Hơn 8,1 tỷ đồng trao tặng công tác khuyến học khuyến tài ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh đã vận động nguồn quỹ hơn 9 tỷ đồng, trong đó trao tặng hơn 8,1 tỷ đồng cho hơn 19.300 lượt học sinh, sinh viên và giáo viên.
21afxd049xe4adxea79x763dxe6eexd7d9x78f8xadd3xX7xef98x895fx4e45xca2bx6535xacdcxX5x21d3xXaxdedbx96b7x96ccx6eb5xX3x708dx82d1xX2xX3xXex8bd1xX3x506cxade9xX15x7ff7xX3xXexd926xX6x3d66xX3xXex223axX15xX21xX3xX4xe934xX15xX21xX3xXex62adxX4xX3x52aaxX1x3093x4686xbdeexX15xX3xX1x757fxX4xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xXexa539xXdxX3xac74xX3xX13xX49xX3xXcx7b9fxX15xX1xX0x2311xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xc8f8xXaxX12xX13xca1dxXdxX3xac96xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xXexada3xX15xX1xX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xX3xX1exbcb0xX3xb018x7962xX15xX3xX1exX6cxX15xX21xX3xX15xX21xX38xX1fxX15xX3x6464xX38x222dxX3xX1xX14xX15xX3x65cbxX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX18xX3xXexX24xX26xX15xX21xX3xX1ex9ef9xX3xXexX24xX6xX26xX3xXexX29xX15xX21xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX4xX1xX26xX3xX1xX14xX15xX3xX2xXa1xb55bx3d9ax97dfxXdbxX3xX5x9e9fxc532xXexX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX18xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX8axXdxeb9cxX15xX3xX8axX49xX3xX21xXdxX33xX26xX3xX8axXdxXf4xX15xXd9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx38eaxX6xXbxXexXdxX26xX15xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xc61exXex626bxX6xX5xXdxX21xX15xb492xX3xX4xX10xX15xXexX10xX24x234dxXaxX12xX0xXdxe525xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX113xX10xX15xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXax325exXdxX68xXexX1xX12dxX3x3155xX2x7f03xXbxX125xX135xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX12dxX3xb132xX2xXdbxXbxX125xX135xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX56xX56xXdxXd9xa9d7xX6xX26xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd9xX8axX15xX56xX15xX10xX154xX7xX56x961cxXdbxX192xX15bxX56xXa1xX15bxX68xX15dxX2xXdbxX2x861bxX192xX19exXexXa1xXdbxX17xX19exX15dxX5xXdbxXd9xc71cxXbxX21x5f4bxX24xX9xX15dxX19exXdbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xXexX29xX15xX21xX3xX4xX2exX15xX21xX3xXexX33xX4xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xXaxX3xX154xXdxX68xXexX1xX9xXaxX15bxX2xX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX16axX2xXdbxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxX26xX15xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX21xX15xX12dxX3xX4xX10xX15xXexX10xX24xX135xXaxX12x2fddxX33xX15xX21xX3xXdaxX56xX19exX18xX3xX13xX6cxXdxX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xX3xXex7a76xX3xX4xX1x2c3exX4xX3xX7xX14xX3xX36xX3axXexX3xX1xX26x767axXexX3xX1exX6cxX15xX21xX3xX15bxX3xXexX1xX33xX15xX21xX3xX1exa0f3xX38xX3xX15xa663xX13axXd9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx38a7xX26xX68xX39xXaxX12xX15bxX3xXexX1xX33xX15xX21xX3xX1exX290xX38xX3xX15xX294xX13axX3xX192xXdbxX192xXdbxX18xX3xX8axXdx3ce7xX4xX3xX4x7619xX15xX21xX3xX4x7f41xX3xXexX26fxX3xX4xX1xX273xX4xX3xX1xX6cxXdxX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xX4xX33xX4xX3xX4x815axXbxX3xX1exXdfxXe0xX4xX3xXexX294xX15xX21xX3xX4xXdfx85f0xX15xX21xX135xX3xX2xXdbxXdbx99fexX3xX125xX88xX3xXbxX1xXdfxX2faxX15xX21xX3xX7xX6xX38xX3xX7xX33xXbxX3xX15xX1xX8bxXbxX3xX1exX88xX3xX4xX2c8xX15xX21xX3xX4xX2cdxX18xX3xX26fxX15xX3xX1ex8742xX15xX1xX3xX180xX6cxX3xX13axX33xX39xX135xX3xX1xX6cxXdxX3xX4x2a22xX15xX21xX3xX1exX88xX3xXexX1xX49xX15xX1xX3xX5xX8bxXbxX3xXexX1xXf4xX13axX3xX2xX192xX3xX180xX6xX15xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xX4xX14xX3xX99xX38xX6xX15xX18xX3xX68x45f5xX15xX21xX3xX1xX3exX18xX3xX15x7348xX15xX21xX3xXexX26fxX15xX21xX3xX7xX2cdxX3xX180xX6xX15xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xXexX26xX49xX15xX3xXexX7bxX15xX1xX3xX5xXf4xX15xX3xX1xX14xX15xX3xX15bxXd9xX15bxX15dxXdbxX3xX180xX6xX15xX3xX8axe3d8xXdxX3xXexX26fxX15xX21xX3xX7xX2cdxX3xX21xX290xX15xX3xXdaxX15dxX19exXd9xX15dxXdbxXdbxX3xX1xX6cxXdxX3xX8axXdxXf4xX15xXd9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a6xX26xX68xX39xXaxX12xXcxX24xX26xX15xX21xX3xX15xX1x2f49xX15xX21xX3xXexX1xX33xX15xX21xX3xX1exX290xX38xX3xX15xX294xX13axX3xX15xX6xX39xX18xX3xX1xX6cxXdxX3xX1exX88xX3xX8axX8bxX15xX3xX1exX6cxX15xX21xX3xX15xX21xX38xX1fxX15xX3xX99xX38xX9bxX3xX1xX14xX15xX3xXa1xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX18xX3xXexX24xX26xX15xX21xX3xX1exXb3xX3xX68xX49xX15xX1xX3xX4xX1xX26xX3xX1xX26xX27fxXexX3xX1exX6cxX15xX21xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xXexX49xXdxX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX4xX1xX26xX3xX1xX14xX15xX3xX2xXa1xXd9xXdaxXdbxXdbxX3xX5xXdfxXe0xXexX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX18xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX8axXdxXf4xX15xX3xX8axX49xX3xX21xXdxX33xX26xX3xX8axXdxXf4xX15xXd9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxX26xX15xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX21xX15xX12dxX3xX1aaxX38xX7xXexXdxd69exX39xX135xXaxX12xX0xXdxX13axX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX113xX10xX15xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX154xXdxX68xXexX1xX12dxX3xX15bxX2xX15dxXbxX125xX135xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX12dxX3xX16axX2xXdbxXbxX125xX135xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12dxX56xX56xXdxXd9xX180xX6xX26xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd9xX8axX15xX56xX15xX10xX154xX7xX56xX192xXdbxX192xX15bxX56xX15bxX17xX68xX15dxXdbxXa1xXdaxX15bxX2xX16axXexX192xX15bxXdbxXa1xX17xX5xXdbxXd9xX1aaxXbxX21xX1adxX24xX9xXdaxX19exXdaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xXexX29xX15xX21xX3xX4xX2exX15xX21xX3xXexX33xX4xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xXaxX3xX154xXdxX68xXexX1xX9xXaxX15bxX2xX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX16axX2xXdbxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX113xX6xXbxXexXdxX26xX15xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX21xX15xX12dxX3xX1aaxX38xX7xXexXdxX4d3xX39xX135xXaxX12xX113xX1xX2c8xX3xXexX32bxX4xX1xX3xX13xX6cxXdxX3xX6fxX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xa4edxX6cxX4xX3xX13xX49xX3xX13xX1fxX3xe061xX38xX377xX15xX3xX13xXdfxX2faxX15xX21xX12dxX3xX0xX10xX13axX12xX24dxX6xX38xX3xd591xX27fxXdxX3xX1xX6cxXdxX3xX624x9a14xX15xX21xX3xX4xX33xX4xX3xX4xX2ebxXbxX18xX3xX15xX1xX377xX15xX3xX7xd40fxX3xX4xX2c8xX6xX3xX1exX6cxXdxX3xX15xX21xX33cxX3xX5xX49xX13axX3xX4xX2exX15xX21xX3xXexX33xX4xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xX4cxX3xX4xX14xX3xX7xX4cxX3xX4xXb3xX3xX15xX1xXdx924axX38xX3xX180xXdxX3axX15xX3xX1exX6cxX15xX21xX3xX15xXf4xX15xX3xX4xX2exX15xX21xX3xXexX33xX4xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xX21xX29xXbxX3xX15xX1xXdxX674xX38xX3xX36xX1xXb3xX3xX36xX1xX294xX15xXd9xX0xX56xX10xX13axX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a6xX26xX68xX39xXaxX12xX13xX26xX27fxXexX3xX1exX6cxX15xX21xX3xX1ex9c14xX39xX3xX13axX27fxX15xX1xX3xXbxX1xX26xX15xX21xX3xXexX24xX49xX26xX3xX1xX3exX4xX3xXexX8bxXbxX3xX7xX38xX2cdxXexX3xX1exX2faxXdxX3xXexX24xX26xX15xX21xX3xX21xXdxX6xX3xX1exe135xX15xX1xX18xX3xX68xX36exX15xX21xX3xX1xX3exX18xX3xX4xX6cxX15xX21xX3xX1exX1fxX15xX21xX18xX3xX1exX14xX15xX3xX8axX32bxX3xXexX1xX10xX26xX3xX1exX674xX3xX33xX15xX3xX192xX17xX2xX3xX4xX2c8xX6xX3xXcxX1xX2c8xX3xXcxXdfxX3afxX15xX21xX3xX113xX1x7a2axX15xX1xX3xXbxX1xX2c8xX3xX1exXdfxXe0xX4xX3xXexXdxX3axXbxX3xX7xX273xX4xX3xX180x4de4xX15xX21xX3xX4xX33xX4xX3xX1xX26xX27fxXexX3xX1exX6cxX15xX21xX3xX180xXdxec4dxX38xX3xX68xXdfxX14xX15xX21xX3xX15xX1xX3ecxX15xX21xX3xX21xXdxX6xX3xX1exX700xX15xX1xX18xX3xX68xX36exX15xX21xX3xX1xX3exX18xX3xX4xX6cxX15xX21xX3xX1exX1fxX15xX21xX18xX3xX1exX14xX15xX3xX8axX32bxX3xX125xX38xX2ebxXexX3xX7xb3baxX4xXd9xX3xXcxX1xX10xX26xX3xX1exXb3xX18xX3xX1exX3axX15xX3xXexX1xX2faxXdxX3xX1exXdxX76axX13axX3xX1xXdxX2c4xX15xX3xXexX27fxXdxX3xXexX26xX49xX15xX3xXexX7bxX15xX1xX3xX1exX88xX3xX4xXb3xX3xXa1xX17xX3xX125xX88xX3xXexX1xX32bxX3xXexX24xX2ebxX15xX3xX4cxX3xX2xX192xX3xX1xX38xX39xX2c4xX15xX18xX3xXexX1xX49xX15xX1xX18xX3xXexX1xX32bxX3xXexX26fxX3xX4xX1xX273xX4xX3xX1xX26xX27fxXexX3xX1exX6cxX15xX21xX3xX15xX49xX39xXd9xX3xXcxX26xX49xX15xX3xXexX7bxX15xX1xX3xX1xXdxX2c4xX15xX3xX4xXb3xX3xXa1xX2xX302xX3xX7xX2cdxX3xX1xX6cxX3xX1exX294xX15xX21xX3xX36x8501xX3xX21xXdxX6xX3xX1exX700xX15xX1xX3xX1xX3exX4xX3xXexX8bxXbxX135xX3xXa1xXdbxX302xX3xX68xX36exX15xX21xX3xX1xX3exX3xX1exX294xX15xX21xX3xX36xX837xX3xX68xX36exX15xX21xX3xX1xX3exX3xX1xX3exX4xX3xXexX8bxXbxX18xX3xXa1xX17xX3xXexX26fxX3xX68xX377xX15xX3xXbxX1xX2cdxX3xX8axX49xX3xX17xX17xX302xX3xX1exX14xX15xX3xX8axX32bxX3xX1exX294xX15xX21xX3xX36xX837xX3xX4xX6cxX15xX21xX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX1xX3exX4xX3xXexX8bxXbxX18xX3xX1exX14xX15xX3xX8axX32bxX3xX1xX3exX4xX3xXexX8bxXbxXd9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2a6xX26xX68xX39xXaxX12xXcxX27fxXdxX3xX1xX6cxXdxX3xX15xX21xX1xX32bxX18xX3xX15xX1xXdxX674xX38xX3xX1exX27fxXdxX3xX180xXdxX76axX38xX3xX4xX33cxX15xX21xX3xX1exX88xX3xX4xXb3xX3xX15xX1xXdxX674xX38xX3xX837xX3xX36xXdxX3axX15xX3xX1exXb3xX15xX21xX3xX21xXb3xXbxX18xX3xX5xX49xX13axX3xX24x85aaxX3xX15xX1xX3ecxX15xX21xX3xXexX1fxX15xX3xXexX27fxXdxX18xX3xX36xX1xXb3xX3xX36xX1xX294xX15xX3xXexX24xX26xX15xX21xX3xX8axXdxX2c4xX4xX3xX4xX2c8xX15xX21xX3xX4xX2cdxX3xX1exX6cxXdxX3xX15xX21xX33cxX3xX4xX33xX15xX3xX180xX6cxX3xX1xX6cxXdxX3xX4xX14xX3xX7xX4cxX18xX3xX1xX38xX39xX3xX1exX6cxX15xX21xX3xX99xX38xX9bxX18xX3xX8axX2ebxX15xX3xX1exX674xX3xX1xX26xX27fxXexX3xX1exX6cxX15xX21xX3xX4xX2c8xX6xX3xX4xX33xX4xX3xXexX24xX38xX15xX21xX3xXexX377xX13axX3xX1xX3exX4xX3xXexX8bxXbxX3xX4xX6cxX15xX21xX3xX1exX1fxX15xX21xXd9xX3xX624xX1fxX15xX21xX3xXexX1xX2faxXdxX18xX3xX1exX674xX3xX125xX38xX2ebxXexX3xX13axX6cxXexX3xX7xX2cdxX3xX15xX1xXdxX2c4xX13axX3xX8ax76ebxX3xXexX24xX3exX15xX21xX3xXexX377xX13axX3xXexX24xX26xX15xX21xX3xX15xX1xX3ecxX15xX21xX3xXexX1xX33xX15xX21xX3xX4xX38xX2cdxXdxX3xX15xX294xX13axX3xX1exX76axX3xXexX24xXdxX76axX15xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdfxX14xX15xX21xX3xXexX24xX700xX15xX1xX3xX1xX49xX15xX1xX3xX1exX6cxX15xX21xX3xXexX1xX640xX4xX3xX1xXdxX2c4xX15xX3x2770xX21xX1xX32bxX3xX99xX38xX39xX3axXexX3xX624xX27fxXdxX3xX1xX6cxXdxX3xX13xX6cxXdxX3xX6fxX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xX6fxX1xXb3xX6xX3x4d38xX18xX3xX15xX1xXdxX2c4xX13axX3xX36x75bbxX3xX192xXdbxX192xXdbxX127xX192xXdbxX192xX15dxXd9xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX24xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX24xX26xX15xX21xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXf4xX15xX3xX99xX38xX6xX15xX12dxX0xX56xX7xXexX24xX26xX15xX21xX12xX0xX38xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX127xXexX1xX38xX13axX180xX127xX6xX15xX68xX127xX7xX6xXbxX26xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX24xX6xX26xX3xX17xX2xX3xX7xX38xX2ebxXexX3xX1xX3exX4xX3xX180xX26fxX15xX21xX3x40c6xX1xXdxX7xX1xX6xX15xX3xccf1xX26xX38xX15xX68xX6xXdxXexX26xX15xX3xX4xX1xX26xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX21xX1x9494xX26xX3xX624xX273xX4xX3xXcxX1xX3exXaxX3xX1xX24xX10xX4d3xX9xXaxX56xX15xX1xXdxXbxX127xX4xX6xX38xX127xX39xX10xX38xX127xXexX1xX38xX26xX15xX21xX56xXexX24xX6xX26xX127xX17xX2xX127xX7xX38xX6xXexX127xX1xX26xX4xX127xX180xX26xX15xX21xX127xef1fxX1xXdxX7xX1xX6xX15xX127xX4d3xX26xX38xX15xX68xX6xXdxXexX26xX15xX127xX4xX1xX26xX127xX1xX26xX4xX127xX7xXdxX15xX1xX127xX15xX21xX1xX10xX26xX127xX68xX38xX4xX127xXexX1xX26xX56xX2xXa1xX192xX16axX15bxX17xXd9xX1xXexX13axXaxX12xX0xXdxX13axX21xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX56xX13axX10xX68xXdxX6xX56xX2xX192xXdbxX56xX15xX10xX154xX7xX56xX192xXdbxX192xXdbxX56xX2xXdbxX15dxX68xXdaxX2xX15bxXdbxXdbxX192xX192xXexX15dxX2xX17xX2xX192xX5xXdbxXd9xX1aaxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xXexX29xX15xX21xX3xX4xX2exX15xX21xX3xXexX33xX4xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX8axX12xX0xX7xXexX24xX26xX15xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX24xX6xX26xX3xX17xX2xX3xX7xX38xX2ebxXexX3xX1xX3exX4xX3xX180xX26fxX15xX21xX3xXaccxX1xXdxX7xX1xX6xX15xX3xXad4xX26xX38xX15xX68xX6xXdxXexX26xX15xX3xX4xX1xX26xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX21xX1xXaefxX26xX3xX624xX273xX4xX3xXcxX1xX3exXaxX3xX1xX24xX10xX4d3xX9xXaxX56xX15xX1xXdxXbxX127xX4xX6xX38xX127xX39xX10xX38xX127xXexX1xX38xX26xX15xX21xX56xXexX24xX6xX26xX127xX17xX2xX127xX7xX38xX6xXexX127xX1xX26xX4xX127xX180xX26xX15xX21xX127xXb2cxX1xXdxX7xX1xX6xX15xX127xX4d3xX26xX38xX15xX68xX6xXdxXexX26xX15xX127xX4xX1xX26xX127xX1xX26xX4xX127xX7xXdxX15xX1xX127xX15xX21xX1xX10xX26xX127xX68xX38xX4xX127xXexX1xX26xX56xX2xXa1xX192xX16axX15bxX17xXd9xX1xXexX13axXaxX12xXcxX24xX6xX26xX3xX17xX2xX3xX7xX38xX2ebxXexX3xX1xX3exX4xX3xX180xX26fxX15xX21xX3xXaccxX1xXdxX7xX1xX6xX15xX3xXad4xX26xX38xX15xX68xX6xXdxXexX26xX15xX3xX4xX1xX26xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX21xX1xXaefxX26xX3xX624xX273xX4xX3xXcxX1xX3exX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX24xX26xX15xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX624xX377xX39xX3xX5xX49xX3xX15xX1xX3ecxX15xX21xX3xXbxX1xX290xX15xX3xX1xX3exX4xX3xX180xX26fxX15xX21xX3xX68xX26xX3xXaccxX1xXdxX7xX1xX6xX15xX3xXad4xX26xX38xX15xX68xX6xXdxXexX26xX15xX3xXexX24xX6xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX33xX4xX3xX10xX13axX3xX4xXb3xX3xX1xX26xX49xX15xX3xX4xX62dxX15xX1xX3xX36xX1xXb3xX3xX36xX1xX294xX15xX3xX8axXdfxX14xX15xX3xX5xXf4xX15xX3xX1xX3exX4xX3xX21xXdx6e3dxXdxX3xXdaxX3xX125xX88xX12dxX3xXcxb4a4xX15xX21xX3xX113xX1xX377xX38xX18xX3xb8b5xX38xX6xX15xX21xX3xXa38xX52xX15xX1xX18xX3xX2a6xXd84xXdxX3xX606xX6xX3xXa11xX1xX377xX15xX3x649bxX624xX273xX4xX3xXcxX1xX3exX3xX127xX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xbf8bxXd9xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX8axX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxe34dxX2ebxX38xX3xX2ebxX15xX3xX13axX6cxXexX3xX15xX1xXdxX2c4xX13axX3xX36xXa42xX3xX180xX674xX15xX3xX180xX7bxX3xXexXdxX3axXbxX3xX5xd1cexX6xX3xX1exX2ebxXexX3xX1xX3exX4xX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xXaxX3xX1xX24xX10xX4d3xX9xXaxX56xX21xXdxX6xX26xX127xX68xX38xX4xX56xX68xX6xX38xX127xX6xX15xX127xX13axX26xXexX127xX15xX1xXdxX10xX13axX127xX36xX39xX127xX180xX10xX15xX127xX180xXdxX127xXexXdxX10xXbxX127xX5xX38xX6xX127xX68xX6xXexX127xX1xX26xX4xX127xX1xX6xX127xXexXdxX15xX1xX56xX2xXa1xX2xX19exX16axX15dxXd9xX1xXexX13axXaxX12xX0xXdxX13axX21xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX56xX13axX10xX68xXdxX6xX56xX2xX192xXdbxX56xX15xX10xX154xX7xX56xX192xXdbxXdbxX17xX56xXa1xX15bxX68xXdaxX2xXdaxX15dxXdbxX15dxX17xXexX15dxXdbxXdbxXdaxX17xX5xXdbxXd9xX1aaxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xXexX29xX15xX21xX3xX4xX2exX15xX21xX3xXexX33xX4xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX8axX12xX0xX7xXexX24xX26xX15xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdd7xX2ebxX38xX3xX2ebxX15xX3xX13axX6cxXexX3xX15xX1xXdxX2c4xX13axX3xX36xXa42xX3xX180xX674xX15xX3xX180xX7bxX3xXexXdxX3axXbxX3xX5xXdf8xX6xX3xX1exX2ebxXexX3xX1xX3exX4xX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xXaxX3xX1xX24xX10xX4d3xX9xXaxX56xX21xXdxX6xX26xX127xX68xX38xX4xX56xX68xX6xX38xX127xX6xX15xX127xX13axX26xXexX127xX15xX1xXdxX10xX13axX127xX36xX39xX127xX180xX10xX15xX127xX180xXdxX127xXexXdxX10xXbxX127xX5xX38xX6xX127xX68xX6xXexX127xX1xX26xX4xX127xX1xX6xX127xXexXdxX15xX1xX56xX2xXa1xX2xX19exX16axX15dxXd9xX1xXexX13axXaxX12xXdd7xX2ebxX38xX3xX2ebxX15xX3xX13axX6cxXexX3xX15xX1xXdxX2c4xX13axX3xX36xXa42xX3xX180xX674xX15xX3xX180xX7bxX3xXexXdxX3axXbxX3xX5xXdf8xX6xX3xX1exX2ebxXexX3xX1xX3exX4xX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX24xX26xX15xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXdd7xX2ebxX38xX3xX2ebxX15xX3xX1exX8bxX13axX3xX15x982axXexX3xXexX24xX26xX15xX21xX3xX4xX2exX15xX21xX3xXexX33xX4xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX2c4xX13axX3xX36xXa42xX3xXexX1xX273xX3xa34cxXa38xX3xXda6xX192xXdbxX2xX15dxX3xX127xX3xX192xXdbxX192xXdbxXdb8xX3xX5xX49xX3xX1exX88xX3xXexX1xX640xX4xX3xX1xXdxX2c4xX15xX3xXexX2cdxXexX3xX192xX3xX4xX1xX273xX4xX3xX15xX294xX15xX21xX3xXexX24xX3exX15xX21xX3xX39xX3axX38xX12dxX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xX8axX49xX3xX125xX377xX39xX3xX68xX640xX15xX21xX3xX125xX88xX3xX1xX6cxXdxX3xX1xX3exX4xX3xXexX8bxXbxX3xXexX1xX10xX26xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX290xX15xX3xX113xX1xX7bxX3xXexX1xX32bxX3xX2xX2xX3xX4xX2c8xX6xX3xX2a6xX6cxX3xX113xX1xX73fxX15xX1xX3xXexX24xX32bxX3xX8axX49xX3xX113xX1xX7bxX3xXexX1xX32bxX3xX16axX19exX3xX4xX2c8xX6xX3xX2a6xXcxXa38xX3xXcxX7bxX15xX1xX3xX2c8xX39xXd9xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX8axX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX24xX6xX26xX3xX1xX3exX4xX3xX180xX26fxX15xX21xX3xXexX24xX32bxX3xX21xXdxX33xX3xX19exX15dxXdbxX3xXexX24xXdxX2c4xX38xX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX4xX1xX26xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xX3xX4xXb3xX3xX1xX26xX49xX15xX3xX4xX62dxX15xX1xX3xX36xX1xXb3xX3xX36xX1xX294xX15xX3xX1xX3exX4xX3xX21xXdxXd7axXdxXaxX3xX1xX24xX10xX4d3xX9xXaxX56xX15xX1xXdxXbxX127xX4xX6xX38xX127xX39xX10xX38xX127xXexX1xX38xX26xX15xX21xX56xXexX24xX6xX26xX127xX1xX26xX4xX127xX180xX26xX15xX21xX127xXexX24xXdxX127xX21xXdxX6xX127xX19exX15dxXdbxX127xXexX24xXdxX10xX38xX127xX68xX26xX15xX21xX127xX4xX1xX26xX127xX1xX26xX4xX127xX7xXdxX15xX1xX127xX1xX6xX127xXexXdxX15xX1xX127xX4xX26xX127xX1xX26xX6xX15xX127xX4xX6xX15xX1xX127xX36xX1xX26xX127xX36xX1xX6xX15xX127xX1xX26xX4xX127xX21xXdxX26xXdxX56xX2xX17xX16axX16axX17xXdaxXd9xX1xXexX13axXaxX12xX0xXdxX13axX21xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX56xX13axX10xX68xXdxX6xX56xX2xX192xXdbxX56xX15xX10xX154xX7xX56xX2xXa1xX15dxX2xX56xX2xXdbxXa1xX68xXdaxX2xX15bxX192xX17xX2xX16axXexXdaxXa1xXdaxX192xX2xX5xXdbxXd9xX1aaxXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX2xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX15xX21xX3xXexX24xX6xX26xX3xXexX29xX15xX21xX3xX4xX2exX15xX21xX3xXexX33xX4xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xXexX49xXdxX3xX4cxX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX8axX12xX0xX7xXexX24xX26xX15xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX24xX6xX26xX3xX1xX3exX4xX3xX180xX26fxX15xX21xX3xXexX24xX32bxX3xX21xXdxX33xX3xX19exX15dxXdbxX3xXexX24xXdxX2c4xX38xX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX4xX1xX26xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xX3xX4xXb3xX3xX1xX26xX49xX15xX3xX4xX62dxX15xX1xX3xX36xX1xXb3xX3xX36xX1xX294xX15xX3xX1xX3exX4xX3xX21xXdxXd7axXdxXaxX3xX1xX24xX10xX4d3xX9xXaxX56xX15xX1xXdxXbxX127xX4xX6xX38xX127xX39xX10xX38xX127xXexX1xX38xX26xX15xX21xX56xXexX24xX6xX26xX127xX1xX26xX4xX127xX180xX26xX15xX21xX127xXexX24xXdxX127xX21xXdxX6xX127xX19exX15dxXdbxX127xXexX24xXdxX10xX38xX127xX68xX26xX15xX21xX127xX4xX1xX26xX127xX1xX26xX4xX127xX7xXdxX15xX1xX127xX1xX6xX127xXexXdxX15xX1xX127xX4xX26xX127xX1xX26xX6xX15xX127xX4xX6xX15xX1xX127xX36xX1xX26xX127xX36xX1xX6xX15xX127xX1xX26xX4xX127xX21xXdxX26xXdxX56xX2xX17xX16axX16axX17xXdaxXd9xX1xXexX13axXaxX12xXcxX24xX6xX26xX3xX1xX3exX4xX3xX180xX26fxX15xX21xX3xXexX24xX32bxX3xX21xXdxX33xX3xX19exX15dxXdbxX3xXexX24xXdxX2c4xX38xX3xX1exX1fxX15xX21xX3xX4xX1xX26xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xX3xX4xXb3xX3xX1xX26xX49xX15xX3xX4xX62dxX15xX1xX3xX36xX1xXb3xX3xX36xX1xX294xX15xX3xX1xX3exX4xX3xX21xXdxXd7axXdxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX24xX26xX15xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX113xX1xXdxX674xX38xX3xX192xX15dxX56xX2xX192xX18xX3xX24dxX4cxX3xX606xX624xX127xXcxX2a6x80d1xX610xX13xX3xXbxX1xX2cdxXdxX3xX1xXe0xXbxX3xX8axX3afxXdxX3xX113xX2exX15xX21xX3xXexX39xX3xX113x9bd3xX3xXcxXdxX3axX15xX3xX180xX6cxX3xXd8exX38xX2cdxX4xX3xXexX3axX3xa063xX100cxX113xX3xXda6xX13xX49xX3xXa11xX6cxXdxXdb8xX3xXexX26fxX3xX4xX1xX273xX4xX3xX5x2b92xX3xXexX24xX6xX26xX3xXexX1xXdfxX4cxX15xX21xX3xX4xX1xX26xX3xX1exX6cxXdxX3xX180xXb3xX15xX21xX3xXexX24x80c7xX3xX10xX13axX3xX4xXb3xX3xX1xX26xX49xX15xX3xX4xX62dxX15xX1xX3xX36xX1xXb3xX3xX36xX1xX294xX15xX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xX135xX3xXexX24xX6xX26xX3xX1xX3exX4xX3xX180xX26fxX15xX21xX3xX36xX1xX38xX39xX3axX15xX3xX1xX3exX4xX3xX113xX1xXdfxX14xX15xX21xX3xXexX24xX700xX15xX1xX3x2478xXa1xXa1xXa1xXa1xX3xXcxX3axXexcd46xX3xX4xX1xX26xX3xX1xX3exX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xXb3xX3xX1xX26xX49xX15xX3xX4xX62dxX15xX1xX3xX36xX1xXb3xX3xX36xX1xX294xX15xX3xX1xX3exX4xX3xX21xXdxXd7axXdxX3xX4cxX3xX13xX49xX3xXcxX52xX15xX1xXd9xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX8axX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX38xX5xX12xX0xX68xXdxX8axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX24xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX8axX12xX0xX56xX68xXdxX8axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dcxX38xXexX1xX26xX24xXaxX12xX13dcxX15xX1xX3xXcxX1xXdfxX0xX56xXbxX12
Anh Thư