Hà Tĩnh có 37 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017
(Baohatinh.vn) - Sáng 31/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì cuộc họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017.
1117x14f5x9ef2xc25cx3a17x4cb4x9679x6bdcxa354xX7x8468x3aeex27e6x265cx59d7x867dxX5x86d4xXax113cx8fb4x8bebxX3xXcx15a9x2b97xX1xX3xX4x4d0cxX3x173bx51ccxX3xX7x341exX18xX3xXbxX1x636ax7758xX3xX4xb5c4xX18x4d66xX3xX18xX2dxX1xXdx44b3xXbxX3xX18xX2bxX18xX2dxX3xXexX1xX2bxX18xX3xXexXdx4c28x6927xX3x8b4fxXdxb9bcxX43xX3xX18x4765xX28xX3x8b9dx144bxX2xX1fxX0x8654xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1f10xXaxX12xad42x15faxX18xX2dxX3xX1exX2xX53xX2xX4fx1bfcxX3x9ae9xX1xX1cxX3x74faxX1x5178xX3xXex53d2xX4xX1xX3x9e78x7675x97c4xa02fxX3xXex8ac0xX18xX1xX3xX84x3de3x1417xX18xX2dxX3xXcx24f9xXexX3xXcxX1x23f4xX18xX2dxX3xX4xX1xX7axX3xXex8041x6578xX3xX4xX43x7830xX4xX3xX1x13e4xXbxX3xX13xXa5xXdxX3x74f7xc642xX18xX2dxX3xX45xXa1xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX4xX2bxX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxX33xXbxX3xX18xX2bxX18xX2dxX3xXexX1xX2bxX18xX3xXexXdxX42xX43xX3xX45xXdxX47xX43xX3xX18xX4bxX28xX3xX4exX4fxX2xX1fx2f2axX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82x4295xX65x57e7xXaxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxXexX10x161dxXex5c47xX6xX5xXdxX2dxX18x4dbdxX3xX4xX10xX18xXexX10xXa0xaea2xXaxX12xX0xXdxX28xX2dxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXax975fxXdxX65xXexX1xX117x2973xX4fxX4fxXbxX10fxX11fxX1xX10xXdxX2dxX1xXexX117x31f9xX4fxX4fxXbxX10fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX101xX3xX1exX1fxX3xX7xX6xX18xX3xXbxX1xX6xX28xX3xX4xX101xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxX10xXbxX3xX18xX101xX18xX2dxX3xXexX1xX101xX18xX3xXexXdxX10xX43xX3xX45xXdxX10xX43xX3xX18xX6xX28xX3xX4exX4fxX2xX1fxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX53xX53xXdxXf0xX45xX6xX101xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xb2aaxX18xX53xX18xX10xX12exX7xX53xX2xX1fxX141xX141xX53xX1fxX1fxX65xX4exX2xX4exX1exX134xX141xX134xXexX2xX2xX141xX5xX4fxXf0x5b0dxXbxX2dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX101xX18xXaxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10fxXexX111xX6xX5xXdxX2dxX18xX117xX3xX1c4xX43xX7xXexXdx8f25xX103xX11fxXaxX12xX74xX1xX1cxX3xX78xX1xX7axX3xXexX7dxX4xX1xX3xX81xX82xX83xX84xX3xXexX87xX18xX1xX3xX84xX8cxX8dxX18xX2dxX3xXcxX92xXexX3xXcxX1xX97xX18xX2dxX117xX3xX0xX10xX28xX12xX3xX68x2485xX3xX78xX2bxX18xX2dxX3xXexX1xX8cxX8dxX18xX2dxX3xX4xX1xX7axX3xXb0xXa5xX18xX2dxX3xX5xX42xX18xX3xXbxX1xX8cxX8dxX18xX2dxX3xX69xX18xX3xXexb3e9xX3xX4xX1x57c1xX4xX3xX5x14e1xX3xX4xX2bxX18xX2dxX3xX45x502cxX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX78xX83xX83xXcxX3xXexXdxX42xX43xX3xX45xXdxX47xX43xX3xX18xX4bxX28xX3xX4exX4fxX2xX1fxX3xXb0xX22xX28xX3xX45xX22xX101xX3xXexXa0xX6xX18xX2dxX3xXexXa0xXa9xX18xX2dxX72xX3xXex6424xX101xX3xX7xX258xX4xX3xX5xX6xX18xX3xXex815cxX6xX3xX4xX6xX101xXf0xX0xX53xX10xX28xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX12xXcxX1x5eb2xXdxX3xX2dxXdxX6xX18xX3x31d3xX43xX6xX72xX3xX68xX22exX3xX78xX2bxX18xX2dxX3xXexX1xX8cxX8dxX18xX2dxX3xXb0x8248xX3xX18xX1xc5ffxX18xX3xX1xXb1xX3xX7xX8dxX3xX1fxX2xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX4xX7axX6xX3xX141xX141xX3xX4xX8dxX3xX7xX22exX3xX7xX22xX18xX3xX10fxX43xX92xXexX72xX3xX18xX1xX8cxX18xX2dxX3xXexX1x12a2xX4xX3xXex5100xX3xX28x234axXdxX3xXexXdxX325xXbxX3xX18xX1xX2edxX18xX3xX134xc4a8xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXexX1xX6xX28xX3xX2dxXdxX6xX3xX45xXa1xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX78xX83xX83xXcxX3xXexXdxX42xX43xX3xX45xXdxX47xX43xX3xX4xX92xXbxX3xXexX87xX18xX1xX3xX18xX4bxX28xX3xX4exX4fxX2xX1fxXf0xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10fxXexX111xX6xX5xXdxX2dxX18xX117xX3xX4xX10xX18xXexX10xXa0xX11fxXaxX12xX0xXdxX28xX2dxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX65xXexX1xX117xX134xX4fxX4fxXbxX10fxX11fxX1xX10xXdxX2dxX1xXexX117xX141xX4fxX4fxXbxX10fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX101xX3xX1exX1fxX3xX7xX6xX18xX3xXbxX1xX6xX28xX3xX4xX101xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxX10xXbxX3xX18xX101xX18xX2dxX3xXexX1xX101xX18xX3xXexXdxX10xX43xX3xX45xXdxX10xX43xX3xX18xX6xX28xX3xX4exX4fxX2xX1fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX65xXexX1xX43xX28xX45xXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX53xX53xXdxXf0xX45xX6xX101xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX1a6xX18xX53xX18xX10xX12exX7xX53xX2xX1fxX141xX141xX53xX1fxX1fxX65xX4exX2xX4exX1exX134xX141xX134xXexX1fxX336xX336xX1exX5xX2xXf0xX1c4xXbxX2dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10fxXexX111xX6xX5xXdxX2dxX18xX117xX3xX4xX10xX18xXexX10xXa0xX11fxXaxX12xX0xXdxX28xX2dxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX65xXexX1xX117xX134xX4fxX4fxXbxX10fxX11fxX1xX10xXdxX2dxX1xXexX117xX141xX4fxX4fxXbxX10fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX101xX3xX1exX1fxX3xX7xX6xX18xX3xXbxX1xX6xX28xX3xX4xX101xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxX10xXbxX3xX18xX101xX18xX2dxX3xXexX1xX101xX18xX3xXexXdxX10xX43xX3xX45xXdxX10xX43xX3xX18xX6xX28xX3xX4exX4fxX2xX1fxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX53xX53xXdxXf0xX45xX6xX101xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX1a6xX18xX53xX18xX10xX12exX7xX53xX2xX1fxX141xX141xX53xX1fxX1fxX65xX4exX2xX4exX1exX134xX141xX134xXexX1exX1fxX5xX4exXf0xX1c4xXbxX2dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX101xX18xXaxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10fxXexX111xX6xX5xXdxX2dxX18xX117xX3xX4xX10xX18xXexX10xXa0xX11fxXaxX12xX78xX69xX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX1a6xXdxX42xX18xX3xX13xXa5xXdxX3xXb0xXb1xX18xX2dxX3xX10fxX10xX28xX3xX10fx5a46xXexX3xX4xX69xX4xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX12x1e7bxX43xX6xX3xX1a6xXdxX33xX4xX3xXexXdxX325xXbxX3xX18xX1xX2edxX18xX3xX1xXb1xX3xX7xX8dxX3xX1a6xX14xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXexX1xX6xX28xX3xX2dxXdxX6xX3xX45xXa1xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xX4xX1xX101xX3xXexX1xX92xX103xX72xX3xX4xX69xX4xX3xX4xX8dxX3xX7xX22exX3xX7xX22xX18xX3xX10fxX43xX92xXexX3xX4xX1xX8cxX6xX3xX28x778dxX18xX3xX28xX14xX3xX1a6xX328xXdxX3xX1a6xXdxX33xX4xX3xXexX1xX6xX28xX3xX2dxXdxX6xX3xX45xXa1xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX11fxX3xX4xX2bxX18xX2dxX3xXexX69xX4xX3xXa0xX14xX3xXa0xX101xX69xXexX72xX3xX1a6xX2edxX18xX3xXb0xXa5xX18xX2dxX72xX3xX1xX8cxX328xX18xX2dxX3xX65x58faxX18xX72xX3xX2dxXdxbc49xXbxX3xXb0x42c7xX3xX65xX101xX6xX18xX1xX3xX18xX2dxX1xXdxX33xXbxX72xX3xX13xXcxb06dxX72xX3xX4xX8dxX3xX7xX22exX3xX7xX22xX18xX3xX10fxX43xX92xXexX3xXexX1xX321xX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX1xXb1xX3xX7xX8dxX3xXexX1xX6xX28xX3xX2dxXdxX6xX3xX45xXa1xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xX4xX7axX6xX3xX4xX69xX4xX3xXb0xX7dxX6xX3xXbxX1xX8cxX8dxX18xX2dxX3xX4xX1xX8cxX6xX3xXb0xX8cxbd50xX4xX3xX2d4xX43xX6xX18xX3xXex804exX28xX3xXb0xX65exX18xX2dxX3xX28xX258xX4xX11fxX3xX65xX101xX3xX22xX18xX1xX3xX1xX8cxX22exX18xX2dxX3xX7xX321xX3xX4xX264xX3xX28xX2bxXdxX3xXexXa0xX8cxX2ccxX18xX2dxX72xX3xXexX1xXdxX42xX18xX3xXexX6xXdxX3xX18xX42xX18xX3xX4xX69xX4xX3xX4xX8dxX3xX7xX22exX3x2a8dxXdxX18xX1xX3xX65xX101xX6xX18xX1xX3xX18xX2dxX14xX18xX1xX3xX4xX2bxX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxX33xXbxX3xX4xX1xX325xX3xX45xXdxX325xX18xX3xXexX1xX7axX103xX3xX1xX22xXdxX3xX7xX22xX18xX72xX3xX18xX2bxX18xX2dxX3xX7xX22xX18xX3xXb0xX4bxX18xX2dxX3xX710xb77cxX3xX2dxXdxX22xX28xXf0xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10fxXexX111xX6xX5xXdxX2dxX18xX117xX3xX4xX10xX18xXexX10xXa0xX11fxXaxX12xX0xXdxX28xX2dxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX65xXexX1xX117xX134xX4fxX4fxXbxX10fxX11fxX1xX10xXdxX2dxX1xXexX117xX141xX4fxX4fxXbxX10fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX101xX3xX1exX1fxX3xX7xX6xX18xX3xXbxX1xX6xX28xX3xX4xX101xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxX10xXbxX3xX18xX101xX18xX2dxX3xXexX1xX101xX18xX3xXexXdxX10xX43xX3xX45xXdxX10xX43xX3xX18xX6xX28xX3xX4exX4fxX2xX1fxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX53xX53xXdxXf0xX45xX6xX101xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX1a6xX18xX53xX18xX10xX12exX7xX53xX2xX1fxX141xX141xX53xX1fxX1fxX65xX4exX2xX4exX1exX134xX141xX134xXexX336xX4ex698axX2xX5xX1exXf0xX1c4xXbxX2dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX101xX18xXaxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10fxXexX111xX6xX5xXdxX2dxX18xX117xX3xX1c4xX43xX7xXexXdxX1fbxX103xX11fxXaxX12x6a1cxX18xX2dxX3xX83xX2dxX2bxX3xX674xX43xX6ccxX18xX3xX13xXb1xX18xX2dxX3x1bb2xX3xX74xX1xX1cxX3xX78xX1xX7axX3xXexX7dxX4xX1xX3xbe25xXdxX42xX18xX3xX28xXdxX18xX1xX3xX13xXcxX674xX3xXexX87xX18xX1xX117xX3xX0xX10xX28xX12xX68xX6xX43xX3xX4xX2bxX18xX2dxX3xX18xX1xX2edxX18xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX78xX83xX83xXcxX3xXexXdxX42xX43xX3xX45xXdxX47xX43xX72xX3xXexX87xX18xX1xX3xX4xa99exX18xX3xX7xX22xX18xX3xX10fxX43xX92xXexX3xXexX10xX28xX3xX2dxX97xX18xX3xXexXa0xX42xX18xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXb0xX47xX3xXexX29dxX101xX3xX18xXdx969axX28xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX101xX3xX710xX1xX69xX4xX1xX3xX1xX14xX18xX2dxXf0xX0xX53xX10xX28xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX12xX84xX321xX6xX3xXexXa0xX42xX18xX3xX4xX69xX4xX3xXexXdxX42xX43xX3xX4xX1x61bbxX72xX3xXexXa0xX101xX18xX2dxX3xX134xX336xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXexX1xX6xX28xX3xX2dxXdxX6xX3xX45xXa1xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX72xX3xX82xX6xX18xX3xX2dxXdxX69xX28xX3xX710xX1xX22xX101xX3xXb0xX8fbxX3xX10fxX43xX92xXexX3xX1exX1fxX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXb0xX29dxXexX3xX65xX6xX18xX1xX3xX1xXdxX33xX43xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX78xX83xX83xXcxX3xXexXdxX42xX43xX3xX45xXdxX47xX43xX3xX18xX4bxX28xX3xX4exX4fxX2xX1fxX3x4297xX829xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXexX1xX7axX3xX4xX2bxX18xX2dxX3xX28x989axX3xX18xX2dxX1xX33xX11fxX3xX2xX829xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX4xX1xX325xX3xX45xXdxX325xX18xX3xX18xX2bxX18xX2dxX72xX3xX5xX6ccxX28xX72xX3xXexX1xX7axX103xX3xX7xX22xX18xX3xX1a6xX14xX3xXexX1xX321xX4xX3xXbxX1xX27xX28xX11fxX3xX141xX3xXexX1xXdxX325xXexX3xX45xX7dxX72xX3xX28xX69xX103xX3xX28xX1cxX4xX72xX3xX65x9c55xX18xX2dxX3xX4xXa24xX3xX1a6xX14xX3xXbxX1xXa24xX3xXex54c7xX18xX2dxX3xX4xX8dxX3xX710xX1xX93fxX11fxX3xX1fxX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX710xX1xX69xX4x5a74xXf0xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10fxXexX111xX6xX5xXdxX2dxX18xX117xX3xX4xX10xX18xXexX10xXa0xX11fxXaxX12xX0xXdxX28xX2dxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX65xXexX1xX117xX134xX4fxX4fxXbxX10fxX11fxX1xX10xXdxX2dxX1xXexX117xX141xX4fxX4fxXbxX10fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX101xX3xX1exX1fxX3xX7xX6xX18xX3xXbxX1xX6xX28xX3xX4xX101xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxX10xXbxX3xX18xX101xX18xX2dxX3xXexX1xX101xX18xX3xXexXdxX10xX43xX3xX45xXdxX10xX43xX3xX18xX6xX28xX3xX4exX4fxX2xX1fxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX53xX53xXdxXf0xX45xX6xX101xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX1a6xX18xX53xX18xX10xX12exX7xX53xX2xX1fxX141xX141xX53xX1fxX1fxX65xX4exX2xX4exX1exX134xX141xX134xXexX2xX134xX1exX1exX5xX141xXf0xX1c4xXbxX2dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX101xX18xXaxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10fxXexX111xX6xX5xXdxX2dxX18xX117xX3xX1c4xX43xX7xXexXdxX1fbxX103xX11fxXaxX12xX82xX14xX3xX82xXa33xXdxX3xXcxX1xX7dxX3x6147xXdxX18xX1xX3xX13xX43xX33xX3xX111xX3xX74xX1xX1cxX3xXcxX254xX18xX2dxX3xX82xXdxX42xX18xX3xXexX2edxXbxX3xX82xX69xX101xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX117xX3xX0xX10xX28xX12xX83xX1xX1cxX28xX3xX4xX1xX325xX3xX45xXdxX325xX18xX3xX18xX2bxX18xX2dxX3xX111xX3xX5xX6ccxX28xX3xX111xX3xXexX1xX7axX103xX3xX7xX22xX18xX3xX1a6xX14xX3xXexX1xX321xX4xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX4xX1cxX3xX4xX1xX92xXexX3xX5xX8cxX6c3xX18xX2dxX3xX4xX6xX101xX72xX3xX7xX101xX18xX2dxX3xX1a6xX92xX18xX3xXb0xX8fbxX3xX2d4xX43xX22xX18xX2dxX3xX45xX69xX72xX3xXexXdxX325xXbxX3xXexX1xX7dxX3xX4xX1xX8cxX6xX3xXb0xX65exX18xX2dxX3xX28xX258xX4xX3xX18xX42xX18xX3xXexX1xX7dxX3xXexXa0xX8cxX2ccxX18xX2dxX3xXexXdxX42xX43xX3xXexX1xX7dxX3xX4x37faxX18xX3xX1xX29dxX18xX3xX1x5fdfxXbxXf0xX0xX53xX10xX28xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX12x549axXb1xX18xX2dxX3xXexX1xX2ccxXdxX3xXb0xX8fbxX3xX10fxX43xX92xXexX3xX13xXa5xXdxX3xXb0xXb1xX18xX2dxX3xX45xXa1xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xX4xX1xX101xX3xX753xX3xX710xXdxX325xX18xX3xX1a6xX8fbxX3xX336xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX9b9xX18xX8cxX328xX4xX3xX28xX97xX28xX3x9348x4d9exX3xXc90xX1xX6xX18xX2dxX72xX3xX18xX8cxX328xX4xX3xX28xX97xX28xX3xXc90xXc91xX3xX74xX1xX65exX72xX3xX28xX2edxXexX3xX101xX18xX2dxX3xX4xX7axX6xX3xX13xXcxX674xX3xX18xX43xX2bxXdxX3xX101xX18xX2dxX3xX10fxX2e9xX3xbdf4xX18xX3xX74xX1xX65exX72xX3xX2dxX29dxX101xX3xc390x19c8xXcxX3xX4xX7axX6xX3xX13xXcxX674xX3xXcxXcxX78xX83xX3xX78xX27xX28xX3xXcxX1xX14xX18xX1xX72xX3xX2dxX29dxX101xX3xXcxX1xX325xX3xX78xX8cxX2ccxX18xX2dxX3xX4xX7axX6xX3xX13xXcxX674xX3xXc48xX258xX4xX3xX88bxX6ccxX28xXa4exX3xX4xXc23xX18xX3xXexX1xXdxX325xX43xX3xXexX1xX7axX3xXexXa24xX4xX3x53b0xXcxXcd4xX68xXcxX74xXf0xX3xXcxX1xX2ccxXdxX3xX2dxXdxX6xX18xX3xXexX328xXdxX72xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7x8c0bxX3xX4xX1xXa9xX18xX3xX2xX134xX3xX111xX3xX4exX4fxX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX78xX83xX83xXcxX3xXexXdxX42xX43xX3xX45xXdxX47xX43xX3xXexX1xX6xX28xX3xX2dxXdxX6xX3xX4xX92xXbxX3xX710xX1xX43xX3xX1a6xX321xX4xX3xX18xX4bxX28xX3xX4exX4fxX2xX829xXf0xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10fxXexX111xX6xX5xXdxX2dxX18xX117xX3xX4xX10xX18xXexX10xXa0xX11fxXaxX12xX0xXdxX28xX2dxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX65xXexX1xX117xX134xX4fxX4fxXbxX10fxX11fxX1xX10xXdxX2dxX1xXexX117xX141xX4fxX4fxXbxX10fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX101xX3xX1exX1fxX3xX7xX6xX18xX3xXbxX1xX6xX28xX3xX4xX101xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxX10xXbxX3xX18xX101xX18xX2dxX3xXexX1xX101xX18xX3xXexXdxX10xX43xX3xX45xXdxX10xX43xX3xX18xX6xX28xX3xX4exX4fxX2xX1fxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX53xX53xXdxXf0xX45xX6xX101xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX1a6xX18xX53xX18xX10xX12exX7xX53xX2xX1fxX141xX141xX53xX1fxX1fxX65xX4exX2xX4exX1exX134xX141xX134xXexX141xX336x2010xX1exX5xX336xXf0xX1c4xXbxX2dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX101xX18xXaxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10fxXexX111xX6xX5xXdxX2dxX18xX117xX3xX1c4xX43xX7xXexXdxX1fbxX103xX11fxXaxX12xX86axX18xX2dxX3xX83xX2dxX43xX103xX25cxX18xX3xXcxX43xX92xX18xX3xX87cxX3xX74xX1xX1cxX3x2862xXdxX69xX28xX3xXb0xX264xX4xX3xX68xX22exX3x8351xX3xXexX325xX117xX0xX10xX28xX12xX3xXcd4xX328xXdxX3xX336xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX4xX1xX8cxX6xX3xXb0xX29dxXexX3xXexXdxX42xX43xX3xX4xX1xX43xX27xX18xX72xX3xX4xX69xX4xX3xX4xX1xX7axX3xX4xX8dxX3xX7xX22exX3xX18xX42xX18xX3xX1xX101xX14xX18xX3xXexX1xXdxX33xX18xX3xX1xXb1xX3xX7xX8dxX72xX3xXexX1xX7axX3xXexXa24xX4xX3xX1a6xX8fbxX3xXcd4xX68xXd20xXcxXcxX74xX11fxX3xX7xX6xX43xX3xX2xX336xX3xX18xX2dxX14xX103xX72xX3xX78xX1xXdxX3xX4xXa24xX4xX3xXd20xXcxXcd4xX68xXcxX74xX3xXexX87xX18xX1xX3xX7xXd40xX3xX4xX2bxX18xX2dxX3xX45xX264xX3xX710xX325xXexX3xX2d4xX43xX22xXf0xX0xX53xX10xX28xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX12xXcxX29dxXdxX3xX1xXa5xXdxX3xX18xX2dxX1xX7dxX72xX3xXb0xX6xX3xX7xX264xX3xXb0xX29dxXdxX3xX45xXdxX47xX43xX3xX4xX1xX101xX3xXa0xb81fxX18xX2dxX3xX710xX1xX2bxX18xX2dxX3xX4xX2bxX18xX2dxX3xX18xX1xX2edxX18xX3xX336xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXexX1xXdxX325xX43xX3xXexX1xX7axX3xXexXa24xX4xX3xXcd4xX68xXd20xXcxXcxX74xX3xX5xX14xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX78xX83xX83xXcxX3xXexXdxX42xX43xX3xX45xXdxX47xX43xX3xXb0xX47xX3xXexXa0xX69xX18xX1xX3xXexX29dxX101xX3xXexXdxX8fbxX18xX3xX5xX33xX3xX10fxX92xX43xX3xX4xX1xX101xX3xX4xX69xX4xX3xX4xX8dxX3xX7xX22exX3xX7xX22xX18xX3xX10fxX43xX92xXexX3xX1a6xX14xX3xXexX29dxX101xX3xX43xX103xX3xXexX93fxX18xX3xXexXa0xX42xX18xX3xXexX1xX7dxX3xXexXa0xX8cxX2ccxX18xX2dxXf0xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10fxXexX111xX6xX5xXdxX2dxX18xX117xX3xX4xX10xX18xXexX10xXa0xX11fxXaxX12xX0xXdxX28xX2dxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX65xXexX1xX117xX134xX4fxX4fxXbxX10fxX11fxX1xX10xXdxX2dxX1xXexX117xX141xX4fxX4fxXbxX10fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX101xX3xX1exX1fxX3xX7xX6xX18xX3xXbxX1xX6xX28xX3xX4xX101xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxX10xXbxX3xX18xX101xX18xX2dxX3xXexX1xX101xX18xX3xXexXdxX10xX43xX3xX45xXdxX10xX43xX3xX18xX6xX28xX3xX4exX4fxX2xX1fxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX53xX53xXdxXf0xX45xX6xX101xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX1a6xX18xX53xX18xX10xX12exX7xX53xX2xX1fxX141xX141xX53xX1fxX1fxX65xX4exX2xX4exX1exX134xX141xX134xXexX829xX134xX1fxX4fxX5xX134xXf0xX1c4xXbxX2dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX101xX18xXaxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10fxXexX111xX6xX5xXdxX2dxX18xX117xX3xX1c4xX43xX7xXexXdxX1fbxX103xX11fxXaxX12xX86axX18xX2dxX3xX83xX2dxX43xX103xX25cxX18xX3xX13xX43xX103xX3xXcxXa0xXa9xX18xX2dxX3xX87cxX3xX74xX1xX1cxX3xXeabxXdxX69xX28xX3xXb0xX264xX4xX3xX68xX22exX3xXc90xX13x3db3xX78xX83xX117xX3xX0xX10xX28xX12xX78xX69xX4xX3xXb0xX7dxX6xX3xXbxX1xX8cxX8dxX18xX2dxX3xX4xX8d0xX18xX3xX2d4xX43xX6xX18xX3xXexX6ccxX28xX3xX1xX8dxX18xX3xX18x214exX6xX3xXexXa0xX101xX18xX2dxX3xX1a6xXdxX33xX4xX3xX10fxX6ccxX103xX3xX65xX321xX18xX2dxX3xXexX1xX8cxX8dxX18xX2dxX3xX1xXdxX33xX43xX72xX3xX1xX101xX14xX18xX3xXexX1xXdxX33xX18xX3xX1xXb1xX3xX7xX8dxX72xX3xXexX1xX7axX3xXexXa24xX4xX3xX4xX1xX101xX3xX4xX69xX4xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXexX1xX6xX28xX3xX2dxXdxX6xX3xX45xXa1xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xXf0xX0xX53xX10xX28xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX12xXc90xX325xXexX3xX5xX43xX2edxX18xX3xX4xX43xXa5xX4xX3xX1xXa9xXbxX72xX3xX74xX1xX1cxX3xX78xX1xX7axX3xXexX7dxX4xX1xX3xX81xX82xX83xX84xX3xXexX87xX18xX1xX3xX84xX8cxX8dxX18xX2dxX3xXcxX92xXexX3xXcxX1xX97xX18xX2dxX3xX18xX1xX92xX18xX3xX28xX29dxX18xX1xX3xXexXdxX8fbxX28xX3xX18xX4bxX18xX2dxX72xX3xX18xX2dxX43xX103xX42xX18xX3xX5xXdxX33xX43xX3xX4xX7axX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX65xXb1xXdxX3xX65xX14xX101xX72xX3xX7xX101xX18xX2dxX3xX4xX69xX4xX3xX4xX8dxX3xX7xX22exX3xX7xX22xX18xX3xX10fxX43xX92xXexX72xX3xX65xX101xX6xX18xX1xX3xX18xX2dxX1xXdxX33xXbxX3xX4xX1xX8cxX6xX3xX710xX1xX6xXdxX3xXexX1xX69xX4xX3xXexX264xXdxX3xXb0xX6xX3xXb0xX47xX3xXexX29dxX101xX3xXa0xX6xX3xX18xX1xXdxX8fbxX43xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX11fxX3xX7xX264xX3xX4xX8dxX3xX7xX22exX3xXexX1xX6xX28xX3xX2dxXdxX6xX3xX45xXa1xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX78xX83xX83xXcxX3xXexXdxX42xX43xX3xX45xXdxX47xX43xX3xX4xX1xX8cxX6xX3xX18xX1xXdxX8fbxX43xX11fxX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXexX1xX6xX28xX3xX2dxXdxX6xX3xX4xX1cxX3xX1xX14xX28xX3xX5xX8cxX6c3xX18xX2dxX3xX4xX2bxX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxX33xXbxX72xX3xX710xX9cfxX3xXexX1xX43xX2edxXexX3xX4xX1xX8cxX6xX3xX4xX6xX101xX72xX3xX28xX658xX43xX3xX28xX2e9xX3xX4xX1xX8cxX6xX3xX45xX97xXexX3xX28xX97xXexXf0xXf0xXf0xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxXexX10xX10fxXexX111xX6xX5xXdxX2dxX18xX117xX3xX4xX10xX18xXexX10xXa0xX11fxXaxX12xX0xXdxX28xX2dxX3xX7xXexX103xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX65xXexX1xX117xX134xX4fxX4fxXbxX10fxX11fxX1xX10xXdxX2dxX1xXexX117xX141xX4fxX4fxXbxX10fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xX4xX101xX3xX1exX1fxX3xX7xX6xX18xX3xXbxX1xX6xX28xX3xX4xX101xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxX10xXbxX3xX18xX101xX18xX2dxX3xXexX1xX101xX18xX3xXexXdxX10xX43xX3xX45xXdxX10xX43xX3xX18xX6xX28xX3xX4exX4fxX2xX1fxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX53xX53xXdxXf0xX45xX6xX101xX1xX6xXexXdxX18xX1xXf0xX1a6xX18xX53xX18xX10xX12exX7xX53xX2xX1fxX141xX141xX53xX1fxX1fxX65xX4exX2xX4exX1exX134xX141xX134xXexX1exX1exX134xX336xX5xX1fxXf0xX1c4xXbxX2dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX12xXcd4xX328xXdxX3xX336xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX4xXc23xX18xX3xXexX1xXdxX325xX43xX3xXexX1xX7axX3xXexXa24xX4xX3xXcd4xX68xXd20xXcxXcxX74xX72xX3xX74xX1xX1cxX3xX78xX1xX7axX3xXexX7dxX4xX1xX3xX81xX82xX83xX84xX3xXexX87xX18xX1xX3xX103xX42xX43xX3xX4xX8d0xX43xX3xX68xX22exX3xX78xX2bxX18xX2dxX3xXexX1xX8cxX8dxX18xX2dxX72xX3xX4xX69xX4xX3xXb0xX7dxX6xX3xXbxX1xX8cxX8dxX18xX2dxX3xXa0xX14xX3xX7xX101xX69xXexX3xX5xX29dxXdxX3xX10fxX10xX28xX3xX4xX1xX7axX3xX4xX8dxX3xX7xX22exX3xX4xX1cxX3xX28xX43xX264xX18xX3xXexX1xX6xX28xX3xX2dxXdxX6xX3xXexX1xX321xX4xX3xX7xX321xX3xX710xX1xX2bxX18xX2dxX11fxX3xXexa130xX3xXb0xX1cxX3xX2d4xX43xX6xX18xX3xXexX6ccxX28xX3xX1xX8cxX328xX18xX2dxX3xX65xX658xX18xX72xX3xX2dxXdxX65exXbxX3xXb0xX662xX3xX1xXa9xX3xX1xX101xX14xX18xX3xXexX1xXdxX33xX18xX3xX1xXb1xX3xX7xX8dxX3xXb0xX47xX3xX4xX2bxX18xX2dxX3xX18xX1xX2edxX18xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXexXa0xX101xX18xX2dxX3xXexX1xX2ccxXdxX3xX2dxXdxX6xX18xX3xXexX328xXdxXf0xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX12xXcd4xX8fbxX3xX5xX25cxX3xX4xX2bxX18xX2dxX3xX45xX264xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX78xX83xX83xXcxX3xXexXdxX42xX43xX3xX45xXdxX47xX43xX3xX18xX4bxX28xX3xX4exX4fxX2xX1fxX72xX3xX68xX22exX3xX78xX2bxX18xX2dxX3xXexX1xX8cxX8dxX18xX2dxX3xX4xX1xX7axX3xXb0xXa5xX18xX2dxX3xX5xX42xX18xX3xXbxX1xX8cxX8dxX18xX2dxX3xX69xX18xX3xXexX254xX3xX4xX1xX258xX4xX3xXb0xX22xX28xX3xX45xX22xX101xX3xXexXa0xX6xX18xX2dxX3xXexXa0xXa9xX18xX2dxX72xX3xXexX29dxX101xX3xX7xX258xX4xX3xX5xX6xX18xX3xXexX2a9xX6xX3xX4xX6xX101xXf0xX3xXcxXa0xX101xX18xX2dxX3xX7xX264xX3xX1exX1fxX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXb0xX8cxX6c3xX4xX3xX4xX2bxX18xX2dxX3xX18xX1xX2edxX18xX72xX3xX68xX22exX3xX78xX2bxX18xX2dxX3xXexX1xX8cxX8dxX18xX2dxX3xX10fxX10xX28xX3xX10fxX593xXexX72xX3xX5xX321xX6xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xX4xX69xX4xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX4xX1xX92xXexX3xX5xX8cxX6c3xX18xX2dxX3xXexX1xX6xX28xX3xX2dxXdxX6xX3xX45xXa1xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX78xX83xX83xXcxX3xXexXdxX42xX43xX3xX45xXdxX47xX43xX3xX710xX1xX43xX3xX1a6xX321xX4xX3xXbxX1xX93fxX6xX3xX82xX97xX4xX3xX1a6xX14xX101xX3xX4exX4fxX2xX829xXf0xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX12xX74xX1xX1cxX3xX78xX1xX7axX3xXexX7dxX4xX1xX3xX81xX82xX83xX84xX3xXexX87xX18xX1xX3xX18xX1xX92xX18xX3xX28xX29dxX18xX1xX72xX3xX7xX6xX43xX3xX4xX2bxX18xX2dxX3xX18xX1xX2edxX18xX72xX3xX68xX22exX3xX78xX2bxX18xX2dxX3xXexX1xX8cxX8dxX18xX2dxX3xX4xX8d0xX18xX3xXexX1xX6xX28xX3xX28xX8cxX43xX3xX81xX82xX83xX84xX3xXexX87xX18xX1xX3xXb0xX47xX3xX10fxX6ccxX103xX3xX65xX321xX18xX2dxX3xXexX10xX28xX3xX18xX1xX2e9xX18xX3xX18xX1xX2edxX18xX3xX65xXdxX33xX18xX3xX4xX69xX4xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX78xX83xX83xXcxX3xXexXdxX42xX43xX3xX45xXdxX47xX43xX3xX1a6xX14xX3xX4xX2bxX18xX2dxX3xX45xX264xX3xXa0xXa5xX18xX2dxX3xXa0xX2e9xXdxX3xXb0xX47xX3xX18xX2dxX8cxX2ccxXdxX3xXexXdxX42xX43xX3xX65xXa33xX18xX2dxX3xXb0xX8cxX6c3xX4xX3xX45xXdxX325xXexX11fxX3xXbxX1xX264xXdxX3xX1xX6c3xXbxX72xX3xX710xX325xXexX3xX18xX264xXdxX3xX1a6xX328xXdxX3xX4xX8dxX3xX7xX22exX3xX7xX22xX18xX3xX10fxX43xX92xXexX72xX3xX65xX101xX6xX18xX1xX3xX18xX2dxX1xXdxX33xXbxX3xX10fxX6ccxX103xX3xX65xX321xX18xX2dxX3xX4xX1xXdxX325xX18xX3xX5xX8cxX6c3xX4xX3xX2d4xX43xX22xX18xX2dxX3xX45xX69xX3xX45xXf8cxX18xX2dxX3xX18xX1xXdxX8fbxX43xX3xX1xXa1xX18xX1xX3xXexX1xX258xX4xX72xX3xX4xX1xX65exX3xXexXa0xXa9xX18xX2dxX3xX2dxXdxX328xXdxX3xXexX1xXdxX33xX43xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXexX1xX2bxX18xX2dxX3xX2d4xX43xX6xX3xX1xX101xX29dxXexX3xXb0xXa5xX18xX2dxX3xX65xX43xX3xX5xX7dxX4xX1xXf0xXf0xXf0xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX12xX78xX69xX4xX3xXb0xX7dxX6xX3xXbxX1xX8cxX8dxX18xX2dxX72xX3xXb0xX8dxX18xX3xX1a6xX7dxX3xXexX93fxX4xX1xX3xX4xX321xX4xX3xX1x953axX3xXexXa0xX6c3xX3xX4xX8dxX3xX7xX22exX72xX3xX65xX101xX6xX18xX1xX3xX18xX2dxX1xXdxX33xXbxX3xX7xX22xX18xX3xX10fxX43xX92xXexX3xX18xX1xXdxX8fbxX43xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX4xX1cxX3xX1xX14xX28xX3xX5xX8cxX6c3xX18xX2dxX3xX710xX9cfxX3xXexX1xX43xX2edxXexX3xX4xX6xX101xX72xX3xX28xX658xX43xX3xX28xX2e9xX3xXb0xXc2bxXbxX72xX3xXexX29dxX101xX3xXexX1xX8cxX8dxX18xX2dxX3xX1xXdxX33xX43xX3xX1a6xX8cxX8dxX18xX3xX10fxX6xX3xXexXa0xX42xX18xX3xXexX1xX7dxX3xXexXa0xX8cxX2ccxX18xX2dxX3xX1a6xX14xX3xX10fxX43xX92xXexX3xX710xX1xX27xX43xXf0xX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX45xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX10fxX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX2dxX9xXaxX4fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX18xX2dxX9xXaxX336xXaxX12xX0xXexX45xX101xX65xX103xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX12xX0xX10xX28xX12xX83xX4bxX28xX3xX4exX4fxX2xX336xX72xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX254xX3xX4xX1xX258xX4xX3xX45xXa1xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX4xX2bxX18xX2dxX3xX18xX2dxX1xXdxX33xXbxX3xX18xX2bxX18xX2dxX3xXexX1xX2bxX18xX3xX9b9xX78xX83xX83xXcxXa4exX3xXexXdxX42xX43xX3xX45xXdxX47xX43xX3xX5xX8d0xX18xX3xXexX1xX258xX3xX1exX3xX1a6xX14xX3xX5xX321xX6xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xXb0xX8cxX6c3xX4xX3xX4exXe54xX53xX134xX336xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXexX1xX6xX28xX3xX2dxXdxX6xX11fxX3xXb0xXb1xX18xX2dxX3xXexX1xX2ccxXdxX3xX5xX321xX6xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xX2xX141xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX7xXd40xX3xXexX1xX6xX28xX3xX2dxXdxX6xX3xX45xXa1xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX78xX83xX83xXcxX3xXexXdxX42xX43xX3xX45xXdxX47xX43xX3xX710xX1xX43xX3xX1a6xX321xX4xX3xXbxX1xX93fxX6xX3xX82xX97xX4xXf0xX0xX53xX10xX28xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX12xX0xX10xX28xX12xX83xX4bxX28xX3xX4exX4fxX2xX134xX72xX3xXexXa0xX42xX18xX3xX4xX8dxX3xX7xX22exX3xX2xX141xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXb0xX8cxX6c3xX4xX3xX13xXa5xXdxX3xXb0xXb1xX18xX2dxX3xX45xXa1xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xXexX1xX264xX18xX2dxX3xX18xX1xX92xXexX72xX3xX68xX22exX3xX78xX2bxX18xX2dxX3xXcxX1xX8cxX8dxX18xX2dxX3xXexX1xX6xX28xX3xX28xX8cxX43xX3xX81xX82xX83xX84xX3xXexX87xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xX2xX2xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX72xX3xX45xXa5xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXexX1xX6xX28xX3xX2dxXdxX6xX3xX45xXa1xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xX4xX92xXbxX3xX710xX1xX43xX3xX1a6xX321xX4xXf0xX3xXc90xX325xXexX3xX2d4xX43xX22xX3xX829xX53xX2xX2xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXb0xX8cxX6c3xX4xX3xXexX2bxX18xX3xX1a6xXdxX18xX1xX72xX3xXb0xX258xX18xX2dxX3xXexX1xX258xX3xX1exX3xX710xX1xX43xX3xX1a6xX321xX4xX3xXbxX1xX93fxX6xX3xX82xX97xX4xXf0xX0xX53xX10xX28xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX101xX65xX103xXaxX12xX0xX10xX28xX12xX83xX4bxX28xX3xX4exX4fxX2xX1fxX72xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXb0xX2e9xX3xXb0xX4bxX18xX2dxX3xX710xX753xX3xX1fxX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX72xX3xX45xXa5xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXexX1xX6xX28xX3xX2dxXdxX6xX3xX45xXa1xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX78xX83xX83xXcxX3xXexXdxX42xX43xX3xX45xXdxX47xX43xX3xX4xX92xXbxX3xX2d4xX43xX264xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX5xX8d0xX18xX3xXexX1xX258xX3xX4exXf0xX3xXc90xX325xXexX3xX2d4xX43xX22xX3xX1exX53xX1fxX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX27xX28xX3xXb0xX29dxXexX3xX2dxXdxX22xXdxX3xX9b9xX18xX10xX28xX3xX4xX1xX43xX6xX3xX2dxXdxXc23xX18xX72xX3xX2dxX4bxX28xX3xX45xX2bxX18xX2dxX3xX1a6xX14xX3xX4xX1xX22xX3xX2d4xX43xX325xX3xX4xX7axX6xX3xX78xX2bxX18xX2dxX3xXexX103xX3xXcxX83xX13xX13xX3xXexX1xX321xX4xX3xXbxX1xX27xX28xX3xX4xX1xX325xX3xX45xXdxX325xX18xX3xXb6bxXdxXexXa0xX6xX4xX101xX11fxX3xX1a6xX69xX18xX3xX2dxX1xX593xXbxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX28xX612xXexX3xX45xX14xX18xX3xX1xXa9xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX7axX6xX3xX78xX2bxX18xX2dxX3xXexX103xX3xX78xX74xX3xXd20xX18xX3xX13xXb1xX18xX2dxX11fxX3xX45xXa5xX3xX1xX264xX3xX2dxX6xX3xX2dxXdxX6xX101xX3xXexX1xX2bxX18xX2dxX3xX4xX7axX6xX3xX78xX2bxX18xX2dxX3xXexX103xX3xXcxX83xX13xX13xX3xX83xX65exXdxX3xX13xXb1xX18xX2dxXa4exXf0xX0xX53xX10xX28xX12xX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexXa0xX12xX0xX53xXexX45xX101xX65xX103xX12xX0xX53xXexX6xX45xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd20xX43xXexX1xX101xXa0xXaxX12xXcxX13xX81xX3xX74xX13x6255x1c66xX83xXeabxX0xX53xXbxX12
THU PHƯƠNG