Khởi tố 8 bị can trong vụ đánh bạc
Ngày 9/11/2009, Công an huyện Can lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong vụ đánh bạc ở xã Xuân Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh). Trong dó 5 đối tượng bị bắt tạm giam và áp dụng hình thức ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú 3 đối tượng.
295cx3f86xaeefx9528x3996xccc8xa5f6x6c70xb5e0xX7x551fx9723xbad1x934dxa0b2x3872xX5x33edxXax3a53x6d1exX1xc653xXdxX3xXex8c78xX3x6b9fxX3x8ddfx9a09xX3xX4xX6x43fcxX3xXex3e6ax8739xX22xb288xX3x4493x2e6bxX3x8d41x3366xX22xX1xX3xX1dx446dxX4xX0x8f4fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb21dxX10xX6x7b02xXaxX12x8f76xX28x447bxa67axX3x46e0xX36xX2xX2xX36x507bxce84xX56xX50x4bf3xX3xb9c7x7514xX22xX28xX3xX6xX22xX3xX1x3b92xX4ex31b5xX22xX3xX5bxX6xX22xX3xX5x4e04xX4xX3xX2dxab8dxX3x8c81xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX2axX2bxX3xX2exX22xX59xX3xX74xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX3xX1dxX1exX3xX4xX6xX22xX3xXexX25xX26xX22xX28xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX22xX1xX3xX1dxX33xX4xX3xX15xX3xca02xX72xX3xb407xX64x67b8xX22xX3xa78exX6exX4xX3x44d8xX5bxX6xX22xX3xXb0xX6exX4xX3x6df8xX3xX45xX4dxX3xXcx4612xX22xX1x7aabxc588xX3xXcxX25xX26xX22xX28xX3xX48x430dxX3x69bfxX3xX2dxX19xXdxX3xXex5a73x8f50xX22xX28xX3xX1dxX1exX3xX1dxb33bxXexX3xXexX33xcd50xX3xX28xXdxX6xXe7xX3xX2axX4dxX3xX2exXbxX3xX48xX2bxX22xX28xX3xX1x6288xX22xX1xX3xXexX1xb0d6xX4xX3xX22xX28x5257xX22xX3xX4xX1xc2d2xX22xX3xX2dxXdxX3xX74xX1xcee5xXdxX3xX22xad2bxXdxX3xX4xXd9xX3xXexX25x547fxX3xb1f5xX3xX2dxX19xXdxX3xXexXd9xXdaxX22xX28xXc7xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6867xX26xX48xX4exXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxXexX10xXa8xXexXbdxX6xX5xXdxX28xX22x3592xX3xX4xX10xX22xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxXe7xX28xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX36xX36xXdxXc7xX1dxX6xX26xX1xX6xXexXdxX22xX1xXc7xX2axX22xX36xX22xX10x6309xX7xX36xX50xafbexXd2xX36xc5e8xX120xX48xX55xX56xX17dxX17dxX2xX56xX56xXexX55xX180xX120xbbd2xX5xX56xXc7x8c39xXbxX28xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX6xXbxXexXdxX26xX22xXaxX12xX5bxX2exX4xX3xX2dxX19xXdxX3xXexXd9xXdaxX22xX28xX3xXexX1xX6xXe7xX3xX28xXdxX6xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX22xX1xX3xX1dxX33xX4xX3xX2dxX6xX22xX28xX3xX1dxX1exX3xXexX6xXe7xX3xX28xXdxX6xXe7xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX26xX48xX4exXaxX12xX5bxX5cxX22xX28xX3xX6xX22xX3xX1xX64xX4exX66xX22xX3xX5bxX6xX22xX3xXb0xX6exX4xX3xX2dxX72xX3xX25xX6xX3xba1exX64xX4exa36fxXexX3xX2dxX1exX22xX1xX3xX7xX19xX3xX120xX17dxX59xX3xX22xX28xX4dxX4exX3xX50xX36xX2xX2xX36xX55xX56xX56xX50xX59xX3xX74xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX2axX2bxX3xX2exX22xX59xX3xX74xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1dxX1exX3xX4xX6xX22xX3xX2dxX19xXdxX3xX2ax32edxXdxX3xX1bxX3xX2dxX19xXdxX3xXexXd9xXdaxX22xX28xX3xX2axX25axXdxX3xXexX6exXdxX3xX48xX6xX22xX1xX3x7ca3xXcxae12xX3xX4xX1xX100xX4xX3xX2dxX2exX22xX1xX3xX1dxX33xX4xX3xX2axX4dxX3xX2dxX2exX22xX1xX3xX1dxX33xX4x6db2xXc7xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX26xX48xX4exXaxX12xX4bxX1xXd9xX3xXexXdxX22xX3xX2dxX72xX3xX2dxXd9xX6xX59xX3xX2axX4dxX26xX3xX5xX11exX4xX3xX2xXd2xX3xX28xXdx5a3cxX3xX22xX28xX4dxX4exX3xX180xX36xX2xX2xX36xX55xX56xX56xX50xX59xX3xX5bxX5cxX22xX28xX3xX6xX22xX3xX1xX64xX4exX66xX22xX3xX5bxX6xX22xX3xXb0xX6exX4xX3xX1dx423axXexX3xX22xX28xX2c7xX3x7553xXbxX3xX2axX4dxX26xX3xX22xX1xX4dxX3xX4bxX28xX64xX4ex660axX22xX3xb3a7xXdxX218xXexX3xXcxXfaxX22xX1xX3xXb4xX7xXdxX22xX1xX3xX22xX105xXe7xX3xX2xX50xX18exX50xXc6xX3xXexX33xXdxX3xXa8xXd0xXe7xX3x8ad4xab9fxX22xX3x45a0x77f3xX22xX28xX59xX3xXa8xX72xX3xXabxX64xXadxX22xX3xXb0xX6exX4xX3xXb4xX5bxX6xX22xX3xXb0xX6exX4xXc6xX3xX1dxXe2xXexX3x90e4xX64xbcbaxX3xXexX6xX22xX28xX3xX278xX3xX4xX2c7xX3xX1dxX33xX4xX3xX2xX55xX3xX2dxX19xXdxX3xXexXd9xXdaxX22xX28xX3xXb4xX48xXd9xX25axXdxX3xX1xXfaxX22xX1xX3xXexX1xX100xX4xX3xXa8xXd0xX4xX3xX2dxXc3xX6xXc6xXc7xX3xXcxX6xX22xX28xX3xX2axX2f7xXexX3xXexX1xX64xX3xX28xXdx50faxX3xX4xb3fdxX6xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX22xX1xX3xX1dxX33xX4xX3xX22xX4dxX4exX3xX28xb1f0xX22xX3xX2xXd2xX3xXexX25xXdxX66xX64xX3xX2dxX330xX22xX28xX59xX3xX180xX3xX2dxXdxX66xX22xX3xXexX1xX26xX33xXdxX3xX48xXdxX3xX2dxX6exX22xX28xX59xX3xX120xX3xXa8xX10xX3xXe7xX2exX4exX3xX2axX4dxX3xX2xX3xX1dxX6exX3xX1dxX4dxXdxX59xX2xX3xX1dxX6exX3xX1dxX2exXexX3xX2dxXc3xX6xX59xXc7xXc7xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbfcdxX64xXexX1xX26xX25xXaxX12xX309x8b8fxX3xX309xXdxX306xX22xX0xX36xXbxX12
Vũ Viễn