX3xX2fxX261xX3bxX3xX87xXdxXa3xX20xX3xX4xX1xX2dxX3xX196xXdxX3ccxXexX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX5xX2cxX3xX20xX116xXexX3xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX3xX3bxX1xX504xX3bxX3cxX3xX5xX2dxX2cxXdxX3xX7xX15xX16xX3xX1xX21xXdxX3xX69xXdxX3xX4xX88xX3xX4xX25xX3xX7xX84xX4xX3xXexX2cxX3bxX3xXbxX1xX3axX3xXexX1xX8fxX4xX3xX2bxX73xXexX3xX5xX121xX3bxX3xX3bxX1xX1axXexXc3xX3xX3bxX3cxX16xX143xX3xX1xXdxX29xX20xX3xX3bxX1xX1axXexX130xX3xX887xX13xX1xX25axX3bxX3cxX3xX5xX2cxX3xX5xX2dxX2cxXdxX3xX7xX15xX16xX3xX1xX21xXdxX3xX76xX6xX3xXexX1xX8fxX4xXc3xX3xX261xX3bxX3xX196xX1axXexX3xXf8xb87axX3xX5xX2dxX21xXdxX3xX4xX15xX143xX3xX54xX6xX3bxX1xX3xX3bxX2cxX2dxX3xX20xX2cxX3xX4xX1xX25axX3bxX3cxX3xX196xX4dexXexX3xX3cxX911xXbxX3xX3bxX1xX88xX3xX4xX15xX143xX3xXexXbaxXe9cxX3bxX3cxXc3xX3xX76xXe9cxX3bxX3cxX3xX4xcf79xXc3xX3xX4xX176cxX3xXf8xX1xX96xX3xX2bxX2cxX3xX261xX3bxX3xXexX1axXexX3xX4xX43xX3xX4xX3axX4xX3xX196xX116xX3xXbxX1xX73xX3bxX3xXexXbaxXa3xX3bxX3xX20xX911xXexX3xX76xX1axXexX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX15xX143xX3xX3bxX1xX88xX3xX4xX1xXe9cxXdxX3xX3bxX2dxX3bxXc3xX3xX1xX2dxX6xXc3xX3xX5xX3axXc3xX3xX1xX21xXexXc3xX3xX2bxX176cxX3xX4xX15xX143xXc3xX3xXexX1xX15xX3bxX3xX4xX15xX143xXa1axX3xX1bexX3xX96xX3bxX3cxX3xX87xXdxXa3xX20xX3xX3bxX25xXdxX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX96xX3bxX3cxX3xX87xXdxXa3xX20xXc3xX3xX20xXb2fxXdxX3xX4xX2dxX3bxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xXexXbaxX88xX256xX3bxX3cxX3xXexX1xX2cxX3bxX1xX3xXexXdxXa3xX16xX3xXexX1xX271xX3xX196xX830xX3bxX1xX3xX3b1xX16xX15xX3bxX3xX1a8xX1a9xX1a9xX20xX3cxX3xX4xX1xX1axXexX3xX54xX6xX3bxX1xX57xX3bxX3cxX2cxX143xX130xX3xXcxXbaxX2dxX3bxX3cxX3xXf8xX1xXdxX3xX76xX25xXc3xX3xX20xX73xXexX3xX76xX116xX3xXbxX1xX15xX3bxX3xX196xXadxX3xX20xX116xXexX3xX76xX2cxX3bxX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX5xXa3xX3bxX3xXexX121xXdxX3xX2xX173xX1a9xX3xXexXbaxXdxX31xX16xX3xX4xX2dxX3bxX57xXf8xX20xX3xX1a8xX3xXc3xX3xX88xX121xX4xX3xXexX4aaxX3bxX1xX3xX20xX116xXexX3xX76xX2cxX3bxX3xX2xXf8xX20xX3xX1a8xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xXexXdxXa3xX16xX3xXexX1xX271xX3xX5xX88xX12exX3bxX3cxX3xXexX1xX84xX4xX3xX261xX3bxX3xX2xX3xX3bxX3cxX2cxX143xX3xXexX88xX89xX3bxX3cxX3xX76xX88xX89xX3bxX3cxX3xX5xX88xX12exX3bxX3cxX3xXexX1xX84xX4xX3xX261xX3bxX3xX4xX7cxX6xX3xX180xX173xX130xX1a9xX1a9xX1a9xX3xX3bxX3cxX88xX46axXdxX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xX478xX116xXexX3xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX3xX3bxX1xX504xX3bxX3cxX3xX76xX911xX4xX3xX76xXdxX29xX20xX3xX76xX3axX3bxX3cxX3xX7xX12exX3xX4xX7cxX6xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX5xX2cxX3xXf8xX1xX43xX3xX3bxX261xX3bxX3cxX3xXexX21xX2dxX3xX76xX2cxX3bxX3xX4xX8fxX4xX3xX5xX121xX3bxXc3xX3xX69xXdxX31xX3bxX3xXexX4aaxX4xX1xX3xX76xX2cxX3bxX3xXexX4aaxX3bxX1xX3xXexX1xX10xX2dxX3xXf8xXdxX5xX96xX20xX10xXexX3xX2bxX16xX96xX3bxX3cxXc3xX3xXexX80xX3bxX3cxX3xX76xX2cxX3bxX3xX5xXa3xX3bxX3xXexX121xXdxX3xX4xX43xX3xXexXbaxX261xX20xX3xXexX5adxX3xX4xX2dxX3bxX3xX2bxX2cxX3xX69xXdxX3xX4xX88xX3xXbaxX1axXexX3xX54xX6xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xX196xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX6xX3bxX1xX3bxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX3bxX3cxX9xXaxX1a9xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX3bxX3cxX9xXaxX173xXaxX12xX0xXexX196xX2dxX69xX143xX12xX0xXexXbaxX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xd5d7xX3bxX3cxX3xX66xX2dxX2cxX3bxX3cxX3xXcxXbaxX16xX3bxX3cxX3xXb0xX4xX271xX4xX3xXexXbaxX88xX256xX3bxX3cxX3xX13xX271xX4xX3xX140xX43xX2dxX3xX2bxX31xX3xXexX1xX8fxX4xX3xX2bxX73xXexXc3xX3xX140xX116xX3xX34xX34x70cfxX258xXcxX34xXcxXb4xX3fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xX0xX7xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX12xX51exX3c5xX3xX4xX25xX3xXbxX1xX48xX3bxX3cxX3xX196xX77xXc3xX3xX4xX1xX7cxX3xX76xX116xX3bxX3cxX3xXf8xX77xX4xX1xX3xX196xX43xX3bxX3xXbaxX1070xX3xXbaxX2cxX3bxX3cxX0xX57xX7xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xX38exX77xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX4xX25xX3xXf8xX1xX43xX3xX3bxX261xX3bxX3cxX3xX7xXdxX3bxX1xX3xX7xX43xX3bxX3xXbaxX1axXexX3xX20xX21xX3bxX1xXc3xX3xX196xX9e6xX143xX3xX76xX2cxX3bxX3xXbaxX1axXexX3xX5xX121xX3bxXc3xX3xXf8xX1xXdxX3xX4xX1xX25axX3bxX3cxX3xX76xX3axXbxX3xX256xX3xX76xX15xX16xX3xXexX1xX830xX3xX20xX84xX4xX3xX76xX116xX3xX3cxX15xX143xX3xX1xX21xXdxX3xXbaxX1axXexX3xX5xX121xX3bxX3xX2bxX2cxX3xX3bxX3cxX1xXdxXa3xX20xX3xXexXbaxX25exX3bxX3cxX3xX1xX89xX3bxX3xXbaxX1axXexX3xX3bxX1xXdxX10cxX16xX3xX7xX2dxX3xX2bxX121xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX76xX2cxX3bxX3xXexX4exX3bxX3cxX3xX196xX12bxX3bxX3cxX3xXbxX1xX3axXexX3xX256xX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xX130xX3xX38exX2dxX3xX76xX25xXc3xX3xX4xX271xX4xX3xX76xX3c5xX3xXexX1xX6xX20xX3xX20xX88xX16xX3xX140xX116xX3xX34xX96xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xX3axXexX3xXexXbaxXdxX29xX3bxX3xX3bxX96xX3bxX3cxX3xXexX1xX96xX3bxX3xX196xX3axX2dxX3xX4xX3axX2dxX3xXcxX1xX7cxX3xXexX88xX121xX3bxX3cxX3xX2bxX2cxX3xX4xX1xX16xX3dexX3bxX3xX196xX77xX3xXf8xX3ccxX3xX1xX2dxX21xX4xX1xX3xX84xX3bxX3cxX3xXbxX1xX25xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX3ccxXexX3xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX3xXexXbaxX88xX46axX3bxX3cxX3xX1xX12exXbxX3xX54xX15xX20xX3xX3bxX1xX73xXbxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX3bxX88xX121xX4xX3xXexX6xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xX66xXdxX31xX3bxX3xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX3xX69xX6xX3bxX1xX3xX20xX271xX4xX3xXexX1xX16xXadxX4xX3xX196xX43xX2dxX3xX2bxX31xX3xXexX1xX8fxX4xX3xX2bxX73xXexX3xX4xX25xX3xX2xX1a9xX1bexX2xX1a8xX3xX5xX2dxX21xXdxX3xXexX1xX16xXadxX4xX3xX69xXdxX31xXexX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xXc3xX3xX3bxX1xX504xX3bxX3cxX3xX20xX3axX143xX3xXbxX1xX16xX3bxX3xXf8xX1xX25xXdxX3xX1xXdxX31xX16xX3xX3b1xX16xX43xXc3xX3xX4xX3axX4xX3xX5xX2dxX21xXdxX3xX20xX3axX143xX3xX196xX6xX143xX3xXf8xX1xX96xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX88xX46axXdxX3xX5xX3axXdxX3xX76xX29xX3xXbxX1xX16xX3bxX3xXexX1xX16xXadxX4xX3xX196xX43xX2dxX3xX2bxX31xX3xXexX1xX8fxX4xX3xX2bxX73xXexX3xXexXbaxXa3xX3bxX3xX69xXdxX31xX3bxX3xXbaxX116xX3bxX3cxX130xX3xX140xX116xX3xX76xX3c5xX3xX4xX25xX3xX3bxX1xX504xX3bxX3cxX3xXbxX1xX48xX3bxX3cxX3xX196xX77xXc3xX3xX4xX1xX7cxX3xX76xX116xX3bxX3cxX3xXf8xX77xX4xX1xX3xX196xX43xX3bxX3xXbaxX1070xX3xXbaxX2cxX3bxX3cxX3xX76xX29xX3xX84xX3bxX3cxX3xXbxX1xX25xX3xX69xX77xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX4xX25xX3xX1xXdxX31xX16xX3xX3b1xX16xX43xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xX0xX7xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX12xXcxX4exX3bxX3cxX3xX4xX25xX3xX3bxX1xXdxX10cxX16xX3xX76xX12exXexX3xX196xX12bxX3bxX3cxX3xXbxX1xX3axXexX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX0xX57xX7xXexXbaxX2dxX3bxX3cxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX140xX116xX3xX34xX96xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xX3axXexX3xXexXbaxXdxX29xX3bxX3xX96xX3bxX3cxX3xXexX1xX96xX3bxXc3xX3xXexX4exX3xX3bxX261xX20xX3xX1a8xX1a9xX1a9xX181xX3xX76xX3ccxX3bxX3xX3bxX6xX143xXc3xX3xXexX21xXdxX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xX3xX3cxX1xXdxX3xX3bxX1xX73xX3bxX3xX4xX3axX4xX3xX76xX12exXexX3xX196xX12bxX3bxX3cxX3xXbxX1xX3axXexX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xXexXbaxX10xX3xX5xX88xX3bxX3cxX3xX2bxX2cxX3bxX3cxX3xX256xX3xX180xX3xXexX5adxX3bxX1xX3xX46cxX89xX3bxX3xX87xX6xXc3xX3xX51exXdxX31xX3bxX3xX140xXdxXa3xX3bxX3xX2bxX2cxX3xX140xX4dexX4xX3xX3fexX21xX3bxX130xX3xX34xX1xX88xX3xX3bxX261xX20xX3xX1a8xX1a9xX2xX181xXc3xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xXexXbaxX10xX3xX5xX88xX3bxX3cxX3xX2bxX2cxX3bxX3cxX3xXbxX1xX3axXexX3xX7xXdxX3bxX1xX3xX2bxX2cxX3xX3cxX15xX143xX3xX1xX21xXdxX3xX1xX89xX3bxX3xX1a8xX130xX1a9xX1a9xX1a9xX1xX6xX3xX4xX15xX143xX3xXexXbaxXe9cxX3bxX3cxXc3xX3xX4xX1xX7cxX3xX143xX3ccxX16xX3xX1xX21xXdxX3xX4xX15xX143xX3xX5xX15xX20xX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX3xXb0xXexXbaxX10xXc3xX3xX5xX16xXe9cxX3bxX3cxXc3xX3xX2bxX9e6xX16xXb4xX130xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX2dxX69xX143xXaxX12xX13xX48xX3bxX3xXexX1xX10xX2dxX3xX2fxXdxX31xX3bxX3xX140xX43xX2dxX3xX2bxX31xX3xXexX1xX8fxX4xX3xX2bxX73xXexX3xXb0xX2fxXdxX31xX3bxX3xX3fexX1xX2dxX6xX3xX1xX25exX4xX3xX3bxX96xX3bxX3cxX3xX3bxX3cxX1xXdxX31xXbxX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xXb4xXc3xX3xX5xX77xX4xX1xX3xX7xXcfaxX3xX76xX3c5xX3xX3cxX1xXdxX3xX3bxX1xX73xX3bxX3xX20xX116xXexX3xX2bxX2cxXdxX3xX76xX12exXexX3xX69xX77xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX256xX3xX34xX3cxX1xX31xX3xXb2xX3bxX3xX3bxX261xX20xX3xX2xX61exX1bbxX181xX176xX3xX258xX1xX25axX3xXcxX1xX25exX3xX1a8xX1a9xX1a9xX181xX1bexX1a8xX1a9xX2xX1a8xX3xX2bxX2cxX3xX3cxX9e6xX3bxX3xX76xX15xX143xX3xX3bxX1xX1axXexX3xX5xX2cxX3xX256xX3xX20xXdxX10cxX3bxX3xX3bxX25axXdxX3xXbxX1xX4aaxX6xX3xX140xX4dexX4xX130xX3xXcxX3axX4xX3xX1xX21xXdxX3xX4xX7cxX6xX3xX76xX12exXexX3xX69xX77xX4xX1xX3xX3bxX2cxX143xX3xXf8xX1xX96xX3bxX3cxX3xX1xX10cxX3xX3bxX1xX176cxXc3xX3xX4xX25xX3xX2bxX12bxX3bxX3cxX3xX69xX77xX4xX1xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX1xX21xXdxX3xX181xX1a9xX1bexX2xX1a9xX1a9x97ecxX130xX3xXcxX16xX143xX3xX3bxX1xXdxXa3xX3bxX3xX3b1xX16xX143xX3xX20xX96xXc3xX3xXbxX1xX21xX20xX3xX2bxXdxX3xX20xX84xX4xX3xX76xX116xX3xXf8xX1xXadxX4xX3xX5xXdxX31xXexX3xXexXbaxXa3xX3bxX3xX7xXb59xX3xXf8x7a38xX20xX3xX54xX6xX3xX7xX2dxX3xX2bxX121xXdxX3xX69xX77xX4xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX16xX3xX7xX6xX3xX20xX21xX4xX3xX3bxX3ccxX16xX3xX4xX1xX25axX3bxX3cxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX20xX130xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexXbaxX12xX0xX57xXexX196xX2dxX69xX143xX12xX0xX57xXexX6xX196xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46cxX2dxX16xXbaxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xXcxX16xX80xXdxX3xXexXbaxXaa5xX0xX57xXbxX12