Cháy nổ ở nhà hàng Trung Quốc, ít nhất 17 người chết
Ít nhất 17 người thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra tại nhà hàng ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc vào sáng qua (10-10).
487x2d9dx6c5ex3381x35dex325dx38d2x6c19x4b70xX7x5e3ex4253x1596x33adx6fb3x60a7xX5x6391xXaxX3xX7xXex1fa8xX5xX10xX9xXaxXexX10x1081xXex13c0xX6xX5xXdx84eax8485x519dxX3x5478x7dfxX7xXexXdx347axX15xXax3b56x3dc5xX1x691fxX15xX3xX23x124dxX3x851cxX3xX23xX1xd67xX3xX1xX3bxX23xX22xX3xXcx1efdxX27xX23xX22xX3x7586xX27x2ad1xX4x1fafxX3x1a6axXexX3xX23xX1x3666xXexX3xX2x3a68xX3xX23xX22x1481x2d4bxXdxX3xX4xX1x5768xXexX0x69cdxX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4c68xX10xX6x18aexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex1414xXexX3xX23xX1xX53xXexX3xX2xX57xX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xXexX1xXdx27e8xXexX3x1c98x5d17xX23xX22xX3xXexX43x4555xX23xX22xX3xXacx226dxXexX3x3ccdx3aebxX3xX23xX35xX3xX1cx5043xX15xX3xX43xX6xX3xXexXadxXdxX3xX23xX1xX3bxX3xX1xX3bxX23xX22xX3xX37xX3xXex757fxX23xX1xX3x596bxX23xX3xX73xX27xX15xX4cxX3xXacxXdx53baxX23xX3x515x5c69xX23xX22xX3xXcxX43xX27xX23xX22xX3xX48xX27xX4axX4xX3xXbbxX3bxXb3xX3xX7xX31xX23xX22xX3x4cf9xX27xX6xX3x256bxX2x2f5exX1exX2xX108x19b1xa00xX0xX64xXbxX2exX0xXexX6x3b16xX5xX10xX3xX115xXb3xX43xX76xX10xX43xX9xXaxX108xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX76xX76xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3x2d4fxXdxX76xXexX1xX9xXax1d75xX108xX108xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX43xXaxX2exX0xXexX115xXb3xX76xX15xX2exX0xXexX43xX2exX0xXexX76xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXdxXacxX22xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX64xX64xXdxX10dxX115xX6xXb3xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbbxX23xX64xX23xX10xX144xX7xX64xX2x4fbax5225xX108xX64xX2xX108x4277xX76xX2xX2xX1abx137cxX108xX108xXex4a97xX2xX108xX1abxX1b1xX5xX108xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4x52b9x5f06xXdxXacxX6xX22xX10xXaxX3xX64xX2exX0xX64xXexX76xX2exX0xX64xXexX43xX2exX0xXexX43xX2exX0xXexX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxXb3xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex26d1x6d71xX4xX3xX5xX5bx1963xX23xX22xX3xX4x58a5xX27xX3xX1xXb8xX3xX5xX3bxXacxX3xX23xX1xXdxXa9xXacxX3xXbbxXbcxX3xXexXadxXdxX3xX1xXdxXa9xX23xX3xXexX43xX5bxX5cxX23xX22xX3xXbbxXbcxX3xX23xX35xX3xX37xX3xdbfxX27xX3xX73x3f85xX4cxX3xXexXd8xX23xX1xX3xXdcxX23xX3xX73xX27xX15xX4cxX3xXcxX43xX27xX23xX22xX3xX48xX27xX4axX4xX3xX1exX3x5975xX23xX1xX24xX3x1cf5xX10xX27xXexX10xX43xX7xX0xX64xXexX76xX2exX0xX64xXexX43xX2exX0xX64xXexX115xXb3xX76xX15xX2exX0xX64xXexX6xX115xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX10xXb3xX3xX73x5155xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3x83c1xX15xXb3xX76xXb3xX3xX106x4d92xX1x2d5axXexX10cxX4cxX3xXbbxXbcxX3xX23xX35xX3xX1cxXc2xX15xX3xX43xX6xX3xXbbxX3bxXb3xX3xX22xXdxX5cxX3x2cd5xX23xX3xXexX43xX5bxX6xX3xXexXadxXdxX3xXacxXb8xXexX3xX23xX1xX3bxX3xX1xX3bxX23xX22xX3xXexX5bxX3xX23xX1x7799xX23xX3xX37xX3xX102xX27xX2ccxX23xX3x1791xXdxX23xX22xX1xX27xX4cxX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX4axX3x3366xX27xX1xX27xX3xX106xX24fxX27xX3xX73xX253xX10cxX4cxX3xX22xX304xX15xX3xX1x2395xX6xX3xX1xXb3xXadxX23xX10dxX0xX64xXbxX2exX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX2caxX22xX27xX253xX23xX3xXexXdxX23xX3xXex61efxX3xXcxX304xX23xX3xX73xXb3xX6xX3xX1cxX2bbxX3xX4xX1xXb3xX3xX115xXdxX61xXexX3xX23xX1xX3bxX3xXe9xXdxXe6xX27xX3xXexX43xX6xX3xX23xX22xX1xXdxX3xX23xX22xX5cxX3xXexX1xXc2xXacxX3xX1cfx3bc3xX4xX1xX3xX4x6ffdxX3xX23xX22xX27xX15x8369xX23xX3xX23xX1xX304xX23xX3xXexX369xX3xXbbxXdxXa9xX4xX3xX23xX35xX3xX115x467cxX23xX1xX3xX22xX6xX7xX3xXexX43xXb3xX23xX22xX3xX23xX1xX3bxX3xX1xX3bxX23xX22xX10dxX3xX73xXdxXa9xX23xX3xX4xXeaxX23xX22xX3xXexX31xX4xX3xXe9xXdxXe6xX27xX3xXexX43xX6xX3xXbbx44ecxX23xX3xXe9xX6xX23xX22xX3xXe9xX5bxX21fxX4xX3xXexXdxX61xXbxX3xXexXbcxX4xX10dxX0xX64xXbxX2exX0xXexX6xX115xX5xX10xX3xX115xXb3xX43xX76xX10xX43xX9xXaxX108xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX76xX76xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX144xXdxX76xXexX1xX9xXaxX14bxX108xX108xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX43xXaxX2exX0xXexX115xXb3xX76xX15xX2exX0xXexX43xX2exX0xXexX76xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXdxXacxX22xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX64xX64xXdxX10dxX115xX6xXb3xX1xX6xXexXdxX23xX1xX10dxXbbxX23xX64xX23xX10xX144xX7xX64xX2xX1abxX1acxX108xX64xX2xX108xX1b1xX76xX2xX2xX1abxX1b6xX108xX108xXexX2xX2xX2xX1b6xX1acxX1b1xX1acx4824xX14bxX5xX2xX10dxX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1cfxX1d0xXdxXacxX6xX22xX10xXaxX3xX64xX2exX0xX64xXexX76xX2exX0xX64xXexX43xX2exX0xXexX43xX2exX0xXexX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxXb3xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX73xXdxXa9xX23xX3xXexX43xX5bxX5cxX23xX22xX3xXbbxXbcxX3xX23xX35xX3xX1exX3xX270xX23xX1xX24xX3x38b2xXdxX23xX1xX27xX6xX0xX64xXexX76xX2exX0xX64xXexX43xX2exX0xX64xXexX115xXb3xX76xX15xX2exX0xX64xXexX6xX115xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX10xXb3xX3xX0xX10xXacxX2exX275xX27xX7xX7xXdxX6xX3xXcxXb3xX76xX6xX15xX0xX64xX10xXacxX2exX4cxX3xX23xX1xX3bxX3xX1xX3bxX23xX22xX3xX1cxXc2xX15xX3xX43xX6xX3xXbbxXbcxX3xX23xX35xX3xX5xX3bxX3xXacxXb8xXexX3xX4x1535xX6xX3xX1xX3bxX23xX22xX3xX23xX1xX333xX3xX23x2944xXacxX3xX37xX3xX1cfxX1xX27xX3xXbbxX21axX4xX3xX23xX22x320dxX3xX1x57f6xXbxX3xX4xX3a0xX3xX43xX53xXexX3xX23xX1xXdxXe6xX27xX3xX4xX5a1xX6xX3xX1xX3bxX23xX22xX3xX7xX6xX23xX3xX7xX31xXexX3xX23xX1xX6xX27xX10dxX0xX64xXbxX2exX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex31b1xXb8xXexX3xX23xX1xX304xX23xX3xXbbxXdxX3a6xX23xX3xX4x7012xX6xX3xX4xX5a1xX6xX3xX1xX3bxX23xX22xX3xX115xX31xX23xX3xXacxX3baxX3xX22x482dxX23xX3xXe9xX3a0xX3xXexX43xX6xXb3xX3xXe9xX35xXdxX3xXbbx5460xXdxX3xX73xX2bbxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXdcx2aafxX3xX4xX1xXb3xX3xX115xXdxX61xXexX3xX1cfxX1xXdxX3xX1xX333xX6xX3xX1xXb3xXadxX23xX3xX1cxXc2xX15xX3xX43xX6xX4cxX3xXacx3c7fxXdxX3xX23xX22xX5bxX5cxXdxX3xXexX369xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX5a1xX6xX3xX1xX3bxX23xX22xX3xX1cfxX61xX3xX115xX3a6xX23xX3xXe9xX2bbxX3xX5xX6xXb3xX3xXbbxX3bxXb3xX3xX76xX2ccxXbxX3xX5xX5a1xX6xX3xX23xX1xX5bxX23xX22xX3xX1cfxX1xXeaxX23xX22xX3xXe9xX5bxX21fxX4xX10dxX3xX2c3xX1xX3a0xXdxX3xX76xX3bxX15xX3xXe9x689axX4xX3xXbbxX3bxX3xX5xX53xXbxX3xX1cfxX4exX23xX3xX5xX4axXdxX3xX4xX5a1xX6xX3xXbbxX3bxXb3xX10dxX0xX64xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a3xXb3xX27xX43xX4xX10xXaxX2exXcxX1xX10xXb3xX3xXexX27xXb3xXdxXexX43xX10xX10dxXbbxX23xX0xX64xXbxX2e
congthanh