Nguyễn Biểu (?-1413)
Ông họ Nguyễn, huý là Biểu, sắc phong Đại vương phúc thần, dân trong miền thường gọi là Đức Thánh Nghĩa Vương, “con người quên sống để giữ nghĩa, liều mình để gây nhân, tiếng truyền lại cùng vũ trụ không tàn hư”.
f29cx1214fx151b5x171a5xfc7ax11bf2x1a6e8x11a48x11630xX7xf8bbx17fa4x15be1x14acex15224x12ab2xX5x189fexXax166f6xf76ex1558fx16a10x17024x1a57ax14ad6xX3x13bfexXdx19f5axX15xX3x18c5bx10dadx15138xX2x1a599xX2x12a89x10cd5xX0x14f7cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15f3dxX10xX6x1659dxXaxX12xfe2exX18xX14xX3xX1x1635dxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18x1648cxX3xX1xX15x10871xX3xX5x13a66xX3xX1axXdxX1cxX15xX4axX3xX7x102e2xX4xX3xXbxX1x10230xX18xX14xX3x1040cx1716axXdxX3x14278x14fcex19845xX18xX14xX3xXbxX1x18cd9xX4xX3xXexX1x163dfxX18xX4axX3xX3ax11c10xX18xX3xXex172fexX5fxX18xX14xX3xfd38xXdx11fffxX18xX3xXexX1xX68x1a9f4xX18xX14xX3xX14xX42xXdxX3xX5xX51xX3xX63x19f9dxX4xX3xXcxX1x16b9exX18xX1xX3xX13xX14xX1x14aaexX6xX3x13938xX68xX69xX18xX14xX4axX3x1a3faxX4xX5fxX18xX3xX18xX14xX68xX8axXdxX3x13cc9xX15x1990fxX18xX3xX7x13e71xX18xX14xX3x163a2xX1cxX3xX14xXdx1187cxX3xX18xX14xX1xXa2xX6xX4axX3xX5xXdxX84xX15xX3xX82x14a81xX18xX1xX3xXc1xX1cxX3xX14xX79xX16xX3xX18xX1xX79xX18xX4axX3xXexXdx11ed3xX18xX14xX3xXexX7dxX15xX16xX84xX18xX3xX5xX64xXdxX3xX4x19570xX18xX14xX3xX67x14203xX3xXexX7dx1a445xX3xfc61xX1x14a19xX18xX14xX3xXexX51xX18xX3xX1xX68x18f43x15200xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX5fxX3axX16xXaxX12xXcxX1xX10xX5fxX3xX7x125a1xX3xX7xX9bxX4xX1xX3xXc1xX1cxX3xX5xX64xXdxX4axX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX15xX3xX18xX14xX68xX8axXdxX3xX5xX51xX18xX14xX3xX1axXd5xX18xX1xX3xX37x170d5xX4axX3xX1xX15xX16x11db3xX18xX3x11d72xX1xXdxX3x1543exX6xX3xX1fxX18xX6xX16xX3xX5xX51xX3x11902x19b9exX3x16446xXb9xX18xX3xX37xX158xX4axX3xX1xX15xX16xX15exX18xX3xX63xX96xX4xX3xXcxX1xX42xX4axX3xXex108eexX18xX1xX3xX37xX51xX3xXcxXa2xX18xX1xX26xX3xX103xX1xX105xX18xX14xX3xX4xX1x19d5fxXbxX3xX18xX14xX51xX16xX3xXexX1xX9bxX18xX14xX3xX18x15792xX82xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xX6xX3xX82x188a4xX3xX5xX51xX3xX6xXdxX4axX3xX5xX51xX82xX3xX14xXd5xX110xX3xX3dxX18xX14xX3xXc1x1654cxX3xXcxX1xX9bxXdxX3xX1xX42xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX8axXdxX3xXcxX7dxX74xX18xX4axX3xXc1xX171xX3xXex135a1xX18xX14xX3xXexX1xX10xX5fxX3xX14xXdxX6fxXbxX3xX67xX15xX6xX3xXcxX7dxXf8xX18xX14xX3x14759xX15xX6xX18xX14xX3xX18xX1xX51xX3xX37x1a989xX15xX3xXcxX7dxX74xX18xX3xXexX1f1xX3xX18xX1xXc6xX18xX14xX3xX18xX14xX51xX16xX3xXc1xX74xX15xX3xX82xf740xXdxX3xX5xXb9xX18xX3xX18xX14xX105xXdxX4axX3xX5x14357xX16xX3xXc1xX23dxXexX3xX1axX51xX3xX37xX158xX4axX3xX1xX15xX16xX15exX18xX3xX161xX1xXdxX3xX165xX6xX3xX5xX51xX82xX3xX4xX1afxX18xX3xX4xX96xX3xXex154b9xX3xX4xX1xX96xX4xX3xX4xX15x166c2xX4xX3xX103xX1xX9bxX18xX14xX3xX4xX1xXdxXe8xX18xX3xX4xX1xXbdxX18xX14xX3xX14xXdx1a845xX4xX3x19699xXdxX18xX1xX110xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX5fxX3axX16xXaxX12xXcxX1xX8axXdxX3xX14xXdxX6xX18xX3xX18xX51xX16xX4axX3xX18xX14xX1xXa2xX6xX3xXb7xX15xX79xX18xX3xX5xX51xX82xX3xX4xX1x180e8xX3xX67xXf8xX18xX14xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX4axX3xX13xX14xX1xX15exX3xXexX7dx132b1xX3xX67xX51xX5fxX4axX3xX5xX6fxX4xX3xXexXdxX1cxX18xX6xX3xX1axX5axX4xX4axX3xX5xX6fxX4xX3xX5xX15xXdxX67xX84xX3x10d1dxXdxX17xX18xX3xX161xX1xX79xX15xX4axX3xX13xX14xX1xX15exX3x16260xX18xX110xX3xX13xX1afxX82xX3xX2xX23xX2x17b93xX4axX3xXexX7dxX214xX18xX3xXexX1xX15xX6xX3xXc1xX6xX15xX3xX2d6xX3xXcxX1xX74xX18xX3xX63xX74xX15xX3xX103xX1xXdxXe8xX18xX3xX18xX14xX1xXa2xX6xX3xXb7xX15xX79xX18xX3x10611x11d5exX3xXexX264xX18xX3xXexX1xX23dxXexX3xX18xX284xX18xX14xX110xX3xX209xX15xX79xX18xX3xX287xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxXe8xX82xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX37xX5fxX6xX4axX3xX2f6xXdxX17xX18xX3xX161xX1xX79xX15xX3xX67xX51xX3xXexX1xX51xX18xX1xX3xX13xX14xX1xX15exX3xX306xX18xX110xX3xXa5xX15xX6xX3xXcxX7dxXf8xX18xX14xX3xX209xX15xX6xX18xX14xX3xXbxX1x18abfxXdxX3xX7dxX6fxXexX3xX67xX51xX5fxX3xX14xXdxXc6xX3xX67xXf8xX18xX14xX3xXcxX79xX18xX3xX1axXd5xX18xX1xX4axX3xXcxX1xX15xX214xX18xX3xX37xX5fxX9bxX4axX3xX7xX6xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX15xX3xXc1xXdxX3xX7xX96xX3xX4xX74xX15xX3xXbxX1xX5fxX18xX14xX3xX2d6xX3xXexX1xX51xX18xX1xX3xX13xX14xX1xX15exX3xX306xX18xX3xX1fxX165xX6xX82xX3xXexX1xX51xX18xX1xX26xX3xXexXd5xX82xX3xX103xXe8xX3xX1xX5fxX51xX3xX1xX5fxX171xX18xX4axX3xXc1x10926xXdxX3xXexX1xX8axXdxX3xX4xX69xX110xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX5fxX3axX16xXaxX12xX161xX15xXbdxX18xX3xXacxX63xX64xXdxX3xXa5xXdxX15exXexX3xX7xX12cxX3xX103xX4exX3xXcxX5fxX51xX18xX3xXexX1xX68xX10fxX4axX3xX4xX1xX1a0xXbxfc42xX3xXacxX287xXf8xX6xX3xX1xX64xX3xXexX1xX9bxX18xX14xX3xX23xX3xX18xX1afxX82xX3xX209xX15xX4exX3xXcxf72fxX3xX1fxX2xX23xX2xX25xX26xX3xX33exX42xX18xX3xXcxX7dxX68xX69xX18xX14xX3x17e7dxX1xX101xX3xX18xX1xX51xX3xX287xXdxX18xX1xX3xXc1xX9bxX18xX1xX3xX82xX64xX18xX1xX3xX67xX51xX5fxX3xX13xX14xX1xX15exX3xX306xX18xX4axX3xX67xX15xX6xX3xX4xX1xX64xX16xX3xX67xX84xX3xX161xX1xX79xX15xX3xX37xX5fxX9bxX4axX3xX7xX6xXdxX3xX63xX51xXdxX3xXb7xX15xX6xX18xX3xX5xX51xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX15xX3xX5xX51xX82xX3xX7xX96xX3xX4xX74xX15xX3xXbxX1xX5fxX18xX14xX4axX3xX82xX6xX18xX14xX3xX7xX399xX18xX3xX67xX214xXexX3xXc1xX33fxX6xX3xXbxX1xX68xX69xX18xX14xX3xXc1xXe8xX18xX3xX13xX14xX1xX15exX3xX306xX18xX110xX3xXcxX7dxX68xX69xX18xX14xX3xX483xX1xX101xX3xX14xXdxXc6xX3xX5xX64xXdxX110xX3xX1axXdxX1cxX15xX3xXexX96xX4xX3xX14xXdxX214xX18xX3xX82xX5axX18xX14xX3xX483xX1xX101xX3xX7dx1246bxX18xX14xX454xX3xXacxXcxX7dxX5fxX18xX14xX3xX33exX101xX18xX14xX3xXc1xX9bxX18xX1xX3xX5xX23dxX16xX3xX18xX68xX22fxX4xX4axX3xX33exXb9xX18xX3xX18xX14xX5fxX51xXdxX3xX14xXdxX399xX3xX5xX51xX82xX3xXb7xX15xX79xX18xX3xX18xX1xX79xX18xX3xX18xX14xX1xXa2xX6xX4axX3xXc1xX171xX3xX1xX96xX6xX3xX5xX214xXbxX3xX4xX5fxX18xX3xX4xX1xX9bxX15xX3xX18xX1xX51xX3xXcxX7dxX74xX18xX3xX5xX64xXdxX3xXc1xX284xXexX3xXb7xX15xX214xX18xX3xX1xX15xX16xX15exX18xX4axX3xX103xX1xX105xX18xX14xX3xX18xX1xXc6xX18xX14xX3xX4xX1xX18bxX3xX4xX68xX22fxXbxX3xX5xX23dxX16xX3xX67xX51xX18xX14xX3xX33exX64xX4xX4axX3xX4xX1xX79xX15xX3xX33exX9bxX15xX4axX3xX4x141d4xX18xX3xX14xXdxXe8xXexX3xX1xX64xXdxX3xX18xX1xX79xX18xX3xX3axX79xX18xX4axX3xXexX1xf2abxX4xX3xX5xX51xX3xX14xXdxX284xX4xX3xXexX51xX18xX3xX18xX14xX68xX410xX4xX10fxX110xX3xX483xX1xX101xX3xX14xXdxX214xX18xX3xX5xX5axX82xX3xXc1xX10xX82xX3xX7dxX6xX3xX14xXdxXe8xXexX10fxX110xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX5fxX3axX16xXaxX12xX161xX5dexX18xX3xX7xX9bxX4xX1xX3xXacxX13xX14xX1xXa2xX6xX3x12711xXa2xX3xXexX7dxX15xX16xX15exX18xX10fxX3xX5xX64xXdxX3xX4xX1xX1a0xXbxX3xX7dxX53cxX18xX14xX454xX3xXacx133c2xX1xXdxX3xXexX22fxXdxX3xXexX7dxX68xX22fxX4xX3xXb7xX15xX79xX18xX3xXcxX7dxX68xX69xX18xX14xX3xX483xX1xX101xX3xX33exX42xX18xX3xX14xXdxX284xX4xX3xX33exX5axXexX3xX18xX14xX51xXdxX3xX5xX64xX16xX110xX3xX13xX14xX51xXdxX3xXc1xX96xX18xX14xX3xXexX7dxX69xX3xX103xX1xX105xX18xX14xX3xX18xX1xX6fxX4xX3xX18xX1xf711xX4xX1xX110xX3xX13xX1xX79xX18xX3xXexX1xXe8xX4axX3xX14xXdxX284xX4xX3xXc1xX284xXexX3xXexXdxX15exX4xX3xXexX1xXe8xXexX4axX3xX18xX23dxX15xX3xX82xX26dxXexX3xXc1xX74xX15xX3xX18xX14xX68xX8axXdxX3xX82xX51xX3xX82xX8axXdxX4axX3xX4xXbdxXexX3xXc1xX1cxX3xX4xX1xX5fxX3xX7dx14b63xX3xX4exX3xX18xX14xX51xXdxX110xX3xX13xX14xX51xXdxX3xXexX96xX4xX3xXexX1xXd5xX3xX5xX23dxX16xX3xXc1xXfdxX6xX3xX103xX1xX5fxX1a0xXexX3xX1xX6xXdxX3xX82xX5axXexX4axX3xX1xX5fxX51xX3xX67xX22fxXdxX3xX14xXdxX23dxX82xX3xX82xX51xX3xX18xX15xXbdxXexX10fxX110xX3xXcxX7dxX5fxX18xX14xX3xX33exX399xX18xX3xX4xX1xX1a0xXbxX3xXexX6xX16xX3xX103x16492xX82xX3xX2d6xX3xXexX7dxX5fxX18xX14xX3xX14xXdxX6xX3xXbxX1xX399xX3xX1xX42xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4x16c2axX3xXexX1xXb9xX82xX454xX3xXacxX165xX6fxX4xX3xX33exX51xX16xX3xXexXdxX15exX4xX3xX7dxX6xX3xX18xX14xX51xXdxX3xX4xX68xX8axXdxX3xX82xX51xX3xX18xX777xXdxX454xX3xXacxX63xX171xX3xX82xX23dxX16xX3xX5xX6fxX4xX3xX18xX14xX68xX8axXdxX3xX13xX6xX82xX3xX5xX64xXdxX3xXc1xX68xX410xX4xX3xX1afxX18xX3xXc1xX74xX15xX3xX18xX14xX68xX8axXdxX3xX1axX5axX4xX10fxX110xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX5fxX3axX16xXaxX12xX287xX26dxXexX3xX7xXbdxX3xX7xX9bxX4xX1xX3xX3axX171xX3xX7xX12cxX3xX67xX51xX3xXexX7dxX15xX16xX84xX18xX3xX18xX14xX105xX18xX4axX3xX4xX1xX1a0xXbxX3xX7dxX53cxX18xX14xX454xX3xX64cxX6xX15xX3xX33exXc6xX6xX3xXacxXexXdxX15exX4xX3xXc1xX74xX15xX3xX18xX14xX68xX8axXdxX10fxX3xX23dxX16xX4axX3xXcxX7dxX68xX69xX18xX14xX3xX483xX1xX101xX3xXexX1xX23dxX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX15xX3xX103xX1xX105xX18xX14xX3xX7xX410xX3xX1xX171xXdxX4axX3xX33exX759xX18xX3xX4xX1xX5fxX3xX67xX84xX110xX3xX13xX1xX68xX18xX14xX3xX7xX6xX15xX3xX103xX1xXdxX3xX18xX14xX1xX10xX3xX1xX51xX18xX14xX3xXexX1xX74xX18xX3xX483xX1xX6xX18xX3xX165xXdxXb9xX15xX3xXexX5fxX18xX3xX1xX777xXexX3xX18xXb9xX18xX3xX4xX1xX5fxX3xX18xX14xX68xX8axXdxX3xXc1xX15xX264xXdxX3xXexX1xX10xX5fxX3xXc1xXe8xX18xX3xX4xX74xX15xX3xX165xX6xX82xX3xX33exX5axXexX3xX5xX64xXdxX110xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX15xX3xX4xX74xX82xX3xX4xX1xX5axX4xX3xX7xfa49xX3xX33exX33fxX3xX14xXdxXe8xXexX4axX3xX5xX23dxX16xX3xX82xX777xX18xX14xX3xXexX6xX16xX3xX67xX64xX4xX1xX3xX67xX51xX5fxX3xX4xX26dxXexX3xX4xX74xX15xX3xXexX9bxX82xX3xX4xX1xXc6xX454xX3xXacxXcxX1xX23dxXexX3xX18xX14xX15xX16xX15exXexX4axX3xX7xX69xX3xX18xX1xX23dxXexX3xX18xX1xX214xXexX4axX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX15xX3xXexX12cxX10fxX3xX1fxX18xX14xX51xX16xX3xX82xX158xX18xX14xX3xX2xX3xXexX1xX9bxX18xX14xX3x16d70xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX15xX3xX4xX1xXe8xXexX26xX110xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX5fxX3axX16xXaxX12xXcxX7dxX68xX69xX18xX14xX3xX483xX1xX101xX3xX7xX6xXdxX3xXexX7dxX777xXdxX3xX18xX14xX51xXdxX3xX18xX14xX79xX82xX3xX3axX68xX22fxXdxX3xX4xX74xX15xX3xX165xX6xX82xX3xXc1xX1cxX3xXexX1xX15x168e1xX3xXexX7dxXdxX84xX15xX3xX5xXb9xX18xX3xX3axXd5xX82xX3xX4xX1xXe8xXexX4axX3xX18xX1xX68xX18xX14xX3xX33exX6xX3xX18xX14xX51xX16xX4axX3xX18xX68xX22fxX4xX3xXexX7dxXdxX84xX15xX3xX103xX1xX105xX18xX14xX3xX5xXb9xX18xX3xXc1xX68xX410xX4xX110xX3xX13xX68xX22fxX4xX3xX103xX1xX105xX18xX14xX3xX5xXb9xX18xX3xX82xX51xX3xXexXdxXe8xX18xX14xX3xX82xX5axX18xX14xX3xX103xX1xX105xX18xX14xX3xX3axX96xXexX4axX3xX483xX1xX101xX3xX14xXdxX214xX18xX3xXc1xX9bxX18xX1xX3xX4xX1xXe8xXexX3xX105xX18xX14xX110xX3xXcxXdxXe8xXexX3xXexX1xX9bxX5fxX3xX4xX2c1xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX15xX3xXexX1xX214xXexX3xX5x199b3xX82xX3xX5xXdxX15exXexX4axX3xXexX7dxX68xX22fxX4xX3xX14xXdxX284xX4xX3xX14xXdxXc6xX3xX5xX5dexX18xX14xX3xX4xX1xX18bxX3xX18xX14xX1xXa2xX3xXc1xXe8xX18xX3xX67xX15xX6xX110xX3xXcxX7dxX68xX69xX18xX14xX3xX483xX1xX101xX3xX14xXdxXe8xXexX3xX105xX18xX14xX3xX18xX1xX68xX18xX14xX3xXbxX1xX399xXdxX3xX18xX14xX74xX82xX3xX103xX6b7xX18xX1xX3xXbxX1xX101xX4xX4axX3xX4xX1xX5fxX3xXc1xX68xX6xX3xXexX1xXdxX3xX1xX51xXdxX3xX67xX84xX3xX1axXd5xX18xX1xX3xX37xX158xX3xX6xX18xX3xXexX9bxX18xX14xX110xX3xXcxX7dxXdxX84xX15xX3xXc1xXd5xX18xX1xX3xX18xX1xX51xX3xX165xXb9xX3xX4xX1xX5fxX3xX5xX214xXbxX3xX82xXdxXe8xX15xX3xXexX1xX8axX4axX3xXbxX1xX5fxX18xX14xX3xX5xX51xX3xX18xX14xX1xXa2xX6xX3xX7xXa2xX110xX3xX161xX9bxX4xX3xXexX7dxXdxX84xX15xX3xXc1xX64xXdxX3xX67xX84xX3xX7xX6xX15xX3xXc1xX84xX15xX3xX4xX777xX3xX7xX5axX4xX3xXbxX1xX5fxX18xX14xX3xX67xX51xX3xX18xX1xX79xX18xX3xX3axX79xX18xX3xX1xX68xX69xX18xX14xX3xX103xX1xX777xXdxX3xXc1xX8axXdxX3xXc1xX8axXdxX110xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX5fxX3axX16xXaxX12xX13xX1xX51xX3xXexX1xX8axX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX15xX3xXc1xX68xX410xX4xX3xX170xX79xX16xX3xX3axX5f6xX18xX14xX3xX67xX51xX5fxX3xXexX1xX8axXdxX3xX18xX1xX51xX3xX165xXb9xX4axX3xX1xXdxX15exX18xX3xX67xXa45xX18xX3xX4xX5dexX18xX3xXexX64xXdxX3xX170xX171xX3xX173xXb9xX18xX3xX37xX158xX4axX3xX63xX96xX4xX3xXcxX1xX42xX110xX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64cxX5fxX15xX7dxX4xX10xXaxX12xX37xX51xX3xXcxXa2xX18xX1xX3x10854xX18xX5xXdxX18xX10xX0xX28xXbxX12
HaiNguyenXuan