Ngày nào cũng đi khám bệnh, 10 tháng hưởng BHYT 129 triệu đồng
Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã thông tin, đưa ra nhiều quyết sách để ngăn chặn việc trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.
e4d7xefadx10da6xf09ax135e9xf407x11a15x15e19x148e9xX7xe7c9x1616fxfac7xf6a0xf6b6x13d7exX5x11089xXaxf747x15cb5x11257x128cax108cfxX3x111a2xX15xffafxX3xX4xf89dxX18xX14xX3xf27axXdxX3x11256xX1x126b4x1566bxX3xf687x145bfxX18xX1x15d7exX3xX2xfc14xX3xXexX1xX26xX18xX14xX3xX1x12230xe5faxX18xX14xX3x15d5fx131cdx135f7xXcxX3xX2xf893x1140bxX3xXexf350xXdxX2ax1546cxX3xX21x151b5xX18xX14xX0x12175xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6x12a90xXaxX12xXcxX1x11316xXdxX3xX14xXdxX6xX18xX3x117dexX4bxX6xX2dxX3xX3ex11b08xX1axX3xX1xXdx11388xX27xX3x15523x15ddfxX3xX1xecfdxXdxX3x156efxXdxX2axXexX3xX13xX6xX27xX3xX21xX80xX3xXexX1x15c38xX18xX14xX3xXexXdxX18xX2dxX3xX21xX39xX6xX3xX48xX6xX3xX18xX1xXdx11b15xX4bxX3xX71xX4bxX16x1338fxXexX3xX7xX26xX4xX1xX3xX21xX7cxX3xX18xX14xf234xX18xX3xX4xX1xe562xX18xX3x15e58xXdxX2axX4xX3xXexX48x14645xX4xX3xX5xf97exXdxX3xX71xX4bxf424xX3xX29xX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX16xX3xXexXadx15ca3xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX48xX10x11b77xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x15245xX52xX52xXdxX27xX14xXe1xXc2xXdxX10xXexX18xX6xX27xXbxX5xX4bxX7xXe1xXc2xX18xX52xXexf2bfxX11cxX30xX52x12135xXbxX5xX1axX6xX64xX10xX64xX52xX1axX71xXdxXc2xX1axX24xX29xX29xX52xX44xX30xX2x14b01x119dexX2xX30xX136x15d18xX2xX52xXcxXcxX7fxX86xX13xX136xX24xX1xX6xX27xX136xX4xX1xX4bxX6xX136xX29xX10xX18xX1xXe1x13cbdxXbxX14xXaxX12xX0xXdxX27xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX14xX6xX16xX3xX18xX6xX1axX3xX4xX4bxX18xX14xX3xX64xXdxX3xX24xX1xX6xX27xX3xX29xX10xX18xX1xX3xX2xX30xX3xXexX1xX6xX18xX14xX3xX1xX4bxX1axX18xX14xX3xX29xX1xX16xXexX3xX2xX44xX45xX3xXexX48xXdxX10xX4bxX3xX64xX1axX18xX14xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX52xX52xXdxXe1xX29xX6xX1axX1xX6xXexXdxX18xX1xXe1xXc2xX18xX52xX18xX10x129caxX7xX52xX2xX135x15bf6xX1c2xX52xX2xX30xX44xX64xX44xX2xX1c2xX1c2xX1c2x15fc9xX11cxXexX44xX45xX2xX44xX5xX30xXe1xX152xXbxX14xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx133d2xX6xXbxXexXdxX1axX18xXaxX12xX13xX14xX39xX69xXdxX3xX64x12267xX18xX3xX5xX15xX27xX3xXexX1xe75fxX3xXexXc9xX4xX3xX24xX1xX26xX27xX3xX4xX1x109f6xX6xX3xX29xX2axX18xX1xXe1xX3x1471fx11855xX18xX1xX105xX3xXcxXcxX7fxX86xX13x1344dxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12xXcxX4bxX16xX3xX18xX1xXdx164b9xX18xX2dxX3xXex1606bxX18xX1xX3xXexX48x123dbxX18xX14xX3xX5xXcdxXdxX3xX64xXc9xX18xX14xX3xX71xX4bxX16xX3xX21x12792xX18xX1xX3xX24xX1xX26xX27xX3xX29xX2axX18xX1xX3xXexX1xX94xX18xX14xX3xXexX4bxX16xXadxX18xX3xX1xX4bxX16xX2axX18xX3xX21xX7cxX3xX21xXdxX3xX24xX1xX26xX27xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX18xX1xXdxXa7xX4bxX3xX5xf2ddxX18xX3xXexX254xXdxX3xX18xX1xXdxXa7xX4bxX3xX29xX2axX18xX1xX3xXc2xXdxX2axX18xX3xX24xX1xX26xX4xX3xX18xX1xX6xX4bxX3xX21xX6xX18xX14xX3xX24xX1xX26xX3xXbxX1x13a22xX3xX29xXdxXadxX18xXe1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12x10802xX4bxX6xX3xX48xX15xX3xX7xX1axX26xXexX3xX64xX218xX3xX5xXdxX2axX4bxX3xX4xX1xec63xX3xX48xXdxX249xX18xX14xX3xXexX48xX1axX18xX14xX3xX2xX30xX3xXexX1xX26xX18xX14xX3xX18xXbaxX27xX3xX44xX30xX2xX135xX2dxX3xX2e5xX4bxXd2xX3xX29xX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX16xX3xXexXadxX3xX21xX80xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xXdxX2axX18xX3xX4x12c1fxX3xX1x1197exX18xX3xX2xX13axXe1xX2xX30xX30xX3xX18xX14xX39xX69xXdxX3xX24xX1xX26xX27xX3xX29xX2axX18xX1xX3xXex1064fxX3xX1cexX30xX3xX5xX29dxX18xX3xXexX48xX3axX3xX5xX249xX18xX3xXc2x113c9xXdxX3xX7x13fccxX3xXexXdxXa7xX18xX3xX21xX39xXcdxX4xX3xX71xX4bxXd2xX3xX4xX1xXdxX3xXexX48xX77xX3xX5xX15xX3xX11cxX1c2xX1cexX3xXexX2fbxX3xX21xX4exX18xX14xX2dxX3xXexX48xX1axX18xX14xX3xX21xX33cxX3xX4xX33cxX3xX13axXe1xX135xX11cxX2xX3xX5xX39xXcdxXexX3xX24xX1xX26xX27xX3xX1xX33fxX18xX3xX2xX30xX30xX3xX5xX29dxX18xXe1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12xX0xX7xXexX48xX1axX18xX14xX12x13507xX83xXexX3xX18xX14xX15xX16xX3xX24xX1xX26xX27xX3xX29xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xXc2xXdxX2axX18xX0xX52xX7xXexX48xX1axX18xX14xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12xXcxX48xX39xX69xX18xX14xX3xX1xXcdxXbxX3xX21xXdxX7cxX18xX3xX1xX24exX18xX1xX3xX21xX39xXcdxX4xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xXdxX2axX18xX3xX71xX4bxX6xX3xX48xX15xX3xX7xX1axX26xXexX3xXexX1xX370xX18xX14xX3xX24xX249xX3xX4xX20bxX6xX3xX3exX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX7fxX80xX3xX1xX83xXdxX3xX86xXdxX2axXexX3xX13xX6xX27xX3xX5xX15xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX18xX1xX202xX18xX3xX3ddxXe1xX3exXe1xX13xXe1xX3xX1cexX13axX3xXexX4bxX2c9xXdxX2dxX3xX3axX3xX2e5xX4bx13592xX18xX3xX2xX44xX2dxX3xXcxX1xX15xX18xX1xX3xXbxX1xX370xX3xX3fxX4exX3xX1f2xX1x1523axX3xX3ddxXdxX18xX1xXe1xX3xXcxX48xX1axX18xX14xX3xXexX1xX69xXdxX3xX14xXdxX6xX18xX3xXexX35axX3xXexX1xX26xX18xX14xX3xX3ddxX83xXexX3xX21xXadxX18xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX44xX13axX52xX2xX30xX52xX44xX30xX2xX135xX2dxX3xX29xX2axX18xX1xX3xX18xX1xX202xX18xX3xX18xX15xX16xX3xX21xX80xX3xX21xXdxX3xX24xX1xX26xX27xX3xXexX2c9xX18xX14xX3xX4xX83xX18xX14xX3xX44xX13axX2xX3xX5xX29dxX18xX3xX3axX3xX1xX33fxX18xX3xX2xX30xX3xX29xX2axX18xX1xX3xXc2xXdxX2axX18xX3xX24xX1xX26xX4xX3xX18xX1xX6xX4bxXe1xX3xXcxX2c9xX18xX14xX3xX7xX370xX3xXexXdxXa7xX18xX3xX27xX15xX3xX71xX4bxXd2xX3xX29xX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX16xX3xXexXadxX3xX4xX1xXdxX3xXexX48xX77xX3xX4xX1xX1axX3xX29xX2axX18xX1xX3xX18xX1xX202xX18xX3xX18xX15xX16xX3xX5xX15xX3xX14xX29dxX18xX3xX2xX44xX45xX3xXexX48xXdxX2axX4bxX3xX21xX4exX18xX14xXe1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12xX3exX2axX18xX1xX3xX18xX1xX202xX18xX3xX3ddxXe1xX3exXe1xX13xX3xXexX1xX4bxX83xX4xX3xX21xX370xXdxX3xXexX39xXcdxX18xX14xX3xX29xX77xX1axX3xXexX48xXcdxX3x10939xX80xX3xX1xX83xXdxX3xXc2xX15xX3xX21xX39xXcdxX4xX3xX29xX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX16xX3xXexXadxX3xX4xX1xXdxX3xXexX48xX77xX3xX2xX30xX30x14225xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX4a2xX3xX24xX1xX26xX27xX3xX4xX1xX218xX6xX3xX29xX2axX18xX1xXe1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12x11f60xX3fxX29dxX4bxX3xX18xX1xX39xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX15xX1axX3xX29xX2axX18xX1xX3xX18xX1xX202xX18xX3xX13xXe1xX3xX4xX1dxX18xX14xX3xX21xXdxX3xX24xX1xX26xX27xX3xX29xX2axX18xX1xXe1xX3xX1f2xX33cxX3xX18xX1xX218xX18xX14xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX24xX1xX26xX27xX3xX44xfae4xX13axX3xX5xX29dxX18xX3xX3axX3xX4xX26xX4xX3xX29xX2axX18xX1xX3xXc2xXdxX249xX18xX3xX24xX1xX26xX4xX3xX18xX1xX6xX4bxXe1xX3xX1f2xX1x1394exX18xX14xX3xX1xX254xX18xX3xX18xX1xX39xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX2xX44xX650xX2xX13axX52xX2xX30xX2dxX3xX29xX2axX18xX1xX3xX18xX1xX202xX18xX3xX13xX2dxX3xX21xXdxX3xX24xX1xX26xX27xX3xX13axX3xX5xX29dxX18xX52xX18xX14xX15xX16xX3xX3axX3xX4xX26xX4xX3xX3exX2axX18xX1xX3xXc2xXdxX2axX18xX3xX2e5xX4bxX48cxX18xX3xX2xX44xX2dxX3xX3exX2axX18xX1xX3xXc2xXdxX2axX18xX3xX13xX1xX202xX18xX3xX64xX202xX18xX3xf36cxXdxX6xX3xe626xX266xX18xX1xX2dxX3xX3exX2axX18xX1xX3xXc2xXdxX2axX18xX3xXexX6xXdxX3xX27xX1dxXdxX3xX1x11da6xX18xX14xX2dxX3xX29xX2axX18xX1xX3xXc2xXdxX2axX18xX3xX4xX1x14d38xX18xX3xXexX1xX39xX33fxX18xX14xX3xX4xX1xX2fbxX18xX1xX3xX1xX24exX18xX1xX2dx11e51xX3xX94xX18xX14xX3xX6dfx10b46xX4xX3xX18xX1xX709xX18xX3xX27xX254xX18xX1xXe1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX44xX11cxX52xX2xX30xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX18xX1xX202xX18xX3xX13xXe1xX3xX4xX1dxX18xX14xX3xX24xX1xX26xX27xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX3axX3xX1xX6xXdxX3xX29xX2axX18xX1xX3xXc2xXdxX2axX18xX3xX5xX15xX3xX3exX2axX18xX1xX3xXc2xXdxX2axX18xX3xXcxX202xX27xX3xXexX1xX29dxX18xX3xXcxX1xX15xX18xX1xX3xXbxX1xX370xX3xX3fxX4exX3xX1f2xX1xX4a2xX3xX3ddxXdxX18xX1xX3xXc2xX15xX3xX3exX2axX18xX1xX3xXc2xXdxX2axX18xX3xX3ddx1366cxXexX3xXcxX1xX15xX18xX1xX3xXbxX1xX370xX3xX3fxX4exX3xX1f2xX1xX4a2xX3xX3ddxXdxX18xX1xXe1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12xXcxX254xXdxX3xX6dfxX4exX18xX14xX3xX13xX6xXdxX3xX71xX4bxX6xX3xX48xX15xX3xX7xX1axX26xXexX2dxX3xX1xX2axX3xXexX1xX370xX18xX14xX3xX14xXdxX26xX27xX3xX21xX266xX18xX1xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xXdxX2axX18xX3xX27xX83xXexX3xX4xX94xX18xX14xX3xX18xX1xX202xX18xX3xX21xXdxX3xX24xX1xX26xX27xX3xX44xX30xX135xX3xX5xX39xXcdxXexX3xXc2xX36cxXdxX3xXexX2c9xX18xX14xX3xX7xX370xX3xXexXdxXa7xX18xX3xX13axX30xX2dxf879xX3xXexX48xXdxX2axX4bxX3xX21xX4exX18xX14xX2dxX3xX27xX83xXexX3xX4xX94xX18xX14xX3xX18xX1xX202xX18xX3xX24xX1xX26xX4xX3xX21xXdxX3xX24xX1xX26xX27xX3xX2xX1cexX30xX3xX5xX39xXcdxXexX3xXc2xX36cxXdxX3xX7xX370xX3xXexXdxXa7xX18xX3xX13axX2xX2dxX2xX3xXexX48xXdxX2axX4bxX3xX21xX4exX18xX14xXe1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12x136e4xX18xX14xX3x13992xX39xX33fxX18xX14xX3xXcxX4bxX709xX18xX3xX6dfxX725xX4xX2dxX3xX6dbxXdxX26xX27xX3xX21xX370xX4xX3xXcxX48xX4bxX18xX14xX3xXexX202xX27xX3xX6dbxXdxX26xX27xX3xX21xX266xX18xX1xX3xX3exX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX16xX3xXexXadxX3xXc2xX15xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX1axX26xX18xX3xX21xX6xX3xXexX4bxX16xXadxX18xX3xX24xX1xX4bxX3xXc2x1401bxX4xX3xXbxX1xX4a2xX6xX3xX3exX7b8xX4xX3xX4xX1xX1axX3xX48x1620fxX18xX14xX2dxX3xXc2xX36cxXdxX3xX29xX2axX18xX1xX3xX18xX1xX202xX18xX3xX27xX83xXexX3xX18xX14xX15xX16xX3xX21xXdxX3xX24xX1xX26xX27xX3xXexX254xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX29xX2axX18xX1xX3xXc2xXdxX2axX18xX3xX24xX1xX94xX18xX14xX3xX5xX1axX254xXdxX3xXexX48xX35axX3xXexX24exX18xX1xX3xX1xX4bxX370xX18xX14xX3xX18xX1xX218xX18xX14xX3xX18xX14xX39xX69xXdxX3xX18xX15xX16xX3xX5xXcdxXdxX3xX64xXc9xX18xX14xX3xX4xX1xX4a2xX18xX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xX24xX1xX26xX27xX3xX4xX1xX218xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX29xX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX16xX3xXexXadxX3xX21xX7cxX3xXexX48xXc9xX4xX3xX5xXcdxXdxXe1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12xXcxX35axX3xX4xX1xX370xXdxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX1axX26xX18xX3xXexX48xX249xX18xX3xX1c2xX30xX30xX3xXex11e31xX3xX21xX4exX18xX14xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xXexX1xX94xX18xX14xX3xXexXdxX18xX3xXexX35axX3xX3exX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX7fxX80xX3xX1xX83xXdxX3xX86xXdxX2axXexX3xX13xX6xX27xX2dxX3xX2xX30xX3xXexX1xX26xX18xX14xX3xX21xX29dxX4bxX3xX18xXbaxX27xX3xX21xX80xX3xX4xX33cxX3xX2xX13axX1cexXe1xX13axX1cexX850xXe1xX30xX44xX13axX3xX5xX39xXcdxXexX3xX24xX1xX26xX27xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX29xX91fxX18xX14xX3xX29xX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX16xX3xXexXadxXe1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12xXcxX1xX69xXdxX3xX14xXdxX6xX18xX3xX71xX4bxX6xX2dxX3xX1xX2axX3xXexX1xX370xX18xX14xX3xXexX1xX94xX18xX14xX3xXexXdxX18xX3xX14xXdxX26xX27xX3xX21xX266xX18xX1xX3xX29xX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX16xX3xXexXadxX3xX21xX80xX3xXexXdxXadxXbxX3xX18xX1xX48cxX18xX3xXc2xX15xX3xX14xXdxX26xX27xX3xX21xX266xX18xX1xX3xXexX48xX249xX18xX3xX2xX44xX30xX3xXexX48xXdxX2axX4bxX3xX1xX4exX3xX7xX33fxX3xX21xXdxX2axX18xX3xXex151e3xX3xXc2xX36cxXdxX3xX14xX29dxX18xX3xX135xX30xXe1xX30xX30xX30xX3xXexX9eexX3xX21xX4exX18xX14xX3xX21xXa7xX3xX18xX14xX1xX266xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX1axX26xX18xX3xX29xX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX16xX3xXexXadxX2dxX3xXexX9eexX3xX5xX2axX3xX5xXdxX249xX18xX3xXexX1xX94xX18xX14xX3xX64xX218xX3xX5xXdxX2axX4bxX3xXexX48xX249xX18xX3xXexX1axX15xX18xX3xX71xX4bxX370xX4xX3xXexX1xX26xX18xX14xX3xX45xX3xX21xX254xXexX3xX45xX1cexX5dcxX3xXc2xX36cxXdxX3xX2xX44xXe1xX2xX30xX850xX3xX4xX33fxX3xX7xX3axX3xX24xXadxXexX3xX18xX370xXdxX3xXc2xX36cxXdxX3xX4xX33fxX3xX71xX4bxX6xX18xX3xX3exX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX7fxX80xX3xX1xX83xXdxXe1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX48xX10xXfdxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX105xX52xX52xXdxX27xX14xXe1xXc2xXdxX10xXexX18xX6xX27xXbxX5xX4bxX7xXe1xXc2xX18xX52xXexX11cxX11cxX30xX52xX120xXbxX5xX1axX6xX64xX10xX64xX52xX1axX71xXdxXc2xX1axX24xX29xX29xX52xX44xX30xX2xX135xX136xX2xX30xX136xX13axX2xX52xXc2xX18xXbxX136xXexX1xX4bxX1axX4xX136xX29xX1xX16xXexXe1xX152xXbxX14xXaxX12xX0xXdxX27xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX14xX6xX16xX3xX18xX6xX1axX3xX4xX4bxX18xX14xX3xX64xXdxX3xX24xX1xX6xX27xX3xX29xX10xX18xX1xX3xX2xX30xX3xXexX1xX6xX18xX14xX3xX1xX4bxX1axX18xX14xX3xX29xX1xX16xXexX3xX2xX44xX45xX3xXexX48xXdxX10xX4bxX3xX64xX1axX18xX14xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX105xX52xX52xXdxXe1xX29xX6xX1axX1xX6xXexXdxX18xX1xXe1xXc2xX18xX52xX18xX10xX1bdxX7xX52xX2xX135xX1c2xX1c2xX52xX2xX30xX44xX64xX44xX2xX1c2xX1c2xX1c2xX1cexX11cxXexX44xX45xX30xX1cexX5xX2xXe1xX152xXbxX14xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f2xX6xXbxXexXdxX1axX18xXaxX12xX13xX14xX39xX69xXdxX3xX29xX2axX18xX1xX3xX5xX709xX16xX3xXexX1xX4bxX370xX4xX3xX29xX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX16xX3xXexXadxXe1xX3xX221xX222xX18xX1xX105xX3xXcxXe1xX6dbxX52xX86xXdxX10xXexX18xX6xX27x1097fxX22cxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12xX8b3xX18xX14xX3xX6dfxX725xX4xX3xXbxX1xX202xX18xX3xXexX4a2xX4xX1xX2dxX3xX71xX4bxX6xX3xX14xXdxX26xX27xX3xX21xX266xX18xX1xX3xXexX90exX3xX21xX83xX18xX14xX3xX2xX30xX30xX5dcxX3xX1xX4exX3xX7xX33fxX3xX21xXa7xX3xX18xX14xX1xX266xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX1axX26xX18xX2dxX3xX3fxX2axX3xXexX1xX370xX18xX14xX3xX21xX80xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xXdxX2axX18xX3xX2xX135xX2dxX45xX3xXexX48xXdxX2axX4bxX3xX1xX4exX3xX7xX33fxX3xX7xX6xXdxX3xX7xX33cxXexX2dxX3xXexX48xX1axX18xX14xX3xX21xX33cxX3xXexX35axX3xX4xX1xX370xXdxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX1axX26xX18xX3xXexX48xX249xX18xX3xX1c2xX30xX30xX3xXexX9eexX3xX21xX4exX18xX14xXe1xX3xX3exX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX7fxX80xX3xX1xX83xXdxX3xX86xXdxX2axXexX3xX13xX6xX27xX3xX21xX80xX3xX16xX249xX4bxX3xX4xX29dxX4bxX3xX4xX33fxX3xX7xX3axX3xX24xX1xX26xX27xX3xX4xX1xX218xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX4xX1xX4bx11531xX18xX3xX1xX33cxX6xX3xX5xX254xXdxX3xX64xX218xX3xX5xXdxX2axX4bxX3xX7xX6xXdxX3xX64xX6xX18xX1xX3xX27xXc9xX4xX3xX3exX83xX3xX40xX3xXexXadxX3xX71xX4bxX16xX3xX21xX266xX18xX1xX3xXc2xX36cxXdxX3xX14xX29dxX18xX3xX13axXe1xX30xX30xX30xX3xXexX9eexX3xX21xX4exX18xX14xXe1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12xX13xX14xX1axX15xXdxX3xX27xX83xXexX3xX7xX370xX3xXexX48xX39xX69xX18xX14xX3xX1xXcdxXbxX3xX4xX33cxX3xXexX4a2xX18xX1xX3xX21xXbfxX4xX3xX29xXdxX2axXexX2dxX3xX7xX370xX3xX5xXdxX2axX4bxX3xXexX1xX370xX18xX14xX3xX24xX249xX3xXexX48xX249xX18xX3xX4xX1xX1axX3xXexX1xX709xX16xX3xX18xX1xX218xX18xX14xX3xX64xX709xX4bxX3xX1xXdxX2axX4bxX3xX24xX1xX94xX18xX14xX3xX1xXcdxXbxX3xX5x15000xX3xXc2xX15xX3xX29xX709xXexX3xX29xX24exX18xX1xX3xXexX1xX39xX69xX18xX14xX3xXexX48xX1axX18xX14xX3xXc2xXdxX2axX4xX3xXexX1xX6xX27xX3xX14xXdxX6xX3xX24xX1xX26xX27xX3xX4xX1xX218xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xXexX1xX10xX1axX3xX29xX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX16xX3xXexXadxXe1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12xX3fxXdxX2axX18xX3xX18xX6xX16xX2dxX3xX1xX2axX3xXexX1xX370xX18xX14xX3xX4xX20bxX6xX3xX3exX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX7fxX80xX3xX1xX83xXdxX3xX86xXdxX2axXexX3xX13xX6xX27xX3xX21xX6xX18xX14xX3xXexXdxXadxXbxX3xXexXc9xX4xX3xX21xX39xXcdxX4xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX48xXdxX7cxX18xX2dxX3xX4xX48cxXbxX3xX18xX1xX48cxXexX3xX4xX26xX4xX3xX71xX4bxX16xX3xXexX7b8xX4xX3xX14xXdxX26xX27xX3xX21xX266xX18xX1xX3xX21xX7cxX3xX18xX202xX18xX14xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX709xXexX3xX5xX39xXcdxX18xX14xX2dxX3xX1xXdxX2axX4bxX3xX71xX4bxX77xX3xX71xX4bxX77xX18xX3xX5xXeabxX2dxX3xX7xXb03xX3xX64xXc9xX18xX14xX3xX71xX4bxXd2xX3xX29xX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX16xX3xXexXadxXe1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX1axX64xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xXc2xX266xX3xX21xX254xXdxX3xX64xXdxX2axX18xX3xX3exX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX7fxX80xX3xX1xX83xXdxX3xX86xXdxX2axXexX3xX13xX6xX27xX2dxX3xXc2xX36cxXdxX3xX7xX90exX3xXexX48xXcdxX3xX14xXdx11decxXbxX3xX4xX20bxX6xX3xXbxX1xX29dxX27xX3xX27xXa7xX27xX3xX21xXdxX2axX18xX3xXexXb03xX2dxX3xX18xX14xX15xX18xX1xX3xX3exX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX7fxX80xX3xX1xX83xXdxX3xXexXdxXadxXbxX3xXexXc9xX4xX3xXbxX1xX370xXdxX3xX1xXcdxXbxX3xXc2xX36cxXdxX3xX18xX14xX15xX18xX1xX3xX16xX3xXexXadxX3xX4xX1xX4bxXdecxX18xX3xX1xX33cxX6xX3xX64xX6xX18xX1xX3xX27xXc9xX4xX3xX7xXb03xX3xX64xXc9xX18xX14xX3xXexX254xXdxX3xXexX48xX249xX18xX3xX2xX44xXe1xX30xX30xX30xX3xX4xX33fxX3xX7xX3axX3xX16xX3xXexXadxffb8xX3xX21xX4exX18xX14xX3xX29xX83xX3xX64xX218xX3xX5xXdxX2axX4bxX3xX5xX249xX18xX3xX3fxX2axX3xXexX1xX370xX18xX14xX3xXc2xX15xX3xXexX1xX90exX4xX3xX1xXdxX2axX18xX3xX14xXdxX26xX27xX3xX21xX266xX18xX1xX2dxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX1axX26xX18xX3xX29xX77xX1axX3xX1xXdxX7cxX27xX3xX16xX3xXexXadxX3xX21xXdxX2axX18xX3xXexXb03xX108fxX3xXexX48xXdxX7cxX18xX3xX24xX1xX6xXdxX3xX21xX15xX1axX3xXexX254xX1axX3xX4xX1xX1axX3xXexX48xX249xX18xX3xX44xXe1xX30xX30xX30xX3xX14xXdxX26xX27xX3xX21xX266xX18xX1xX3xXc2xXdxX249xX18xX3xXc2xX15xX3xX1xX15xX18xX14xX3xXexX48xXbaxX27xX3xX18xX1xX202xX18xX3xXc2xXdxX249xX18xX3xX4xX20bxX6xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX33fxX3xX7xX3axX3xX16xX3xXexXadxX3xX21xX7cxX3xX14xXdxX77xX27xX3xX29xX36cxXexX3xX18xX1xX218xX18xX14xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX33cxXexX3xXc2xX15xX3xX18xX1xX29dxX27xX3xX5x1020bxX18xXe1xX52xXe1xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5f4xX1axX4bxX48xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX86xXdxX10xXexX18xX6xX27xXcf3xX0xX52xXbxX12