Báo động: Nhiều kháng sinh thế hệ 1, 2 đã không còn tác dụng đặc hiệu
GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cảnh báo thực trạng phần lớn các loại kháng sinh thuộc thế hệ 1 và thế hệ 2 hiện nay đều không có tác dụng đặc hiệu. Các bệnh viện hầu hết đều phải sử dụng kháng sinh thế hệ mới trong điều trị.
fc35x10fc1x17e11x166b7x12902x147b4x1643bx10b21x1561ex1427dx12990x1540ex10e4dx13c22x12383x12fbfxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax10f83xfe20x14c62xXexX0x146c3xXaxX17xX18xX19xXexX0x1098ax17442xX19x17828xXexX0xXax15203xX9x15036xXdxX18x16c79xX2fx10382x1094dx11c99xX5x17162xXbxXdxX17xX32xXex1650fx13022xX24xX9x14890x13286x14af9x17ab8x15837xX9x111a4xXaxX35x1633bx163f3xX9x11f40xXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXbxXax12815xX9xXax17660xX9xX2ax16fa2xX9x1136dxX9xX3fx15cd9xX9xX4bxXax14fdfxX41xX42xX9xX2cx1804dxX41xX9xXbxX3cxX2cxX9xX19x17f9cxX41xX42xX9xX3fx153dcxX2cxX9xXaxX35xX5bxX49xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x17914xX17xX18xX19xX32xXex17352x136d0x15f19xX5xX97xX9xX45xX42xX49xX26x14154xX41xX9x16bb0xX35xX58xXbxX9xX5xX35xX58xX41xX5exX9xX5xXax12ed6xX9xXbx17099x12ff9x13518xX41xX42xX9xX3bxX40xX9xX6xX9xXbxX58xX9xX2cx166aaxX41xXaxX9xX23xX3cxX24xX9xXbxXax168e5xX2cxX9xXbxXb3x16509xX41xX42xX9xX33xXax18350xX41xX9xXdx1321fxX41xX9xX2cxX3cxX2cxX9xXdxX24xXd1xX35xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXbxXaxX49xX40xX2cxX9xXbxXaxX58xX9xXaxX5bxX9xX2axX9x15739x14d39xX9xXbxXaxX58xX9xXaxX5bxX9xX60xX9xXaxX35xX5bxX41xX9xX41xX18xX26xX9xX3fxX48xX49xX9xX4bxXaxX67xX41xX42xX9xX2cx1279dxX9xXbxX3cxX2cxX9xX19xX74xX41xX42xX9xX3fxX79xX2cxX9xXaxX35xX5bxX49xX98xX9xX4xX3cxX2cxX9xX23xX5bxX41xXaxX9xX101xX35xX5bxX41xX9xXaxXd7xX49xX9xXaxX58xXbxX9xX3fxX48xX49xX9xX33xXaxXc2xX35xX9xX2fxfe1cxX9xX19xX74xX41xX42xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXbxXaxX58xX9xXaxX5bxX9xXcxXdbxX35xX9xXbxXb3xX24xX41xX42xX9xX3fxX35xX48xX49xX9xXbxXb3x108eexX98xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX45xX121xX35xX9xX101xX48xX9xX41xX42xX49xX26x11013xX41xX9xX41xXax131eexX41xX9xX42xX1a7xX26xX9xXb3xX18xX9xXbx15be9xX41xXaxX9xXbxXb3xXd1xX41xX42xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xXbxXaxX49xfc92xX2cxX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX5exX9xX5xXaxXb0xX9xXbxXb3xXb4xXb5xX41xX42xX9xX45xX42xX49xX26xXa0xX41xX9xXa3xX35xX58xXbxX9xX5xX35xX58xX41xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX58xXbxX5exX9xX101x1508dxX41xX9xX3fxX48xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXb5xX9xXa3xX35xX5bxXbxX9xX45xX18xXcxX9xX3fxX18xX41xX42xX9xX41xX42xX102xX26xX9xX2cxX102xX41xX42xX9xXbxXb3xXd7xXcxX9xXbxXb3x1711fxX41xX42xX9xX2cxX6cxX41xX9xX23xXb5xX35xX9xX101xX35xX5bxX2cxX9xX2fxX156xX9xX19xX74xX41xX42xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXb3xX40xX41xX42xX9xXb3xX63xX35xX5exX9xX4bx14109xX24xX9xX19xX102xX35xX5exX9xXdxXd1xXcxX9xX19xX74xX41xX42xX9xXbxXb3xX24xX41xX42xX9xX2cxXax14310xX41xX9xX41xX49xX67xX35xX9xX42xX35xX18xX9xX2fx15585xX2cxX5exX9xX42xX35xX18xX9xX2cxXd7xXcxX5exX9xXbxXax1533cxX26xX9xX2fxXc2xX41xX9xX101xX102xX9xXbxXb3x13d85xX41xX42xX9xXbxXb3xX233xXbxX9xX101xX102xX9xX3fxX79xX2cxX9xX23xX35xX5bxXbxX9xXdxX102xX9xXbxXaxX121xX35xX9x16a78xX49xX17xX41xX9xXcxX49xX18xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xX4bxXaxX67xX41xX42xX9xX2cxXd7xX41xX9xX3fx1212exX41xX9xX2cxX297xX18xX9xXcxX40xXbxX9xX23xX40xX9xX33xXax182f2xX41xX9xX41xX42xXb4x14733xX35xX9xX19xX1a7xX41xX98xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXb3xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX43xX1cxX1cxX35xX98xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX98xX101xX41xX1cxX41xX17x13e8bxX2fxX1cxX2ax13276x1199bx16139xX1cxX337xX337xX19xX2axX2ax158aax14111xX339xX341xX60xXbxX2axX340x1259ex13031xXdxX349xX98x17614xX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX333xX35xX19xXbxXaxX43xX338xX349xX348xX33x11ed9x10768xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX43xX60xX337xX60xX33xX363xX364xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX43xX23xXdxX24xX2cxX4bxX364xXcxX18xXb3xX42xX35xX41x182a1xXdxX17x13e28xXbxX43xX18xX49xXbxX24xX364xXcxX18xXb3xX42xX35xX41xX386xXb3xX35xX42xXaxXbxX43xX18xX49xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xX24xX9xX19xX24xX41xX42xX9xX41xXaxX35xX17xX49xX9xX4bxXaxX18xX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXbxXaxX17xX9xXaxX17xX9xX2axX9xX60xX9xX19xX18xX9xX4bxXaxX24xX41xX42xX9xX2cxX24xX41xX9xXbxX18xX2cxX9xX19xX49xX41xX42xX9xX19xX18xX2cxX9xXaxX35xX17xX49xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX363xXbxX386xX18xXdxX35xX42xX41xX43xX9xX34dxX49xX2fxXbxX35xX389xX26xX364xX32xXexX96xX97xX98xX5xX97xX9xX45xX42xX49xX26xXa0xX41xX9xXa3xX35xX58xXbxX9xX5xX35xX58xX41xX5exX9xX5xXaxXb0xX9xXbxXb3xXb4xXb5xX41xX42xX9xX3bxX40xX9xX6xX9xXbxX58xX9xX33xXaxX3cxXbxX9xX23xX35x16464xX49xX9xXbxXd1xX35xX9xXdxXa0xX9xX33xXaxX3cxXbxX9xX3fxX40xX41xX42xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX2xX24xX9xX101xX2efxX26xX5exX9xX3fxX457xX9xX4bxX35xX457xXcxX9xX2fxX24xX3cxXbxX9xXbxX1b2xX41xXaxX9xXbxXb3xXd1xX41xX42xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX5exX9xX96xX97xX98xX9xX5xX35xX58xX41xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX58xXbxX5exX9xXaxX35xX5bxX41xX9xX3bxX40xX9xX6xX9xXbxX58xX9xX3fxX18xX41xX42xX9xXbxX35xX58xX41xX9xXaxX102xX41xXaxX9xX41xXaxX35xX48xX49xX9xX23xX35xX5bxX41xX9xX33xXaxX3cxX33xX9xX41xXax11461xXcxX9xX4bxX35xX457xXcxX9xX2fxX24xX3cxXbxX9xX4bxX1a2xX9xX3fxX2dfxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXbxXb3xX24xX41xX42xX9xX3fxX35xX48xX49xX9xXbxXb3xX180xX98xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX3fxX121xX5exX9xX3bxX40xX9xX6xX9xXbxX58xX9xX26xX1a2xX49xX9xX2cxXd7xX49xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX23xX5bxX41xXaxX9xX101xX35xX5bxX41xX9xXbxXaxXccxX2cxX9xXaxX35xX5bxX41xX9xX4bxX1a2xX9xX3fxX2dfxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX3fxX288xX41xX42xX9xX2cxXax103c1xX9xX3fxX180xX41xXaxX5exX9xX2c0xX49xX26xX9xX3fxX180xX41xXaxX5exX9xX2c0xX49xX26xX9xX2cxXaxX58xX9xX4bxX1a2xX9xX3fxX2dfxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX41xX40xX35xX9xXbxXb3xX288xX9xX101xX102xX9xX41xX42xX24xXd1xX35xX9xXbxXb3xX288xX9xX19xX24xX9xX3bxX40xX9xX6xX9xXbxX58xX9xX23xX18xX41xX9xXaxX102xX41xXaxX98xX9xX4xX3cxX2cxX9xX101xX35xX5bxX41xX9xX2cx1489axX41xX42xX9xXaxX1b2xX41xXaxX9xXbxXaxX102xX41xXaxX9xX90xX40xX35xX9xX3fxX2a3xX41xX42xX9xX19xXb4xff70xX2cxX5exX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX5exX9xXaxX102xX41xX42xX9xXbxX49xXd7xX41xX9xX3fxX48xX49xX9xX363xX17xXcxX9xX363xX262xXbxX9xX23xX5bxX41xXaxX9xX3cxX41xX5exX9xX3fxX2dfxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX2cxX297xX18xX9xX23xX3cxX2cxX9xX2fx13a45xX9xX4bxX1a2xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX5bxX41xXaxX9xX41xXaxX1a7xX41xX9xX363xX17xXcxX9xX2cxX121xX9xXaxX5ecxX33xX9xXdx16e56xX9xXaxX18xX26xX9xX4bxXaxX67xX41xX42xX98xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXb3xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX43xX1cxX1cxX35xX98xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX98xX101xX41xX1cxX41xX17xX333xX2fxX1cxX2axX337xX338xX339xX1cxX337xX337xX19xX2axX2axX340xX341xX339xX341xX60xXbxX341xX2axX60xXdxX2axX98xX34dxX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX333xX35xX19xXbxXaxX43xX339xX349xX349xX33xX363xX364xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX43xX338xX349xX349xX33xX363xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xX24xX9xX19xX24xX41xX42xX9xX41xXaxX35xX17xX49xX9xX4bxXaxX18xX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXbxXaxX17xX9xXaxX17xX9xX2axX9xX60xX9xX19xX18xX9xX4bxXaxX24xX41xX42xX9xX2cxX24xX41xX9xXbxX18xX2cxX9xX19xX49xX41xX42xX9xX19xX18xX2cxX9xXaxX35xX17xX49xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX49xXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX4xX5d2xX41xX42xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX96xX97xX98xX9xX5xX35xX58xX41xX5exX9xXbxXb3xX24xX41xX42xX9xXbxXaxX2f5xX35xX9xX42xX35xX18xX41xX9xXbxXdbxX35xX9xX3bxX40xX9xX6xX9xXbxX58xX9xX2fx107a9xX9xXbxXax140a7xX9xX3fxX35xX457xXcxX9xX42xX35xX3cxXcxX9xX2fxX3cxXbxX9xX23xX4f8xX41xX42xX9xXaxX5bxX9xXbxXaxX1c5xX41xX42xX9xX2cxX18xXcxX17xXb3xX18xX9xXbxXd1xX35xX9xX41xXaxX102xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX101xX102xX9xX3fxXb4xX18xX9xXbxX35xX1a2xX49xX9xX2cxXaxX775xX9xX23xX3cxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX3fxX2dfxX41xX9xX101xX102xX24xX9xXbxX35xX1a2xX49xX9xX2cxXaxX49x17779xX41xX9xX41xXaxX102xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX3fxXd1xXbxX9xX5xXaxXccxX2cxX9xXaxX102xX41xXaxX9xXbxX1c5xXbxX9x110f6xX96xX7xX7x16251xX98xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXex15c33xX3bxX40xX9xX6xX9xXbxX58xX9xX2cxX5d2xX41xX42xX9xX26xX1a2xX49xX9xX2cxXd7xX49xX9xX4xX74xX2cxX9x15c5axX49xXc2xX41xX9xXdxX648xX9xX2xXb4xX5ecxX2cxX9xXbxX35xX58xX41xX9xXaxX102xX41xXaxX9xXbxXaxX775xX9xX3fxX35xX457xXcxX9xX42xX35xX3cxXcxX9xX2fxX3cxXbxX9xX23xX3cxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX3fxX2dfxX41xX9xXbxXd1xX35xX9xXcxX40xXbxX9xX2fxX1c5xX9xX41xX2dfxX35xX5exX9xX3fxX79xX2cxX9xX23xX35xX5bxXbxX9xXdxX102xX9xX2cxX3cxX2cxX9xXbxXaxX102xX41xXaxX9xX33xXaxX1c5xX9xXdxXdbxX41xX98xX9xX3bxX1a2xX41xX9xX2cxXd1xX41xXaxX9xX3fxX121xX5exX9xX4xX74xX2cxX9xX2fxX771xX9xXbxX27bxX41xX42xX9xX2cxXb4xX2f5xX41xX42xX9xX4bxX35xX457xXcxX9xX2fxX24xX3cxXbxX9xX41xXaxX35xXa0xXcxX9xX4bxXaxX49xX7e2xX41xX9xXbxXd1xX35xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX2cxX2dfxX9xX2fxXb5xX9xX26xX9xXbxX58xX5exX9xX2fxX35xX58xXbxX9xX2cxXaxX79xXbxX9xX2cxX67xX41xX42xX9xXbxX3cxX2cxX9xX2cxXaxX1c5xX41xX42xX9xX41xXaxX35xXa0xXcxX9xX4bxXaxX49xX7e2xX41xX9xXb5xX9xX4bxXaxX49xX9xXaxX2efxX49xX9xX33xXaxff47xX49xX5exX9xXb3xX156xX18xX9xXbxX18xX26xX9xX23xX4f8xX41xX42xX9xX363xX102xX9xX33xXaxX6cxX41xX42xX364xX9xX2fxX156xX9xX19xX74xX41xX42xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXaxX5ecxX33xX9xXdxX648xX9xXbxXb3xX24xX41xX42xX9xX2cxXaxX27bxX41xX9xX41xX49xX67xX35xX5exX9xX41xX49xX67xX35xX9xXbxXb3xX2a3xX41xX42x119cfxX5exX9xX96xX97xX98xX9xX5xX35xX58xX41xX9xX41xX121xX35xX98xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXb3xX24xX41xX42xXex1670fxX24xX9xX41xX42xXd1xX35xX9xX42xX35xX18xX9xXbxX27bxX41xX42xX9xX23xX5bxX41xXaxX9xX41xXaxX1a7xX41xX9xXbxX156xX9xX101xX24xX41xX42xX9xX101xX1b2xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX0xX1cxX2fxXbxXb3xX24xX41xX42xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX4xX3cxX2cxX9xX2cxXaxX49xX26xX1a2xX41xX9xX42xX35xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX58xXbxX5exX9xXbxXb3xX1a2xX41xX9xXbxXaxX58xX9xX42xX35xXdbxX35xX5exX9xX41xXaxX35xX48xX49xX9xX23xX5bxX41xXaxX9xX41xXaxX35xXa0xXcxX9xX4bxXaxX49xX7e2xX41xX9xXbxXaxX67xX41xX42xX9xXbxXaxXb4xX2f5xX41xX42xX9xX3fxX18xX41xX42xX9xX41xX42xX102xX26xX9xX2cxX102xX41xX42xX9xXbxXb3xXb5xX9xX41xX1a2xX41xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX101xXdbxX35xX9xX2cxX3cxX2cxX9xXdxX24xXd1xX35xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xX3fxXb4xX5ecxX2cxX9xX2fxX156xX9xX19xX74xX41xX42xX9xX3fxX457xX9xX3fxX35xX48xX49xX9xXbxXb3xX180xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX23xX5bxX41xXaxX9xX3fxX121xX5exX9xX101xX35xX5bxX2cxX9xX41xX102xX26xX9xX19xX91bxX41xX9xX3fxX58xX41xX9xXbxX1b2xX41xXaxX9xXbxXb3xXd1xX41xX42xX9xX23xX5bxX41xXaxX9xX4bxX262xX24xX9xX19xX102xX35xX9xXaxX2dfxX41xX9xX101xX102xX9xXbxX156xX9xX101xX24xX41xX42xX9xX41xXaxX35xX48xX49xX9xXaxX2dfxX41xX98xX9xX4xX3cxX2cxX9xX23xX5bxX41xXaxX9xX41xXaxX35xXa0xXcxX9xX4bxXaxX49xX7e2xX41xX9xX41xXaxXb4xX9xX101xX35xX1a2xXcxX9xX33xXax12434xX35xX9xX2cxX5d2xX41xX42xX9xX41xXaxXb4xX9xX90x14c2bxXa3xX5exX9xX23xX5bxX41xXaxX9xXdxX18xX24xX9xX101xX102xX9xX2fxX1c5xXbxX9xXb3xX262xXbxX9xX41xX42xX102xX26xX9xX2cxX102xX41xX42xX9xXbxXb3xXb5xX9xX41xX1a2xX41xX9xX4bxXaxX67xX41xX42xX9xX3fxX35xX48xX49xX9xXbxXb3xX180xX9xX3fxXb4xX5ecxX2cxX9xX19xX24xX9xXbxX1b2xX41xXaxX9xXbxXb3xXd1xX41xX42xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX98xX9xXa3xX35xX5bxXbxX9xX45xX18xXcxX9xXdxX102xX9xXcxX40xXbxX9xXbxXb3xX24xX41xX42xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX41xXb4xXdbxX2cxX9xXbxXb3xX24xX41xX42xX9xX41xXax10aaexX41xX42xX9xX41xX27bxXcxX9xX42xXd7xX41xX9xX3fxX1a7xX26xX9xX3fxX63xX9xX2cxXaxXb0xX41xX42xX9xX4bxX35xX58xX41xX9xXcxX1c5xX35xX9xX3fxX17xX9xX19xX233xX18xX9xX41xX42xX102xX26xX9xX2cxX102xX41xX42xX9xXdxXdbxX41xX9xX2cxX297xX18xX9xXbxX1b2xX41xXaxX9xXbxXb3xXd1xX41xX42xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xX19xX24xX9xX101xX35xX5bxX2cxX9xX2fxX156xX9xX19xX74xX41xX42xX9xX2c0xX49xX3cxX9xXcxXb0xX2cxX9xX101xX102xX9xX2fxX156xX9xX19xX49xX41xX42xX9xX4bxXaxX67xX41xX42xX9xXaxX5ecxX33xX9xXdxX648xX9xXb5xX9xXbxX1fbxXbxX9xX2cxXc2xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX2cxX1fbxX33xX9xX2cxX297xX18xX9xXaxX5bxX9xXbxXaxX1c5xX41xX42xX9xX2cxXaxX27bxXcxX9xX2fxX121xX2cxX9xX26xX9xXbxX58xX5exX9xXbxXb3xX24xX41xX42xX9xX41xX49xX67xX35xX9xXbxXaxX297xX26xX9xX2fxXc2xX41xX9xX101xX102xX9xX2cxXaxX27bxX41xX9xX41xX49xX67xX35xX9xX101xX102xX9xXbxXb3xX24xX41xX42xX9xX2cxX67xX41xX42xX9xX2cxXaxX288xX41xX42xX98xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXex115a3xX41xX42xX9x153b7xX35xX19xX24xX41xX42xX9xX7xX18xXb3xX4bxX5exX9xX5xXb3xXb4xXb5xX41xX42xX9xX3fxXd1xX35xX9xX19xX35xX5bxX41xX9xX5xXaf7xX9xX2cxXaxXb0xX2cxX9xX6xX9xXbxX58xX9xXbxXaxX58xX9xX42xX35xXdbxX35xX9xX801xfe4exX90xX3xX805xX9xXbxXd1xX35xX9xXa3xX35xX5bxXbxX9xX45xX18xXcxX9xX2cxX5d2xX41xX42xX9xX2cxXc2xX41xXaxX9xX23xX3cxX24xX5exX9xX41xX58xX49xX9xX19x12168xX41xX42xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXbxXaxX35xX58xX49xX9xX2cxX1a7xX41xX9xX41xXax12d8fxX2cxX5exX9xXdxXd1xXcxX9xX19xX74xX41xX42xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xX4bxXaxX67xX41xX42xX9xX41xXaxXb84xX41xX42xX9xX42xX1a7xX26xX9xXb3xX18xX9xXbxX1b2xX41xXaxX9xXbxXb3xXd1xX41xX42xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xXcxX102xX9xX2cxX6cxX41xX9xX42xX1a7xX26xX9xXb3xX18xX9xX41xXaxX35xX48xX49xX9xXbxX3cxX2cxX9xXaxXd1xX35xX9xX4bxXaxX3cxX2cxX9xX41xXaxXb4xX9xX42xX35xX18xX9xXbxX27bxX41xX42xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX23xX35xX58xX41xX9xX2cxX1c5xX9xX2cxX121xX9xXaxXd1xX35xX9xX2cxX297xX18xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX4bxXaxX67xX41xX42xX9xX3fxX3cxX41xX42xX9xX2cxX121xX9xX41xXaxXb4xX9xX19xX180xX9xXb0xX41xX42xX5exX9xX2fxX1c5xX2cxX9xX33xXaxXc2xX41xX9xX101xX5bxX5exX9xX2cxXaxXc2xX26xX9xXcxX3cxX49xX9xX3fxXb4xX2f5xX41xX42xX9xXbxX35xX1a2xX49xX9xXaxX121xX18xX98xX98xX98xX5exX9xXbxX27bxX41xX42xX9xXbxX577xX9xXdxX5bxX9xX41xXaxX2efxX33xX9xX101xX35xX5bxX41xX9xX2cxX5d2xX41xX42xX9xX41xXaxXb4xX9xXbxX577xX9xXdxX5bxX9xXbxX156xX9xX101xX24xX41xX42xX9xX101xX102xX9xX42xX35xX18xX9xXbxX27bxX41xX42xX9xX42xX3cxX41xXaxX9xX41xX79xX41xX42xX9xX4bxX35xX41xXaxX9xXbxX58xX9xX2cxXaxX24xX9xX42xX35xX18xX9xX3fxX1b2xX41xXaxX9xX41xX42xXb4xX2f5xX35xX9xX23xX5bxX41xXaxX9xX101xX102xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX24xX102xX41xX9xX363xX63xX9xXaxX40xX35xX98xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX42xX9xX2fxXb3xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX43xX1cxX1cxX35xX98xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX98xX101xX41xX1cxX41xX17xX333xX2fxX1cxX2axX337xX338xX339xX1cxX337xX337xX19xX2axX2axX340xX341xX339xX341xX60xXbxX341xX338xX337xX348xXdxX60xX98xX34dxX33xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX43xX23xXdxX24xX2cxX4bxX364xXcxX18xXb3xX42xX35xX41xX386xXdxX17xX389xXbxX43xX18xX49xXbxX24xX364xXcxX18xXb3xX42xX35xX41xX386xXb3xX35xX42xXaxXbxX43xX18xX49xXbxX24xX364xX333xX35xX19xXbxXaxX43xX340xX338xX349xX33xX363xX364xXaxX17xX35xX42xXaxXbxX43xX341xX340xfc5fxX33xX363xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX23xX18xX24xX9xX19xX24xX41xX42xX9xX41xXaxX35xX17xX49xX9xX4bxXaxX18xX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xXbxXaxX17xX9xXaxX17xX9xX2axX9xX60xX9xX19xX18xX9xX4bxXaxX24xX41xX42xX9xX2cxX24xX41xX9xXbxX18xX2cxX9xX19xX49xX41xX42xX9xX19xX18xX2cxX9xXaxX35xX17xX49xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX81cxX45xX58xX49xX9xXdxXd1xXcxX9xX19xX74xX41xX42xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xX4bxX262xX24xX9xX19xX102xX35xX9xXcxX102xX9xX4bxXaxX67xX41xX42xX9xX2cxX121xX9xX4bxX35xX457xXcxX9xX2fxX24xX3cxXbxX5exX9xX2fxX1c5xX9xXdxXb4xX5ecxX41xX42xX9xX23xX5bxX41xXaxX9xX41xXaxX1a7xX41xX9xXbxX156xX9xX101xX24xX41xX42xX9xX19xX24xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX2fxX771xX9xXbxX27bxX41xX42xX9xXbx13611xX9xX337xX349xX349xX98xX349xX349xX349xX9xX41xX42xXb4xX2f5xX35xX9xXcx10585xX35xX9xX41xX27bxXcxX9xXaxX35xX5bxX41xX9xX41xX18xX26xX9xXdxX1a2xX41xX9xXaxX102xX41xX42xX9xX2cxXaxX74xX2cxX9xXbxXb3xX35xX5bxX49xX9xX41xX42xXb4xX2f5xX35xX1cxX101xX102xX24xX9xX41xX27bxXcxX9xX60xX349xX340xX349xX98xX9xX4xX24xX41xX9xX41xX42xXb4xX2f5xX35xX9xX2cxX121xX9xXbxXaxX457xX9xX23xX180xX9xXbxX156xX9xX101xX24xX41xX42xX9xX2cxXaxX577xX9xX101xX1b2xX9xXcxX40xXbxX9xX101xX58xXbxX9xX2cxXd01xXbxX9xX2cxXaxXc2xX26xX9xXcxX3cxX49xX9xX19xX24xX9xX41xXaxX35xXa0xXcxX9xXbxXb3xXce0xX41xX42xX9xX101xX58xXbxX9xXbxXaxXb4xX2dfxX41xX42xX9xXcxX102xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xX4bxXaxX67xX41xX42xX9xX3fxX3cxX33xX9xXb0xX41xX42xX96bxX5exX9xX67xX41xX42xX9xXc86xX35xX19xX24xX41xX42xX9xX7xX18xXb3xX4bxX9xX41xX1a2xX49xX98xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX67xX41xX42xX9xX998xXb4xX2dfxX41xX42xX9xX45xX42xX233xX2cxX9xXc86xXaxX49xX1a2xX5exX9xX4xX74xX2cxX9xXbxXb3xXb4xXb5xX41xX42xX9xX4xX74xX2cxX9xXc86xXaxX3cxXcxX9xX2cxXaxXb84xX18xX9xX23xX5bxX41xXaxX5exX9xX3bxX40xX9xX6xX9xXbxX58xX5exX9xXaxX35xX5bxX41xX9xX3bxX40xX9xX6xX9xXbxX58xX9xX3fxX63xX9xX23xX18xX41xX9xXaxX102xX41xXaxX9xXc86xX58xX9xXaxX24xXd1xX2cxXaxX9xXbxXb3xX35xX457xX41xX9xX4bxXaxX18xX35xX9x160d2xX48xX9xX3cxX41xX9xXbxX27bxX41xX42xX9xX2cxXb4xX2f5xX41xX42xX9xX4bxX35xX457xXcxX9xX2fxX24xX3cxXbxX9xX4bxX1a2xX9xX3fxX2dfxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX101xX102xX9xX23xX3cxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX4bxX1a2xX9xX3fxX2dfxX41xX9xX42xX35xX18xX35xX9xX3fxX24xXd1xX41xX9xX60xX349xX2axX337xX386xX9xX60xX349xX60xX349xX5exX9xX41xXaxX4f8xXcxX9xXbxX27bxX41xX42xX9xX2cxXb4xX2f5xX41xX42xX9xXbxXaxXccxX2cxX9xXaxX35xX5bxX41xX9xX2c0xX49xX26xX9xX3fxX180xX41xXaxX9xX2cxX297xX18xX9xX33xXaxX3cxX33xX9xXdxX49xX2efxXbxX9xX101xX48xX9xX4bxX1a2xX9xX3fxX2dfxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX101xX102xX9xX23xX3cxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX3fxX2dfxX41xX5exX9xX42xX121xX33xX9xX33xXaxXd7xX41xX9xX42xX35xXc2xXcxX9xXbxX1b2xX41xXaxX9xXbxXb3xXd1xX41xX42xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX5exX9xXdxXd1xXcxX9xX19xX74xX41xX42xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX5exX9xX2fxX156xX9xX19xX74xX41xX42xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX4bxXaxX67xX41xX42xX9xXaxX5ecxX33xX9xXdxX648xX98xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXex18188xX74xX2cxX9xXbxX35xX1a2xX49xX9xX2cxX297xX18xX9xX110bxX48xX9xX3cxX41xX9xXdxX102xX9xXb3xX102xX9xX2fxX24xX3cxXbxX5exX9xX2fxX156xX18xX9xX3fxXaf7xX35xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX2c0xX49xX26xX9xX3fxX180xX41xXaxX9xX2cxX297xX18xX9xX33xXaxX3cxX33xX9xXdxX49xX2efxXbxX9xXdxX35xX1a2xX41xX9xX2c0xX49xX18xX41xX9xX3fxX58xX41xX9xX4bxX1a2xX9xX3fxX2dfxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX101xX102xX9xX23xX3cxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX4bxX1a2xX9xX3fxX2dfxX41xX98xX9xX110bxX2a3xX41xX42xX9xXbxXaxX2f5xX35xX5exX9xXbxX27bxX41xX42xX9xXbx105a6xX9xXdxX5bxX9xXbxX49xX1a7xX41xX9xXbxXaxX297xX9xX101xX35xX5bxX2cxX9xXbxXaxXccxX2cxX9xXaxX35xX5bxX41xX9xX3fxX288xX41xX42xX9xX2c0xX49xX26xX9xX3fxX180xX41xXaxX9xX2cxX297xX18xX9xX33xXaxX3cxX33xX9xXdxX49xX2efxXbxX9xX101xX48xX9xX4bxX1a2xX9xX3fxX2dfxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xXbxXb3xX24xX41xX42xX9xX3fxX35xX48xX49xX9xXbxXb3xX180xX9xX41xX42xX24xXd1xX35xX9xXbxXb3xX288xX5exX9xX3fxX79xX2cxX9xX23xX35xX5bxXbxX9xXdxX102xX9xX2fxX35xX58xXbxX9xX2cxXaxX79xXbxX9xX101xX35xX5bxX2cxX9xXcxX49xX18xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xX33xXaxXc2xX35xX9xX2cxX121xX9xX3fxX2dfxX41xX9xX2cxX297xX18xX9xX23xX3cxX2cxX9xX2fxX629xX98xX9xX4xX74xX9xXbxXaxX457xX5exX9xX42xX35xX18xX35xX9xX3fxX24xXd1xX41xX9xX60xX349xX2axX337xX386xX60xX349xX2axX348xX5exX9xX3bxX40xX9xX6xX9xXbxX58xX9xX33xXaxX1c5xX35xX9xXaxX5ecxX33xX9xX97xXb5xX9xX6xX9xXbxX58xX9xXbxXb3xX35xX457xX41xX9xX4bxXaxX18xX35xX9xX110bxX48xX9xX3cxX41xX9xXbxXd1xX35xX9xX2cxX3cxX2cxX9xXbxX577xX41xXaxX5exX9xXbxXaxX102xX41xXaxX9xX33xXaxX1c5xX9xX42xX2a3xXcxX9xX45xX18xXcxX9xX110bxX180xX41xXaxX5exX9xXa3xX629xX41xXaxX9xX7xXaxX288xX2cxX5exX9xX110bxX102xX9xX45x13c44xX41xX42xX9xX101xX102xX9xX4xXd7xX41xX9xX5xXaxX2dfxX98xX9xX96xX35xX18xX35xX9xX3fxX24xXd1xX41xX9xX60xX9xXbxXfbaxX9xX60xX349xX2axX348xX9xX3fxX58xX41xX9xX60xX349xX60xX349xX9xX2fxX771xX9xXcxXb5xX9xXb3xX40xX41xX42xX9xXb3xX18xX9xXbxX24xX102xX41xX9xX2c0xX49xX1c5xX2cxX98xX9xX110bxX58xX41xX9xX41xX27bxXcxX9xX60xX349xX60xX349xX9xX26xX1a2xX49xX9xX2cxXd7xX49xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX2c0xX49xXd7xX26xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX5exX9xX41xXaxX102xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX23xX3cxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xX33xXaxXc2xX35xX9xX2axX349xX349x14feexX9xX2cxX121xX9xX3fxX2dfxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX98xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3bxX24xX19xX26xX32xXexXc86xXaxX49xX26xX58xX41xX9xX2cxX3cxX24xX9xX101xX48xX9xX101xX35xX5bxX2cxX9xX2fxX156xX9xX19xX74xX41xX42xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xX2cxX297xX18xX9xX41xX42xXb4xX2f5xX35xX9xX19xX1a7xX41xX5exX9xX5xXaxXb0xX9xXbxXb3xXb4xXb5xX41xX42xX9xX3bxX40xX9xX6xX9xXbxX58xX9xX45xX42xX49xX26xXa0xX41xX9xXa3xX35xX58xXbxX9xX5xX35xX58xX41xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX58xXbxX5exX9xX41xX42xXb4xX2f5xX35xX9xX19xX1a7xX41xX9xX2cxXaxX577xX9xX2fxX156xX9xX19xX74xX41xX42xX9xX4bxXaxX35xX9xX23xX3cxX2cxX9xX2fxX629xX9xX4bxX1a2xX9xX3fxX2dfxX41xX5exX9xX4bxXaxX67xX41xX42xX9xX2fxX156xX9xX19xX74xX41xX42xX9xXdxXd1xX35xX9xX3fxX2dfxX41xX9xXbxXaxX49xX1c5xX2cxX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX9xX2cxX297xX18xX9xX41xX42xXb4xX2f5xX35xX9xX4bxXaxX3cxX2cxX5exX9xXbxX1b2xXcxX9xXcxX233xX35xX9xX2cxX3cxX2cxXaxX9xX3fxX457xX9xX23xXc2xX24xX9xX101xX5bxX9xX2cxX2dfxX9xXbxXaxX58xX9xX4bxXaxX67xX41xX42xX9xX23xX180xX9xX41xXaxX35xXa0xXcxX9xX4bxXaxX49xX7e2xX41xX9xX41xXaxX4f8xXcxX9xX42xX35xXc2xXcxX9xXbxXaxX1fbxX33xX9xX41xXaxX1fbxXbxX9xX101xX35xX5bxX2cxX9xX2fxX156xX9xX19xX74xX41xX42xX9xX4bxXaxX3cxX41xX42xX9xX2fxX35xX41xXaxX98xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX97xX24xX49xXb3xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2xXb4xX2dfxX41xX42xX9xX90xXc2xX35xX1cxX97xXc86x179d4xX110bxX97xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe