Giáng sinh tím trên khắp hành tinh
Mùa Giáng sinh dường như quen thuộc với hai gam màu xanh và đỏ. Tuy nhiên, năm nay, màu tím cũng tràn ngập lễ hội. Đường phố được trang hoàng bởi sắc tím mang một diện mạo mới lạ và lộng lẫy.
d0c3xf725x17ad4x16e91xdcefxe237x12785x12b7ex149aexX7x16291x10519xed4fxe026x13a95xe94fxX5xf047xXax16d9dx1528bxXdx13608x10464x11e77xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXex115f4x13a99xX3xXex1399dx1633exX16xX3x155b2xX1x14fd2xXbxX3xX1x14516xX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xX0x11031xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex11a85xX5xX10xX9xXaxXexX10x17ce6xXex14968xX6xX5xXdxX17xX16x10632xX3xe743x1268dxX7xXexXdxfd55xX3fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15f99xX10xX6x1287exXaxX12x11e5dx1250fxX6xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX64x17616x107b8xX16xX17xX3xX16xX1xX77xX3x158bbxX51xX10xX16xX3xXexX1xX51x10bb8xX4xX3x11078x15806xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX17xX6xX20xX3xX20xX2dxX51xX3xX46xX6xX16xX1xX3xX8bxX2dxX3x1292bx11bbex16787xX3xXcxX51xX3fxX3xX16xX1xXdxX24xX16x11b39xX3xX16x17569xX20xX3xX16xX6xX3fxXb0xX3xX20xX2dxX51xX3xXexX1fxX20xX3xX4xe53fxX16xX17xX3xXexX23xX2dxX16xX3xX16xX17x133b4xXbxX3xX5xdd76xX3xX1xX88xXdxXa5xX3xe2e4xX77xX78xX16xX17xX3xXbxX1xeb90xX3xXa3xX77x129e0xX4xX3xXexX23xX6xX16xX17xX3xX1xe243xX2dxX16xX17xX3xe83cx12ee1xXdxX3xX7xX29xX4xX3xXexX1fxX20xX3xX20xX6xX16xX17xX3xX20xX88xXexX3xX64xXdx164ffxX16xX3xX20x147bcxXf0xX3xX20xX8cxXdxX3xX5xX110xX3xX8bxX2dxX3xX5xX88xX16xX17xX3xX5x11897xX3fxXa5xX0xX36xXbxX12xX0xXexX6xXf5xX5xX10xX3x173dcxXdxX64xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXax17698xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX16xX17xX9xXax1779bxXaxX3xXf5xXf0xX23xX64xX10xX23xX9xXaxX148xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5x1689dxX6xXbxXexXdxXf0xX16xXaxX12xX0xXexXf5xXf0xX64xX3fxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX64xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX50xX51xX7xXexXdxX55xX3fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa2exXf0xX64xX3fxXaxX12xX0xXdxX20xX17xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXa5xXf5xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa5xX8bxX16xX36xX16xX10xX131xX7xX36xX2x14469xd2faxX148xX36xX2xX148xdc04xX64x1355bxX2xX201xX200xX158xX148xX148xXexX2x16691xX2xX201xX200xX208xX208x13f68xX2xX5xX148xXa5xX50xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXf0x12762xX20xX6xX17xX10xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX131xXdxX64xXexX1xX4exX208x12953xX148xXbxX46xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX64xX12xX0xX36xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX64xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX50xX51xX7xXexXdxX55xX3fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xXf0xX64xX3fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX6xXbxXexXdxXf0xX16xXaxX12xXdaxdcb1xX3xXexX1xX2dxX16xX1xX3xXexX1x15338xX16xX17xX3xX5xX10cxXb0xX3xX4x124e1xX3xX20x122cdxXdxX3xX64x106a5xXbxX3xX4xX51xXe2xXdxX3xX16xXb3xX20xXb0xX3xX27xX1xXdxX3xX20xX88xXexX3xX20xX68xX6xX3xXexX1xX78xXdxX3xXexX23xX6xX16xX17xX3xX20xX8cxXdxX3xX7xX29xXbxX3xXf5xX29xXexX3xXa3xde59xX51xX3xXexX1x14c29xX3xX131xX10xXf5xX7xXdxXexX10xX3xX51xX3fxX3xXexX1fxX16xX3xd113xX6xX16xXexXf0xX16xX10xX3xX17fxXf0xX5xXf0xX23xX3xX5xX110xXdxX3xXa3xX77xX6xX3xX23xX6xX3xX16xX1x11cdfxX16xX17xX3xX64x17d41xX3xXa3xXf0xX15xX16xX3xX4x15e18xX6xX3xX20xX2ebxX16xX1xX3xX8bxe277xX3xX20xX2dxX51xX3xX7xX29xX4xX3xX4xX1xX324xX3xXa3xX110xXf0xX3xX4xX324xX6xX3xX20xX68xX6xX3xXexX8cxXdxXa5xX3x15292xXb3xX20xX3xX16xX6xX3fxXb0xX3x174bcxXdxX10cxX16xX3xX7xX29xX4xX3xX20xX2dxX51xX3xX2fcxX6xX16xXexXf0xX16xX10xX3xXa3xX29bxX3xX4xX1x146e7xX16xX3xX20xX2dxX51xX3xXexX1fxX20xX3xX1xXf0xX6xX3xX5xX6xX16xX3x13d57x10a4exX6xX64xXdxX6xX16xXexX3x1094axX23xX4xX1xXdxX64xee09xX3xX5xX2dxX20xX3xX17xX6xX20xX3xX20xX2dxX51xX3xXexX1xXe2xX16xX17xX3xXexX23xX2b5xX3xX158xX148xX2xX208xXa5xX3xX67xX2dxX51xX3xXexX1fxX20xX3xX27xX1xX2a5xX16xX17xX3xX80xX51xX15xX3xX23xX31cxX4xX3xX23xeda2xXb0xX3xXexX23x128b7xX3xXexX23xX51xX16xX17xXb0xX3xX20xX2dxX3xX4xXc4xX16xX17xX3xX27xX1xX2a5xX16xX17xX3xXf5xX51x105acxX16xX3xXf5xX29bxXa5xX3xXdaxd3a7xX3fxX3xX5xX2dxX3xX17xX6xX20xX3xX20xX2dxX51xX3xXex145eexX16xX17xX3xX1xd5b9xX6xXb0xX3xXexX1xe87fxX3xX1xXdxX10cxX16xX3xX7xX31cxX3xXexX23xX6xX16xX17xX3xX16xX1xX29bxXb0xX3xX64xX2b5xX51xX3xX64xX2dxX16xX17xX3xX8bxX2dxX3xX4xXc4xX16xX17xX3xXexXf0xX15xXexX3xX5xX24xX16xX3xX7xX31cxX3xX3fxX24xX16xX3xXf5xX2ebxX16xX1xXb0xX3x1158exX20xX3xX15xXbxX3xX16xX1xX77xX16xX17xX3xX27xX1xX2a5xX16xX17xX3xX27xf7d2xX20xX3xXbxX1xX2e6xX16xX3xX7xX6xX16xX17xX3xXexX23xX36fxX16xX17xXb0xX3xX80xX51xd1c0xX3xXbxX1xX15xXdxXa5xXa5xXa5xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX64xX12xX0xX36xXexX23xX12xX0xX36xXexXf5xXf0xX64xX3fxX12xX0xX36xXexX6xXf5xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf5xX5xX10xX3xX131xXdxX64xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX16xX17xX9xXaxX158xXaxX3xXf5xXf0xX23xX64xX10xX23xX9xXaxX148xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX17fxX6xXbxXexXdxXf0xX16xXaxX12xX0xXexXf5xXf0xX64xX3fxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX64xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX50xX51xX7xXexXdxX55xX3fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xXf0xX64xX3fxXaxX12xX0xXdxX20xX17xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXa5xXf5xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa5xX8bxX16xX36xX16xX10xX131xX7xX36xX2xX200xX201xX148xX36xX2xX148xX206xX64xX208xX2xX201xX200xX158xX148xX148xXexX208xX200xX217xX217xX2xX5xX2xXa5xX50xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXf0xX229xX20xX6xX17xX10xX3xX64xXexX1xX51xX20xXf5xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX131xXdxX64xXexX1xX4exX208xX23exX148xXbxX46x11643xX1xX10xXdxX17xX1xXexX4exX200xX201xX211xXbxX46xX5adxX131xXdxX64xXexX1xX4exX208xX23exX148xXbxX46xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX64xX12xX0xX36xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX64xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX50xX51xX7xXexXdxX55xX3fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xXf0xX64xX3fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX6xXbxXexXdxXf0xX16xXaxX12xXcxX1xX2dxX16xX1xX3xXbxX1xXe2xX3xX38bxX46xX55xXf0xX23xX64xX3xX48xX3x1285bxX16xX1xX3xXexX23xX2dxX16xX3xX16xX17xXcfxXbxX3xX15xX16xX1xX3xXa3x116f0xX16xX3xXexX1fxX20xX3xXexX23xXf0xX16xX17xX3xX20xX68xX6xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xXa5xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX64xX12xX0xX36xXexX23xX12xX0xX36xXexXf5xXf0xX64xX3fxX12xX0xX36xXexX6xXf5xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf5xX5xX10xX3xX131xXdxX64xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX16xX17xX9xXaxX158xXaxX3xXf5xXf0xX23xX64xX10xX23xX9xXaxX148xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX17fxX6xXbxXexXdxXf0xX16xXaxX12xX0xXexXf5xXf0xX64xX3fxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX64xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX50xX51xX7xXexXdxX55xX3fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xXf0xX64xX3fxXaxX12xX0xXdxX20xX17xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXa5xXf5xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa5xX8bxX16xX36xX16xX10xX131xX7xX36xX2xX200xX201xX148xX36xX2xX148xX206xX64xX208xX2xX201xX200xX158xX148xX148xXexX2xX211xX2xX201xX200xX208xX208xX217xX200xX5xX158xXa5xX50xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXf0xX229xX20xX6xX17xX10xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX131xXdxX64xXexX1xX4exX208xX23exX148xXbxX46xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX64xX12xX0xX36xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX64xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX50xX51xX7xXexXdxX55xX3fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xXf0xX64xX3fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX6xXbxXexXdxXf0xX16xXaxX12xX67xX88xXexX3xX17x13216xX4xX3xXexX23xX24xX16xX3xXa3xX77xX78xX16xX17xX3xXbxX1xXe2xX3xX4xX324xX6xX3xX38bxX46xX55xXf0xX23xX64xX3xX48xX3xX631xX16xX1xX3xXexX23xXf0xX16xX17xX3xX20xX68xX6xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xXb3xX20xX3xX16xX6xX3fxXa5xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX64xX12xX0xX36xXexX23xX12xX0xX36xXexXf5xXf0xX64xX3fxX12xX0xX36xXexX6xXf5xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf5xX5xX10xX3xX131xXdxX64xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX16xX17xX9xXaxX158xXaxX3xXf5xXf0xX23xX64xX10xX23xX9xXaxX148xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX17fxX6xXbxXexXdxXf0xX16xXaxX12xX0xXexXf5xXf0xX64xX3fxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX64xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX50xX51xX7xXexXdxX55xX3fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xXf0xX64xX3fxXaxX12xX0xXdxX20xX17xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXa5xXf5xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa5xX8bxX16xX36xX16xX10xX131xX7xX36xX2xX200xX201xX148xX36xX2xX148xX206xX64xX208xX2xX201xX200xX158xX148xX148xXexX2xX211xX2xX201xX200xX208xX208xX217xX208xX5xX200xXa5xX50xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXf0xX229xX20xX6xX17xX10xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX131xXdxX64xXexX1xX4exX208xX148xX148xXbxX46xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX64xX12xX0xX36xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX64xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX50xX51xX7xXexXdxX55xX3fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xXf0xX64xX3fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX6xXbxXexXdxXf0xX16xXaxX12xX34cxX1xX317xX16xX17xX3xX16xX77xX8cxX4xX3xX4xX1xX3ecxX51xX3x15609xX51xX3xXa3xX29bxX3xX20xX6xX16xX17xX3xX7xX29xX4xX3xXexX1fxX20xX3xXa3xe578xX16xX3xX8bxX8cxXdxX3xX5xXd3xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXex15a18xX3xX23xX442xXexX3xX5xX3ecxX51xXa5xX3xX67xX2dxX51xX3xXexX1fxX20xX3xX1xXf0xX6xX3xX5xX6xX16xX3xXa3xX77xXe6xX4xX3xX4xX1xX36fxX16xX3xX5xX2dxX3xX20xX2dxX51xX3xX4xX1xX324xX3xXa3xX110xXf0xX3xX4xX1xXf0xX3xX16xXb3xX20xX3xX158xX148xX2xX208xX3xX4xX2dxX16xX17xX3xX5xX2dxX20xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xX110xXdxX3xXexX1xX24xX20xX3xXbxX1xX2e6xX16xX3xXa3xX88xX4xX3xXa3xX15xXf0xXa5xX3xX34cxX17xX6xX3fxX3xXexX110xXdxX3xX355xXdxX10cxXexX3xX34cxX6xX20xXb0xX3xXbxX1xXe2xX3xXbxX1xX77xX78xX16xX17xXb0xX3xX20xX68xX6xX3xX5xXd3xX3xX1xX88xXdxX3xX4xX51xXe2xXdxX3xX16xXb3xX20xX3xX4xXc4xX16xX17xX3xX16xX17xXcfxXbxX3xXexX23xX2dxX16xX3xX7xX29xX4xX3xXexX1fxX20xXa5xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX64xX12xX0xX36xXexX23xX12xX0xX36xXexXf5xXf0xX64xX3fxX12xX0xX36xXexX6xXf5xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf5xX5xX10xX3xX131xXdxX64xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX16xX17xX9xXaxX158xXaxX3xXf5xXf0xX23xX64xX10xX23xX9xXaxX148xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX17fxX6xXbxXexXdxXf0xX16xXaxX12xX0xXexXf5xXf0xX64xX3fxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX64xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX50xX51xX7xXexXdxX55xX3fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xXf0xX64xX3fxXaxX12xX0xXdxX20xX17xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXa5xXf5xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa5xX8bxX16xX36xX16xX10xX131xX7xX36xX2xX200xX201xX148xX36xX2xX148xX206xX64xX208xX2xX201xX200xX158xX148xX148xXexX2xX211xX2xX201xX200xX208xX208xX217xX201xX5xX208xXa5xX50xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXf0xX229xX20xX6xX17xX10xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX131xXdxX64xXexX1xX4exX208xX23exX148xXbxX46xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX64xX12xX0xX36xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX64xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX50xX51xX7xXexXdxX55xX3fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xXf0xX64xX3fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX6xXbxXexXdxXf0xX16xXaxX12xX17fxX3ecxX3fxX3xXexX1xX2a5xX16xX17xX3xX34cxXf0xX10xX5xX3xXexX23xX77xX8cxX4xX3xX27xX1xX15xX4xX1xX3xX7xX110xX16xX3x12462xX10xX17xX10xX16xX64xX3xd81dxX2dxXdxX3xX13xX400xX16xXa5xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX64xX12xX0xX36xXexX23xX12xX0xX36xXexXf5xXf0xX64xX3fxX12xX0xX36xXexX6xXf5xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf5xX5xX10xX3xX131xXdxX64xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX16xX17xX9xXaxX158xXaxX3xXf5xXf0xX23xX64xX10xX23xX9xXaxX148xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX17fxX6xXbxXexXdxXf0xX16xXaxX12xX0xXexXf5xXf0xX64xX3fxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX64xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX50xX51xX7xXexXdxX55xX3fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xXf0xX64xX3fxXaxX12xX0xXdxX20xX17xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXa5xXf5xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa5xX8bxX16xX36xX16xX10xX131xX7xX36xX2xX200xX201xX148xX36xX2xX148xX206xX64xX208xX2xX201xX200xX158xX148xX148xXexX2xX211xX2xX201xX200xX208xX208xX217xX206xX5xX201xXa5xX50xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXf0xX229xX20xX6xX17xX10xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX131xXdxX64xXexX1xX4exX208xX23exX148xXbxX46xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX64xX12xX0xX36xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX64xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX50xX51xX7xXexXdxX55xX3fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xXf0xX64xX3fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX6xXbxXexXdxXf0xX16xXaxX12xX34cxX1xXdxX32dxX51xX3xXexX23xX51xX16xX17xX3xXexX3ecxX20xX3xX20xX51xX6xX3xX7xX29xX20xXb0xX3xX27xX1xX15xX4xX1xX3xX7xX110xX16xX3xX5xX8cxX16xX3xX4xX324xX6xX3xXc65xX2dxXdxX3xX13xX400xX16xX3xXa3xX32dxX51xX3xX4xX1xX36fxX16xX3xX7xX29xX4xX3xXexX1fxX20xX3xX4xX1xXf0xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX158xX148xX2xX200xXa5xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX64xX12xX0xX36xXexX23xX12xX0xX36xXexXf5xXf0xX64xX3fxX12xX0xX36xXexX6xXf5xX5xX10xX12xX0xXexX6xXf5xX5xX10xX3xX131xXdxX64xXexX1xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX148xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX64xX64xXdxX16xX17xX9xXaxX158xXaxX3xXf5xXf0xX23xX64xX10xX23xX9xXaxX148xXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX17fxX6xXbxXexXdxXf0xX16xXaxX12xX0xXexXf5xXf0xX64xX3fxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX64xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX4xX10xX16xXexX10xX23xXaxX12xX0xXbxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX50xX51xX7xXexXdxX55xX3fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xXf0xX64xX3fxXaxX12xX0xXdxX20xX17xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXa5xXf5xX6xXf0xX1xX6xXexXdxX16xX1xXa5xX8bxX16xX36xX16xX10xX131xX7xX36xX2xX200xX201xX148xX36xX2xX148xX206xX64xX208xX2xX201xX200xX158xX148xX148xXexX2xX211xX2xX201xX200xX208xX208xX217xX217xX5xX206xXa5xX50xXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXf0xX229xX20xX6xX17xX10xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX131xXdxX64xXexX1xX4exX208xX23exX148xXbxX46xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX64xX12xX0xX36xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX64xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX50xX51xX7xXexXdxX55xX3fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xXf0xX64xX3fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX6xXbxXexXdxXf0xX16xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1fxX20xX3xXa3xX88xX4xX3xXa3xX15xXf0xX3xXexX23xX2dxX16xX3xX16xX17xXcfxXbxX3xX20xX36fxXdxX3xX16x153e5xXdxXa5xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX64xX12xX0xX36xXexX23xX12xX0xX36xXexXf5xXf0xX64xX3fxX12xX0xX36xXexX6xXf5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX46xXexX48xX6xX5xXdxX17xX16xX4exX3xX23xXdxX17xX1xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xXf0xX64xX3fxXaxX12xX0xX7xXexX23xXf0xX16xX17xX12xX2fcxX1xX77xX1007xX16xX17xX3xXcxX1x1249bxXf0xX0xX36xX7xXexX23xXf0xX16xX17xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc65xXf0xX51xX23xX4xX10xXaxX12xX34cxX17xX51xX3e4xX16xX4exX3xX355xX16xd50cxX46xXbxX23xX10xX7xX7xX0xX36xXbxX12
sydong