Bộ Y tế tặng bằng khen cho 2 cá nhân hiến máu cực hiếm cứu bệnh nhân
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (2/4), thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Viết Đồng trao bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hiến máu tự nguyện cứu người bệnh.
e889x125e5x175b8x16a90x1014dx17c55x125e0x16a71x11981x16315x145cdx13351x165c6x1075cxfe6bxf164xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax10e22xe8b6x1424bxXexX0x14fd6xXaxX17xX18xX19xXexX0x11d11x17c76xX19x14283xXexX0xXaxeb96xX9x17a63xXdxX18x17052xX2fx17a57x107ecx10fe5xX5x14631xXbxXdxX17xX32xXex14ec6x12177xX9xX6xX9xXbx13abdxX9xXbx15973x133d1x15145xX9xX23x1780cxX45xX46xX9x1567exXaxX17xX45xX9xX2cxXaxX24xX9xf54dxX9xX2cxfb5cxX9xX45xXax12faexX45xX9xXaxX35xX41xX45xX9xXcxX59x1063cxX9xX2cx12c48xX2cxX9xXaxX35xX41xXcxX9xX2cx116cfxX67xX9xX23x13d3fxX45xXaxX9xX45xXaxX5dxX45xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf7a6xX17xX18xX19xX32xXex126a0xX59xX45xX46xX9xX45xX18xX26xX9x1184bxX56xX1cxf1e6x13d39x17539xX9xXbxXax12a3cxX18xX9x152baxX26xX9x13bcbxX67xX26x10c7cxX45xX9xX2cxXaaxX18xX9xX3bxX3cxX9xXbx1236fx1014cx139d0xX45xX46xX9xX3bxX3cxX9xX6xX9xXbxX41xXa3xX9xX7xXax14c90xX9x10192xX35xX59xXcxX9x179b5x12e96xX2cxX9xX95xXbdxX9xX6xX9xXbxX41xX9x12e7fxX9xXcexX35xX59xXcxX9xXd3xXd4xX2cxX9xX3bxX77xX45xXaxX9xfcfexX35xX77xX45xX9xf28exX18xX9xX4dxXaxX24xX18xX9xXbxf015xX45xXaxX9xX8fx1556dxX9xX5x13aa2xX45xXaxX9x15f88xX46xX67xX26x11d1bxX45xX9x102a6xX35xX41xXbxX9xXf4x13de2xX45xX46xX9xXbxXbbxX18xX24xX9xX23xX49xX45xX46xX9xX4dxXaxX17xX45xX9xX2cxXaxX24xX9xX56xX9xX2cxX59xX9xX45xXaxX5dxX45xX9xX2cxXccxX9xXbxXaxX102xX45xXaxX9xXbxfd12xX2cxXaxX9xee6exX67xee7bxXbxX9xX2fx16230xX2cxX9xXbxXbbxX24xX45xX46xX9xXaxX35xX41xX45xX9xXcxX59xX67xX9xXbxX6axX9xX45xX46xX67xX26xX77xX45xX9xX2cxX73xX67xX9xX45xX46xXbcx11f7exX35xX9xX23xX77xX45xXax17df3xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX45xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX145xXbxXdfxX18xXdxX35xX46xX45x17a8dxX9x15636xX67xX2fxXbxX35x164d9xX26x115b5xX32xXexX0xX18xX9xXaxXbbxX17xX1a6xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX19fxX1cxX1cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX175xXefxX45xX1cxX26xXdfxXbxX17xX1cxXefxX67xX24xXbxXdfxXaxX24xX45xXdfxX56x126f9xX1d7xXdfxX4dxXcxXdfxXbxX67xXdfxXadxX67xX18xX45xX46xXdfxX23xX35xX45xXaxXdfxXbbxX18xXdfxXaxX18xXdfxXbxX35xX45xXaxXdfxXdxX67xX2cxXdfxX56xXaxXdfxX2fxX18xX45xX46xXdfxXaxX35xX17xX45xXdfxXcxX18xX67xXdfxX2cxX67xX2cxXdfxXaxX35xX17xXcxXdfxX2cxX67xX67xXdfxX45xX46xX67xX24xX35xX1cxX2axXa1x1355bxX220xX220xX1d7xX175xXaxXbxXcxX32xXexX0xX17xXcxXexXexXexX9xX110xXbcx173a8xXbxX9xXax11a93xX45xX9xX56xX1d7xX1d7xX9xX4dxXcxX9xXbxXa7xX9x15d96xX67x16fbdxX45xX46xX9xX3bx16957xX45xXaxX9xXbbxX18xX9xX8fxX102xX9xX5xX105xX45xXaxX9xXdx15bfbxX2cxX9xX56xXaxX9xX2fxX59xX45xX46xX9xXaxX35xX41xX45xX9xXcxX59xX67xX9xX2cxX6axX2cxX9xXaxX35xX41xXcxX9xX2cxX73xX67xX9xX45xX46xXbcxX16exX35xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX19fxX1cxX1cxX35xX175xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX175xXefxX45xX1cxX45xX17x15ba7xX2fxX1cxX2axfc2bxX2axXa1xX1cxX2axX1d7x12fefxX19xX2axX2axX1d7xfadfxX2cbxXa1x1283fxXbxXa1x12325xX2cbxX2c5xXdxX1d7xX175xX1a1xX33xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c1xX35xX19xXbxXaxX19fxX2cbxX1d7xX1d7xX33xX145xX1a8xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX19fxXa1xX1d7xX1d7xX33xX145xX1a8xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX19fxX23xXdxX24xX2cxX4dxX1a8xXcxX18xXbbxX46xX35xX45xXdfxXdxX17xX1a6xXbxX19fxX18xX67xXbxX24xX1a8xXcxX18xXbbxX46xX35xX45xXdfxXbbxX35xX46xXaxXbxX19fxX18xX67xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX24xX9xX26xX9xXbxX17xX9xXbxX18xX45xX46xX9xX23xX18xX45xX46xX9xX4dxXaxX17xX45xX9xX2cxXaxX24xX9xX56xX9xX2cxX18xX9xX45xXaxX18xX45xX9xXaxX35xX17xX45xX9xXcxX18xX67xX9xX2cxX67xX2cxX9xXaxX35xX17xXcxX9xX2cxX67xX67xX9xX23xX17xX45xXaxX9xX45xXaxX18xX45xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX109xXaxXbcxX9xXbxX35xX45xX9xXd3x15d36xX9xXd3xXbcxX18xXa3xX9xX45xX46xX102xX26xX9xX2d0xX1cxX2d0xX1cxX56xX1d7xX2axX2c5xXa3xX9xXbxXax17939xX26xX9xX46xX35xX59xX24xX9xX109xX46xX67xX26xX10dxX45xX9xX244xX67x15c68xX9xX8fx12df7xX45xX46xXa3xX9xX2cx130e0xX45xX46xX9xXbxX59xX2cxX9xXbx13f12xX35xX9xX5xXbbxXbcxX16exX45xX46xX9xX5xX8fxX4xX95xX9xX4xX18xX24xX9xX244xX67xX246xX45xX46xXa3xX9xX5xX67xX26x10f91xX45xX9xX8fxXccxX18xX9xXefxX102xX9xX18xX45xXaxX9xX109xX46xX67xX26xX10dxX45xX9xX110xf883xX45xX9xX244xX67xX5dxX45xXa3xX9xX2cxX3d0xX45xX46xX9xXbxX59xX2cxX9xXbxX3d9xX35xX9xX110xX40cxX45xX9xX33xXaxffbexX45xX46xX9xX8fxXf4xX109xX2xX9xXefxX102xX9x1568exX3bxX109xX2xX9xXaxX67xX26xX77xX45xX9x16153xX77xX9xX5xXaxXaaxX26xXa3xX9xX244xX67xX246xX45xX46xX9xX3bxX24bxX45xXaxX9xXd3xX39exX9xXefxXbcxX233xXbxX9xXadxX67xX39exX45xX46xX9xXd3xXbcxX16exX45xX46xX9xXaxX237xX45xX9xX56xX1d7xX1d7xX9xX4dxXcxX9xXbxXbbxX24xX45xX46xX9xXd3xX3f6xXcxX9xXbbxX18xX9xXaxX35xX41xX45xX9xX56xX9xXd3xX237xX45xX9xXefx17391xX9xXcxX59xX67xX9xXaxX35xX41xXcxX9xX4dxX48bxX33xX9xXbxXaxX16exX35xX9xX2cxX147xX33xX9xX2cxX73xX67xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX77xX45xXaxX9xX8fxX116xX9xX5xXaxX48bxX9xX5xXaxX35xX9xX9exX2d6xX1d7xX9xXbxX67xf903xX35xXa3xX9xXbdxX9xX5xXaxX3d9xX2cxXaxX9xX43fxX5dxXcxXa3xX9xX5xXaxX3d9xX2cxXaxX9xX8fxX102xXa3xX9xX8fxX102xX9xX5xX105xX45xXaxXa2xX175xX9xX109xXaxXccxXcxX9xXcxX59xX67xX9xX2cxXaaxX18xX9xX23xX77xX45xXaxX9xX45xXaxX5dxX45xX9xX5xXaxX35xX9xXbxXaxX67xX3cxX2cxX9xXdxX24xX3d9xX35xX9xX2cxX6axX2cxX9xXaxX35xX41xXcxXa3xX9xX45xXaxXccxXcxX9xXcxX59xX67xX9x13d6dxXa3xX9x137b4xXaxXdfxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX19fxX1cxX1cxX35xX175xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX45xXaxX175xXefxX45xX1cxX45xX17xX2c1xX2fxX1cxX2axX2c5xX2axXa1xX1cxX2axX1d7xX2cbxX19xX2axX2axX1d7xX2d0xX2cbxXa1xX2d3xXbxX2d3xX2d0xX56xX2d6xXdxX2axX175xX1a1xX33xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c1xX35xX19xXbxXaxX19fxX2cbxX1d7xX1d7xX33xX145xX1a8xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX19fxX2c5xX2d3xX2d0xX33xX145xX1a8xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX19fxX23xXdxX24xX2cxX4dxX1a8xXcxX18xXbbxX46xX35xX45xXdfxXdxX17xX1a6xXbxX19fxX18xX67xXbxX24xX1a8xXcxX18xXbbxX46xX35xX45xXdfxXbbxX35xX46xXaxXbxX19fxX18xX67xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX24xX9xX26xX9xXbxX17xX9xXbxX18xX45xX46xX9xX23xX18xX45xX46xX9xX4dxXaxX17xX45xX9xX2cxXaxX24xX9xX56xX9xX2cxX18xX9xX45xXaxX18xX45xX9xXaxX35xX17xX45xX9xXcxX18xX67xX9xX2cxX67xX2cxX9xXaxX35xX17xXcxX9xX2cxX67xX67xX9xX23xX17xX45xXaxX9xX45xXaxX18xX45xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexXcexX35xX59xXcxX9xXd3xXd4xX2cxX9xX3bxX77xX45xXaxX9xXefxX35xX77xX45xX9xXf4xX18xX9xX4dxXaxX24xX18xX9xX8fxX102xX9xX5xX105xX45xXaxX9xX109xX46xX67xX26xX10dxX45xX9xX110xX35xX41xXbxX9xXf4xX116xX45xX46xX9xX4dxXax16dc8xX45xX46xX9xXd3xX48bxX45xXaxX19fxX9xX110xX35xX77xX2cxX9xXdxX102xXcxX9xX2cxXaaxX18xX9xXbxXaxX3b6xX26xX9xX8fxX3caxX45xX46xX9xXefxX102xX9xX18xX45xXaxX9xX244xX67xX5dxX45xX9xXdxX102xX9xXbxX147xXcxX9xX46xXbcxX237xX45xX46xX9xXd3x14486xX9xX2cxXaxX25bxX45xX46xX9xXbxX18xX9xXax12cabxX2cxX9xXbx105dfxX33xX9xXefxX102xX9xX45xX24xX35xX9xXbxXaxX17xX24xXa3xX9xX2fxf533xX45xX9xX2fxX102xX45xX46xX9xXaxX35xX41xX45xX9xXbxX44xX45xX46xX9xXcxX59xX67xXa3xX9xX2cxX73xX67xX9xX2fxXd4xX45xX46xX9xX45xXax12de3xX45xX46xX9xX45xX46xXbcxX16exX35xX9xX23xX77xX45xXaxX9xXaxX35xX6a1xXcxX9xX45xX46xXax1790cxX24xXa3xX9xX46xXccxX33xX9xX33xXaxX3b6xX45xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxfd96xX9xX4dxXaxXccxX9xX4dxXaxX40cxX45xX9xXefx11083xX35xX9xX45xX46xX102xX45xXaxX9xX26xX9xXbxX41xXa3xX9xX2cxXaxX67xX45xX46xX9xX2fxX73xX2cxX9xXefxX24bxX9xX2cxX67xX3cxX2cxX9xX2fxXd4xX45xX46xX9xX2cxX3cxX45xX46xX9xXd3xX116xX45xX46xX175xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX145xX18xX45xXaxX45xXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX45xX46xX31xX32xX1d7xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX45xX46xX31xX32xX2d3xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXbbxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX109xX46xX24xX102xX35xX9xXaxX18xX35xX9xXdxX24xX3d9xX35xX9xX4dxXaxX59xX45xX46xX9xX45xX46xX67xX26xX3f6xX45xX9xX51fxX9xXefxX102xX9xX3bxXa3xX9xX45xX46xXbcxX16exX35xX9xXbxX18xX9xX2cxX428xX45xX9xX33xXaxX59xXbxX9xXaxX35xX77xX45xX9xXbxXbbxX24xX45xX46xX9xXcxX59xX67xX9xX2cxXccxX9xX45xXaxX6e4xX45xX46xX9xX4dxXaxX59xX45xX46xX9xX45xX46xX67xX26xX3f6xX45xX9xX4dxXaxX59xX2cxXa3xX9xXbxXbbxX24xX45xX46xX9xXd3xXccxX9xXd3xX59xX45xX46xX9xX2cxXaxX25bxX9xX3c7xX9xXdxX102xX9xX4dxXaxX59xX45xX46xX9xX45xX46xX67xX26xX3f6xX45xX9xX522xXaxX17xX2fxX67xX2fxX9xX9exX4dxX3c7xX9xXaxX35xX77xX67xX9xX522xXaxXa2xX175xX9x12a44xXaxX59xX45xX46xX9xX45xX46xX67xX26xX3f6xX45xX9xXaxX77xX9xX522xXaxX9xX33xXaxX5dxX45xX9xX23xXd4xX9xXbxXaxXbcxX18xX9xXbxXaxX71axXbxX9xXbxXbbxX3f6xX45xX9xX23xXb0xX9xXcxX44xXbxX9xXaxX116xX45xX46xX9xX2cxX3b6xX67xX175xX9xX844xXaxX35xX9xX2cxX237xX9xXbxXaxX6a1xX9xX2cxXccxX9xX4dxXaxX59xX45xX46xX9xX45xX46xX67xX26xX3f6xX45xX9xX522xXaxX9xXbxXaxX24bxX9xXd3xXbcxX233xX2cxX9xX46xX6adxX35xX9xXdxX102xX9xX522xXax129f0xX9xX9exX19xXbcxX237xX45xX46xX9xXbxX141xX45xXaxXa2xX175xX9xX4xX428xX45xX9xX45xX41xX67xX9xX2cxX237xX9xXbxXaxX6a1xX9xX4dxXaxX3d0xX45xX46xX9xX2cxXccxX9xX4dxXaxX59xX45xX46xX9xX45xX46xX67xX26xX3f6xX45xX9xX522xXaxX9xXbxXaxX24bxX9xXd3xXbcxX233xX2cxX9xX145xX17xXcxX9xXdxX102xX9xX522xXaxXdfxX9xX9exX5dxXcxX9xXbxX141xX45xXaxXa2xX175xX9xX5xXaxX17xX24xX9xXbxXaxXd4xX45xX46xX9xX4dxX3f6xXa3xX9xXbxf3b8xX9xXdxX77xX9xX522xXaxX8afxX9xX2cxXaaxX18xX9xX45xX46xXbcxX16exX35xX9xX19xX18xX9xXbxXbbxX14bxX45xX46xX9xXdxX102xX9xX2c5xX2d3x117acxXa3xX9xX45xX46xXbcxX16exX35xX9x11b1bx1526exX9xX19xX18xX9xXd3xX17xX45xX9xXdxX102xX9xX220xX2d3xX937xXa3xX9xX45xX46xXbcxX16exX35xX9xX7xXaxX35xX9xX19xX18xX9xXd3xX17xX45xX9xXdxX102xX9xX2axX1d7xX1d7xX937xXa3xX9xX45xX46xXbcxX16exX35xX9xX110xX35xX77xXbxX9xXdxX102xX9xX220xX220xXa3xX220xX56xX937xX175xX9xX109xXccxX35xX9xX2cxX59xX2cxXaxX9xX4dxXaxX59xX2cxXa3xX9xXbxX916xX9xXdxX77xX9xX522xXaxXdfxX9xX2cxXaaxX18xX9xX45xX46xXbcxX16exX35xX9xX110xX35xX77xXbxX9xXdxX102xX9xX1d7xXa3xX1d7xX2c5xX937xX9xX9exXbbxX147xXbxX9xXaxX35xX41xXcxXa2xX175xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXbbxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51fxX67xXbxXaxX24xXbbxX32xXexX8fxX24xX102xX45xX46xX9xX95xX24xX45xX46xX9xX8fxX102xX24xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Hoàng Song Hào