Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt
(Baohatinh.vn) - Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã trao tặng quà và tiền mặt (trị giá 80 triệu đồng) cho người dân các huyện Thạch Hà, Can Lộc, TX Hồng Lĩnh.
febcxfef8xff24x19684x19572xff1fx14770x1809ex179a9xX7x16862x15635xff2cx17889xff25x10c3dxX5x10224xXax1a9a4x17541x14975x1009dx10833xX3xX13x1a3a2xff0dxff04xX3xXex148b0xX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxffe5xX16xX1xX3xXex11d73xX16x184a8xX3x10a38xff31xX15xX3xX4xX1xX14xX3xX4x19633xX4xX3xX2dxXdxX6xX3x1b683xffa8xX16xX1xX3x1001fx10973xX3x1599bxX16xX1xX3xX1x17eeax19815xX16xX2dxX3xX5x17095xX3xX5x19c1fxXexX0x19f8bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x1bddexXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xX3fx156f6xX3xXex14b7axX6xX14xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3x18ec1xX15xX3xXexXdx192f2xX16xX3x14771xX2bxXexX3x14b30xXexX83xX45xX3xX2dxXdxX38xX3x1a59ax10cfaxX3xXexX83xXdx187edxX30xX3xX3fx167d9xX16xX2dx112f9xX3xX4xX1xX14xX3xX16xX2dxX4cx11591xXdxX3xX6axff9exX16xX3xX4xX38xX4xX3xX1xX30xff35xXabxX16xX3xXcxX1x11d5dxX4xX1xX3xX1bxX15x19d86xX3xfeffxX6xX16xX3xff08x19a11xX4xXd4xX3xXcxff14xX3xX1bxXafxX16xX2dxX3xXdaxX26xX16xX1x17d68xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX6axXc8xXaxX12xX0xXdxX98xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd6xX10xX16xXexX10xX83xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxff33xXdxX6axXexX1x12017xX3x13f32xX2x1a395xXbx12257x1a9a1xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX122xX3x16253xX2xXa6xXbxX128xX129xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX58xX58xXdxXebxX44xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX90xX16xX58xX16xX10xX11dxX7xX58xfeeexXa6xX133xX124xX58xX124xXa5xX6ax12616xX2x106fbxX133xX126xX163xX165xXexX126xX165xX2xXa5x1584exX5xXa6xXebxff26xXbxX2dx12925xX83xX9xX126xX126xX126xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX16xX1xX3xX1xX4cxX4dxX16xX2dxX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexXaxX3xX11dxXdxX6axXexX1xX9xXaxX124xX2xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX133xX2xXa6xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xXd6xX1xXdxX95xX30xX3xX16xX6xXc8xX3xX9cxX2xXa5xX58xX2xX2xXb2xXd4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xXcexXdxX3xX44xXdx144a6xX30xX3xX1axX30x11d8dxX4xX3xX1xXdbxXdxX3xX3fxX80xX3xXexX83xX6xX14xX3xX126xXa6xX3xXexX83xXdxXabxX30xX3xX3fxXafxX16xX2dxX3xX4xX1xX14xX3x1b3bdxXcxXcxX1axX3xX1xX30xXc8xXabxX16xX3xXd6xX6xX16xX3xXdaxXdbxX4xXebxXebxXebxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX6axXc8xXaxX12xX0xXdxX98xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd6xX10xX16xXexX10xX83xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX6axXexX1xX122xX3xX124xX2xX126xXbxX128xX129xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX122xX3xX133xX2xXa6xXbxX128xX129xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX58xX58xXdxXebxX44xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX90xX16xX58xX16xX10xX11dxX7xX58xX15bxXa6xX133xX124xX58xX2xX163xX2xX6axX163xX2xX124xX126xXa5xXa6xX124xXexX124xX124xXa5xX133xXa6xX5xXa6xXebxX173xXbxX2dxX176xX83xX9xXa5xX124xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX16xX1xX3xX1xX4cxX4dxX16xX2dxX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexXaxX3xX11dxXdxX6axXexX1xX9xXaxX124xX2xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX133xX2xXa6xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXex1b59fxX6xX5xXdxX2dxX16xX122xX3xX173xX30xX7xXexXdx14366xXc8xX129xXaxX12xXebxXebxXebxX3xX90xX15xX3xXexX83xX6xX14xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX126xX3xX7xX30x11d61xXexX3xX2fxX30xX15xX3xX9cxX98x148bexXdxX3xX7xX30xX398xXexX3xX126xX3xXexX83xXdxXabxX30xX3xX3fxXafxX16xX2dxXb2xX3xX4xX1xX14xX3xX126xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX4xffafxX3xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX47xX16xX1xX3x1b7dfxX1xX3c7xX3xX3d3xX1x1a463xX16xXd4xX3xX44xX45xX3xX47xX16xX1xX3xX1xX4cxX4dxX16xX2dxX3xX16xX2bxX16xX2dxX3xX4x18e13xX6xX3xX3fx1ad2exXexX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexX3xX90x16ef8xX6xX3xX2fxX30xX6xX3xXexXcexXdxX3xX1xX30xXc8xXabxX16xX3xXcxX1xXcexX4xX1xX3xX1bxX15xXebxX3xX0xX10xX98xX12x11d5exX16xX1xX122xX3xX13xXcexXdxX3xX44xXdxX21axX30xX3xXdax113baxX3x11a18xX16xX1xX3xXcxX30xX398xX16xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX1xX14xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3x126d7xX16xX2dxX3x14651xX2dxX30xXc8x10569xX16xX3x1081bxX3d9xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX9cx1b7c7xX452xX3xX2xX16fxX163xX2xXd4xX3xXexX83x1590fxX3xXexX1xX44exX16xX3xX452xX1xXbfxX16xX3xX1bx19745xX6xXd4xX3xX128xX80xX3xXcxXbfxX16xX3xXdaxXbfxX98xX3xX1bxX4cx1015exX16xX2dxXb2xX3xX5xX15xX3xX1xXdbxX3xX16xX2dxX1xffa4xX14xX3xX4xX3f0xX6xX3xX128xX80xXd4xX3xX4xX3c7xX3xX4xX14xX16xX3xX44xX45xX3xXexX15xX16xX3xXex11d69xXexXd4xX3xX16xX1xX15xX3xX4dxX3xX128xX30xX21fxX16xX2dxX3xX4xX398xXbxX3xXexX83x13a80xX98xX3xXexX83x135a1xX16xX2dxXebxX3xX464xX6xX30xX3xX3fxX3f4xXexX3xX5xX52xX3xX90xX3ffxX6xX3xX2fxX30xX6xXd4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX44xXdbxX3xX5xX46fxX6xX3xX90xX15xX3xX90xX4b5xXexX3xX6axX55xX16xX2dxX3xXexX83xX14xX16xX2dxX3xX16xX1xX15xX3xX3fxX80xX3xX1xX4cxX3xX1xXcexXdxX3xX1x11d7bxXexXebxX0xX58xX10xX98xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX14xX6axXc8xXaxX12xX0xXdxX98xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXd6xX10xX16xXexX10xX83xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX6axXexX1xX122xX3xX124xX2xX126xXbxX128xX129xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX122xX3xX133xX2xXa6xXbxX128xX129xXaxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX58xX58xXdxXebxX44xX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xXebxX90xX16xX58xX16xX10xX11dxX7xX58xX15bxXa6xX133xX124xX58xX2xXa6xX16fxX6axX163xX2xX165xX126xX126xX133xX133xXexXa5xX124xX163xX126xX16fxX5xXa6xXebxX173xXbxX2dxX176xX83xX9xX126xXa5xX124xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX16xX1xX3xX1xX4cxX4dxX16xX2dxX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexXaxX3xX11dxXdxX6axXexX1xX9xXaxX124xX2xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX133xX2xXa6xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX371xX6xX5xXdxX2dxX16xX122xX3xX173xX30xX7xXexXdxX37exXc8xX129xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX52xX16xX2dxX3xX3fxX80xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX2xX3xX7xX30xX398xXexX3xX2fxX30xX15xX3xX9cxXexX83xX45xX3xX2dxXdxX38xX3xX126xX3xXexX83xXdxXabxX30xX3xX3fxXafxX16xX2dxXb2xX3xX4xX1xX14xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX44exX16xX2dxX3xff00xX4cxX48dxX16xX2dxX3xXd6xX1x19e47xX3xXcxX1xX44exX16xX2dxX3xX371xX3xX44xX15xX3x1b5c2xX1xX6xX16xX3xXcxX1xX45xX3xXcxX1x1be0bxX16xX2dxX3xX4dxX3xXbxX1xX4cxXbbxX16xX2dxX3xX13xX4b5xX30xX3xXdaxXdxX42dxX30xXd4xX3xXcxXe0xX3xX1bxXafxX16xX2dxX3xXdaxX26xX16xX1xXebxX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX90xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX83xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX30xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX371xXexX1xX30xX98xX44xX371xX6xX16xX6axX371xX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6a6xX1xX3c7xX3xXd6xX1xX3f0xX3xXexX45xX4xX1xX3xXcxX1xX4cxXbbxX16xX2dxX3xXexX83x11dadxX4xX3xX1bxX13xX452xX691xX3xXexX1exX16xX1xX3xX452xX2dxX30xXc8xX456xX16xX3xXcxX1xX45xX3xX452x14fddxX3xff15xX3xXexX83xX6xX14xX3xX2fxX30xX15xX3xX1xX3a1xX3xXexX83xX3f4xX3xX3fxXafxX16xX2dxX3xX44xX15xX14xX3xX90x1a65bxX16xX2dxX3xX5xX52xXaxX3xX1xX83xX10xX37exX9xXaxX58xX128xX6xX371xX1xX14xXdxX58xXbxX1xX14xX371xX4xX1xX30xX371xXexXdxX4xX1xX371xXexX1xX30xX14xX16xX2dxX371xXexX83xX30xX4xX371xX1xX6axX16xX6axX371xXexXdxX16xX1xX371xX16xX2dxX30xXc8xX10xX16xX371xXexX1xXdxX371xX16xX30xX371xXc8xX371xXexX83xX6xX14xX371xX2fxX30xX6xX371xX1xX14xX371xXexX83xX14xX371xX6axX14xX16xX2dxX371xX44xX6xX14xX371xX90xX30xX16xX2dxX371xX5xX30xX58xX15bxXa6xXa6xX16fxX16fxX163xXebxX1xXexX98xXaxX12xX0xXdxX98xX2dxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX58xX98xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX15bxXa6xX58xX16xX10xX11dxX7xX58xX15bxXa6xX133xX163xX58xX2xXa6xX124xX6axX163xX2xX165xXa6xX15bxX126xX15bxXexX165xX133xX126xX165xXa5xX5xXa6xXebxX173xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX16xX1xX3xX1xX4cxX4dxX16xX2dxX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX90xX12xX0xX7xXexX83xX14xX16xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6a6xX1xX3c7xX3xXd6xX1xX3f0xX3xXexX45xX4xX1xX3xXcxX1xX4cxXbbxX16xX2dxX3xXexX83xX734xX4xX3xX1bxX13xX452xX691xX3xXexX1exX16xX1xX3xX452xX2dxX30xXc8xX456xX16xX3xXcxX1xX45xX3xX452xX74dxX3xX74fxX3xXexX83xX6xX14xX3xX2fxX30xX15xX3xX1xX3a1xX3xXexX83xX3f4xX3xX3fxXafxX16xX2dxX3xX44xX15xX14xX3xX90xX76bxX16xX2dxX3xX5xX52xXaxX3xX1xX83xX10xX37exX9xXaxX58xX128xX6xX371xX1xX14xXdxX58xXbxX1xX14xX371xX4xX1xX30xX371xXexXdxX4xX1xX371xXexX1xX30xX14xX16xX2dxX371xXexX83xX30xX4xX371xX1xX6axX16xX6axX371xXexXdxX16xX1xX371xX16xX2dxX30xXc8xX10xX16xX371xXexX1xXdxX371xX16xX30xX371xXc8xX371xXexX83xX6xX14xX371xX2fxX30xX6xX371xX1xX14xX371xXexX83xX14xX371xX6axX14xX16xX2dxX371xX44xX6xX14xX371xX90xX30xX16xX2dxX371xX5xX30xX58xX15bxXa6xXa6xX16fxX16fxX163xXebxX1xXexX98xXaxX12xX6a6xX1xX3c7xX3xXd6xX1xX3f0xX3xXexX45xX4xX1xX3xXcxX1xX4cxXbbxX16xX2dxX3xXexX83xX734xX4xX3xX1bxX13xX452xX691xX3xXexX1exX16xX1xX3xX452xX2dxX30xXc8xX456xX16xX3xXcxX1xX45xX3xX452xX74dxX3xX74fxX3xXexX83xX6xX14xX3xX2fxX30xX15xX3xX1xX3a1xX3xXexX83xX3f4xX3xX3fxXafxX16xX2dxX3xX44xX15xX14xX3xX90xX76bxX16xX2dxX3xX5xX52xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX83xX14xX16xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxXcexXdxX3xX4xX38xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xXd4xX3xX6a6xX1xX3c7xX3xXd6xX1xX3f0xX3xXexX45xX4xX1xX3xXcxX1xX4cxXbbxX16xX2dxX3xXexX83xX734xX4xX3xX1bxX13xX452xX691xX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xX452xX2dxX30xXc8xX456xX16xX3xXcxX1xX45xX3xX452xX74dxX3xX74fxX3xX4xX76bxX16xX2dxX3xX3fxX14xX15xX16xX3xXexX1xX3d9xX98xX3xX1x186f4xXdxXd4xX3xX3fxXdbxX16xX2dxX3xX90xXdxX42dxX16xXd4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x160baxX3xX90x11d97xXdxX3xX3d3xX1xX3c7xX3xX3d3xX1xX3d9xX16xX3xX98xX15xX3xX16xX2dxX4cxXbbxXdxX3xX6axXbfxX16xX3xX3fxX6xX16xX2dxX3xX2dxX2bxXbxX3xXbxX1xX47xXdxXd4xX3xX98xX14xX16xX2dxX3xX98xX30xX21fxX16xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xXexXdxX516xXbxX3xXexX55xX4xX3xX4xX21fxX3xX2dxX6b1xX16xX2dxXd4xX3xX16x14bf1xX16xX3xX3fxX6xX30xX3xXexX1xX4cxX48dxX16xX2dxXd4xX3xX16xX3a1xX3xX5xX734xX4xX3xX3d3xX1xX44exXdxX3xXbxX1xX55xX4xX3xX7xX47xX16xX3xX128xX30xX398xXexXd4xX3x11d91xX16xX3xX3fxX45xX16xX1xX3xX4xX30xXdbxX4xX3xX7xX21fxX16xX2dxXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX90xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd6xX1xX3f0xX3xXexX45xX4xX1xX3xX1bxXdbxXdxX3xX452xX44exX16xX2dxX3xX6axXbfxX16xX3xX459xXdxXabxXexX3xX452xX6xX98xXd4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX1xX3d9xX98xX3xX1xXa11xXdxX3xXexX1xXbfxX16xX3xX16xX1xXbfxX16xX3xX5xXdxXabxXexX3xX7x162faxX3xX1xXc8xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4dxX3xX1axX30xX47xX16xX2dxX3xXcxX83xX45xXaxX3xX1xX83xX10xX37exX9xXaxX58xX6axX14xX6xX16xX371xXexX1xX10xX58xX4xX1xX30xX371xXexXdxX4xX1xX371xX1xX14xXdxX371xX16xX14xX16xX2dxX371xX6axX6xX16xX371xX90xXdxX10xXexX371xX16xX6xX98xX371xX6axX14xX6xX16xX371xX6axX44xX2fxX1xX371xX1xX6xX371xXexXdxX16xX1xX371xXexX1xX6xX98xX371xX1xX14xXdxX371xXexX1xX6xX16xX371xX16xX1xX6xX16xX371xX5xXdxX10xXexX371xX7xXc8xX371xX1xXc8xX371xX7xXdxX16xX1xX371xX14xX371xX2fxX30xX6xX16xX2dxX371xXexX83xXdxX58xX15bxXa6xXa6xX16fxX15bxXa5xXebxX1xXexX98xXaxX12xX0xXdxX98xX2dxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX58xX98xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX15bxXa6xX58xX16xX10xX11dxX7xX58xX15bxXa6xX133xX163xX58xX2xX15bxX15bxX6axX15bxX2xXa5xX2xX126xX126xX124xXexX133xX2xX16fxX133xX2xX5xXa6xXebxX173xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX16xX1xX3xX1xX4cxX4dxX16xX2dxX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX90xX12xX0xX7xXexX83xX14xX16xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd6xX1xX3f0xX3xXexX45xX4xX1xX3xX1bxXdbxXdxX3xX452xX44exX16xX2dxX3xX6axXbfxX16xX3xX459xXdxXabxXexX3xX452xX6xX98xXd4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX1xX3d9xX98xX3xX1xXa11xXdxX3xXexX1xXbfxX16xX3xX16xX1xXbfxX16xX3xX5xXdxXabxXexX3xX7xXb1fxX3xX1xXc8xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4dxX3xX1axX30xX47xX16xX2dxX3xXcxX83xX45xXaxX3xX1xX83xX10xX37exX9xXaxX58xX6axX14xX6xX16xX371xXexX1xX10xX58xX4xX1xX30xX371xXexXdxX4xX1xX371xX1xX14xXdxX371xX16xX14xX16xX2dxX371xX6axX6xX16xX371xX90xXdxX10xXexX371xX16xX6xX98xX371xX6axX14xX6xX16xX371xX6axX44xX2fxX1xX371xX1xX6xX371xXexXdxX16xX1xX371xXexX1xX6xX98xX371xX1xX14xXdxX371xXexX1xX6xX16xX371xX16xX1xX6xX16xX371xX5xXdxX10xXexX371xX7xXc8xX371xX1xXc8xX371xX7xXdxX16xX1xX371xX14xX371xX2fxX30xX6xX16xX2dxX371xXexX83xXdxX58xX15bxXa6xXa6xX16fxX15bxXa5xXebxX1xXexX98xXaxX12xXd6xX1xX3f0xX3xXexX45xX4xX1xX3xX1bxXdbxXdxX3xX452xX44exX16xX2dxX3xX6axXbfxX16xX3xX459xXdxXabxXexX3xX452xX6xX98xXd4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX1xX3d9xX98xX3xX1xXa11xXdxX3xXexX1xXbfxX16xX3xX16xX1xXbfxX16xX3xX5xXdxXabxXexX3xX7xXb1fxX3xX1xXc8xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4dxX3xX1axX30xX47xX16xX2dxX3xXcxX83xX45xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX83xX14xX16xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXd6xX1xXdxX95xX30xX3xX15bxX165xX58xX2xXa6xXd4xX3xXd6xX1xX3f0xX3xXexX45xX4xX1xX3xX1bxXdbxXdxX3xX452xX44exX16xX2dxX3xX6axXbfxX16xX3xX459xXdxXabxXexX3xX452xX6xX98xX3xXcxX1xX15xX14xX3xXe0xX30xXbfxX16xX3xX464xX76bxX16xX2dxX3xX4xX76bxX16xX2dxX3xX3fxX14xX15xX16xX3xX4xX44exX16xX2dxX3xXexX38xX4xX3xX3fxX80xX3xXexX83xX734xX4xX3xXexXdxX516xXbxX3xXexX1xX3d9xX98xX3xX1xXa11xXdxXd4xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX16xX1xXbfxX16xX3xXexX1xXbfxX16xX3xX4xX38xX4xX3xX5xXdxXabxXexX3xX7xXb1fxX3xX1xXc8xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX83xX14xX16xX2dxX3xXexX83xX4b5xX16xX3xX7xXcexXexX3xX5xX4dxX3xX3fxX398xXexX3xX4dxX3xX1axX30xX47xX16xX2dxX3xXcxX83xX45xXd4xX3xXexX1xXbfxX16xX3xX16xX1xXbfxX16xX3xX16xX2dxX4cxXbbxXdxX3xX44xX45xX3xX16xXcexX16xX3xXexX83xX14xX16xX2dxX3xXexX83xX4b5xX16xX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexX3xX90xX3ffxX6xX3xX2fxX30xX6xXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX90xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6a6xX1xX3c7xX3xXd6xX1xX3f0xX3xXexX45xX4xX1xX3xX1axX30xX21fxX4xX3xX1xXdbxXdxX3x1788axX44exX16xX2dxX3xXd6xX1xX30xX3xXdaxX4cxX30xX3xXexX1xX3d9xX98xX3xX1xXa11xXdxX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX4xX1xX699xX16xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xXexXcexXdxX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xXaxX3xX1xX83xX10xX37exX9xXaxX58xX4xX1xXdxX16xX1xX371xXexX83xXdxX58xXbxX1xX14xX371xX4xX1xX30xX371xXexXdxX4xX1xX371xX2fxX30xX14xX4xX371xX1xX14xXdxX371xX30xX14xX16xX2dxX371xX4xX1xX30xX371xX5xX30xX30xX371xXexX1xX6xX98xX371xX1xX14xXdxX371xX2dxXdxX6xX371xX6axXdxX16xX1xX371xX4xX1xXdxX16xX1xX371xX7xX6xX4xX1xX371xXexX6xXdxX371xX1xX6xX371xXexXdxX16xX1xX58xX2xX16fxX126xX16fxX16fxX124xXebxX1xXexX98xXaxX12xX0xXdxX98xX2dxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX58xX98xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX15bxXa6xX58xX16xX10xX11dxX7xX58xX15bxXa6xX15bxX16fxX58xX2xX15bxX15bxX6axXa6xX2xXa6xX163xX16fxX126xX133xXexXa5xX163xX163xX126xX163xX5xXa6xXebxX173xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX16xX1xX3xX1xX4cxX4dxX16xX2dxX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX90xX12xX0xX7xXexX83xX14xX16xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6a6xX1xX3c7xX3xXd6xX1xX3f0xX3xXexX45xX4xX1xX3xX1axX30xX21fxX4xX3xX1xXdbxXdxX3xXec0xX44exX16xX2dxX3xXd6xX1xX30xX3xXdaxX4cxX30xX3xXexX1xX3d9xX98xX3xX1xXa11xXdxX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX4xX1xX699xX16xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xXexXcexXdxX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xXaxX3xX1xX83xX10xX37exX9xXaxX58xX4xX1xXdxX16xX1xX371xXexX83xXdxX58xXbxX1xX14xX371xX4xX1xX30xX371xXexXdxX4xX1xX371xX2fxX30xX14xX4xX371xX1xX14xXdxX371xX30xX14xX16xX2dxX371xX4xX1xX30xX371xX5xX30xX30xX371xXexX1xX6xX98xX371xX1xX14xXdxX371xX2dxXdxX6xX371xX6axXdxX16xX1xX371xX4xX1xXdxX16xX1xX371xX7xX6xX4xX1xX371xXexX6xXdxX371xX1xX6xX371xXexXdxX16xX1xX58xX2xX16fxX126xX16fxX16fxX124xXebxX1xXexX98xXaxX12xX6a6xX1xX3c7xX3xXd6xX1xX3f0xX3xXexX45xX4xX1xX3xX1axX30xX21fxX4xX3xX1xXdbxXdxX3xXec0xX44exX16xX2dxX3xXd6xX1xX30xX3xXdaxX4cxX30xX3xXexX1xX3d9xX98xX3xX1xXa11xXdxX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX4xX1xX699xX16xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xXexXcexXdxX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX83xX14xX16xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxX1xX3d9xX98xX3xX1xXa11xXdxXd4xX3xX3fxXdbxX16xX2dxX3xX90xXdxX42dxX16xX3xX16xX2dxX4cxXbbxXdxX3xX4xX3c7xX3xX4xX44exX16xX2dxX3xX4dxX3xX1bxX4cxX48dxX16xX2dxX3x13139xX1xX42dxX3xX9cxX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xXb2xXd4xX3xX6a6xX1xX3c7xX3xXd6xX1xX3f0xX3xXexX45xX4xX1xX3xX1axX30xX21fxX4xX3xX1xXdbxXdxX3xXec0xX44exX16xX2dxX3xXd6xX1xX30xX3xXdaxX4cxX30xX3xX98xX14xX16xX2dxX3xX98xX30xX21fxX16xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xXexXdxX516xXbxX3xXexX55xX4xX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xX30xXc8xX3xXexX83xX30xXc8xX95xX16xX3xXexX1xX21fxX16xX2dxX3xXexX21fxXexX3xX3fx10f67xXbxXd4xX3xX7xX21fxX16xX2dxX3xX2dxX4cxX48dxX16xX2dxX3xX98x1347exX30xXd4xX3xX5xX15xX98xX3xX3fxXdbxX16xX2dxX3xX5xX734xX4xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX38xX4xX3xXexX1xX516xX3xX1xXabxX3xXexX83xXa26xX3xX16xX14xXdxX3xX2dxX4cxX48dxX16xX2dxXebxXebxXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX90xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX4xX1xX699xX16xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4dxX3xXcxX1xXcexX4xX1xX3xX1bxX15xXaxX3xX1xX83xX10xX37exX9xXaxX58xX4xX1xXdxX16xX1xX371xX7xX6xX4xX1xX371xX128xX6xX371xX1xX14xXdxX58xX6axX14xX6xX16xX371xX6axX44xX2fxX1xX371xX1xX6xX371xXexXdxX16xX1xX371xXexX6xX16xX2dxX371xX2fxX30xX6xX371xX4xX6xX4xX371xX2dxXdxX6xX371xX6axXdxX16xX1xX371xX4xX1xXdxX16xX1xX371xX7xX6xX4xX1xX371xX14xX371xXexX1xX6xX4xX1xX371xX1xX6xX58xX2xX16fxX126xX16fxX124xX133xXebxX1xXexX98xXaxX12xX0xXdxX98xX2dxX3xX7xX83xX4xX9xXaxX58xX98xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX15bxXa6xX58xX16xX10xX11dxX7xX58xX15bxXa6xX15bxX16fxX58xX2xX163xX163xX6axX124xX2xX165xX2xX133xXa6xX163xXexX133xXa6xX165xX133xXa5xX5xXa6xXebxX173xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX16xX1xX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX44xX45xX3xX47xX16xX1xX3xX1xX4cxX4dxX16xX2dxX3xX5xX52xX3xX5xX55xXexXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX90xX12xX0xX7xXexX83xX14xX16xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX4xX1xX699xX16xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4dxX3xXcxX1xXcexX4xX1xX3xX1bxX15xXaxX3xX1xX83xX10xX37exX9xXaxX58xX4xX1xXdxX16xX1xX371xX7xX6xX4xX1xX371xX128xX6xX371xX1xX14xXdxX58xX6axX14xX6xX16xX371xX6axX44xX2fxX1xX371xX1xX6xX371xXexXdxX16xX1xX371xXexX6xX16xX2dxX371xX2fxX30xX6xX371xX4xX6xX4xX371xX2dxXdxX6xX371xX6axXdxX16xX1xX371xX4xX1xXdxX16xX1xX371xX7xX6xX4xX1xX371xX14xX371xXexX1xX6xX4xX1xX371xX1xX6xX58xX2xX16fxX126xX16fxX124xX133xXebxX1xXexX98xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX4xX38xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX3fxX40xX16xX1xX3xX4xX1xX699xX16xX1xX3xX7xX38xX4xX1xX3xX4dxX3xXcxX1xXcexX4xX1xX3xX1bxX15xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX83xX14xX16xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX13xX19xX1axX1bxX3xX1bxX15xX3xXcxX26xX16xX1xX3xX3fxX80xX3xXexX2bxX16xX2dxX3xX2fxX30xX15xX3xX90xX15xX3xX44xX15xXc8xX3xXexXa11xX3xX5xX47cxX16xX2dxX3xX44xXdxX516xXexX3xX48dxX16xX3xXexX83xX4cxXa29xX4xX3xX4xX44exX16xX2dxX3xX5xX6xX14xXd4xX3xX7xX734xX3xX1xXc8xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX3f0xX6xX3xX4xX38xX4xX3xXexX1xX4cxX48dxX16xX2dxX3xX44xXdxX16xX1xXd4xX3xX44xXabxX16xX1xX3xX44xXdxX16xX1xXd4xX3xX16xX2dxX4cxXbbxXdxX3xX4xX3c7xX3xX4xX44exX16xX2dxX3xX90xXa29xXdxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX98xXcexX16xX2dxX3xX4xX1xX14xX3xX7xX734xX3xX16xX2dxX1xXdxXabxXbxX3xX3fxX398xX30xX3xXexX83xX6xX16xX1xX3xX2dxXdxX47xXdxX3xXbxX1xX3c7xX16xX2dxX3xX3fxX398xXexX3xX16xX4cxXa29xX4xXebxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX90xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX30xX5xX12xX0xX6axXdxX90xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX83xXaxX12xX0xX58xX6axXdxX90xX12xX0xX58xX6axXdxX90xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42fxX30xXexX1xX14xX83xXaxX12xX452xX1xX3c7xX98xX3xX6a6xX459xX0xX58xXbxX12
Nhóm PV