Từ 1/4/2019, ngừng hoạt động về dịch vụ khách hàng tại các điện lực trực thuộc
(Baohatinh.vn) - Công ty Điện lực Hà Tĩnh vừa đưa 14 thủ tục vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Theo đó, từ 1/4/2019, sẽ ngừng toàn bộ hoạt động về dịch vụ khách hàng tại phòng giao dịch các điện lực trực thuộc, chỉ giao dịch và cung cấp các dịch vụ tại trung tâm hành chính công.
d1f0x125e4x16b9dx1107dxd207x13886x15ea6x13ccex110a5xX7x103c6x11770x1705cx12ad5x15399x167c1xX5x158adxXax10261xXcx1136bxX3xX2x127eaxe3f2xX17xd4c4x12f1cxX2xfd74x144f0xX3x11b24xf540xX14xX20xX21xX3xX1xe80dx130dfxXexX3x16de3x16af6xX20xX21xX3x10417xf20bxX3xfaf7x14bbcxX4xX1xX3xX30xfcffxX3x1021dxX1xdd50xX4xX1xX3xX1xd232xX20xX21xX3xXexX28xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX2bxXdx15bbexX20xX3xX5x13097xX4xX3xXex14d8fxX54xX4xX3xXexX1xd5f0xX2cxX4xX0xX17xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16c89xX10xX6xX33xXaxX12x15398x118b3xX20xX21xX3xXex14834xX3xfbf8xXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xX71xX42xX3xXcxed04xX20xX1xX3xX30xX14xX6xX3xX2bxe3d0xX6xX3xX2xX18xX3xXexX1x13e7axX3xXexX39xX4xX3xX30xX42xX27xX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX50xX20xX3xXexX28xXdxX3xXcxX58xX5exX20xX21xX3xXexe417x151d5xX3xX1xX42xX20xX1xX3xX4xX1xd3f0xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xX3xXex14af8xX20xX1xe235xX3xXcxX1xX10xX27xX3xX2bx105e7xX1exX3xXexX14xX3xX2xX17xX18xX17xX1axX1bxX2xX1dxX1exX3xX7xf1f8xX3xX20xX21xX14xX20xX21xX3xXexX27xX42xX20xX3xebefxX2cxX3xX1xX27xX28xXexX3xX2bxX2cxX20xX21xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX42xX20xX21xX3xXexX28xXdxX3xXbxX1x141a1xX20xX21xX3xX21xXdxX6xX27xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX4xX3dxX4xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xXexX58xX54xX4xX3xXexX1xX5exX2cxX4xX1exX3xX4xX1xXd0xX3xX21xXdxX6xX27xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX42xX3xX4xX5exX20xX21xX3xX4x13397xXbxX3xX4xX3dxX4xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xXexX28xXdxX3xXexX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX1xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xXd3xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd5fcxX27xX33xX7dxX3xXbxX77xX10xX20xXexX10xX58xXaxX12xX0xXdxXbdxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX20xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXax10a87xXdxX33xXexX1x16c5exX3x16fa6xX2x13d29xXbx11e83x12c7axX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX1cbxX3xX18xX2xX1bxXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cbxX17xX17xXdxXd3xXf9xX6xX27xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd3xX30xX20xX17xX20xX10xX1c6xX7xX17xX2x1591fx1444dxX205xX17x10559xX209xX33xX206xX2xX1bxX18xX205xX1bxX1dxXexX1dxX209xX1dxX1axX5xX205x13795xX2xX18xX1bxX33xX2xX1axX2xX2xX209xX206xX2xXexX209xX1cdxX1cdxX1dxX5xX206xX21axX2xXd3xe203xXbxX21x11594xX58xX9xX1axX1dxX206xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX2xX17xX18xX17xX1axX1bxX2xX1dxX1exX3xX20xX21xX14xX20xX21xX3xX1xX27xX28xXexX3xX2bxX2cxX20xX21xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX42xX20xX21xX3xXexX28xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xXexX58xX54xX4xX3xXexX1xX5exX2cxX4xXaxX3xX17xX12xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX27xX20xXaxX12x10bcexXdxX6xX27xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xXdx1492cxX20xX3xX20xX21xX42xX20xX1xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX1xX95x108f5xX20xX21xX3xX33x15390xX20xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX42xX20xX21xX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX50xX20xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xXexX28xXdxX3xXcxX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX71xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xX3xXexXd0xX20xX1xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX27xX33xX7dxXaxX12x13547xX6xX5exX3xX3bxX1xXdxX3x15a43xX19cx10697xf529xX3xXexXd0xX20xX1xX3xX2bx1112axX20xX21xX3x1082cxX3xX4xX1xX9dxX3xXexX58xX95xe1a9xX20xX21xX3xX4xX1xX27xX3xX77xX78xX20xX21xX3xXexX7dxX3xX7fxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xX71xX42xX3xXcxX8cxX20xX1xX3xXf9xf2a5xX3xXexX58xXc6xX3x1003cxX5ex11209xX7dxX3xX21xXdxX6xX27xX3xX33xX34xX4xX1xX3xXexX28xXdxX3xXcxX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX1xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xX3xXexXd0xX20xX1xX1exX3xX4xX160xXbxX3xX1xX5exX7dxX50xX20xX3xX2bx13ceaxX3xXexXdx12514xXbxX3xX20xX1x14e9exX20xX3xX1xX339xX3xX7xX346xX1exX3xXexX58x15230xX3xX3bxX3b0xXexX3xX36exX5exX3c1xX3xX21xXdxX3c1xXdxX3xX36exX5exX7dxX3b0xXexX3xX4xX3dxX4xX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xX21xXdxX6xX27xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX20xX21xX42xX20xX1xX3xX2bxXdxX50xX20xX1exX3xX77xX78xX20xX21xX3xXexX7dxX3xX7fxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xX71xX42xX3xXcxX8cxX20xX1xX3xX2bx10e3fxX3xX4xX1xX5exd908xX20xX3xXf9xX34xX3xX2bxX370xX7dxX3xX2bxX9dxX3xX2bxXdxX31xX5exX3xX3bxXdxX50xX20xXd3xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX27xX33xX7dxXaxX12xXcxX58xX95xX2c6xX4xX3xXbdx1557fxXexX1exX3xX77xX78xX20xX21xX3xXexX7dxX3xX7fxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xX71xX42xX3xXcxX8cxX20xX1xX3xXexX1xX368xX20xX21xX3xX20xX1xX160xXexX3xX2bxX95xX6xX3xX2xX18xX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX4xX9dxX6xX3xX20xX21xX42xX20xX1xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX30xX42xX27xX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX50xX20xX3xXexX28xXdxX3xXcxX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX1xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xX3xXexXd0xX20xX1xX1exX3xX1xX5exX7dxX50xX20xX1d2xX3xXexXdxX3b0xX20xX3xXexX2c6xXdxX3xX58xX42xX3xX7xX27xX3dxXexX3xX2bxX95xX6xX3xXexX368xXdxX3xX2bxX6xX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX20xX21xX42xX20xX1xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX30xX42xX27xX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX50xX20xXd3xX3xX7fxX339xX20xX21xX3xXexX1xf4a1xXdxX1exX3xXbxX1xX368xXdxX3xX1x10106xXbxX3xX4xX3dxX4xX3xX7x15816xX1exX3xX20xX21xX42xX20xX1xX3xX5xXdxX2b6xX20xX3xX36exX5exX6xX20xX3xXex13a9dxX3xX4xX1x15459xX4xX3xX2bxX3dxX20xX1xX3xX21xXdxX3dxX3xX7xX54xX3xXbxX1x16bd4xX3xX1xX528xXbxX3xX4xX9dxX6xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xX30xX2c6xXdxX3xX7dxX2b6xX5exX3xX4xX370xX5exX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX50xX20xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX4xX78xX20xX21xX3xXexX58xX54xX4xX3xXexX5exX7dxX3b0xX20xX3xXbdxX548xX4xX3xX2bxX2cxX3xX206xX1exX3xX18xX3xX2bxX3acxX3xXexX1xX368xX20xX21xX3xX20xX1xX160xXexX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX50xX20xXd3xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX27xX33xX7dxX3xXbxX77xX10xX20xXexX10xX58xXaxX12xX0xXdxXbdxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX20xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX33xXexX1xX1cbxX3xX1cdxX2xX1cfxXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX1cbxX3xX18xX2xX1bxXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cbxX17xX17xXdxXd3xXf9xX6xX27xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd3xX30xX20xX17xX20xX10xX1c6xX7xX17xX2xX205xX206xX205xX17xX209xX209xX33xX206xX2xX1bxX18xX205xX2xX1dxXexX1cdxX209xX209xX1dxX5xX1axX21axX2xX18xX1bxX33xX2xX1axX2xX1axX2xX206xX1dxXexX18xX1dxX209xX1cfxX5xX1dxX21axX1axXd3xX230xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX2xX17xX18xX17xX1axX1bxX2xX1dxX1exX3xX20xX21xX14xX20xX21xX3xX1xX27xX28xXexX3xX2bxX2cxX20xX21xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX42xX20xX21xX3xXexX28xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xXexX58xX54xX4xX3xXexX1xX5exX2cxX4xXaxX3xX17xX12xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX27xX20xXaxX12xX19cxX2b6xX20xX3xX4xX28xX20xX1xX3xX2bxX95xX6xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX30xX42xX27xX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX50xX20xX3xXexX28xXdxX3xXcxX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX1xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xX1exX3xX20xX21xX42xX20xX1xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX4x16a6dxX20xX21xX3xX2bxX6xX20xX21xX3xXexX3b5xXbxX3xXexX58xX5exX20xX21xX3xX20xXbcxX20xX21xX3xX4xX160xXbxX3xX1xX50xX3xXexX1xX368xX20xX21xX3xX1xX28xX3xXexX370xX20xX21xX3xX2bxX3acxX3xX20xXbcxX20xX21xX3xX4xX6xX27xX3xX4xX1xX160xXexX3xX5xX95xX528xX20xX21xX3xXbxX1xX39xX4xX3xX30xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX42xX20xX21xXd3xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX27xX33xX7dxXaxX12xX77xX78xX20xX21xX3xXexX7dxX3xX7fxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xX71xX42xX3xXcxX8cxX20xX1xX3xX3bxX33dxX3xX3bxX3b0xXexX3xX1xX528xXbxX3xX2bxX339xX20xX21xX3xX30xX2c6xXdxX3xX19cxX95xX5exX3xX2bxXdxX50xX20xX3xXexXd0xX20xX1xX3xX2bxX3acxX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX50xX20xX3xX4xX1xX5exX7dxX3acxX20xX1exX3xX20xX1xX3b5xX20xX3xX1xX339xX3xX7xX346xX1exX3xX3bxX3b0xXexX3xX36exX5exX3c1xX3xX21xXdxX3c1xXdxX3xX36exX5exX7dxX3b0xXexX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX20xX21xX42xX20xX1xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX21xXdxee3bxX6xX3xX2bxX346xX20xX3xX30xX34xX3xX30xX2c6xXdxX3xXexX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX71xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xX3xXexXd0xX20xX1xX1exX3xX4xX160xXbxX3xX1xX5exX7dxX50xX20xX3xX2bxX3c1xXbdxX3xXf9xX3c1xX27xX3xX3bxX34xXbxX3xXexX1xX51exXdxX1exX3xXexX1xX78xX20xX21xX3xX7xX5exX368xXexX1exX3xX2bxX3dxXbxX3xX548xX20xX21xX3xX7dxX2b6xX5exX3xX4xX370xX5exX3xXexX1xX51exXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xXbxX1xX39xX4xX3xX30xX39xXd3xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX27xX33xX7dxXaxX12xe26dxX20xX21xX3xX7fxXdxX20xX1xX3x147fbxX5exX6xX20xX21xX3xX77xX1xX5exX20xX21xX3x116aexX3xdeb9xX1xXdbxX3xX2aaxXdxX3dxXbdxX3xX2bxX368xX4xX3xX77xX78xX20xX21xX3xXexX7dxX3xX7fxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xX71xX42xX3xXcxX8cxX20xX1xX3xX4xX1xX27xX3xXf9xXdxX3b0xXexX1cbxX3xX77xX3dxX4xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX21xXdxX6xX27xX3xX33xX34xX4xX1xX3xXexX28xXdxX3xXexX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX1xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xX3xXf9xX6xX27xX3xX21xX339xXbdxX3xX4xX3dxX4xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX58xX27xX20xX21xX3xX36exX5exX3dxX3xXexX58x157a7xX20xX1xX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX50xX20xX3xX1xX528xXbxX3xX2bxX339xX20xX21xX3xXbdxX5exX6xX3xXf9xX3dxX20xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX30xX42xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX4xX160xXbxX3xX2bxXdxX50xX20xX3xXexX14xX3xX5xX95xX2c6xXdxX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX1xX28xX3xX3dxXbxX1exX3xXexX58xX5exX20xX21xX3xX3dxXbxX3xXexX1xX10xX27xX3xXbxX1xXbcxX20xX3xX4xX160xXbxX3xXexX28xXdxX3xX36exX5exX7dxX3xXexX58xX95cxX20xX1xX3xX3bxXdxX20xX1xX3xX33xX27xX6xX20xX1xXd3xX3xX77xX3dxX4xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX7xXecxX3xX4xX1xX28xX7dxX3xX7xX27xX20xX21xX3xX7xX27xX20xX21xX3xXexX28xXdxX3xX4xX3c1xX3xX1axX3xX2bxX34xX6xX3xX2bxXdxX3acxXbdxX3xX5xX42xX3xXexX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX1xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xX3xX30xX42xX3xX36exX5exX370xX7dxX3xX21xXdxX6xX27xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX42xX20xX21xX3xX2bxX3b0xX20xX3xX206xX2xX17xX2xX1axX17xX1axX1bxX2xX205xXd3xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX27xX33xX7dxX3xXbxX77xX10xX20xXexX10xX58xXaxX12xX0xXdxXbdxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX20xXexX10xX58xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX1c6xXdxX33xXexX1xX1cbxX3xX1cdxX2xX1cfxXbxX1d1xX1d2xX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX1cbxX3xX18xX2xX1bxXbxX1d1xX1d2xXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cbxX17xX17xXdxXd3xXf9xX6xX27xX1xX6xXexXdxX20xX1xXd3xX30xX20xX17xX20xX10xX1c6xX7xX17xX2xX205xX206xX205xX17xX209xX209xX33xX206xX2xX1bxX18xX205xX1axX209xXexX206xX1bxX1bxX1cdxX5xX1cfxX21axX2xX18xX1bxX33xX2xX1axX2xX1axX2xX1cfxX1cfxXexX209xX2xX18xX1dxX5xX206xX21axX2xXd3xX230xXbxX21xX233xX58xX9xX205xX1dxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX2xX17xX18xX17xX1axX1bxX2xX1dxX1exX3xX20xX21xX14xX20xX21xX3xX1xX27xX28xXexX3xX2bxX2cxX20xX21xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX42xX20xX21xX3xXexX28xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xXexX58xX54xX4xX3xXexX1xX5exX2cxX4xXaxX3xX17xX12xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX27xX20xXaxX12xX77xX3dxX4xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX21xXdxX6xX27xX3xX33xX34xX4xX1xX3xXexX28xXdxX3xXcxX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX71xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xX3xXf9xX6xX27xX3xX21xX339xXbdxX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX58xX27xX20xX21xX3xX36exX5exX3dxX3xXexX58xX95cxX20xX1xX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX50xX20xX3xX1xX528xXbxX3xX2bxX339xX20xX21xX3xXbdxX5exX6xX3xXf9xX3dxX20xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX30xX42xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX4xX160xXbxX3xX2bxXdxX50xX20xX3xXexX14xX3xX5xX95xX2c6xXdxX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX1xX28xX3xX3dxXbxX1exX3xXexX58xX5exX20xX21xX3xX3dxXbxX3xXexX1xX10xX27xX3xXbxX1xXbcxX20xX3xX4xX160xXbxX3xXexX28xXdxX3xX36exX5exX7dxX3xXexX58xX95cxX20xX1xX3xX3bxXdxX20xX1xX3xX33xX27xX6xX20xX1xXd3xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX27xX33xX7dxXaxX12xX326xX6xX5exX3xXexX1xX51exXdxX3xX2bxXdxX3acxXbdxX3xXexX58xX2b6xX20xX3xXexX1xX95cxX3xX4xX1xXd0xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX4xX160xXbxX3xX2bxXdxX50xX20xX3xXexX14xX3xX5xX95xX2c6xXdxX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX1xX28xX3xX3dxXbxX1exX3xXexX58xX5exX20xX21xX3xX3dxXbxX3xX2bxX95xX528xX4xX3xX33xX5exX7dxX3xXexX58xX95cxX3xX2bxX3b0xX20xX3xX1xX3b0xXexX3xX36exX5exX33dxX3xX2xX17xX1axX1bxX2xX1dxXd3xX3x12e63xX3acxX3xXexX14xX3xX2xX17xX18xX17xX1axX1bxX2xX1dxX3xX7xXecxX3xX20xX21xX14xX20xX21xX3xXexX27xX42xX20xX3xXf9xX2cxX3xX1xX27xX28xXexX3xX2bxX2cxX20xX21xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX42xX20xX21xX3xXexX28xXdxX3xXbxX1xX122xX20xX21xX3xX21xXdxX6xX27xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX4xX3dxX4xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xXexX58xX54xX4xX3xXexX1xX5exX2cxX4xX1exX3xX4xX1xXd0xX3xX21xXdxX6xX27xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX42xX3xX4xX5exX20xX21xX3xX4xX160xXbxX3xX4xX3dxX4xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xXexX28xXdxX3xXexX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX1xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21x11fb5xXd3xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX27xX33xX7dxXaxX12x1245cxX326xX6xX5exX3xXexX1xX51exXdxX3xX21xXdxX6xX20xX3xX3dxXbxX3xX33xX39xX20xX21xX3xXexX1x164c2xX3xX20xX21xX1xXdxX50xXbdxX3x113c8xX1xX3b0xXexX3xX20x159c9xXbdxX3xX1axX1bxX2xX205x15992xX1exX3xX4xX78xX20xX21xX3xXexX7dxX3xX7xXecxX3xX2bxX3dxX20xX1xX3xX21xXdxX3dxX3xX4xX39xX3xXexX1xX3acxX3xX3bxX3b0xXexX3xX36exX5exX3c1xX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX50xX20xX1exX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xX5exX7dxX3xX20xX1xX82axX20xX21xX3xX95xX5exX3xX2bxXdxX3acxXbdxX1exX3xX4xXdbxX3xXf9xXdxX50xX20xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX3bxX1xX44axX4xX3xXbxX1xX39xX4xX3xX20xX1xX82axX20xX21xX3xX1xX28xX20xX3xX4xX1xX3b0xX1exX3xXexX339xX20xX3xXexX28xXdxX1exX3xX2bxX3c1xXbdxX3xXf9xX3c1xX27xX3xX1xX27xX28xXexX3xX2bxX2cxX20xX21xX3xX1xXdxX50xX5exX3xX36exX5exX3c1xX1exX3xXf9xX3dxX27xX3xX4xX3dxX27xX3xX32exX19cxX330xX331xX3xXexXd0xX20xX1xX3xX1d1xX10xXbdxX3xX1d1x15b5fxXexX3xX4xX1xX27xX3xX3dxXbxX3xX33xX39xX20xX21xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xXexX1xX548xX4xX3xXf9xX44axXexX3xX2bxX370xX5exX3xXexX14xX3xXexX1xX3dxX20xX21xX3xX2xX17xX1axX1bxX2xX1dxXd74xX3xX8ccxX3xX78xX20xX21xX3xX77xX1xX5exX20xX21xX3xX4xX1xX27xX3xXf9xXdxX3b0xXexX3xXexX1xX2b6xXbdxXd3xX0xX17xXbxX12xX0xXexX6xXf9xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1d1xX6xX20xX1xX20xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX20xX21xX9xXaxX1bxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX33xX33xXdxX20xX21xX9xXaxX1cfxXaxX12xX0xXexXf9xX27xX33xX7dxX12xX0xXexX58xX12xX0xXexX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19cxX27xX33xX7dxXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1d1xXexX21axX6xX5xXdxX21xX20xX1cbxX3xX230xX5exX7xXexXdxde7dxX7dxX1d2xXaxX12xX2xX18xX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX4xX9dxX6xX3xX20xX21xX42xX20xX1xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX2bxX95xX528xX4xX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX50xX20xX3xXexX28xXdxX3xXexX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX1xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xX3xX5xX42xX1cbxX3xX77xX160xXbxX3xX2bxXdxX50xX20xX3xXbdxX2c6xXdxX3xXexX14xX3xX5xX95xX2c6xXdxX3xX2bxXdxX50xX20xX3xXexX58xX5exX20xX21xX3xX3dxXbxX1d2xX3xXexX1xX6xX7dxX3xX2bxX544xXdxX3xX4xX78xX20xX21xX3xX7xX5exX160xXexX3xX7xXda4xX3xX33xX39xX20xX21xX3xX2bxXdxX50xX20xX17xXexX1xX6xX7dxX3xX2bxX544xXdxX3xX5xX27xX28xXdxX3xX4xX78xX20xX21xX3xXexX346xX3xX2xX3xXbxX1xX6xX1exX3xX206xX3xXf9xX6xX1d2xX3xXexX1xX6xX7dxX3xX2bxX544xXdxX3xX30xX34xX3xXexX58xXc6xX3xXexX1xXdxX3b0xXexX3xXf9xX34xX3xX2bxX27xX3xX2bxX3b0xXbdxX1d2xX3xXexX1xX6xX7dxX3xX2bxX544xXdxX3xXbdxX39xX4xX3xX2bxXc6xX4xX1xX3xX7xXda4xX3xX33xX39xX20xX21xX3xX2bxXdxX50xX20xX1d2xX3xXexX1xX6xX7dxX3xX2bxX544xXdxX3xX2bxX34xX20xX1xX3xXbdxX548xX4xX3xX7xXda4xX3xX33xX39xX20xX21xX3xX2bxXdxX50xX20xX1d2xX3xXexX1xX6xX7dxX3xX2bxX544xXdxX3xX4xX1xX9dxX3xXexX1xX3acxX3xX1xX528xXbxX3xX2bxX339xX20xX21xX3xXbdxX5exX6xX3xXf9xX3dxX20xX3xX2bxXdxX50xX20xX1d2xX3xX3bxXdxX3acxXbdxX3xXexX58xX6xX3xX4xX78xX20xX21xX3xXexX346xX1exX3xXexX1xXdxX3b0xXexX3xXf9xX34xX3xX2bxX27xX3xX2bxX3b0xXbdxX3xX3bxX1xX3dxX4xX1d2xX3xX4xX160xXbxX3xX2bxXdxX50xX20xX3xXexX58xX530xX3xX5xX28xXdxX3xX3bxX1xXdxX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX42xX20xX21xX3xX2bxX412xX3xXexX28xXbdxX3xX20xX21xX14xX20xX21xX3xX7xXda4xX3xX33xX39xX20xX21xX3xX2bxXdxX50xX20xX1d2xX3xX4xX160xXbxX3xX2bxXdxX50xX20xX3xXexX58xX530xX3xX5xX28xXdxX3xX3bxX1xXdxX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX42xX20xX21xX3xX2bxX412xX3xXexX28xXbdxX3xX20xX21xX14xX20xX21xX3xX7xXda4xX3xX33xX39xX20xX21xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xXdadxX33xX27xX3xX7dxX2b6xX5exX3xX4xX370xX5exX3xX4xX9dxX6xX3xX4xX346xX3xX36exX5exX6xX20xX3xX330xX1xX42xX3xX20xX95xX2c6xX4xXdbaxX1d2xX3xXexX1xX6xX7dxX3xX2bxX544xXdxX3xXexX1xX78xX20xX21xX3xXexXdxX20xX3xX2bxX412xX3xX2bxXdb3xX20xX21xX3xX3bxX33dxX3xXexX58xX27xX20xX21xX3xX1xX528xXbxX3xX2bxX339xX20xX21xX3xXbdxX5exX6xX3xXf9xX3dxX20xX3xX2bxXdxX50xX20xX1d2xX3xXexX1xX6xX7dxX3xX2bxX544xXdxX3xX1xX95cxX20xX1xX3xXexX1xX548xX4xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xXexX27xX3dxX20xX3xXexXdxX31xX20xX3xX2bxXdxX50xX20xX1d2xX3xX1d1xXda4xX3xX5xX33dxX3xXf9xX3dxX27xX3xXbdxX160xXexX3xX2bxXdxX50xX20xX1d2xX3xX21xXdxX6xX3xX1xX28xX20xX3xX1xX528xXbxX3xX2bxX339xX20xX21xX3xXbdxX5exX6xX3xXf9xX3dxX20xX3xX2bxXdxX50xX20xX1d2xX3xX4xX1xX160xXbdxX3xX33xX548xXexX3xX1xX528xXbxX3xX2bxX339xX20xX21xX3xXbdxX5exX6xX3xXf9xX3dxX20xX3xX2bxXdxX50xX20xXd3xX0xX17xXbxX12xX0xX17xXexX33xX12xX0xX17xXexX58xX12xX0xX17xXexXf9xX27xX33xX7dxX12xX0xX17xXexX6xXf9xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx167b6xX5exXexX1xX27xX58xXaxX12xXcxX1xX5exX3xX8cexX1xX95xX346xX20xX21xX0xX17xXbxX12xX0xX33xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX33xX58xX10xX5xX6xXexX10xX33xXaxX12xX0xX7xXexX58xX27xX20xX21xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX2b6xX20xX3xX36exX5exX6xX20xX1cbxX0xX17xX7xXexX58xX27xX20xX21xX12xX0xX5exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX21axXexX1xX5exXbdxXf9xX21axX6xX20xX33xX21axX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXda4xX3xX20xX21xX1xXdxX50xXbdxX3xX21xXdxX6xX27xX3xX33xX34xX4xX1xX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xX20xX21xX42xX20xX1xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xXexX28xXdxX3xXexX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX1xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xXaxX3xX1xX58xX10xXf26xX9xXaxX17xX4xX1xXdxX20xX1xX21axXexX58xXdxX17xXexX1xX5exX21axX20xX21xX1xXdxX10xXbdxX21axX21xXdxX6xX27xX21axX33xXdxX4xX1xX21axXexX1xX5exX21axXexX5exX4xX21axX20xX21xX6xX20xX1xX21axX33xXdxX10xX20xX21axXexX6xXdxX21axXexX58xX5exX20xX21xX21axXexX6xXbdxX21axX1xX6xX20xX1xX21axX4xX1xXdxX20xX1xX21axX4xX27xX20xX21xX17xX2xX1cdxX1bxX1dxX18xX1dxXd3xX1xXexXbdxXaxX12xX0xXdxXbdxX21xX3xX7xX58xX4xX9xXaxX17xXbdxX10xX33xXdxX6xX17xX2xX1axX1bxX17xX20xX10xX1c6xX7xX17xX2xX205xX206xX209xX17xX2xX1bxX1cdxX33xX1cfxX1bxX1cfxX18xX1dxX1bxX1axXexX1axX1axX1cdxX5xX1axX21axX1cdxX21axX2xX1cdxX2xX1dxX1axX1bxXd3xX230xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX2xX17xX18xX17xX1axX1bxX2xX1dxX1exX3xX20xX21xX14xX20xX21xX3xX1xX27xX28xXexX3xX2bxX2cxX20xX21xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX42xX20xX21xX3xXexX28xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xXexX58xX54xX4xX3xXexX1xX5exX2cxX4xXaxX3xX17xX12xX0xX17xX6xX12xX0xX33xXdxX30xX12xX0xX7xXexX58xX27xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXda4xX3xX20xX21xX1xXdxX50xXbdxX3xX21xXdxX6xX27xX3xX33xX34xX4xX1xX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xX20xX21xX42xX20xX1xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xXexX28xXdxX3xXexX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX1xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xXaxX3xX1xX58xX10xXf26xX9xXaxX17xX4xX1xXdxX20xX1xX21axXexX58xXdxX17xXexX1xX5exX21axX20xX21xX1xXdxX10xXbdxX21axX21xXdxX6xX27xX21axX33xXdxX4xX1xX21axXexX1xX5exX21axXexX5exX4xX21axX20xX21xX6xX20xX1xX21axX33xXdxX10xX20xX21axXexX6xXdxX21axXexX58xX5exX20xX21xX21axXexX6xXbdxX21axX1xX6xX20xX1xX21axX4xX1xXdxX20xX1xX21axX4xX27xX20xX21xX17xX2xX1cdxX1bxX1dxX18xX1dxXd3xX1xXexXbdxXaxX12xXcxX1xXda4xX3xX20xX21xX1xXdxX50xXbdxX3xX21xXdxX6xX27xX3xX33xX34xX4xX1xX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xX20xX21xX42xX20xX1xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xXexX28xXdxX3xXexX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX1xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xX0xX17xX6xX12xX0xX17xX7xXexX58xX27xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xXcxX1xX78xX20xX21xX3xXexXdxX20xX3xXexX14xX3xX8cexX1xX122xX20xX21xX3xXcc4xXdxX3acxXbdxX3xX7xX27xX3dxXexX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xX1xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX21axX3x1187bxXdb3xX20xX3xXbxX1xX122xX20xX21xX3xX32exX19cxX330xX331xX3xXexXd0xX20xX1xX3xX71xX42xX3xXcxX8cxX20xX1xX1exX3xX32exX19cxX330xX331xX3xXexXd0xX20xX1xX3xX2bxX412xX3xX2bxX339xX20xX21xX3xX33dxX3xXexX1xXda4xX3xX20xX21xX1xXdxX50xXbdxX3xX2bxX95xX6xX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX20xX21xX42xX20xX1xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX30xX42xX27xX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX50xX20xX3xXexX28xXdxX3xXexX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX1xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xX3xX4xX160xXbxX3xXexXd0xX20xX1xX1exX3xX1xX5exX7dxX50xX20xX1d2xX3xX20xX3b0xX5exX3xXexX1xX5exX3b5xX20xX3xX5xX528xXdxX1exX3xXexX14xX3xXexX1xX3dxX20xX21xX3xX2xX17xX1axX1bxX2xX1dxX1exX3xX7xXecxX3xX3dxXbxX3xX33xX39xX20xX21xX3xX58xX2cxX20xX21xX3xX58xX412xXdxXd3xX0xX17xXbxX12xX0xX17xX33xXdxX30xX12xX0xX17xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xX71xX42xX3xXcxX8cxX20xX1xX3xX33xX54xX3xX3bxXdxX3b0xX20xX3xXexXdxX3b0xXbxX3xX20xX1xX3b5xX20xX3xX2xX18xX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xXexX28xXdxX3xXcxX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX71xX77xX77xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX160xXbxXaxX3xX1xX58xX10xXf26xX9xXaxX17xX4xX1xXdxX20xX1xX21axXexX58xXdxX17xX33xXdxX10xX20xX21axX5xX5exX4xX21axX1xX6xX21axXexXdxX20xX1xX21axX33xX5exX21axX3bxXdxX10xX20xX21axXexXdxX10xXbxX21axX20xX1xX6xX20xX21axX2xX18xX21axXexX1xX5exX21axXexX5exX4xX21axXexX6xXdxX21axXexX58xX5exX20xX21xX21axXexX6xXbdxX21axX1xX4xX4xX21axX4xX6xX4xX21axX4xX6xXbxX17xX2xX1cdxX1bxX1axX1cfxX2xXd3xX1xXexXbdxXaxX12xX0xXdxXbdxX21xX3xX7xX58xX4xX9xXaxX17xXbdxX10xX33xXdxX6xX17xX2xX1axX1bxX17xX20xX10xX1c6xX7xX17xX2xX205xX206xX1cfxX17xX2xX1bxX1cdxX33xX206xX2xX209xX1bxX206xX1axX209xXexX1axX18xX2xX2xX5xX1dxX21axX4xXexX7dxX21axX33xX5xX21axX1axXd3xX230xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX2xX17xX18xX17xX1axX1bxX2xX1dxX1exX3xX20xX21xX14xX20xX21xX3xX1xX27xX28xXexX3xX2bxX2cxX20xX21xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX4xX1xX3xX30xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX42xX20xX21xX3xXexX28xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xXexX58xX54xX4xX3xXexX1xX5exX2cxX4xXaxX3xX17xX12xX0xX17xX6xX12xX0xX33xXdxX30xX12xX0xX7xXexX58xX27xX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xX71xX42xX3xXcxX8cxX20xX1xX3xX33xX54xX3xX3bxXdxX3b0xX20xX3xXexXdxX3b0xXbxX3xX20xX1xX3b5xX20xX3xX2xX18xX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xXexX28xXdxX3xXcxX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX71xX77xX77xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX160xXbxXaxX3xX1xX58xX10xXf26xX9xXaxX17xX4xX1xXdxX20xX1xX21axXexX58xXdxX17xX33xXdxX10xX20xX21axX5xX5exX4xX21axX1xX6xX21axXexXdxX20xX1xX21axX33xX5exX21axX3bxXdxX10xX20xX21axXexXdxX10xXbxX21axX20xX1xX6xX20xX21axX2xX18xX21axXexX1xX5exX21axXexX5exX4xX21axXexX6xXdxX21axXexX58xX5exX20xX21xX21axXexX6xXbdxX21axX1xX4xX4xX21axX4xX6xX4xX21axX4xX6xXbxX17xX2xX1cdxX1bxX1axX1cfxX2xXd3xX1xXexXbdxXaxX12xX7fxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xX71xX42xX3xXcxX8cxX20xX1xX3xX33xX54xX3xX3bxXdxX3b0xX20xX3xXexXdxX3b0xXbxX3xX20xX1xX3b5xX20xX3xX2xX18xX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xXexX28xXdxX3xXcxX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX71xX77xX77xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX160xXbxX0xX17xX6xX12xX0xX17xX7xXexX58xX27xX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX33xXaxX12xX77xX1xXdxX31xX5exX3xX1axX1dxX17xX205xX1exX3xX326xX530xX3xX330xX2cxXdxX3xX30xX39xX3xXbxX1xX368xXdxX3xX1xX528xXbxX3xX30xX2c6xXdxX3xX77xX78xX20xX21xX3xXexX7dxX3xX7fxXdxX50xX20xX3xX5xX54xX4xX3xX71xX42xX3xXcxX8cxX20xX1xX3xXexX544xX3xX4xX1xX548xX4xX3xX4xX5exX2cxX4xX3xX1xfedexXbxX3xXexX1xX368xX20xX21xX3xX20xX1xX160xXexX3xX20xX2cxXdxX3xX33xX5exX20xX21xX3xX2bxX95xX6xX3xXexX1xX9dxX3xXexX39xX4xX3xX20xX21xX42xX20xX1xX3xX2bxXdxX50xX20xX3xX30xX42xX27xX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xXdxX50xX20xX3xXexX28xXdxX3xXcxX58xX5exX20xX21xX3xXexXbcxXbdxX3xX71xX42xX20xX1xX3xX4xX1xXc6xX20xX1xX3xX4xX78xX20xX21xX3xXexXd0xX20xX1xX3xX30xX42xX3xX4xX160xXbxX3xX1xX5exX7dxX50xX20xXd3xX0xX17xXbxX12xX0xX17xX33xXdxX30xX12xX0xX17xX5xXdxX12xX0xX17xX5exX5xX12xX0xX33xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX58xXaxX12xX0xX17xX33xXdxX30xX12xX0xX17xX33xXdxX30xX12
Thu Phương