Cần biết: Bộ Y tế phân bổ đợt 5 vắc xin phòng COVID-19
Ngày 17/6, Bộ Y tế đã có quyết định phân bổ đợt 5 vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca, riêng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 786.000 liều
5364xa758xed11x91f1x537bxb9faxe01axbe42x9219xX7x853ax98e4xf1d0xac49xd50dxe935xX5xda21xXaxX3xX7xXexc9a8xX5xX10xX9xXaxXexX10x9ff7xXexb909xX6xX5xXdx76b4x9c98xedd2xX3x6377x5764xX7xXexXdx5ff1xX15xadeexXax83d5xd50cx937dxX23xX3x6d63xXdxa688xXexX24xX3x5770xec6axX3xb34exX3xXexX36xX3xXbxX1x658bxX23xX3xX34xbc11xX3xef57x827axXexX3xbe9dxX3x858bxd6f3xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xXbxX1xc315xX23xX22xX3xX30x571dx99efxd78dx769dxX1exX2x7ee8xc664xX3xXcx602dxedfdxX30x6382xX3xX23xX1xXdx737fxX27xX3xX23xX1xb50bxXexX3xX50x8a69xXdxX3x86cdxda93xf11ax63a9xb090xX81xX81xX3xX5xXdxX71xX27xX0xa95exX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX10xX6x7c6bxXaxX2fx880bxX22x53a6xX15xX3xX2xX7dxX8axX7fxX66xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3xXexX36xX3xX4ax8fb3xX3xX4x875bxX3x81b0xX27xX15xX36xXexX3xX4axcd30xX23xX1xX3xXbxX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xX4axX4bxXexX3xX4exX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX5axX23xX22xX3xX30xX5fxX60xX61xX62xX1exX2xX65xX3xX4xbfeexX6xX3xe92axX7xXexcf03xX6x62a7xX10xX23xX10xX4xX6xX66xX3xXefxXdxcaa0xX23xX22xX3xXcxXefxX27xX23xX22xX3xXexX44xd349xX3xafd7xXdxbe5exX107xX3xX7x6981x5ec4xXexX3xX34xdd32xX23xX1xX3xXexd012xXexX3xXexX1xXa1xX23xX1xX3xXbxX1x7419xX3xX6ax929exX3xX30xX1x5564xX3xX6cxXdxX23xX1xX3xX23xX1xXdxX71xX27xX3xX23xX1xX76xXexX3xX50xX7axXdxX3xX7dxX7exX7fxX80xX81xX81xX81xX3xX5xXdxX71xX27xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxXcxb253xXdxX3xXb8xX27xX15xX36xXexX3xX4axXbfxX23xX1xX3xX7xX124xX3x5638xX65xX7dxX2xX8axc96fx7d6cxX1exX3axX3dxXcxX3xX4xXe9xX6xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3xXexX36xX66xX3xX23xX22xX10fxXa1xXdxX3xXcxXefxX27xX23xX22xX3xXexX44xX107xX3xX109xXdxX10bxX107xX3xX7xX10fxX110xXexX3xX34xX114xX23xX1xX3xXexX119xXexX3xXexX1xXa1xX23xX1xX3xXbxX1xX124xX3xX6axX127xX3xX30xX1xX12bxX3xX6cxXdxX23xX1xX66xX3xX4xX5axX23xX3xX4xXb6xX3xc5c1xX7dxX3xX4ax631dxX23xX3xX50xXbfxX3x8391xX1xX110xX4xX3xX4ax6544xX4bxX4xX3xXbxX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX4axX4bxXexX3xX23xXa1xX15xX3xX22xX127xX107xX3xXcxXefxX27xX23xX22xX3xXexX44xX107xX3xX1d8xXdxX10bxX107xX3xX7xX10fxX110xXexX3xX34xX114xX23xX1xX3xXexX119xXexX3x953cxX30xX62xX30xdb06xX3xX107xX3bxXexX3xX7xX124xX3xXexcc6cxX23xX1xX66xX3xXexX1xXa1xX23xX1xX3xXbxX1xX124xX2dxX3xXbxX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xX4xX1xX10fxX3xX4xX110xX4xX3xX60xXdxX114xX23xX66xX3xX3axX114xX23xX1xX3xX50xXdxX114xX23xX66xX3xXcxXefxX1dex7615xX23xX22xX3xX30xX6xX10fxX3xX4axc4dfxX23xX22xX2dxX3xX69xX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xX4xX1xX10fxX3xX4xX110xX4xX3xXcxX48xX23xX22xX3xX30x9a27xX23xX22xX3xXexX15xX2dxX3xX4xX281xX23xX22xX3xXexX15xX2dxX3xXcxXefxX27xX23xX22xX3xXexX44xX107xX3xXbxX1xX110xXbxX3xX15xX3xX4xX110xX4xX3xX50xed48xX23xX22xX3xX107xXdxX71xX23xX80xX80xX80xX3xX50xXa1xX3xX5xb20bxX4xX3xX5xX1dexX4bxX23xX22xX3xX4xX281xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX163xXdxX3xXcxX1xXa1xX23xX1xX3xXbxX1xX124xX3xX6axX127xX3xX30xX1xX12bxX3xX6cxXdxX23xX1xX3xX50xXa1xX3xX30x7e73xX4xX3xX179xX27xX44xX23xX3xX3dxX66xX3xX3axX3bxX3xX179xX27xX124xX4xX3xXbxX1xX5axX23xX22xX80xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX10fxX3xX4axXb6xX66xX3xXexXefxX10fxX23xX22xX3xX7xX124xX3xX4xX110xX4xX3xX34xX114xX23xX1xX3xX50xXdxX114xX23xX3xX4axX1dexX4bxX4xX3xXbxX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xX4xXb6xX3xX3axX114xX23xX1xX3xX50xXdxX114xX23xX3xX3axX163xX4xX1xX3xX6cxX6xXdxX3xX23xX1xXdxX71xX27xX3xX23xX1xX76xXexX3xX50xX7axXdxX3xX1cexX1cexX80xX81xX81xX81xX3xX5xXdxX71xX27xX2dxX3xX3axX114xX23xX1xX3xX50xXdxX114xX23xX3xX9fxX1xXdxX3xXcxXefxX27xX23xX22xX3xX1dexX1d2xX23xX22xX3xX174xX4exX80xX81xX81xX81xX3xX5xXdxX71xX27xX2dxX3xX3axX114xX23xX1xX3xX50xXdxX114xX23xX3x848dxX3xX5xXa1xX3xX2xX7exX80xX81xX81xX81xX3xX5xXdxX71xX27xX2dxX3xX3axX114xX23xX1xX3xX50xXdxX114xX23xX3xX6ax6fafxX27xX3xX23xX22xX1xXbfxX3xX4exX80xX81xX81xX81xX3xX5xXdxX71xX27xX2dxX3xX3axX114xX23xX1xX3xX50xXdxX114xX23xX3xX60xXdxX114xXexX3xX17axd5cdxX4xX3xX1cexX80xX81xX81xX81xX3xX5xXdxX71xX27xX80xX80xX80xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fx8146xX3xX5xX31xX23xX3xXbxX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xX23xXa1xX15xX66xX3xX60xXdxX114xX23xX3xX69xX6xX7xXexX10xX27xXefxX3xXcxX1xXa1xX23xX1xX3xXbxX1xX124xX3xX6axX127xX3xX30xX1xX12bxX3xX6cxXdxX23xX1xX3xX4axX1dexX4bxX4xX3xXbxX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xX7dxX80xX81xX81xX81xX3xX5xXdxX71xX27xX2dxX3xX62xX2b8xX3xX110xX23xX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4xX1xXe9xX23xX22xX3xXb8xX27xX124xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX5xXa1xX3xX1cexX80xX81xX81xX81xX3xX5xXdxX71xX27xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxX30xX2e7xX4xX3xX179xX27xX44xX23xX3xX3dxX3xX3axX3bxX3xX179xX27xX124xX4xX3xXbxX1xX5axX23xX22xX3xX4axX1dexX4bxX4xX3xXbxX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xX1cexX4exX80xX81xX81xX81xX3xX5xXdxX71xX27xX2dxX3xa63fxX2b8xX4xX3xX5xX1dexX4bxX23xX22xX3xX4xX281xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX163xXdxX3xXexX1xXa1xX23xX1xX3xXbxX1xX124xX3xX6axX127xX3xX30xX1xX12bxX3xX6cxXdxX23xX1xX3xX21bxX34xd3a4xX10fxX3xXb8xX27xX4f6xX23xX3xXexX163xXdxX3xX1d8xX1xX10fxX3xX4xXe9xX6xX3xXcxXefxX27xX23xX22xX3xXexX44xX107xX3xX109xXdxX10bxX107xX3xX7xX10fxX110xXexX3xX34xX114xX23xX1xX3xXexX119xXexX3xXexX1xXa1xX23xX1xX3xXbxX1xX124xX3xX6axX127xX3xX30xX1xX12bxX3xX6cxXdxX23xX1xX21fxX3xX5xXa1xX3xX174xX81xX80xX81xX81xX81xX3xX5xXdxX71xX27xX80xX80xX80xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxX0xXdxX107xX22xX3xX7xXefxX4xX9xXaxX8axX8axXdxX80xX34xX6xX10fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX80xX50xX23xX8axX23xX10x8bfbxX7xX8axX174xX2xX174x6566xX8axX2xX81xX7fxX9cxX587xX2xX2xX4exX65xX81xX1cexXexX65xX7exX7exX4exX5xX2xX80xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX3xX34xXdxX36xXexX24xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3xXexX36xX3xXbxX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xX4axX4bxXexX3xX4exX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX5axX23xX22xX3xX30xX5fxX60xX61xX62xX1exX2xX65xX66xX3xXcxX69xX6axX30xX6cxX3xX23xX1xXdxX71xX27xX3xX23xX1xX76xXexX3xX50xX7axXdxX3xX7dxX7exX7fxX80xX81xX81xX81xX3xX5xXdxX71xX27xXaxX3xX8axX2fxX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxX3axX3bxX3xX3dxX3xXexX36xX3xX15xXfbxX27xX3xX4xX31xX27xX3xX62xX2b8xX3xX110xX23xX3xXcxXdxXfbxX107xX3xX4xX1xXe9xX23xX22xX3xX107xd98axX3xXefxX3bxX23xX22xX3xXb8xX27xX124xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX1exX3xX60xXdxX114xX23xX3xX60xX114xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX9cxXbfxX4xX1xX3xXexef52xX3xXcxXefxX27xX23xX22xX3xX1dexX1d2xX23xX22xX3xXexX1xX2b8xX4xX3xX1xXdxX114xX23xX3xXexXdxX36xXbxX3xX23xX1xX119xX23xX66xX3xX34xX4f6xX10fxX3xXb8xX27xX4f6xX23xX66xX3xX22xe636xXdxX3xX107xd504xX27xX3xX1d8xXdxX10bxX107xX3xX4axXbfxX23xX1xX3xX4xX1xX76xXexX3xX5xX1dexX4bxX23xX22xX3xX50xXa1xX3xX50xX119xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX10bxX23xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xXexX7axXdxX3xX62xX2b8xX3xX110xX23xX3xXcxX30xX6cx8abexX3xX1d8xX1xX27xX3xX50xX2b8xX4xX3xX4axX10bxX3xXbxX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX1xX10fxX3xX4xX110xX4xX3xX4axXbfxX6xX3xXbxX1xX1dexX1d2xX23xX22xX66xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xXexX1xX10xX10fxX3xX9cxX6xX23xX1xX3xX7xX110xX4xX1xX3xX4axXb3xX3xX34xX6xX23xX3xX1xXa1xX23xX1xX80xX3xX6d0xXdxXfbxX23xX22xX3xX4axX124xXdxX3xX50xX7axXdxX3xX4xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xXexXefxX2b8xX4xX3xXexX1xX27xX3bxX4xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3xXexX36xX66xX3xX62xX2b8xX3xX110xX23xX3xXcxXdxXfbxX107xX3xX4xX1xXe9xX23xX22xX3xX107xX63axX3xXefxX3bxX23xX22xX3xXb8xX27xX124xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX76xXbxX3xXbxX1xX110xXexX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX4xX1xX10fxX3xXcxXefxX27xX23xX22xX3xXexX44xX107xX3xX1d8xXdxX10bxX107xX3xX7xX10fxX110xXexX3xX34xX114xX23xX1xX3xXexX119xXexX3xX23xX1d2xXdxX3xX4xXb6xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xXexXefxX2b8xX4xX3xXexX1xX27xX3bxX4xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3xXexX36xX3xX4axXb6xX23xX22xX3xXexXefxXfbxX23xX3xX4axXbfxX6xX3xX34xXa1xX23xX3xX4axX10bxX3xXexXdxX36xXbxX3xX23xX1xX119xX23xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX80xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxX30xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xX4axX1dexX4bxX4xX3xXbxX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xXexX48xX3xX4xX1xX3e5xX4xX3xXexXdxX36xXbxX3xX23xX1xX119xX23xX3xX7xX124xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX4axX1dexX4bxX4xX3xXbxX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xXex94dfxX3xX62xX2b8xX3xX110xX23xX3xXcxXdxXfbxX107xX3xX4xX1xXe9xX23xX22xX3xX107xX63axX3xXefxX3bxX23xX22xX3xXb8xX27xX124xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4axX10bxX3xXexX48xX3xX4xX1xX3e5xX4xX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4xX1xX10fxX3xX4xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX66xX3xX4xX1d2xX3xXb8xX27xX6xX23xX3xXexX1xX10xX10fxX3xX30xX281xX23xX22xX3xX50xdb3dxX23xX3xX7xX124xX3xX1cexX7exX174xX1cexX8axX3axX3dxXcxX1exX62xX69xX3xX23xX22xXa1xX15xX3xX81xX7dxX8axX4exX8axX174xX81xX174xX2xX3xX50xXa1xX3xX30xX281xX23xX22xX3xX50xX899xX23xX3xX7xX124xX3xX587xX174xX7fxX81xX8axX3axX3dxXcxX1exX62xX69xX3xX23xX22xXa1xX15xX3xX174xX4exX8axX4exX8axX174xX81xX174xX2xX3xX4xXe9xX6xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3xXexX36xX3xX21bxX34xX6xX10fxX3xX22xX127xX107xX3xX4xX4f6xX3xX4xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xXexXefxX10fxX23xX22xX66xX3xX23xX22xX10fxXa1xXdxX3xX23xX22xXa1xX23xX1xX3xX15xX3xXexX36xX66xX3xX4xX281xX23xX22xX3xX5xX119xXbxX3xX50xXa1xX3xXexX1dexX3xX23xX1xX44xX23xX66xX3xX4xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xX4axXb3xX3xXexX1xX6xX107xX3xX22xXdxX6xX3xX1xebb1xX3xXexXefxX4bxX3xX4xX1xX10fxX3xX4xX281xX23xX22xX3xXexX110xX4xX3xXbxX1xX5axX23xX22xX3xX4xX1xX124xX23xX22xX3xX9cxXbfxX4xX1xX3xX30xX5fxX60xX61xX62xX1exX2xX65xX3xXexX1xX25dxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX50xX842xX6xX3xXb8xX27xX6xX21fxX3xX50xXa1xX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4xX1xX10fxX3xX4xX110xX23xX3xX34xX3bxX66xX3xX23xX1xX44xX23xX3xX50xXdxXfbxX23xX3xX4xXe9xX6xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xX107xd91bxX23xX1xX3xX21bxX4axX124xXdxX3xX50xX7axXdxX3xX4xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xX1d8xX1xX281xX23xX22xX3xXexX2b8xX3xXexX48xX3xX4xX1xX3e5xX4xX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4axX1dexX4bxX4xX3xXexX1xX9b7xX3xX4xX1xXe9xX3xX4axX3bxX23xX22xX3xX5xXdxXfbxX23xX3xX1xX114xX3xX50xX7axXdxX3xX4xX1d2xX3xX7xX63axX3xX4axXe9xX3xX4axXdxX71xX27xX3xX1d8xXdxX114xX23xX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4xX1xXe9xX23xX22xX3xX4axX10bxX3xXexXefxXdxX10bxX23xX3xX1d8xX1xX6xXdxX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4xX1xX10fxX3xX4xX110xX23xX3xX34xX3bxX66xX3xX23xX1xX44xX23xX3xX50xXdxXfbxX23xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xX107xX9b7xX23xX1xX21fxX80xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxXcxXefxX1dexX25dxX23xX22xX3xX1xX4bxXbxX3xX4xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xX1d8xX1xX281xX23xX22xX3xX7xX68cxX3xX9cxX2e7xX23xX22xX3xX1xX36xXexX3xX1xX10fx6a9fxX4xX3xX4xX31xX23xX3xX34xX48xX3xX7xX27xX23xX22xX3xXexX1xXfbxX107xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xXexX1xX9b7xX3xXbxX1xX124xXdxX3xX1xX4bxXbxX3xX50xX7axXdxX3xX62xX2b8xX3xX110xX23xX3xXcxX30xX6cxX6d0xX3xX179xX27xX124xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX1exX3xX60xXdxX114xX23xX3xX60xX114xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX9cxXbfxX4xX1xX3xXexX65fxX3xXcxXefxX27xX23xX22xX3xX1dexX1d2xX23xX22xX66xX3xX60xXdxX114xX23xX3xX69xX6xX7xXexX10xX27xXefxX3xXexX1xXa1xX23xX1xX3xXbxX1xX124xX3xX6axX127xX3xX30xX1xX12bxX3xX6cxXdxX23xX1xX3xX4axX10bxX3xX4xX1xXe9xX3xX4axX3bxX23xX22xX3xX4axXdxX71xX27xX3xXbxX1xX124xXdxX3xX4xX2a8xX23xX22xX3xX50xX7axXdxX3xX7xX124xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX4axX1dexX4bxX4xX3xXbxX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xX4xX1xX10fxX3xX81xX174xX3xX60xXdxX114xX23xX3xX4axX10bxX3xXexX48xX3xX4xX1xX3e5xX4xX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4xX1xXe9xX23xX22xX3xX4xX1xX10fxX3xX4xX110xX4xX3xX4axX124xXdxX3xXexX1dexX4bxX23xX22xX3xX1dexX27xX3xXexXdxXfbxX23xX3xX1d8xX1xX110xX4xX3xXexX1xX10xX10fxX3xX9fxX22xX1xXbfxX3xXb8xX27xX15xX36xXexX3xX7xX124xX3xX174xX2xX8axX9fxX179xX1exX30xX69xX3xX23xX22xXa1xX15xX3xX174xX7fxX8axX81xX174xX8axX174xX81xX174xX2xX3xX4xXe9xX6xX3xX30xX1xX12bxX23xX1xX3xXbxX1xXe9xX80xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxb6bbxX63axX3xX3dxX3xXexX36xX3xXexX1xXa1xX23xX1xX3xXbxX1xX124xX3xX6axX127xX3xX30xX1xX12bxX3xX6cxXdxX23xX1xX3xX4xX1xX229xX3xX4axX163xX10fxX3xXcxXefxX27xX23xX22xX3xXexX44xX107xX3xX1d8xXdxX10bxX107xX3xX7xX10fxX110xXexX3xX34xX114xX23xX1xX3xXexX119xXexX3xXexXdxX36xXbxX3xX23xX1xX119xX23xX66xX3xX34xX4f6xX10fxX3xXb8xX27xX4f6xX23xX3xX50xXa1xX3xXexX48xX3xX4xX1xX3e5xX4xX3xXexXefxXdxX10bxX23xX3xX1d8xX1xX6xXdxX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4xX1xXe9xX23xX22xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX7xX124xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX4axX1dexX4bxX4xX3xXbxX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xX4xX1xX10fxX3xX4xX110xX4xX3xX4axX124xXdxX3xXexX1dexX4bxX23xX22xX3xXexX1xX10xX10fxX3xX4ax6a4cxX23xX22xX3xX9fxX22xX1xXbfxX3xXb8xX27xX15xX36xXexX3xX7xX124xX3xX174xX2xX8axX9fxX179xX1exX30xX69xX3xX23xX22xXa1xX15xX3xX174xX7fxX8axX81xX174xX8axX174xX81xX174xX2xX3xX4xXe9xX6xX3xX30xX1xX12bxX23xX1xX3xXbxX1xXe9xX3xXexXefxXfbxX23xX3xX4axXbfxX6xX3xX34xXa1xX23xX3xX21bxX34xX6xX10fxX3xX22xX127xX107xX3xX4xX4f6xX3xX4xX110xX4xX3xX30xX1d2xX3xXb8xX27xX6xX23xX3xXexXefxX27xX23xX22xX3xX1dexX1d2xX23xX22xX66xX3xX3axX3bxX3xX23xX22xXa1xX23xX1xX66xX3xXcxX119xXbxX3xX4axX10fxXa1xX23xX66xX3xXcxX48xX23xX22xX3xX4xX281xX23xX22xX3xXexX15xX66xX3xXcxX48xX3xX4xX1xX3e5xX4xX3xXb8xX27xX124xX4xX3xXexX36xX66xX3xX4xX1d2xX3xXb8xX27xX6xX23xX3xX23xX22xX10fxX163xXdxX3xX22xXdxX6xX10fxX66xX80xX80xX80xX21fxX3xX50xXa1xX3xXexXefxXdxX10bxX23xX3xX1d8xX1xX6xXdxX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4xX1xX10fxX3xX4xX110xX4xX3xX4axX124xXdxX3xXexX1dexX4bxX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX1d2xX3xX5xXa1xX3xX4xX281xX23xX22xX3xX23xX1xX44xX23xX3xX4xX110xX4xX3xX1d8xX1xX27xX3xX4xX281xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX114xXbxX66xX3xX1d8xX1xX27xX3xX4xX1xX36xX3xX1cxX27xX76xXexX3xXexX1xX10xX10fxX3xX4xX1xX229xX3xX4axX163xX10fxX3xX4xXe9xX6xX3xXcxX1xXe9xX3xXexX1dexX7axX23xX22xX3xX30xX1xX12bxX23xX1xX3xXbxX1xXe9xX80xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxXbe4xX63axX3xX3dxX3xXexX36xX3xXexX1xXa1xX23xX1xX3xXbxX1xX124xX3xX6axX127xX3xX30xX1xX12bxX3xX6cxXdxX23xX1xX3xXbxX1xX124xXdxX3xX1xX4bxXbxX3xX50xX7axXdxX3xX30xX2e7xX4xX3xX3dxX3xXexX36xX66xX3xX3axX3bxX3xX30xX281xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX4axX10bxX3xX1xX94dxX3xXexXefxX4bxX3xX50xXa1xX3xXexX48xX3xX4xX1xX3e5xX4xX3xXexXdxXfbxX107xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX4xX1xX10fxX3xX5xX2b8xX4xX3xX5xX1dexX4bxX23xX22xX3xX4xX281xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexXefxXfbxX23xX3xX4axXbfxX6xX3xX34xXa1xX23xX3xXexX1xXa1xX23xX1xX3xXbxX1xX124xX3xX6axX127xX3xX30xX1xX12bxX3xX6cxXdxX23xX1xX80xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxX30xX110xX4xX3xXbe4xX63axX3xX3dxX3xXexX36xX3xX4xXb6xX3xX4xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xXexXefxX2b8xX4xX3xXexX1xX27xX3bxX4xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3xXexX36xX3xX4axXb6xX23xX22xX3xXexXefxXfbxX23xX3xX4axXbfxX6xX3xX34xXa1xX23xX3xX4xX1xX229xX3xX4axX163xX10fxX3xXcxXefxX27xX23xX22xX3xXexX44xX107xX3xX1d8xXdxX10bxX107xX3xX7xX10fxX110xXexX3xX34xX114xX23xX1xX3xXexX119xXexX3xX50xXa1xX3xX4xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xXexX48xX3xX4xX1xX3e5xX4xX3xXexXdxX36xXbxX3xX23xX1xX119xX23xX66xX3xX34xX4f6xX10fxX3xXb8xX27xX4f6xX23xX3xX50xXa1xX3xXexX48xX3xX4xX1xX3e5xX4xX3xXexXefxXdxX10bxX23xX3xX1d8xX1xX6xXdxX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4xX1xXe9xX23xX22xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX7xX124xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX4axX1dexX4bxX4xX3xXbxX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xX4xX1xX10fxX3xX4xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xX23xXfbxX27xX3xXexX163xXdxX3xX109xX1xX10fxX4f6xX23xX3xX1cexX3xX17axXdxX71xX27xX3xX2xX3xXexX1xX10xX10fxX3xX4axXc91xX23xX22xX3xX9fxX22xX1xXbfxX3xXb8xX27xX15xX36xXexX3xX7xX124xX3xX174xX2xX8axX9fxX179xX1exX30xX69xX3xX23xX22xXa1xX15xX3xX174xX7fxX8axX81xX174xX8axX174xX81xX174xX2xX3xX4xXe9xX6xX3xX30xX1xX12bxX23xX1xX3xXbxX1xXe9xX80xX3xX17axX124xXdxX3xX50xX7axXdxX3xX4xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xXexXefxX2b8xX4xX3xXexX1xX27xX3bxX4xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3xXexX36xX3xXexX2b8xX3xXexX48xX3xX4xX1xX3e5xX4xX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4xX1xXe9xX23xX22xX3xX4axX1dexX4bxX4xX3xXexX1xX9b7xX3xX4xX1xXe9xX3xX4axX3bxX23xX22xX3xX5xXdxXfbxX23xX3xX1xX114xX66xX3xXbxX1xX124xXdxX3xX1xX4bxXbxX3xX50xX7axXdxX3xXbe4xX63axX3xX3dxX3xXexX36xX3xXexXefxXfbxX23xX3xX4axXbfxX6xX3xX34xXa1xX23xX3xX4axX10bxX3xXexXdxX36xXbxX3xX23xX1xX119xX23xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xXexX842xX3xXcxXefxX27xX23xX22xX3xXexX44xX107xX3xX1d8xXdxX10bxX107xX3xX7xX10fxX110xXexX3xX34xX114xX23xX1xX3xXexX119xXexX3xXexX229xX23xX1xX3xX50xXa1xX3xXexX48xX3xX4xX1xX3e5xX4xX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4xX1xXe9xX23xX22xX3xX4xX1xX10fxX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xX107xX9b7xX23xX1xX80xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxXcxXefxX1dexX25dxX23xX22xX3xX1xX4bxXbxX3xX4xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xX1d8xX1xX281xX23xX22xX3xX7xX68cxX3xX9cxX2e7xX23xX22xX3xX1xX36xXexX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xXexX1xX9b7xX3xXbe4xX63axX3xX3dxX3xXexX36xX3xX4axXdxX71xX27xX3xXbxX1xX124xXdxX3xX7xX124xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX4axX10bxX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4xX1xX10fxX3xX4xX110xX4xX3xX4axX124xXdxX3xXexX1dexX4bxX23xX22xX3xX1dexX27xX3xXexXdxXfbxX23xX3xX1d8xX1xX110xX4xX3xXexXefxXfbxX23xX3xX4axXbfxX6xX3xX34xXa1xX23xX3xXexX1xX10xX10fxX3xX9fxX22xX1xXbfxX3xXb8xX27xX15xX36xXexX3xX7xX124xX3xX174xX2xX8axX9fxX179xX1exX30xX69xX3xX23xX22xXa1xX15xX3xX174xX7fxX8axX81xX174xX8axX174xX81xX174xX2xX3xX4xXe9xX6xX3xX30xX1xX12bxX23xX1xX3xXbxX1xXe9xX80xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxX3axX3bxX3xX179xX27xX124xX4xX3xXbxX1xX5axX23xX22xX3xX4xX1xXe9xX3xX4axX3bxX23xX22xX3xX5xXdxXfbxX23xX3xX1xX114xX3xX50xX7axXdxX3xX62xX2b8xX3xX110xX23xX3xXcxXdxXfbxX107xX3xX4xX1xXe9xX23xX22xX3xX107xX63axX3xXefxX3bxX23xX22xX3xX1d8xX1xX27xX3xX50xX2b8xX4xX3xX107xXdxX71xX23xX3xX9fxX6xX107xX66xX3xX60xXdxX114xX23xX3xX69xX6xX7xXexX10xX27xXefxX3xXcxX1xXa1xX23xX1xX3xXbxX1xX124xX3xX6axX127xX3xX30xX1xX12bxX3xX6cxXdxX23xX1xX3xX4axX10bxX3xXexXdxX36xXbxX3xX23xX1xX119xX23xX3xX50xXa1xX3xXexXdxXfbxX107xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX4xX1xX10fxX3xX4xX110xX4xX3xX4axX124xXdxX3xXexX1dexX4bxX23xX22xX3xXexX1xX27xX3bxX4xX3xXexX1x5a7cxX107xX3xXb8xX27xX15xX71xX23xX3xXb8xX27xX4f6xX23xX3xX5x89a0xX3xXexXefxXfbxX23xX3xX4axXbfxX6xX3xX34xXa1xX23xX3xXexX1xXa1xX23xX1xX3xXbxX1xX124xX3xX6axX127xX3xX30xX1xX12bxX3xX6cxXdxX23xX1xX80xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxX3axX3bxX3xX30xX281xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX4xX1xXe9xX3xX4axX3bxX23xX22xX3xX5xXdxXfbxX23xX3xX1xX114xX3xX50xXa1xX3xXbxX1xX124xXdxX3xX1xX4bxXbxX3xX50xX7axXdxX3xXbe4xX63axX3xX3dxX3xXexX36xX3xXcxX1xXa1xX23xX1xX3xXbxX1xX124xX3xX6axX127xX3xX30xX1xX12bxX3xX6cxXdxX23xX1xX3xX4axX10bxX3xXexX48xX3xX4xX1xX3e5xX4xX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4xX1xXe9xX23xX22xX3xX4xX1xX10fxX3xX5xX2b8xX4xX3xX5xX1dexX4bxX23xX22xX3xX4xX281xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexXefxXfbxX23xX3xX4axXbfxX6xX3xX34xXa1xX23xX3xXcxX1xXa1xX23xX1xX3xXbxX1xX124xX3xX6axX127xX3xX30xX1xX12bxX3xX6cxXdxX23xX1xX80xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxXcxXefxX1dexX25dxX23xX22xX3xX1xX4bxXbxX3xX4xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX3xX1d8xX1xX281xX23xX22xX3xX7xX68cxX3xX9cxX2e7xX23xX22xX3xX1xX36xXexX3xX1xX10fxXa96xX4xX3xX4xX31xX23xX3xX34xX48xX3xX7xX27xX23xX22xX3xXexX1xXfbxX107xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xXexX1xX9b7xX3xXbxX1xX124xXdxX3xX1xX4bxXbxX3xX50xX7axXdxX3xXbe4xX63axX3xX3dxX3xXexX36xX3xXcxX69xX80xX6axX127xX3xX30xX1xX12bxX3xX6cxXdxX23xX1xX3xX4axX10bxX3xX4axXdxX71xX27xX3xXbxX1xX124xXdxX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4xX1xX10fxX3xX4axX124xXdxX3xXexX1dexX4bxX23xX22xX3xX1dexX27xX3xXexXdxXfbxX23xX3xX1d8xX1xX110xX4xX3xXexX1xX10xX10fxX3xX9fxX22xX1xXbfxX3xXb8xX27xX15xX36xXexX3xX7xX124xX3xX174xX2xX8axX9fxX179xX1exX30xX69xX3xX23xX22xXa1xX15xX3xX174xX7fxX8axX81xX174xX8axX174xX81xX174xX2xX3xX4xXe9xX6xX3xX30xX1xX12bxX23xX1xX3xXbxX1xXe9xX3xXexXefxXfbxX23xX3xX4axXbfxX6xX3xX34xXa1xX23xX66xX3xX4axX4f6xX107xX3xX34xX4f6xX10fxX3xX7xX68cxX3xX9cxX2e7xX23xX22xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX1xXdxX114xX27xX3xXb8xX27xX4f6xX80xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxX30xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX66xX3xX4axXbfxX6xX3xXbxX1xX1dexX1d2xX23xX22xX3xXexX48xX3xX4xX1xX3e5xX4xX3xXexXdxXfbxX107xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xXbxX1xX5axX23xX22xX3xX30xX5fxX60xX61xX62xX1exX2xX65xX3xXexXefxXfbxX23xX3xX4axXbfxX6xX3xX34xXa1xX23xX66xX3xX1xX10fxXa1xX23xX3xXexX1xXa1xX23xX1xX3xX4xX1xXdxX36xX23xX3xX9cxXbfxX4xX1xX3xXexXefxX10fxX23xX22xX3xXexX1xX25dxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX7xX7axX107xX3xX23xX1xX76xXexX66xX3xX4axX4f6xX107xX3xX34xX4f6xX10fxX3xX6xX23xX3xXexX10fxXa1xX23xX80xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10fxX9cxX15xXaxX2fxX62xX2b8xX3xX110xX23xX3xXcxXdxXfbxX107xX3xX4xX1xXe9xX23xX22xX3xX107xX63axX3xXefxX3bxX23xX22xX3xXb8xX27xX124xX4xX3xX22xXdxX6xX66xX3xXcxXdxXfbxX107xX3xX4xX1xXe9xX23xX22xX3xX107xX63axX3xXefxX3bxX23xX22xX3xX1d8xX1xX27xX3xX50xX2b8xX4xX66xX3xX4xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX66xX3xX4axXbfxX6xX3xXbxX1xX1dexX1d2xX23xX22xX3xXexXdxX36xXbxX3xX23xX1xX119xX23xX66xX3xX7xX68cxX3xX9cxX2e7xX23xX22xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX4xX1xXbfxX27xX3xXexXefxX110xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX114xX107xX3xXb8xX27xX4f6xX23xX3xX5xX1237xX66xX3xX7xX68cxX3xX9cxX2e7xX23xX22xX66xX3xX34xX110xX10fxX3xX4xX110xX10fxX3xXexX1xX10xX10fxX3xXexX842xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX127xX23xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX4axX1dexX4bxX4xX3xXbxX1xX44xX23xX3xX34xX48xX3xX21bxX34xX6xX10fxX3xX22xX127xX107xX3xX4xX110xX4xX3xX50xX51xX4xX3xX1cxXdxX23xX3xX4axXb3xX3xX4axXdxX71xX27xX3xXbxX1xX124xXdxX3xX22xXdxX3c1xX6xX3xX4xX110xX4xX3xX4axX1d2xX23xX3xX50xXbfxX66xX3xX4axXbfxX6xX3xXbxX1xX1dexX1d2xX23xX22xX21fxX2dxX3xXexX1xX2b8xX4xX3xX1xXdxX114xX23xX3xX34xX110xX10fxX3xX4xX110xX10fxX3xX1d8xX36xXexX3xXb8xX27xX4f6xX3xXexXdxXfbxX107xX3xX4xX1xXe9xX23xX22xX3xX50xX71xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3xXexX36xX3xX21bxX30xX2e7xX4xX3xX3dxX3xXexX36xX3xX9cxX2b8xX3xXbxX1xX5axX23xX22xX21fxX3xX50xXa1xX3xX4xX110xX4xX3xX60xXdxX114xX23xX3xX60xX114xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX9cxXbfxX4xX1xX3xXexX65fxX66xX3xX60xXdxX114xX23xX3xX69xX6xX7xXexX10xX27xXefxX3xXexX1xX10xX10fxX3xXbxX1xX44xX23xX3xX50xX2a8xX23xX22xX3xXb8xX27xX4f6xX23xX3xX5xX1237xX80xX80xX80xX0xX8axXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbe4xX10fxX27xXefxX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xX10fxX3xXcxX1xX110xXdxX3xX3axX9b7xX23xX1xX8axXbe4xX109xeb88xX17axXbe4xX0xX8axXbxX2f