Vũ Quang bầu bổ sung 3 ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
(Baohatinh.vn) - Đại biểu HĐND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) khóa IV vừa bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.
71e9x8589x10817x80eax842ex78b4x993cxcbffxd7c6xX7xd564x10ed0xe395xca1bx7237xc334xX5xc435xXaxa8a5x88e8x7a5cxX3xb4e9xae8cxX6x7d95xcf42xX3x8eb4xed71xX17xX3xX1cxee2axX3xX7xX17xX19xX1axX3x7c17xX3x742bxd280xX3x7537xXdxb833xX19xX3x1061fx1112fx9c13xd091xX3xX1xX17xX2bxdb8dxX19xX3xX19xX1xXdxX3ax9fffxX3xfe62xf4a3xX3xa4fcxb104xX2xd862xef54xX46xX47xX46xX2xX0x11201xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx104d1xX10xX6xa2a1xXaxX12xda2cx748cxXdxX3xX1cxXdx102a5xX17xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xf362xX5fxc992xX3xXcxfe43xX19xX1xd316xX3xX43xX1x8b4exX6xX3xe763xX13xX3xX2dxf737xX6xX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX28xX3xb49dxX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19x9a18xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2x82e1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33x8806xX62xX2bxXaxX12xX0xXdxX41xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxf0c5xX10xX19xXexX10xaa68xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxa701xXdxX62xXexX1x9a5exX3xX49xX2x8ed2xXbx75c4xca5axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX103xX3xb211xX2xX47xXbxX109xX10axXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX103xX50xX50xXdxXccxX1cxX6xXddxX1xX6xXexXdxX19xX1xXccxX2dxX19xX50xX19xX10xXfexX7xX50xX46xX47xX114xX46xX50xX2xX114x1064fxX62xX114xX2xX47xX47xX114xX47xX2xXex823axX107xX28xX47xX2xX5xX47xXccx92c4xXbxX1ax9afbxXf4xX9xX114xX46xX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2xXaxX3xXfexXdxX62xXexX1xX9xXaxX49xX2xX107xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX114xX2xX47xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxXddxX19xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX109xXexX4axX6xX5xXdxX1axX19xX103xX3xX155xX17xX7xXexXdxdc28xX2bxX10axXaxX12xbf93xab6fxX19xX1axX3xX19xX6xX2bxX3xX82xX46xX46xX50xX2xX47xX8axXb8xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX43xX1xX8exX6xX3xX91xX13xXb8xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2xX3xXexX21xX3xX4xX1xa1d0xX4xX3xX43xX44xX3xX1xe2aaxXbxX3xXexX1xX23axX3xX2xX114xX3xffe0xX6bxX3xX41xXdxdfb1xX19xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX2dxX84xX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX41x10989xXexX3xX7xb913xX3xX4xX1xX23axX4xX3xX62xX6xX19xX1xX3xfc81xX17xX6xX19xX3xXexXf4xX241xX19xX1axX10axX3xXexX1xb8d3xXddxX3xX5xX17x9198xX19xX3xXexX1xf09cxX19xX1axX3xX279xX17xX6xX3xX41xX269xXexX3xX7xX26dxX3xX19xX269xXdxX3xX62xX17xX19xX1axX3xX5xXdxX2fxX19xX3xX279xX17xX6xX19xX3xX24bx9ffexX19xX3xX65xa219xX3xX1f4xX19xX3xe698xX34xa008xX19xX1axX3xX4xX6xXddxX3xX4xX1x805bxXexX3xX5xb408xbdaaxX19xX1axX3xX62xX66xX2bxX3xX2dxX84xX3xX1xX241xX4xX3xX19xX1axXddxX66xXdxX3xX19xX1ax851dxX3xXexXf4xX2fxX19xX3xX24bxb046xX6xX3xX1cxX84xX19xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX24bxX2b4xX19xX3xX19xa1a8xX41xX3xX46xX47xX46xX107xX3xX2dxX84xX3xX19xX1xX2e5xX19xX1axX3xX19xX308xX41xX3xXexXdxX2b4xXbxX3xXexX1xX10xXddxc3e0xX103xX3xcc25xX269xXexX3xX7xX26dxX3xX4xX1xc2ecxX19xX1xX3xX7xX1f4xX4xX1xX3xXexXf4xXddxX19xX1axX3xX109xX2bfxX2bxX3xX62x100cfxX19xX1axX3xX34xXcxX329xXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXddxX62xX2bxXaxX12xXcxX66xXdxX3xX43xX44xX3xX1xX241xXbxX3xXexX1xX23axX3xX2xX114xXb8xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX43xX1xX8exX6xX3xX91xX13xX3xX24bxdc5exX3xXexXdxX2b4xX19xX3xX1xX84xX19xX1xX3xX41xXdxX250xX19xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX4xX1xX23axX4xX3xX62xX6xX19xX1xX3xX24bxX66xXdxX3xX1cxXdxX6bxX17xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX43xX1xX8exX6xX3xX91xX13xXb8xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX3xX4axX3xX46xX47xX46xX2xX3xX24bxX26dxXdxX3xX2dx8fc2xXdxX3xX291xX19xX1axX3xcc4fxX1xX66xX41xX3xX16xX17xX26dxX4xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4axX3xX34xX1axX17xX2bxX2fxX19xX3xX3f2xX1xX8exX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX2dxX84xX3xX291xX19xX1axX3x9053xX2fxX3xX13xX308xX19xX3xX5fxdadbxX19xX1axX3xX4axX3xX34xX1axX17xX2bxX2fxX19xX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX42axX65xX42axX65xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX62xXddxX3xX24bxX2cdxX2cexX4xX3xX19xX1axX1xdf0exX3xX1xX2cdxX17xX3xXexX1xX10xXddxX3xX4xX1xX2b4xX3xX24bxX269xX3xX33xX5fxf030xX5fxX3xX2dxX84xX3xX4xX1xX17xX2bxX6bxX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xXddxX66xXexX3xXf4xX6xX3xX43xX1x10b05xXdxX3xX24bxX2edxX6xX3xXbxX1xX2cdxe439xX19xX1axXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXddxX62xX2bxXaxX12xX0xXdxX41xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX19xXexX10xXf4xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXfexXdxX62xXexX1xX103xX3xX49xX2xX107xXbxX109xX10axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX103xX3xX114xX2xX47xXbxX109xX10axXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX103xX50xX50xXdxXccxX1cxX6xXddxX1xX6xXexXdxX19xX1xXccxX2dxX19xX50xX19xX10xXfexX7xX50xX46xX47xX114xX46xX50xX2xX114xX143xX62xX114xX2xX47xX47xa6b8xX107xX14dxXexX14dxX518xX28xX47xX2xX5xX47xXccxX155xXbxX1axX158xXf4xX9xX2xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2xXaxX3xXfexXdxX62xXexX1xX9xXaxX49xX2xX107xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX114xX2xX47xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxXddxX19xXaxX12xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX33xX432xXdxX3xc977xX1xebaexX4xX3xX33x8a83xX19xX1axX3xXexX1xX291xX19xX1axX3xX279xX17xX6xX3xXexa4afxX3xXexXf4x85a7xX19xX1xX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX4xX1xX23axX4xX3xX62xX6xX19xX1xX3xXa6xX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXddxX62xX2bxXaxX12xX5bdxX44xX3xX1xX241xXbxX3xX4xX14xX19xX1axX3xX24bxX393xX3xXexX1xX291xX19xX1axX3xX279xX17xX6xX3xXexX5d2xX3xXexXf4xX5d6xX19xX1xX3xX4xX2axX6xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX2dxX2b8xX3xX2dxXdxX3axX4xX3xX1axXdxX3ebxXdxX3xXexX1xXdxX3axX17xX3xX19xX1xX2bfxX19xX3xX7xX346xX3xX23axX19xX1axX3xX4xaa88xX3xX4xX1xX23axX4xX3xX62xX6xX19xX1xX3xXa6xX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xXb8xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX3xX4axX3xX46xX47xX46xX2xXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXddxX62xX2bxXaxX12xX0xXdxX41xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX19xXexX10xXf4xX3xX62xXexX1xX17xX41xX1cxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXfexXdxX62xXexX1xX103xX3xX49xX2xX107xXbxX109xX10axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX103xX3xX114xX2xX47xXbxX109xX10axXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX103xX50xX50xXdxXccxX1cxX6xXddxX1xX6xXexXdxX19xX1xXccxX2dxX19xX50xX19xX10xXfexX7xX50xX46xX47xX114xX46xX50xX2xX114xX143xX62xX114xX2xX47xX47xX107xX2xX2xXexX143xX143xX14dxX114xX114xX5xX47xXccxX155xXbxX1axX158xXf4xX9xX49xX114xX47xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2xXaxX3xXfexXdxX62xXexX1xX9xXaxX49xX2xX107xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX114xX2xX47xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxXddxX19xXaxX12xX65xX66xXdxX3xX1cxXdxX6bxX17xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX48exX3xXbxX1xXdxX2b4xX17xX3xX1cxX1dxX17xX3xX4xX1xX23axX4xX3xX2dxce9dxX3xXa6xX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xXb8xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2xXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXddxX62xX2bxXaxX12xX13xX3ebxXdxX3xX7xX346xX3xX19xX1xX2c9xXexX3xXexXf4xX332xX3xX4xX6xXddxXb8xX3xX24bxX66xXdxX3xX1cxXdxX6bxX17xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX24bxX393xX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX84xX3xX42axX2fxX3xXcxX1xX2edxX3xX34xX1axX241xX4xX3xXefxX1xXdxX2b4xX19xX3xX4axX3xXefxX1xX1f4xX19xX1xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexXf4xX6xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xXb8xX3xX291xX19xX1axX3xX3f2xX1xX6xX19xX3xX16xX17xX26dxX4xX3xX42axXddxX19xX1axX3xX4axX3xXcxXf4xX2cdx7282xX19xX1axX3xX3f2xX1xf747xX19xX1axX3xX19xX269xXdxX3xX2dxX7dexX3xX1xX17xX2bxX3axX19xXb8xX3xX291xX19xX1axX3xX34xX1axX17xX2bxX250xX19xX3xXcxXf4xX2cdxX5d2xX19xX1axX3xXcxX1xX241xX3xX4axX3xXcxXf4xX2cdxX892xX19xX1axX3xX3f2xX1xX898xX19xX1axX3xX34xX291xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX3axXbxX3xX2dxX84xX3xX3f2xX1xX1f4xXexX3xXexXf4xXdxX6bxX19xX3xX34xX291xX19xX1axX3xXexX1xX291xX19xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX1axXdxX2e5xX3xX4xX1xX23axX4xX3xX62xX6xX19xX1xX3xXa6xX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xXb8xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX3xX4axX3xX46xX47xX46xX2xXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXddxX62xX2bxXaxX12xX0xXdxX41xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX19xXexX10xXf4xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXfexXdxX62xXexX1xX103xX3xX49xX2xX107xXbxX109xX10axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX103xX3xX114xX2xX47xXbxX109xX10axXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX103xX50xX50xXdxXccxX1cxX6xXddxX1xX6xXexXdxX19xX1xXccxX2dxX19xX50xX19xX10xXfexX7xX50xX46xX47xX114xX46xX50xX2xX114xX143xX62xX114xX2xX47xX28xX518xX46xX114xXexX49xX28xX14dxX518xX107xX5xX47xXccxX155xXbxX1axX158xXf4xX9xX107xX518xX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2xXaxX3xXfexXdxX62xXexX1xX9xXaxX49xX2xX107xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX114xX2xX47xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxXddxX19xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX109xXexX4axX6xX5xXdxX1axX19xX103xX3xX155xX17xX7xXexXdxX1eexX2bxX10axXaxX12xX42axX393xX19xX1xX3xX24bxX66xXddxX3xXexX45exX19xX1xX3xX2dxX84xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xXexab67xX19xX1axX3xX1xXddxX6xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX2bxX3xX4xX1f4xX4xX3xX24bxc085xX19xX1axX3xX4xX1xX332xX3xX19xX1axX1xX45exX3xX1xX2cdxX17xX3xXexX1xX10xXddxX3xX4xX1xX2b4xX3xX24bxX269xX3xX2dxX84xX3xX4xX1xbbdcxX4xX3xX41xX95xX19xX1axX3xX4xX1f4xX4xX3xX24bxXa8dxX19xX1axX3xX4xX1xX332xX3xXexXf4xXaafxX19xX1axX3xX4xX669xX3xX4xX1xX23axX4xX3xX62xX6xX19xX1xX3xXa6xX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xXb8xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2xXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXddxX62xX2bxXaxX12xXefxX14xX19xX1axX3xXexX66xXdxX3xX43xX44xX3xX1xX241xXbxX3xXexX1xX23axX3xX2xX114xXb8xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX43xX1xX8exX6xX3xX91xX13xX3xX24bxX393xX3xX109xX10xX41xX3xX109x767exXexXb8xX3xXexX1xX291xX19xX1axX3xX279xX17xX6xX3xX65xX2b8xX3xX1f4xX19xX3xX2bdxX34xX2bfxX19xX1axX3xX4xX6xXddxX3xX4xX1xX2c9xXexX3xX5xX2cdxX2cexX19xX1axX3xX62xX66xX2bxX3xX2dxX84xX3xX1xX241xX4xX3xX19xX1axXddxX66xXdxX3xX19xX1axX2e5xX3xXexXf4xX2fxX19xX3xX24bxX2edxX6xX3xX1cxX84xX19xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX24bxX2b4xX19xX3xX19xX308xX41xX3xX46xX47xX46xX107xX3xX2dxX84xX3xX19xX1xX2e5xX19xX1axX3xX19xX308xX41xX3xXexXdxX2b4xXbxX3xXexX1xX10xXddxX326xXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXddxX62xX2bxXaxX12xX0xXdxX41xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX19xXexX10xXf4xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXfexXdxX62xXexX1xX103xX3xX49xX2xX107xXbxX109xX10axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX103xX3xX114xX2xX47xXbxX109xX10axXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX103xX50xX50xXdxXccxX1cxX6xXddxX1xX6xXexXdxX19xX1xXccxX2dxX19xX50xX19xX10xXfexX7xX50xX46xX47xX114xX46xX50xX2xX114xX143xX62xX114xX2xX47xX47xX49xX2xX49xXexX518xX46xX49xX47xX143xX5xX47xXccxX155xXbxX1axX158xXf4xX9xX14dxX114xX114xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2xXaxX3xXfexXdxX62xXexX1xX9xXaxX49xX2xX107xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX114xX2xX47xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxXddxX19xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX109xXexX4axX6xX5xXdxX1axX19xX103xX3xX155xX17xX7xXexXdxX1eexX2bxX10axXaxX12xX3f2xX1xX8exX3xX4xX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX3f2xX1xX6xX19xX3xX5fxXa8dxX19xX1axX3xc96fxX2b4xX19xX3xXexX1xX291xX19xX1axX3xX279xX17xX6xX3xX65xX2b8xX3xX1f4xX19xX3xX2bdxX34xX2bfxX19xX1axX3xX4xX6xXddxX3xX4xX1xX2c9xXexX3xX5xX2cdxX2cexX19xX1axX3xX62xX66xX2bxX3xX2dxX84xX3xX1xX241xX4xX3xX19xX1axXddxX66xXdxX3xX19xX1axX2e5xX3xXexXf4xX2fxX19xX3xX24bxX2edxX6xX3xX1cxX84xX19xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX24bxX2b4xX19xX3xX19xX308xX41xX3xX46xX47xX46xX107xX3xX2dxX84xX3xX19xX1xX2e5xX19xX1axX3xX19xX308xX41xX3xXexXdxX2b4xXbxX3xXexX1xX10xXddxX326xX3xXexX66xXdxX3xX43xX44xX3xX1xX2cexXbxX3xXexX1xX23axX3xX2xX114xXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXddxX62xX2bxXaxX12xX329xX7dexX4xX3xXexXdxX2fxX17xX3xX4xX2axX6xX3xX65xX2b8xX3xX1f4xX19xX3xX5xX84xX3xX24bxX2b4xX19xX3xX19xX308xX41xX3xX46xX47xX46xX28xX3xX4xX8exX3xX2xX47xX47x7c0exX3xX1axXdxX1f4xXddxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xXexXdxX2b4xX19xX1axX3xedd0xX19xX1xX3xXcxXdxX6bxX17xX3xX1xX241xX4xX3xX2dxX84xX3xXcxXf4xX17xX19xX1axX3xX1xX241xX4xX3xX4xX498xX3xX7xX892xX3xX24bxX66xXexX3xXexXf4xX5d6xX19xX1xX3xX24bxX269xX3xX7xX669xX3xX62xX7dexX19xX1axX3xXexXdxX2b4xX19xX1axX3xXe00xX19xX1xX3xX1cxX28cxX4xX3xX114xX3xX82xX33xX46xX8axX10axX3xX2xX47xX47xXdeexX3xX1axXdxX1f4xXddxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xXexXdxX2b4xX19xX1axX3xXe00xX19xX1xX3xXcxXf4xX17xX19xX1axX3xX1xX241xX4xX3xXbxX1xX21xX3xXexX1xX291xX19xX1axX3xX24bxX66xXexX3xXexXf4xX5d6xX19xX1xX3xX24bxX269xX3xX7xX669xX3xX62xX7dexX19xX1axX3xXexXdxX2b4xX19xX1axX3xXe00xX19xX1xX3xX1cxX28cxX4xX3xX107xX3xX82xXefxX2xX8axX10axX3xX2xX47xX47xXdeexX3xX1xX241xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX95xX3xX5xX3ebxXbxX3xX28xX3xX24bxX2b4xX19xX3xX5xX3ebxXbxX3xX2xX46xX3xX1xX241xX4xX3xX4xX1xX2cdxX498xX19xX1axX3xXexXf4xX5d6xX19xX1xX3xXexXdxX2b4xX19xX1axX3xXe00xX19xX1xX3xX114xX3xXexXdxX2b4xXexX50xXexX17xX1dxX19xX3xXexX1xX10xXddxX3xXefxX1xX2cdxX498xX19xX1axX3xXexXf4xX5d6xX19xX1xX3xc5a6xX35xX3f2xXcxX3xX46xX47xX2xX14dxXb8xX3xX41xX291xX19xX3xXexXdxX2b4xX19xX1axX3xXe00xX19xX1xX3xX1cxX5bfxXexX3xX1cxX17xX269xX4xX10axX3xX518xX47xXdeexX3xX7xX26dxX3xX1xX241xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX3ebxXbxX3xX2xXb8xX3xX46xX3xX24bxX2cdxX2cexX4xX3xXexXdxX2b4xXbxX3xX4xX28cxX19xX3xX4xX1xX2cdxX498xX19xX1axX3xXexXf4xX5d6xX19xX1xX3xX2dxX84xX3xX1xX241xX4xX3xX5xXdxX3axX17xX3xX5xX84xX41xX3xX279xX17xX10xX19xX3xX2dxX3ebxXdxX3xXexXdxX2b4xX19xX1axX3xXe00xX19xX1xX3xX82xX4xX1xX2cdxX498xX19xX1axX3xXexXf4xX5d6xX19xX1xX3xXexXdxX2b4xX19xX1axX3xXe00xX19xX1xX3xXexX346xX3xX4xX1xX241xX19xX3xX46xX3xXexXdxX2b4xXexX50xXexX17xX1dxX19xX8axX10axX3xX28xX47xXdeexX3xX7xX26dxX3xXexXf4xf748xX3xX41xX1dxX41xX3xX19xXddxX19xX3xX114xXb8xX3xX107xX3xXexX17xX21xXdxX3xX24bxX2cdxX2cexX4xX3xXexX1xX346xX4xX3xX1xXdxX3axX19xX3xX4xX1xX2cdxX498xX19xX1axX3xXexXf4xX5d6xX19xX1xX3xX5xX84xX41xX3xX279xX17xX10xX19xX3xXexXdxX2b4xX19xX1axX3xXe00xX19xX1xX3xX4xX1xXddxX3xXexXf4xXfafxX3xX41xX1dxX41xX3xX19xXddxX19xXccxXccxXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXddxX62xX2bxXaxX12xX5bdxX44xX3xX1xX241xXbxX3xX4xX14xX19xX1axX3xX24bxX393xX3xXbxX1xX2fxX3xX4xX1xX17x779bxX19xX3xX34xX1axX1xX2edxX3xX279xX17xX2bxX2b4xXexX3xX7xX669xX6xX3xX24bxX21xXdxXb8xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX41xX269xXexX3xX7xX26dxX3xX24bxXdxX2b8xX17xXb8xX3xX43xX1xXddxX287xX19xX3xX4xX2axX6xX3xX34xX1axX1xX2edxX3xX279xX17xX2bxX2b4xXexX3xX7xX26dxX3xX47xX2xX50xX46xX47xX2xX143xX50xX34xX16xX4axX5fxX65xX34xX35xX3xX19xX1axX84xX2bxX3xX28xX2xX50xX2xX46xX50xX46xX47xX2xX143xX3xX2dxX2b8xX3xX41xX269xXexX3xX7xX26dxX3xX4xX1xX332xX19xX1xX3xX7xX1f4xX4xX1xXb8xX3xX4xX498xX3xX4xX1xX2b4xX3xX43xX1xX17xX2bxX2b4xX19xX3xX43xX1xX332xX4xX1xX3xXexXf4xXddxX19xX1axX3xX109xX2bfxX2bxX3xX62xX346xX19xX1axX3xX19xX291xX19xX1axX3xXexX1xX291xX19xX3xX41xX3ebxXdxXb8xX3xX24bxX291xX3xXexX1xX2edxX3xX2dxX308xX19xX3xX41xXdxX19xX1xX3xX2dxX84xX3xX4xX1xX2cdxX498xX19xX1axX3xXexXf4xX5d6xX19xX1xX3xX41x7cf8xXdxX3xX109xX393xX3xX41xX269xXexX3xX7xX287xX19xX3xXbxX1xX102fxX41xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1axXdxX6xXdxX3xX24bxXddxX66xX19xX3xX46xX47xX46xX47xX4axX46xX47xX46xX2xXccxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXddxX62xX2bxXaxX12xX0xXdxX41xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXefxX10xX19xXexX10xXf4xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXfexXdxX62xXexX1xX103xX3xX107xX143xX49xXbxX109xX10axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX103xX3xX28xX143xX518xXbxX109xX10axXaxX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXccxX1cxX6xXddxX1xX6xXexXdxX19xX1xXccxX2dxX19xX50xX19xX10xXfexX7xX50xX46xX47xX114xX46xX50xX2xX46xX14dxX62xX114xX2xX46xX46xX14dxX2xX28xXexX107xX47xX107xX2xX46xX5xX47xXccxX155xXbxX1axX158xXf4xX9xX2xX518xX14dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2xXaxX3xXfexXdxX62xXexX1xX9xXaxX107xX143xX49xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX28xX143xX518xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxXddxX19xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX109xXexX4axX6xX5xXdxX1axX19xX103xX3xX155xX17xX7xXexXdxX1eexX2bxX10axXaxX12xXefxX14xX19xX1axX3xXexX66xXdxX3xX43xX44xX3xX1xX241xXbxXb8xX3xX5xX393xX19xX1xX3xX24bxX66xXddxX3xXexX45exX19xX1xX3xX2dxX84xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX24bxX393xX3xXexXf4xX6xXddxX3xX5fxX17xX2bfxX19xX3xX4xX1xX2cdxX498xX19xX1axX3xX42axX6xXddxX3xX24bxX269xX19xX1axX3xX1xX66xX19xX1axX3xX19xX1xX5d6xX3xX4xX2axX6xX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX19xX2cdxX3ebxX4xX3xX4xX1xXddxX3xX291xX19xX1axX3xX3f2xX1xX66xX41xX3xX16xX17xX26dxX4xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4axX3xX19xX1axX17xX2bxX2fxX19xX3xXa6xX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX33xX6xX19xX3xXcxX1xX2cdxX5d2xX19xX1axX3xX2dxX7dexX3xX5fxX17xX2bxX3axX19xX3xX2axX2bxXb8xX3xX3f2xX1xX8exX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX2dxX5d6xX3xX24bxX393xX3xX4xX8exX3xXexX1xX84xX19xX1xX3xXexX332xX4xX1xX3xX109xX17xX2c9xXexX3xX7xX5bfxX4xX3xXexXf4xXddxX19xX1axX3xX4xX291xX19xX1axX3xXexX1f4xX4xX3xXexX95xX3xX19xX308xX41xX3xX46xX47xX2xX107xX3xX24bxX2b4xX19xX3xX19xX308xX41xX3xX46xX47xX2xX143xXb8xX3xX1axX8exXbxX3xXbxX1xX1dxX19xX3xX2dxX84xXddxX3xX7xX346xX3xX19xX1axX1xXdxX3axXbxX3xX109xX2bfxX2bxX3xX62xX346xX19xX1axX3xX4xX1xX2axX3xX19xX1axX1xX87xX6xX3xX109xX393xX3xX1xX269xXdxX3xX2dxX84xX3xX1cxX287xXddxX3xX2dxX3axX3xXcxX21xX3xX279xX17xX26dxX4xXccxX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xXf4xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4axXexX1xX17xX41xX1cxX4axX6xX19xX62xX4axX7xX6xXbxXddxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax8e49xX19xX1axX3xX34xX1axX17xX2bxX250xX19xX3xXcxXdxX2b4xX19xX3xX5fxX432xX19xX1axX3xX24bxX2cdxX2cexX4xX3xX1cxX1dxX17xX3xX1axXdxX2e5xX3xX4xX1xX23axX4xX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX5bdxX44xX3xXe00xX19xX1xXaxX3xX1xXf4xX10xX1eexX9xXaxX50xX4xX1xXdxX19xX1xX4axX279xX17xX2bxX10xX19xX50xXddxX19xX1axX4axX19xX1axX17xX2bxX10xX19xX4axXexXdxX10xX19xX4axX1xX17xX19xX1axX4axX62xX17xXddxX4xX4axX1cxX6xX17xX4axX1axXdxX17xX4axX4xX1xX17xX4xX4axX4xX1xX17xX4axXexXdxX4xX1xX4axX17xX1cxX19xX62xX4axX1xX17xX2bxX10xX19xX4axX43xX2bxX4axX6xX19xX1xX50xX2xX143xX518xX518xX114xX14dxXccxX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX1axX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX50xX41xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX46xX47xX50xX19xX10xXfexX7xX50xX46xX47xX28xX114xX50xX49xX143xX62xX107xX2xX518xX114xX46xX47xX107xXexX49xX2xX143xX47xX47xX5xX47xXccxX155xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX2dxX12xX0xX7xXexXf4xXddxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13f0xX19xX1axX3xX34xX1axX17xX2bxX250xX19xX3xXcxXdxX2b4xX19xX3xX5fxX432xX19xX1axX3xX24bxX2cdxX2cexX4xX3xX1cxX1dxX17xX3xX1axXdxX2e5xX3xX4xX1xX23axX4xX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX5bdxX44xX3xXe00xX19xX1xXaxX3xX1xXf4xX10xX1eexX9xXaxX50xX4xX1xXdxX19xX1xX4axX279xX17xX2bxX10xX19xX50xXddxX19xX1axX4axX19xX1axX17xX2bxX10xX19xX4axXexXdxX10xX19xX4axX1xX17xX19xX1axX4axX62xX17xXddxX4xX4axX1cxX6xX17xX4axX1axXdxX17xX4axX4xX1xX17xX4xX4axX4xX1xX17xX4axXexXdxX4xX1xX4axX17xX1cxX19xX62xX4axX1xX17xX2bxX10xX19xX4axX43xX2bxX4axX6xX19xX1xX50xX2xX143xX518xX518xX114xX14dxXccxX1xXexX41xXaxX12xX13f0xX19xX1axX3xX34xX1axX17xX2bxX250xX19xX3xXcxXdxX2b4xX19xX3xX5fxX432xX19xX1axX3xX24bxX2cdxX2cexX4xX3xX1cxX1dxX17xX3xX1axXdxX2e5xX3xX4xX1xX23axX4xX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX5bdxX44xX3xXe00xX19xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexXf4xXddxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX5bdxX44xX3xX1xX241xXbxX3xXexX1xX23axX3xX2xX28xXb8xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX5bdxX44xX3xXe00xX19xX1xX3xX82xX5fxX84xX3xXcxX87xX19xX1xX8axX3xX43xX1xX8exX6xX3xX472xX91xX472xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2xX3xX24bxX393xX3xX1cxX1dxX17xX3xX291xX19xX1axX3xX34xX1axX17xX2bxX250xX19xX3xXcxXdxX2b4xX19xX3xX5fxX432xX19xX1axX3xX4axX3xX3f2xX1xX8exX3xX33xX332xX3xXexX1xX2cdxX3xX5fxX17xX2bxX3axX19xX3xX2axX2bxXb8xX3xX19xX1axX17xX2bxX2fxX19xX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX1axXdxX2e5xX3xX4xX1xX23axX4xX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xXccxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX2dxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxX65xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX65xX23axX4xX3xXcxX1xX241xX3xX1cxX1dxX17xX3xX4xX1f4xX4xX3xX4xX1xX23axX4xX3xX62xX6xX19xX1xX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX2dxX84xX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xXb8xX3xX3f2xX1xX8exX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xXaxX3xX1xXf4xX10xX1eexX9xXaxX50xX4xX1xXdxX19xX1xX4axXexXf4xXdxX50xX1xX62xX19xX62xX4axX1xX17xX2bxX10xX19xX4axX62xX17xX4xX4axXexX1xXddxX4axX1cxX6xX17xX4axX4xX6xX4xX4axX4xX1xX17xX4xX4axX62xX6xX19xX1xX4axX4xX1xX17xX4axXexXdxX4xX1xX4axX1xX62xX19xX62xX4axX2dxX6xX4axX4xX1xX17xX4axXexXdxX4xX1xX4axXbxX1xXddxX4axX4xX1xX17xX4axXexXdxX4xX1xX4axX17xX1cxX19xX62xX4axX1xX17xX2bxX10xX19xX50xX2xX143xX518xX49xX28xX143xXccxX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX1axX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX50xX41xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX46xX47xX50xX19xX10xXfexX7xX50xX46xX47xX28xX114xX50xX2xX47xX107xX62xX28xX2xX49xX28xX46xX107xX114xXexX28xX143xX49xX49xX518xX5xX47xXccxX155xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX2dxX12xX0xX7xXexXf4xXddxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxX65xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX65xX23axX4xX3xXcxX1xX241xX3xX1cxX1dxX17xX3xX4xX1f4xX4xX3xX4xX1xX23axX4xX3xX62xX6xX19xX1xX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX2dxX84xX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xXb8xX3xX3f2xX1xX8exX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xXaxX3xX1xXf4xX10xX1eexX9xXaxX50xX4xX1xXdxX19xX1xX4axXexXf4xXdxX50xX1xX62xX19xX62xX4axX1xX17xX2bxX10xX19xX4axX62xX17xX4xX4axXexX1xXddxX4axX1cxX6xX17xX4axX4xX6xX4xX4axX4xX1xX17xX4xX4axX62xX6xX19xX1xX4axX4xX1xX17xX4axXexXdxX4xX1xX4axX1xX62xX19xX62xX4axX2dxX6xX4axX4xX1xX17xX4axXexXdxX4xX1xX4axXbxX1xXddxX4axX4xX1xX17xX4axXexXdxX4xX1xX4axX17xX1cxX19xX62xX4axX1xX17xX2bxX10xX19xX50xX2xX143xX518xX49xX28xX143xXccxX1xXexX41xXaxX12xX5fxX65xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX65xX23axX4xX3xXcxX1xX241xX3xX1cxX1dxX17xX3xX4xX1f4xX4xX3xX4xX1xX23axX4xX3xX62xX6xX19xX1xX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX2dxX84xX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xXb8xX3xX3f2xX1xX8exX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexXf4xXddxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX5bdxX44xX3xX1xX241xXbxX3xXexX1xX23axX3xX2xX2xXb8xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX65xX23axX4xX3xXcxX1xX241xX3xX43xX1xX8exX6xX3xX472xX91xX472xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2xX3xX24bxX393xX3xX1cxX1dxX17xX3xX4xX1f4xX4xX3xX4xX1xX23axX4xX3xX62xX6xX19xX1xX103xX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX5fxX65xX34xX35xXb8xX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX10axX3xX3f2xX1xX8exX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX2dxX84xX3xX3f2xX1xX8exX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2xXccxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX2dxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxX2cdxX498xX19xX1axX3xX1f3xX498xX19xX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX3f2xX1xX8exX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX2dxX84xX3xX3f2xX1xX8exX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xXaxX3xX1xXf4xX10xX1eexX9xXaxX50xX4xX1xXdxX19xX1xX4axXexXf4xXdxX50xX1xX17xXddxX19xX1axX4axX7xXddxX19xX4axX1cxX6xX17xX4axX1cxXddxX4axX7xX17xX19xX1axX4axXbxX1xXddxX4axX4xX1xX17xX4axXexXdxX4xX1xX4axX1xX62xX19xX62xX4axX2dxX6xX4axXbxX1xXddxX4axX4xX1xX17xX4axXexXdxX4xX1xX4axX17xX1cxX19xX62xX4axX1xX17xX2bxX10xX19xX50xX2xX143xX518xX49xX46xX107xXccxX1xXexX41xXaxX12xX0xXdxX41xX1axX3xX7xXf4xX4xX9xXaxX50xX41xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX46xX47xX50xX19xX10xXfexX7xX50xX46xX47xX28xX114xX50xX2xX46xX14dxX62xX28xX2xX46xX107xX47xX28xX28xXexX107xX14dxX14dxX2xX5xX107xX4axX2xX114xX2xX62xX28xX2xX47xX107xX143xX2xX114xXexX46xX2xX49xX2xX114xX5xX47xXccxX155xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2fxX19xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX4axX46xX47xX46xX2xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxX2dxX12xX0xX7xXexXf4xXddxX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5fxX2cdxX498xX19xX1axX3xX1f3xX498xX19xX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX3f2xX1xX8exX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX2dxX84xX3xX3f2xX1xX8exX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xXaxX3xX1xXf4xX10xX1eexX9xXaxX50xX4xX1xXdxX19xX1xX4axXexXf4xXdxX50xX1xX17xXddxX19xX1axX4axX7xXddxX19xX4axX1cxX6xX17xX4axX1cxXddxX4axX7xX17xX19xX1axX4axXbxX1xXddxX4axX4xX1xX17xX4axXexXdxX4xX1xX4axX1xX62xX19xX62xX4axX2dxX6xX4axXbxX1xXddxX4axX4xX1xX17xX4axXexXdxX4xX1xX4axX17xX1cxX19xX62xX4axX1xX17xX2bxX10xX19xX50xX2xX143xX518xX49xX46xX107xXccxX1xXexX41xXaxX12xX5fxX2cdxX498xX19xX1axX3xX1f3xX498xX19xX3xX1cxX1dxX17xX3xX1cxX21xX3xX7xX17xX19xX1axX3xX3f2xX1xX8exX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX2dxX84xX3xX3f2xX1xX8exX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexXf4xXddxX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXcxX66xXdxX3xX5bdxX44xX3xX1xX241xXbxX3xXexX1xX23axX3xX2xX518xXb8xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX5fxX2cdxX498xX19xX1axX3xX1f3xX498xX19xX3xX82xX5fxX84xX3xXcxX87xX19xX1xX8axX3xX24bxX393xX3xX1cxX1dxX17xX3xX4xX1f4xX4xX3xX4xX1xX23axX4xX3xX62xX6xX19xX1xX3xX3f2xX1xX8exX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX5fxX65xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX2dxX84xX3xX3f2xX1xX8exX3xXefxX1xX2axX3xXexX2edxX4xX1xX3xX32xX33xX34xX35xX3xX1xX17xX2bxX3axX19xX3xX19xX1xXdxX3axX41xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX2xX49xX3x10ca8xX3xX46xX47xX46xX2xXccxX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxX2dxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX17xX5xX12xX0xX62xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf4xXaxX12xX0xX50xX62xXdxX2dxX12xX0xX50xX62xXdxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe00xX17xXexX1xXddxXf4xXaxX12xX13xX308xX19xX3xXefxX1xX17xX19xX1axX3xX4axX3xX33xX332xX4xX1xX3xX5fxX2cdxX5d2xX19xX1axX0xX50xXbxX12
Văn Chung - Bích Hường