Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh có giám đốc mới
(Baohatinh.vn) - Quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ký ban hành.
bbd8xf1fdx14dd2x1682bx1317fx144efx119aaxef0dxd4ecxX7x14078x14d89x1655dx10437x15a50x14014xX5xcb61xXax152d2xXcx10445x147d5x15965xbbfcxX3xXex10452x13ef2xX3xde6dxXdx15eb8xX1bxX3xX7x101f1x1079dxXexX3x16eefxf7b2xX16xX1xX3xXexe7eexXexX3x126adxe021xX3xXcx12d36xX16xX1xX3xX4x113d3xX3xX17xXdxX24xX1bxX3x14de0xca4cxX4xX3xX1bx16d1exXdxX0x15486xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6x10037xXaxX12x13f19xX15x11816xdee8xXexX3xX40x160a8xX16xX1xX3xX27x1646fxX3xX16xX1xXdxX28xX1bxX3xXexX1axX16xX3xea37xXdxX24xX1bxX3xX40xX41xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX7xX23xX24xXexX3xX27xX28xX16xX1xX3xXexX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xbffex11cf6xX6xX3xX40x13d89x10383xX4xX3x1432cxX1xfddfxX3xXexX64xX4xX1xX3x1719cxc5b9x129cbxda05xX3xXex14457xX16xX1xX3xXcxX14x13786xX16xX3xXcxXdxX60xX16xX3xX30xXa8xX16xX17xX3x11ea9x13f9fxX3xX27xX6xX16xX3xX1xX31xX16xX1x12692xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX23xX5axX5fxXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXacxX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxfb3exXdxX5axXexX1x158edxX3x129ecxX2x16166xXbx11696xf0b6xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX110xX3xe9eaxX2x15787xXbxX116xX117xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXd9xX27xX6xX23xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xXa3xX16xX48xX16xX10xX10bxX7xX48xdd5axX2xX123xX114xX48xX2xX123xX112xX5axX121xX144xX144xX114xX114x111efxX121xXexX144xX114xbe93xX144xX2xX5xX123xXd9x171c7xXbxX17x12f02xX14xX9x129e2xX163xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX7xX23xX24xXexX3xX27xX28xX16xX1xX3xXexX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xX4xX39xX3xX17xXdxX24xX1bxX3xX40xX41xX4xX3xX1bxX45xXdxXaxX3xX10bxXdxX5axXexX1xX9xXaxX112xX2xX114xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX6xXbxXexXdxX23xX16xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX116xXexfdf7xX6xX5xXdxX17xX16xX110xX3xX15dxX15xX7xXexXdxfdbbxX5fxX117xXaxX12x1632axX16xX17xX3xXb7xX17xX15xX5fxbc56xX16xX3xXacxX1xbf02xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXbxX1xX24xXexX3xX27xXdxX1fxX15xX3xXex12c91xXdxX3xX1bxed5exXexX3xX1xX217xXdxX3xX16xX17xX1xX64xX3xX4xXaexX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX7xX23xX24xXexX3xX27xX28xX16xX1xX3xXexX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xXd9xX3xX0xX10xX1bxX12x153f6xX16xX1xX110xX3xXcxX15x1595fxX16xX3xXb8x15ca4xX16xX17xX0xX48xX10xX1bxX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX23xX5axX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xX40xX39xeff3xX3xXacxX1xXaexX3xXexX64xX4xX1xX3xXb5xXb6xXb7xXb8xX3xXexXbbxX16xX1xX3x15ecexX15xX5fxX60xXexX3xX40xX64xX16xX1xX3xX27xX69xX3xX16xX1xXdxX28xX1bxX3x10508xX16xX17xX3xXb7xX17xX15xX5fxX1fbxX16xX3xXacxX1xX200xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3x13d4bxX7xXdxX16xX1xX3xX16xX17xX31xX5fxX3xX2xX123xX48xX2xX144xX48xX2x11ee3xX163xX112x11338xX3xX1e1xX3x124b2xX1xX39xX3xX75xXdxX24xX1bxX3xX40xX41xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX7xX23xX24xXexX3xX27xX28xX16xX1xX3xXexX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX280xX3xX17xXdxbc66xX3xX4xX1x113d1xX4xX3xXa3x15c84xX3xX75xXdxX24xX1bxX3xX40xX41xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX7xX23xX24xXexX3xX27xX28xX16xX1xX3xXexX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xXcexX1fxX3xXexXa4xX3xX16xX17xX31xX5fxX3xX152xX48xX144xX48xX144xX123xX144xX2xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX23xX5axX5fxXaxX12xXcxX1xf18cxXdxX3xX1xX213xX16xX3xX17xXdxX30cxX3xX4xX1xX310xX4xX3xX75xXdxX24xX1bxX3xX40xX41xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX7xX23xX24xXexX3xX27xX28xX16xX1xX3xXexX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xX40xX41xXdxX3xXa3xX45xXdxX3xX2a9xX16xX17xX3xXb7xX17xX15xX5fxX1fbxX16xX3xXacxX1xX200xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX5xX31xX3xX114xX3xX16x12121xX1bxXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX23xX5axX5fxXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXacxX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxX10bxXdxX5axXexX1xX110xX3xX112xX2xX114xXbxX116xX117xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX110xX3xX157xX123xX121xXbxX116xX117xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX48xX48xXdxXd9xX27xX6xX23xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xXa3xX16xX48xX16xX10xX10bxX7xX48xX144xX2xX123xX114xX48xX2xX123xX112xX5axX121xX144xX144xX114xX121xX121xX121xXexX152xX163xX144xX163xX2d0xX5xX123xXd9xX15dxXbxX17xX160xX14xX9xX121xX152xX121xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX7xX23xX24xXexX3xX27xX28xX16xX1xX3xXexX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xX4xX39xX3xX17xXdxX24xX1bxX3xX40xX41xX4xX3xX1bxX45xXdxXaxX3xX10bxXdxX5axXexX1xX9xXaxX112xX2xX114xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX157xX123xX121xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX23xX5axX5fxXaxX12xXb7xX17xXa8xX36fxXdxX3xXexXdx15a15xX16xX3xX16xX1xXdxX28xX1bxX3xX4xXaexX6xX3xX2a9xX16xX17xX3xXb7xX17xX15xX5fxX1fbxX16xX3xXacxX1xX200xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX5xX31xX3xX2a9xX16xX17xX3xXb7xX17xX15xX5fxX1fbxX16xX3x17616xXa8xf398xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX3xX40x1022dxX3xX40xXa8xXa9xX4xX3xXacxX1xXaexX3xXexX64xX4xX1xX3xXb5xXb6xXb7xXb8xX3xXexXbbxX16xX1xX3xX295xX15xX5fxX60xXexX3xX40xX64xX16xX1xX3xX27xX69xX3xX16xX1xXdxX28xX1bxX3xX17xXdxX30cxX3xX4xX1xX310xX4xX3xX2d7xX1xX39xX3xX75xXdxX24xX1bxX3xX40xX41xX4xX3x12908x16475xX3x153fcxX3xXexX60xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xXexXa4xX3xX16xX17xX31xX5fxX3xX2xX144xX48xX2xX48xX144xX123xX144xX2xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxXa3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX14xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX14xX23xX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdx1121cxX16xX3xX295xX15xX6xX16xX110xX0xX48xX7xXexX14xX23xX16xX17xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1e1xXexX1xX15xX1bxX27xX1e1xX6xX16xX5axX1e1xX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX553xX554xX3xX556xX3xXexX60xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xX4xX39xX3xX144xX3xXbxX1xX39xX3xX17xXdxX24xX1bxX3xX40xX41xX4xX3xX1bxX45xXdxXaxX3xX1xX14xX10xX1eexX9xXaxX48xX4xX1xXdxX16xX1xX1e1xX295xX15xX5fxX10xX16xX48xX7xX23xX1e1xX5fxX1e1xXexX10xX1e1xX1xX6xX1e1xXexXdxX16xX1xX1e1xX4xX23xX1e1xX144xX1e1xXbxX1xX23xX1e1xX17xXdxX6xX1bxX1e1xX5axX23xX4xX1e1xX1bxX23xXdxX48xX144xX123xX114xX144xX121xX121xXd9xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX48xX1bxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX144xX123xX48xX16xX10xX10bxX7xX48xX144xX2xX123xX144xX48xX2xX123xX112xX5axX114xX2xX157xX152xX114xX123xX123xXexX2d0xX2d0xX114xX157xX2xX5xX123xXd9xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX7xX23xX24xXexX3xX27xX28xX16xX1xX3xXexX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xX4xX39xX3xX17xXdxX24xX1bxX3xX40xX41xX4xX3xX1bxX45xXdxXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxXa3xX12xX0xX7xXexX14xX23xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX553xX554xX3xX556xX3xXexX60xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xX4xX39xX3xX144xX3xXbxX1xX39xX3xX17xXdxX24xX1bxX3xX40xX41xX4xX3xX1bxX45xXdxXaxX3xX1xX14xX10xX1eexX9xXaxX48xX4xX1xXdxX16xX1xX1e1xX295xX15xX5fxX10xX16xX48xX7xX23xX1e1xX5fxX1e1xXexX10xX1e1xX1xX6xX1e1xXexXdxX16xX1xX1e1xX4xX23xX1e1xX144xX1e1xXbxX1xX23xX1e1xX17xXdxX6xX1bxX1e1xX5axX23xX4xX1e1xX1bxX23xXdxX48xX144xX123xX114xX144xX121xX121xXd9xX1xXexX1bxXaxX12xX553xX554xX3xX556xX3xXexX60xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xX4xX39xX3xX144xX3xXbxX1xX39xX3xX17xXdxX24xX1bxX3xX40xX41xX4xX3xX1bxX45xXdxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX14xX23xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXacxf86cxX3xX144xX3xXexX1axX16xX3xX2d7xX1xX39xX3xX75xXdxX24xX1bxX3xX40xX41xX4xX3xX553xX554xX3xX556xX3xXexX60xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xX40xX4d4xX15xX3xXexX14xXa8xX554xX16xX17xX3xXexX1xX31xX16xX1xX3xXexX14xX23xX16xX17xX3xX16xX17xX31xX16xX1xX3xX556xX3xXexX60xX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxXa3xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX7xX23xX24xXexX3xX27xX28xX16xX1xX3xXexX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xXexX15xX5fxX1fxX16xX3xX5axX314xX16xX17xX3xXb6xX24xX4xX3xX7xe219xXaxX3xX1xX14xX10xX1eexX9xXaxX48xXexX15xX5fxX10xX16xX1e1xX5axX15xX16xX17xX1e1xXexX15xX5fxX10xX16xX1e1xX7xXdxX16xX1xX48xXexX14xX15xX16xX17xX1e1xXexX6xX1bxX1e1xXcexXdxX10xX1bxX1e1xX7xX23xX6xXexX1e1xX27xX10xX16xX1xX1e1xXexX6xXexX1e1xX1xX6xX1e1xXexXdxX16xX1xX1e1xXexX15xX5fxX10xX16xX1e1xX5axX15xX16xX17xX1e1xX27xX6xX4xX1e1xX7xX5fxX48xX2xX2d0xX163xX112xX152xX163xXd9xX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX48xX1bxX10xX5axXdxX6xX48xX2xX144xX123xX48xX16xX10xX10bxX7xX48xX144xX123xX152xX121xX48xX163xX112xX5axX152xX2xX121xX2xX114xX123xX157xXexX2d0xX152xX163xX2d0xX5xX112xX1e1xXexX15xX5fxX10xX16xX1e1xX5axX15xX16xX17xX1e1xX27xX6xX4xX1e1xX7xX5fxX2xX2xXd9xX15dxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX7xX23xX24xXexX3xX27xX28xX16xX1xX3xXexX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xX4xX39xX3xX17xXdxX24xX1bxX3xX40xX41xX4xX3xX1bxX45xXdxXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxXa3xX12xX0xX7xXexX14xX23xX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX7xX23xX24xXexX3xX27xX28xX16xX1xX3xXexX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xXexX15xX5fxX1fxX16xX3xX5axX314xX16xX17xX3xXb6xX24xX4xX3xX7xX829xXaxX3xX1xX14xX10xX1eexX9xXaxX48xXexX15xX5fxX10xX16xX1e1xX5axX15xX16xX17xX1e1xXexX15xX5fxX10xX16xX1e1xX7xXdxX16xX1xX48xXexX14xX15xX16xX17xX1e1xXexX6xX1bxX1e1xXcexXdxX10xX1bxX1e1xX7xX23xX6xXexX1e1xX27xX10xX16xX1xX1e1xXexX6xXexX1e1xX1xX6xX1e1xXexXdxX16xX1xX1e1xXexX15xX5fxX10xX16xX1e1xX5axX15xX16xX17xX1e1xX27xX6xX4xX1e1xX7xX5fxX48xX2xX2d0xX163xX112xX152xX163xXd9xX1xXexX1bxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX7xX23xX24xXexX3xX27xX28xX16xX1xX3xXexX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xXexX15xX5fxX1fxX16xX3xX5axX314xX16xX17xX3xXb6xX24xX4xX3xX7xX829xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX14xX23xX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxXdxX1fxX1bxX3xX7xX23xX24xXexX3xX27xX28xX16xX1xX3xXexX2dxXexX3xX30xX31xX3xXcxX34xX16xX1xX3xXexX1xX2a9xX16xX17xX3xX27xX24xX23xX3xXexX15xX5fxX1fxX16xX3xX5axX314xX16xX17xX3xX123xX2xX3xXb6xX24xX4xX3xX7xX34xX3xX556xX3xX1x16523xX4xX3xX5ax10a0axX3xXbxX1x13a19xX16xX17xX3xXexX14xX554xX3xX5xX59dxX16xX280xX3xXa3xXdxX59dxX16xX3xX4xX1xX310xX4xX3xX1xX213xX16xX17xX3x11dcexXa84xXa84xXd9xX3xX30xd687xX16xX1xX3xXexX1xX310xX4xX3xXexX15xX5fxX1fxX16xX3xX5axX314xX16xX17xX110xX3xcfe3x11f67xXexX3xXexX15xX5fxX1fxX16xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxXa3xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX15xX5xX12xX0xX5axXdxXa3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX48xX5axXdxXa3xX12xX0xX48xX5axXdxXa3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx176c7xX15xXexX1xX23xX14xXaxX12xXcxX1x13e2cxX5fxX3xXb7xX1xXa8xX0xX48xXbxX12
Thùy Như