Xã cuối cùng của huyện miền núi Vũ Quang chạm đích nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Theo ông Phạm Duy Đạt - Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), đến thời điểm này, xã tái định cư Hương Điền đã được đoàn liên ngành của tỉnh thẩm định hoàn thành 20 tiêu chí xây dựng NTM.
907bxd884xf5bbxc077xa91axaf1fxb7bcxfa41xd1d0xX7x10337xd53exe171xe0e7xbaa9x12058xX5xffbbxXaxc6d9xa8ffx9e75xX3xX4xf352xf948xXdxX3xX4x11e70x10791xa8c6xX3xX4x9693xX6xX3xX1xX17x10cedxb264xX1dxX3xdc1fxXdxe394xX1dxX3xX1dxfc96xXdxX3xa45fxbde2xX3xacddxX17xX6xX1dxX1exX3xX4xX1xaa6fxX2axX3x1016ax109b9xX4xX1xX3xX1dxce0axX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axcd77xXdxX0x111e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa570xX10xX6xddccxXaxX12xXcxX1xX10xf977xX3xX47xX1dxX1exX3xb63exX1xX3exX2axX3xa94axX17xX26xX3xdaa0xX3exXexX3x114ccxX3xX72xX1x9d52xX3x110a7xX1x9af3xX1dxX1xX3xX33xc3acxX1dxX3xXbxX1xb7f7xX1dxX1exX3xX41xXdxX2cxX17xX3xXbxX1xX18xXdxX3x90e0xa349xX26xX3xX66xdce3xX1dxX1exX3xc8c2xXcx9206xX3xX1xX17xX26xX27xX1dxX3xX33xX34xX3xX36xX17xX6xX1dxX1exX3xc087xX63xc065xX3xXcx11029xX1dxX1x101ccxd67axX3xX41x11985xX1dxX3xXexX1x11960xXdxX3xX41xXdx9506xX2axX3xX1dxXbdxX26xXc4xX3xX9fxX14xX3xXexX87xXdxX3xX41xd928xX1dxX1xX3xX4xd38exX3xX63xXe6xc671xX1dxX1exX3xX7bxXdxX2cxX1dxX3xX41xX14xX3xX41xXe6x1234axX4xX3xX41xX6cxXbdxX1dxX3xX5xXdxad7fxX1dxX3xX1dxX1exXbdxX1dxX1xX3xX4xX21xX6xX3xXexbea1xX1dxX1xX3xXexX1xef12xX2axX3xX41xXe1xX1dxX1xX3xX1xX6cxXbdxX1dxX3xXexX1xXbdxX1dxX1xX3x955dxf3cfxX3xXexXdxX102xX17xX3xX4xX1xX42xX3xX9fxXa0xX26xX3xX66xXa4xX1dxX1exX3xXa8xXcxXaaxfa50xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa832xX1dxXexX10xc1a6xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9fxXexX7fxX6xX5xXdxX1exX1dxb5b2xX3xX4xX10xX1dxXexX10xX155x116c0xXaxX12xXcxa117xX3xX1dxX30xXdxX3xX155xX17axX1dxX1exX3xX1xX6cxX6xX1dxX1exX3x9e78xX17xX3xXexX1xXbdxX1dxX1xX3xX9fxX83xX2axX3xX5xXbdxX1dxX1exX3xXexXe6xXeaxXdxX3xX41xeb17xXbxX141xX141xX141xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11fa5xX6cxX66xX26xXaxX12xX85xX87xX4xX1xX3xX41xXa0xX26xX3xXexX155xX91xX1dxX3x9a5fxX3xX1dxX8cxX2axXc4xX3xX129xX2xX3xX1xaabfxX3xX66xXa0xX1dxX3xXexX1xX47xX1dxX3xX63xX6cxX6xX3xXcxX1xXe1xX3xX41xX14xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX18bxX51xXdxX3xXexX6cxXbdxX1dxX3xXexX1xXd1xX3xX1dxX1exXe6xXccxXdxX3xX66xXa0xX1dxX3xX63xXe6xXeaxX1dxX1exX3xX7bxXdxX2cxX1dxX3xX66xXdxX3xX66xXccxXdxX3xX18bxX2cxX3xX18bxX1cxX1dxX1exX3xX41xd0faxXexX3xXcxX7bxX85xX3xX18bxXbdxX3xX7xX6xX17xX3xX41xX83xX3xX2xX3xX1dxX8cxX2axX3xXexX1xe0d6xX3xa53dx92cexXexX3xXexX6xX26xX3xX18bxXbdxX6cxX3xX9fxXa0xX26xX3xX66xXa4xX1dxX1exX3xXa8xXcxXaaxX141xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xX3xXbxX85xX10xX1dxXexX10xX155xXaxX12xX0xXdxX2axX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX85xX10xX1dxXexX10xX155xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxa5d6xXdxX66xXexX1xX16exX3xX1cbxX2xe3bdxXbxX9fxX176xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX16exX3xc3ebxX2xX12axXbxX9fxX176xXaxX3xX7xX155xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX54xX54xXdxX141xX23exX6xX6cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX141xX18bxX1dxX54xX1dxX10xX290xX7xX54xX2x111f0xab88xX2a6xX54xX2cfxX1cbxX66xX12axX2xX2d0xX2a6xX12axX299xX129xXexX2d0xX299xX299xX2cfxX2xX5xX12axX141xb665xXbxX1ex1212axX155xX9xX2xX12axX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xXdxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX6xX3xX1xX17xX26xX27xX1dxX3xX2axXdxX2cxX1dxX3xX1dxX30xXdxX3xX33xX34xX3xX36xX17xX6xX1dxX1exX3xX4xX1xX3exX2axX3xX41xX42xX4xX1xX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX6cxX1dxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9fxXexX7fxX6xX5xXdxX1exX1dxX16exX3xX4xX10xX1dxXexX10xX155xX176xXaxX12xXcxX1xXa4xX4xX3xX1xXdxX27xX1dxX3xX4xX47xX1dxX1exX3xX4xX17xX1d6xX4xX3xX9fxXa0xX26xX3xX66xXa4xX1dxX1exX3xXa8xXcxXaaxX3xX1exXdxX30xXbxX3xX4xX1xX6cxX3xX23exX1d6xX3xX2axacdcxXexX3xX4xX21xX6xX3xX63xXe6xXeaxX1dxX1exX3xX7bxXdxX2cxX1dxX3xX41xX6xX1dxX1exX3xX1dxX1exXbdxX26xX3xX4xXbdxX1dxX1exX3xbe85xX1x9480xXdxX3xX7xX23fxX4xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xXaxX12xaa77xX1dxX1exX3xX7bxX39cxX1dxX1exX3xXaaxXdxX1dxX1xX3x105b8xX6cxX1dxX1exX3xX7fxX3xXcxX155xXe6xX3bfxX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX63xX6cxX6xX3xXcxX1xXe1xX3xX1dxX1xX51xX3xX5xX3exXdxX16exX3xb874xXa8xX1x1071dxX1dxX1exX3xX1dxX1exXbdxX26xX3xX2axX51xXdxX3xX18bxX2cxX3xX1dxXeaxXdxX3xX3bfxX3xX2axX51xXdxXc4xX3xXexX6cxXbdxX1dxX3xX4xbb2bxX1dxX1xX3xaf7cxX1xX10xX3xXa8xX87xX3xX7fxX3xX85xX1xXdxX3x1007axXccxXdxX3xX41xXe6xXf8xX4xX3xX23exX6xX6cxX3xXexX155xX1cxX2axX3xX5xX102xX1dxX3xX2axX1d6xXexX3xX4xX430xX1dxX1xX3xX23exX17xc814xX1dxXc4xX3xX1xX6cxX6xX1dxX1exX3xX18bxX17xXc4xX3xX1dxX30xXdxX3xX155xX17axX1dxX1exX3xXexX155xX1cxX1dxX1exX3xX41xXdxX27xXbxXc4xX3xX9fxX6xX3xXexX155xX17xX1dxX1exX3xXexXa0xX2axXc4xX3xX41xXe6xXccxX1dxX1exX3xX7xX87xX3xX41xXdxX3xX5xX3exXdxX3xX4xX87xX4xX1xX3xXexX155xX3bfxX141xX3xX85xX1cxX1dxX1exX3xX41xX83xX3xX5xXbdxX3xX66xXa0xX1dxX3xX4xXe6xX3xXexX1xXe6xX6xX3xXexX1xX51xXexXc4xX3xX41xXccxXdxX3xX7xX18xX1dxX1exX3xX3bdxX1xX83xX3xX3bdxX1xX8cxX1dxXc4xX3xXexXe6xX3xXexXe6xX3bfxX1dxX1exX3xX4xX1xXe6xX6xX3xXexX1xXa4xX4xX3xX7xXa4xX3x11e3cxX1dxX3xX41xXe1xX1dxX1xXc4xX3xXexX1xX17xX3xX1dxX1x9286xXbxX3xX4xX1xd23dxX1dxX1exX3xX4xX83xX3xX1exX23cxX3xX1dxX102xX1dxX3xX4xX47xX1dxX1exX3xX4xX17xX1d6xX4xX3xX9fxXa0xX26xX3xX66xXa4xX1dxX1exX3xXa8xXcxXaaxX3xX1exX39cxXbxX3xX1dxX1xXdxX2cxX17xX3xX3bdxX1xX83xX3xX3bdxX1xX8cxX1dxXc4xX3xX1dxX1xX223xXexX3xX5xXbdxX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xX18bxXdxX27xX4xX3xX1xX17xX26xX3xX41xX1d6xX1dxX1exX3xX1dxX1exX17xX462xX1dxX3xX5xXa4xX4x91d7xX141xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xXaxX12xXcxX1xXc7xX3xX1dxX1xXe6xX1dxX1exXc4xX3xX18bxX51xXdxX3x96e6xX17xX26xXc7xXexX3xXexXa0xX2axX3xX4xX6xX6cxXc4xX3xX18bxXbdxX6cxX3xX4xX17xX1d6xX4xX3xX4xX1xX21xX3xX41xX1d6xX1dxX1exXc4xX3xX1dxX1exXe6xXccxXdxX3xX66xXa0xX1dxX3xXexX1xX47xX1dxX3xX63xX6cxX6xX3xXcxX1xXe1xX3xX41xX14xX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX6xX17xX3xX3bdxX1xX23fxX4xX3xXbxX1xf538xX4xX3xX3bdxX1xX83xX3xX3bdxX1xX8cxX1dxX3xX41xXd1xX3xX9fxXa0xX26xX3xX66xXa4xX1dxX1exX3xX58bxX17xX102xX3xX1xXe6xXeaxX1dxX1exX141xX3xX434xX1xX47xX1dxX1exX3xX4xX83xX3xX41xXdxX2cxX17xX3xX3bdxXdxX27xX1dxX3xX41xX83xX1dxX1exX3xX1exX83xXbxX3xX3bdxXdxX1dxX1xX3xXbxX1xX42xX3xX1dxX1xXdxX2cxX17xX3xX1dxX102xX1dxX3xX129xX2xX3xX1xX1d6xX3xX18bxX51xXdxX3xX1xXeaxX1dxX3xcc6dxX12axX3xX1dxX1xXa0xX1dxX3xX3bdxX1xX116xX17xX3xX3bfxX3xX41xXa0xX26xX3xX41xX14xX3xX41xX10xX2axX3xX1xXc7xXexX3xX4xX47xX1dxX1exX3xX7x11d3bxX4xXc4xX3xXexXa0xX2axX3xX1xX17xX26xXc7xXexX3xX4xX21xX6xX3xX2axX23cxX1dxX1xX3xX41xXd1xX3xX9fxXa0xX26xX3xX66xXa4xX1dxX1exX3xX18bxXe6xXccxX1dxX3xX41xX1a3xXbxXc4xX3xX9fxX83xX2axX3xX18bxX17xXdxX3xX18bxXbdxX3xX4xX1xX110xX3xXexX42xX1dxX1xX3xXexX17axX3xX1dxX8cxX2axX3xX129xX12axX2xafd6xX3xX41xXc7xX1dxX3xX1dxX6xX26xX3xX41xX14xX3xX1xX17xX26xX3xX41xX1d6xX1dxX1exX3xX41xXe6xXf8xX4xX3xX6a7xX129xX12axX3xX1dxX1exXbdxX26xX3xX4xX47xX1dxX1exX3xX5xXbdxX2axX3xXa8xXcxXaaxX141xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xXaxX12xXa8xX1xXccxX3xX18bxX502xX26xXc4xX3xXexX17axX3xX4xX1xf27cxX3xX18bxX1cxX1dxX1exX3xX40cxXexX1xXa0xX2axX3xX7xXeaxX1dxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX4xX18xX4xX565xXc4xX3xX1dxX8cxX2axX3xX129xX12axX2xX6a7xXc4xX3xXexX1xX47xX1dxX3xX63xX6cxX6xX3xXcxX1xXe1xX3xX41xX14xX3xXexX1xXbdxX1dxX1xX3xX3bdxX1xX17xX3xX66xXa0xX1dxX3xX4xXe6xX3xX3bdxXdxXd1xX17xX3xX2ax95d3xX17xX3xX4xX223xXbxX3xX1xX17xX26xX102xX1dxXc4xX3xXbxX1xX223xX1dxX3xX41xX223xX17xX3xX1dxX8cxX2axX3xX1dxX6xX26xX3xX41xX3exXexX3xX4xX223xXbxX3xXexX110xX1dxX1xXc4xX3xX4xX83xX3xX2xX12axX3xX18bxXe6xXccxX1dxX3xX2axX748xX17xXc4xX3xX2xX12axX12ax9c67xX3xX41xXe6xXccxX1dxX1exX3xc26exXcxXa8xXcxX3xX41xXe6xXf8xX4xX3xX4xX65cxX1dxX1exX3xX1xX83xX6xXc4xX3xX4xX83xX3xX1xXbdxX1dxX1exX3xX155xXbdxX6cxX3xX9fxX6xX1dxX1xXc4xX3xX1xX1d6xXdxX3xX58bxX17xX87xX1dxX3xX41xX1a3xXbxXc4xX3xX41xXe6xXccxX1dxX1exX3xX5xX17xX47xX1dxX3xX155xXf8xXbxX3xX23exX83xX1dxX1exX3xX4xXccxX3xX1xX6cxX6xX141xX141xX141xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xX3xXbxX85xX10xX1dxXexX10xX155xXaxX12xX0xXdxX2axX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX85xX10xX1dxXexX10xX155xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX290xXdxX66xXexX1xX16exX3xX1cbxX2xX299xXbxX9fxX176xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX16exX3xX2a6xX2xX12axXbxX9fxX176xXaxX3xX7xX155xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX54xX54xXdxX141xX23exX6xX6cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX141xX18bxX1dxX54xX1dxX10xX290xX7xX54xX2xX2cfxX2d0xX2a6xX54xX2cfxX2a6xX66xX12axX12axX2cfxX2xX6a7xX129xX2d0xXexX129xX2xX299xX1cbxX2xX5xX12axX141xX2e6xXbxX1exX2e9xX155xX9xX1cbxX12axX1cbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xXdxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX6xX3xX1xX17xX26xX27xX1dxX3xX2axXdxX2cxX1dxX3xX1dxX30xXdxX3xX33xX34xX3xX36xX17xX6xX1dxX1exX3xX4xX1xX3exX2axX3xX41xX42xX4xX1xX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX6cxX1dxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9fxXexX7fxX6xX5xXdxX1exX1dxX16exX3xX2e6xX17xX7xXexXdxc15fxX26xX176xXaxX12xXcxX17axX3xX18bxX1cxX1dxX1exX3xX41xX223xXexX3xX1xX6cxX6xX1dxX1exX3xX18bxX17xX3xX1dxf8ffxX2axX3xX1exXdxX40fxX6xX3xX41xX3exXdxX3xX1dxX1exXbdxX1dxX3xX1xX1cxX1dxX1exX3xX18bxXc0xXc4xX3xXexX1xX47xX1dxX3xX63xX6cxX6xX3xXcxX1xXe1xX3xXbbxX9fxX14xX3xX63xXe6xXeaxX1dxX1exX3xX7bxXdxX2cxX1dxXc3xX3xX41xX14xX3xX1dxX1exXbdxX26xX3xX4xXbdxX1dxX1exX3xXexX1xX6xX26xX3xX66xX6xXc4xX3xX41xX4f3xXdxX3xXexX1xXe1xXexXc4xX3xXexX155xX3bfxX3xXexX1xXbdxX1dxX1xX3xX2axX1d6xXexX3xX2axXdxX2cxX1dxX3xX58bxX17xX102xX3xX41xX87xX1dxX1exX3xX7xX18xX1dxX1exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xXaxX12xX3daxX1dxX1exX3xX7bxX39cxX1dxX1exX3xX434xX1xX87xX1dxX1xX3xXcxX155xX23cxX1dxX1xX3xX7fxX3xX85xX1xX21xX3xXexXe1xX4xX1xX3x1096bxX1b7xXa8xX77xX3xX9fxX14xX3xX63xXe6xXeaxX1dxX1exX3xX7bxXdxX2cxX1dxX3xX4xX1xX6cxX3xX23exXdxXc7xXexX3xXexX1xX102xX2axX16exX3xX40cxXa8xX1xXccxX3xX4xX430xX3xX1xX27xX3xXexX1xX18xX1dxX1exX3xX4xX1xX42xX1dxX1xX3xXexX155xXe1xX3xX18bxXbdxX3xX1dxX1xXa0xX1dxX3xX66xXa0xX1dxX3xX41xX462xX1dxX1exX3xX5xX91xX1dxX1exX3xX41xXc7xX1dxX3xXexX1xXccxXdxX3xX41xXdxXd1xX2axX3xX1dxXbdxX26xXc4xX3xX63xXe6xXeaxX1dxX1exX3xX7bxXdxX2cxX1dxX3xX41xX14xX3xX1xX17xX26xX3xX41xX1d6xX1dxX1exX3xX41xXe6xXf8xX4xX3xX1xXeaxX1dxX3xX2xX638xX3xXex9bbfxX3xX41xX462xX1dxX1exXc4xX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xX41xX83xX3xXexXdxX2cxX1dxX3xX1dxX1exXa0xX1dxX3xX7xX87xX4xX1xX3xX4xX223xXbxX3xXexX155xX102xX1dxX3xX1xXeaxX1dxX3xX2xX2xX3xXexXa45xX3xX41xX462xX1dxX1exXc4xX3xX1dxX1exXa0xX1dxX3xX7xX87xX4xX1xX3xX9fxX14xX3xX1xXeaxX1dxX3xX2xX3xXexXa45xX3xX41xX462xX1dxX1exXc4xX3xX1dxX1xXa0xX1dxX3xX66xXa0xX1dxX3xX41xX83xX1dxX1exX3xX1exX83xXbxX3xX1exbac2xX1dxX3xX129xX3xXexXa45xX3xX41xX462xX1dxX1exX141xX141xX141xXaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xXaxX12xXcxX17axX3xX1dxX1exX17xX462xX1dxX3xX3bdxXdxX1dxX1xX3xXbxX1xX42xX3xX1dxXbdxX26xX3xX41xX14xX3xXexX502xXbxX3xXexX155xX17xX1dxX1exX3xX41xXaadxX17xX3xXexXe6xX3xX4xX1xX6cxX3xX4xX87xX4xX3xXexXdxX102xX17xX3xX4xX1xX42xX3xX18bxX2cxX3xX1exXdxX6xX6cxX3xXexX1xX47xX1dxX1exXc4xX3xX41xXdxX27xX1dxXc4xX3xXexX155xXe6xXccxX1dxX1exX3xX1xbd6fxX4xXc4xX3xX4xXeaxX3xX7xX3bfxX3xX18bxX502xXexX3xX4xX1xX223xXexX3xX18bxX8cxX1dxX3xX1xX83xX6xX141xX141xX141xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX1dxXexX10xX155xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9fxXexX7fxX6xX5xXdxX1exX1dxX16exX3xX4xX10xX1dxXexX10xX155xX176xXaxX12xX7bxXdxXd1xX2axX3xX1dxX1xX223xX1dxX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xXbxX1xX87xXexX3xXexX155xXdxXd1xX1dxX3xX7xX430xX1dxX3xX9fxX17xX223xXexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xXaxX12xX85xX83xX3xX2axX39cxXexX3xXexX3exXdxX3xX18bxXe6xXccxX1dxX3xX4xX6xX2axX3xX1exXaadxX1dxX3xX2a6xX12axX12axX3xX1exX18xX4xX3xX18bxX17axX6xX3xX4xX1xX6cxX3xX58bxX17xX430xX3xX4xX21xX6xX3xX1exXdxX6xX3xX41xX23cxX1dxX1xX3xX47xX1dxX1exX3xXcxX155xXaadxX1dxX3xX33xXdxXc7xXexX3xX85xX1xXa0xX17xX3xX3bfxX3xXexX1xX47xX1dxX3xX63xX6cxX6xX3xXcxX1xXe1xX3xX4xX1xX30xX1dxX1exX3xXexX47xXdxX3xX41xX14xX3xXbxX1xXaadxX1dxX3xX1dxXbdxX6cxX3xX4xX430xX2axX3xX1dxX1xX502xX1dxX3xX41xXe6xXf8xX4xX3xX7xXa4xX3xX41xX4f3xXdxX3xXexX1xX6xX26xX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xXexXe6xX3xX66xX17xX26xX3xX5xXbdxX2axX3xX8cxX1dxXc4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX3bdxXc7xXc4xX3xXexX1xX17xX3xX1dxX1xX502xXbxX3xX4xX21xX6xX3xX1dxX1exXe6xXccxXdxX3xX66xXa0xX1dxX3xX18bxX1cxX1dxX1exX3xXcxX7bxX85xX3xX1dxXbdxX26xX141xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xXaxX12xX85xX34xX1dxX1exX3xX1dxX1xXe6xX3xX23exX6xX6cxX3xX1xX1d6xX3xX3bdxX1xX87xX4xXc4xX3xX3bdxX1xXdxX3xX18bxX2cxX3xX1dxXeaxXdxX3xX3bfxX3xX2axX51xXdxXc4xX3xX47xX1dxX1exX3xX85xX1xXa0xX17xX3xX18bxX748xX1dxX3xX4xX1xXe6xX6xX3xXexX1xXd1xX3xXexX1xX6cxX87xXexX3xX3bdxX1xf4ffxXdxX3xXexXe6xX3xX66xX17xX26xX3xX7xX430xX1dxX3xX9fxX17xX223xXexX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX27xXbxX3xX5xX3exX4xX3xX1xX502xX17xXc4xX3xX2axX6xX1dxX1xX3xX2axX30xX1dxX141xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xXaxX12xXa8xX1xXe6xX1dxX1exX3xX1dxX1xXccxX3xX41xXe6xXf8xX4xX3xX41xX1d6xX1dxX1exX3xX18bxXdxX102xX1dxXc4xX3xX1xX6fbxX3xXexX155xXf8xXc4xX3xX41xXe1xX1dxX1xX3xX1xXe6xX51xX1dxX1exX3xX3bdxXe1xXbxX3xXexX1xXccxXdxX3xX1dxX102xX1dxX3xX47xX1dxX1exX3xX85xX1xXa0xX17xX3xX41xX14xX3xX2axX3exX1dxX1xX3xX66xX3exX1dxX3xX41xXaadxX17xX3xXexXe6xX3xXbxX1xX87xXexX3xXexX155xXdxXd1xX1dxX3xX3bdxXdxX1dxX1xX3xXexXc7xX3xX18bxXe6xXccxX1dxX3xX41xX462xXdxX3xX18bxXbdxX3xX41xX14xX3xXexX3exX6cxX3xX41xXe6xXf8xX4xX3xX23exXe6xX51xX4xX3xX1dxX1exX6cxX39cxXexX3xX5xX51xX1dxX141xX3xXa8xX1exX6cxXbdxXdxX3xX41xX462xXdxX3xX4xX6xX2axXc4xX3xX1exXdxX6xX3xX41xX23cxX1dxX1xX3xX47xX1dxX1exX3xX4xX91xX1dxX3xX4xX83xX3xX2xX12axX3xX4xX6cxX1dxX3xX23exX91xXc4xX3xX1xXbdxX1dxX1exX3xX4xX1xX5d8xX4xX3xX41xXbdxX1dxX3xX6cxX1dxX1exX3xX18bxXbdxX3xX1dxX17xX47xXdxX3xXexX1xX102xX2axX3xX5xXf8xX1dxXc4xX3xX1exXbdxX141xX141xX141xX3xX2axX6fbxXdxX3xX1dxX8cxX2axX3xX4xX1xX6cxX3xXexX1xX17xX3xX1dxX1xX502xXbxX3xXexX155xX102xX1dxX3xX2xX299xX12axX3xXexX155xXdxX27xX17xX3xX41xX462xX1dxX1exX141xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xX3xXbxX85xX10xX1dxXexX10xX155xXaxX12xX0xXdxX2axX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX85xX10xX1dxXexX10xX155xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX290xXdxX66xXexX1xX16exX3xX1cbxX2xX299xXbxX9fxX176xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX16exX3xX2a6xX2xX12axXbxX9fxX176xXaxX3xX7xX155xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX54xX54xXdxX141xX23exX6xX6cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX141xX18bxX1dxX54xX1dxX10xX290xX7xX54xX2xX2cfxX2d0xX2a6xX54xX2cfxX2a6xX66xX12axX12axX2cfxX2d0xX12axX2xX12axXexX1cbxX638xX2d0xX129xX2a6xX5xX12axX141xX2e6xXbxX1exX2e9xX155xX9xX2a6xX2a6xX129xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xXdxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX6xX3xX1xX17xX26xX27xX1dxX3xX2axXdxX2cxX1dxX3xX1dxX30xXdxX3xX33xX34xX3xX36xX17xX6xX1dxX1exX3xX4xX1xX3exX2axX3xX41xX42xX4xX1xX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX6cxX1dxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9fxXexX7fxX6xX5xXdxX1exX1dxX16exX3xX2e6xX17xX7xXexXdxX8f4xX26xX176xXaxX12xXaaxX1d6xXexX3xX7xX18xX3xX66xXdxX27xX1dxX3xXexX42xX4xX1xX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xX18bxXe6xXccxX1dxX3xX4xX6xX2axX3xX2a6xX12axX12axX3xX1exX18xX4xX3xX4xX21xX6xX3xX47xX1dxX1exX3xXcxX155xXaadxX1dxX3xX33xXdxXc7xXexX3xX85xX1xXa0xX17xX3xX3bfxX3xXexX1xX47xX1dxX3xX63xX6cxX6xX3xXcxX1xXe1xX3xX41xX14xX3xX23exX23fxXexX3xX41xXaadxX17xX3xX4xX1xX6cxX3xX58bxX17xX430xXc4xX3xX1xX65cxX6xX3xX1xX1a3xX1dxX3xX7xb61bxX3xX2axX6xX1dxX1exX3xX18bxX2cxX3xX4xX1xX6cxX3xX1exXdxX6xX3xX41xX23cxX1dxX1xX3xX47xX1dxX1exX3xX1dxX1exX17xX462xX1dxX3xXexX1xX17xX3xX1dxX1xX502xXbxX3xX41xX87xX1dxX1exX3xX3bdxXd1xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xXaxX12xX434xX1xX47xX1dxX1exX3xX3bdxX1xX110xX3xX4xX83xX3xX1exXdxX6xX3xX41xX23cxX1dxX1xX3xX47xX1dxX1exX3xX85xX1xXa0xX17xX3xX2axXbdxX3xX3bfxX3xX63xXe6xXeaxX1dxX1exX3xX7bxXdxX2cxX1dxX3xX1xXdxX27xX1dxX3xX1dxX6xX26xX3xX41xX14xX3xX4xX83xX3xX1dxX1xXdxX2cxX17xX3xX2axX47xX3xX1xX23cxX1dxX1xX3xX3bdxXdxX1dxX1xX3xXexXc7xX3xX18bxXe6xXccxX1dxX3xX41xX462xXdxX3xX23exX23fxXexX3xX41xXaadxX17xX3xX4xX1xX6cxX3xXexX1xX17xX3xX1dxX1xX502xXbxX3xX3bdxX1xX87xX3xX1dxX1xXe6xX3xX1xX1d6xX3xX6xX1dxX1xX3xX63xX462xX3xX33xXdxXc7xXexX3xX434xX1xX6xX1dxX1exX3xXbbxX3bfxX3xXexX1xX47xX1dxX3xX7bxX8cxX1dxX1exXc3xXc4xX3xXaaxX6xXdxX3xXcxX1xXc7xX3xX77xX34xX1dxX1exX3xXbbxX3bfxX3xXexX1xX47xX1dxX3xXa8xX1exXa0xX1dxX3xXaaxX83xX4xXc3xX141xX141xX141xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xXaxX12xXcxX17axX3xX4xX1xX6fbxX3xX7xX430xX1dxX3xX9fxX17xX223xXexX3xX2axX6xX1dxX1xX3xX2axX30xX1dxXc4xX3xXexX1xXdxXc7xX17xX3xX8cxX1dxX3xX58bxX17xX6xX1dxX1xX3xX1dxX8cxX2axXc4xX3xX4xX1xX507xX1dxX1exX3xX4xX83xX3xX1dxX1exX17xX462xX1dxX3xXexX1xX17xX3xX1dxX1xX502xXbxX3xX1exX23cxX3xX41xX87xX1dxX1exX3xX3bdxXd1xX3xX1dxX1exX6cxXbdxXdxX3xX1dxX1xX40fxX1dxX1exX3xX1dxX1exXbdxX26xX3xX41xXdxX3xX5xXbdxX2axX3xXexX1xX17xX102xXc4xX3xX5xXbdxX2axX3xX3bdxX1xX6cxX87xX1dxXc4xX3xXexX1xX23cxX3xX1dxX6xX26xX3xX41xX14xX3xX4xX83xX3xX1xXbdxX1dxX1exX3xX4xX1xX5d8xX4xX3xX1xX1d6xX3xX4xX83xX3xX2axX65cxX4xX3xXexX1xX17xX3xX1dxX1xX502xXbxX3xXexX17axX3xX66xX8cxX2axX3xX4xX1xX5d8xX4xX3xX41xXc7xX1dxX3xX18bxXbdxXdxX3xXexX155xX8cxX2axX3xXexX155xXdxX27xX17xX3xX2axX6fbxXdxX3xX1dxX8cxX2axX3xX18bxXbdxX3xX41xX6xX1dxX1exX3xXexX8cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xX141xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xX3xXbxX85xX10xX1dxXexX10xX155xXaxX12xX0xXdxX2axX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX85xX10xX1dxXexX10xX155xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX290xXdxX66xXexX1xX16exX3xX1cbxX2xX299xXbxX9fxX176xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX16exX3xX2a6xX2xX12axXbxX9fxX176xXaxX3xX7xX155xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX54xX54xXdxX141xX23exX6xX6cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX141xX18bxX1dxX54xX1dxX10xX290xX7xX54xX2xX2cfxX2d0xX2a6xX54xX2cfxX2a6xX66xX12axX12axX2cfxX2d0xX12axX2d0xX12axXexX299xX2cfxX299xX638xX5xX2a6xX7fxX2cfxX2a6xX66xX2a6xX12axX1cbxX2a6xX638xX299xX2xXexX6a7xX2a6xX2xX2a6xX299xX5xX12axX141xX2e6xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xXdxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX6xX3xX1xX17xX26xX27xX1dxX3xX2axXdxX2cxX1dxX3xX1dxX30xXdxX3xX33xX34xX3xX36xX17xX6xX1dxX1exX3xX4xX1xX3exX2axX3xX41xX42xX4xX1xX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX6cxX1dxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9fxXexX7fxX6xX5xXdxX1exX1dxX16exX3xX2e6xX17xX7xXexXdxX8f4xX26xX176xXaxX12xXaaxX47xX3xX1xX23cxX1dxX1xX3xX3bdxXdxX1dxX1xX3xXexXc7xX3xXexX155xX6xX1dxX1exX3xXexX155xX3exXdxX3xXexX155xX462xX1dxX1exX3xX4xX6xX2axX3xX3bdxXc7xXexX3xX1xXf8xXbxX3xX4xX1xX8cxX1dxX3xX1dxX17xX47xXdxX3xX23exX91xXc4xX3xX66xX102xXc4xX3xX1exXbdxX3xX4xX21xX6xX3xX6xX1dxX1xX3xXaaxX6xXdxX3xXcxX1xXc7xX3xX77xX34xX1dxX1exX3xX3bfxX3xXexX1xX47xX1dxX3xXa8xX1exXa0xX1dxX3xXaaxX83xX4xX3xX2axX6fbxXdxX3xX1dxX8cxX2axX3xX4xX1xX6cxX3xXexX1xX17xX3xX1dxX1xX502xXbxX3xXexX155xX102xX1dxX3xX129xX12axX12axX3xXexX155xXdxX27xX17xX3xX41xX1d6xX1dxX1exXc4xX3xX18bxXbdxX3xX5xXbdxX3xX2axX1d6xXexX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX40fxX1dxX1exX3xX2axX47xX3xX1xX23cxX1dxX1xX3xX41xXdxXd1xX2axX3xX4xX21xX6xX3xX9fxX14xX3xXexX87xXdxX3xX41xXe1xX1dxX1xX3xX4xXe6xX3xX63xXe6xXeaxX1dxX1exX3xX7bxXdxX2cxX1dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xXaxX12xX85xX1xX21xX3xXexXe1xX4xX1xX3xX9bbxX1b7xXa8xX77xX3xX9fxX14xX3xX7bxX39cxX1dxX1exX3xX434xX1xX87xX1dxX1xX3xXcxX155xX23cxX1dxX1xX3xX3bdxX1xX507xX1dxX1exX3xX41xXe1xX1dxX1xX16exX3xX40cxXcxX1xXa4xX4xX3xXexXc7xX3xX4xX34xX1dxX1exX3xX4xX1xX6cxX3xXexX1xX223xX26xXc4xX3xX41xXdxXd1xX2axX3xX1dxX4f3xXdxX3xX23exX502xXexX3xX1dxX1xX223xXexX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xX9fxXa0xX26xX3xX66xXa4xX1dxX1exX3xXa8xXcxXaaxX3xX3bfxX3xX9fxX14xX3xX63xXe6xXeaxX1dxX1exX3xX7bxXdxX2cxX1dxX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xX1dxX1xX40fxX1dxX1exX3xX1dxX8cxX2axX3xX58bxX17xX6xX3xX5xXbdxX3xX18bxXdxX27xX4xX3xXexX1xX30xX4xX3xX41xX116xX26xX3xX1dxX102xX1dxX3xX7xX430xX1dxX3xX9fxX17xX223xXexX3xXbxX1xX87xXexX3xXexX155xXdxXd1xX1dxX3xX23exX90fxX1dxX1exX3xX41xX2cxX3xX87xX1dxX3xX7xX430xX1dxX3xX9fxX17xX223xXexX3xX7xX87xXexX3xX41xX30xX1dxX1exXc4xX3xX4xX1xX110xX3xX41xX3exX6cxX3xX7xXa0xX17xX3xX7xX87xXexXc4xX3xX1dxX1xXa0xX1dxX3xX66xXa0xX1dxX3xX41xX462xX1dxX1exX3xXexX23cxX1dxX1xX3xX18bxXbdxX6cxX3xX4xX17xX1d6xX4xX3xX4xX6xX6cxX141xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xXaxX12xX7bxXc7xX1dxX3xX1dxX6xX26xXc4xX3xXexX6cxXbdxX1dxX3xX9fxX14xX3xX41xX14xX3xX9fxXa0xX26xX3xX66xXa4xX1dxX1exX3xX41xXe6xXf8xX4xX3xX6a7xX1cbxX3xX2axX47xX3xX1xX23cxX1dxX1xX3xXexX155xX462xX1dxX1exX3xX4xXa0xX26xX3xX8cxX1dxX3xX58bxX17xX430xX3xX58bxX17xX26xX3xX2axX47xX3xXexX17axX3xc026xX3xX1xX6xX3xXexX155xX3bfxX3xX5xX102xX1dxXc4xX3xX299xX3xX2axX47xX3xX1xX23cxX1dxX1xX3xX1dxX17xX47xXdxX3xX1xXe6xXeaxX17xXc4xX3xX2xX299xX3xX2axX47xX3xX1xX23cxX1dxX1xX3xX1dxX17xX47xXdxX3xX1exXbdxX3xXexX155xX102xX1dxX3xX2xX12axX12axX3xX4xX6cxX1dxX54xX5xX65cxX6xXc4xX3xX129xX129xX3xX2axX47xX3xX1xX23cxX1dxX1xX3xX4xX1xX8cxX1dxX3xX1dxX17xX47xXdxX3xX23exX91xX3xXexX155xX102xX1dxX3xX299xX3xX4xX6cxX1dxXc4xX3xX2d0xX3xX2axX47xX3xX1xX23cxX1dxX1xX3xX1dxX17xX47xXdxX3xX6cxX1dxX1exX3xXexX155xX102xX1dxX3xX129xX12axX3xX41xXbdxX1dxX3xXexX155xX3bfxX3xX5xX102xX1dxXc4xX3xX129xX3xX2axX47xX3xX1xX23cxX1dxX1xX3xX1dxX17xX47xXdxX3xX66xX102xX3xXexX155xX102xX1dxX3xX2xX12axXc4xX3xX2xX3xX2axX47xX3xX1xX23cxX1dxX1xX3xX1dxX17xX47xXdxX3xX5xXf8xX1dxX3xX155xXdxX3xX5xX6xXdxX3xX58bxX17xX26xX3xX2axX47xX3xX129xX12axX3xX4xX6cxX1dxXc4xX3xX2a6xX3xX2axX47xX3xX1xX23cxX1dxX1xX3xX4xX1xX8cxX1dxX3xX1dxX17xX47xXdxX3xX5xXf8xX1dxX3xXexX1xXe1xXexX3xX58bxX17xX26xX3xX2axX47xX3xX299xX12axX3xX4xX6cxX1dxX141xX141xX141xX565xX141xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xX3xXbxX85xX10xX1dxXexX10xX155xXaxX12xX0xXdxX2axX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX85xX10xX1dxXexX10xX155xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX290xXdxX66xXexX1xX16exX3xX1cbxX2xX299xXbxX9fxX176xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX16exX3xX2a6xX2xX12axXbxX9fxX176xXaxX3xX7xX155xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16exX54xX54xXdxX141xX23exX6xX6cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX141xX18bxX1dxX54xX1dxX10xX290xX7xX54xX2xX2cfxX2d0xX2a6xX54xX2xX12axX1cbxX66xX12axX2xX2a6xX12axX2xX2d0xX1cbxXexX299xX299xX299xX2a6xX5xX2cfxX7fxX2cfxX1cbxX66xX12axX2xX2d0xX2a6xX2xX299xX6a7xXexX299xX2a6xX2xX12axX2a6xX5xX12axX141xX2e6xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xXdxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX6xX3xX1xX17xX26xX27xX1dxX3xX2axXdxX2cxX1dxX3xX1dxX30xXdxX3xX33xX34xX3xX36xX17xX6xX1dxX1exX3xX4xX1xX3exX2axX3xX41xX42xX4xX1xX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX6cxX1dxXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9fxXexX7fxX6xX5xXdxX1exX1dxX16exX3xX2e6xX17xX7xXexXdxX8f4xX26xX176xXaxX12xX85xX47xX1dxX1exX3xX4xX17xX1d6xX4xX3xX9fxXa0xX26xX3xX66xXa4xX1dxX1exX3xXa8xXcxXaaxX3xX41xX14xX3xX1exXdxX30xXbxX3xX4xX1xX6cxX3xX23exX1d6xX3xX2axX39cxXexX3xX9fxX14xX3xXcxX7bxX85xX3xX63xXe6xXeaxX1dxX1exX3xX7bxXdxX2cxX1dxX3xX1dxX1exXbdxX26xX3xX4xXbdxX1dxX1exX3xX23exX17axX1dxX1exX3xX7xX87xX1dxX1exX3xX5xX102xX1dxX3xX1exXdxX40fxX6xX3xX1dxX30xXdxX3xX155xX17axX1dxX1exX3xXexX155xX1cxX1dxX1exX3xX41xXdxX27xXbxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX6cxX66xX26xXaxX12xX3e8xX430xX1dxX3xX9fxX17xX223xXexX3xXbxX1xX87xXexX3xXexX155xXdxXd1xX1dxXc4xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX3bdxXc7xX3xX41xXe6xXf8xX4xX3xX1dxXa0xX1dxX1exX3xX5xX102xX1dxXc4xX3xXexX1xX17xX3xX1dxX1xX502xXbxX3xX3bdxX1xX47xX1dxX1exX3xX1dxX1exX17axX1dxX1exX3xX41xXe6xXf8xX4xX3xX4xX430xXdxX3xXexX1xXdxX27xX1dxX141xX3xX33xX23cxX3xX18bxX502xX26xXc4xX3xXexX17axX3xX4xX1xX6fbxX3xX4xX83xX3xX23exX23cxX1dxX1xX3xX58bxX17xXa0xX1dxX3xXexX1xX17xX3xX1dxX1xX502xXbxX3xX41xXaadxX17xX3xX1dxX1exXe6xXccxXdxX3xX1xXbdxX1dxX1exX3xX1dxX8cxX2axX3xX4xX1xX110xX3xX1cbxXc4xX2d0xX3xXexX155xXdxX27xX17xX3xX41xX462xX1dxX1exX3xX1dxX8cxX2axX3xX129xX12axX2xX2a6xX3xXexX1xX23cxX3xX1dxX6xX26xX3xX41xX14xX3xXe6xX51xX4xX3xX41xX3exXexX3xX2d0xX2d0xXc4xX299xX3xXexX155xXdxX27xX17xX54xX1dxX1exXe6xXccxXdxX54xX1dxX8cxX2axXc4xX3xXexXa45xX3xX5xX27xX3xX1xX1d6xX3xX1dxX1exX1x9a4dxX6cxX3xX1exXdxX430xX2axX3xX9fxX17xX18xX1dxX1exX3xX4xX1xX110xX3xX4xX91xX1dxX3xX129xXc4xX2cfxX788xXc4xX3xX6xX1dxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX9fxX14xX3xX1xX1d6xXdxX3xX1dxX1exXbdxX26xX3xX4xXbdxX1dxX1exX3xX41xXe6xXf8xX4xX3xX41xX430xX2axX3xX23exX430xX6cxX141xX141xX141xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX18bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX155xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX7fxXexX1xX17xX2axX23exX7fxX6xX1dxX66xX7fxX7xX6xXbxX6cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33xX34xX3xX36xX17xX6xX1dxX1exX3xX4xXaadxX1dxX3xXexX155xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX21xX3xX1dxX1exX17xX462xX1dxX3xX5xXa4xX4xXc4xX3xX1xX6cxXbdxX1dxX3xXexX1xXbdxX1dxX1xX3xXexXdxX102xX17xX3xX4xX1xX42xX3xX3bdxX1xX83xX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xX9fxXa0xX26xX3xX66xXa4xX1dxX1exX3xX1xX17xX26xX27xX1dxX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxXaxX3xX1xX155xX10xX8f4xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX1dxX1xX7fxXexX155xXdxX54xX18bxX17xX7fxX58bxX17xX6xX1dxX1exX7fxX4xX6xX1dxX7fxXexX155xX6xX1dxX1xX7fxXexX1xX17xX7fxX1dxX1exX17xX6cxX1dxX7fxX5xX17xX4xX7fxX1xX6cxX6xX1dxX7fxXexX1xX6xX1dxX1xX7fxXexXdxX10xX17xX7fxX4xX1xXdxX7fxX3bdxX1xX6cxX7fxXexX155xX6cxX1dxX1exX7fxX9fxX6xX26xX7fxX66xX17xX1dxX1exX7fxX1xX17xX26xX10xX1dxX7fxX1dxX6cxX1dxX1exX7fxXexX1xX6cxX1dxX7fxX2axX6cxXdxX54xX2xX638xX12axX638xX129xX638xX141xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX1exX3xX7xX155xX4xX9xXaxX54xX2axX10xX66xXdxX6xX54xX2xX129xX12axX54xX1dxX10xX290xX7xX54xX2xX2cfxX2xX2d0xX54xX2xX129xX299xX66xX2d0xX2xX2a6xX2d0xX2xX2d0xX12axXexX299xX2xX6a7xX2cfxX12axX5xX12axX141xX2e6xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xXdxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX6xX3xX1xX17xX26xX27xX1dxX3xX2axXdxX2cxX1dxX3xX1dxX30xXdxX3xX33xX34xX3xX36xX17xX6xX1dxX1exX3xX4xX1xX3exX2axX3xX41xX42xX4xX1xX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX18bxX12xX0xX7xXexX155xX6cxX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33xX34xX3xX36xX17xX6xX1dxX1exX3xX4xXaadxX1dxX3xXexX155xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX21xX3xX1dxX1exX17xX462xX1dxX3xX5xXa4xX4xXc4xX3xX1xX6cxXbdxX1dxX3xXexX1xXbdxX1dxX1xX3xXexXdxX102xX17xX3xX4xX1xX42xX3xX3bdxX1xX83xX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xX9fxXa0xX26xX3xX66xXa4xX1dxX1exX3xX1xX17xX26xX27xX1dxX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxXaxX3xX1xX155xX10xX8f4xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX1dxX1xX7fxXexX155xXdxX54xX18bxX17xX7fxX58bxX17xX6xX1dxX1exX7fxX4xX6xX1dxX7fxXexX155xX6xX1dxX1xX7fxXexX1xX17xX7fxX1dxX1exX17xX6cxX1dxX7fxX5xX17xX4xX7fxX1xX6cxX6xX1dxX7fxXexX1xX6xX1dxX1xX7fxXexXdxX10xX17xX7fxX4xX1xXdxX7fxX3bdxX1xX6cxX7fxXexX155xX6cxX1dxX1exX7fxX9fxX6xX26xX7fxX66xX17xX1dxX1exX7fxX1xX17xX26xX10xX1dxX7fxX1dxX6cxX1dxX1exX7fxXexX1xX6cxX1dxX7fxX2axX6cxXdxX54xX2xX638xX12axX638xX129xX638xX141xX1xXexX2axXaxX12xX33xX34xX3xX36xX17xX6xX1dxX1exX3xX4xXaadxX1dxX3xXexX155xX6xX1dxX1xX3xXexX1xX21xX3xX1dxX1exX17xX462xX1dxX3xX5xXa4xX4xXc4xX3xX1xX6cxXbdxX1dxX3xXexX1xXbdxX1dxX1xX3xXexXdxX102xX17xX3xX4xX1xX42xX3xX3bdxX1xX83xX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xX9fxXa0xX26xX3xX66xXa4xX1dxX1exX3xX1xX17xX26xX27xX1dxX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX155xX6cxX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX3e8xX87xX1dxX1exX3xX2d0xX54xX2a6xXc4xX3xX85xX1xX21xX3xXexXe1xX4xX1xX3xX9bbxX1b7xXa8xX77xX3xXexX110xX1dxX1xX3xX63xXbdxX3xXcxXc0xX1dxX1xX3xX7bxX39cxX1dxX1exX3xX36xX17xX18xX4xX3xX434xX1xX87xX1dxX1xX3xX41xX14xX3xX41xXdxX3xX3bdxXdxXd1xX2axX3xXexX155xX6xX3xX18bxXbdxX3xX4xX1xX21xX3xXexX155xX23cxX3xX23exX17xX4f3xXdxX3xX5xXbdxX2axX3xX18bxXdxX27xX4xX3xX18bxX51xXdxX3xX1xX17xX26xX27xX1dxX3xX33xX34xX3xX36xX17xX6xX1dxX1exX3xX18bxX2cxX3xXexX155xXdxXd1xX1dxX3xX3bdxX1xX6xXdxX3xX9fxXa0xX26xX3xX66xXa4xX1dxX1exX3xX1xX17xX26xX27xX1dxX3xX41xX3exXexX3xX4xX1xX17xX116xX1dxX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxX141xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX18bxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX7bxX85xX3xX18bxX1cxX1dxX1exX3xX5xX91xX1dxX1exX3xX1xX462xX3xXa8xX1exXbdxX1dxX3xXcxX155xXe6xXeaxXdxX3xX7fxX3xX85xX116xX2axX3xXcxX155xX6xX1dxX1exX3xX58bxX17xX26xXc7xXexX3xX18bxX2cxX3xX41xX42xX4xX1xX3xXa8xXcxXaaxX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xX58bxX17x117d6xX3xX151xX151xXaxX3xX1xX155xX10xX8f4xX9xXaxX54xX1dxX6cxX1dxX1exX7fxX1dxX1exX1xXdxX10xXbxX54xX9fxX6xX7fxXexX66xX4xX7fxX18bxX17xX1dxX1exX7fxX5xX6cxX1dxX1exX7fxX1xX6cxX7fxX1dxX1exX6xX1dxX7fxXexX155xX17xX6cxXdxX7fxX4xX6xX2axX7fxXexX155xX6xX1dxX1exX7fxX58bxX17xX26xX10xXexX7fxX18bxX10xX7fxX66xXdxX4xX1xX7fxX1dxXexX2axX7fxXexX155xX6cxX1dxX1exX7fxX58bxX17xX26xX7fxXdxXdxX54xX2xX638xX12axX2a6xX2xX1cbxX141xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX1exX3xX7xX155xX4xX9xXaxX54xX2axX10xX66xXdxX6xX54xX2xX129xX12axX54xX1dxX10xX290xX7xX54xX2xX2cfxX2xX129xX54xX2cfxX2a6xX66xX2a6xX12axX1cbxX299xX2a6xX2a6xX1cbxXexX299xX2a6xX6a7xX2a6xX6a7xX5xX12axX141xX2e6xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xXdxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX6xX3xX1xX17xX26xX27xX1dxX3xX2axXdxX2cxX1dxX3xX1dxX30xXdxX3xX33xX34xX3xX36xX17xX6xX1dxX1exX3xX4xX1xX3exX2axX3xX41xX42xX4xX1xX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX18bxX12xX0xX7xXexX155xX6cxX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX7bxX85xX3xX18bxX1cxX1dxX1exX3xX5xX91xX1dxX1exX3xX1xX462xX3xXa8xX1exXbdxX1dxX3xXcxX155xXe6xXeaxXdxX3xX7fxX3xX85xX116xX2axX3xXcxX155xX6xX1dxX1exX3xX58bxX17xX26xXc7xXexX3xX18bxX2cxX3xX41xX42xX4xX1xX3xXa8xXcxXaaxX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xX58bxX17xX1cffxX3xX151xX151xXaxX3xX1xX155xX10xX8f4xX9xXaxX54xX1dxX6cxX1dxX1exX7fxX1dxX1exX1xXdxX10xXbxX54xX9fxX6xX7fxXexX66xX4xX7fxX18bxX17xX1dxX1exX7fxX5xX6cxX1dxX1exX7fxX1xX6cxX7fxX1dxX1exX6xX1dxX7fxXexX155xX17xX6cxXdxX7fxX4xX6xX2axX7fxXexX155xX6xX1dxX1exX7fxX58bxX17xX26xX10xXexX7fxX18bxX10xX7fxX66xXdxX4xX1xX7fxX1dxXexX2axX7fxXexX155xX6cxX1dxX1exX7fxX58bxX17xX26xX7fxXdxXdxX54xX2xX638xX12axX2a6xX2xX1cbxX141xX1xXexX2axXaxX12xX13xX14xX3xXcxX7bxX85xX3xX18bxX1cxX1dxX1exX3xX5xX91xX1dxX1exX3xX1xX462xX3xXa8xX1exXbdxX1dxX3xXcxX155xXe6xXeaxXdxX3xX7fxX3xX85xX116xX2axX3xXcxX155xX6xX1dxX1exX3xX58bxX17xX26xXc7xXexX3xX18bxX2cxX3xX41xX42xX4xX1xX3xXa8xXcxXaaxX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xX58bxX17xX1cffxX3xX151xX151xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX155xX6cxX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXa8xX1xX40fxX1dxX1exX3xX1dxX1exXbdxX26xX3xX1dxXbdxX26xXc4xX3xX4xX223xXbxX3xX21xX26xXc4xX3xX4xX1xX42xX1dxX1xX3xX58bxX17xX26xX2cxX1dxX3xX18bxXbdxX3xX1dxX1xXa0xX1dxX3xX66xXa0xX1dxX3xX9fxX14xX3xX63xXe6xXeaxX1dxX1exX3xX7bxXdxX2cxX1dxXc4xX3xX1xX17xX26xX27xX1dxX3xX33xX34xX3xX36xX17xX6xX1dxX1exX3xXbbxX63xXbdxX3xXcxXc0xX1dxX1xXc3xX3xX41xX6xX1dxX1exX3xX1exX223xXbxX3xX155xX30xXexX3xX18bxXbdxX6cxX3xX4xX17xX1d6xX4xX3xX18bxX51xXdxX3xX58bxX17xX26xXc7xXexX3xXexXa0xX2axX3xX41xXe6xX6xX3xX9fxX14xX3xXexX87xXdxX3xX41xXe1xX1dxX1xX3xX4xXe6xX3xX18bxX1cxX1dxX1exX3xX5xX91xX1dxX1exX3xX1xX462xX3xXa8xX1exXbdxX1dxX3xXcxX155xXe6xXeaxXdxX3xX7fxX3xX85xX116xX2axX3xXcxX155xX6xX1dxX1exX3xX18bxX2cxX3xX41xX42xX4xX1xX3xXa8xXcxXaaxX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xX129xX3xXexX1xX87xX1dxX1exX3xXexX51xXdxX141xX141xX141xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX18bxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xXdxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX3bfxX3xXcxX13xX3xX434xef9axX3x11060xX1dxX1xX3xX18bxX2cxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxX16exX3xX63xXbdxX1dxX1xX3xXexX155xX23cxX1dxX1xX3xX4xX91xX1dxX3xX5xX23fxX2axX3xX1exXdxX6xX1dxX3xX1dxX6xX1dxbca0xXaxX3xX1xX155xX10xX8f4xX9xXaxX54xX1dxX6cxX1dxX1exX7fxX1dxX1exX1xXdxX10xXbxX54xX9fxX6xX7fxX4xX17xX6cxXdxX7fxX4xX17xX1dxX1exX7fxX6cxX7fxXexX9fxX7fxX3bdxX26xX7fxX6xX1dxX1xX7fxX18bxX10xX7fxX66xXdxX4xX1xX7fxX1dxX6cxX1dxX1exX7fxXexX1xX6cxX1dxX7fxX2axX6cxXdxX7fxX1xX6xX1dxX1xX7fxXexX155xXdxX1dxX1xX7fxX4xX6cxX1dxX7fxX5xX6xX2axX7fxX1exXdxX6xX1dxX7fxX1dxX6xX1dxX54xX2xX1cbxX2cfxX2d0xX2a6xX2xX141xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX1exX3xX7xX155xX4xX9xXaxX54xX2axX10xX66xXdxX6xX54xX2xX129xX12axX54xX1dxX10xX290xX7xX54xX2xX2cfxX12axX2cfxX54xX638xX638xX66xX2d0xX2xX12axX299xX299xX2d0xX2xXexX1cbxX2cfxX1cbxX2d0xX5xX2xX12axX7fxX2xX2d0xX299xX66xX2d0xX12axX2cfxX12axX12axX129xX2cfxXexX2cfxX2cfxX2d0xX6a7xX129xX5xX12axX141xX2e6xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xXdxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX6xX3xX1xX17xX26xX27xX1dxX3xX2axXdxX2cxX1dxX3xX1dxX30xXdxX3xX33xX34xX3xX36xX17xX6xX1dxX1exX3xX4xX1xX3exX2axX3xX41xX42xX4xX1xX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX18bxX12xX0xX7xXexX155xX6cxX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX4xX17xX18xXdxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX3bfxX3xXcxX13xX3xX434xX2022xX3xX2024xX1dxX1xX3xX18bxX2cxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxX16exX3xX63xXbdxX1dxX1xX3xXexX155xX23cxX1dxX1xX3xX4xX91xX1dxX3xX5xX23fxX2axX3xX1exXdxX6xX1dxX3xX1dxX6xX1dxX205axXaxX3xX1xX155xX10xX8f4xX9xXaxX54xX1dxX6cxX1dxX1exX7fxX1dxX1exX1xXdxX10xXbxX54xX9fxX6xX7fxX4xX17xX6cxXdxX7fxX4xX17xX1dxX1exX7fxX6cxX7fxXexX9fxX7fxX3bdxX26xX7fxX6xX1dxX1xX7fxX18bxX10xX7fxX66xXdxX4xX1xX7fxX1dxX6cxX1dxX1exX7fxXexX1xX6cxX1dxX7fxX2axX6cxXdxX7fxX1xX6xX1dxX1xX7fxXexX155xXdxX1dxX1xX7fxX4xX6cxX1dxX7fxX5xX6xX2axX7fxX1exXdxX6xX1dxX7fxX1dxX6xX1dxX54xX2xX1cbxX2cfxX2d0xX2a6xX2xX141xX1xXexX2axXaxX12xX13xX14xX3xX4xX17xX18xXdxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX3bfxX3xXcxX13xX3xX434xX2022xX3xX2024xX1dxX1xX3xX18bxX2cxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxX16exX3xX63xXbdxX1dxX1xX3xXexX155xX23cxX1dxX1xX3xX4xX91xX1dxX3xX5xX23fxX2axX3xX1exXdxX6xX1dxX3xX1dxX6xX1dxX205axX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX155xX6cxX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX441xXbdxX3xX41xXe1xX6xX3xXbxX1xXe6xXeaxX1dxX1exX3xX4xX17xX18xXdxX3xX4xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX6xX3xXexX1xXe1xX3xX9fxX14xX3xX434xX2022xX3xX2024xX1dxX1xX3xXbbxX63xXbdxX3xXcxXc0xX1dxX1xXc3xX3xX41xXe6xXf8xX4xX3xX4xX1xXb2axX1dxX3xX18bxX2cxX3xX41xX42xX4xX1xX3xX1dxX47xX1dxX1exX3xXexX1xX47xX1dxX3xX2axX51xXdxX3xXbbxXa8xXcxXaaxXc3xX3xXexX155xX6cxX1dxX1exX3xX1dxX8cxX2axX3xX129xX12axX2xX2cfxXc4xX3xXexX17xX26xX3xX1dxX1xXdxX102xX1dxXc4xX3xX41xX18xXdxX3xX18bxX51xXdxX3xX9fxX14xX3xX434xX2022xX3xXa8xX6xX2axXc4xX3xX1xXbdxX1dxX1xX3xXexX155xX23cxX1dxX1xX3xX41xXdxX3xX41xXc7xX1dxX3xX2axX5d8xX4xX3xXexXdxX102xX17xX3xX1dxXbdxX26xX3xX4xX91xX1dxX3xX5xX23fxX2axX3xX1exXdxX6xX1dxX3xX1dxX6xX1dxX141xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX18bxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX17xX5xX12xX0xX66xXdxX18bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX155xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX18bxX12xX0xX54xX66xXdxX18bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2024xX17xXexX1xX6cxX155xXaxX12xXcxXdxXc7xX1dxX3xX77xX34xX1dxX1exX0xX54xXbxX12
Tiến Dũng