Cảnh siêu thực khi sét xé toang bầu trời đêm
Những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm như sấm sét lại mang vẻ đẹp khó cưỡng dưới góc nhìn của các nhiếp ảnh gia.
2420x365ax62e7x82d7x4514x4a62x3aabx4c91x462axX7x452ex251axa47bx7c52x9182xa178xX5x2b9bxXax78edxac13x66d8x8f97xX1xX3xX7xXdxa7f2x83b9xX3xXexX1x9927xX4xX3x539axX1xXdxX3xX7x759fxXexX3x4772xX27xX3xXex7393xX6xX15x77afxX3x7f26x83b0xX1bxX3xXex96a8x54cdxXdxX3x88d6xX1ax624bxX0x2632xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4243xX10xX6x98abxXaxX12x33b8xX1x449dxX15xX31xX3xX1xXdx9f3fxX15xX3xXex64d9x4321xX15xX31xX3xXexX1xXdxX1axX15xX3xX15xX1xXdxX1axX15xX3xX15xX31xX1bx2439xX3xX1xXdx83eaxX3exX3xX15xX1xX61xX3xX7x7665xX3exX3xX7xX27xXexX3xX5x3359xXdxX3xX3exX6xX15xX31xX3x8739xa068xX3xX3cx8071xXbxX3xX22xX1x7b0dxX3xX4xX61xa237xX15xX31xX3xX52xX61x6e06xXdxX3xX31xX9axX4xX3xX15xX1xa658xX15xX3xX4x4526xX6xX3xX4xa65exX4xX3xX15xX1xXdx278exXbxX3xX14xX15xX1xX3xX31xXdxX6x35cbxX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX3exX6xX38xX31xXdxX15x826cxX3x78c3xXbxX2axX3xX6xX1bxXexX2ex4a39xXaxX12xX0xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX3exX31xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX52xXdxX7xXbxX5xX6xX75xXdexX3xX33xX5xX2exX4xX22xXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15x4da3xX5xX10x24caxXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX38xXdxX31xX1xXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX3cxXb5xX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXc5xX33xX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXc5xX91xX15xX40xX15xX10x443exX7xX40xXe0x6820xXe0x6851xX40xX2xX175x4a1exX52xXe0xXe0xX2x86f5xX2xXe0xX2xXexX177xX2x9ee0x255axX5xX2xXc5x8f19xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX1xXdxX3xX7xX27xXexX3xX2axX27xX3xXexX2exX6xX15xX31xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX11cxX6xX5xXdxX31xX15xXdexX3xX18cxX1bxX7xXexXdxX11fxX75xXe8xXaxX12xa1d6x3111xX4xX3xX14xX15xX1xX3xX3cxX61xX62xX4xX3xX4xX1x4831xXbxX3xXexX89xXdxX3x55f8xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX3xXexX38xX2exX15xX31xX3xX91xX218xX3xXbxX1xX1bxX15xX3xXexX38x699bxX2exX3xX15x996dxXdxX3xX5x6689xX6xX3xXcxX6xX6xX5xX3xX1x5d9axX3exX3xX2xXe0xX40xX2xXc5xX3xXcxX38xX61xXa4xX4xX3xX3cxX9ax2740xX3xX91xXdxX5dxX15xX3xX55xX23fxXdxX3xX5xX243xX6xX3xX91xX23bxX3x9a5fx84c0xX6xX3xX4xX1xX81xX15xX3xX1x94e1xX4xX3xX21fxX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX15xX10xX7xX3xX3cx7d1axX3xX4xX14xX15xX1xX3xX33xXb5xX2exX3xX91x5935xX3xX15xX31xX1bxX75xX3xX4x9889xX3xXbxX1xX1bxX15xX3xXexX38xX23bxX2exX3xXexX38xX1axX15xX3xX3exX20axX4xX3xX180xX3xX15xX1axX15xX3xX4xX1x9f17xX15xX1xX3x958cxX1bxX75xX295xX15xX3xX3cxX289xX3xX4xX9axX3xX22xXbbxX3xX1xX2exX89xX4xX1xX3xX7xX29dxX3xXexXb5xX15xX3xX15xX31xX61xX39xXdxX3xX52xX34xX15xX3xXex659bxX3xXexX38xX61xXa4xX4xXc5xX3x4084xX15xX1xXdexX3x58c8xa1d2xX38xX6xX3x5968xX4xX6xX75xX6xX15xX40x4585xX10xXexXexX75xX3x444cxX3exX6xX31xX10xX7xXc5xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xX40xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xX40xXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX3exX6xX38xX31xXdxX15xXdexX3xXe0xXbxX2axX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX12xX0xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX3exX31xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX52xXdxX7xXbxX5xX6xX75xXdexX3xX33xX5xX2exX4xX22xXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX5xX10xX11fxXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX38xXdxX31xX1xXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX3cxXb5xX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xXe0xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXc5xX33xX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXc5xX91xX15xX40xX15xX10xX171xX7xX40xXe0xX175xXe0xX177xX40xX2xX175xX17bxX52xXe0xXe0xX2xX180xX2xXe0xX2xXexX188xX188xX17bxXe0xX5xXe0xXc5xX18cxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX1xXdxX3xX7xX27xXexX3xX2axX27xX3xXexX2exX6xX15xX31xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX12xX13xX1x55d5xX3exX3xX7xX27xXexX3xX22xX1xXdxXbbxX15xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3x7532xX6xX7xX1xXdxX15xX31xXexX2exX15xX3xa918x594dx72aexa577xX3xX7xXb5xX15xX31xX3xX33xX2e5xX15xX31xX3xXexX38xX2exX15xX31xX3xX3ex4216xXexX3xX3cxX1axX3exX3xX31xXdxX24cxX15xX31xX3xX33xX289xX2exX3xX91xX23bxX2exX3xXe0xX175xX40xX188xX40xXe0xX175xX2xX180xXc5xX3xX2eexX15xX1xXdexX3xX470x56d1xX2f8x9e0dxX2f3xX55xX3xX2f8xX55xXcx9008xX55xX4b4x71a9xX40xX2f8x57eexX21fxX3xX91xXdxX6xX3xX2ffxX10xXexXexX75xX3xX305xX3exX6xX31xX10xX7xXc5xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xX40xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xX40xXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX3exX6xX38xX31xXdxX15xXdexX3xXe0xXbxX2axX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX12xX0xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX3exX31xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX52xXdxX7xXbxX5xX6xX75xXdexX3xX33xX5xX2exX4xX22xXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX5xX10xX11fxXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX38xXdxX31xX1xXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX3cxXb5xX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3x3a31xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXc5xX33xX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXc5xX91xX15xX40xX15xX10xX171xX7xX40xXe0xX175xXe0xX177xX40xX2xX175xX17bxX52xXe0xXe0xX2xX180xX2xXe0xX2xXexX187xX17bxX180xXe0xX5xX578xXc5xX18cxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX1xXdxX3xX7xX27xXexX3xX2axX27xX3xXexX2exX6xX15xX31xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX12xX209xX20axX4xX3xX14xX15xX1xX3xX15xX31xX61xX39xXdxX3xX4xX34xX3exX3xX24cxX3xX3cxXdxX3xX31xXdxX57xX6xX3xXexX38xX39xXdxX3xX7xX27xXexX3xX3cxX61xX62xX4xX3x3e1cxX6xX22xX10xX7xX1xX3xX209xX6xX22xX7xX1xXdxX3xX4xX1xX218xXbxX3xXexX89xXdxX3x7e3cxX15xX3xX26fxX485xX3xX91xX23bxX2exX3xXexX1xXb5xX15xX31xX3xX578xX40xXe0xX175xX2xX180xXc5xX3xX55xX1xXdxX295xX1bxX3xX15xX31xX1xXdxX1axX15xX3xX4xX20axX1bxX3xX4xX1xX2exX3xXexX1xX81xX75xX3xX91xXdxX5dxX4xX3xX3cxXdxX3xX24cxX3xX22xX1xXdxX3xX4xX9axX3xX7xX81xX3exX3xX7xX27xXexX3xX4xX1x8bd1xX15xX31xX3xX22xX1xXb5xX4xX3xX31xXadxX3xX4xX34xX3exX3xXexX38xX1axX15xX3xXexX6xX75xX3xX3exX485xXexX3xX4xX1xXdxXbbxX4xX3xX4xX485xXexX3xXexX1xX1bxX3xX5xX24cxXdxXc5xX3xX2eexX15xX1xXdexX3xX638xX6xX22xX10xX7xX1xX3xX209xX6xX22xX7xX1xXdxXc5xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xX40xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xX40xXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX3exX6xX38xX31xXdxX15xXdexX3xXe0xXbxX2axX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX12xX0xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX3exX31xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX52xXdxX7xXbxX5xX6xX75xXdexX3xX33xX5xX2exX4xX22xXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX5xX10xX11fxXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX38xXdxX31xX1xXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX3cxXb5xX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX188xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXc5xX33xX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXc5xX91xX15xX40xX15xX10xX171xX7xX40xXe0xX175xXe0xX177xX40xX2xX175xX17bxX52xXe0xXe0xX2xX180xX2xXe0xX2xXex39f7xXe0xX180xX2xX5xX188xXc5xX18cxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX1xXdxX3xX7xX27xXexX3xX2axX27xX3xXexX2exX6xX15xX31xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX11cxX6xX5xXdxX31xX15xXdexX3xX18cxX1bxX7xXexXdxX11fxX75xXe8xXaxX12x9dd7xX27xXexX3xX15xX23fxXdxX3xX5xX243xX6xX3xX3cxX61xX62xX4xX3xX2axX10xX3exX3xX5xX23bxX3xX3exX485xXexX3xXexX38xX2exX15xX31xX3xX15xX1xX57xX15xX31xX3xX1xXdxX5dxX15xX3xXexX61xX62xX15xX31xX3xXexX1xXdxX1axX15xX3xX15xX1xXdxX1axX15xX3xX3cxX95xXbxX3xX15xX1xX81xXexX3xXexX1xXbbxX3xX31xXdxXa4xXdxXc5xX3xX4abxX2exX89xXdxX3xX7xX27xXexX3xX15xX23bxX75xX3xX2axX1bxX81xXexX3xX1xXdxX5dxX15xX3xXexX38xX1axX15xX3xX3exXdxX5dxX15xX31xX3xX15xX23fxXdxX3xX5xX243xX6xX3xXbxX1xX1bxX15xX3xXexX38xX23bxX2exX25dxX3xX3cxX61xX62xX4xX3xXexX89xX2exX3xXexX1fxX3xX7xX1fxX3xXbxX1xX9axX15xX31xX3xX3cxXdxX5dxX15xX3xXexX38xX2exX15xX31xX3xX22xX1xX2baxX3xX2bexX1bxX75xX295xX15xX3xXexX1xX6xX75xX3xX91xXadxX3xX3exX485xXexX3xX4xX29dxX15xX3xX31xXdxX24cxX15xX31xX3xX7xX27xXexX3xX33xXadxX15xX1xX3xXexX1xX61xX39xX15xX31xXc5xX3xXcxX38xX2exX15xX31xX3xX14xX15xX1xX25dxX3xX7xX27xXexX3xX15xX23fxXdxX3xX5xX243xX6xX3xXexX89xXdxX3xX13xX1xXdxX5xX10xX3xX15x809fxX3exX3xXe0xX175xX2xX180xXc5xX3xX2eexX15xX1xXdexX3xX470xX6xX38xXexXdxX15xX3xX209xX10xX38xX15xX10xXexXexXdxX3xXc5xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xX40xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xX40xXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX3exX6xX38xX31xXdxX15xXdexX3xXe0xXbxX2axX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX12xX0xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX3exX31xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX52xXdxX7xXbxX5xX6xX75xXdexX3xX33xX5xX2exX4xX22xXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX5xX10xX11fxXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX38xXdxX31xX1xXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX3cxXb5xX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX180xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXc5xX33xX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXc5xX91xX15xX40xX15xX10xX171xX7xX40xXe0xX175xXe0xX177xX40xX2xX175xX17bxX52xXe0xXe0xX2xX180xX2xXe0xX2xXexXe0xX7b8xX177xX175xX5xX180xXc5xX18cxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX1xXdxX3xX7xX27xXexX3xX2axX27xX3xXexX2exX6xX15xX31xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX12xa2d6xX1xX24cxX15xX31xX3xX38x9a25xX3xX15xX27xXexX3xX15xX1xX61xX3xX15xX31xX23bxX75xX3xX15xX6xX75xX25dxX3xX33xX20axX4xX3xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX218xXbxX3xXexX2e5xX3xX15xX936xX3exX3xX2xX7b8xX2xX180xX3xX4x9628xX15xX31xX3xX22xX1x9e98xX4xX3xX1xX279xX6xX3xX3cxX61xX62xX4xX3xX7xX1fxX3xX22xX1xXad0xX4xX3xX15xX31xX1xXdxX5dxXexX3xX4xXb1xX6xX3xX3exX95xX3xXexX1xXdxX1axX15xX3xX15xX1xXdxX1axX15xXc5xX3xX2eexX15xX1xXdexX3xX4fxX1bxX5xXexX2exX15xX3xX2f8xX38xX4xX1xXdxX91xX10xX40xX2ffxX10xXexXexX75xX3xX305xX3exX6xX31xX10xX7xXc5xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xX40xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xX40xXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX3exX6xX38xX31xXdxX15xXdexX3xXe0xXbxX2axX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX12xX0xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX3exX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX52xXexX1xX1bxX3exX33xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX52xXdxX7xXbxX5xX6xX75xXdexX3xX33xX5xX2exX4xX22xXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX5xX10xX11fxXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX38xXdxX31xX1xXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xX3xX171xXdxX52xXexX1xXdexX3xX17bxXe0xX175xXbxX2axXe8xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexXdexX3xX180xX188xX177xXbxX2axXe8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX3cxXb5xX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX187xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdexX40xX40xXdxXc5xX33xX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXc5xX91xX15xX40xX15xX10xX171xX7xX40xXe0xX175xXe0xX177xX40xX2xX175xX17bxX52xXe0xX2xX17bxX2xX175xX175xX17bxXexX578xX175xX177xX188xX175xX5xX175xXc5xX18cxXbxX31x65abxX38xX9xX578xX7b8xXe0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX1xXdxX3xX7xX27xXexX3xX2axX27xX3xXexX2exX6xX15xX31xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exXaxX3xX171xXdxX52xXexX1xX9xXaxX17bxXe0xX175xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX180xX188xX177xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX12xXa95xX1xX2exX14xX15xX1xX3xX22xX1xXad0xX4xX3xXexX1bxX75xX5dxXexX3xX3cxX95xXbxX3xX22xX1xXdxX3xXexXdxX6xX3xX7xX27xXexX3xX2axX1bxX81xXexX3xX1xXdxX5dxX15xX3xX4xX44exX15xX31xX3xX4xX34xX1bxX3xX91xa946xX15xX31xX3xX3cxX61xX62xX4xX3xX15xX1xXdxXbbxXbxX3xX14xX15xX1xX3xX31xXdxX6xX3xX2f8xX5xX5xX10xX15xX3x786dxXc5xX3xX83cxX4xX1xX6xX33xX10xX15xX3xX4xXb1xX6xX3xX4abxX2f8xX3xXcxXdxX3exX10xX7xX3xX4xX1xX218xXbxX3xXexX89xXdxX3xX1xXcf0xX3xX470xX10xX6xX52xX3xX46fxX470xX471xX472xXc5xX3xX2eexX15xX1xXdexX3xX2f8xX5xX5xX10xX15xX3xXd0dxXc5xX3xX83cxX4xX1xX6xX33xX10xX15xXc5xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xX40xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xX40xXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX3exX6xX38xX31xXdxX15xXdexX3xXe0xXbxX2axX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX12xX0xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX3exX31xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX52xXdxX7xXbxX5xX6xX75xXdexX3xX33xX5xX2exX4xX22xXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX5xX10xX11fxXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX38xXdxX31xX1xXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX3cxXb5xX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX177xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXc5xX33xX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXc5xX91xX15xX40xX15xX10xX171xX7xX40xXe0xX175xXe0xX177xX40xX2xX175xX17bxX52xXe0xXe0xX2xX180xX2xXe0xX2xXexX17bxX17bxX2xX2xX5xX187xXc5xX18cxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX1xXdxX3xX7xX27xXexX3xX2axX27xX3xXexX2exX6xX15xX31xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX12xXcxXdxX6xX3xX7xX27xXexX3xX3cxXb5xX15xX1xX3xXexX38xX1axX15xX3xX3cx9f41xX15xX1xX3x5cadxX15xX9axX4xX3xX15xX1xX23bxX3xX55xX10xX171xX3xa9ccxX2exX38xX22xab3bxX3xX11cxX3xX4b4xX15xX10xX3xX464xX2exX38xX5xX52xX3xXcxX38xX6xX52xX10xX3xX13xX10xX15xXexX10xX38xX3xX46fxX470xX471xX472xXc5xX3xXcxXb5xX4xX3xX31xXdxX14xX3xX4xX1xX218xXbxX3xX33xX20axX4xX3xX14xX15xX1xX3xX22xX1xXdxX3xX3cxX6xX15xX31xX3xX3cxX20axX15xX31xX3x6d71xX3xX4fxX2exX33xX2exX22xX10xX15xX25dxX3xX55xX10xX171xX3xXd0dxX10xX38xX7xX10xX75xX25dxX3xX4xX1xXea5xX3xX4xXb5xX4xX1xX3xX55xX10xX171xX3xXeb6xX2exX38xX22xX3xX3exX485xXexX3xX4xX2exX15xX3xX7xX24cxX15xX31xXc5xX3xX2eexX15xX1xXdexX3xX2ffxX6xX38xX75xX3xX4fxX10xX38xX7xX1xX2exX38xX15xX40xX2ffxX10xXexXexX75xX3xX305xX3exX6xX31xX10xX7xXc5xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xX40xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xX40xXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX3exX6xX38xX31xXdxX15xXdexX3xXe0xXbxX2axX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX12xX0xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX3exX31xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX52xXdxX7xXbxX5xX6xX75xXdexX3xX33xX5xX2exX4xX22xXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX5xX10xX11fxXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX38xXdxX31xX1xXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX3cxXb5xX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX17bxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXc5xX33xX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXc5xX91xX15xX40xX15xX10xX171xX7xX40xXe0xX175xXe0xX177xX40xX2xX175xX17bxX52xXe0xXe0xX2xX180xX2xXe0xX2xXexX188xX2xX7b8xX175xX5xX177xXc5xX18cxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX1xXdxX3xX7xX27xXexX3xX2axX27xX3xXexX2exX6xX15xX31xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX12xX209xX20axX4xX3xX14xX15xX1xX3xX3cxX61xX62xX4xX3xX2f8xX1xX3exX6xX52xX3xX4b4xX3exX6xX38xX3xX4xX1xX218xXbxX3xXexX2e5xX3xX33xX6xX15xX3xX4xX24cxX15xX31xX3xXefexX3xX4b7xXdxX5dxXexX3xX55xX6xX3exXc5xX3xX55xX1xXdxXbbxXbxX3xX14xX15xX1xX3xX31xXdxX6xX3xX15xX23bxX75xX3xX3cxX289xX3xX4xX1xX39xX3xX3exX485xXexX3xX31xXdxX39xX3xX91xX23bxX3xX4xX1xX218xXbxX3xX1xX29dxX15xX3xX188xX175xX175xX3xXexX81xX3exX3xX1xXadxX15xX1xX3xX3cxX79xX3xX33xXad0xXexX3xX3cxX61xX62xX4xX3xX22xX1xX2exX14xX15xX1xX3xX22xX1xXad0xX4xX3xX4xX1xX44exX3exX3xX7xX27xXexX3xXexX38xX1axX15xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxXc5xX3xX2eexX15xX1xXdexX3xX2f8xX1xX6xX3exX52xX3xX4b4xX3exX6xX38xXc5xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xX40xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xX40xXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX3exX6xX38xX31xXdxX15xXdexX3xXe0xXbxX2axX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX12xX0xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX3exX31xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX52xXdxX7xXbxX5xX6xX75xXdexX3xX33xX5xX2exX4xX22xXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX5xX10xX11fxXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX38xXdxX31xX1xXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX3cxXb5xX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX7b8xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXc5xX33xX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXc5xX91xX15xX40xX15xX10xX171xX7xX40xXe0xX175xXe0xX177xX40xX2xX175xX17bxX52xXe0xXe0xX2xX180xX2xXe0xX2xXexX188xX177xX180xX187xX5xX17bxXc5xX18cxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX1xXdxX3xX7xX27xXexX3xX2axX27xX3xXexX2exX6xX15xX31xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX11cxX6xX5xXdxX31xX15xXdexX3xX18cxX1bxX7xXexXdxX11fxX75xXe8xXaxX12xX13xX1xX29dxXdxX3xX33xX9axX15xX31xX3xXexX38xX2exX15xX31xX3xX3cxXdxX295xX1bxX3xX22xXdxX5dxX15xX3xX3exX61xX6xX3xX5xXa4xX15xX25dxX3xX4xX9axX3xX7xX81xX3exX3xX7xX27xXexX3xX5xX23bxX3xXexX38xX14xXdxX3xX15xX31xX1xXdxX5dxX3exX3xX22xX1xX24cxX15xX31xX3xX3exX81xX75xX3xX52x4717xX3xX52xX23bxX15xX31xX3xX4xXb1xX6xX3xX4xXb5xX4xX3xX4xX34xX1bxX3xXexX1xXb1xXc5xX3xXcxX38xX2exX15xX31xX3xX14xX15xX1xX25dxX3xX7xX27xXexX3xX3cxXb5xX15xX1xX3xX31xX34xX15xX3xX7x2c7dxX15xX3xX91x4effxX15xX3xX3cxX485xX15xX31xX3xX4adxX10xX3xX4fxX10xX38xX52xX31xX6xX15xX31xX25dxX3xX15xX29dxXdxX3xX52xXdxX12e9xX15xX3xX38xX6xX3xXexX38xX131exX15xX3xX3cxX81xX1bxX3xX31xXdxX57xX6xX3xX21fxX83cxX4b7xX3x5f89xXe0xX578xX3xX91xX3xX2ffxX2exX3xX2f8xX1xX10xX6xX52xX3xX2f3xX6xX31xX5xX10xX7xX3xX91xX23bxX2exX3xXexX1xXb5xX15xX31xX3xX188xX40xXe0xX175xX2xX17bxXc5xX3xX2eexX15xX1xXdexX3xX2f8xX6xX38xX2exX15xX3xX91xX6xX15xX3xa290xX6xX15xX52xX91xX2exX2exX38xXexX40xX83cxX2exX4xX4xX38xX6xXexX10xX7xX40xX2ffxX10xXexXexX75xX3xX305xX3exX6xX31xX10xX7xXc5xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xX40xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xX40xXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX3exX6xX38xX31xXdxX15xXdexX3xXe0xXbxX2axX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX12xX0xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX3exX31xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX52xXdxX7xXbxX5xX6xX75xXdexX3xX33xX5xX2exX4xX22xXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX5xX10xX11fxXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xX3xX3exX6xX38xX31xXdxX15xX11cxX38xXdxX31xX1xXexXdexX3xX6xX1bxXexX2exXe8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX1xX3xX7xX27xXexX3xX3cxXb5xX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX2xX175xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXc5xX33xX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXc5xX91xX15xX40xX15xX10xX171xX7xX40xXe0xX175xXe0xX177xX40xX2xX175xX17bxX52xXe0xXe0xX2xX180xX2xXe0xX2xXexXe0xXe0xX17bxXe0xX5xX7b8xXc5xX18cxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX1xXdxX3xX7xX27xXexX3xX2axX27xX3xXexX2exX6xX15xX31xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX11cxX6xX5xXdxX31xX15xXdexX3xX18cxX1bxX7xXexXdxX11fxX75xXe8xXaxX12xX83cxX27xXexX3xX91x542exX15xX1xX3xX4xX243xX1bxX3xX2axX14xX75xX3xX38xX6xX3xX52xX1bxX75xX3xX15xX1xX81xXexX3xXefexX3xX4xX243xX6xX3xX7xX24cxX15xX31xX3xX13xX6xXexX6xXexX1bxX3exX33xX2exX3xX91xX23bxX3xX1xXcf0xX3xX470xX6xX38xX6xX4xX6xXdxX33xX2exX3xX46fxX4b7xX10xX15xX10xX2f4xX1bxX10xX5xX6xX472xXc5xX3xX13xXb5xX4xX3xX15xX1xX23bxX3xX22xX1xX2exX6xX3xX1xX279xX4xX3xX3cxX289xX3xX15xX31xX1xXdxX1axX15xX3xX4xX20axX1bxX3xX91xX23bxX3xX3cxX61xX6xX3xX38xX6xX3xX15xX1xXdxX295xX1bxX3xX31xXdxX14xX3xXexX1xX1bxX75xXbbxXexX3xX22xX1xXb5xX4xX3xX15xX1xX6xX1bxX3xX91xX295xX3xX1xXdxX5dxX15xX3xXexX61xX62xX15xX31xX3xX15xX23bxX75xX3xX15xX1xX61xX15xX31xX3xX4xX1xX61xX6xX3xX4xX9axX3xX5xX39xXdxX3xX31xXdxX14xXdxX3xXexX1xX2baxX4xX1xX3xX2axXb5xX4xX3xX3cxXb5xX15xX31xXc5xX3xXcxX1xX10xX2exX3xX209xX209xX13xX3xX25dxX3xX15xX29dxXdxX3xX7xX24cxX15xX31xX3xX13xX6xXexX6xXexX1bxX3exX33xX2exX3xX31x6a34xXbxX3xX1xXcf0xX3xX470xX6xX38xX4xX6xXdxX33xX2exX3xX33xX270xX3xX7xX27xXexX3xX3cxXb5xX15xX1xX3xXexX38xX1bxX15xX31xX3xX33xXadxX15xX1xX3xX2xX188xX175xX11cxX2xX187xX175xX3xX3cxX1axX3exX40xX15xX936xX3exX25dxX3xX2xX175xX3xX31xXdxX39xX40xX15xX31xX23bxX75xX3xX91xX23bxX3xXe0xX17bxX3xX5xX34xX15xX40xXbxX1xX23fxXexXc5xX3xX4fxXdxX5dxX15xX3xXexX61xX62xX15xX31xX3xX7xX27xXexX3xX91xX150cxX15xX1xX3xX4xX243xX1bxX3xXexX2e5xX15xX31xX3xX33xXdxXbbxX15xX3xX3exX81xXexX3xXexX2e5xX3xXexX1xXb5xX15xX31xX3xX2xX11cxX188xX40xXe0xX175xX2xX175xX3xX52xX2exX3xX1xX89xX15xX3xX1xXb5xX15xXc5xX3xX2eexX15xX1xXdexX3xX55xX6xXexX2ffxX10xX2exXc5xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX38xX12xX0xX40xXexX33xX2exX52xX75xX12xX0xX40xXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xX52xXdxX91xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX38xX10xX5xX6xXexX10xX52xXaxX12xX0xX7xXexX38xX2exX15xX31xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX1axX15xX3xX2bexX1bxX6xX15xXdexX0xX40xX7xXexX38xX2exX15xX31xX12xX0xX1bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX11cxXexX1xX1bxX3exX33xX11cxX6xX15xX52xX11cxX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX209xX20axX4xX3xX14xX15xX1xX3xX31xXdxX14xXdxX3xX3cxXb5xXbxX3xX33xX2baxX3x6973xX15xX3xX1xX23bxX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xX5xXa4xX15xX3xX15xX1xX81xXexX3xX4fxX5dxX3xX470xX15f2xXexX3xXexX38xX39xXdxXaxX3xX1xX38xX10xX11fxX9xXaxX40xX22xX1xX2exX6xX11cxX1xX2exX4xX40xX33xX1bxX4xX11cxX6xX15xX1xX11cxX31xXdxX6xXdxX11cxX52xX6xXbxX11cxX33xXdxX11cxX6xX15xX11cxX1xX6xX15xX1xX11cxXexXdxX15xX1xX11cxX5xX2exX15xX11cxX15xX1xX6xXexX11cxX1xX10xX11cxX3exX6xXexX11cxXexX38xX2exXdxX40xX2xX7b8xX2xX17bxX180xX17bxXc5xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX31xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX40xX3exX10xX52xXdxX6xX40xX2xXe0xX175xX40xX15xX10xX171xX7xX40xXe0xX175xX2xX17bxX40xX2xX175xX17bxX52xX175xX175xX17bxX188xXe0xX180xX187xXexX177xX2xX175xX2xX177xX5xX175xXc5xX18cxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX1xXdxX3xX7xX27xXexX3xX2axX27xX3xXexX2exX6xX15xX31xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX91xX12xX0xX7xXexX38xX2exX15xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX209xX20axX4xX3xX14xX15xX1xX3xX31xXdxX14xXdxX3xX3cxXb5xXbxX3xX33xX2baxX3xX172bxX15xX3xX1xX23bxX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xX5xXa4xX15xX3xX15xX1xX81xXexX3xX4fxX5dxX3xX470xX15f2xXexX3xXexX38xX39xXdxXaxX3xX1xX38xX10xX11fxX9xXaxX40xX22xX1xX2exX6xX11cxX1xX2exX4xX40xX33xX1bxX4xX11cxX6xX15xX1xX11cxX31xXdxX6xXdxX11cxX52xX6xXbxX11cxX33xXdxX11cxX6xX15xX11cxX1xX6xX15xX1xX11cxXexXdxX15xX1xX11cxX5xX2exX15xX11cxX15xX1xX6xXexX11cxX1xX10xX11cxX3exX6xXexX11cxXexX38xX2exXdxX40xX2xX7b8xX2xX17bxX180xX17bxXc5xX1xXexX3exXaxX12xX209xX20axX4xX3xX14xX15xX1xX3xX31xXdxX14xXdxX3xX3cxXb5xXbxX3xX33xX2baxX3xX172bxX15xX3xX1xX23bxX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xX5xXa4xX15xX3xX15xX1xX81xXexX3xX4fxX5dxX3xX470xX15f2xXexX3xXexX38xX39xXdxX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX38xX2exX15xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX4abxX23bxX3xX1xX23bxX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xX5xXa4xX15xX3xX15xX1xX81xXexX3xXexX38xX2exX15xX31xX3xX4fxX5dxX3xX470xX15f2xXexX3xXcxX38xX39xXdxX25dxX3xX15xX1xXadxX15xX3xXexX2e5xX3xX2axX6xX3xX470xX485xX4xX3xXcxXdxX15xX1xX3xXexX38xX24cxX15xX31xX3xX31xXdx910cxX15xX31xX3xX3exX485xXexX3xX1xX23bxX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX3xX75xX1axX15xX3xX33xXadxX15xX1xX3xX91xXa4xXdxX3xX15xX1xX57xX15xX31xX3xX1xX2exX6xX3xX91xX936xX15xX25dxX3xX3cxX61xX39xX15xX31xX3xX15xX27xXexX3xX7xX15f2xX4xX3xX7xX9exX3xX33xX6xX2exX3xX2axX1bxX15xX31xX3xX2bexX1bxX6xX15xX1xXc5xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX91xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX209xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exX3xX22x6b6bxX3xX14xX2exX3xX52xX61xXa4xXdxX3xX1948xX15xX31xX3xX22xX2baxX15xX1xX3xX15xX1xXdxXbbxXbxX3xX14xX15xX1xX3xX31xXdxX6xXaxX3xX1xX38xX10xX11fxX9xXaxX40xX31xXdxX6xXdxX11cxXexX38xXdxX40xX33xX6xX1bxX11cxXexX38xX2exXdxX11cxX52xX10xX3exX11cxX22xX75xX11cxX6xX2exX11cxX52xX1bxX2exXdxX11cxX2exX15xX31xX11cxX22xXdxX15xX1xX11cxX15xX1xXdxX10xXbxX11cxX6xX15xX1xX11cxX31xXdxX6xX40xX2xX7b8xX2xX175xX177xX2xXc5xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX31xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX40xX3exX10xX52xXdxX6xX40xX2xXe0xX175xX40xX15xX10xX171xX7xX40xXe0xX175xX2xX187xX40xX2xX175xX17bxX52xX180xXe0xX2xX578xX17bxX180xX7b8xXexX177xXe0xXe0xX578xX578xX5xX175xXc5xX18cxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX1xXdxX3xX7xX27xXexX3xX2axX27xX3xXexX2exX6xX15xX31xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX91xX12xX0xX7xXexX38xX2exX15xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX209xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exX3xX22xX19c1xX3xX14xX2exX3xX52xX61xXa4xXdxX3xX1948xX15xX31xX3xX22xX2baxX15xX1xX3xX15xX1xXdxXbbxXbxX3xX14xX15xX1xX3xX31xXdxX6xXaxX3xX1xX38xX10xX11fxX9xXaxX40xX31xXdxX6xXdxX11cxXexX38xXdxX40xX33xX6xX1bxX11cxXexX38xX2exXdxX11cxX52xX10xX3exX11cxX22xX75xX11cxX6xX2exX11cxX52xX1bxX2exXdxX11cxX2exX15xX31xX11cxX22xXdxX15xX1xX11cxX15xX1xXdxX10xXbxX11cxX6xX15xX1xX11cxX31xXdxX6xX40xX2xX7b8xX2xX175xX177xX2xXc5xX1xXexX3exXaxX12xX209xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exX3xX22xX19c1xX3xX14xX2exX3xX52xX61xXa4xXdxX3xX1948xX15xX31xX3xX22xX2baxX15xX1xX3xX15xX1xXdxXbbxXbxX3xX14xX15xX1xX3xX31xXdxX6xX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX38xX2exX15xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX13xX1bxX1948xX15xX3xX7xXb5xX4xX1xX3xXea9xX55xXdxX31xX1xXexX3xX83cxX22xX75xX3xX11cxX3xX83cxXexX6xX38xX31xX6xX2f4xXdxX15xX31xX3xX464xXdxXexX1xX3xXcxX1xX10xX3xX55xX6xX22xX10xX52xX3xX2f3xX75xX10xXebaxX3xX4xX1xX20axX6xX3xX1xX29dxX15xX3xXe0xX175xX175xX3xX33xX20axX4xX3xX14xX15xX1xX3xXexX1bxX75xX5dxXexX3xX3cxX95xXbxX3xX91xX295xX3xX4xXb5xX4xX3xX1xX23bxX15xX1xX3xXexXdxX15xX1xX25dxX3xX4xX1xac4axX3exX3xX7xX6xX2exX3xX91xX23bxX3xXexX1xXdxX1axX15xX3xX1xX23bxX3xX2axX6xX3xX2axX24cxXdxX25dxX3xX31xXdxX23fxXbxX3xX33xX89xX15xX3xX3exXefexX3xX38xX485xX15xX31xX3xXexX34xX3exX3xX15xX1xXadxX15xX3xX91xX295xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX91xX23bxX3xX91xXacaxX3xXexX38xX218xXc5xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX91xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX31xX61xX39xXdxX3xX52xX23bxX15xX1xX3xX188xX175xX3xX15xX936xX3exX3xX7xX936xX15xX3xX3cxX1bx723bxXdxX3xX15xX1xX57xX15xX31xX3xX4xX29dxX15xX3xX5xX1948xX4xX3xX2axX2exXb5xX75xX25dxX3xX7xXdxX1axX1bxX3xX33xX289xX2exXaxX3xX1xX38xX10xX11fxX9xXaxX40xX52xX1bxX11cxX5xXdxX4xX1xX40xX15xX31xX1bxX2exXdxX11cxX52xX6xX15xX1xX11cxX188xX175xX11cxX15xX6xX3exX11cxX7xX6xX15xX11cxX52xX1bxX2exXdxX11cxX15xX1xX1bxX15xX31xX11cxX4xX2exX15xX11cxX5xX2exX4xX11cxX2axX2exX6xX75xX11cxX7xXdxX10xX1bxX11cxX33xX6xX2exX40xX2xX17bxXe0xX175xX175xX7b8xXc5xX1xXexX3exXaxX12xX0xXdxX3exX31xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX40xX3exX10xX52xXdxX6xX40xX2xXe0xX175xX40xX15xX10xX171xX7xX40xX2xX7b8xX188xX188xX40xX2xX175xX17bxX52xX187xX2xX188xX578xX7b8xX180xX180xXexX177xX187xX7b8xX578xX5xX7b8xX11cxX188xX11cxX2xXc5xX18cxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX22xX1xXdxX3xX7xX27xXexX3xX2axX27xX3xXexX2exX6xX15xX31xX3xX33xX34xX1bxX3xXexX38xX39xXdxX3xX3cxX1axX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX91xX12xX0xX7xXexX38xX2exX15xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX31xX61xX39xXdxX3xX52xX23bxX15xX1xX3xX188xX175xX3xX15xX936xX3exX3xX7xX936xX15xX3xX3cxX1bxX1c65xXdxX3xX15xX1xX57xX15xX31xX3xX4xX29dxX15xX3xX5xX1948xX4xX3xX2axX2exXb5xX75xX25dxX3xX7xXdxX1axX1bxX3xX33xX289xX2exXaxX3xX1xX38xX10xX11fxX9xXaxX40xX52xX1bxX11cxX5xXdxX4xX1xX40xX15xX31xX1bxX2exXdxX11cxX52xX6xX15xX1xX11cxX188xX175xX11cxX15xX6xX3exX11cxX7xX6xX15xX11cxX52xX1bxX2exXdxX11cxX15xX1xX1bxX15xX31xX11cxX4xX2exX15xX11cxX5xX2exX4xX11cxX2axX2exX6xX75xX11cxX7xXdxX10xX1bxX11cxX33xX6xX2exX40xX2xX17bxXe0xX175xX175xX7b8xXc5xX1xXexX3exXaxX12xX55xX31xX61xX39xXdxX3xX52xX23bxX15xX1xX3xX188xX175xX3xX15xX936xX3exX3xX7xX936xX15xX3xX3cxX1bxX1c65xXdxX3xX15xX1xX57xX15xX31xX3xX4xX29dxX15xX3xX5xX1948xX4xX3xX2axX2exXb5xX75xX25dxX3xX7xXdxX1axX1bxX3xX33xX289xX2exX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX38xX2exX15xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xX2f3xX38xXdxX4xX3xX470xX10xX2exX5xX6xX3xX3cxX289xX3xX52xX23bxX15xX1xX3xX188xX175xX3xX15xX936xX3exX3xXexX38xX1axX15xX3xX4xXb5xX15xX1xX3xX3cxXcf0xX15xX31xX3xX15xX61xXa4xX4xX3xX470xX471xX3xX3cxX79xX3xX4xX1xX89xX75xX3xXexX1xX10xX2exX3xX15xX1xX57xX15xX31xX3xX4xX29dxX15xX3xX4xX1bxXcf0xX15xX31xX3xX15xX485xX3xX4xXb1xX6xX3xXexX1fxX3xX15xX1xXdxX1axX15xXc5xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX91xX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX1bxX5xX12xX0xX52xXdxX91xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX38xXaxX12xX0xX40xX52xXdxX91xX12xX0xX40xX52xXdxX91xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX83cxX2exX1bxX38xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX1388xXdxX15xX31xX0xX40xXbxX12