UBND huyện Kỳ Anh thông báo thu bổ sung hồ sơ tuyển dụng viên chức y tế
UBND huyện Kỳ Anh thông báo thu bổ sung hồ sơ tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế năm 2020, gồm các vị trí: Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ Y học cổ truyền; Dược sĩ đại học; Dược sĩ cao đẳng, trung cấp; Điều dưỡng đại học; Điều dưỡng cao đẳng, trung cấp; Kỹ thuật y đại học; Kỹ thuật y cao đẳng; Hộ sinh đại học; Hộ sinh cao đẳng, trung cấp; Y tế công cộng; Bác sỹ y học dự phòng; Dân số viên; Công tác xã hội;
b6bcxe707x1245cxda04xe17axfb0fx10c35xd8e2xd979xX7xe0e1xd461xd7ffx1073dx11622x1149dxX5x11f68xXax10fbbx13fc2x1426ex11557x116caxX3xX1xd54ex1196cx11962x1302fxX3x1004exd4c6xX3xcea6xX1cxX1xX3xXexX1xcc8dxX1cxbec7xX3xe0d0x15173x13cb9xX3xXexX1xX19xX3xX2bx11220xX3xX7xX19xX1cxX29xX3xX1xf490xX3xX7xc50fxX3xXexX19xX1axb821xX1cxX3x13890x14e2cxX1cxX29xX3x1058exXdxe759xX1cxX3xX4xX1xd475xX4xX3xX1axX3xXex12a0axX0xX7xXex14c3axX2dxX1cxX29xX12xX0xbb9axX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX0xX63xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfcbaxX10xX6xX47xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX1cxX1xX3xXexX1xX27xX1cxX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX1xX19xX3xX2bxX34xX3xX7xX19xX1cxX29xX3xX1xX3cxX3xX7xX3fxX3xXexX19xX1axX44xX1cxX3xX47xX48xX1cxX29xX3xX4cxXdxX4exX1cxX3xX4xX1xX53xX4xX3xXcxX5dxX19xX1cxX29xX3xXex105b8x12d8axX3xe880xX3xXexX59xX3xX1cx1080bxXccxX3xbba9xca7dxXd7xXd8x140cfxX3xX29xX3cxXccxX3xX4xX2cxX4xX3xX4cxf898xX3xXexX5dxcd03x141c8xX3xX14xX2cxX4xX3xX7xfbc4xX3x125efxX6xX3x10713xX1xX2dxX6xfc4cxX3xX14xX2cxX4xX3xX7xXf2xX3xXcexX3xX1x12132xX4xX3xX4xX34xX3xXexX5dxX19xX1ax10e14xX1cxXfbxX3xX16x14c10xc010xX4xX3xX7xXf2xX3xXf4x13eecxXdxX3xX1xX107xX4xXfbxX3xX16xX116xX117xX4xX3xX7xXf2xX3xX4xX6xX2dxX3xXf4xd7cexX1cxX29xXdbxX3xXexX5dxX19xX1cxX29xX3xX4x1041cxXbxXfbxX3xee0dxXdxX111xX19xX3xX47xX116x14c99xX1cxX29xX3xXf4xX11exXdxX3xX1xX107xX4xXfbxX3xX143xXdxX111xX19xX3xX47xX116xX14axX1cxX29xX3xX4xX6xX2dxX3xXf4xX133xX1cxX29xXdbxX3xXexX5dxX19xX1cxX29xX3xX4xX13fxXbxXfbxX3xX1ex13589xX3xXexX1xX19xf1b0xXexX3xX1axX3xXf4xX11exXdxX3xX1xX107xX4xXfbxX3xX1exX178xX3xXexX1xX19xX17dxXexX3xX1axX3xX4xX6xX2dxX3xXf4xX133xX1cxX29xXfbxX3xX7bxca35xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXf4xX11exXdxX3xX1xX107xX4xXfbxX3xX7bxX1a1xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX4xX6xX2dxX3xXf4xX133xX1cxX29xXdbxX3xXexX5dxX19xX1cxX29xX3xX4xX13fxXbxXfbxX3xXcexX3xXexX59xX3xX4xX27xX1cxX29xX3xX4xX1a1xX1cxX29xXfbxX3xX14xX2cxX4xX3xX7xX178xX3xX1axX3xX1xX107xX4xX3xX47xca92xX3xXbxX1x12c05xX1cxX29xXfbxX3xX16xXcbxX1cxX3xX7xe99fxX3xX4cxXdxX4exX1cxXfbxX3x10af1xX27xX1cxX29xX3xXexX2cxX4xX3x14722xdb45xX3xX1xX1a1xXdxXfbxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2dxX47xX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX20bxXexefa1xX6xX5xXdxX29xX1cxXebxX3xX4xX10xX1cxXexX10xX5dxXfbxXaxX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX1cxX1xX3xXexX1xX27xX1cxX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xXexX1xX19xX3xX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX2bxX34xX3xX7xX19xX1cxX29xX3xX1xX3cxX3xX7xX3fxX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX3xXexX19xX1axX44xX1cxX3xX47xX48xX1cxX29xX3xX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX4cxXdxX4exX1cxX3xX4xX1xX53xX4xX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2dxX47xX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX20bxXexX232xX6xX5xXdxX29xX1cxXebxX3xX4xX10xX1cxXexX10xX5dxXfbxXaxX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xXcxX5dxX19xX1cxX29xX3xXexXcbxXccxX3xXcexX3xXexX59xX3xX1cxXd4xXccxX3xXd7xXd8xXd7xXd8xX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2dxX47xX1axXaxX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX2x10755xX3xX202xX2cxX4xX3xX4cxXe6xX3xXexX5dxXeaxX3xX4cxXdxX1bxX4xX3xX5x13b25xXccxX3xXexX1xX19xX3xX2bxX34xX3xX7xX19xX1cxX29xX3xX1xX3cxX3xX7xX3fxXdbxX3xX29xX3cxXccxXebxX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2dxX47xX1axXaxX12xX232xX3xc823xXe6xX3xXexX5dxXeaxX3xX4cxXdxX1bxX4xX3xX5xX364xXccxX3xX4xX1xX19xX1axX4exX1cxX3xXccxX27xX1cxXdbxX3xX1cxX29xX1xXdxX1bxXbxX3xX4cxX48xXebxX3xX14xX2cxX4xX3xX7xXf2xX3xXf4xX6xX3xXf7xX1xX2dxX6xXfbxX3xX14xX2cxX4xX3xX7xXf2xX3xXcexX3xX1xX107xX4xX3xX4xX34xX3xXexX5dxX19xX1axX111xX1cxXfbxX3xX16xX116xX117xX4xX3xX7xXf2xX3xXf4xX11exXdxX3xX1xX107xX4xXfbxX3xX16xX116xX117xX4xX3xX7xXf2xX3xX4xX6xX2dxX3xXf4xX133xX1cxX29xXdbxX3xXexX5dxX19xX1cxX29xX3xX4xX13fxXbxXfbxX3xX143xXdxX111xX19xX3xX47xX116xX14axX1cxX29xX3xXf4xX11exXdxX3xX1xX107xX4xXfbxX3xX143xXdxX111xX19xX3xX47xX116xX14axX1cxX29xX3xX4xX6xX2dxX3xXf4xX133xX1cxX29xXdbxX3xXexX5dxX19xX1cxX29xX3xX4xX13fxXbxXfbxX3xX1exX178xX3xXexX1xX19xX17dxXexX3xX1axX3xXf4xX11exXdxX3xX1xX107xX4xXfbxX3xX1exX178xX3xXexX1xX19xX17dxXexX3xX1axX3xX4xX6xX2dxX3xXf4xX133xX1cxX29xXfbxX3xX7bxX1a1xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXf4xX11exXdxX3xX1xX107xX4xXfbxX3xX7bxX1a1xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX4xX6xX2dxX3xXf4xX133xX1cxX29xXdbxX3xXexX5dxX19xX1cxX29xX3xX4xX13fxXbxXfbxX3xXcexX3xXexX59xX3xX4xX27xX1cxX29xX3xX4xX1a1xX1cxX29xXfbxX3xX14xX2cxX4xX3xX7xX178xX3xX1axX3xX1xX107xX4xX3xX47xX1ecxX3xXbxX1xX1f0xX1cxX29xXfbxX3xX16xXcbxX1cxX3xX7xX1faxX3xX4cxXdxX4exX1cxXfbxX3xX202xX27xX1cxX29xX3xXexX2cxX4xX3xX20bxX20cxX3xX1xX1a1xXdxXfbxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2dxX47xX1axXaxX12xX232xX3xX39exXe6xX3xXexX5dxXeaxX3xX4cxXdxX1bxX4xX3xX5xX364xXccxX3xX1x12894xX3xXexX5dxX117xXdbxX3xXbxX1xX48xX4xX3xX4cxX48xXebxX3xXcxX34xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX1cxX1xXcbxX1cxX3xX7xX1ecxXfbxX3xX7bxX364xX1cxX1xX3xX4xX1xXeaxX1cxX1xX3xb8fbxX19xfe59xX1cxX3xXexX5dxXe6xXfbxX3xX202xX27xX1cxX29xX3xX1cxX29xX1xX1bxX3xXexX1xX27xX1cxX29xX3xXexXdxX1cxXfbxX3xX1exX59xX3xXexX2dxX2cxX1cxX351xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2dxX47xX1axXaxX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xXd7xX351xX3xX7bxX3cxX3xX7xX3fxXdbxX3xXf4xXdxX111xX19xX3xXf7xXdxX1bxX1cxXdbxX3xXexXdxX4exX19xX3xX4xX1xX19x11c39xX1cxX3xXexX19xX1axX44xX1cxX3xX47xX48xX1cxX29xX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX3xXf4xX116xX117xX4xX3xX2bxX6xX1cxX3xX1xX364xX1cxX1xX3xXexX11exXdxX3xXcxX1xX27xX1cxX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX7xX1faxX3x10a54xX5d5xfce4xX63xXcxX14xX232xX13xX14xX15xX16xX3xX1cxX29xX364xX1axX3xXd8xX2xX63xX2xXd7xX63xXd7xXd8xXd7xXd8xX3xX4x13e8bxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX1cxX1xX3x1025exX143xXd4xX1cxX29xX3xXexX5dxX4exX1cxX3xX202xX34xX1cxX29xX3xXexX1xX27xX1cxX29xX3xXexXdxX1cxX3xXf4xXdxX1bxX1cxX3xXexeb29xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX1cxX1xXdbxX3xXf4xXe6xX6xX3xX4xX1x11b7dxXebxX3xX0xX6xX3xX1xX5dxX10x14557xX9xXaxX1xXexXexXbxXebxX63xX63x12045xX650xX650xX351xXf7xX1axX6xX1cxX1xX351xX29xX2dxX4cxX351xX4cxX1cxX63xXaxX12xX650xX650xX650xX351xXf7xX1axX6xX1cxX1xX351xX29xX2dxX4cxX351xX4cxX1cxX0xX63xX6xX12xc082xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2dxX47xX1axXaxX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12x11f4fxX351xX3xX7bxfeebxX1cxX1xX3xXexX1xX53xX4xX3xXexX19xX1axX44xX1cxX3xX47xX48xX1cxX29xXebxX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX3xXcxX1xXdxX3xXexX19xX1axX44xX1cxX3xX1xX2dx12a43xX4xX3xX20bxe32cxXexX3xXexX19xX1axX44xX1cxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2dxX47xX1axXaxX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12x14481xX351xX3x14f5dxX1xXeaxX3xX47xX1ecxX3xXexX19xX1axX44xX1cxXebxX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX3xfacdxXd8xXd8xX351xXd8xXd8xXd8xX3xXf4xX3cxX1cxX29xX63xX1xX3cxX3xX7xX3fxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2dxX47xX1axXaxX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX706xX351xX3xX15xX1xX17dxX1cxX3xX6efxX1xXdxX59xX19xX3xXf4xXd4xX1cxX29xX3xXf7x149f7xX3xX47xX1ecxX3xXexX19xX1axX44xX1cxX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX3xX2bx10d8bxXexX3xXf4x114e6xX19xX3xXex10580xX3xX1cxX29xX364xX1axX3xXd8xfaedxX63xX2xXd7xX63xXd7xXd8xXd7xXd8xX3xXf4xX59xX1cxX3xX1xX59xXexX3xX1cxX29xX364xX1axX3xX2xX706xX63xX2xXd7xX63xXd7xXd8xXd7xXd8xX3xX0xX10xXccxX12xX607xXexX5dxX2dxX1cxX29xX3xX29xXdxea35xX3xX1xX364xX1cxX1xX3xX4xX1xXeaxX1cxX1xX677xX0xX63xX10xXccxX12xXfbxX3xXexX11exXdxX3xX6efxX1xX1f0xX1cxX29xX3xX1xX107xXbxX3xX7xX1faxX3xX2xXdbxX3xXcxX5dxX19xX1cxX29xX3xXexXcbxXccxX3xX1xX364xX1cxX1xX3xX4xX1xXeaxX1cxX1xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX1cxX1xXdbxX3xXf4xXe6xX6xX3xX4xX1xX63dxXebxX3xX20bxX20cxX3xX1exX1fxX3xX143xX3cxX1cxX29xXdbxX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX1cxX1xXdbxX3xXexX63dxX1cxX1xX3xX7bxX364xX3xXcxXf2xX1cxX1xXfbxX3xX143xXdxX1bxX1cxX3xXexX1xX2dxX11exXdxXebxX3xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xXd8xX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xXd7xX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX695xb6e6xX695xX351xX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX852xX5d5xX5d5xX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX351xX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX0xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX852xX76exX852xX677xX0xX63xX7xXexX5dxX2dxX1cxX29xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX2dxX47xX1axXaxX12xX0xXdxXccxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xXexX1xX19xXccxX2bxX3xX47xX1xXdxX47xX10xX3xXdxX202xX10xX1cxXexX10xX5dxXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX650xXdxX47xXexX1xXebxX3xX5d5xXd7xXd8xXbxX20bxXfbxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexXebxX3xX6ecxX2xX6ecxXbxX20bxXfbxXaxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX63xX63xXdxX351xX2bxX6xX2dxX1xX6xXexXdxX1cxX1xX351xX4cxX1cxX63xX1cxX10xX650xX7xX63xXd7xXd8xX6ecxX5d7xX63xX76exX5d5xX47xX695xXd8xX5d7xX2xX5d5xXd8xX695xXexX5d5xX706xX5d7xX695xX5xX2xX232xXexX19xX1axX10xX1cxX232xX47xX19xX1cxX29xX232xX2bxX6xX4xX232xX7xX1axX232xX2xXd7xX351x10889xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX21xX1cxX1xX3xXexX1xX27xX1cxX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX1xX19xX3xX2bxX34xX3xX7xX19xX1cxX29xX3xX1xX3cxX3xX7xX3fxX3xXexX19xX1axX44xX1cxX3xX47xX48xX1cxX29xX3xX4cxXdxX4exX1cxX3xX4xX1xX53xX4xX3xX1axX3xXexX59xXaxX3xX650xXdxX47xXexX1xX9xXaxX5d5xXd7xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX6ecxX2xX6ecxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12