Hà Tĩnh tập trung nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho người dân sau lũ
(Baohatinh.vn) - Sau thời điểm cứu đói khẩn cấp cho người dân vùng lũ lụt, Hà Tĩnh sẽ tập trung nguồn tiền ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ sinh kế nhằm giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.
6fcbxc2a9xc7f7x8567x775ax99e6x8342xf0bbxcd16xX7xa7efxc6f5xa26dx7e1dxf692x7e53xX5xb0fdxXax8ebaxbda4x7ea3xX3xXcxfb6cx85d7xX1xX3xXexb972xXbxX3xXexb04exf07bxX18x9469xX3xX18xX23xX21xa1d5xX18xX3xX5x958fxX4xX3xX1xf369xX3xXexX20x802dxX3xX7xXdxX18xX1xX3xecfexc8a4xX3xX4xX1xafdaxX3xX18xX23xd94dx7939xXdxX3xc718xdaa8xX18xX3xX7xX6xX21xX3xX5x77a1xX0xeb73xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX48xXaxX12xcb7fxX6xX21xX3xXexX1xX45xXdxX3xff99xXdx100d5x93ccxX3xX4xe878xX21xX3xX71xa28dxXdxX3xX3bxX1xa430xX18xX3xX4x1012axXbxX3xX4xX1xX40xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xfa23xcb0exX18xX23xX3xX5xX51xX3xX5x8916xXexda09xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xf35dxX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xXexXdxbd80xX18xX3xa65dxX18xX23xX3xX1xbcb2xX3xXex8accxX3xX4x9676xX4xX3xXex9fe3xX3xX4xX1xX77xX4xXa0xX3xX4xXcdxX3xX18xX1xX49xX18xX3xX71xX73xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3bxX3cxX3xX18xX1xde65xX74xX3xX23xXdxe5ddxXbxX3xX1x945dxX3xXd1xX18xX3xX71xac40xX18xX1xX3xX4xX21xXc7xX4xX3xX7x9b4exX18xX23xX3xX5xX49xX21xX3xX48xX14xXdx78ffxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb240xX40xX48xa687xXaxX12xX0xXdxX74xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx89b3xX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxe868xXdxX48xXexX1xb3edxX3xc59bxX2x7897xXbx7390x9a82xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX150xX3xab81xX2xa218xXbxX156xX157xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX53xX53xXdxX119xcde5xX6xX40xX1xX6xXexXdxX18xX1xX119xX95xX18xX53xX18xX10xX14bxX7xX53xdc49xX163xX161x9167xX53xX2xX163xX152xX48xX2xX2xX163xX189xX18cxX2xada6xXexX154xX161xX198xX198xX161xX5xX163xX119xa421xXbxX23x94ddxX20xX9xd7f7xX18cxX154xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xX5xX2cxX4xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX7xX6xX21xX3xX5xX51xXaxX3xX14bxXdxX48xXexX1xX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX161xX2xX163xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxX40xX18xXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexdd06xX6xX5xXdxX23xX18xX150xX3xX1a2xX21xX7xXexXdx79b1xX12cxX157xXaxX12xX13xX44xebe6xX18xX23xX3xX77xX18xX23xX3xX5xX45xXdxX3xX3bx827exX21xX3xX23xXfexXdxX3xX4xXc2xX6xX3xde51xX12cxX3xX177xX6xX18xX3xdc60xXcxXcxc174xX3xXex79cdxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXa0xX3xX1xX14xX18xX23xX3xXexX20x83f4xX74xX3xXexXd1xX3xX4xX1xX77xX4xXa0xX3xX4xXcdxX3xX18xX1xX49xX18xX3xX71xc113xX3xX1xX44xd18cxX18xX23xX3xX95xXbfxX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX95xX96xX18xX23xX3xX5xX51xX119xX3xX0xX10xX74xX12xXcxX20xX40xX18xX23xX3x8392xX18xX1xX150xX0xX53xX10xX74xX12xX0xXdxX3xXdxX48xX9xXaxXdxX74xX23xX4xX6xXbxXexXdxX40xX18xX163xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13cxX6xXbxXexXdxX40xX18xXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXexX231xX6xX5xXdxX23xX18xX150xX3xX1a2xX21xX7xXexXdxX23exX12cxX157xX3xX14bxXdxX48xXexX1xX150xX3xX152xX1a8xX161xXbxX156xX157xXaxX12xX129xc697xX3xXexX1xX44xX3xXcxX26axX18xX1xX3xXc2xX12cxX3xX13xX40xX14xX18xX23xX3xXcxX20xX21xX18xX23xX3x7dfcxX51xX18xX23xX0xX53xXdxX12xX3xX4xX96xX18xX23xX3xX5xX293xX18xX1xX3xX71xcfd1xX40xX3xX4xXcdxX4xX3xX18xX23xX14xX18xX1xX3xXexXdxX3cxXbxX3xX18xX1xX1cxX18xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xXexXcaxX3xf217xX40xX20xX74xX40xX7xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX10xX74xX12xX119xX0xX53xX10xX74xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX40xX48xX12cxXaxX12x7f63xX23xX6xX12cxX3xX3bxX1xXdxX3xX156xX2bbxX12cxX3xX20xX6xX3xX5xX51xX3xX5xX9exXexX3xXexX343xXdxX3xX18xX1xXdxXbfxX21xX3xX71xX104xX6xX3xXbxX1xX44x9fb7xX18xX23xXa0xX3xX25dxX12cxX3xX177xX6xX18xX3xX264xXcxXcxX267xX3xXexX26axX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX71xX293xX3xX20xX6xX3xX5xX45xXdxX3xX3bxX252xX21xX3xX23xXfexXdxX3x99a6xX21xX12cxX252xX18xX3xX23xX7bxXbxX3xXc2xX18xX23xX3xX1xXc7xX3xX392xX1xX49xX18xX3xX48xX49xX18xX3xXexX26axX18xX1xX3xX18xX1xX14xX3xX177xX104xX3xXexX1xXdxc3abxXexX3xX1xX343xXdxX3xX48xX40xX3xX74xX44xX6xX3xX5xX51xX157xX3xX129xX6xX18xX3xaf7axX1cxX18xX3xX71xXc7xX18xX23xX3xX4xX77xX21xX3xXexX20xX34xX3xX71xX44xX34xX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX1cxXbxX3xX71xX73xX3xX3bxX104xXbxX3xXexX1xX45xXdxX3xXexXdxX3cxXbxX3xX18xX1xX1cxX18xXa0xX3xX71xXdxXbfxX21xX3xXbxX1xX10exXdxX3xX95xX14xX3xXbxX1xX49xX18xX3xX177xXd1xX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xXc2xX18xX23xX3xX1xXc7xX3xXexXcaxX3xX4xXcdxX4xX3xX4xXcdxX3xX18xX1xX49xX18xXa0xX3xXexXd1xX3xX4xX1xX77xX4xX3xXexX20xX40xX18xX23xX3xX4xX2bbxX3xX18xX44xX297xX4xX119xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX40xX48xX12cxXaxX12x78daxX1xX7bxX3xX13cxX1xXc2xX3xXexX104xX4xX1xX3xX25dxX12cxX3xX177xX6xX18xX3xX264xXcxXcxX267xX3xXexX26axX18xX1xX3xX392xX23xX21xX12cx9e4dxX18xX3xXcxX1xX104xX3xX264xX6xXdxX3xXcxX1xXc2xX12cxX3xX4xX1xX40xX3xX177xXdxX3cxXexX150xX3xa858xcca5xX73xX3xXexXdxX3cxXbxX3xX18xX1xX1cxX18xX3xX95xX14xX3xXbxX1xX49xX18xX3xX177xXd1xX3xX1xXdxX413xX21xX3xX3eaxX21xX2bbxX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xX4xX77xX21xX3xXexX20xX34xX3xX71xX3cxX18xX3xX177xX14xX3xX4xX40xX18xX3xX95xX96xX18xX23xX3xX5xX51xXa0xX3xXexX26axX18xX1xX3xX71xX293xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX5xX1cxXbxX3xX4xXcdxX4xX3xX71xacbaxX21xX3xX74xX10exXdxX3xX4xX77xX21xX3xXexX20xX34xX3xXexX343xXdxX3xXexX26axX18xX1xX3xX95xX14xX3xX4xXcdxX4xX3xX1xX21xX12cxX413xX18xXa0xX3xXexX1xX104xXa0xX3xXexX1xX14xX18xX1xX119xX3xX129xX6xX18xX3xX13cxX77xX21xX3xXexX20xX34xX3xXexX26axX18xX1xX3xX4xX1xXc2xX3xX12cxX3cxX21xX3xXexXdxX3cxXbxX3xX18xX1xX1cxX18xX3xXexXdxXbfxX18xX3xX74x7162xXexX3xX95xX14xX3xX74xXc7xXexX3xX7xX10exX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xX1xX14xX18xX23xX157xX3xX20xXdxX252xX18xX23xX3xX18xX1xX21xX3xX12cxX3cxX21xX3xXbxX1xX80xX74xX3xX4xX554xX18xX3xX3bxX315xXbxX3xX4xX1xX40xX3xX4xbbbdxX18xX23xX3xXexXcdxX4xX3xX4xX77xX21xX3xXexX20xX34xX3xX3bxX1xX80xX18xX3xX4xX84xXbxX3xXexX20xX40xX18xX23xX3xXexX1xX45xXdxX3xX71xXdxX73xX74xX3xX74xX44xX6xX3xX5xX51xX3xX71xX293xX3xX71xX44xX34xX4xX3xX4xX1xX21xX12cxX73xX18xX3xX95xXbfxX3xX177xX6xX18xX3xX4xX77xX21xX3xXexX20xX34xX3xX4xX84xXbxX3xX1xX21xX12cxX413xX18xX3xX71xX73xX3xX71xX104xX6xX3xXbxX1xX44xX3baxX18xX23xX3xX4xX1xXc2xX3xX71xXc7xX18xX23xX3xXbxX1xX49xX18xX3xXbxX1xX10exXdxX3xX4xX1xX40xX3xX177xX14xX3xX4xX40xX18x9e67xX119xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX40xX48xX12cxXaxX12xX13cxX1xX26axX3xXexX20xX40xX18xX23xX3xX4xX1xX44xX6xX3xX71xX554xX12cxX3xX74xXc7xXexX3xXexX21xX554xX18xX3xX20xX6xX3xX5xX45xXdxX3xX3bxX252xX21xX3xX23xXfexXdxXa0xX3xX129xX6xX18xX3xX429xX1cxX18xX3xX71xXc7xX18xX23xX3xX4xX77xX21xX3xXexX20xX34xX3xXexX26axX18xX1xX3xX71xX293xX3xXexXdxX3cxXbxX3xX18xX1xX1cxX18xX3xXc2xX18xX23xX3xX1xXc7xX3xX95xX14xX3xX71xX27exX18xX23xX3xX3bxbb7exX3xXc2xX18xX23xX3xX1xXc7xX3xX4xXc2xX6xX3xX152xX163xX18cxX3xX4xXcdxX3xX18xX1xX49xX18xXa0xX3xXexXd1xX3xX4xX1xX77xX4xX3xX95xX297xXdxX3xXexXd1xX18xX23xX3xX7xX10exX3xXexXdxXbfxX18xX3xX95xX14xX3xX1xX14xX18xX23xX3xX1xX7bxX6xX3xX3eaxX21xX12cxX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexXdxXbfxX18xX3xX1xX3baxX18xX3xX154xX2xXa0xX189xX3xXexeaaexX3xX71xX28xX18xX23xX119xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX40xX48xX12cxXaxX12xX0xXdxX74xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13cxX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX48xXexX1xX150xX3xX152xX2xX154xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX150xX3xX161xX2xX163xXbxX156xX157xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX53xX53xXdxX119xX177xX6xX40xX1xX6xXexXdxX18xX1xX119xX95xX18xX53xX18xX10xX14bxX7xX53xX189xX163xX161xX18cxX53xX2xX163xX152xX48xX2xX2xX163xX189xc7fexX2xX189xXexX161xX2xX163xX1a8xX5xX2xX163xX231xX2xX18cxX1a8xX48xX18cxX2xX189xX161xX2xX2xX18cxXexX1a8xX161xX189xX152xX1a8xX5xX163xX119xX1a2xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xX5xX2cxX4xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX7xX6xX21xX3xX5xX51xXaxX3xX14bxXdxX48xXexX1xX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX161xX2xX163xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxX40xX18xXaxX12xX13xXc7xXdxX3xXbxX1xX9exX3xX18x9984xX3xX4xXcdxX4xX3xX4xX84xXbxX3xX1xX44xX297xX18xX23xX3xX95xXbfxX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX95xX96xX18xX23xX3xX5xX51xX3xX95xX297xXdxX3xX18xX1xX867xX18xX23xX3xXexd64fxX18xX1xX3xX4xX2bbxX74xX3xX84xX74xX3xXcdxXbxX119xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX40xX48xX12cxXaxX12xb223x75e0xXexX3xX71xXbfxX3xX156xX21xX84xXexX3xX4xXc2xX6xX3xX129xX6xX18xX3xX13cxX77xX21xX3xXexX20xX34xX3xXexX26axX18xX1xX3xXexX343xXdxX3xX95xX27exX18xX3xX177xX2bbxX18xX3xX7xX10exX3xX163xX2xX53xXcxXcxX20xX231xX129xX13cxXcxX20xXa0xX3xX18xX23xX14xX12cxX3xX189xX2xX53xX2xX163xX53xX189xX163xX189xX163xXa0xX3xXcxX1xX44xX45xX18xX23xX3xXexX20xX2cxX4xX3xXcxX26axX18xX1xX3xXc2xX12cxX3xX71xX293xX3xX20xX6xX3xX3eaxX21xX12cxX3cxXexX3xX71xX104xX18xX1xX3xXbxX1xX49xX18xX3xX177xXd1xX3xX2xX2xX3xXexX73dxX3xX71xX28xX18xX23xX3xXexXcaxX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xX267xX21xa1e0xX3xX13cxX77xX21xX3xXexX20xX34xX3xXexX26axX18xX1xX3xX4xX1xX40xX3xX7c0xX3xX1xX21xX12cxX413xX18xXa0xX3xXexX1xX104xXa0xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xc06fxX13cxX80xX74xX3xX8baxX21xX12cxX252xX18xXa0xX3xXcxX1xX343xX4xX1xX3xX13xX14xXa0xX3xXcxX4bdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXa0xX3xX13xX44xX3baxX18xX23xX3xff6fxX1xX252xXa0xX3xX429xX51xX3xX267xX21xX6xX18xX23xXa0xX3xec5cxXc7xX4xX3xX13xX14xXa0xX3xXcxX8baxX3xX99axe856xX3x7d0fxX18xX1x8f67xX3xX4xX77xX21xX3xX71xX7bxXdxX3xX3bxX1xX80xX18xX3xX4xX84xXbxX3xX4xX1xX40xX3xX177xX14xX3xX4xX40xX18xXa0xX3xX3bxX1xc304xX4xX3xXbxX1xX9exX4xX3xX3bxX1xX7bxX3xX3bxX1xX27exX18xX3xXexX20xX44xX297xX4xX3xX74xX9dbxXexX3xX95xX14xX3xX3bxX1xX5e8xXdxX3xXbxX1xX9exX4xX3xX7xX2bbxX18xX3xX156xX21xX84xXexX3xX7xX6xX21xX3xX5xX51xX119xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX40xX48xX12cxXaxX12xX4faxX3cxX18xX3xXexX1xX45xXdxX3xX71xXdxX73xX74xX3xX18xX14xX12cxXa0xX3xX4xX96xX18xX23xX3xX95xX297xXdxX3xX95xXdxX413xX4xX3xXexXdxX3cxXbxX3xX18xX1xX1cxX18xX3xX95xX14xX3xXbxX1xX49xX18xX3xX177xXd1xX3xX1xX14xX18xX23xX3xX1xX7bxX6xX3xX18xX1xX21xX3xX12cxX3cxX21xX3xXbxX1xX80xX74xX3xXexXcaxX3xX4xXcdxX4xX3xX18xX1xX14xX3xX1xX2bbxX40xX3xXexX49xX74xX3xX71xX3cxX18xX3xX177xX14xX3xX4xX40xX18xX3xX95xX96xX18xX23xX3xX5xX51xXa0xX3xX4xXcdxX4xX3xX71xX104xX6xX3xXbxX1xX44xX3baxX18xX23xX3xX71xX6xX18xX23xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xXexX20xXdxX73xX18xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX7xbaabxX6xX3xX7xX6xX18xX23xX3xX18xX1xX14xX3xX4xXad6xX6xXa0xX3xX3bxX1xX5e8xXdxX3xXbxX1xX9exX4xX3xX7xX2bbxX18xX3xX156xX21xX84xXexX119xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX40xX48xX12cxXaxX12xX0xXdxX74xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13cxX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX48xXexX1xX150xX3xX152xX2xX154xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX150xX3xX161xX2xX163xXbxX156xX157xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX53xX53xXdxX119xX177xX6xX40xX1xX6xXexXdxX18xX1xX119xX95xX18xX53xX18xX10xX14bxX7xX53xX189xX163xX161xX189xX53xX2xX18cxX1a8xX48xX163xX163xX1a8xX163xX154xX189xX1a8xXexX198xX198xX2xX152xX5xX2xX163xX231xX1xX48xX1xX48xX1xX119xX1a2xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xX5xX2cxX4xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX7xX6xX21xX3xX5xX51xXaxX3xX14bxXdxX48xXexX1xX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX161xX2xX163xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxX40xX18xXaxX12xX392xX1xXdxXbfxX21xX3xXexX14xXdxX3xX7xX2bbxX18xX3xX4xXc2xX6xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX177xX104xX3xX18xX1xX84xX18xX3xX4xX1xX897xX74xX3xXexX20xX40xX18xX23xX3xX177xXdxX73xX18xX3xX5xX51xXa0xX3xX20xX84xXexX3xX4xX554xX18xX3xX7xX2cxX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX3bxX104xXbxX3xXexX1xX45xXdxX3xX95xXbfxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3bxX3cxX3xX71xX73xX3xX1xXfexX3xXd1xX18xX3xX71xX104xX18xX1xX3xX4xX21xXc7xX4xX3xX7xX10exX18xX23xX3xX5xX49xX21xX3xX48xX14xXdxX3xX972xX0xX10xX74xX12x86ccxX18xX1xX150xX3xX429xX27exX18xX3xX4faxX77xX4xX0xX53xX10xX74xX12xX9baxX119xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX40xX48xX12cxXaxX12xX13cxX1xXc2xX3xXexX104xX4xX1xX3xX25dxX12cxX3xX177xX6xX18xX3xX264xXcxXcxX267xX3xX1xX21xX12cxX413xX18xX3xX13cxX80xX74xX3xX8baxX21xX12cxX252xX18xX3xX392xX23xX21xX12cxX4dfxX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX9a9xX40xX18xX23xX3xX4xX1xX40xX3xX177xXdxX3cxXexX150xX3xX4f9xXcxX20xX44xX297xX4xX3xX74xX9dbxXexXa0xX3xX71xX104xX6xX3xXbxX1xX44xX3baxX18xX23xX3xX95xbd9exX18xX3xXexXdxX3cxXbxX3xXexX9exX4xX3xXexXdxX3cxXbxX3xX18xX1xX1cxX18xX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xX4xX77xX21xX3xXexX20xX34xX3xX95xX14xX3xXbxX1xX49xX18xX3xX177xXd1xX3xX95xXbfxX3xX4xX1xX40xX3xX4xXcdxX4xX3xX156xX293xX3xX177xX104xX3xX2bbxX18xX1xX3xX1xX44xX245xX18xX23xX119xX3xX4faxX28xX18xX23xX3xXexX1xX45xXdxXa0xX3xXexXdxX3cxX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX20xX14xX3xX7xX40xXcdxXexXa0xX3xXbxX1xX49xX18xX3xX5xX40xX343xXdxX3xX4xXcdxX4xX3xXexX1xXdxX413xXexX3xX1xX343xXdxX3xX4xXc2xX6xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX972xX18xX1xX14xX3xX245xXa0xX3xX4xX5e8xX18xX23xX3xX4xX9exX3xX7xX2bbxX18xX3xX156xX21xX84xXexXa0xX3xX4xX49xX12cxX3xX231xX3xX4xX40xX18xX3xX23xXdxX10exX18xX23xX119xX119xX119xX9baxX3xX71xX73xX3xX4xX7bxX3xX3bxX3cxX3xX1xX40xX343xX4xX1xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX3bxX104xXbxX3xXexX1xX45xXdxX119xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX40xX48xX12cxXaxX12xX0xXdxX74xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13cxX10xX18xXexX10xX20xX3xX48xXexX1xX21xX74xX177xXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX48xXexX1xX150xX3xX152xX2xX154xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX150xX3xX161xX2xX163xXbxX156xX157xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX53xX53xXdxX119xX177xX6xX40xX1xX6xXexXdxX18xX1xX119xX95xX18xX53xX18xX10xX14bxX7xX53xX189xX163xX161xX18cxX53xX2xX163xX152xX48xX2xX2xX163xX18cxX18cxX163xX1a8xXexX2xX152xX161xX18cxX5xX189xX231xX2xX2xX7c0xX48xX154xX2xX163xX2xX189xX2xX7c0xXexX1a8xX2xX189xX198xX152xX5xX163xX119xX1a2xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xX5xX2cxX4xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX7xX6xX21xX3xX5xX51xXaxX3xX14bxXdxX48xXexX1xX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX161xX2xX163xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxX40xX18xXaxX12xX4bdxX1xX554xX18xX3xX5xX297xX18xX3xX5xX44xX3baxX18xX23xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX4xXc2xX6xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX13cxX80xX74xX3xX8baxX21xX12cxX252xX18xX3xX177xX104xX3xX5xX51xX3xX5xX9exXexX3xXbxX1xXcdxX3xX1x970exX18xX23xX119xX0xX10xX74xX12xX3xXc89xX18xX1xX150xX3xX4bdxX1xX6xX18xX3xXcxX20xX49xX74xX0xX53xX10xX74xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX40xX48xX12cxXaxX12xXcxX343xXdxX3xX1xX21xX12cxX413xX18xX3xXcxX1xX343xX4xX1xX3xX13xX14xXa0xX3xX18xX1xXdxXbfxX21xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX23xX554xX18xX3xX18xX1xX44xX3xX74xX84xXexX3xXexX20xX9dbxX18xX23xX3xXexX14xXdxX3xX7xX2bbxX18xX3xX7xX6xX21xX3xX74xX44xX6xX3xX5xX51xXa0xX3xX3bxX1xX5e8xX18xX23xX3xX315xXexX3xX1xXc7xX3xX71xX293xX3xXexX1xX40xXcdxXexX3xX18xX23xX1xd885xX40xX3xX71xX6xX18xX23xX3xX71xX77xX18xX23xX3xXexX20xX44xX297xX4xX3xX18xX23xX21xX12cxX3xX4xX3baxX3xXexXcdxXdxX3xX18xX23xX1xXfd4xX40xX119xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX40xX48xX12cxXaxX12xX13cxX1xXc2xX3xXexX104xX4xX1xX3xX25dxX12cxX3xX177xX6xX18xX3xX264xXcxXcxX267xX3xX1xX21xX12cxX413xX18xX3xXcxX1xX343xX4xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX20xX554xX18xX3xX32fxX6xX18xX1xX3xX429xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX40xX3xX177xXdxX3cxXexX150xX3xXaxX264xXcxXcxX267xX3xXbxX1xX10exXdxX3xX1xX34xXbxX3xX95xX297xXdxX3xX4xX1xX315xX18xX1xX3xX3eaxX21xX12cxXbfxX18xX3xX4xXcdxX4xX3xX156xX293xXa0xX3xXexX1xX5e8xX18xX3xX7xXabxX3xXexXdxX3cxX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX20xX14xX3xX7xX40xXcdxXexXa0xX3xX44xX21xX3xXexXdxX252xX18xX3xX4xXcdxX4xX3xX1xXc7xX3xX177xX104xX3xXexX1xXdxX413xXexX3xX1xX343xXdxX3xX18xX5afxX18xX23xX3xX95xXbfxX3xX18xX1xX14xX3xX245xXa0xX3xX4xX49xX12cxX3xXexX20xX28xX18xX23xXa0xX3xX95xX1cxXexX3xX18xX21xX5e8xXdxXa0xX3xX74xXcdxX12cxX3xX74xX7bxX4xX3xX7xX2bbxX18xX3xX156xX21xX84xXexX119xX119xX119xX3xX71xX73xX3xX3bxX104xXbxX3xXexX1xX45xXdxX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX66bxX119xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX40xX48xX12cxXaxX12xX0xXdxX74xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13cxX10xX18xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX48xXexX1xX150xX3xX152xX2xX154xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX150xX3xX161xX2xX163xXbxX156xX157xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX150xX53xX53xXdxX119xX177xX6xX40xX1xX6xXexXdxX18xX1xX119xX95xX18xX53xX18xX10xX14bxX7xX53xX189xX163xX161xX189xX53xX2xX18cxX1a8xX48xX163xX2xX152xX154xX152xX189xX7c0xXexX18cxX198xX189xX198xX5xX2xX163xX231xX2xX2xX7c0xX48xX163xX163xX198xX18cxX189xX189xX2xXexX198xX154xX7c0xX7c0xX161xX5xX163xX119xX1a2xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xX5xX2cxX4xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX7xX6xX21xX3xX5xX51xXaxX3xX14bxXdxX48xXexX1xX9xXaxX152xX2xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX161xX2xX163xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX6xXbxXexXdxX40xX18xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xXabxX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xX5xX2cxX4xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX3bxX1xX5e8xXdxX3xXbxX1xX9exX4xX3xX7xX2bbxX18xX3xX156xX21xX84xXexXa0xX3xXd1xX18xX3xX71xX104xX18xX1xX3xX4xX21xXc7xX4xX3xX7xX10exX18xX23xX3xX5xX49xX21xX3xX48xX14xXdxX119xX3xX0xX10xX74xX12xXc89xX18xX1xX150xX3xX4bdxX1xX6xX18xX3xXcxX20xX49xX74xX0xX53xX10xX74xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX40xX48xX12cxXaxX12xX4bdxX1xX7bxX3xX13cxX1xXc2xX3xXexX104xX4xX1xX3xX25dxX12cxX3xX177xX6xX18xX3xX264xXcxXcxX267xX3xXexX26axX18xX1xX3xX392xX23xX21xX12cxX4dfxX18xX3xXcxX1xX104xX3xX264xX6xXdxX3xXcxX1xXc2xX12cxX3xX4xX1xX40xX3xX177xXdxX3cxXexX150xX3xX4f9xX25dxX12cxX3xX177xX6xX18xX3xX264xXcxXcxX267xX3xXexX26axX18xX1xX3xX71xX6xX18xX23xX3xXexX1xX6xX74xX3xX74xX44xX21xX3xc937xX129xX392xX32fxX3xXexX26axX18xX1xX3xX7xXad6xX6xX3xX71xXd1xXdxX3xX267xX21xX12cxX3cxXexX3xX71xX104xX18xX1xX3xX7xX10exX3xX189xX198xX1a8xX163xX53xX267xX4faxX231xX12f6xX129xX392xX32fxX3xX18xX23xX14xX12cxX3xX189xX163xX53xX2xX163xX53xX189xX163xX2xX152xX3xX972xX95xXbfxX3xX95xXdxX413xX4xX3xX177xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX343xX74xX3xXexX1xX45xXdxX3xX3eaxX21xX12cxX3xX71xX104xX18xX1xX3xX74xXc7xXexX3xX7xX10exX3xX18xXc7xXdxX3xX48xX21xX18xX23xX3xX95xXbfxX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX392xX1xX49xX18xX3xX48xX49xX18xX3xX3bxX1xX9dbxX4xX3xXbxX1xX9exX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX3eaxX21xX2bbxX3xX177xX293xX40xX3xX5xX51xXa0xX3xXd1xX18xX3xX71xX104xX18xX1xX3xX71xX45xXdxX3xX7xX10exX18xX23xX3xXexX20xX252xX18xX3xX71xX104xX6xX3xX177xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX9baxX3xX4xX1xX40xX3xXbxX1xX96xX3xX1xX34xXbxX3xX95xX297xXdxX3xXexX897xX18xX1xX3xX1xX897xX18xX1xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexX3cxX3xX1xXdxX413xX18xX3xX18xX6xX12cxX119xX3xX4faxX28xX18xX23xX3xXexX1xX45xXdxXa0xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xX5xX2cxX4xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX5xX14xX74xX3xX18xX1xX14xX3xX245xXa0xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3bxX3cxX3xX71xX73xX3xX177xX14xX3xX4xX40xX18xX3xX23xX49xX12cxX3xX48xX2cxX18xX23xX3xX5xX343xXdxX3xX7xX2bbxX18xX3xX156xX21xX84xXexXa0xX3xXd1xX18xX3xX71xX104xX18xX1xX3xX4xX21xXc7xX4xX3xX7xX10exX18xX23xX3xX5xX49xX21xX3xX48xX14xXdxX66bxX119xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX40xX48xX12cxXaxX12xX264xXcxXcxX267xX3xX4xXcdxX4xX3xX4xX84xXbxX3xX4xX51xX18xX23xX3xXexX1xX6xX74xX3xX23xXdxX6xX3xXexX44xX3xX95xX84xX18xX3xX95xX14xX3xX4xX7bxX3xX71xX104xX18xX1xX3xX1xX44xX297xX18xX23xX3xX4xX1xX40xX3xX4xXcdxX4xX3xX4xXcdxX3xX18xX1xX49xX18xXa0xX3xXexXd1xX3xX4xX1xX77xX4xX3xXexX1xXdxX413xX18xX3xX18xX23xX21xX12cxX413xX18xX3xX3bxX1xXdxX3xX71xX3cxX18xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX95xX96xX18xX23xX3xX5xX51xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX119xX3xX32fxX96xX3xXexX1xX5e8xX18xX23xX3xX3eaxX21xX6xX3xX4xX1xX315xX18xX1xX3xX3eaxX21xX12cxXbfxX18xXa0xX3xX74xX5afxXexX3xXexX20xX1cxX18xX3xX1xX6xX12cxX3xXexX20xX2cxX4xX3xXexXdxX3cxXbxX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xXa0xX3xX4xXcdxX4xX3xX71xX3baxX18xX3xX95xX104xX3xXexXcaxX3xXexX1xXdxX413xX18xX3xX4xX51xX18xX23xX3xX18xX252xX18xX3xXexX897xX74xX3xX1xXdxX73xX21xX3xX18xX1xX21xX3xX4xX554xX21xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexX3cxX3xXexX343xXdxX3xX71xX104xX6xX3xXbxX1xX44xX3baxX18xX23xX3xX7xX6xX21xX3xX5xX51xX3xX71xX73xX3xX4xX7bxX3xX7xX2cxX3xX71xXdxXbfxX21xX3xX4xX1xX26axX18xX1xX3xXbxX1xX96xX3xX1xX34xXbxXa0xX3xXexX20xXcdxX18xX1xX3xX5xX293xX18xX23xX3xXbxX1xX315xX119xX0xX53xXbxX12xX0xX48xXdxX95xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX48xX20xX10xX5xX6xXexX10xX48xXaxX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX231xXexX1xX21xX74xX177xX231xX6xX18xX48xX231xX7xX6xXbxX40xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX252xX74xX3xX18xX1xXdxXbfxX21xX3xXbxX1xX554xX18xX3xX3eaxX21xX14xX3xX6e5xX3xX18xX23xX1xX17xX6xX3xX1xX44xX297xX18xX23xX3xX95xXbfxX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX95xX96xX18xX23xX3xX5xX51xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX23exX9xXaxX53xX18xX1xXdxXbxX231xX4xX6xX21xX231xX12cxX10xX21xX231xXexX1xX21xX40xX18xX23xX53xXexX1xX10xX74xX231xX18xX1xXdxX10xX21xX231xXbxX1xX6xX18xX231xX3eaxX21xX6xX231xX12cxX231xX18xX23xX1xXdxX6xX231xX1xX21xX40xX18xX23xX231xX95xX10xX231xX18xX23xX21xX40xXdxX231xX48xX6xX18xX231xX95xX21xX18xX23xX231xX5xX21xX231xX1xX6xX231xXexXdxX18xX1xX53xX189xX163xX163xX7c0xX2xX1a8xX119xX1xXexX74xXaxX12xX0xXdxX74xX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX53xX74xX10xX48xXdxX6xX53xX2xX189xX163xX53xX18xX10xX14bxX7xX53xX189xX163xX161xX189xX53xX2xX189xX198xX48xX152xX2xX7c0xX161xX18cxX18cxX18cxXexX7c0xX1a8xX1a8xX198xX198xX5xX163xX119xX1a2xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xX5xX2cxX4xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX7xX6xX21xX3xX5xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX48xXdxX95xX12xX0xX7xXexX20xX40xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX252xX74xX3xX18xX1xXdxXbfxX21xX3xXbxX1xX554xX18xX3xX3eaxX21xX14xX3xX6e5xX3xX18xX23xX1xX17xX6xX3xX1xX44xX297xX18xX23xX3xX95xXbfxX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX95xX96xX18xX23xX3xX5xX51xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX20xX10xX23exX9xXaxX53xX18xX1xXdxXbxX231xX4xX6xX21xX231xX12cxX10xX21xX231xXexX1xX21xX40xX18xX23xX53xXexX1xX10xX74xX231xX18xX1xXdxX10xX21xX231xXbxX1xX6xX18xX231xX3eaxX21xX6xX231xX12cxX231xX18xX23xX1xXdxX6xX231xX1xX21xX40xX18xX23xX231xX95xX10xX231xX18xX23xX21xX40xXdxX231xX48xX6xX18xX231xX95xX21xX18xX23xX231xX5xX21xX231xX1xX6xX231xXexXdxX18xX1xX53xX189xX163xX163xX7c0xX2xX1a8xX119xX1xXexX74xXaxX12xXcxX1xX252xX74xX3xX18xX1xXdxXbfxX21xX3xXbxX1xX554xX18xX3xX3eaxX21xX14xX3xX6e5xX3xX18xX23xX1xX17xX6xX3xX1xX44xX297xX18xX23xX3xX95xXbfxX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX95xX96xX18xX23xX3xX5xX51xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX20xX40xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX48xXaxX12xX13cxXcdxX4xX3xX71xX3baxX18xX3xX95xX104xXa0xX3xXexXd1xX3xX4xX1xX77xX4xXa0xX3xX18xX1xX14xX3xX1xX2bbxX40xX3xXexX49xX74xX3xX95xXd0axX18xX3xXexXdxX3cxXbxX3xXexX9exX4xX3xX1xX44xX297xX18xX23xX3xX95xXbfxX3xX71xX28xX18xX23xX3xX177xX14xX40xX3xX95xX96xX18xX23xX3xX5xX51xX3xX5xX9exXexX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX95xX297xXdxX3xX18xX1xXdxXbfxX21xX3xXbxX1xX554xX18xX3xX3eaxX21xX14xX3xX4xX77xX21xX3xXexX20xX34xX3xX84xX74xX3xX18xX23xX1xX17xX6xX3xXexX897xX18xX1xX119xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX48xXdxX95xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXc2xX3xXexX44xX297xX18xX23xX3xX5xX14xX74xX3xX95xXdxX413xX4xX3xX95xX297xXdxX3xX154xX3xXexX26axX18xX1xX3xX74xXdxXbfxX18xX3xXcxX20xX21xX18xX23xX150xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX4xX6xX40xX3xX3bxX1xX9dbxX4xX3xXbxX1xX9exX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX3eaxX21xX2bbxX3xX5xX51xX3xX5xX9exXexXaxX3xX1xX20xX10xX23exX9xXaxX53xX4xX1xXdxX18xX1xX231xX3eaxX21xX12cxX10xX18xX53xXexX1xX21xX231xXexX21xX40xX18xX23xX231xX5xX6xX74xX231xX95xXdxX10xX4xX231xX95xX40xXdxX231xX154xX231xXexXdxX18xX1xX231xX74xXdxX10xX18xX231xXexX20xX21xX18xX23xX231xX1xX6xX231xXexXdxX18xX1xX231xXexX6xXbxX231xXexX20xX21xX18xX23xX231xX4xX6xX40xX231xX3bxX1xX6xX4xX231xXbxX1xX21xX4xX231xX1xX6xX21xX231xX3eaxX21xX6xX231xX5xX21xX231xX5xX21xXexX53xX189xX163xX163xX7c0xX18cxX18cxX119xX1xXexX74xXaxX12xX0xXdxX74xX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX53xX74xX10xX48xXdxX6xX53xX2xX189xX163xX53xX18xX10xX14bxX7xX53xX189xX163xX161xX189xX53xX2xX163xX152xX48xX152xX2xX154xX161xX163xX161xX7c0xXexX161xX163xX18cxX189xX5xX2xX119xX1a2xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xX5xX2cxX4xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX7xX6xX21xX3xX5xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX48xXdxX95xX12xX0xX7xXexX20xX40xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXc2xX3xXexX44xX297xX18xX23xX3xX5xX14xX74xX3xX95xXdxX413xX4xX3xX95xX297xXdxX3xX154xX3xXexX26axX18xX1xX3xX74xXdxXbfxX18xX3xXcxX20xX21xX18xX23xX150xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX4xX6xX40xX3xX3bxX1xX9dbxX4xX3xXbxX1xX9exX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX3eaxX21xX2bbxX3xX5xX51xX3xX5xX9exXexXaxX3xX1xX20xX10xX23exX9xXaxX53xX4xX1xXdxX18xX1xX231xX3eaxX21xX12cxX10xX18xX53xXexX1xX21xX231xXexX21xX40xX18xX23xX231xX5xX6xX74xX231xX95xXdxX10xX4xX231xX95xX40xXdxX231xX154xX231xXexXdxX18xX1xX231xX74xXdxX10xX18xX231xXexX20xX21xX18xX23xX231xX1xX6xX231xXexXdxX18xX1xX231xXexX6xXbxX231xXexX20xX21xX18xX23xX231xX4xX6xX40xX231xX3bxX1xX6xX4xX231xXbxX1xX21xX4xX231xX1xX6xX21xX231xX3eaxX21xX6xX231xX5xX21xX231xX5xX21xXexX53xX189xX163xX163xX7c0xX18cxX18cxX119xX1xXexX74xXaxX12xXcxX1xXc2xX3xXexX44xX297xX18xX23xX3xX5xX14xX74xX3xX95xXdxX413xX4xX3xX95xX297xXdxX3xX154xX3xXexX26axX18xX1xX3xX74xXdxXbfxX18xX3xXcxX20xX21xX18xX23xX150xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX4xX6xX40xX3xX3bxX1xX9dbxX4xX3xXbxX1xX9exX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX3eaxX21xX2bbxX3xX5xX51xX3xX5xX9exXexX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX20xX40xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX48xXaxX12xX4bdxX1xXcdxXexX3xX177xXdxX73xX21xX3xXexX343xXdxX3xX177xX21xXd1xXdxX3xX5xX14xX74xX3xX95xXdxX413xX4xX3xX23xXdxX867xX6xX3xXcxX1xXc2xX3xXexX44xX297xX18xX23xX3xX392xX23xX21xX12cxX4dfxX18xX3xX8baxX21xX49xX18xX3xX4bdxX1xXfaxX4xX3xX95xX297xXdxX3xX5xX293xX18xX1xX3xX71xX343xX40xX3xX4xXcdxX4xX3xXexX26axX18xX1xX3xX74xXdxXbfxX18xX3xXcxX20xX21xX18xX23xXa0xX3xX13cxX1xXc2xX3xXexX104xX4xX1xX3xX12f6xX129xX392xX32fxX3xXexX26axX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcxX20xX554xX18xX3xXcxXdxX3cxX18xX3xX13xX44xX18xX23xX3xX4xX1xX40xX3xX177xXdxX3cxXexXa0xX3xXexX26axX18xX1xX3xX71xX293xX3xX1xX21xX12cxX3xX71xXc7xX18xX23xX3xX4xXcdxX4xX3xX5xX2cxX4xX3xX5xX44xX34xX18xX23xX3xX71xX73xX3xX5xX51xX3xX20xXfaxXexX3xX71xX3cxX18xX3xX71xX49xX21xX3xXexX1xX897xX3xX95xX413xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX74xX5e8xXdxX3xXexX20xX44xX45xX18xX23xX3xX71xX3cxX18xX3xX71xX84xX12cxXa0xX3xX7xX297xX74xX3xX71xX44xX6xX3xX1xXfexX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX20xX245xX3xX5xX343xXdxX3xXexX20xX44xX45xX18xX23xX3xX1xXfexX4xXa0xX3xX3bxX1xX5e8xX18xX23xX3xX71xX73xX3xX48xX104xX4xX1xX3xX177xX413xX18xX1xX3xX177xX96xX18xX23xX3xXbxX1xXcdxXexX3xX7xX6xX21xX3xX5xX51xX119xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX48xXdxX95xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX99axX1xX80xX18xX3xXexX20xX44xX3baxX18xX23xX3xX3bxX1xX9dbxX4xX3xXbxX1xX9exX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX3eaxX21xX2bbxX3xX5xX51xX3xX5xX9exXexXa0xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX84xX12cxX3xX5xXfaxX6xXaxX3xX1xX20xX10xX23exX9xXaxX53xX4xX1xXdxX18xX1xX231xXexX20xXdxX53xX3bxX1xX6xX18xX231xXexX20xX21xX40xX18xX23xX231xX3bxX1xX6xX4xX231xXbxX1xX21xX4xX231xX1xX6xX21xX231xX3eaxX21xX6xX231xX5xX21xX231xX5xX21xXexX231xX1xX40xX231xXexX20xX40xX231xX18xX23xX21xX40xXdxX231xX48xX6xX18xX231xX1xX6xX231xXexXdxX18xX1xX231xX7xX6xX12cxX231xX5xX21xX6xX53xX189xX163xX163xX154xX198xX154xX119xX1xXexX74xXaxX12xX0xXdxX74xX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX53xX74xX10xX48xXdxX6xX53xX2xX189xX163xX53xX18xX10xX14bxX7xX53xX189xX163xX161xX189xX53xX7c0xX189xX48xX161xX2xX2xX18cxX161xX18cxX7c0xXexX18cxX154xX161xX154xX154xX5xX163xX119xX1a2xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1cxXbxX3xXexX20xX21xX18xX23xX3xX18xX23xX21xX28xX18xX3xX5xX2cxX4xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX3bxX3cxX3xX4xX1xX40xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX7xX6xX21xX3xX5xX51xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX48xXdxX95xX12xX0xX7xXexX20xX40xX18xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX99axX1xX80xX18xX3xXexX20xX44xX3baxX18xX23xX3xX3bxX1xX9dbxX4xX3xXbxX1xX9exX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX3eaxX21xX2bbxX3xX5xX51xX3xX5xX9exXexXa0xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX84xX12cxX3xX5xXfaxX6xXaxX3xX1xX20xX10xX23exX9xXaxX53xX4xX1xXdxX18xX1xX231xXexX20xXdxX53xX3bxX1xX6xX18xX231xXexX20xX21xX40xX18xX23xX231xX3bxX1xX6xX4xX231xXbxX1xX21xX4xX231xX1xX6xX21xX231xX3eaxX21xX6xX231xX5xX21xX231xX5xX21xXexX231xX1xX40xX231xXexX20xX40xX231xX18xX23xX21xX40xXdxX231xX48xX6xX18xX231xX1xX6xX231xXexXdxX18xX1xX231xX7xX6xX12cxX231xX5xX21xX6xX53xX189xX163xX163xX154xX198xX154xX119xX1xXexX74xXaxX12xX99axX1xX80xX18xX3xXexX20xX44xX3baxX18xX23xX3xX3bxX1xX9dbxX4xX3xXbxX1xX9exX4xX3xX1xX1cxX21xX3xX3eaxX21xX2bbxX3xX5xX51xX3xX5xX9exXexXa0xX3xX1xX30xX3xXexX20xX34xX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX84xX12cxX3xX5xXfaxX6xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexX20xX40xX18xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX48xXaxX12xX99axXdxX73xX74xX3xXexX20xX6xX3xX1xX40xX343xXexX3xX71xXc7xX18xX23xX3xX7xX84xX12cxX3xX5xXfaxX6xX3xXexX343xXdxX3xX4xXcdxX4xX3xX5xa34fxX3xX7xX84xX12cxX3xX245xX3xX13cxX6xX18xX3xX9a9xXc7xX4xX3xX972xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX9baxXa0xX3xX13cxX1xXc2xX3xXexX104xX4xX1xX3xX12f6xX129xX392xX32fxX3xXexX26axX18xX1xX3xXcxX20xX554xX18xX3xXcxXdxX3cxX18xX3xX13xX44xX18xX23xX3xX23xX1xXdxX3xX18xX1xX1cxX18xXa0xX3xX71xXcdxX18xX1xX3xX23xXdxXcdxX3xX4xX6xX40xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX554xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xc40fxX3xX3bxX1xX7bxX3xX3bxX1xX27exX18xX3xX95xX297xXdxX3xX18xX23xX44xX45xXdxX3xX48xX49xX18xX3xX4xXc2xX6xX3xX4xXcdxX4xX3xX4xX1xXc2xX3xX4xX3baxX3xX7xX245xX3xX5xX1f45xX3xX7xX84xX12cxX119xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX48xXdxX95xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX21xX5xX12xX0xX48xXdxX95xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX53xX48xXdxX95xX12xX0xX53xX48xXdxX95xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9b7xX21xXexX1xX40xX20xXaxX12xX99axXdxXbfxX21xX3xX264xXdxX18xX1xX0xX53xXbxX12
Kiều Minh