Công an TP Hà Tĩnh lắng nghe góp ý từ các bạn trẻ trên địa bàn
(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Tĩnh còn cao; thực trạng thanh, thiếu niên nghiện “game”, nghiện ma túy có yếu tố phức tạp…
8fdexb8f4xf7b5xbed8xc135xbdb4xc429xf770xd6c7xX7xe995xcdaaxa0edxbf04xfb0axebfexX5xeee8xXaxc6adxc91cxe7c0x10fdcx11041xX3xX6xX15xX3xXcxb606xX3xd7bfx98bexX3xXcxcbaaxX15xX1xX3xX5x9342xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX16xfb54xXbxX3xac90xX3xXexed46xX3xX4xf476xX4xX3xc66dxe86exX15xX3xXexaa54xee94xX3xXexX42x10ec0xX15xX3x906cxc71axX6xX3xX3dxX1fxX15xX0xf524xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6xa405xXaxX12xXcxX1xb8a2xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xd850x9336xX6xab06xX3xXexd1d3xX15xX1xX3xX1xX77xX15xX1xX3xc824xXdxX3xXbxX1xX3exa7efxX3xXbxX1xX3axXbxX3xX5xX72xb8b1xXexX3xX6xX15xX3xXexd0acxX1fxX15xX3xX16xXdxX6xX96xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX4xa051xX15xX3xX4xX6xX96xf882xX3xXexX1xf8c8xX4xX3xXexX42xX3exX15xX16xX3xXexX1xX6xX15xX1xX74xX3xXexX1xXdxe2bfxX72xX3xX15xXdxX47xX15xX3xX15xX16xX1xXdxb33fxX15xX3x9a29xX16xX6xX86xX10xa2dfxX74xX3xX15xX16xX1xXdxXe7xX15xX3xX86xX6xX3xXexbf0fxaaffxX3xX4xX31xX3xXfexXdbxX72xX3xXexb628xX3xXbxX1xe3fcxX4xX3xXexX3exXbx9f4bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx916axX96xX64xXfexXaxX12xX0xXdxX86xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxb8a6xXdxX64xXexX1xdcf4xX3xcdcexX2xdb11xXbx9bd8xXc4xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX149xX3xdd7cxX2xbab5xXbxX14fxXc4xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX52xX52xXdx9557xX3dxX6xX96xX1xX6xXexXdxX15xX1xX16fxX80xX15xX52xX15xX10xX144xX7xX52xa8ccxX15cxX182xc5bfxX52xX2x9ed3xX14dxX64xX15axX2xX185xX14dxX15cxX15axX182xXexX14bxX2xd37bxX182xX5xX188x9f17xX195xX15axX64xX15axX2xX185xX182xX2xX14dxX2xXexX14dxX188xd5eexX2xX15axX5xX15cxX16fxdfcfxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX5xX27xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX16xX31xXbxX3xX34xX3xXexX37xX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exX15xX3xXexX42xX43xX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xXaxX3xX144xXdxX64xXexX1xX9xXaxX14bxX2xX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15axX2xX15cxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX96xX15xXaxX12xc4dbxXdxf05dxX15xX3xX4axX1fxX15xX3xX4axX108xXdxX3xXexX1xX96xX3exXdxX3xX4axdcacxX3xXexX1xX72xX3xX1xXfdxXexX3xX188xX15cxX15cxX3xX4axX96xX1fxX15xX3xX80xXdxX47xX15xX3xXexX1xX6xX86xX3xX16xXdxX6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX96xX64xXfexXaxX12xd8e9xX1x10078xX15xX16xX3xX80xc1bdxX15xX3xX4axdf11xX3xX4axX31xX3xX4ax9fd8xa4baxX4xX3xXexX1xX27xX15xX16xX3xXexX1xX27xX15xX3xXexX42xX6xX96xX3xX4ax9da4xXdxX3xXexX3exXdxX3xX64xXdxX22cxX15xX3xX4axX1fxX15xX3xXeaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1xX1fxX15xX1xX3xXbxX1xX108xX3xX5xX27xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX34xX3xde10xXdxXdbxX15xX3xX4axX96xX1fxX15xX3xX80xXdxX47xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX47xX15xXefxX3xX64xX96xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xXbxX1xX108xXdxX3xX1xX285xXbxX3xX80xdfb7xXdxX3xXcxX1xX1fxX15xX1xX3xX4axX96xX1fxX15xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xXexX299xX3xX4xX1xX10cxX4xX3xX80xX1fxX96xX3xX4xX1xXdxX27exX72xX3xX1a7xX52xX185xX74xX3xXexX1xX72xX3xX1xXfdxXexX3xX188xX15cxX15cxX3xX4axX96xX1fxX15xX3xX80xXdxX47xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX47xX15xX3xXexX3exXdxX3xX4xX3axX4xX3xX4x10f9fxX3xX7x11073xX3xX4axX96xX1fxX15xX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xX3xXexX1xX6xX86xX3xX16xXdxX6xX16fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX96xX64xXfexXaxX12xX0xXdxX86xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX144xXdxX64xXexX1xX149xX3xX14bxX2xX14dxXbxX14fxXc4xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX149xX3xX15axX2xX15cxXbxX14fxXc4xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX52xX52xXdxX16fxX3dxX6xX96xX1xX6xXexXdxX15xX1xX16fxX80xX15xX52xX15xX10xX144xX7xX52xX182xX15cxX182xX185xX52xX2xX188xX14dxX64xX15axX2xX185xX14dxX15cxX14dxX15cxXexX2xX185xX14dxX14bxX5xX2xX199xX195xX15axX64xX15axX2xX185xX182xX188xX182xX15axXexX185xX188xX14dxX195xX195xX5xX15cxX16fxX1adxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX5xX27xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX16xX31xXbxX3xX34xX3xXexX37xX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exX15xX3xXexX42xX43xX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xXaxX3xX144xXdxX64xXexX1xX9xXaxX14bxX2xX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15axX2xX15cxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX96xX15xXaxX12xa814xadc4xXdxX3xXexX42xX284xX35dxX15xX16xX3xX491xX492xXdxX3xXcxX299xX15xX16xX3xX1xX285xXbxX3xX199xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1xX1fxX15xX1xX3xXbxX1xX108xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX491xX96xX1fxX15xX3xXcxX1xXdbxX3xX13xX284xX69xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX80xX27exX3xXexX77xX15xX1xX3xX1xX77xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xX4axdb9axX86xX3xX3dxX4f5xX96xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX42xX8fxXexX3xXexXc8xX74xX3xX6xX15xX3xXexX96xX1fxX15xX3xX14fxX23exX3xX1xX492xXdxX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xX3xXexX1xX69xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX71xX72xX6xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX96xX64xXfexXaxX12xXcxX3exXdxX3xX64xXdxX22cxX15xX3xX4axX1fxX15xX74xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1xX1fxX15xX1xX3xXbxX1xX108xX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX4axX23exX3xX3dxX3axX96xX3xX4xX3axX96xX3xXexX77xX15xX1xX3xX1xX77xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xX4axX4f5xX86xX3xX3dxX4f5xX96xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX42xX8fxXexX3xXexXc8xX3xX80xX1fxX3xXbxX1xXbexX15xX16xX3xX4xX1xX108xX15xX16xX3xXexX492xXdxX3xXbxX1xX3exX86xX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xX16fxX3xX491xcadcxX15xX16xX3xXexX1xX69xXdxX74xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX4axXdbxX15xX3xXexX96xX1fxX15xX3xXexX1xb1bdxX3xX4axX96xX1fxX15xX3xX80xXdxX47xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX47xX15xX3xX80xX27exX3xX15xX1xX275xX15xX16xX3xX80xX27axX15xX3xX4axX27exX3xXeaxX15xX31xX15xX16xXefxX3xX1xXdxXe7xX15xX3xX15xX6xXfexX3xX15xX1xX284xX149xX3xXexX492xXdxX3xXbxX1xX3exX86xX3xXexa5c1xX15xX3xX64xc642xX15xX16xX3xX4axX10xX15xX74xX3xX5xX37xX6xX3xX4axX4f5xX96xX3xX71xX72xX6xX3xX86xX3exX15xX16xX3xX14fxX23exX3xX1xX492xXdxX74xX3xXexX492xXdxX3xXbxX1xX3exX86xX3xX86xX6xX3xXexXfdxXfexX74xX3xX4xX3axX4xX3xX5xX96xX3exXdxX3xX1xX77xX15xX1xX3xXexX492xXdxX3xXbxX1xX3exX86xX3xX4xX31xX3xX86xX10cxX4xX3xX4axX492xX3xX15xX16xX1xXdxX47xX86xX3xXexX42xc7d6xX15xX16xX3xX15xX16xX1fxXfexX3xX4xX1fxX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xXexb82cxX15xX16xX74xX3xX4axf3f1xX4xX3xX3dxXdxXe7xXexX3xX5xX1fxX3xXexX42xX96xX15xX16xX3xX4axX492xX3xXexX72xX299xXdxX3xXexX1xX6xX15xX1xX74xX3xXexX1xXdxXdbxX72xX3xX15xXdxX47xX15xX112xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX96xX64xXfexXaxX12xX0xXdxX86xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX144xXdxX64xXexX1xX149xX3xX14bxX2xX14dxXbxX14fxXc4xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX149xX3xX15axX2xX15cxXbxX14fxXc4xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX52xX52xXdxX16fxX3dxX6xX96xX1xX6xXexXdxX15xX1xX16fxX80xX15xX52xX15xX10xX144xX7xX52xX182xX15cxX182xX185xX52xX2xX188xX14dxX64xX15axX2xX185xX14dxX15cxX14dxX1a7xXexX14bxX188xX188xX182xX5xX14dxX199xX195xX15axX64xX15axX2xX185xX182xX195xX188xX182xXexX185xX2xX188xX182xX185xX5xX15cxX16fxX1adxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX5xX27xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX16xX31xXbxX3xX34xX3xXexX37xX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exX15xX3xXexX42xX43xX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xXaxX3xX144xXdxX64xXexX1xX9xXaxX14bxX2xX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15axX2xX15cxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX96xX15xXaxX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXexX199xX6xX5xXdxX16xX15xX149xX3xX1adxX72xX7xXexXdxbfd1xXfexXc4xXaxX12xX1cxX1xX31xX3xXcxX42xX284xX35dxX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX273xX16xX72xXfexX22cxX15xX3xX491xX14xX15xX16xX3xX1exX284xX15xX16xX3xX86xX96xX15xX16xX3xX86xX72xX108xX15xX3xX64xXdxX22cxX15xX3xX4axX1fxX15xX3xX7xc519xX3xX4axX284xX285xX4xX3xX5xX27xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX4xX3axX4xX3xX34xX3xX2c8xXdxXdbxX15xX3xXexX1xd0dcxX15xX16xX3xXexX1xX27xX15xX16xX74xX3xX4xX35dxXdxX3xX86xX35dxX3xX80xX27exX3xXexX77xX15xX1xX3xX1xX77xX15xX1xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX42xX8fxXexX3xXexXc8xX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xX3xXexX1xX1fxX15xX1xX3xXbxX1xX108xX74xX3xX15xX1xX275xX15xX16xX3xX4axX31xX15xX16xX3xX16xX31xXbxX3xX4xfb69xX6xX3xX4axX96xX1fxX15xX3xX80xXdxX47xX15xX3xXexX1xX1fxX15xX1xX3xX15xXdxX47xX15xX3xX4axX5d0xX15xX16xX3xX1xX1fxX15xX1xX3xX80xX303xXdxX3xX5xXc8xX4xX3xX5xX284xX285xX15xX16xX3xXexX42xX96xX15xX16xX3xX80xXdxXe7xX4xX3xX16xXdxX275xX3xX16xX77xX15xX3xXexX42xX8fxXexX3xXexXc8xX74xX3xX6xX15xX3xXexX96xX1fxX15xX3xX14fxX23exX3xX1xX492xXdxX16fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX96xX64xXfexXaxX12x9916xX303xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xd384xX15xX3xXexX1xX86fxX15xX16xX3xXexX1xX27xX15xX74xX3xX4xX35dxXdxX3xX86xX35dxX74xX3xX4xX3axX4xX3xX4axX96xX1fxX15xX3xX80xXdxX47xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX47xX15xX3xX4axX23exX3xX15xX47xX72xX3xX42xX6xX3xX15xX1xX275xX15xX16xX3xX80xX27axX15xX3xX4axX27exX3xX4xXbexX15xX3xXexX5d0xX15xX3xX4axX696xX15xX16xX3xXexX3exXdxX3xX4xX35axX3xX7xX35dxX74xX3xX4axX27exX3xX14fxX72xX27axXexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1xX1fxX15xX1xX3xXbxX1xX108xX3xX4xX31xX3xX4xX3axX4xX3xX16xXdxX4f5xXdxX3xXbxX1xX3axXbxX3xX4axX5efxX3xXexX6a9xX15xX16xX3xX4xX284xX69xX15xX16xX3xX71xX72xX4f5xX15xX3xX5xX34xX74xX3xXexX42xX27axX15xX3xX3axXbxX3xX4xX3axX4xX3xX5xX96xX3exXdxX3xXexX492xXdxX3xXbxX1xX3exX86xX3xX4axX6xX15xX16xX3xX4xX31xX3xX14fxX72xX3xX1xX284xX303xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xXexX6a9xX15xX16xX16fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX96xX64xXfexXaxX12xX0xXdxX86xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX144xXdxX64xXexX1xX149xX3xX14bxX2xX14dxXbxX14fxXc4xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX149xX3xX15axX2xX15cxXbxX14fxXc4xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX52xX52xXdxX16fxX3dxX6xX96xX1xX6xXexXdxX15xX1xX16fxX80xX15xX52xX15xX10xX144xX7xX52xX182xX15cxX182xX185xX52xX2xX188xX14dxX64xX15axX2xX185xX14dxX2xX15cxX195xXexX195xX182xX185xX15cxX5xX14bxX199xX195xX15axX64xX15axX2xX185xX188xX15cxX188xX14dxXexX185xX2xX1a7xX2xX14dxX5xX15cxX16fxX1adxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX5xX27xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX16xX31xXbxX3xX34xX3xXexX37xX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exX15xX3xXexX42xX43xX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xXaxX3xX144xXdxX64xXexX1xX9xXaxX14bxX2xX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15axX2xX15cxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX96xX15xXaxX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXexX199xX6xX5xXdxX16xX15xX149xX3xX1adxX72xX7xXexXdxX809xXfexXc4xXaxX12xX122xX635xX3xXexX1xX284xX3xX491xX96xX1fxX15xX3xXbxX1xX284xX69xX15xX16xX3xX122xX27xX4xX3xX1exX1fxX3xb228xX47xX3xXcxX1xX4bxX3xX1exX4f5xXdxX3xf0a9xXdbxX15xX3xX4axX27exX3xX14fxX72xX27axXexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1xX1fxX15xX1xX3xXbxX1xX108xX3xX4xX941xX15xX3xX4xX31xX3xX16xXdxX4f5xXdxX3xXbxX1xX3axXbxX3xX86xX3exX15xX1xX3xXexX6xXfexX3xX1xX35axX15xX3xXexX42xX96xX15xX16xX3xX80xXdxXe7xX4xX3xX14fxa08cxX3xX5xX34xX3xX80xXdxX3xXbxX1xX3exX86xX3xX1xX96xX3exXexX3xX4axX492xX15xX16xX3xX2c8xXdxX15xX1xX3xX64xX96xX6xX15xX1xX3xX5xX27axX15xX3xX4xX1xXdxXdbxX86xX3xX80x100d6xX6xX3xX1x10606xX16fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX96xX64xXfexXaxX12xX273xX1xX275xX15xX16xX3xX80xX27axX15xX3xX4axX27exX3xX4xX1xX8c6xX3xXfexXdbxX72xX3xX15xX1xX284xX149xX3xXexX77xX15xX1xX3xXexX42xX3exX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxXe7xX15xX3xXeaxX16xX6xX86xX10xXefxX3xX4xX8c6xX6xX3xX16xXdxX303xXdxX3xXexX42xX43xX3xX80xX1fxX3xX80xXdxXe7xX4xX3xX86xX492xXexX3xX7xX108xX3xX4xX35axX3xX7xX35dxX3xX2c8xXdxX15xX1xX3xX64xX96xX6xX15xX1xX3xX5xX96xX3exXdxX3xX1xX77xX15xX1xX3xXeaxX16xX6xX86xX10xXefxX74xX3xXdxX15xXexX10xX42xX15xX10xXexX3xX1xX96xX3exXexX3xX4axX492xX15xX16xX3xX71xX72xX3axX3xX16xXdxX69xX3xX71xX72xXfexX3xX4axX4bxX15xX1xX3xX4axX6xX15xX16xX3xX5xX1fxX86xX3xX4f5xX15xX1xX3xX1xX284xX35dxX15xX16xX3xX4axXdbxX15xX3xX4axX69xXdxX3xX7xX108xX15xX16xX3xX4xX8c6xX6xX3xX273xX1x102f0xX15xX3xX64xXcbbxX15xX74xX3xXexXdxX27exX86xX3xbc0exX15xX3xX15xX1xXdxX27exX72xX3xX15xX16xX72xXfexX3xX4xX35axX3xX80xX27exX3xX86xX27axXexX3xXexX42xX8fxXexX3xXexXc8xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX4xX35axX3xX7xX35dxXc4xX3xX80xX27axX15xX3xX4axX27exX3xX80xX27exX3xXexX635xX15xX3xX64xX639xX15xX16xX3xX4axX10xX15xX3xX4axX6xX15xX16xX3xXeaxX5xX14xXdxX3xX2c8xf1b8xX96xXefxX3xX86xX492xXexX3xX3dxX492xX3xXbxX1xX8fxX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX47xX15xX3xXeaxX80xX284xX303xX15xX16xXefxX3xX80xX1fxX96xX3xX80xX6xXfexX3xX80xX108xX15xX3xX5xX23exXdxX3xX7xX72xX27axXexX3xX4xX6xX96xXc4xX3xXexX77xX15xX1xX3xXexX42xX3exX15xX16xX3xXexX1xX6xX15xX1xX74xX3xXexX1xXdxXdbxX72xX3xX15xXdxX47xX15xX3xX80xXdxX3xXbxX1xX3exX86xX3xXbxX1xX3axXbxX3xX5xX72xX8fxXexX3xX80xX27exX3xX6xX15xX3xXexX96xX1fxX15xX3xX16xXdxX6xX96xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX80xd043xX15xX3xX4xXbexX15xX3xX4xX6xX96xX112xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX96xX64xXfexXaxX12xX0xXdxX86xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX144xXdxX64xXexX1xX149xX3xX14bxX2xX14dxXbxX14fxXc4xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX149xX3xX15axX2xX15cxXbxX14fxXc4xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX52xX52xXdxX16fxX3dxX6xX96xX1xX6xXexXdxX15xX1xX16fxX80xX15xX52xX15xX10xX144xX7xX52xX182xX15cxX182xX185xX52xX2xX188xX14dxX64xX15axX2xX185xX14dxX2xX2xX14bxXexX188xX15axX2xX2xX5xX15axX199xX195xX15axX64xX15axX2xX185xX188xX182xX188xX188xXexX14bxX195xX15axX185xX14dxX5xX15cxX16fxX1adxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX5xX27xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX16xX31xXbxX3xX34xX3xXexX37xX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exX15xX3xXexX42xX43xX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xXaxX3xX144xXdxX64xXexX1xX9xXaxX14bxX2xX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15axX2xX15cxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX96xX15xXaxX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXexX199xX6xX5xXdxX16xX15xX149xX3xX1adxX72xX7xXexXdxX809xXfexXc4xXaxX12xX1cxX1xX31xX3xX122xX635xX3xXexX1xX284xX3xX491xX96xX1fxX15xX3xX14fxX23exX3xXcxX1xX3exX4xX1xX3xXcxX42xX72xX15xX16xX3xX273xX16xX72xXfexX22cxX15xX3xbd08xXdxX15xX1xX3xX491xX10cxX4xX149xX3xX0xX10xX86xX12xX1exXdxXe7xX15xX3xX15xX6xXfexX74xX3xXexX77xX15xX1xX3xXexX42xX3exX15xX16xX3xX1xX696xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX80xXdxX3xXbxX1xX3exX86xX3xXbxX1xX3axXbxX3xX5xX72xX8fxXexX3xX6xX15xX3xXexX96xX1fxX15xX3xX16xXdxX6xX96xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX80xXd9cxX15xX3xXbxX1xX299xX3xX3dxXdxXdbxX15xX3xX15xX1xX284xX149xX3xX4axXdxX3xX14fxX10xX3xX86xX3axXfexX3xX4axXdxXe7xX15xX3xX2c8xX1xX14xX15xX16xX3xX4axX492xXdxX3xX86xe48dxX3xX3dxX4f5xX96xX3xX1xXdxX5efxX86xX74xX3xX4xX1xX35dxX3xX71xX72xX3axX3xX15xX16xX284xX69xXdxX3xX71xX72xXfexX3xX4axX4bxX15xX1xX74xX3xX4axXdxX3xX14fxX10xX3xX86xX3axXfexX3xX4axXdbxX15xX3xXexX42xX284xX69xX15xX16xX3xX2c8xX1xXdxX3xX4xX1xX284xX6xX3xX4axX8c6xX3xXexX72xX299xXdxX16fxX16fxX16fxX0xX52xX10xX86xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX96xX64xXfexXaxX12xXcxX42xX96xX15xX16xX3xX2xX3xX3dxX72xX299xXdxX74xX3xX64xXdxX22cxX15xX3xX4axX1fxX15xX3xX4axX23exX3xXexXdxXdbxXbxX3xXexX1xX72xX3xX2xX2xX3xX34xX3xX2c8xXdxXdbxX15xX16fxX3xXcxX1xX10xX96xX3xX4axX31xX74xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX4xXf7exX15xX16xX3xX5xX941xX15xX3xX5xX284xX285xXexX3xXexX42xX4f5xX3xX5xX69xXdxX74xX3xX16xXdxX4f5xXdxX3xX4axX3axXbxX74xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX4axXdbxX15xX3xX4xX3axX4xX3xX4axX96xX1fxX15xX3xX80xXdxX47xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX47xX15xX3xX80xX27exX3xX15xX1xX275xX15xX16xX3xX80xX27axX15xX3xX4axX27exX3xX4axX6xX15xX16xX3xX71xX72xX6xX15xX3xXexXcbbxX86xX16fxX3xX491xX5d0xX15xX16xX3xXexX1xX69xX3xXexXdxXdbxXbxX3xXexX1xX72xX3xX34xX3xX2c8xXdxXdbxX15xX3xX4axX5efxX3xX4xX1xX27axX15xX3xX4xX1xXbe4xX15xX1xX3xXexX284xX3xXexX1xXdbxX74xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX96xX15xX16xX74xX3xX80xX6a9xX15xX3xX1xX31xX6xX3xX10cxX15xX16xX3xX14fxXbb7xX3xX4xX8c6xX6xX3xX4xX3axX15xX3xX3dxX492xX74xX3xX4xX1xXdxXdbxX15xX3xX7x9b27xX3xXexX42xX96xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xX4axX4f5xX86xX3xX3dxX4f5xX96xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX42xX8fxXexX3xXexXc8xX74xX3xX6xX15xX3xXexX96xX1fxX15xX3xX14fxX23exX3xX1xX492xXdxX3xX80xX1fxX3xXbxX1xX96xX15xX16xX3xXexX42xX1fxX96xX3xX3dxX4f5xX96xX3xX80xXe7xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX299xX3xX71xX72xX108xX4xX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xX3xXexX1xX1fxX15xX1xX3xXbxX1xX108xX16fxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX96xX64xXfexXaxX12xX0xXdxX86xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxX144xXdxX64xXexX1xX149xX3xX14bxX2xX14dxXbxX14fxXc4xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX149xX3xX15axX2xX15cxXbxX14fxXc4xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX52xX52xXdxX16fxX3dxX6xX96xX1xX6xXexXdxX15xX1xX16fxX80xX15xX52xX15xX10xX144xX7xX52xX182xX15cxX182xX185xX52xX2xX188xX14dxX64xX15axX2xX185xX14dxX15axX15cxX2xXexX182xX182xX14bxX15cxX15axX5xX15cxX16fxX1adxXbxX16xcfccxX42xX9xX195xX15axX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX5xX27xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX16xX31xXbxX3xX34xX3xXexX37xX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exX15xX3xXexX42xX43xX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xXaxX3xX144xXdxX64xXexX1xX9xXaxX14bxX2xX14dxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15axX2xX15cxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX96xX15xXaxX3xX7xXexXfexX5xX10xX9xXaxXexX10xX14fxXexX199xX6xX5xXdxX16xX15xX149xX3xX1adxX72xX7xXexXdxX809xXfexXc4xXaxX12xX122xX635xX3xXexX1xX284xX3xX491xX96xX1fxX15xX3xXbxX1xX284xX69xX15xX16xX3xXcxX1xX3exX4xX1xX3xXb64xXdxX15xX1xX3xX199xX3xX273xX16xX72xXfexX22cxX15xX3xX1cxX1xXdxX3xX491xXbe4xX15xX1xX3xX3dxX1fxXfexX3xXexaeecxX3xX15xX1xX275xX15xX16xX3xX5xX96xX3xX5xX27xX15xX16xX74xX3xX3axXdxX3xX15xX16xX3exXdxX3xX80xX77xX3xXexX77xX15xX1xX3xXexX42xX3exX15xX16xX3xXeaxXexX42xX43xX3xX1xX31xX6xXefxX3xX4axX492xX3xXexX72xX299xXdxX3xX80xXdxX3xXbxX1xX3exX86xX3xXbxX1xX3axXbxX3xX5xX72xX8fxXexX3xXexX42xX96xX15xX16xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX199xX3xXexX1xXdxXdbxX72xX3xX15xXdxX47xX15xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX96xX64xXfexXaxX12xX491xXcbbxXfexX3xX4xXf7exX15xX16xX3xX5xX1fxX3xX15xX492xXdxX3xX64xX72xX15xX16xX3xXexX42xX96xX15xX16xX3xX4xX1xX72xd056xXdxX3xX1xX96xX3exXexX3xX4axX492xX15xX16xX3xX2c8x9d14xX3xX15xXdxXe7xX86xX3xX185xX14dxX3xX15xX6a9xX86xX3xX15xX16xX1fxXfexX3xXexX42xX72xXfexX27exX15xX3xXexX1xX108xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX273xX1xXcbbxX15xX3xX64xXcbbxX15xX3xX936xXdxXe7xXexX3xX273xX6xX86xX3xX80xX1fxX3xX2xX14dxX3xX15xX6a9xX86xX3xX15xX16xX1fxXfexX3xX1xX492xXdxX3xXcxX96xX1fxX15xX3xX64xXcbbxX15xX3xX3dxX4f5xX96xX3xX80xXe7xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXcxX299xX3xX71xX72xX108xX4xX16fxX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX42xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX42xX96xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX47xX15xX3xX71xX72xX6xX15xX149xX0xX52xX7xXexX42xX96xX15xX16xX12xX0xX72xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX199xXexX1xX72xX86xX3dxX199xX6xX15xX64xX199xX7xX6xXbxX96xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xXbxX1xX3axXexX3xX4axX492xX15xX16xX3xX4xX72xX492xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX77xX86xX3xX1xXdxX5efxX72xX3xX185xX14dxX3xX15xX6a9xX86xX3xX15xX16xX1fxXfexX3xXexX42xX72xXfexX27exX15xX3xXexX1xX108xX15xX16xX3xX13xe4c2xX273xX22axX3xX936xXdxXe7xXexX3xX273xX6xX86xXaxX3xX1xX42xX10xX809xX9xXaxX52xX5xX72xX4xX199xX5xX72xX96xX15xX16xX199xX80xX72xX199xXexX42xX6xX15xX16xX52xX1xX6xX199xXexXdxX15xX1xX199xXbxX1xX6xXexX199xX64xX96xX15xX16xX199xX4xX72xX96xX4xX199xXexX1xXdxX199xXexXdxX86xX199xX1xXdxX10xX72xX199xX185xX14dxX199xX15xX6xX86xX199xX15xX16xX6xXfexX199xXexX42xX72xXfexX10xX15xX199xXexX1xX96xX15xX16xX199xX4xX6xX15xX64xX199xX80xXdxX10xXexX199xX15xX6xX86xX52xX2xX1a7xX182xX1a7xX15cxX14dxX16fxX1xXexX86xXaxX12xX0xXdxX86xX16xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX52xX86xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX182xX15cxX52xX15xX10xX144xX7xX52xX182xX15cxX182xX2xX52xX2xX15axX15axX64xX15axX2xX185xX188xX185xX188xX1a7xXexX185xX14dxX195xX14dxX188xX5xX15cxX16fxX1adxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX5xX27xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX16xX31xXbxX3xX34xX3xXexX37xX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exX15xX3xXexX42xX43xX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX80xX12xX0xX7xXexX42xX96xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xXbxX1xX3axXexX3xX4axX492xX15xX16xX3xX4xX72xX492xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX77xX86xX3xX1xXdxX5efxX72xX3xX185xX14dxX3xX15xX6a9xX86xX3xX15xX16xX1fxXfexX3xXexX42xX72xXfexX27exX15xX3xXexX1xX108xX15xX16xX3xX13xX147axX273xX22axX3xX936xXdxXe7xXexX3xX273xX6xX86xXaxX3xX1xX42xX10xX809xX9xXaxX52xX5xX72xX4xX199xX5xX72xX96xX15xX16xX199xX80xX72xX199xXexX42xX6xX15xX16xX52xX1xX6xX199xXexXdxX15xX1xX199xXbxX1xX6xXexX199xX64xX96xX15xX16xX199xX4xX72xX96xX4xX199xXexX1xXdxX199xXexXdxX86xX199xX1xXdxX10xX72xX199xX185xX14dxX199xX15xX6xX86xX199xX15xX16xX6xXfexX199xXexX42xX72xXfexX10xX15xX199xXexX1xX96xX15xX16xX199xX4xX6xX15xX64xX199xX80xXdxX10xXexX199xX15xX6xX86xX52xX2xX1a7xX182xX1a7xX15cxX14dxX16fxX1xXexX86xXaxX12xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xXbxX1xX3axXexX3xX4axX492xX15xX16xX3xX4xX72xX492xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX77xX86xX3xX1xXdxX5efxX72xX3xX185xX14dxX3xX15xX6a9xX86xX3xX15xX16xX1fxXfexX3xXexX42xX72xXfexX27exX15xX3xXexX1xX108xX15xX16xX3xX13xX147axX273xX22axX3xX936xXdxXe7xXexX3xX273xX6xX86xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX42xX96xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX13xX72xX492xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX77xX86xX3xX1xXdxX5efxX72xX3xX185xX14dxX3xX15xX6a9xX86xX3xX15xX16xX1fxXfexX3xXexX42xX72xXfexX27exX15xX3xXexX1xX108xX15xX16xX3xX13xX147axX273xX22axX3xX936xXdxXe7xXexX3xX273xX6xX86xX3xX80xX1fxX3xX2xX14dxX3xX15xX6a9xX86xX3xX15xX16xX1fxXfexX3xX1xX492xXdxX3xXcxX96xX1fxX15xX3xX64xXcbbxX15xX3xX3dxX4f5xX96xX3xX80xXe7xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXcxX299xX3xX71xX72xX108xX4xX3xX4axX284xX285xX4xX3xXbxX1xX3axXexX3xX4axX492xX15xX16xX3xXexX42xX96xX15xX16xX3xXexX96xX1fxX15xX3xXexXbe4xX15xX1xX74xX3xX1xX3exX15xX3xX4xX72xX108xXdxX3xXexX1xX72xX3xX3dxX1fxXdxX3xXexX1xXdxX3xX35dxX3xX4xX27axXbxX3xXexXbe4xX15xX1xX3xX80xX1fxX96xX3xX15xX16xX1fxXfexX3xX2xX15cxX52xX185xX16fxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX80xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf01xX14xX3xX1xX77xX15xX1xX3xX2c8xXdxX15xX1xX3xXexXdbxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX47xX15xX3xXexX1xX72xX3xX15xX1xX8fxXbxX3xX188xX15cxX15cxX3xXexX42xXdxXe7xX72xX3xX4axX5d0xX15xX16xX52xX15xX6a9xX86xX3xX35dxX3xX273xX16xX1xXdxX3xc409xX72xXcbbxX15xXaxX3xX1xX42xX10xX809xX9xXaxX52xX15xX96xX15xX16xX199xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX52xX86xX96xX199xX1xXdxX15xX1xX199xX2c8xXdxX15xX1xX199xXexX10xX199xXexX1xX6xX15xX1xX199xX15xXdxX10xX15xX199xXexX1xX72xX199xX15xX1xX6xXbxX199xX188xX15cxX15cxX199xXexX42xXdxX10xX72xX199xX64xX96xX15xX16xX199xX15xX6xX86xX199xX96xX199xX15xX16xX1xXdxX199xX14fxX72xX6xX15xX52xX2xX1a7xX182xX182xX185xX195xX16fxX1xXexX86xXaxX12xX0xXdxX86xX16xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX52xX86xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX182xX15cxX52xX15xX10xX144xX7xX52xX182xX15cxX2xX1a7xX52xX2xX2xX15cxX64xX15cxX2xX15axX188xX185xX188xX1a7xXexX188xX188xX14dxX188xX5xX1a7xX199xX1a7xX182xX64xX15cxX2xX2xX188xX14bxX2xX14bxXexX1a7xX14bxX14bxX14bxX182xX5xX15cxX16fxX1adxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX5xX27xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX16xX31xXbxX3xX34xX3xXexX37xX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exX15xX3xXexX42xX43xX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX80xX12xX0xX7xXexX42xX96xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf01xX14xX3xX1xX77xX15xX1xX3xX2c8xXdxX15xX1xX3xXexXdbxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX47xX15xX3xXexX1xX72xX3xX15xX1xX8fxXbxX3xX188xX15cxX15cxX3xXexX42xXdxXe7xX72xX3xX4axX5d0xX15xX16xX52xX15xX6a9xX86xX3xX35dxX3xX273xX16xX1xXdxX3xX17ccxX72xXcbbxX15xXaxX3xX1xX42xX10xX809xX9xXaxX52xX15xX96xX15xX16xX199xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX52xX86xX96xX199xX1xXdxX15xX1xX199xX2c8xXdxX15xX1xX199xXexX10xX199xXexX1xX6xX15xX1xX199xX15xXdxX10xX15xX199xXexX1xX72xX199xX15xX1xX6xXbxX199xX188xX15cxX15cxX199xXexX42xXdxX10xX72xX199xX64xX96xX15xX16xX199xX15xX6xX86xX199xX96xX199xX15xX16xX1xXdxX199xX14fxX72xX6xX15xX52xX2xX1a7xX182xX182xX185xX195xX16fxX1xXexX86xXaxX12xXf01xX14xX3xX1xX77xX15xX1xX3xX2c8xXdxX15xX1xX3xXexXdbxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX47xX15xX3xXexX1xX72xX3xX15xX1xX8fxXbxX3xX188xX15cxX15cxX3xXexX42xXdxXe7xX72xX3xX4axX5d0xX15xX16xX52xX15xX6a9xX86xX3xX35dxX3xX273xX16xX1xXdxX3xX17ccxX72xXcbbxX15xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX42xX96xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX1exX72xXfexXe7xX15xX3xX4axX96xX1fxX15xX3xX273xX16xX1xXdxX3xX17ccxX72xXcbbxX15xX3xb0c2xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xa508xX3xX80xX37xX6xX3xXexX299xX3xX4xX1xX10cxX4xX3xX42xX6xX3xX86xX27xXexX3xX86xX14xX3xX1xX77xX15xX1xX3xX2c8xXdxX15xX1xX3xXexXdbxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX47xX15xX3xX64xX96xX3xX6xX15xX1xX3xXcxX42xX941xX15xX3xX936xX6a9xX15xX3x10f18xX1xX96xX3axXdxX3xX19fax9dfaxX273xX3xX2xX1a7xX1a7xX15cxX74xX3xXexX42xXfdxX3xXexX3exXdxX3xXexX299xX3xX64xXcbbxX15xX3xXbxX1xX108xX3xX2xX15cxX74xX3xXexX1xX4bxX3xXexX42xX27axX15xX3xX17ccxX72xXcbbxX15xX3xX147axX15xX1a02xX3xX5xX1fxX86xX3xX4xX1xX8c6xX16fxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX80xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX491xX10cxX4xX3xXcxX1xX696xX3xX5xX27xXbxX3xX4axX6afxXexX3xX1a7xX15cxX15cxX3xXbxX6xX15xX96xX3xXexX72xXfexX47xX15xX3xXexX42xX72xXfexX27exX15xX74xX3xXexXdxXdbxXbxX3xX15xX1xX8fxX15xX3xXexXdxX15xX3xX3dxX3axX96xX3xXexX492xXdxX3xXbxX1xX3exX86xXaxX3xX1xX42xX10xX809xX9xXaxX52xXbxX1xX6xXbxX199xX5xX72xX6xXexX199xX64xX96xXdxX199xX7xX96xX15xX16xX52xX64xX72xX4xX199xXexX1xX96xX199xX5xX6xXbxX199xX64xX6xXexX199xX1a7xX15cxX15cxX199xXbxX6xX15xX96xX199xXexX72xXfexX10xX15xX199xXexX42xX72xXfexX10xX15xX199xXexXdxX10xXbxX199xX15xX1xX6xX15xX199xXexXdxX15xX199xX3dxX6xX96xX199xXexX96xXdxX199xXbxX1xX6xX86xX52xX2xX1a7xX2xX14bxX185xX15axX16fxX1xXexX86xXaxX12xX0xXdxX86xX16xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX52xX86xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX182xX15cxX52xX15xX10xX144xX7xX52xX182xX15cxX2xX195xX52xX195xX15cxX64xX188xX2xX185xX182xX2xX182xX2xXexX14dxX1a7xX185xX195xX2xX5xX15cxX16fxX1adxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXcxX1cxX3xX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX3xX5xX27xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX10xX3xX16xX31xXbxX3xX34xX3xXexX37xX3xX4xX3axX4xX3xX3dxX3exX15xX3xXexX42xX43xX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX80xX12xX0xX7xXexX42xX96xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX491xX10cxX4xX3xXcxX1xX696xX3xX5xX27xXbxX3xX4axX6afxXexX3xX1a7xX15cxX15cxX3xXbxX6xX15xX96xX3xXexX72xXfexX47xX15xX3xXexX42xX72xXfexX27exX15xX74xX3xXexXdxXdbxXbxX3xX15xX1xX8fxX15xX3xXexXdxX15xX3xX3dxX3axX96xX3xXexX492xXdxX3xXbxX1xX3exX86xXaxX3xX1xX42xX10xX809xX9xXaxX52xXbxX1xX6xXbxX199xX5xX72xX6xXexX199xX64xX96xXdxX199xX7xX96xX15xX16xX52xX64xX72xX4xX199xXexX1xX96xX199xX5xX6xXbxX199xX64xX6xXexX199xX1a7xX15cxX15cxX199xXbxX6xX15xX96xX199xXexX72xXfexX10xX15xX199xXexX42xX72xXfexX10xX15xX199xXexXdxX10xXbxX199xX15xX1xX6xX15xX199xXexXdxX15xX199xX3dxX6xX96xX199xXexX96xXdxX199xXbxX1xX6xX86xX52xX2xX1a7xX2xX14bxX185xX15axX16fxX1xXexX86xXaxX12xX491xX10cxX4xX3xXcxX1xX696xX3xX5xX27xXbxX3xX4axX6afxXexX3xX1a7xX15cxX15cxX3xXbxX6xX15xX96xX3xXexX72xXfexX47xX15xX3xXexX42xX72xXfexX27exX15xX74xX3xXexXdxXdbxXbxX3xX15xX1xX8fxX15xX3xXexXdxX15xX3xX3dxX3axX96xX3xXexX492xXdxX3xXbxX1xX3exX86xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX42xX96xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX72xXfexXe7xX15xX3xX491xX10cxX4xX3xXcxX1xX696xX3xX19faxX1exX1fxX3xXcxX22xX15xX1xX1a02xX3xXbxX1xX108xXdxX3xX1xX285xXbxX3xX80xX303xXdxX3xX936xXdxX15xX6xXbxX1xX96xX15xX10xX3xX80xX37xX6xX3xXexX42xXdxX5efxX15xX3xX2c8xX1xX6xXdxX3xX5xX27xXbxX3xX4axX6afxXexX3xX1a7xX15cxX15cxX3xXbxX6xX15xX96xX3xXexX72xXfexX47xX15xX3xXexX42xX72xXfexX27exX15xX3xXbxX1xXbexX15xX16xX3xX4xX1xX108xX15xX16xX3xXexX492xXdxX3xXbxX1xX3exX86xX3xX80xX1fxX3xX3dxX4f5xX15xX16xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xX80xX27exX3xX4axX284xX69xX15xX16xX3xX64xXcbbxXfexX3xX15xX31xX15xX16xX3xXexXdxXdbxXbxX3xX15xX1xX8fxX15xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXexX492xXdxX3xXbxX1xX3exX86xX3xXexX42xX47xX15xX3xX4axX4bxX6xX3xX3dxX1fxX15xX16fxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX80xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX72xX5xX12xX0xX64xXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX42xXaxX12xX0xX52xX64xXdxX80xX12xX0xX52xX64xXdxX80xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147axX72xXexX1xX96xX42xXaxX12xX273xX16xX72xXfexX22cxX15xX3xa1e0xX6xX15xX1xX0xX52xXbxX12
Nguyễn Oanh