Ông Putin sẽ lại làm Tổng thống thêm 2 nhiệm kỳ?
Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga vừa lắng nghe kiến nghị sửa đổi Hiến pháp về việc bãi bỏ hạn chế nhiệm kỳ đối với Tổng thống Vladimir Putin. Cụ thể, sẽ tính lại số nhiệm kỳ giữ chức tổng thống của mọi cá nhân về "0" từ sau năm 2024.
f8cdx18ed1x189adx10fe7x125aax198cax1638fxfea2x19b7bxX7x108a7x10fcdx153b9x18fa8x18d02x13b8fxX5x1304cxXax19b0cx12e25x1543cx13788xX3x19655x1631bxXexXdxX14xX3xX7x10eb2xX3xX5x18656xXdxX3xX5x10d9dx12207xX3xXcx1542bxX14xX15xX3xXexX1x10974xX14xX15xX3xXexX1x11ca9xX26xX3x1423axX3xX14xX1xXdx1050dxX26xX3x10f0axfff0x10bf7xX0x11bacxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15e86xX10xX6x176e6xXaxX12x11edexX18xX26xX6xX3x16197xX18xX2fxX4xX3xX15xXdxX6xX3x19709xX53xX21xX3x172bbxXdxX3dxX14x11aa6xX3x14dc8xX15xX6xX3xX6bx105a1xX6xX3xX5x16c1bxX14xX15xX3xX14xX15xX1xX10xX3xX40xXdx136caxX14xX3xX14xX15xX1xf8d3xX3xX7x18c0cxX6xX3x17ee8xX29xXdxX3xX53xXdxX85xX14xX3xXbxX1x1949bxXbxX3xX6bx13559xX3xX6bxXdxX3dxX4xX3x159e3xfd3cxXdxX3xXa7x12904xX3xX1xX21xX14xX3xX4xX1xX85xX3xX14xX1xXdxX3dxX26xX3xX40xX41xX3xX91xX2fxXdxX3xX6bx199f9xXdxX3xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3x12ec9xX5xX6xX56xXdxX26xXdx10753xX3xX17xX18xXexXdxX14x160c2xX3x11ea5x1926cxX3xXexX1x11ce9x17138xX3xX7xX1exX3xXex148e2xX14xX1xX3xX5xX21xXdxX3xX7xX2fxX3xX14xX1xXdxX3dxX26xX3xX40xX41xX3xX15xXdx19fdexX3xX4xX1x103cdxX4xX3xXexX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX4x16ecaxX6xX3xX26x19045xXdxX3xX4xX9cxX3xX14xX1x1243fxX14xX3xX6bxXa0xX3x14105x13f3fx116ffxX3xXexX76xX3xX7xX6xX18xX3xX14x16bb7xX26xX3xX38xX12axX38x13fb4xXe0xX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xXa7xX5xX10xX3xX7xXex12c8dxX5xX10xX9xXaxX26xX6xXd9xX15xXdxX14x17662xX3xX38xXbx10c3dxX3xX6xX18xXex173cdx17655xXaxX12xX0xXexXa7xX15exX56xX14axX12xX0xXexXd9xX12xX0xXexX56xX12xX0xXdxX26xX15xX3xX7xXexX14axX5xX10xX9xXaxfdc5xXdxX56xXexX1xX155xX3xX13bx108a1x195f2xXbxX159xX15fxX3xX1xX10xXdxX15xX1xXexX155xX3x1259axX2x182c2xXbxX159xX15fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX7xX1exX3xX5xX21xXdxX3xX5xX25xX26xX3xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xXexX1xX35xX26xX3xX38xX3xX14xX1xXdxX3dxX26xX3xX40xX41xX42xXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXe0xXa7xX6xX15exX1xX6xXexXdxX14xX1xXe0xX6bxX14xX44xX14xX10xX17dxX7xX44xX38xX12axX2xX12axX44xX2xX12ax19cc9xX56xX193xX2xX13bxX13bxX193xX12axX1f6xXexX38xX2xX13bxX2x10ff1xX5xX12axXe0x17582xXbxX15xX42xXd9xX9xX2xX38xX12axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX7xX1exX3xX5xX21xXdxX3xX5xX25xX26xX3xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xXexX1xX35xX26xX3xX38xX3xX14xX1xXdxX3dxX26xX3xX40xX41xX42xXaxX3xX6xX5xXdxX15xX14xX9xXaxX4xX10xX14xXexX10xXd9xXaxX3xXa7xX15exXd9xX56xX10xXd9xX9xXaxX12axXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexXd9xX12xX0xXexXd9xX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX6xXbxXexXdxX15exX14xXaxX12xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX4x1229bxX3xXexX1xXe7xX3xXexXdxX85xXbxX3xXexXe3xX4xX3xXexX21xXdxX3xX6bxX8bxX3xX56xX15exX3xX7xX8exX6xX3xX91xX29xXdxX3xX53xXdxX85xX14xX3xXbxX1xX9cxXbxXe0xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexXd9xX12xX0xX44xXexXa7xX15exX56xX14axX12xX0xX44xXexX6xXa7xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18ed2xX15exX56xX14axXaxX12xX129xX59x12bffxX3xX5xX18x19604xXexX3xX14xX1x17890xX26xX3xX56x16026xX3xXa7xXacxX3xX4xX9cxX4xX3xX1xX21xX14xX3xX4xX1xX85xX3xX91xX2fxXdxX3xX6bxXc4xXdxX3xXa7x1108fxXexX3xX40xX41xX3xX14xX15x1589cx1834exXdxX3xX14xX25xX15exXe8xX3xX40xXe7xX3xX4x11588xX3xXexX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX91xX329x128b9xX14xX15xX3xX14xX1xXdxX3dxX26xXe0xX3xXd2xXa0xX3xX14xX15xX18xX14axX35xX14xX3xXexX7axX4xXe8xX3xX91xX123xX14axX3xX5xX25xX3xX26x154a0xXexX3xX5xX2faxX6xX3xX4xX1xX11bxX14xX3xX40xX1xX336xX3xXexX1xXdxXe8xX3xXexX18xX14axX3xX14xX1xXdxX35xX14xX3xX6bxXc4xXdxX3xX26xX367xXexX3xX91xXdxXa0xX18xX3xX40xXdxX3dxX14xX3xX5xX25xX3xXex1241cxX6xX3xX9cxX14xX3xX1xXdxX85xX14xX3xXbxX1xX9cxXbxX3xXd9xX6xX3xXbxX1xX9cxX14xX3x1964dxX18xX14axX85xXexX3xX7xX8exX6xX3xX91xX29xXdxX3xX14xX25xX14axX3xX40xX1x14939xX14xX15xX3xX91xXdxX3xX14xX15xX329x1755exX4xX3xX5xX21xXdxX3xX4xX9cxX4xX3xX14xX15xX18xX14axX35xX14xX3xXexX7axX4xX3xX6bxX25xX3xX91xXdxXa0xX18xX3xX40xX1xX15exX336xX14xX3xX4xX1xXeexX14xX1xX3xX4xX117xX6xX3xX1xXdxX85xX14xX3xXbxX1xX9cxXbxX12bxX3x1334cxX3xX3c8xX14xX15xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xXbxX1xX9cxXexX3xXa7xXdxXe7xX18xX3xXexXd9xX329xXc4xX4xX3xX53xX21xX3xX6bxXdxX3dxX14xXe0xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f2xX15exX56xX14axXaxX12xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX71xX15xX6xX3xX14xX29exXdxX3xXd9xX303xX14xX15xXe8xX3xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3x1537ax15cdfxX3x12e40xXd9xX6xX14xX40xX5xXdxX14xX3x14aaexX15exX15exX7xX10xX6bxX10xX5xXexX3xX91xXa8xX3xXbxX1xXe3xX4xX3xX6bxXe3xX3xX13bxX3xX14xX1xXdxX3dxX26xX3xX40xX41xX3xX6bx1020exX3xX14xX1xX104xX14xX15xX3xXa7xXdxX85xX14xX3xX91xX367xX14xX15xX3xX4xX117xX6xX3xX91xX321xXexX3xX14xX329xXc4xX4xX3xX6bxX25xX15exX3xXexX1xX32axXdxX3xX91xXdxXe7xX26xX3xX5x17b8exX4xX3xX91xX29exX3xX5xX25xX3xX26xX367xXexX3xX6bxXeexX3xX56xXe3xX3xX4xX1xX15exX3xXexX1xX321xX14axX3xXexX21xXdxX3xX7xX6xX15exX3xX91xX3c8xXdxX3xX40xX1xXdxX3xX15xXdxXc4xXdxX3xX1xX21xX14xX3xX14xX1xXdxX3dxX26xX3xX40xX41xX3xX5xX25xX3xX91xXdxXa0xX18xX3xX40xX1xX3c8xX14xX15xX3xX4x13201xX14xX3xXexX1xXdxX85xXexXe0xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f2xX15exX56xX14axXaxX12x15ddcxXa0xX3xX159xX18xX321xXexX3xX7xX8exX6xX3xX91xX29xXdxX3xX1xXdxX85xX14xX3xXbxX1xX9cxXbxX3xX6bxXa0xX3xX14xX1xXdxX3dxX26xX3xX40xX41xX3xXexX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX91xX329xX3d2xX4xX3xX71xX15xX1xX8bxX3xX7x13558xX3xXd2xX6xX5xX10xX14xXexXdxX14xX6xX3xXcxX10xXd9xX10xX7xX1xX40xX15exX6bxX6xX3xXexX1xX18xX367xX4xX3xX52exX336xX14xX15xX3xX71xX329xXc4xX4xX3xX71xX15xX6xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX14xX1xX321xXexX3xX4xX117xX6xX3xX3c8xX14xX15xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX91xX329xX6xX3xXd9xX6xXe0xX3xX52exXa0xX3xX159xX18xX321xXexX3xX14xX25xX14axX3xX7xX1exX3xX91xX329xX3d2xX4xX3xX53xX21xX3xX6bxXdxX3dxX14xX3xX159xX10xX26xX3xX159x14eb7xXexX3xX6bxX25xX3xX4xX29exX3xXexX1xXe7xX3xX91xX329xX3d2xX4xX3xX91xX329xX6xX3xXd9xX6xX3xXexXd9xX329xX14xX15xX3xX4xX510xX18xX3xX56xX123xX14xX3x13a0exX3xX6bxX25xX15exX3xXexX1xX9cxX14xX15xX3xX13bxX3xXexXc4xXdxX3xX91xX123xX14axXe0xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f2xX15exX56xX14axXaxX12xX468xX367xXexX3xX40xX1xXdxX3xX7xX8exX6xX3xX91xX29xXdxX3xX14xX25xX14axX3xX4xX29exX3xX1xXdxX3dxX18xX3xX5xX2faxX4xXe8xX3xX7xX6xX18xX3xX14xX135xX26xX3xX38xX12axX38xX13bxXe8xX3xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX7xX1exX3xX91xX329xX3d2xX4xX3xXexXeexX14xX1xX3xX5xX21xXdxX3xX7xX2fxX3xX14xX135xX26xX3xXbxX1xXe3xX4xX3xX6bxXe3xX3xX14xX329xXc4xX4xX3xX71xX15xX6xX3xX6bxXc4xXdxX3xX4xX329xX345xX14xX15xX3xX6bxX8bxX3xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xXe0xX3xX2f2xX7axXexX3xX91xX510xX18xX3xXexX76xX3xX14xX135xX26xX3xX38xX12axX38xX13bxXe8xX3xX3c8xX14xX15xX3xX4xX29exX3xXexX1xXe7xX3xXexX9cxXdxX3xXexXd9xX6xX14xX1xX3xX4xX8exX3xX6bxX25xX3xX4xX29exX3xX4xX345xX3xX1xX367xXdxX3xXexXd9xX6xX14xX1xX3xX4xX8exX3xXexX1xX35xX26xX3xX38xX3xX14xX1xXdxX3dxX26xX3xX40xX41xX3xX204xX3xX14xX135xX26xX3xX14xX104xX6xXe0xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f2xX15exX56xX14axXaxX12xX71xX85xX18xX3xX40xX8bxX4xX1xX3xXa7xX336xX14xX3xX14xX25xX14axX3xX159xX336xX14axX3xXd9xX6xXe8xX3xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX4xX29exX3xXexX1xXe7xX3xX14xX7axX26xX3xX3b4xX18xX14axXa0xX14xX3xXexXc4xXdxX3xX14xX135xX26xX3xX38xX12axX193xX204xXe8xX3xX40xX1xXdxX3xX3c8xX14xX15xX3xX91xXa8xX3xX186xX193xX3xXexX18xX29xXdxXe0xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f2xX15exX56xX14axXaxX12xXcxXd9xX329xXc4xX4xX3xX91xX29exXe8xX3xX1x165c8xXdxX3xXexX1xX9cxX14xX15xX3xX2xX44xX38xX12axX38xX12axXe8xX3xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xXexX76xX14xX15xX3xX91xX329xX6xX3xXd9xX6xX3xX91xXa0xX3xX159xX18xX321xXexX3xX7xX8exX6xX3xX91xX29xXdxX3xX53xXdxX85xX14xX3xXbxX1xX9cxXbxXe8xX3xXexX1xX10xX15exX3xX91xX29exX3xX15xXdxX6xX3xXexX135xX14xX15xX3xX3b4xX18xX14axXa0xX14xX3xX5xX2faxX4xX3xX4xX117xX6xX3xX4xX345xX3xX3b4xX18xX6xX14xX3xX4xX29exX3xXexX35xX14xX3xX53xX367xXdxX3xX91xX799xX14xX15xX3xX71xX1xX25xX3xX14xX329xXc4xX4xX3xX26xX25xX3xX1xXdxX3dxX14xX3xX3c8xX14xX15xX3xX91xX6xX14xX15xX3xX15xXdxX104xX3xX6bxX8bxX3xXexXd9xXeexX3xX4xX1xX117xX3xXexX8bxX4xX1xXe8xX3xX4x10a56xX14xX15xX3xX14xX1xX329xX3xX6bxX6xXdxX3xXexXd9xX39cxX3xX4xX117xX6xX3xX4xX1xX108xX4xX3xX56xX6xX14xX1xX3xXcxX1xX117xX3xXexX329xXc4xX14xX15xXe0xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f2xX15exX56xX14axXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX5xX510xX14xX3xX91xX510xX18xX3xXexXdxX35xX14xX3xX14xX7axX26xX3xX3b4xX18xX14axXa0xX14xX3xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX71xX15xX6xX3xX6bxX25xX15exX3xX14xX15xX25xX14axX3xX193xX2xX44xX2xX38xX44xX2xX195xX195xX195xX3xX7xX6xX18xX3xX7xX2faxX3xXexX76xX3xX4xX1xX108xX4xX3xXa7xX321xXexX3xX14xX15xX32axX3xX4xX117xX6xX3xX3c8xX14xX15xX3xX2f2xX15exXd9xXdxX7xX3x13746xX10xX5xXexX7xXdxX14xXe0xX3xX13xX14xX15xX3xXexXdxX85xXbxX3xXexXe3xX4xX3xX15xXdxX25xX14xX1xX3xX4xX1xXdxX85xX14xX3xXexX1xX7axX14xX15xX3xXexXd9xX15exX14xX15xX3xX4xX18xX367xX4xX3xXa7xX510xX18xX3xX4xX8exX3xXexX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX71xX15xX6xX3xX14xX135xX26xX3xX38xX12axX12axX13bxXe0xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f2xX15exX56xX14axXaxX12xX59xX15exX3xX53xXdxX85xX14xX3xXbxX1xX9cxXbxX3xX71xX15xX6xX3xX40xX1xX3c8xX14xX15xX3xX4xX1xX15exX3xXbxX1xX5d7xXbxX3xX26xX367xXexX3xX6bxX8bxX3xXexX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xXexX21xXdxX3xX6bxX8bxX3xX193xX3xX14xX1xXdxX3dxX26xX3xX40xX41xX3xX5xXdxX35xX14xX3xXexXdxX85xXbxXe8xX3xX3c8xX14xX15xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX40xX1xX3c8xX14xX15xX3xXexX1xXe7xX3xXd9xX6xX3xXexXd9xX6xX14xX1xX3xX4xX8exX3xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xXexXd9xX15exX14xX15xX3xX14xX135xX26xX3xX38xX12axX12axX186xXe0xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f2xX15exX56xX14axXaxX12xXcxX21xXdxX3xX4xX18xX367xX4xX3xXa7xX510xX18xX3xX4xX8exX3xX14xX135xX26xX3xX38xX12axX12axX186xXe8xX3xX3c8xX14xX15xX3xX59xX26xXdxXexXd9xX14axX3xX468xX10xX56xX6bxX10xX56xX10xX6bxX3xX91xX7axX4xX3xX4xX8exX3xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX6bxX25xX3xXa7xX29xX3xX14xX1xXdxX3dxX26xX3xX3c8xX14xX15xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX5xX25xX26xX3xXcxX1xX117xX3xXexX329xXc4xX14xX15xXe0xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f2xX15exX56xX14axXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xXexXd9x13c34xX3xX5xX21xXdxX3xX52exXdxX3dxX14xX3xfcecxXd9xX10xX26xX5xXdxX14xX3xX6bxX25xX15exX3xXexX1xX9cxX14xX15xX3xX193xX44xX38xX12axX2xX38xX3xX6bxX25xX3xXa7xX7axXexX3xX91xX510xX18xX3xX14xX1xXdxX3dxX26xX3xX40xX41xX3xXexX1xX108xX3xX193xX3xX40xX1xXdxX3xX14xX1xXdxX3dxX26xX3xX40xX41xX3xXexX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX71xX15xX6xX3xX5xX4c3xX4xX3xX14xX25xX14axX3xX91xXa8xX3xX91xX329xX3d2xX4xX3xX7xX8exX6xX3xX91xX29xXdxXe8xX3xX40xX5d7xX15exX3xX56xX25xXdxX3xXexX1xX25xX14xX1xX3xX204xX3xX14xX135xX26xXe0xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f2xX15exX56xX14axXaxX12xXe2xX1xXdxX85xX14xX3xXexX1xX7axX14xX15xX3xXexXd9xX15exX14xX15xX3xX4xX18xX367xX4xX3xX91xX18xX6xX3xXexXd9xX6xX14xX1xX3xX4xX8exX3xXexX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX6bxX25xX15exX3xX14xX135xX26xX3xX38xX12axX2xX186xX3xX91xXa8xX3xX15xXdxX4c3xXbxX3xX3c8xX14xX15xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX14xX7axX26xX3xX3b4xX18xX14axXa0xX14xX3xXexX1xX35xX26xX3xX204xX3xX14xX135xX26xX3xX14xX104xX6xXe8xX3xX91xX85xX14xX3xX14xX135xX26xX3xX38xX12axX38xX13bxXe0xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f2xX15exX56xX14axXaxX12xXcxX76xX14xX15xX3xXexXd9xX336xX3xX5xX32axXdxX3xXexXd9xX18xX14axXa0xX14xX3xXexX1xX3c8xX14xX15xX3xX468xX469xX3xX6bxXa0xX3xX40xX1xX336xX3xX14xX135xX14xX15xX3xXexXdxX85xXbxX3xXexXe3xX4xX3xX15xXdxX104xX3xX4xX329xX345xX14xX15xX3xX6bxX8bxX3xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX71xX15xX6xX3xX7xX6xX18xX3xX14xX135xX26xX3xX38xX12axX2xX186xXe8xX3xX3c8xX14xX15xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX91xXa8xX3xX4xX329xX32axXdxX3xX91xfa88xX6xX3xX40xX1xXdxX3xX14xX29exXdxX3xXd9xX303xX14xX15xX155xX3xX129x14ab5xX14xX1xX3xX14xX15xX1xX56axX3xXexX3c8xXdxX3xX91xX8bxX14xX1xX3xX5xX25xX26xX3xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX91xX85xX14xX3xX2xX12axX12axX3xXexX18xX29xXdxX3xX1xX6xX14axX3xX7xX6xX15exX42xX12bxXe0xX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXd9xX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX7xXexXd9xX15exX14xX15xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxX35xX14xX3xX3b4xX18xX6xX14xX155xX0xX44xX7xXexXd9xX15exX14xX15xX12xX0xX18xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX40bxXexX1xX18xX26xXa7xX40bxX6xX14xX56xX40bxX7xX6xXbxX15exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX71xX15xX6xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX4xX2fxX3xX15xX7axX14xX15xX3xXexX2fexXbxX3xX6bx17d9exX3xX26x128dbxXdxX3xX14xX15xX25xX14axXaxX3xX1xXd9xX10x12afdxX9xXaxX44xX3b4xX18xX15exX4xX40bxXexX10xX44xXexX15exX14xX15xX40bxXexX1xX15exX14xX15xX40bxX14xX15xX6xX40bxXbxX18xXexXdxX14xX40bxX4xX15exX40bxX15xX6xX14xX15xX40bxXexX6xXbxX40bxX6bxX15exX40bxX26xX15exXdxX40bxX14xX15xX6xX14axX44xX2xX186xX185xX204xX38xX186xXe0xX1xXexX26xXaxX12xX0xXdxX26xX15xX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX44xX26xX10xX56xXdxX6xX44xX2xX38xX12axX44xX14xX10xX17dxX7xX44xX38xX12axX12axX185xX44xX2xX38xX13bxX56xX12axX2xX204xX193xX2xX38xX185xXexX1f6xX185xX185xX12axX12axX5xX12axXe0xX208xXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX7xX1exX3xX5xX21xXdxX3xX5xX25xX26xX3xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xXexX1xX35xX26xX3xX38xX3xX14xX1xXdxX3dxX26xX3xX40xX41xX42xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX6bxX12xX0xX7xXexXd9xX15exX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX71xX15xX6xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX4xX2fxX3xX15xX7axX14xX15xX3xXexX2fexXbxX3xX6bxXce2xX3xX26xXce5xXdxX3xX14xX15xX25xX14axXaxX3xX1xXd9xX10xXcf1xX9xXaxX44xX3b4xX18xX15exX4xX40bxXexX10xX44xXexX15exX14xX15xX40bxXexX1xX15exX14xX15xX40bxX14xX15xX6xX40bxXbxX18xXexXdxX14xX40bxX4xX15exX40bxX15xX6xX14xX15xX40bxXexX6xXbxX40bxX6bxX15exX40bxX26xX15exXdxX40bxX14xX15xX6xX14axX44xX2xX186xX185xX204xX38xX186xXe0xX1xXexX26xXaxX12xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX71xX15xX6xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX4xX2fxX3xX15xX7axX14xX15xX3xXexX2fexXbxX3xX6bxXce2xX3xX26xXce5xXdxX3xX14xX15xX25xX14axX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexXd9xX15exX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX59xXc0exX3xXa7xX2fexX14xX3xXexXd9xX135xX26xX3xX4xX3c8xX14xX15xX3xX14xX15xX1xX495xX14xX3xX6bxXdxX3dxX4xX3xX14xX1xX329xX14xX15xX3xXcxX29xX14xX15xX3xXexX1xX2fxX14xX15xX3xX71xX15xX6xX3xXd2xX5xX6xX56xXdxX26xXdxXd9xX3xX17xX18xXexXdxX14xX3xX6bx15ac5xX14xX3xX56xX18xX14axX3xXexXd9xX495xX3xXexX1xX29exXdxX3xX3b4xX18xX10xX14xX3xX5xX18xX14axX3dxX14xX3xXexX2fexXbxX3xXexX1xXe7xX3xXexX1xX6xX15exX3xX26xXce5xXdxX3xX14xX15xX25xX14axXe8xX3xXexXd9xX15exX14xX15xX3xX91xX29exX3xX4xX29exX3xX26xX3c8xX14xX3xX6bxXce2xX3xXexX6xX14axX3xX40xX1xX3c8xX14xX15xX3xX7xX6xX26xXa7xX15exX3xX4xX117xX6xX3xX71xX15xX6xXe8xX3xXexX1xX10xX15exX3xXexX1xX329xX3xX40xX5fexX3xXa7xX9cxX15exX3xX4xX1xXeexX3xX59xX26xXdxXexXd9xX14axX3xX17xX10xX7xX40xX15exX6bxXe0xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX6bxX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX18xX5xX12xX0xX56xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd9xXaxX12xX0xX44xX56xXdxX6bxX12xX0xX44xX56xXdxX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa3axX15exX18xXd9xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15exX3xX53xX336xXdxX3x1844axX123xX26xX44xX52exX321xXexX3xXd2xXdxX3dxXexX0xX44xXbxX12