Những con số thú vị trong bầu cử Mỹ 2020
Dưới đây là những con số thú vị trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 với nhiều yếu tố đặc biệt, thậm chí chưa từng có trong lịch sử.
78dcxda8fx1129ax80e3xe205x959dx10633x9233xf569xX7x11f74xf249x119d5x9c71x900axa2caxX5x101efxXaxd97dxf3f8xX1x94b6x11097xb07fxX3xX4xe772xX16xX3xX7xdf86xX3xXexX1x7b0axX3xb844x7ffaxX3xXexcba9xX1axX16xX17xX3xfe4dxfc8cx11698xX3xX4xf7b6xX3x82d8xbb3cxX3xc5d5x9af3xX37xX38xX0xb81bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf3ddxX10xX6xd626xXaxX12xfb25xeb4axc405xXdxX3xf7dfxad2cx10b7dxX3xX5x95a7xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX3xX7xX1exX3xXexX1xX22xX3xX24xX25xX3xXexX28xX1axX16xX17xX3xX4xX2fx101e8xX4xX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX32xX3xXexe6d9xX16xX17xX3xXexX1xX1exX16xX17xX3xX34xX35xX3xX16xb223xcf4fxX3xX37xX38xX37xX38xX3xX24xX53xXdxX3xX16xX1xXdxdc6cxX2fxX3xX58x124cdxX2fxX3xXexX1exX3xX56xcf75xX4xX3xX2dxXdx10e8dxXex7d1exX3xXexX1xa024xX93xX3xX4xX1xd8e7xX3xX4xX1xX52xX6xX3xXex11c6exX16xX17xX3xX4x11ecexX3xXexX28xX1axX16xX17xX3xX5xX25xX4xX1xX3xX7xX32x108b8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd621xX1axX4exX58xXaxX12xX0xXdxX93xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx121f0xX10xX16xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXax9156xXdxX4exXexX1xe598xX3xX2xX37xX38xX38xXbxecf3x9bf2xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10fxX3x9a22xX37xX38xbb3bxXbxX116xX117xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXd8xX2dxX6xX1axX1xX6xXexXdxX16xX1xXd8xX24xX16xX3cxX16xX10xX10axX7xX3cxX37xX38xe175x12942xX3cxX2xX38xc1a8xX4exX147xX2xX38xX37xX38xX2xX147xXexX2xX38xX14cxX38xX5xX147xa282x12813xX148xXd8x121e7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX3xX7xX1exX3xXexX1xX22xX3xX24xX25xX3xXexX28xX1axX16xX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX32xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX37xX38xXaxX3xX10axXdxX4exXexX1xX9xXaxX2xX37xX38xX38xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX121xX37xX38xX124xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX1axX4exX58xXaxX12xX0xXdxX93xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exXexX1xX2fxX93xX2dxX3xX4exX1xXdxX4exX10xX3xXdxXfbxX10xX16xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX10axXdxX4exXexX1xX10fxX3xX2xX2x9e4cxX121xXbxX116xX117xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX10fxX3xX124xX1f8xX1f8xXbxX116xX117xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXd8xX2dxX6xX1axX1xX6xXexXdxX16xX1xXd8xX24xX16xX3cxX16xX10xX10axX7xX3cxX37xX38xX147xX148xX3cxX2xX38xX14cxX4exX147xX2xX38xX37xX2xX37xX147xXexX121xX121xX121xX148xX14cxX5xX38xXd8xX160xXbxX17x7967xX28xX9x1065dxX148xX38xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX3xX7xX1exX3xXexX1xX22xX3xX24xX25xX3xXexX28xX1axX16xX17xX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX32xX3xX34xX35xX3xX37xX38xX37xX38xXaxX3xX10axXdxX4exXexX1xX9xXaxX2xX2xX1f8xX121xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX124xX1f8xX1f8xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcda3xX1axX2fxX28xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xfa37x10e9fxX2b4xXd8xX2b4xX13xX0xX3cxXbxX12