Bông bưởi trắng vùng sơn cước
(Baohatinh.vn) - Đón chúng tôi trên con dốc tít tắp hai hàng dó trầm là người phụ nữ thấp đậm, da ngăm đen. Nhìn chị linh hoạt trong chiếc áo bảo hộ màu nâu đỏ, tôi lại nhớ vẻ bối rối, lúng túng khi chị diện áo dài truyền thống dự Đại hội thi đua yêu nước do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hôm nào... Chị là Trần Thị Khang - Giám đốc HTX An Khang (xã Phúc Trạch - Hương Khê).
6f6fxe520x11180x8babx6fe2xa215xf870xcf3axa80cxe31fxb5d7xX4xX7xd950xX4xee1ax7edfxX6x82ebx76ddxa00dx73adxX2xa60fx1087cxX3xX4xX11x75dbxX5xX9xX2xb113xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x1599ax6fdex13c9fxX5xX9xaae8xX0xX7xb11dxX2cxX0xX3xX4x8dffxX28xX13xX12xX2cx85d3x14bb2x13a09xX13xX12xX2xX1xX3ax8e54xX2xX13xX3bxX2x11576x12913xX13xX3axX2xX29x140ecxX2x1476exX46x109e8xX11xX2x12456xe109xX14xX2xX0x11e4cxX3xX4xX34xX28xX13xX12xX2cxX0xX58xX7xX2fxX2cxX0xX58xX1xX2cxX0xX3ax15282xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xd225xX11xX4xX6xX7xX9xX2cxX27x7467xX13xX12xX2xX46xa654xc383xX11xX2xX4xX34xda6axX13xX12xX2x14abfx7068xX13xX12xX2xX3x10baaxX13xX2xX1fxX9ex11edaxX1fxX0xX58xX3axX6bxX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xb6fexX7xXfxX29xX9xX2cxbecdx8c7exX13xX2xX1fxX3ax9790xX13xX12xX2xX4xX99xX11xX2xX4xX34xd3bcxX13xX2xX1fxX28xX13xX2xX29x8e40xX1fxX2xX4xe5d1xX4xX2xX4xXa4xX1xX2xX3axXfxX11xX2xX3axX50xX13xX12xX2xX29xXe8xX2xX4xX34x149d1xX2fxX2xX6xX50xX2xX13xX12xX9ex8d4bxX11xX2xX1xX3axX41xX2xX13xX3bxX2xX4xX3ax120a6xX1xX2x8c9cxb341xX2fx6f9bxX2xX29xXfxX2xX13xX12x14243xX2fxX2xX130xX7xX13x1214exX2xX39xX3axX47xX13xX2xX1fxX3axX4cxX2xX6xX11xX13xX3axX2xX3axX28xde60xX4xX2xX4xX34xX28xX13xX12xX2xX1fxX3axX11xc868xX1fxX2x8161xX28xX2xX46x14fd3xX28xX2xX3axd38dxX2xX2fxX50xX17xX2xX13x8162xX17xX2xX130x9646xX133xX2xX4xX99xX11xX2xX6xX152xX11xX2xX13xX3axXb3xX2xXa8xab47xX2xX46xXffxX11xX2xX34xXffxX11xX133xX2xX6xXedxX13xX12xX2xX4xXedxX13xX12xX2x137a1xX3axX11xX2xX1fxX3axX4cxX2xX29xX11x8830xX13xX2xX161xX28xX2xX29xX50xX11xX2xX4xX34xX17xX5x7618xX13xX2xX4xX3axXffxX13xX12xX2xX29x7244xX2xXe7xX152xX11xX2xX3axX169xX11xX2xX4xX3axX11xX2xX130xX17xXfxX2xX5xXf7xX17xX2xX13xX9exXb3xX1fxX2xX29xX28xX2xX91xX34xX17xX13xX12xX2xX9exXaexX13xX12xX2xXe1xX169xX11xX2x6fbbxXe1x87d7xX39xX2x14499xX11xX1a3xX4xX2xX39xXfxX2fxX2xX4x10ac0xX2xX1fxX3axa872xX1fxX2xX3axX99xX2fxX2xX13xX50xX28xX140xX140xX140xX2x14f91xX3axX4cxX2xX6xX50xX2xX91xX34xX118xX13xX2xX91xX3axX4cxX2x1408axX3axXfxX13xX12xX2xXexX2x10349xX11xX161xX2fxX2xX130xXffxX1fxX2xXe1xX91x8ae2xX2xc707xX13xX2xX219xX3axXfxX13xX12xX2xX4exXcx7a5cxX2xX1eaxX3axXedxX1fxX2xX91xX34xX152xX1fxX3axX2xXexX2xXe1xX9exXaexX13xX12xX2xX219xX3axXf7xX54xX140xX0xX58xX1xX2cxX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27xX28xX29xX5xX9xX2cxX0xXfxX2xX3axX34xX7xX1bxX8xX9xX3axX4xX4xX1xX14xX58xX58xX46xXfxX28xX3axXfxX4xX11xX13xX3axX140xXa8xX13xX58xXcxXfxXexX3axX28xX11xX58xX4xX11xX7xX17xXexX29xX28xX11xXexX4xX34xX17xX28xX13xX12xXexX29xXfxX13xXexf868xX17xXfxX13xXexX12xXfxX11xXexX199xX5xXexX1xX3axX17xX28xX13xX12xXexXfxX13xX3axXexX3axX17xX13xX12xX58xX6bxX6bxf221xX6bxX2bexf92fxX140xX3axX4xX2fxX9xX2cxX0xX7xX2fxX2cxX2cxX2cxX2xX91xX11x781cxX17xX2xX130xX169xX11xX2xX4xX34xX9exX9fxX13xX12xX2x10e51xX170xX13xX2xX2a0xX17xX170xX13xX2xX12xX161xX11xX2xX219x8e62xX2xX1eaxX3axX9exXaexX13xX12xX2xXfxX13xX3axX2xX3axXa9xX13xX12xX0xX58xX7xX2fxX2cxX0xX58xXfxX2cxX0xX58xX1xX2cxX0xX4xXfxX46xX6xX7xX2x9c12xX11xX29xX4xX3axX8xX9x12c5dxX2bexX2bexX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX6bxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxX29xX29xX11xX13xX12xX8xX9xX6bxX9xX2xX46xX28xX34xX29xX7xX34xX8xX9xX2bexX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX34xX9xX2cxX0xX4xX46xX28xX29xX5xX2cxX0xX4xX34xX2cxX0xX4xX29xX2cxX0xX11xX2fxX12xX2xX3xX34xX1fxX8xX9xX58xX58xX11xX140xX46xXfxX28xX3axXfxX4xX11xX13xX3axX140xXa8xX13xX58xX13xX7xX312xX3xX58xX6bxd106xX6bxX2bexX58xX6bxX2bexX388xX29xX319xX6bxX53xX319xX2bexX2bexX2bexX4xX6bxX2bex70a4xX2bex11c53xX2c1xX6xX2bexX140xX16xX1xX12xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX28xacf5xX2fxXfxX12xX7xX9xX2xX58xX2cxX0xX58xX4xX29xX2cxX0xX58xX4xX34xX2cxX0xX4xX34xX2cxX0xX4xX29xX2cxX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX209xXfxX1xX4xX11xX28xX13xX9xX2cxX39xX12xX3axX4cxX2xX6xX1bbxX1fxX2xX1xX3axX11xX2xX4xX3axX9exX121xX13xX12xX2xXa8xX50xX2xX3xX1bbxX2xX1fxXffxX2xX12xXa4xX13xX12xX2xX199xX3axX99xX13xX12xX2xX46xX11xX15exX4xX2xX2fxX1a3xX4xX2xX2fxX174xX11xX2xX1fx112daxXfxX2xX1fxX3axX4cxX2xX91xX34xX118xX13xX2xX91xX3axX4cxX2xX219xX3axXfxX13xX12xX2xX130xX239xX2xX130xX7xX2fxX2xX6xX152xX11xX2xX13xX3axX3bxX13xX12xX2xX4xX3axX50xX13xX3axX2xX2a0xX17xX165xX2xX130xX161xX13xX12xX2xX13xX2d1xX2xX1xX3axX41xX1fxX0xX58xX1xX2cxX0xX58xX4xX29xX2cxX0xX58xX4xX34xX2cxX0xX58xX4xX46xX28xX29xX5xX2cxX0xX58xX4xXfxX46xX6xX7xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27xX28xX29xX5xX9xX2cxX0xX3xX4xX34xX28xX13xX12xX2cxX91xa975xX2x716dxX1fxX3axX170xX13x8d8axX2xX1fxX3axX12dxX1xX2xX3axX50xX13xX3axX2xX3axX169xX11xX2xX1xX3axX41xX2xX13xX3bxX2xXcxX239xX140xX140xX140xX0xX58xX3xX4xX34xX28xX13xX12xX2cxX0xX58xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27xX28xX29xX5xX9xX2cxX209xX3axX4cxX2xX219xX3axXfxX13xX12xX2xX3xX11xX13xX3axX2xX34xXfxX2xXa8xX50xX2xX6xXb3xX13xX2xX6xXf7xX13xX2xX9fxX2xX1eaxX3axXedxX1fxX2xX91xX34xX152xX1fxX3axX2xX34x144f8xX11xX2xX6xX12dxX5xX2xX1fxX3axX52cxX13xX12xX133xX2xX6xX131xX1xX2xX13xX12xX3axX11xX1a3xX1xX2xX1fxda41xX13xX12xX2xX4xX34xXf7xX13xX2xX1fxX3axX103xX13xX3axX2xX2fxX165xX13xX3axX2xX130xX12dxX4xX2xX13xX13axX2fxX2xX13xXa4xX13xX12xX2xX2fxX9exX121xX11xX2xX2fxX9exXfxX2xX13xX50xX5xX140xX2xX209xX161xX11xX2xX13xX12xX3ax13b21xX28xX133xX2xX1fxX161xX11xX2xX130xXe8xX11xX2xX4xX3axX12dxX2fxX2xXa8xX50xX28xX2xX4xX34xX28xX13xX12xX2xX12xX11xe18fxX13xX12xX2xX13xXe8xX11xX133xX2xX46xX9exXb3xX1fxX2xX1fxX3axX170xX13xX140xX2xX4a6xX91xX3axX17xX9fxX2xX4xX34xX9exXb3xX1fxX133xX2xX13xX12xX3axX57cxX28xX2xX199xX3axXe8xX2xXa8xX99xX2xX1fxXa9xX13xX12xca04xX2xX3axX152xX13xX2xX3axX161xX13xX2xX6xX546xX2xX6xX41xX4xX2xX2a0xX17xXfxX13xX3axX2xX13xX13axX2fxX133xX2xX1fxXe8xX2xX199xX3axX11xX2xX4xX34xX118xX5xX2xX4xX34xX131xX4xX2xX6xX50xX2fxX2xX6xX41xX13xX12xX2xX1fxX165xX2xX13xX13axX2fxX133xX2xX1fxX3ax138e2xX2xX2fxX169xX4xX2xX1fxXaexX13xX2xX6xX546xX2xX6xX152xX11xX2xX4xX34xXa4xX13xX12xX2xX4xXfxX5xX4abxX2xXexX2xX1fxX3axX4cxX2xX13xX3axXb3xX2xX6xX152xX11xX140xX2xX39xX12xX9exX121xX11xX2xX13xX99xX13xX12xX2xX29xX170xX13xX2xXa8xXa9xX13xX12xX2xX3xXaexX13xX2xX1fxX9exXb3xX1fxX2xXa8xXffxX13xX2xX4xX3axX17xX118xX13xX2xX3axX131xX17xX133xX2xXfxX13xX2xX1xX3axX131xX13xX140xX2xX209xX3axX4cxX2xX219xX3axXfxX13xX12xX2xX29x11d44xX2xX13xX3axX11xXf7xX13xX2xX1fxX546xX13xX12xX2xX2fxXfxX13xX12xX2xX4xX34xX28xX13xX12xX2xX2fxX47xX13xX3axX2xX46xX165xX13xX2xX4xX103xX13xX3axX2xX130xXe8xX140xX2xX91xX17xX5xX2xXa8xX131xX5xX133xX2xX4xX4a4xX2xX13xX12xX50xX5xX2xX130xX9exce92xX1fxX2xXa8xX131xX13xX2xX130xX169xX13xX12xX2xX4xX3axXfxX2fxX2xX12xX11xXfxX2xX1fxX99xX13xX12xX2xX4xX161xX1fxX2xX3axX169xX11xX2xX1xX3axX41xX2xX13xX3bxX2xXcxX239xX133xX2xX130xX9exX6b3xX1fxX2xX4xX11xX15exX1xX2xXcxXedxX1fxX2xXa8xXb3xX11xX2xX13xX3axX11xX1b1xX17xX2xX4xX3axX99xX13xX12xX2xX4xX11xX13xX133xX2xX130xX9exX6b3xX1fxX2xX130xX15exX13xX2xX13xX3axX11xX1b1xX17xX2xX13xXaexX11xX133xX2xX46xX11xX15exX4xX2xXa8xX1b1xX2xX13xX3axX3bxX13xX12xX2xX1fxX161xX1fxX3axX2xX6xX50xX2fxX2xX3axXfxX5xX133xX2xX13xX3axX3bxX13xX12xX2xX4xX12dxX2fxX2xX12xX9exXaexX13xX12xX2xX1xX3axX41xX2xX13xX3bxX2xX46xX11xX15exX4xX2xX4xX47xX2fxX2xX4x7061xX11xX133xX2xXa8xX9exX6b3xX4xX2xX6xXf7xX13xX2xX3xXffxX2xX1xX3axX131xX13xX133xX2xX1fxX3axX4cxX2xX219xX3axXfxX13xX12xX2xX46xXa4xX4xX2xX130xX118xX17xX2xX4xX34xX13axX13xX2xX4xX34xX9fxX133xX2xX13xX12xX3axX676xX2xX3xX17xX5xX2xXa8xX1b1xX2xX1fxX161xX1fxX3axX2xX4xX3axX28xX161xX4xX2xX13xX12xX3axX57cxX28xX2xX1fxX3axX28xX2xX12xX11xXfxX2xX130xX47xX13xX3axX2xX2fxX47xX13xX3axX140xX0xX58xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27xX28xX29xX5xX9xX2cxX39xX13axX2fxX2xX319xX2bexX2bexX2bexX133xX2xX1fxX3axX4cxX2xX2fxX152xX13xX3axX2xX29xX152xX13xX2xXa8xXfxX5xX2xXa8xXffxX13xX2xX3x12dfbxXfxX2xX3xXfxX13xX12xX2xX1fxX3axX17xX52cxX13xX12xX2xX4xX34xX152xX11xX133xX2xX2fxX9fxX2xX34xX169xX13xX12xX2xX2a0xX17xX5xX2xX2fxX99xX2xX13xX17xX99xX11xX2xX130xX50xX13xX2xX6xX6b3xX13xX2xX6bxX2bexX2xX1fxX28xX13xX140xX2xX1e8xX1fbxXfxX2xX130xX118xX17xX133xX2xX29xX28xX2xX199xX3axX99xX13xX12xX2xX1fxXe8xX2xX199xX676xX2xX4xX3axX17xX131xX4xX133xX2xX6bxX2bexX2xX1fxX28xX13xX2xX6xX6b3xX13xX2xX12xX11xXffxX13xX12xX2xX3xXfxX17xX2xXa8xX50xX11xX2xX4xX3axX161xX13xX12xX2xX1fxX3axX60bxX2xX1fxX754xX13xX2xX388xX2xX1fxX28xX13xX133xX2xX13xX3axX9exX13xX12xX2xX3xXfxX17xX2xX199xX3axX11xX2xX46xX161xX13xX2xXa8x8814xX13xX2xX1fxX3axX28xX2xX6xX239xX11xX2xX199xX3axX161xX140xX2xXe7xX9exX6b3xX1fxX2xX1fxX3axX52cxX13xX12xX2xX413xX13xX12xX2xX3axX169xX133xX2xX1fxX3axX4cxX2xX4xX11xX15exX1xX2xX4xX41xX1fxX2xX130xX118xX17xX2xX4xX9exX2xX13xX17xX99xX11xX2xX319xX2bexX2xX1fxX28xX13xX2xX6xX6b3xX13xX2xX4xX3axX4cxX4xX140xX2xX219xX3axX11xX2xX2fxX99xX2xX3axX47xX13xX3axX2xX4a6xXa8xX9exX121xX13xX2xe7daxX2xXfxX28xX2xX8fexX2xX1fxX3axX17xX52cxX13xX12xX4abxX2xX4exX1edxX22exX209xX54xX2xX4xX34xX9fxX2xX4xX3axX50xX13xX3axX2xX130xX11xX2d1xX13xX2xX3axX47xX13xX3axX2xX9fxX2xX2fxX169xX4xX2xX3xXffxX2xX130xX4cxXfxX2xX1xX3axX9exXaexX13xX12xX133xX2xX1fxX3axX4cxX2xX219xX3axXfxX13xX12xX2xX6x1079fxX13xX2xX6xX169xX11xX2xXa8xX50xX28xX2x14797xX17xX165xX13xX12xX2xX27xX47xX13xX3axX133xX2xX34xXfxX2xX39xX12xX3axX1a3xX2xX22exX13xX2xX130xX2d1xX2xX3axX599xX1fxX2xX4xX131xX1xX2xX199xX11xX13xX3axX2xX13xX12xX3axX11xX1a3xX2fxX140xX2xX209xX3axX4cxX2xX1fxXa9xX13xX12xX2xX1fxX3axX52cxX13xX12xX2xX130xX50xX28xX2xXfxX28xX133xX2xX2fxX17xXfxX2xX1fxX161xX2xX12xX11xXffxX13xX12xX2xXa8xX1b1xX2xX4xX3axX165xX140xX2x12a76xX169xX4xX2xX6xX118xX13xX2xX34xX52cxX11xX2xX3axXfxX11xX2xX6xX118xX13xX133xX2xX1fxX161xX2xX1fxX3axX15exX4xX2xX4xX34xXa4xX13xX12xX2xX3axX52cxX133xX2xX1fxX3axX4cxX2xX1fxX546xX13xX12xX2xX199xX3axX99xX13xX12xX2xXa8xX47xX2xX4xX3axX15exX2xX2fxX50xX2xX13xX165xX13xX2xX1fxX3axX103xX140xX2xX91xX3axX11xX15exX17xX2xX199xX11xX15exX13xX2xX4xX3axX1fbxX1fxX133xX2xX1fxX3axX4cxX2xX2fxX50xX5xX2xX2fxX754xX2xX4xX47xX2fxX2xX3axX11xX2d1xX17xX5cbxX2xX4xX3axX11xX15exX17xX2xX199xX11xX13xX3axX2xX13xX12xX3axX11xX1a3xX2fxX133xX2xX1fxX3axX4cxX2xX6xX947xX13xX2xX6xX169xX11xX2xX130xX11xX2xX3axX599xX1fxX2xX4xX131xX1xX133xX2xX4xX3axX11xX15exX17xX2xXa8xXffxX13xX2xX4xX3axX47xX2xX1fxX3axX4cxX2xXa8xXfxX5xX140xX2xXe7xX15exX13xX2xX13xX13axX2fxX2xX319xX2bexX2bexe81cxX133xX2xX199xX11xX13xX3axX2xX4xX15exX2xX12xX11xXfxX2xX130xX47xX13xX3axX2xX1fxX3axX4cxX2xX130xX239xX2xX4xX3axX1bbxX1fxX2xX3xX1bbxX2xX4xX3axXfxX5xX2xX130xX1f7xX11xX2xX4xX4a4xX2xX1fxX3axX17xX52cxX13xX12xX2xX6xX6b3xX13xX133xX2xXfxX28xX2xX1fxX161xX140xX2xX219xX3axX99xX13xX12xX2xX1fxX3axX60bxX2xX4xX3axX28xX161xX4xX2xX13xX12xX3axX57cxX28xX133xX2xX12xX11xXfxX2xX130xX47xX13xX3axX2xX1fxX3axX4cxX2xX1fxX754xX13xX2xX4xX34xX9fxX2xX4xX3axX50xX13xX3axX2xX3axX169xX2xX12xX11xX50xX17xX2xX1fxX413xXfxX2xXcxX239xX140xX2xX209xX3axX4cxX2xX1fxX3axX11xXfxX2xX3xX184xX14xX2xX4a6xX209xXe8xX2xX130xX9exX6b3xX1fxX2xX13xX12xX50xX5xX2xX3axX99xX2fxX2xX13xXfxX5xX133xX2xX4xX99xX11xX2xX6xX17xX99xX13xX2xX46xX11xX15exX4xX2xXaexX13xX2xXe1xX169xX11xX2xX1e8xXe1xX1eaxX39xX2xX3axX17xX5xX1a3xX13xX2xXa8xX50xX2xX1fxX3axX103xX13xX3axX2xX2a0xX17xX5xX1b1xX13xX2xX130xX4cxXfxX2xX1xX3axX9exXaexX13xX12xX2xX130xX239xX2xX4xX152xX28xX2xX130xX11xX1b1xX17xX2xX199xX11xX1a3xX13xX2xX1fxX3axX28xX2xX4xX99xX11xX2xX130xX9exX6b3xX1fxX2xX130xX11xX2xX13xX3axX11xX1b1xX17xX2xX13xXaexX11xX133xX2xX46xX11xX15exX4xX2xX13xX3axX11xX1b1xX17xX2xX1fxX3axX17xX5xX1a3xX13xX133xX2xX4xX4a4xX2xX130xXe8xX133xX2xX4xX3axXfxX5xX2xX130xX1f7xX11xX2xX13xX3axX131xX13xX2xX4xX3axX1fbxX1fxX2xXa8xX50xX2xX3axX50xX13xX3axX2xX130xX169xX13xX12xX2xX130xX2d1xX2xXcxX170xX5xX2xX29xX1bbxX13xX12xX2xX199xX11xX13xX3axX2xX4xX15exX2xX12xX11xXfxX2xX130xX47xX13xX3axX4abxX140xX0xX58xX1xX2cxX0xX4xXfxX46xX6xX7xX2xX312xX11xX29xX4xX3axX8xX9xX319xX2bexX2bexX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX6bxX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxX29xX29xX11xX13xX12xX8xX9xX6bxX9xX2xX46xX28xX34xX29xX7xX34xX8xX9xX2bexX9xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX1fxX7xX13xX4xX7xX34xX9xX2cxX0xX4xX46xX28xX29xX5xX2cxX0xX4xX34xX2cxX0xX4xX29xX2cxX0xX11xX2fxX12xX2xX3xX34xX1fxX8xX9xX58xX58xX11xX140xX46xXfxX28xX3axXfxX4xX11xX13xX3axX140xXa8xX13xX58xX13xX7xX312xX3xX58xX6bxX388xX6bxX2bexX58xX6bxX2bexX388xX29xX319xX6bxX53xX319xX2bexX2bexX2bexX4xX6bxX2bexX39axX2bexX39cxX39cxX6xX6bxX140xX16xX1xX12xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX28xX3aexX2fxXfxX12xX7xX2xX29xX4xX3axX17xX2fxX46xX9xX2xX312xX11xX29xX4xX3axX8xX9xXa69xXa69xX2bexX1xXcxX9xX2xX58xX2cxX0xX58xX4xX29xX2cxX0xX58xX4xX34xX2cxX0xX4xX34xX2cxX0xX4xX29xX2cxX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX209xXfxX1xX4xX11xX28xX13xX9xX2cxX39xX3axX3bxX13xX12xX2xX199xX3axX11xX2xX34xX165xX13xX3axX2xX34x8a42xX11xX133xX2xX1fxX3axX4cxX2xX219xX3axXfxX13xX12xX2xX1fxX754xX13xX2xX34xXfxX2xXa8xX9exX121xX13xX2xX4xX3axX41xX2xX1xX3axX12dxX13xX2xX1fxX3axX28xX2xX46xX9exX9fxX11xX0xX58xX1xX2cxX0xX58xX4xX29xX2cxX0xX58xX4xX34xX2cxX0xX58xX4xX46xX28xX29xX5xX2cxX0xX58xX4xXfxX46xX6xX7xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27xX28xX29xX5xX9xX2cxX0xX3xX4xX34xX28xX13xX12xX2cxX140xX140xX140xX2xXe7xX15exX13xX2xX199xX3axXfxX11xX2xX1xX3axX161xX2xX130xX52cxX11xX2xX4xX34xX599xX1fxX2xXe7xX99xX169xX13xX12xX2xX209xXedxX13xX12xX0xX58xX3xX4xX34xX28xX13xX12xX2cxX0xX58xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27xX28xX29xX5xX9xX2cxX39xX13axX2fxX2xX319xX2bexX2bexX388xX133xX2xX1fxX3axX4cxX2xX13xX3axX131xX13xX2xX4xX3axX118xX17xX2xX319xX133xXa69xX2xX3axXfxX2xX130xX12dxX4xX2xX34xX4a4xX13xX12xX2xXa8xXa9xX13xX12xX2xXe7xX99xX169xX13xX12xX2xX209xXedxX13xX12xX2xX4exX4xX3axX17xX169xX1fxX2xXcxXe8xX2fxX2xafe8xX54xX2xX6xX50xX2xXa8xXa9xX13xX12xX2xX130xX12dxX4xX2xX4xX34xXffxX13xX12xX133xX2xX130xX52cxX11xX2xX4xX34xX599xX1fxX2xX1fxX3axX9exXfxX2xX130xX9exX6b3xX1fxX2xX199xX3axXfxX11xX2xX1xX3axX161xX2xX130xX2d1xX2xXcxX170xX5xX2xX29xX1bbxX13xX12xX2xX4xX34xXfxX13xX12xX2xX4xX34xX152xX11xX140xX2xX39xX3axX131xX13xX2xX130xX12dxX4xX2xX34xX52cxX11xX133xX2xX1fxX3axX52cxX13xX12xX2xX1fxX3axX4cxX2xX161xX11xX2xX13xX12xX152xX11xX14xX2xX4a6xXe1xX28xXfxX13xX12xX2xXa8xX17xX2xX2a0xX17xX161xX133xX2xX2fxX99xX13xX12xX2xX6xX17xX13xX12xX2xX2a0xX17xX161xX2xX2fx730dxX2xX13xXe8xX2xX152x16080xX4abxX140xX2xX209xX3axX4cxX2xX4xX34xX12dxX13xX2xXfxX13xX14xX2xX4a6x12778xX1fbxXfxX2xX2fxXb3xX11xX2xX1fxX118xX13xX2xX46xX50xX13xX2xX4xXfxX5xX2xX13xX12xX9exX121xX11xX2xX199xX3axXfxX11xX2xX1xX3axX161xX140xX2xX9adxX47xX13xX3axX2xX1xX3axX165xX11xX2xX4xX152xX28xX2xX130xX169xX13xX12xX2xX6xX1bbxX1fxX2xX1fxX3axX28xX2xX1fxX28xX13xX2xX1fxX161xX11xX2xX6xXfxX28xX2xX130xX169xX13xX12xX4abxX140xX2xX91xX3axX15exX2xX34xX52cxX11xX133xX2xX2fxX947xX1fxX2xX1fxX3axX28xX2xX13xX12xX9exX121xX11xX2xX6xX50xX13xX12xX2xX46xX174xX2xX3axX28xXfxX13xX12xX2xX130xX12dxX4xX2xX130xX239xX2xX13xX3axX131xX13xX133xX2xX2fxX169xX4xX2xX2fxX47xX13xX3axX2xX12xX11xXfxX2xX130xX47xX13xX3axX2xX1fxX3axX4cxX2xX219xX3axXfxX13xX12xX2xX1xX3axX161xX4xX2xX1fxX170xX5xX133xX2xX3xXfxX13xX2xX130xX12dxX4xX2xX6xX50xX2fxX2xX130xX9exX121xX13xX12xX2xXa8xX50xX28xX2xXe7xX99xX169xX13xX12xX2xX209xXedxX13xX12xX140xX2xXe7xX9exX6b3xX1fxX2xXa8xXfxX5xX2xX388xX2bexX2xX4xX34xX11xX1a3xX17xX2xX130xX52cxX13xX12xX2xX4xX4a4xX2xX1fxX161xX1fxX2xX13xX12xX17xX52cxX13xX2xXa8xXffxX13xX2xX9exX17xX2xX130xX239xX11xX133xX2xX1fxX3axX4cxX2xX4xX34xX52cxX13xX12xX2xX1fxX170xX5xX2xX29xXe8xX2xX4xX34xX118xX2fxX133xX2xX46xX9exX9fxX11xX133xX2xX130xX50xX28xX2xX53xX2xXfxX28xX2xX4xX3axX165xX2xX1fxX161xX2xXa8xX50xX2xXcxX170xX5xX2xX29xX1bbxX13xX12xX2xX1fxX3axX17xX52cxX13xX12xX2xX4xX34xX152xX11xX2xX130xX2d1xX2xX13xX17xX99xX11xX2xX6xX6b3xX13xX140xX2xa0f3xX1bbxX2xX2a0xX17xX5xX15exX4xX2xX130xX28xX161xX13xX2xX1fxX413xXfxX2xX13xX12xX9exX121xX11xX2xX1xX3axX41xX2xX13xX3bxX2xX13xX3axX174xX2xX46x7058xX2xX12dxX5xX2xX130xX239xX2xXa8xX9exX6b3xX4xX2xX2a0xX17xXfxX2xX130xX9exX6b3xX1fxX2xX13xX3axX3bxX13xX12xX2xX161xX11xX2xX13xX12xX152xX11xX2xX1fxX413xXfxX2xX13xX12xX9exX121xX11xX2xX13xX99xX13xX12xX2xX29xX170xX13xX2xXa8xXffxX13xX2xXfxX13xX2xX1xX3axX131xX13xX2xX4xX3axX413xX2xX4xX3axX9exX121xX13xX12xX140xX0xX58xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27xX28xX29xX5xX9xX2cxX39xX13axX2fxX2xX130xX118xX17xX2xX4xX11xXf7xX13xX133xX2xX1fxX3axX4cxX2xX219xX3axXfxX13xX12xX2xX34xXfxX2xX39xX12xX3axX1a3xX2xX22exX13xX2xX2fxX17xXfxX2xX2c1xX2bexX2xX1fxX28xX13xX2xX6xX6b3xX13xX2xX12xX11xXffxX13xX12xX2xXa8xX1b1xX2xX13xX17xX99xX11xX2xXa8xX50xX2xX4xX3axXa4xX13xX12xX2xX6xXb3xX13xX140xX2xX39xX3axX9exX13xX12xX2xX130xX15exX13xX2xX6xX118xX13xX2xX4xX3axX1fbxX2xX3axXfxX11xX133xX2xX6xX6b3xX13xX2xX46xX4cxX2xX46xX1a3xX13xX3axX2xX1fxX3axX15exX4xX2xX3xX152xX1fxX3axX140xX2xX4a6xX209xX161xX11xX2xX199xX3axXe8xX2xX6xXe8xX2xX1fxX161xX11xX2xX199xX3axX99xX13xX4abxX133xX2xX1fxX3axX4cxX2xX13xX165xX5xX2xX34xXfxX2xf2eexX2xX130xX4cxX13xX3axX2xX13xX17xX99xX11xX2xX6xX6b3xX13xX2xX13xX161xX11xX2xX130xX2d1xX2xX4xX1bbxX2xX4xXedxX1fxX2xX13xX12xX17xX52cxX13xX2xX12xX11xXffxX13xX12xX140xX2xX39xX13axX2fxX2xX319xX2bexX6bxX2bexX133xX2xX4xX34xXfxX13xX12xX2xX4xX34xX152xX11xX2xX1fxX413xXfxX2xX12xX11xXfxX2xX130xX47xX13xX3axX2xX1fxX3axX4cxX2xX130xX239xX2xX1fxXe8xX2xX6bxX140xX2bexX2bexX2bexX2xX12xXffxX1fxX2xX29xXe8xX2xX4xX34xX118xX2fxX133xX2xX53xX2bexX2bexX2xX12xXffxX1fxX2xX1fxXfxX2fxX133xX2xX6bxX2bexX2bexX2xX12xXffxX1fxX2xX46xX9exX9fxX11xX133xX2xX53xX2xXfxX28xX2xX1fxX161xX133xX2xX53xX2bexX2bexX2xX1fxX28xX13xX2xX12xX50xX2xX4xX3axX165xX2xX130xX52cxX11xX133xX2xX319xX2bexX2bexX2xX1fxX28xX13xX2xXa8xX4cxX4xX2xX4xX34xX1fbxX13xX12xX133xX2xX6bxX2bexX2bexX2xX1fxX28xX13xX2xX6xX6b3xX13xX2xX4xX3axX4cxX4xX2xXa8xX50xX2xX319xX2bexX2xX1fxX28xX13xX2xX6xX6b3xX13xX2xX13xX161xX11xX2xX130xX413xX2xX1fxX17xX13xX12xX2xX1fxX12dxX1xX2xX12xX11xXffxX13xX12xX2xX1fxX3axX28xX2xX12xX11xXfxX2xX130xX47xX13xX3axX2xXa8xX50xX2xX2fxX169xX4xX2xX3xXffxX2xX3axX169xX2xX6xX170xX13xX2xX1fxX131xX13xX140xX0xX58xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27xX28xX29xX5xX9xX2cxX39xX13axX2fxX2xX319xX2bexX6bxX319xX133xX2xXa8xXb3xX11xX2xXa8xXfxX11xX2xX4xX34xX754xX2xX6xX50xX2xX1eaxX3axXe8xX2xX209xX3axX413xX2xX4xX4cxX1fxX3axX2xXe1xX169xX11xX2xX1e8xXe1xX1eaxX39xX2xXcxX239xX133xX2xX1fxX3axX4cxX2xX91xX34xX118xX13xX2xX91xX3axX4cxX2xX219xX3axXfxX13xX12xX2xX130xX239xX2xX130xX1fbxX13xX12xX2xX34xXfxX2xX4xX3axX50xX13xX3axX2xX6xX131xX1xX2xXe1xX91xX22cxX2xX209xX3axX13axX13xX2xX13xX17xX99xX11xX2xX22exX13xX2xX219xX3axXfxX13xX12xX5cbxX2xX4xX17xX5xXf7xX13xX2xX4xX34xX17xX5xX1b1xX13xX133xX2xXa8xX131xX13xX2xX130xX169xX13xX12xX2xX2c1xX2xX4xX3axX50xX13xX3axX2xXa8xX11xXf7xX13xX2xX4xX34xX9exXb3xX1fxX2xX130xX170xX5xX2xX6xX50xX2xX3axX169xX2xX1fxX3axX13axX13xX2xX13xX17xX99xX11xX2xX13xX3axX174xX2xX6xX184xX2xX4xX3axXfxX2fxX2xX12xX11xXfxX140xX2xX91xX4a4xX2xX3xXfxX17xX2xX199xX3axX11xX2xX4xX3axX50xX13xX3axX2xX6xX131xX1xX2xXe1xX91xX22cxX133xX2xX130xX50xX13xX2xX6xX6b3xX13xX2xX1fxX413xXfxX2xX12xX11xXfxX2xX130xX47xX13xX3axX2xX1fxX3axX4cxX2xX219xX3axXfxX13xX12xX2xX6xX17xX99xX13xX2xX29xX17xX5xX2xX4xX34xX47xX2xX9fxX2xX2fxX1fbxX1fxX2xX319xX2bexX2bexX2xX1fxX28xX13xX140xX0xX58xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27xX28xX29xX5xX9xX2cxX39xX13axX2fxX2xX319xX2bexX6bxX39axX133xX2xX199xX3axX11xX2xX1fxX3axX103xX13xX3axX2xX2a0xX17xX5xX1b1xX13xX2xX130xX4cxXfxX2xX1xX3axX9exXaexX13xX12xX2xXa8xX131xX13xX2xX130xX169xX13xX12xX2xX46xX50xX2xX1fxX28xX13xX2xXcxX170xX5xX2xX29xX1bbxX13xX12xX2xX2fxX99xX2xX3axX47xX13xX3axX2xX13xX17xX99xX11xX2xXa69xX2bexX2bexX2xX1fxX28xX13xX2xX6xX6b3xX13xX2xX6xX11xXf7xX13xX2xX199xX15exX4xX2xXa8xXb3xX11xX2xX29xX28xXfxX13xX3axX2xX13xX12xX3axX11xX1a3xX1xX133xX2xX1fxX3axX4cxX2xX219xX3axXfxX13xX12xX2xX6xX152xX11xX2xX2fxX169xX4xX2xX6xX118xX13xX2xX13xX3bxXfxX2xX2fxX17xXffxX13xX2xX4xX3axX806xX2xX3xX1fbxX1fxX140xX2xX91xX17xX5xX2xX13xX3axX11xXf7xX13xX133xX2xX6xX118xX13xX2xX13xX50xX5xX2xX1fxX3axX4cxX2xX12xX947xX1xX2xX1xX3axX165xX11xX2xX3xX1bbxX2xX1xX3axX165xX13xX2xX130xXffxX11xX2xX2a0xX17xX5xX15exX4xX2xX6xX11xX1a3xX4xX2xX1fxX413xXfxX2xX1fxX3axX52cxX13xX12xX133xX2xX1fxX28xX13xX140xX2xX39xX12xX50xX5xX2xX1fxX3axX4cxX2xX4xX3axX17xXf7xX2xX2fxX161xX5xX2xX1xX3axX161xX2xX6bxX140xX2bexX2bexX2bexX2xX2fxX319xX2xX130xX12dxX4xX2xX4xX34xX52cxX13xX12xX2xX1fxXfxX2fxX2xX130xX2d1xX2xXcxX170xX5xX2xX1fxX3axX17xX52cxX13xX12xX2xX13xX17xX99xX11xX2xX6xX6b3xX13xX133xX2xX1fxX3axX52cxX13xX12xX2xX199xX3axX99xX13xX12xX2xXa8xX50xX28xX2xX4xX34xXfxX13xX12xX2xX4xX34xX152xX11xX140xX2xX39xX3axX9exX13xX12xX2xX199xX3axX11xX2xX1fxX3axX17xX52cxX13xX12xX2xX4xX34xX152xX11xX2xXcxX170xX5xX2xXcxX28xX13xX12xX133xX2xX1fxX3axX52cxX13xX12xX2xX1fxX28xX13xX2xX1fxX546xX13xX12xX2xX13xX12xX17xX99xX11xX2xX12xX11xX131xX13xX2xXa8xX50xX2xX1fxXa9xX13xX12xX2xX1fxX3axX4cxX2xXcxX170xX5xX2xX29xX1bbxX13xX12xX2xX2fxX99xX2xX3axX47xX13xX3axX140xX2xXe7xX9exX6b3xX1fxX2xX3axXccaxX2xX4xX34xX6b3xX2xXa8xX1b1xX2xX199x16039xX2xX4xX3axX17xX131xX4xX133xX2xX2a0xX17xX5xX2xX4xX34xX47xX13xX3axX2xX1fxX3axX13axX2fxX2xX3xXe8xX1fxX133xX2xX1xX3axX754xX13xX12xX2xX4xX34xX4a4xX2xX29xX4cxX1fxX3axX2xX46xX1a3xX13xX3axX133xX2xXa69xX2bexX2bexX2xX1fxX28xX13xX2xX6xX6b3xX13xX2xX130xX239xX2xXcxX17xX12dxX4xX2xX1fxX3axX17xX52cxX13xX12xX2xX4xX3axX50xX13xX3axX2xX1fxX99xX13xX12xX133xX2xX2fxXfxX13xX12xX2xX6xX152xX11xX2xX6xX6b3xX11xX2xX13xX3axX17xX131xX13xX2xX4xX34xXf7xX13xX2xX39cxX2bexX2xX4xX34xX11xX1a3xX17xX2xX130xX52cxX13xX12xX140xX140xX140xX2xX209xXa9xX13xX12xX2xXa8xXb3xX11xX2xX4xX3axX165xX2xX1fxX161xX133xX2xX13xX17xX99xX11xX2xX12xX50xX2xX4xX3axX4cxX4xX133xX2xXa8xX4cxX4xX2xX6xX12dxX5xX2xX4xX34xX1fbxX13xX12xX2xXa8xX50xX2xX4xX34xX52cxX13xX12xX2xX1fxXfxX2fxX133xX2xX46xX9exX9fxX11xX133xX2xX3axX50xX13xX12xX2xX13xX13axX2fxX133xX2xX4xX34xXfxX13xX12xX2xX4xX34xX152xX11xX2xX9fxX2xXe7xX99xX169xX13xX12xX2xX209xXedxX13xX12xX2xX1fxX413xXfxX2xX12xX11xXfxX2xX130xX47xX13xX3axX2xX1fxX3axX4cxX2xX219xX3axXfxX13xX12xX2xX6xX239xX11xX2xX34xX754xX13xX12xX2xX53xX2bexX2bexX2xXexX2xX39axX2bexX2bexX2xX4xX34xX11xX1a3xX17xX2xX130xX52cxX13xX12xX133xX2xX4xX152xX28xX2xXa8xX11xX1a3xX1fxX2xX6xX50xX2fxX2xX4xX3axX9exX121xX13xX12xX2xXcxX17xX5xXf7xX13xX2xX1fxX3axX28xX2xX39axX2xX6xXfxX28xX2xX130xX169xX13xX12xX2xXa8xXb3xX11xX2xX2fxX1fbxX1fxX2xX4xX3axX17xX2xX13xX3axX131xX1xX2xX46xX47xX13xX3axX2xX2a0xX17xX170xX13xX2xX53xX133xXa69xX2xX4xX34xX11xX1a3xX17xX2xX130xX52cxX13xX12xX58xX4xX3axX161xX13xX12xX140xX0xX58xX1xX2cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX27xX28xX29xX5xX9xX2cxXe7xX169xX2xX13xX50xX5xX133xX2xX3axX28xXfxX2xX46xX9exX9fxX11xX2xX4xX34xX28xX13xX12xX2xX4xX34xXfxX13xX12xX2xX4xX34xX152xX11xX2xX1fxX413xXfxX2xX12xX11xXfxX2xX130xX47xX13xX3axX2xX1fxX3axX4cxX2xX219xX3axXfxX13xX12xX2xX130xXfxX13xX12xX2xX6xXf7xX13xX2xX3axX9exXaexX13xX12xX2xX29xX4cxX17xX2xX29xX50xX13xX12xX140xX2xX9adxXa9xX11xX2xX3axX9exXaexX13xX12xX2xX4xX3axX118xX2fxX2xX6xX947xX13xX12xX2xXa8xX50xX2xX46xX47xX13xX3axX2xX29xX4cxX2xX13xX3axX9exX2xX1fxX3axX103xX13xX3axX2xX1fxX3axX413xX2xX13xX3axX170xX13xX2xX1fxX413xXfxX2xX199xX3axX17xX2xXa8xX9exX121xX13xX2xXa8xX131xX5xX140xX2xX209xX3axXedxX13xX12xX2xX4xX99xX11xX2xX4xX34xX9fxX2xXa8xX1b1xX2xX199xX3axX11xX2xX1fxX3axX11xX1b1xX17xX2xX130xX239xX2xX46xX17xX99xX13xX12xX2xX3xX9exXaexX13xX12xX2xX4xX103xX2fxX2xX13xXedxX11xX140xX2xX209xX28xX13xX2xX130xX9exX121xX13xX12xX2xX29xX89fxX13xX2xXa8xX50xX28xX2xXe7xX99xX169xX13xX12xX2xX209xXedxX13xX12xX2xX2fxX50xX2xXcxX7xX2xX1fxX3axXedxX13xX12xX2xX4xX99xX11xX2xX130xXfxX13xX12xX2xX46xX28xX13xX2xX46xX28xX13xX2xX6xX13axX13xX2xX46xX161xX13xX3axX2xX130xX9exX6b3xX1fxX2xX6xX50xX2fxX2xX13xXf7xX13xX2xX46xX9fxX11xX2xX1fxX99xX13xX12xX2xX6xXfxX28xX2xX1fxX413xXfxX2xX13xX12xX9exX121xX11xX2xX1xX3axX41xX2xX13xX3bxX2xX46xXffcxX2xX13xX3axX174xX2xX12dxX5xX140xX2xX1edxX50xX2xXa8xXb3xX11xX2xX1fxX3axXedxX13xX12xX2xX4xX99xX11xX133xX2xX1fxX3axX4cxX2xX1fxX3axX103xX13xX3axX2xX6xX50xX2xX46xX99xX13xX12xX2xX46xX9exX9fxX11xX2xX4xX34xXa4xX13xX12xX133xX2xX46xX47xX13xX3axX2xX29xX4cxX2xXa8xX50xX2xX6xX947xX13xX12xX2xX4xX3axX118xX2fxX2xX29xX170xX13xX12xX2xX3axX9exXaexX13xX12xX2xX1fxX3axX28xX2xX130xX121xX11xX140xX0xX58xX1xX2cxX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX22exX17xX4xX3axX28xX34xX9xX2cxX1eaxX3axX28xX13xX12xX2xX1e8xX11xX13xX3axX0xX58xX1xX2c
Phong Linh