Thăm nhà máy chế tạo trực thăng của Anh hùng lao động Nga
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng nhà máy đã xuất xưởng khoảng 8.500 máy bay và trực thăng các loại.
d486xe3eex12563xff72xfb0dx12172xed1cxfa8bx14abdxX7x122c0xe257xfff0xf628x15552x117a5xX5x13189xXax11b8dxXcxX1x16232xda58xX3x14245xX1xfa75xX3xX16x12e4exefa7xX3xX4xX1xfe2exX3xXex16072x1087dxX3xXex14629x1287dxX4xX3xXexX1xX15xX18x140a3xX3xX4xf668xX6xX3x100dexX18xX1xX3xX1xed5axX18xX31xX3xX5xX6xX26xX3x152c6x136adxX18xX31xX3x1312axX31xX6xX0xf4dexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe657xX10xX6xd7c8xXaxX12xXcx159eaxX18xX1xX3xX44xX22xX18xX3xXexX1x114f1xXdxX3xX44xXdx10eb9xX16xX3xX1xXdx13158xX18xX3xXexX25xXdx135f6xX3xXex10c32xX18xX31xX3xX4xX45xX18xX31xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX44xefffxX3x152b5x1367ax1221axXexX3xX94x1426fx116efxX18xX31xX3x12a27xX1xX26x15dc1xX18xX31xX3x11ad7x12d1exf7dax146ffxXa9xX3xX16xX1dxX1exX3x1520axX6xX1exX3x118f6xX1axX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX26xX25xXdxXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12476xX26xX5fxX1exXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1127fxX10xX18xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxf7e6xXdxX5fxXexX1x137e9xX3xdc66xX2xXa8xXbxX94x11ab3xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX101xX3xfda6xXa9x1127axXbxX94xX108xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXa7xXb0xX6xX26xX1xX6xXexXdxX18xX1xXa7xXb4xX18xX4dxX18xX10xXfcxX7xX4dx145fbxXa9x15a6bx11ca6xX4dxX2xXa9xXa6xX5fxX135xX135xX135xX2xX135xX135xX138xXexX103xXa9xX138xX112xX5xX2x111b3xX18xX2xXa7x10768xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX34xX6xX3xX37xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX31xX3xX5xX6xX26xX3xX44xX45xX18xX31xX3xX49xX31xX6xXaxX3xXfcxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX103xX2xXa8xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX112xXa9xX114xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxX26xX18xXaxX12xXcxX1dxX4xX3xX31xXdxXa2xX3xX4xX1x1616axXbxX3xX4xX1xX95xX18xX31xX3xXb4x10957xXdxX3xX37xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX31xX3xX5xX6xX26xX3xX44xX45xX18xX31xX3xX49xX31xX6xX7dxX3x14f8cxXdxX1dxX16xX3xX44xf6c2xX4xX3xX44xXdx14222xX95xX3xX1xX1axX18xX1xX3xX49xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX5cxX1axX18xX31xX3xX9fxX1xe0b8xX18xX31xX3x10dd5xX5xX6xX18xX14cxX21cxX5fxX10xX7dxX3xX218xX18xX31xX3xf576xX10xX26xX18xXdxX5fxX3xXdaxX10xX5xX1exX9fxX1xXa7xX3x141c8xX18xX1xX101xX3xXcxX29x110bdxX18xX3xX5cxXdxX22xX95xXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xXcxX80xX18xX31xX3xX4xX218xX18xX31xX3xXexX1exX3x1571bxXcxX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX49xX31xX6xde11xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX95xX45xX4xX3xXex11045xXbxX3xX44xX26xX1axX18xX3xX18xX1xX1axX3xX18xX9axX1dcxX4xX3x10b5dxX26xX7xXexX10xX4xX3xX4x11cd8xX3xX137xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX1xX63xX18xX1xX3xX9bxX3xd96fxX6x15990xX6xX18xX3xX14cxX3xXexX1xX34xX3xXbxX1xX34xX3xX4xX34xX6xX3xXedxX45xX18xX31xX3xX1x15ff7xX6xX3xXcxX6xXexX6xX29xX7xXexX6xX18xX108xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xXbxX1xX1fcxX3xX298xX26xX7xXexX26xXb4xX14cxX26xX18xX14cxf94bxX26xX18xX108xX3xXb4xX1axX3xX21cxX5xX6xX18xX14cxX21cxX5fxX10xX3xX14cxX3xXexX1xX34xX3xXbxX1xX34xX3xX4xX34xX6xX3xXedxX45xX18xX31xX3xX1xX2e1xX6xX3xXdaxX95xX29xX6xXexXdxX6xX3xX9bxX3x10312xXdxXb0xX10xX29xXdxX6xXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xXcx12109xX18xX31xX3xX44xX22xX18xX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX9bxX3xX2c7xX6xX2c9xX6xX18xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX44x13760xX1exX3xX16xX45xXexX3xXb4xX1axXdxX3xX18xX15xX16xX3xX18x150b4xX18xX3xXexX218xXdxX3xX9fxX1xX218xX18xX31xX3xX9fxX1x11357xXdxX3xXb0xX96xXexX3xX18xX31xX6dxX3xXexX29xX9axX1dcxX4xX3xX7xX2axX3xX9fxX1xX6xX18xX31xX3xXexX29xX6xX18xX31xX3xX4xX34xX6xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX26axX4xX26xX18xX3xX4xX9axX18xX31xX279xX3xX21cxX5xX6xX18xX14cxX21cxX5fxX10xXa7xX3x10c7fxXdxX201xX95xX3xX18xX1axX1exX3xX4xX2a0xX3xX7xX2axX3xX44xX2a0xX18xX31xX3xX31xX2a0xXbxX3xX9fxX1xX218xX18xX31xX3xX18xX1xX3a8xX3xX4xX34xX6xX3xXcxX80xX18xX31xX3xX31xXdxX1dxX16xX3xX44xX1fcxX4xX3xX49xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX5cxX1axX18xX31xX3xX9fxX1xX218xX18xX31xX3xX21cxX5xX6xX18xX14cxX21cxX5fxX10xX7dxX3xX218xX18xX31xX3xX22axX10xX26xX18xXdxX5fxX3xe232xXa7xX3xXdaxX10xX5xX1exX9fxX1xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX15xX16xX3xX2xX114xXa8xXa9xXa7xX3xec6exX18xX31xX3xX5xX1axX3xX18xX31xX9axX6dxXdxX3xX44xX92xX3xX44xX9ax15789xX4xX3xXcxX80xX18xX31xX3xXexX1xX1fcxX18xX31xX3xX49xX31xX6xX3xdc64xX5xX6xX5fxXdxX16xXdxX29xX3xfebcxX95xXexXdxX18xX3xXex15702xX18xX31xX3xX5cxX95xX389xX18xX3xX4xX1xX9ax155a1xX18xX31xX3xX37xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX31xX3xX22axX6xX26xX3xX44xX45xX18xX31xX3xX49xX31xX6xX3xX18xX15xX16xX3xX18xX6xX1exXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xX49xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX21cxX5xX6xX18xX14cxX21cxX5fxX10xX3xX44xXdxX3xXb4xX1axX26xX3xX7xXa2xX18xX3xX94xX95xX96xXexX3xX18xX15xX16xX3xX2xX114xX137xX114xXa7xX3xX49xX15xX16xX3xX135xXa9xX2xX114xX7dxX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX9fx1430cxX3xX18xXdxX77xX16xX3xXa6xXa9xX3xX18xX15xX16xX3xX18xX31xX1axX1exX3xX29xX6xX3xX44xX6dxXdxXa7xX3xXcxX63xX18xX1xX3xX44xX22xX18xX3xXexX1xX6dxXdxX3xX44xXdxX72xX16xX3xX1xXdxX77xX18xX3xXexX25xXdxX7dxX3xXexX80xX18xX31xX3xX4xX45xX18xX31xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX44xX92xX3xX94xX95xX96xXexX3xX94xX9axX9bxX18xX31xX3xX9fxX1xX26xXa2xX18xX31xX3xXa6xXa7xXa8xXa9xXa9xX3xX16xX1dxX1exX3xXb0xX6xX1exX3xXb4xX1axX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX26xX25xXdxXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xXcxX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX34xX6xX3xX49xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX21cxX5xX6xX18xX14cxX21cxX5fxX10xX3xX44xX6xX18xX31xX3xX1xXdxX77xX18xX3xX5fxXdxX77xX18xX3xXexX25xXdxX3xX112xXa9xX3x11da5xX95xX1fcxX4xX3xX31xXdxX6xX3xXb4xX1axX3xXb4xX3cxX18xX31xX3xX5xX92xX18xX1xX3xXexX1xX80xX3xXexX29xX399xX18xX3xXexX1xX22xX3xX31xXdxX1dcxXdxXa7xX3xX49xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX94xX95xX96xXexX3xX94xX9axX9bxX18xX31xX3xX135xX3xX5fxX2e1xX18xX31xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX5xX1axX3x1345fxXdxX3xXb4xX1axX3xX2c7xX6xX16xX26xXb4xX7dxX3xX7xX26xX18xX31xX3xX4xX1xX34xX3xX1exX22xX95xX3xX4xX1xX95xX1exX399xX18xX3xXb4xX201xX3xX5fxX2e1xX18xX31xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xXb4xX287xX18xX3xXexXa2xXdxX3xX44xX6xX3xX18xX15xX18xX31xX3xX633xXdxX14cxXa6xX4dxX2xX138xX3xX18xX80xXdxX3xXexXdxX22xX18xX31xX3x130e2xXb0xXa2xX18xX3xX9bxX3xX49xX31xX6xX3xX31x13f2dxXdxX3xX5xX1axX3xX633xXdxX14cxXa6xX3xX4xX2e1xX18xX3xXb0xXa2xX18xX3xX94xX95xX96xXexX3xX9fxX1x146fexX95xX3xX5xX1axX3xX633xXdxX14cxX2xX138x1247bxXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX1exX101xX3xXb0xX5xX26xX4xX9fxX108xX3xX16xX6xX29xX31xXdxX18xX14cxX5xX10xeed9xXexX101xX3xX6xX95xXexX26xX108xX3xX16xX6xX29xX31xXdxX18xX14cxX29xXdxX31xX1xXexX101xX3xX6xX95xXexX26xX108xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXa7xXb0xX6xX26xX1xX6xXexXdxX18xX1xXa7xXb4xX18xX4dxX18xX10xXfcxX7xX4dxX135xXa9xX137xX138xX4dxX2xXa9xXa6xX5fxX135xX135xX135xX2xXa6xXa8xXa9xXexX135xX112xX135xXa6xX5xX2xXa7xX150xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX34xX6xX3xX37xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX31xX3xX5xX6xX26xX3xX44xX45xX18xX31xX3xX49xX31xX6xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxX26xX18xXaxX12xXcxX1dxX4xX3xX31xXdxXa2xX3xXb0xX399xX18xX3xX4xX25xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX22xX4xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX633xXdxX14cxX2xX138xX2xX37xX135xX3xX44xX6xX18xX31xX3xX5x10d4dxXbxX3xX29xX1dxXbxXa7xX3xX239xX18xX1xX101xX3xXcxX29xX240xX18xX3xX5cxXdxX22xX95xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xX49xf535xX16xX3xXexX29xXa2xXdxX3xX5fxX1axXdxX3xXexX29xX399xX18xX3xX16xX45xXexX3xX9fxX1xX95xX3xX44xX96xXexX3xX29xX45xX18xX31xX3xX5xX1dcxX18xX3xX9bxX3xXbxX1xX63xX6xX3xX3e9xX218xX18xX31xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xXbxX1xX1fcxX3xX21cxX5xX6xX18xX14cxX21cxX5fxX10xX3xXb4xX1dcxXdxX3xXexX80xX18xX31xX3xX4xX1xXdxX201xX95xX3xX5fxX1axXdxX3xX2xXa8xX9fxX16xX7dxX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX5xX1axX3xX16xX45xXexX3xXexX80xX3xX1xX470xXbxX3xXb0xX201xX3xXexX1xX22xX7dxX3xX1xX26xX1axX18xX3xX4xX1x121adxX18xX1xX3xXb4xX1dcxXdxX3xX18xX1xXdxX201xX95xX3xX94xX9axX9bxX18xX31xX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX29xX45xX18xX31xX3xX5xX1dcxX18xX7dxX3xX16xX45xXexX3xX7xX389xX18xX3xXb0xX6xX1exX3xX29xXdxX399xX18xX31xX3xX4xX2a0xX3xXexX1xX72xX3xXexXdxX22xXbxX3xX18xX1xX287xX18xX3xX16xX1dxX1exX3xXb0xX6xX1exX3xXb4xX287xX18xX3xXexXa2xXdxX3xX5e2xX95xX389xX18xX3xX7xX2axX3xX4x10e74xX3xX5xX1dcxX18xX3xX4xfea2xX18xX31xX3xX18xX1xX9axX3xXexX29xX95xX18xX31xX3xXexX389xX16xX3xX1xX95xX96xX18xX3xX5xX95xX1exX77xX18xX3xXb0xX6xX1exX7dxX3xXexX29xX9axX6dxX18xX31xX3xX5fxX25xX1exX3xX18xX31xX1xX201x131aaxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xX3e9xX9axX6xX3xX4xX1x14952xX18xX31xX3xXexX218xXdxX3xX44xXdxX3xXexX1xX15xX16xX3xX4xX1dxX4xX3xXbxX1xX389xX18xX3xX94xX9axX9bxX18xX31xX3xX4xX34xX6xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX5xX1axX3xX9fxdd1bxX3xX7xX9axX3xXexX29xX9axX9bxX18xX31xX3xX335xX10xX29xX31xX10xX1exX3xX335xX26xX5xX26xX16xXdxX18xX3xX14cxX3xX18xX31xX9axX6dxXdxX3xX31xXdxX1dcxXdxX3xXexX1xXdxX77xX95xX3xXb4xX1dcxXdxX3xX4xX1xX93dxX18xX31xX3xXexX218xXdxX3xXexX26xX1axX18xX3xXb0xX45xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX218xX18xX31xX3xX44xX26xX25xX18xX3xX7xXa2xX18xX3xX94xX95xX96xXexX101xX3xXcxX353xX3xX4xX218xX18xX31xX3xX44xX26xX25xX18xX3xX5fxX287xXbxX3xXexX1xX389xX18xX3xX16xX1dxX1exX3xXb0xX6xX1exX3xXb0xX804xX18xX31xX3xX18xX1xX218xX16xX7dxX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX22xXexX7dxX3xX4xX1xX26xX3xXexX1dcxXdxX3xXbxX1xX389xX18xX3xX94xX9axX9bxX18xX31xX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX9fxX63xX18xX1xX3xX4xX1xX7d8xX18xX3xX31xXdxX2a0xX7dxX3xXbxX1xX389xX18xX3xX94xX9axX9bxX18xX31xX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX9fxXdxX77xX18xX3xX16xX6xX31xXdxX10xX3xX18xX1x14865xX7dxX921xX3xX4xX1xX26xX3xXexX1dcxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX218xX18xX31xX3xX44xX26xX25xX18xX3xX4xX95xX1fcxXdxX3xX5xX1axX3xXbxX1xX389xX18xX3xX94xX9axX9bxX18xX31xX3xX5xX7d8xXbxX3xX29xX1dxXbxX3xXb4xX1axX3xX7xX49exX18xX3xX16xX1dxX1exX3xXb0xX6xX1exXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xX45exX18xX31xX3xX335xX26xX5xX26xX16xXdxX18xX3xX4xX1xX26xX3xXb0xXdxX22xXexX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX5xXdxX399xX18xX3xXexX1d2xX4xX3xX44xX80xXdxX3xX16xX1dcxXdxX3xX4xX218xX18xX31xX3xX18xX31xX1xX77xX3xX44xX72xX3xX44xX1dxXbxX3x138dcxX18xX31xX3xX18xX1xX95xX3xX4xX240xX95xX3xX4xX34xX6xX3xX9fxX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX1axX18xX31xXa7xX3xX49xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX44xX92xX3xX7x10b0cxX3xX5fxX1d2xX18xX31xX3xX18xX1xXdxX201xX95xX3xX16xX1dxX1exX3xX4xX1dxXdxX3xX1xXdxX77xX18xX3xX44xX25xXdxX7dxX3xX18xX1xX9axX3xX16xX1dxX1exX3xX44xX45xXexX3xX5fxX287xXbxX3xX7xX1fcxX3xX1xX2a0xX6xX3xX1xX26xX1axX18xX3xX1xX26xX1axX18xX3xXexX26xX1axX18xX3xXexX2axX3xX44xX45xX18xX31xX3xX44xX72xX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX22xXexX3xXbxX1x10298xX18xX31xX3xX4xX34xX6xX3xXexX1xX389xX18xX3xX16xX1dxX1exX3xXb0xX6xX1exX108xX3xX1xX77xX3xXexX1xX1fcxX18xX31xX3xXb0xXa2xX18xX3xXb4x13fd1xX3xX44xXdxX77xX18xX3xXexXb16xX108xX3xX1xX6xX1exX3xX4xX1dxX4xX3xX16xX1dxX1exX3xXedxX633xXedxX3xX4xX6xX26xX3xX4xX96xXbxX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX22xXexX3xX4xX1xX63xX18xX1xX3xX94xX1dxX4xXa7xX3xXcxX1xX10xX26xX3xX218xX18xX31xX3xX335xX26xX5xX26xX16xXdxX18xX7dxX3xX5fxX3cxX3xX16xX45xXexX3xX4xX1xXdxX22xX4xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX1xX26xX1axX18xX3xX4xX1xX887xX18xX1xX3xX5xX1axX3xX7xXa2xX18xX3xXbxX1xX6afxX16xX3xX4xX96xX95xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xX4xX34xX6xX3xX9fxX1xX26xXa2xX18xX31xX3xX112xXa9xXa7xXa9xXa9xXa9xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX22xXexX7dxX3xX7xX26xX18xX31xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX5xX95xX218xX18xX3xX4xX2a0xX3xXexX1xX72xX3xX44xX1dxXbxX3xXaeexX18xX31xX3xX44xX240xX1exX3xX44xX34xX3xX44xX2e1xXdxX3xX1xX3a8xXdxX3xX4xX34xX6xX3xXexX353xX18xX31xX3xX9fxX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX1axX18xX31xXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xX45exX18xX31xX3xX335xX26xX5xX26xX16xXdxX18xX3xX4xX8f0xX18xX31xX3xX31xXdxX1dcxXdxX3xXexX1xXdxX77xX95xX3xXb4xX1dcxXdxX3xX4xX1xX93dxX18xX31xX3xXexX218xXdxX3xX137xX3xXb0xXdxX22xX18xX3xXexX1xX72xX3xX633xXdxX14cxXa6xX4dxX2xX138xX3xX16xX1dcxXdxX7dxX3xX16xX45xXexX3xX4xX1xXdxX22xX4xX3xX5xX7d8xXbxX3xX18xX45xXdxX3xXexX1xX96xXexX3xX4xX6xX26xX3xX4xX96xXbxX3xXb4xX1dcxXdxX3xX7xX6xX5xX26xX18xX3xX5fxX6xX7dxX3xXexX26xXdxX5xX10xXexX7dxX3xXb4xX1axX3xX16xX45xXexX3xXb0xX22xXbxX3xX18xX1xX3a8xX3xXbxX1xX1d2xX4xX3xXb4xX1d2xX3xX4xX1dxX4xX3xX9fxX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX1axX18xX31xX3xX482x1374fxX48bxX108xX3xX16xX45xXexX3xX4xX1xXdxX22xX4xX3xX44xX72xX3xXb4xX287xX18xX3xXexXa2xXdxX7dxX3xXb4xX1dcxXdxX3xX31xX1xX22xX3xX18xX31x146eexXdxX3xXexX1fcxXdxX3xX31xXdxXa2xX18xX3xX7xX26xX18xX31xX3xX4xX2a0xX3xXexX1xX399xX16xX3xX16xX45xXexX3xXb0x158b5xX18xX1xX3xX94xX15xX18xX31xX3xX44xX72xX3xXexX15xX18xX31xX3xXexX240xX16xX3xXb0xX6xX1exX108xX3xXb4xX1axX3xX4xX1xXdxX22xX4xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xXexX1xXaeexX3xX137xX3xX5fxX3cxX18xX31xX3xX44xX72xX3xX4xX1xX9bxX3xX9fxX1xX1dxX4xX1xX3xXb4xX1dcxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xXdxX22xXexX3xXb0x16242xX3xX44xXdxX77xX18xX3xXexXb16xX3xX1xXdxX77xX18xX3xX44xX25xXdxX7dxX3xX4xX2a0xX3xXexX1xX72xX3xX1xX26xX25xXexX3xX44xX45xX18xX31xX3xX4xXa2xX3xX18xX31xX1axX1exX3xX5x15be0xX18xX3xX44xX399xX16xX3xX4xX8f0xX18xX31xX3xX18xX1xX9axX3xXexX29xX26xX18xX31xX3xX4xX1dxX4xX3xX44xXdxX201xX95xX3xXexXdxX77xX18xX3xX31xXdxX2a0xX3xXb0xX92xX26xX3xX9fxX1xX7d8xX4xX3xX18xX31xX1xXdxX77xXexXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXa7xXb0xX6xX26xX1xX6xXexXdxX18xX1xXa7xXb4xX18xX4dxX18xX10xXfcxX7xX4dxX135xXa9xX137xX138xX4dxX2xXa9xXa6xX5fxX135xX135xX135xX2xXa6xXa8xXa9xXexXa6xX112xXa6xXa9xX5xX135xXa7xX150xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX34xX6xX3xX37xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX31xX3xX5xX6xX26xX3xX44xX45xX18xX31xX3xX49xX31xX6xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxX26xX18xXaxX12xX48bxX1xX2e1xX18xX31xX3xXexX1xXb16xX3xX9fxX1xXa2xX3xX18xX15xX18xX31xX3xX4xX1xXdd5xX95xX3xX18xX9axX1dcxX4xX3xXbxX1xX1d2xX4xX3xXb4xX1d2xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xXdd5xX3xXexX29xX9axX6dxX18xX31xX3xX18xX2a0xX18xX31xX3xX6afxX16xX3xX18xX1xX9axX3xX3e9xX218xX18xX31xX3xX49xX6xX16xX3xe26dxXa7xX3xX239xX18xX1xX101xX3xXcxX29xX240xX18xX3xX5cxXdxX22xX95xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xX482xX201xX3xXbxX1xX240xX18xX3xX16xXd80xX18xX1xX7dxX3xX1f6xXdxX1dxX16xX3xX44xX1fcxX4xX3xX44xXdxX201xX95xX3xX1xX1axX18xX1xX3xX7xX95xX1fcxXexX3xX135xX135xX3xX18xX15xX16xX3xX5e2xX95xX6xX3xX4xX34xX6xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX7dxX3xX218xX18xX31xX3xX22axX10xX26xX18xXdxX5fxX3xXdaxX10xX5xX1exX9fxX1xX3xX4xX1xX26xX3xXb0xXdxX22xXexX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX21cxX5xX6xX18xX14cxX21cxX5fxX10xX3xX44xX92xX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX44xX9axX470xX4xX3xX5fxX2e1xX18xX31xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX633xXdxX14cxXa6xX3xX4xX2a0xX3xXexX1xX72xX3xX1xX26xX25xXexX3xX44xX45xX18xX31xX3xXexX29xX26xX18xX31xX3xX44xXdxX201xX95xX3xX9fxXdxX77xX18xX3xX9fxX1xX7d8xX4xX3xX18xX31xX1xXdxX77xXexX3xX9bxX3xXdaxX7d8xX4xX3xXedxX2axX4xXa7xX3xXdaxX96xXexX3xX4xX1xX96xXbxX3xX18xX1xXdxX77xXexX3xX44xX45xX3xX389xX16xX3xXa8xXa8xX14cxX103xXa9xX3xX44xX45xX3xXedxX7dxX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX18xX1axX1exX3xX4xX2a0xX3xXexX1xX72xX3xXexX2axX3xX5xX1axX16xX3xX18xX2a0xX18xX31xX3xXb4xX1axX3xX9fxX1xX9bxXdxX3xX44xX45xX18xX31xX3xXexX29xX26xX18xX31xX3xX135xXa9xX3xXbxX1xX93dxXexXa7xX3xX482xX1axX3xX4xX1xX63xX18xX1xX3xX18xX1xX6dxX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xXexX63xX4xX1xX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xX5xX26xX25xXdxX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX18xX1axX1exX7dxX3xX218xX18xX31xX3xX44xX92xX3xX44xX9axX470xX4xX3xX9fxX1xX10xX18xX3xXexX1xX9axX9bxX18xX31xXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xXedxX8f0xX18xX31xX3xXexX1xX10xX26xX3xX218xX18xX31xX3xXdaxX10xX5xX1exX9fxX1xX7dxX3xX4xX1xX887xX3xXexX29xX26xX18xX31xX3xX18xX15xX16xX3xX135xXa9xX135xXa9xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX44xX92xX3xX94xX95xX96xXexX3xX94xX9axX9bxX18xX31xX3xX135xX137xX3xXb0xXdxX22xX18xX3xXexX1xX72xX3xX633xXdxX14cxXa6xX4dxX2xX138xX3xX9fxX1xX1dxX4xX3xX18xX1xX6xX95xX7dxX3xX44xX1dxXbxX3xXaeexX18xX31xX3xX18xX1xX95xX3xX4xX240xX95xX3xX44xX6xX3xX5fxX25xX18xX31xX3xX4xX34xX6xX3xX9fxX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX1axX18xX31xXa7xX3xX45exX18xX31xX3xX4xX1xX26xX3xXb0xXdxX22xXexX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX4xX2e1xX18xX3xX4xX2a0xX3xX5xX26xX25xXdxX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX1xX887xX3xX4xX240xX18xX3xX135xXa9xX14cxX137xXa9xX3xXbxX1xX93dxXexX3xX4xX2a0xX3xXexX1xX72xX3xX4xX1xX95xX1exX72xX18xX3xX44xX80xXdxX3xX4xX218xX18xX31xX3xX18xX15xX18xX31xX3xXexX353xX3xX4xX1xX9bxX3xX1xX1axX18xX31xX3xX7xX6xX18xX31xX3xX4xX1xX9bxX3xX9fxX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX6xX1exX3xXexX29xX6xX18xX31xX3xXb0xXdd5xX3xX18xX45xXdxX3xXexX1xX96xXexX3xX26axX94xXdd5xX18xX279xX3xXbxX1xX1d2xX4xX3xXb4xX1d2xX3xX9fxX1xX1dxX4xX1xX3xX482xXd3exX48bxXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xX2c7xX96cxX3xX7xX9axX3xXexX29xX9axX9bxX18xX31xX3xX335xX26xX5xX26xX16xXdxX18xX3xX4xX8f0xX18xX31xX3xX31xXdxX1dcxXdxX3xXexX1xXdxX77xX95xX3xXb4xX1dcxXdxX3xX4xX1xX93dxX18xX31xX3xXexX218xXdxX3xXbxX1xX2e1xX18xX31xX3xXexX1xXb16xX3xX18xX31xX1xXdxX77xX16xX3xX9fxX1xXa2xX3xX18xX15xX18xX31xX3xX4xX1xXdd5xX95xX3xX18xX9axX1dcxX4xX3xX4xX34xX6xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX7dxX3xXbxX1xX1d2xX4xX3xXb4xX1d2xX3xX4xX1dxX4xX3xX9fxX1xX95xX3xXb4xX2axX4xX3xX9fxX1xX63xX3xX1xX287xX95xX3xX18xX2a0xX18xX31xX3xX6afxX16xX3xX18xX1xX9axX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX9axX1dcxX4xX3xX3e9xX218xX18xX31xX3xX49xX6xX16xX3xXf30xXa7xX3xX49xX31xX26xX1axXdxX3xX29xX6xX7dxX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX4xX8f0xX18xX31xX3xX4xX2a0xX3xX16xX45xXexX3xXexX29xX95xX18xX31xX3xXexX389xX16xX3xX1xX95xX96xX18xX3xX5xX95xX1exX77xX18xX3xXb0xX6xX1exX3xXa2xX26xX3xX1xXdxX77xX18xX3xX44xX25xXdxX3xX44xX1dxXbxX3xXaeexX18xX31xX3xX18xX1xX95xX3xX4xX240xX95xX3xX44xX1axX26xX3xXexX25xX26xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX218xX18xX31xX3xX5xX1dxXdxX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX633xXdxX14cxX2xX138xX2xX3xX94xX95xX96xXexX3xX9fxX1xX6afxX95xXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xX45exX18xX31xX3xX335xX26xX5xX26xX16xXdxX18xX3xX44xX92xX3xX31xXdxX1dcxXdxX3xXexX1xXdxX77xX95xX3xX137xX3xX5fxX2e1xX18xX31xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX5fxX389xX18xX3xX7xX2axX3xX16xX1dcxXdxX3xX31xXd62xX16xX3xX633xXdxX14cxX2xX138xX2xX37xX135xX3xXb4xX1dcxXdxX3xX1xX77xX3xXexX1xX1fcxX18xX31xX3xX4xX1dxX18xX1xX3xX5e2xX95xX25xXexX3xX16xX1dcxXdxX3xX31xXdxX93dxXbxX3xXexX15xX18xX31xX3xXexX240xX16xX3xX1xX26xX25xXexX3xX44xX45xX18xX31xX3xXb4xX1axX3xX9fxX1xXa2xX3xX18xX15xX18xX31xX3xXexXa2xXdxX3xXexX29xX695xX18xX31xX3xXexX1xX399xX16xX3xX135xXa8x10bc5xX7dxX3xX633xXdxX14cxX2xX138xX2xX37xX137xX3xXbxX1xX1d2xX4xX3xXb4xX1d2xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX1dxX4xX3xX5fxX1axX18xX3xX9fxX1xX26xX6xX18xX3xX5fxX240xX95xX3xX18xX31xX26xX1axXdxX3xX9fxX1xX49exXdxX7dxX3xX5fxX2axX3xX9fxXdxX22xX18xX3xX7xXba1xX3xX44xX9axX6xX3xXb4xX1axX26xX3xX7xXa2xX18xX3xX94xX95xX96xXexX3xX18xX15xX16xX3xX135xXa9xX135xX2xXa7xX3xX49xX31xX26xX1axXdxX3xX29xX6xX7dxX3xX4xX2e1xX18xX3xX4xX2a0xX3xX5xX26xX25xXdxX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX9fxX1xX218xX18xX31xX3xX18xX31xX9axX6dxXdxX3xX5xX1dxXdxX3xX4xX8e9xX3xX18xX1xX3a8xX3xX26axX335xXa2xX18xX3xXbxX1xX6afxX16xX3xX135xX112xXa9xX279xX3xX4xX2a0xX3xXexX1xX72xX3xX44xXa2xX16xX3xX18xX1xXdxX77xX16xX3xXb4xX6xXdxX3xXexX29xX2e1xX3xX31xXdxX1dxX16xX3xX7xX1dxXexX3xXb4xX1axX3xX4xXa2xX18xX1xX3xXb0xX1dxX26xX3xXb4xX1dcxXdxX3xXexX240xX16xX3xXb0xX6xX1exX3xX135xXa8xXa9xX9fxX16xX3xXexX29xX26xX18xX31xX3xX135xX3xXexXdxX22xX18xX31xXa7xX3xX48bxX1xX9axX49exX18xX31xX3xXexXdxX77xX18xX3xX18xX1axX1exX3xX5fxX2axX3xX9fxXdxX22xX18xX3xXb0xX6xX1exX3xXexX1xXb16xX3xXexX29xX26xX18xX31xX3xX5e2xX95x15288xX3xXd3exX482xX4dxX135xXa9xX135xXa9xXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXedxX10xX18xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXfcxXdxX5fxXexX1xX101xX3xX103xX2xXa8xXbxX94xX108xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX101xX3xX137xX2xXa6xXbxX94xX108xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXa7xXb0xX6xX26xX1xX6xXexXdxX18xX1xXa7xXb4xX18xX4dxX18xX10xXfcxX7xX4dxX135xXa9xX137xX138xX4dxX2xXa9xXa6xX5fxX135xX135xX135xX2xXa8xXa9xXa9xXexX137xX138xX2xX103xX5xXa8xX14cxX18xX137xXa7xX150xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX34xX6xX3xX37xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX31xX3xX5xX6xX26xX3xX44xX45xX18xX31xX3xX49xX31xX6xXaxX3xXfcxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX103xX2xXa8xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX137xX2xXa6xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxX26xX18xXaxX12xXedxX1dxX4xX3xXb0xXdxX22xX18xX3xXexX1xX72xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX31xXdxX1dcxXdxX3xXexX1xXdxX77xX95xX3xXb4xX1dcxXdxX3xXbxX1xX2a0xX18xX31xX3xXb4xXdxX399xX18xXa7xX3xX239xX18xX1xX101xX3xXcxX29xX240xX18xX3xX5cxXdxX22xX95xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xX482xX201xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX1xXdxX22xX18xX3xX44xX96xX95xX7dxX3xXexX25xXdxX3xX303xXdx12b8fxX18xX3xX44xX1axX18xX3xX2c7xX96cxX3xXexX1xX95xX287xXexX3xf266xX95xX389xX18xX3xX7xX2axX3xX1694xX95xX1fcxX4xX3xXexX22xX3xXb4xX353xX6xX3xX5e2xX95xX6xX3xX9bxX3xX4xX218xX18xX31xX3xXb4xXdxX399xX18xX3xX26axXf30xXdxX3xX5e2xX95xX1fcxX4xX279xX7dxX3xX18xX31xX26xX25xXdxX3xX218xX3xX633xX26xX7xX9fxXb4xX6xX7dxX3xXcxX80xX18xX31xX3xX4xX218xX18xX31xX3xXexX1exX3xX26axXcxX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX49xX31xX6xX279xX3xX44xX92xX3xX31xXdxX1dcxXdxX3xXexX1xXdxX77xX95xX3xX5fxX2e1xX18xX31xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xXb4xX287xX18xX3xXexXa2xXdxX3xX14cxX3xX4xX1xXdxX22xX18xX3xX44xX96xX95xX3xX633xXdxX14cxX2xX138xX2xX335xX5cxX3xX26axX335xXexX26xX29xX16xX279xX3xXb0xXa2xX18xX3xX16xX1dcxXdxX3xX18xX1xX96xXexX3xX44xX6xX18xX31xX3xXexX1xXb16xX3xX18xX31xX1xXdxX77xX16xX3xX5fxX26xX3xX49xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX21cxX9fxX6xX18xX14cxX21cxX5fxX10xX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xXcxX353xX3xX9fxXdxX18xX1xX3xX18xX31xX1xXdxX77xX16xX3xXexX1xX2axX4xX3xX4xX1xXdxX22xX18xX3xX9bxX3xX335xX1exX29xXdxX6xX7dxX3xXexX1xX389xX18xX3xX4xX1xXdxX22xX4xX3xX633xXdxX14cxX2xX138xX2xX335xX5cxX3xX26axX335xXexX26xX29xX16xX279xX3xX4xX1xX9bxX3xX44xX9axX470xX4xX3xX137xX138xX3xX18xX31xX9axX6dxXdxX3xX18xX1axX1exX3xX44xX92xX3xX44xX9axX470xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX4xX1fcxX3xX4xX1xX1fcxX18xX31xX3xX44xX25xX18xX3xXb0xX804xX18xX31xX3xXexXdxXexX6xX18xX3xXb4xX1axX3xXb4xX287xXexX3xX5xXdxX77xX95xX3xX18xX1xXa56xX3xX2c7xX10xXb4xX5xX6xX29xXa7xX3xX2c7xX22xXexX3xX1xX470xXbxX3xXb4xX1dcxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xXb4xX8f0xX3xX9fxX1xX63xX3xXexX96xX18xX3xX4xX218xX18xX31xX3xX96xX18xX3xXexX9axX470xX18xX31xX7dxX3xXexX29xX26xX18xX31xX3xX44xX2a0xX3xX4xX2a0xX3xXexX399xX18xX3xX5xXb16xX6xX3xX4xX2a0xX3xX44xXdxX201xX95xX3xX9fxX1xXdxX72xX18xX7dxX3xX18xX2a0xX3xX7xXba1xX3xXexX29xX9bxX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xX16xX45xXexX3xXbxX1xX1dxX26xX3xX44xX1axXdxX3xX5fxXdxX3xX44xX45xX18xX31xX3xXb4x15b6dxX18xX31xX3xX4xX1xX7d8xX4xX3xXexX29xX399xX18xX3xX9fxX1xX218xX18xX31xX3xX44xX72xX3xX9fxX1xX7d8xX4xX3xX4xX1xX22xX3xXb4xX1axX3xX1exX72xX16xX3xXexX29xX470xX3xX1xXdxX77xX95xX3xX5e2xX95xXa2xX3xX4xX1xX26xX3xX5xX2axX4xX3xX5xX9axX470xX18xX31xX3xX5fxX9axX1dcxXdxX3xX16xX492xXexX3xX44xX96xXexXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX1exX101xX3xXb0xX5xX26xX4xX9fxX108xX3xX16xX6xX29xX31xXdxX18xX14cxX5xX10xX6f6xXexX101xX3xX6xX95xXexX26xX108xX3xX16xX6xX29xX31xXdxX18xX14cxX29xXdxX31xX1xXexX101xX3xX6xX95xXexX26xX108xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXa7xXb0xX6xX26xX1xX6xXexXdxX18xX1xXa7xXb4xX18xX4dxX18xX10xXfcxX7xX4dxX135xXa9xX137xX138xX4dxX2xXa9xXa6xX5fxX135xX135xX135xX2xXa6xXa8xXa9xXexX103xX103xX137xX2xX5xX137xXa7xX150xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX34xX6xX3xX37xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX31xX3xX5xX6xX26xX3xX44xX45xX18xX31xX3xX49xX31xX6xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxX26xX18xXaxX12xX48bxX1xX389xX18xX3xX94xX9axX9bxX18xX31xX3xX5xX7d8xXbxX3xX29xX1dxXbxX3xX4xX34xX6xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exXa7xX3xX239xX18xX1xX101xX3xXcxX29xX240xX18xX3xX5cxXdxX22xX95xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xXedxX95xX1fcxXdxX3xX4xX3cxX18xX31xX3xX5e2xX95xX6xX3xX18xX2a0xXdxX3xX4xX1xX95xX1exX77xX18xX3xXb4xX1dcxXdxX3xX37xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX31xX3xX5xX6xX26xX3xX44xX45xX18xX31xX3xX49xX31xX6xX3xX22axX10xX26xX18xXdxX5fxX3xXdaxX10xX5xX1exX9fxX1xX7dxX3xXexX218xXdxX3xX44xX9axX470xX4xX3xXb0xXdxX22xXexX3xX218xX18xX31xX3xX44xX9axX470xX4xX3xXexX492xX18xX31xX3xXexX1xX9axX9bxX18xX31xX3xX5fxX6xX18xX1xX3xX1xXdxX77xX95xX3xX37xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX31xX3xX5xX6xX26xX3xX44xX45xX18xX31xX3xX16xX45xXexX3xXbxX1xX240xX18xX3xX5fxX26xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX21cxX5xX6xX18xX14cxX21cxX5fxX10xX3xX9fxX1xX218xX18xX31xX3xXb0xX6xX26xX3xX31xXdxX6dxX3xX4xX1xX287xX16xX3xX1xX6xX1exX3xX1xX34xX1exX3xX44xX49exX18xX3xX1xX1axX18xX31xX3xX4xX34xX6xX3xXdaxX45xX3xX1694xX95xX1fcxX4xX3xXbxX1xX2e1xX18xX31xX7dxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX49exX3xX5e2xX95xX6xX18xX3xX9fxX1xX1dxX4xX3xX4xX34xX6xX3xX49xX31xX6xX7dxX3xX4xX8f0xX18xX31xX3xX18xX1xX9axX3xX9fxX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX1axX18xX31xX3xX18xX9axX1dcxX4xX3xX18xX31xX26xX1axXdxXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xXcxX95xX1exX3xX18xX1xXdxX399xX18xX7dxX3xX44xXdxX201xX95xX3xX96xX18xX3xXexX9axX470xX18xX31xX3xX1xX49exX18xX3xX5xX1axX3xX218xX18xX31xX3xXdaxX10xX5xX1exX9fxX1xX3xX1xe74fxX3xX5xX45xX3xX218xX18xX31xX3xXexX353xX18xX31xX3xXbxX1xX1d2xX4xX3xXb4xX1d2xX3xX9bxX3xX482xXdxX77xXexX3xX49xX6xX16xX3xX9fxX1xXdxX3xX4xX2e1xX18xX3xXexX29xX26xX18xX31xX3xX5e2xX95xX389xX18xX3xX18xX31xX8f0xX7dxX3xXexX1xX6xX16xX3xX31xXdxX6xX3xX4xX95xX45xX4xX3xX4xX1xXdxX22xX18xX3xXexX29xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX1fcxX18xX31xX3xX633xX96cxX3xX4xX34xX6xX3xX18xX1xX389xX18xX3xX5fxX389xX18xX3xXexX6xX3xX18xX15xX16xX3xX2xX114xX138xX135xXa7xX3xX45exX18xX31xX3xX4xX8f0xX18xX31xX3xX9fxX72xX3xX4xX389xX95xX3xX4xX1xX95xX1exX77xX18xX3xX4xXa2xX16xX3xX44xX45xX18xX31xXa7xX3xX3e9xX2a0xX3xX5xX1axX3xX16xX45xXexX3xXb4xX1axXdxX3xX18xX15xX16xX3xXexX29xX9axX1dcxX4xX7dxX3xX9fxX1xXdxX3xX218xX18xX31xX3xX31xX492xXbxX3xX48bxX1xX2a0xX3xXcxX9axX3xX5xX77xX18xX1xX3xX2c7xX1xX218xX18xX31xX3xX5e2xX95xX389xX18xX3xX482xXdxX77xXexX3xX49xX6xX16xX3xX44xX22xX18xX3xX49xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX9fxXdxX72xX16xX3xXexX29xX6xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX1xX95xX1exX72xX18xX3xX31xXdxX6xX26xX3xX4xX1xX26xX3xX482xXdxX77xXexX3xX49xX6xX16xXa7xX3xX2c7xX1xXdxX3xX18xX31xX1xX10xX3xX9fxX72xX3xX218xX18xX31xX3xXexX353xX18xX31xX3xXbxX1xX1d2xX4xX3xXb4xX1d2xX3xX9bxX3xX482xXdxX77xXexX3xX49xX6xX16xX7dxX3xXb4xXdd5xX3xX4xX1xX887xX3xX1xX95xX1exX3xX482xXdxX77xXexX3xX49xX6xX16xX3xX44xX92xX3xX29xX49exX16xX3xX29xX1dcxX16xX3xX18xX9axX1dcxX4xX3xX16xX7d8xXexX3xX218xX16xX3xX5xX96xX1exX3xX218xX18xX31xXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xX482xX201xX3xXbxX1xX240xX18xX3xX16xXd80xX18xX1xX7dxX3xXexX218xXdxX3xX4xXa2xX16xX3xXexX1xX96xX1exX3xXexX2axX3xX1xX1axX26xX3xX9fxX1xXdxX3xX18xX31xX9axX6dxXdxX3xX4xX2axX95xX3xX4xX1xXdxX22xX18xX3xXb0xXdxX18xX1xX3xXexX353xX18xX31xX3xXbxX1xX1d2xX4xX3xXb4xX1d2xX3xX9bxX3xX482xXdxX77xXexX3xX49xX6xX16xX7dxX3xX18xX6xX1exX3xX5xX25xXdxX3xX44xX9axX470xX4xX3xX31xX1xXdxX3xX18xX1xX287xX18xX3xXb4xXd80xX3xX18xX1xX1886xX18xX31xX3xX44xX2a0xX18xX31xX3xX31xX2a0xXbxX3xX5xX1dcxX18xX3xX5xX6xX26xX3xX4xX1xX26xX3xXexX80xX3xX5e2xX95xX1fcxX4xX3xX49xX31xX6xX3xX4xX34xX6xX3xX218xX18xX31xXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdaxX26xX5fxX1exXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXexX1xX95xX16xXb0xX3xX5fxX1xXdxX5fxX10xX3xXdxXedxX10xX18xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXfcxXdxX5fxXexX1xX101xX3xX103xX2xXa8xXbxX94xX108xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX101xX3xX112xX2xXa9xXbxX94xX108xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXa7xXb0xX6xX26xX1xX6xXexXdxX18xX1xXa7xXb4xX18xX4dxX18xX10xXfcxX7xX4dxX135xXa9xX137xX138xX4dxX2xXa9xXa6xX5fxX135xX135xX135xX2xXa6xXa9xXa6xXexX137xXa6xXa9xX114xX5xX103xX14cxX18xX112xXa7xX150xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX34xX6xX3xX37xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX31xX3xX5xX6xX26xX3xX44xX45xX18xX31xX3xX49xX31xX6xXaxX3xXfcxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX103xX2xXa8xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX112xX2xXa9xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxXb4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX29xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX29xX26xX18xX31xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX399xX18xX3xX5e2xX95xX6xX18xX101xX0xX4dxX7xXexX29xX26xX18xX31xX12xX0xX95xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14cxXexX1xX95xX16xXb0xX14cxX6xX18xX5fxX14cxX7xX6xXbxX26xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX633xXdxX14cxX137xXa6xX3xX7xX95xX1508xXexX3xX29xX49exXdxX7dxX3xX44xX9axX6dxX18xX31xX3xX9fxX22xX3xXexX1xX353xX6xX3xX1xX95xX1exX201xX18xX3xXexX1xX26xX25xXdxX3xX633xXdxX14cxXa6xX3xXexX29xX7d8xX4xX3xXexX29xX9bxXaxX3xX1xX29xX10xX6f6xX9xXaxX4dxXb4xX95xX14cxX9fxX1xXdxX4dxX16xXdxX14cxX137xXa6xX14cxX7xX95xX1exXexX14cxX29xX26xXdxX14cxX5fxX95xX26xX18xX31xX14cxX9fxX10xX14cxXexX1xX95xX6xX14cxX1xX95xX1exX10xX18xX14cxXexX1xX26xX6xXdxX14cxX16xXdxX14cxXa6xX14cxXexX29xX6xX4xX14cxXexX29xX26xX4dxX2xX114xX137xX135xXa6xX2xXa7xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4dxX16xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX135xXa9xX4dxX18xX10xXfcxX7xX4dxX135xXa9xX135xX135xX4dxX2xX135xXa6xX5fxXa8xX2xX103xX2xX135xX135xX114xXexX112xX112xXa9xX138xX5xXa9xX14cxX16xXdxX137xXa6xXa7xX150xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX34xX6xX3xX37xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX31xX3xX5xX6xX26xX3xX44xX45xX18xX31xX3xX49xX31xX6xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXb4xX12xX0xX7xXexX29xX26xX18xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX633xXdxX14cxX137xXa6xX3xX7xX95xX1508xXexX3xX29xX49exXdxX7dxX3xX44xX9axX6dxX18xX31xX3xX9fxX22xX3xXexX1xX353xX6xX3xX1xX95xX1exX201xX18xX3xXexX1xX26xX25xXdxX3xX633xXdxX14cxXa6xX3xXexX29xX7d8xX4xX3xXexX29xX9bxXaxX3xX1xX29xX10xX6f6xX9xXaxX4dxXb4xX95xX14cxX9fxX1xXdxX4dxX16xXdxX14cxX137xXa6xX14cxX7xX95xX1exXexX14cxX29xX26xXdxX14cxX5fxX95xX26xX18xX31xX14cxX9fxX10xX14cxXexX1xX95xX6xX14cxX1xX95xX1exX10xX18xX14cxXexX1xX26xX6xXdxX14cxX16xXdxX14cxXa6xX14cxXexX29xX6xX4xX14cxXexX29xX26xX4dxX2xX114xX137xX135xXa6xX2xXa7xX1xXexX16xXaxX12xX633xXdxX14cxX137xXa6xX3xX7xX95xX1508xXexX3xX29xX49exXdxX7dxX3xX44xX9axX6dxX18xX31xX3xX9fxX22xX3xXexX1xX353xX6xX3xX1xX95xX1exX201xX18xX3xXexX1xX26xX25xXdxX3xX633xXdxX14cxXa6xX3xXexX29xX7d8xX4xX3xXexX29xX9bxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX29xX26xX18xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX3e9xX92xX3xX31xX240xX18xX3xX135xXa9xX3xX18xX15xX16xX3xX9fxX72xX3xXexX353xX3xXexX1xX6dxXdxX3xX44xXdxX72xX16xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX77xX18xX3xX4xX1xX95xX1exX22xX18xX3xXb0xX6xX1exX3xX44xX240xX95xX3xXexXdxX399xX18xX7dxX3xX18xX1xX9axX18xX31xX3xX4xX1xX26xX3xX44xX22xX18xX3xXexX287xX18xX3xX1xX218xX16xX3xX18xX6xX1exX7dxX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX1xX25xX18xX31xX3xX18xX492xX18xX31xX3xX633xXdxX14cxX137xXa6xX3xX4xX34xX6xX3xX49xX31xX6xX3xXb4xXe03xX18xX3xX4xX1xX9axX6xX3xX1xX26xX1axX18xX3xXexX1xXdxX77xX18xXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXb4xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX633xXdxX14cxXa6xX3xX4xX34xX6xX3xX49xX31xX6xX3xXb0xXdd5xX3xXexX6xXdxX3xX18xX25xX18xX3xX9bxX3xX9fxX1xX95xX3xXb4xX2axX4xX3xX633xX26xX7xX4xX26xXfcxXaxX3xX1xX29xX10xX6f6xX9xXaxX4dxXb4xX95xX14cxX9fxX1xXdxX4dxXexX29xX95xX4xX14cxXexX1xX6xX18xX31xX14cxX16xXdxX14cxXa6xX14cxX4xX95xX6xX14cxX18xX31xX6xX14cxXb0xXdxX14cxXexX6xXdxX14cxX18xX6xX18xX14cxX26xX14cxX9fxX1xX95xX14cxXb4xX95xX4xX14cxX16xX26xX7xX4xX26xXfcxX4dxX2xX114xX135xX112xX112xX103xXa7xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4dxX16xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX135xXa9xX4dxX18xX10xXfcxX7xX4dxX135xXa9xX135xXa9xX4dxX2xX135xXa6xX5fxX137xXa9xXa6xXa8xX114xX2xX135xXexX114xX2xX114xX2xX138xX5xXa9xXa7xX150xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX34xX6xX3xX37xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX31xX3xX5xX6xX26xX3xX44xX45xX18xX31xX3xX49xX31xX6xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXb4xX12xX0xX7xXexX29xX26xX18xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX633xXdxX14cxXa6xX3xX4xX34xX6xX3xX49xX31xX6xX3xXb0xXdd5xX3xXexX6xXdxX3xX18xX25xX18xX3xX9bxX3xX9fxX1xX95xX3xXb4xX2axX4xX3xX633xX26xX7xX4xX26xXfcxXaxX3xX1xX29xX10xX6f6xX9xXaxX4dxXb4xX95xX14cxX9fxX1xXdxX4dxXexX29xX95xX4xX14cxXexX1xX6xX18xX31xX14cxX16xXdxX14cxXa6xX14cxX4xX95xX6xX14cxX18xX31xX6xX14cxXb0xXdxX14cxXexX6xXdxX14cxX18xX6xX18xX14cxX26xX14cxX9fxX1xX95xX14cxXb4xX95xX4xX14cxX16xX26xX7xX4xX26xXfcxX4dxX2xX114xX135xX112xX112xX103xXa7xX1xXexX16xXaxX12xXcxX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX633xXdxX14cxXa6xX3xX4xX34xX6xX3xX49xX31xX6xX3xXb0xXdd5xX3xXexX6xXdxX3xX18xX25xX18xX3xX9bxX3xX9fxX1xX95xX3xXb4xX2axX4xX3xX633xX26xX7xX4xX26xXfcxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX29xX26xX18xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xXb4xX287xX18xX3xXexXa2xXdxX3xXb4xX1axX3xXexX96xX18xX3xX4xX218xX18xX31xX3xX633xXdxX14cxXa6xX3xX4xX34xX6xX3xX5xX2axX4xX3xX5xX9axX470xX18xX31xX3xX1xX1axX18xX31xX3xX9fxX1xX218xX18xX31xX3xXb4xX8f0xX3xXexX29xX1d2xX3xX49xX31xX6xX3xX44xX92xX3xX31xX492xXbxX3xXexX6xXdxX3xX18xX25xX18xX3xX9fxX1xXdxX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX77xX18xX3xX16xX45xXexX3xX4xX1xX95xX1exX22xX18xX3xXb0xX6xX1exX3xX1xX95xX96xX18xX3xX5xX95xX1exX77xX18xX3xXb4xX1axX26xX3xXexX1fcxXdxX3xX18xX31xX1axX1exX3xX2xX114xX4dxXa8xXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXb4xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49xX31xX6xX3xXexX80xX3xX4xX1xXaeexX4xX3xX5xX1684xX3xX5fxXdxX1684xX95xX3xXb0xXdxX18xX1xX3xXexX29xX399xX18xX3xX9fxX1xX218xX18xX31xX3xX9bxX3xX112xX138xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xXbxX1xX1fcxX3xXb4xX1axX26xX3xX18xX31xX1axX1exX3xX114xX4dxXa8xXaxX3xX1xX29xX10xX6f6xX9xXaxX4dxXb4xX95xX14cxX9fxX1xXdxX4dxX18xX31xX6xX14cxXexX26xX14cxX4xX1xX95xX4xX14cxX5xX10xX14cxX5fxXdxX10xX95xX14cxXb0xXdxX18xX1xX14cxXexX29xX10xX18xX14cxX9fxX1xX26xX18xX31xX14cxX26xX14cxX112xX138xX14cxXexX1xX6xX18xX1xX14cxXbxX1xX26xX14cxXb4xX6xX26xX14cxX18xX31xX6xX1exX14cxX114xX14cxXa8xX4dxX2xX114xX2xX138xXa8xXa9xXa7xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX31xX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4dxX16xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX135xXa9xX4dxX18xX10xXfcxX7xX4dxX135xXa9xX2xXa6xX4dxX2xXa9xXa8xX5fxXa8xXa9xXa8xXa8xX2xX135xXa9xXexX2xXa8xX103xX103xX5xX138xX14cxX4xXa8xX6xX114xXa9xX6f6xXa8xX114xX4xX6xX2xXa6xX135xX137xX112xX103xX138xX6xXa9xX114xXa7xX150xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX1xX1axX3xX16xX1dxX1exX3xX4xX1xX22xX3xXexX25xX26xX3xXexX29xX2axX4xX3xXexX1xX15xX18xX31xX3xX4xX34xX6xX3xX37xX18xX1xX3xX1xX3cxX18xX31xX3xX5xX6xX26xX3xX44xX45xX18xX31xX3xX49xX31xX6xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXb4xX12xX0xX7xXexX29xX26xX18xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX49xX31xX6xX3xXexX80xX3xX4xX1xXaeexX4xX3xX5xX1684xX3xX5fxXdxX1684xX95xX3xXb0xXdxX18xX1xX3xXexX29xX399xX18xX3xX9fxX1xX218xX18xX31xX3xX9bxX3xX112xX138xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xXbxX1xX1fcxX3xXb4xX1axX26xX3xX18xX31xX1axX1exX3xX114xX4dxXa8xXaxX3xX1xX29xX10xX6f6xX9xXaxX4dxXb4xX95xX14cxX9fxX1xXdxX4dxX18xX31xX6xX14cxXexX26xX14cxX4xX1xX95xX4xX14cxX5xX10xX14cxX5fxXdxX10xX95xX14cxXb0xXdxX18xX1xX14cxXexX29xX10xX18xX14cxX9fxX1xX26xX18xX31xX14cxX26xX14cxX112xX138xX14cxXexX1xX6xX18xX1xX14cxXbxX1xX26xX14cxXb4xX6xX26xX14cxX18xX31xX6xX1exX14cxX114xX14cxXa8xX4dxX2xX114xX2xX138xXa8xXa9xXa7xX1xXexX16xXaxX12xX49xX31xX6xX3xXexX80xX3xX4xX1xXaeexX4xX3xX5xX1684xX3xX5fxXdxX1684xX95xX3xXb0xXdxX18xX1xX3xXexX29xX399xX18xX3xX9fxX1xX218xX18xX31xX3xX9bxX3xX112xX138xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xXbxX1xX1fcxX3xXb4xX1axX26xX3xX18xX31xX1axX1exX3xX114xX4dxXa8xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX29xX26xX18xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xXcxX80xX18xX31xX3xXexX1xX1fcxX18xX31xX3xX49xX31xX6xX3xX482xXa7xX48bxX95xXexXdxX18xX3xX44xX92xX3xXexX95xX1exX399xX18xX3xXb0xX1fcxX7dxX3xXb4xX1axX26xX3xX18xX31xX1axX1exX3xX114xX4dxXa8xX3xX7xXba1xX3xX4xX2a0xX3xX5xX1684xX3xX5fxXdxX1684xX95xX3xXb0xXdxX18xX1xX3xXexX29xX399xX18xX3xX9fxX1xX218xX18xX31xX3xXb4xX1axX3xXb0xX7d8xX18xX3xXbxX1xX1dxX26xX3xX1xX26xX6xX3xX9bxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xXbxX1xX1fcxX3xX4xX34xX6xX3xX49xX31xX6xXa7xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXb4xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX95xX5xX12xX0xX5fxXdxXb4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX29xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxXb4xX12xX0xX4dxX5fxXdxXb4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX335xX26xX95xX29xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xXdaxX1dxX26xX3xXcxXdxX18xX3xXexXaeexX4xX0xX4dxXbxX12