Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh biến rác hữu cơ thành phân bón vi sinh
(Baohatinh.vn) - Từ rác thải hữu cơ, hơn 900 hộ dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã thu gom, tái chế thành phân vi sinh để chăm bón cho cây trồng.
7fdax100d7xc941xaf1exe675xe817xaeb1xc5e4xc9bbxX7xede4x8af3x103cbx8a12xb53axacdaxX5x82cexXaxcb54x10645x9294xbb74x10726xXdxX3xeee6xb957xe803xX3xX1xcac4x87e2xac60xX1bxX3xbbe2xXdxc4a5xX1bxX3xX1bx1052exXdxX3x101c7xc0e4xX3xXcx87ffxX1bxX1xX3xd6cdxXdxd7e2xX1bxX3x913cx104a6xX4xX3xX1x9796xX1exX3xX4xe84exX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX34xe566xX1bxX3x9669xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX0x8816xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX6xX19xXaxX12xXcxf07axX3xX39xX3axX4xX3xXexX1x108b1xXdxX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42x8006xX3xX1xX42xX1bxX3xa6e8x9558xX89xX3xX1x97b7xX3xX19xX1axX1bxX3xe3efxX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xX2cxX15xX42xX1bxX14xX3xf435xX42xX1bxX3x109b6xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1x9805xX3x103a4x9431xX3xXexX1xX1exX3xX14x9f5axX23xX82xX3xXexX3axXdxX3xX4xX1xX36xX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXafxaf20xX3xX4xX1xd84cxX23xX3xX34xX50xX1bxX3xX4xX1xXb7xX3xX4xX1axX1fxX3xXexX39xf28axX1bxX14xe75axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfbe0xXb7xX19xX1fxXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxf4aaxX10xX1bxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax8a99xXdxX19xXexX1xb5fdxX3x9712xX2xa791xXbxbe6dx102eaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX126xX3x10208xX2xX89xXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX5bxX5bxXdxXefxX34xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXefxX53xX1bxX5bxX1bxX10xX121xX7xX5bx8adbxX89xX15fx10625xX5bxX2xX137xX2xX19x92d5xX15fxX15fxX15fxec6bxX168xX12axXexX12axX162xX137xX128xX15fxX5xX89xXefxdfe6xXbxX14xd0bdxX39xX9xX16cxX89xX89xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xX23xXdxX25xX1bxX3xX1bxX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX34xX50xX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX121xXdxX19xXexX1xX9xXaxX128xX2xX12axXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX137xX2xX89xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxXb7xX1bxXaxX12xX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX2cxX15xX42xX1bxX14xX3xXa1xX42xX1bxX3xXexX1xX1exX3xX14xXb7xX23xX82xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xbbf5xXdxX82xX3xX12cxa5e4xX3xX5xccbfxX3xX39xX3axX4xX3xX1bxX14xX6xX1fxX3xXexX228xXdxX3xX1bxX1xX2dxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX19xX1fxXaxX12xbe46xX15xX16xX1bxX14xX3xX5xX2dxX1bxX14xX82xX3xX1bxX14xdf2bxX3xX12cxX50xX23xX3xX93xX3xX12cxXb0xX3xXa1xX42xX1bxX3x93acxXdxX6xX1bxX14xX3xXa5xX2cxX15xX42xX1bxX14xX3xXa1xX42xX1bxXadxX3xX5xX1exd98cxX1bxX3xXexX39xXb7xX1bxX14xX3xX5xX2dxX1bxX1xX82xX3xX7xX228xX4xX1xX3xX7xf4b9xX82xX3xX34xX93xXdxX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX79xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1xXb7xX228xXexX3xXexX1xX16xXdxX3xX14xXdxX6xX1bxX3xX14xbd05xX1bxX3xXafxX1axX1fxX3xXafxX15xeb3axX4xX3xX4xX3axX4xX3xX1xX8dxX3xXexX1xX1exX3xX14xXb7xX23xX82xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX82xX3xX12cxX22dxX3xX5xX230xX3xX1bxX14xX6xX1fxX3xXexX228xXdxX3xX1bxX1xX2dxXefxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX19xX1fxXaxX12xX257xcf8dxX4xX3xX34xXdxX20xXexX82xX3xX1xX2dxX1bxX14xX3xXexX39xXdbxX23xX3xX1xX8dxX3xX19xX1axX1bxX3xX93xX3xXafxX1axX1fxX3xX4x8dfaxX1bxX3xX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX34xX50xX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX4xX1xXdbxX23xX3xX34xX50xX1bxX3xX4xX1xXb7xX3xX4xX3axX4xX3xX5xXb7xX228xXdxX3xX4xX1axX1fxX3xXexX39xXecxX1bxX14xXefxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX19xX1fxXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX112xX10xX1bxXexX10xX39xX3xX19xXexX1xX1exX23xX34xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX121xXdxX19xXexX1xX126xX3xX128xX2xX12axXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX126xX3xX137xX2xX89xXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXefxX34xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXefxX53xX1bxX5bxX1bxX10xX121xX7xX5bxX15fxX89xX15fxX162xX5bxX2xX89xX12axX19xX137xX15fxX15fxX89xX2xX15fxX2xXexX12axX137xX89xX128xX5xX128xa061xX2xX137xX2xX19xX168xX15fxX15fxX137xX15fxX12axX168xXexX168xX88xX15fxX16cxX89xX5xX89xXefxX178xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xX23xXdxX25xX1bxX3xX1bxX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX34xX50xX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX121xXdxX19xXexX1xX9xXaxX128xX2xX12axXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX137xX2xX89xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxXb7xX1bxXaxX12xXa1xX6xX1exX3xb16cxX1xXdxX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX82xX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xXafxX15xX2cbxX4xX3xcbb8xX3xXexX39xXb7xX1bxX14xX3xX34xXd7xX3xXafxXd7xX3xX5xX2dxX23xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX19xX1fxXaxX12xf31cxX2dxXb7xX3xX4a4xX1xX1exX3xX53xX15xX16xX1bxX3xX4xX4c3xX6xX3xX4xX1xf6f7xX3xXcxX39xX509xX1bxX1xX3xXcxX1xX509xX3xX4f6xX1axX1bxX3xX93xX3xXexX1xX288xX1bxX3xX15fxX82xX3xX12cxXb0xX3xXa1xX42xX1bxX3xX274xXdxX6xX1bxX14xX3xX4xX1axX1fxX3xX1bxX2dxXb7xX82xX3xX4x879dxX1fxX3xX1bxX53axX1fxX3xXexX15xX42xXdxX3xXex8540xXexXefxX3xX112xX1xX509xX3xX4f6xX1axX1bxX3xX4xX1xXb7xX3xX34xXdxX36xXexX126xX3xXcxX1xX1exX3xX14xXb7xX23xX82xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX3xX53xX2dxX3xX12cxX22dxX3xX5xX230xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX79xXdxX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX34xX50xX1bxX3xX39xX53axXexX3xX4xX50xX3xX5xX2cbxXdxXefxX3xXcxX39xX15x911dxX4xX3xXafxX1axX1fxX82xX3xX23xc8cexXdxX3xX5xX2c2xX1bxX3xXbxX1xX3axXexX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX79xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1xXb7xX228xXexX82xX3xX14xXdxX6xX3xXafxec4cxX1bxX1xX3xXexX288xXdxX3xXafxX10xX23xX3xX4xX1xX288xX1bxX3xX5xX53axXbxX12dxX3xX4xX3axX4xX3xX5xXb7xX228xXdxX3xX4xX1axX1fxX3xXexX39xXb7xX1bxX14xX3xX53xX15xX16xX1bxX3xX1bxX1xX15xX3xX23xb274xXexX82xX3xX34xX15xX93xXdxX82xX3xX4xX6xX23xXefxXefxXefxX3xX34xX509xX3xX7xX1axX1exX3xX34xX20xX1bxX1xX3xX39xX42xXdxX3xX39xc558xX1bxX14xX3xX12cxX1exX547xX1bxX14xX3xX53xX71xX6xX3xX5xXb0xX1bxX14xX3xXbxX1xX60dxX82xX3xX53xX71xX6xX3xX14xX1axX1fxX3xX288xX3xX1bxX1xXdxe8fexX23xX3xX23xX288xXdxX3xXexX39xX15xX16xX1bxX14xXefxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX19xX1fxXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX112xX10xX1bxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX121xXdxX19xXexX1xX126xX3xX128xX2xX12axXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX126xX3xX137xX2xX89xXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX5bxX5bxXdxXefxX34xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXefxX53xX1bxX5bxX1bxX10xX121xX7xX5bxX15fxX89xX15fxX162xX5bxX2xX137xX2xX19xX168xX15fxX15fxX168xX128xX15fxX168xXexX168xX128xX15fxX88xX137xX5xX89xXefxX178xXbxX14xX17bxX39xX9xX168xX89xX12axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xX23xXdxX25xX1bxX3xX1bxX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX34xX50xX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX121xXdxX19xXexX1xX9xXaxX128xX2xX12axXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX137xX2xX89xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxXb7xX1bxXaxX12xX112xX1xX509xX3xXcxX39xX509xX1bxX1xX3xXcxX1xX509xX3xX4f6xX1axX1bxX3xX34xX50xX1bxX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xX4xX1xXb7xX3xX4xX1axX1fxX3xXdbxX1bxX3xcf66xX1exX79xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX19xX1fxXaxX12x10b4ax97f6xX1exX1fxX3xXexX39xX5daxX1bxX1xX3xX4c3xX3xX4a4xX1xX3axX3xXafxX42xX1bxX3xX14xXdxX79xX1bxX82xX3xX4xX1xbfdbxX3xX4xX2c2xX1bxX3xX12cxX1axX1fxX3xX34xXd7xX3xXafx8a37xX1bxX14xX3xX39xX3axX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX2dxX23xX3xX15fxX3xX1bxX14xXdbxX1bxX3xX4xX50xX3xX1bxbda5xXbxX3xXafxad14xX1fxX3xX1bxX1xee85xX23xX3xXexX39xX3axX1bxX1xX3xX39xX1exXecxXdxX3xX23xX1exX5b0xXdxX3xX53xX2dxXb7xX3xXafxc8e0xX3xXexX39xdd94xX1bxX14xXefxX3xXa1xX6xX1exX3xX4a4xX1xXdxX3xX39xX3axX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1xXb7xX228xXexX3xX4xX4c3xX6xX3xX14xXdxX6xX3xXafxX5daxX1bxX1xX3xXafxX15xX2cbxX4xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX82xX3xX39xXdxc334xX1bxX14xX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xX1bxX1xX15xX126xX3xXexX1xX827xX4xX3xXdbxX1bxX3xX19xX15xX3xXexX1xX71xX6xX82xX3xX39xX6xX1exX3xX4xd10exX82xX3xXexX39xX3axXdxX3xX4xX1axX1fxX3xX1xX15x89d3xX3xX4xX1xXb7xX3xX53xX2dxXb7xX3xX1xX547xX3xX4c3xX3xXexX39xX8dxX1bxX3xX53xX5a7xXdxX3xX23xX10xX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXafxXd7xX3xX34xXdxX36xX1bxX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX34xX50xX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xaa32xX405xX3xX4xX1xX509xX3xX4f6xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX823xXefxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX19xX1fxXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX112xX10xX1bxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX121xXdxX19xXexX1xX126xX3xX128xX2xX12axXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX126xX3xX137xX2xX89xXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX5bxX5bxXdxXefxX34xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXefxX53xX1bxX5bxX1bxX10xX121xX7xX5bxX15fxX89xX15fxX162xX5bxX2xX137xX2xX19xX168xX15fxX168xX89xX168xX15fxX168xXexX15fxX15fxX162xX128xX88xX5xX89xXefxX178xXbxX14xX17bxX39xX9xX2xX168xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xX23xXdxX25xX1bxX3xX1bxX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX34xX50xX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX121xXdxX19xXexX1xX9xXaxX128xX2xX12axXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX137xX2xX89xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxXb7xX1bxXaxX12xc663xX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX3xX53xX2dxX3xX12cxX22dxX3xX5xX230xX3xXexX228xXdxX3xX1bxX14xX1exXecxX1bxX3xX1bxX1xX80bxX23xX3xX14xXdxX79xX23xX3xXexX1xXdxXd7xX1exX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX79xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1xXb7xX228xXexX3xX23xX5b0xXdxX3xX1bxX14xX2dxX1fxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX19xX1fxXaxX12x8d39xX1bxX14xX3xXffxfe08xXdxX3xX257xX827xX4xX3xX2cxX228xX1bxX1xX3x892fxX3xXa01xX1xX50xX3xXffxX60dxX3xXexX1xX15xX3xX257xX79xX1bxX14xX3xX4c3xX1fxX3xX12cxXb0xX3xX4xX1xXb7xX3xX1xX6xX1fxX126xX3xXa1xX42xX1bxX3xX274xXdxX6xX1bxX14xX3xX5xX2dxX3xXafxX509xX6xX3xXbxX1xX15xX42xX1bxX14xX3xXafxX15xX2cbxX4xX3xX4xX1x81f3xX1bxX3xX5xX2dxX23xX3xXafxXdxXd7xX23xX3xXexX1xX7e6xX4xX3xX1xXdxX20xX1bxX3xXafxX25xX3xX3axX1bxX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX3xX53xX2dxX3xX12cxX22dxX3xX5xX230xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX79xXdxX3xXexX228xXdxX3xX1bxX14xX1exXecxX1bxX3xX4xX4c3xX6xX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxXefxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX19xX1fxXaxX12xc625xX5b0xXdxX3xX1xX8dxX3xX12cxX1axX1fxX3xX34xXd7xX3xX12cxX22dxX3xX5xX230xX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xXexX1xX10xXb7xX3xXafxX29xX1bxX14xX3xX7a3xX1exX1fxX3xXafxX509xX1bxX1xX3xX7xX29dxX3xXafxX15xX2cbxX4xX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xX1xX5b0xX3xXexX39xX2cbxX3xX15fxX89xX89xX3xX1bxX14xX1xX5daxX1bxX3xXafxXecxX1bxX14xX3xX53xX2dxX3xX2xX89xX89xX3xX1bxX14xX1xX5daxX1bxX3xXafxXecxX1bxX14xX3xX23xX1exX6xX3xX15fxX3xXexX1xXa63xX1bxX14xX3xX1bxX1xX7e6xX6xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX79xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1xXb7xX228xXexXefxX3xX13xX1xX16xX3xX5xX2dxX23xX3xXexX547xXexX3xX4xX288xX1bxX14xX3xXexX3axX4xX3xXexX1exX1fxX861xX1bxX3xXexX39xX1exX1fxX25xX1bxX82xX3xXafxX36xX1bxX3xX1bxX6xX1fxX3xXexXb7xX2dxX1bxX3xX12cxXb0xX3xXafxXb0xX3xX12cxX1axX1fxX3xX19xX7e6xX1bxX14xX3xXafxX15xX2cbxX4xX3xX15fxX89xX16cxX3xX23xX288xX3xX1xX5daxX1bxX1xX3xX4c3xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xXefxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX19xX1fxXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX112xX10xX1bxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX121xXdxX19xXexX1xX126xX3xX128xX2xX12axXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX126xX3xX137xX2xX89xXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX5bxX5bxXdxXefxX34xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXefxX53xX1bxX5bxX1bxX10xX121xX7xX5bxX15fxX89xX15fxX162xX5bxX2xX137xX2xX19xX168xX15fxX15fxX137xX128xX137xX162xXexX2xX16cxX12axX12axX137xX5xX89xXefxX178xXbxX14xX17bxX39xX9xX16cxX16cxX12axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xX23xXdxX25xX1bxX3xX1bxX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX34xX50xX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX121xXdxX19xXexX1xX9xXaxX128xX2xX12axXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX137xX2xX89xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxXb7xX1bxXaxX12xX13xX1xX16xX3xXexX1exX1fxX861xX1bxX3xXexX39xX1exX1fxX25xX1bxX3xXexX547xXexX82xX3xX1bxX1xXdxX25xX1exX3xX1xX8dxX3xX19xX1axX1bxX3xX93xX3xX2cxX15xX42xX1bxX14xX3xXa1xX42xX1bxX3xXafxXb0xX3xXexX60dxX4xX1xX3xX4xX7e6xX4xX3xX1xX15xX93xX1bxX14xX3xX827xX1bxX14xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX3xX53xX2dxX3xX12cxX22dxX3xX5xX230xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX79xXdxX3xXexX228xXdxX3xX1bxX14xX1exXecxX1bxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX19xX1fxXaxX12xe5acxX1axX1fxX3xX19xX7e6xX1bxX14xX3xX4xX3axX4xX3xX23xX288xX3xX1xX5daxX1bxX1xX3xX4c3xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX228xXdxX3xX14xXdxX6xX3xXafxX5daxX1bxX1xX3xX4xX50xX3xX4xX50xX3xX7xX7e6xX3xXafxX50xX1bxX14xX3xX14xX50xXbxX3xXexX60dxX4xX1xX3xX4xX7e6xX4xX3xX4xX4c3xX6xX3xX4xX3axX4xX3xXexd490xX3xX4xX1xX827xX4xX82xX3xXafxXb7xX2dxX1bxX3xXexX1xXd7xX3xXexX39xX861xX1bxX3xXafxX509xX6xX3xX34xX2dxX1bxX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxXefxX3xX2cxX8dxXdxX3xX13xX288xX1bxX14xX3xX19xX1axX1bxX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xX4xe233xX1bxX14xX3xXafxXb0xX3xX4xX1xXaafxX1bxX3xX12cxXb0xX3xXa1xX42xX1bxX3xX112xX1xX1axX1exX3xX12cxX1axX1fxX3xX19xX7e6xX1bxX14xX3xX23xX288xX3xX1xX5daxX1bxX1xX3xXexX1xX60dxX3xXafxXdxXd7xX23xX3xXexX228xXdxX3xXexX1xX288xX1bxX3xXcxX1xX3axXbxX3xXa1xX42xX1bxXefxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX19xX1fxXaxX12xX7bbxX112xX1xXb7xX3xXafxX36xX1bxX3xXexX1xX16xXdxX3xXafxXdxXd7xX23xX3xX1bxX2dxX1fxX82xX3xXexX1xX288xX1bxX3xXcxX1xX3axXbxX3xXa1xX42xX1bxX3xXafxXb0xX3xX12cxX1axX1fxX3xX19xX7e6xX1bxX14xX3xXafxX15xX2cbxX4xX3xX12axX89xX3xX23xX288xX3xX1xX5daxX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX3xX39xX3axX4xX82xX3xX4c3xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xXefxX3xX7bcxX1exX6xX3xXafxX50xX82xX3xXafxXb0xX3xX14xXdxX79xX23xX3xXafxX15xX2cbxX4xX3xX16cxX89xc2f7xX3xX5xX15xX2cbxX1bxX14xX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xXexX228xXdxX3xXafxXdxXd7xX23xX3xXexX806xXbxX3xX4a4xX36xXexX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX79xXdxX3xX4xX4c3xX6xX3xXafxX509xX6xX3xXbxX1xX15xX42xX1bxX14xXefxX3xX257xX1axX1fxX3xX5xX2dxX3xX23xX8dxXexX3xX1xXb7xX228xXexX3xXafxX8dxX1bxX14xX3xX39xX53axXexX3xX4xX2c2xX1bxX3xXexX1xXdxX36xXexX3xXafxXd7xX3xX14xXdxX29xXbxX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX4xX50xX3xXexX1xX50xXdxX3xX7a3xX1exX10xX1bxX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX79xXdxX3xX1bxX14xX6xX1fxX3xXexX228xXdxX3xX14xXdxX6xX3xXafxX5daxX1bxX1xXefxX3xX2cxX8dxXdxX3xXafxX6xX1bxX14xX3xXexXdxX36xXbxX3xXexX62fxX4xX3xX1bxX1xX1axX1bxX3xX39xX8dxX1bxX14xX3xX23xX288xX3xX1xX5daxX1bxX1xX3xX7xX6xX1bxX14xX3xX4xX3axX4xX3xXexX1xX288xX1bxX3x81d2xX861xX1bxX3xXcxX1xX509xX1bxX1xX82xX3xXa1xXdxX1bxX1xX3xX112xX16xXefxXefxXefxX8dbxX82xX3xX288xX1bxX14xX3xXcxX39xX2c2xX1bxX3xXb10xX228xX1bxX1xX3xX2cxXa63xX1bxX14xX3xX405xX3xX112xX1xX4c3xX3xXexX509xX4xX1xX3xX2cxX8dxXdxX3xX13xX288xX1bxX14xX3xX19xX1axX1bxX3xX12cxXb0xX3xXa1xX42xX1bxX3xX112xX1xX1axX1exX3xX4xX1xXb7xX3xX34xXdxX36xXexX3xXexX1xX861xX23xXefxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX19xX1fxXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX112xX10xX1bxXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX121xXdxX19xXexX1xX126xX3xX128xX2xX12axXbxX12cxX12dxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX126xX3xX137xX2xX89xXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX5bxX5bxXdxXefxX34xX6xXb7xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXefxX53xX1bxX5bxX1bxX10xX121xX7xX5bxX15fxX89xX15fxX162xX5bxX2xX137xX2xX19xX168xX15fxX15fxX137xX16cxX12axX128xXexX16cxX88xX12axX88xX2xX5xX89xXefxX178xXbxX14xX17bxX39xX9xX168xX88xX137xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xX23xXdxX25xX1bxX3xX1bxX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX34xX50xX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX121xXdxX19xXexX1xX9xXaxX128xX2xX12axXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX137xX2xX89xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxXb7xX1bxXaxX12xXb10xX288xX3xX1xX5daxX1bxX1xX3xX4c3xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX14xX50xXbxX3xXbxX1xX2c2xX1bxX3xX1bxX1axX1bxX14xX3xX4xX6xXb7xX3xX230xX3xXexX1xX827xX4xX3xX34xX79xXb7xX3xX53xX20xX3xX23xX288xXdxX3xXexX39xX15xX16xX1bxX14xX3xX4xX1xXb7xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX19xX1fxXaxX12xXcxX1xX10xXb7xX3xX288xX1bxX14xX3xXcxX39xX2c2xX1bxX3xXffxX5daxX1bxX1xX3xXcxX1xX1axX1bxX3xXa6fxX3xXa01xX1xX50xX3xX112xX1xX4c3xX3xXexX509xX4xX1xX3xf4adxXffxX13xf36exX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xX2cxX15xX42xX1bxX14xX3xXa1xX42xX1bxX82xX3xXexX71xX3xXafxX2c2xX1exX3xX1bxXdbxX23xX3xXafxX36xX1bxX3xX1bxX6xX1fxX82xX3xXexXb7xX2dxX1bxX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xXafxXb0xX3xXexXdeexX3xX4xX1xX827xX4xX3xX23xX1exX6xX3xX53xX2dxX3xX4xX53axXbxX3xXbxX1xX3axXexX3xX128xXefxX128xX15fxX88xX3xXexX1xXa63xX1bxX14xX3xX39xX3axX4xX3xX4xX1xXb7xX3xX4xX3axX4xX3xX1xX8dxX3xX14xXdxX6xX3xXafxX5daxX1bxX1xX12dxX3xXexX39xXdxXd7xX1bxX3xX4a4xX1xX6xXdxX3xX12cxX1axX1fxX3xX19xX7e6xX1bxX14xX3xXafxX15xX2cbxX4xX3xX88xX15fxX162xX3xX23xX288xX3xX1xX5daxX1bxX1xX3xX4c3xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX228xXdxX3xX1bxX14xX1exXecxX1bxXefxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXb7xX19xX1fxXaxX12xXffxX15xX5a7xX4xX3xXafxX2c2xX1exX3xX4xX1xXb7xX3xXexX1xX53axX1fxX82xX3xX1bxX1xXdxX25xX1exX3xX1xX8dxX3xX14xXdxX6xX3xXafxX5daxX1bxX1xX3xXafxXb0xX3xXexXdxX36xX1bxX3xX1xX2dxX1bxX1xX3xX12cxX22dxX3xX5xX230xX3xX39xX3axX4xX3xX34xX80bxX1bxX14xX3xX34xXd7xX3xX4c3xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXafxX228xXexX3xX1xXdxX20xX1exX3xX7a3xX1exX79xX3xX4xX6xXb7xX82xX3xX7xX22dxX3xX19xX62fxX1bxX14xX3xXexX547xXexX3xX4xX1xXb7xX3xX4xX1axX1fxX3xXexX39xXecxX1bxX14xXefxX3xX257xXecxX1bxX14xX3xXexX1xX16xXdxX82xX3xX14xX50xXbxX3xXbxX1xX2c2xX1bxX3xX1bxX1axX1bxX14xX3xX4xX6xXb7xX3xX230xX3xXexX1xX827xX4xX3xX34xX79xXb7xX3xX53xX20xX3xX23xX288xXdxX3xXexX39xX15xX16xX1bxX14xX3xX4xX4c3xX6xX3xX1bxX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xXexX71xX3xX53xXdxX20xX4xX3xX12cxX22dxX3xX5xX230xX3xX4xX1xX1exX1fxX861xX1bxX3xX1bxX14xX1xXdxX20xXbxX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX79xXdxX3xX12cxX1exX1bxX14xX3xX7a3xX1exX6xX1bxX1xX3xX14xXdxX6xX3xXafxX5daxX1bxX1xX82xX3xXafxX15xX16xX1bxX14xX3xX5xX2dxX1bxX14xX82xX3xX1bxX14xX265xX3xX12cxX50xX23xXefxXefxXefxX3xX53xX5daxX3xX23xX8dxXexX3xX23xX288xXdxX3xXexX39xX15xX16xX1bxX14xX3xX12cxX6xX1bxX1xXefxX0xX5bxXbxX12xX0xX19xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xX39xX10xX5xX6xXexX10xX19xXaxX12xX0xX7xXexX39xXb7xX1bxX14xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX861xX1bxX3xX7a3xX1exX6xX1bxX126xX0xX5bxX7xXexX39xXb7xX1bxX14xX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX405xXexX1xX1exX23xX34xX405xX6xX1bxX19xX405xX7xX6xXbxXb7xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb10xX5b0xXdxX3xX1xX8dxX3xX14xXdxX6xX3xXafxX5daxX1bxX1xX3xX1bxX288xX1bxX14xX3xXexX1xX288xX1bxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX4xX2c2xX1bxX3xX4xX50xX3xX15fxX3xX405xX3xX168xX3xXexX1xXa63xX1bxX14xX82xX3xX14xXdxX88bxX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX3xX39xX3axX4xX3xXexX39xX93xX3xX5xX861xX1bxXaxX3xX1xX39xX10x9cdexX9xXaxX5bxX12cxX6xX405xX1xXb7xXdxX5bxX23xXb7xXdxX405xX1xXb7xX405xX14xXdxX6xX405xX19xXdxX1bxX1xX405xX1bxXb7xX1bxX14xX405xXexX1xXb7xX1bxX405xX1xX6xX405xXexXdxX1bxX1xX405xX4xX6xX1bxX405xX4xXb7xX405xX15fxX405xX168xX405xXexX1xX1exX1bxX14xX405xX14xXdxXb7xX405xXbxX1xX6xX1bxX405xX5xXb7xX6xXdxX405xX39xX6xX4xX405xXexX39xXb7xX405xX5xX10xX1bxX5bxX2xX88xX137xX2xX12axX12axXefxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5bxX23xX10xX19xXdxX6xX5bxX2xX15fxX89xX5bxX1bxX10xX121xX7xX5bxX15fxX89xX15fxX12axX5bxX16cxX15fxX19xX2xX2xX12axX89xX168xX15fxX88xXexX162xX162xX2xX168xX2xX5xX89xXefxX178xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xX23xXdxX25xX1bxX3xX1bxX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX34xX50xX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX19xXdxX53xX12xX0xX7xXexX39xXb7xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb10xX5b0xXdxX3xX1xX8dxX3xX14xXdxX6xX3xXafxX5daxX1bxX1xX3xX1bxX288xX1bxX14xX3xXexX1xX288xX1bxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX4xX2c2xX1bxX3xX4xX50xX3xX15fxX3xX405xX3xX168xX3xXexX1xXa63xX1bxX14xX82xX3xX14xXdxX88bxX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX3xX39xX3axX4xX3xXexX39xX93xX3xX5xX861xX1bxXaxX3xX1xX39xX10xX147bxX9xXaxX5bxX12cxX6xX405xX1xXb7xXdxX5bxX23xXb7xXdxX405xX1xXb7xX405xX14xXdxX6xX405xX19xXdxX1bxX1xX405xX1bxXb7xX1bxX14xX405xXexX1xXb7xX1bxX405xX1xX6xX405xXexXdxX1bxX1xX405xX4xX6xX1bxX405xX4xXb7xX405xX15fxX405xX168xX405xXexX1xX1exX1bxX14xX405xX14xXdxXb7xX405xXbxX1xX6xX1bxX405xX5xXb7xX6xXdxX405xX39xX6xX4xX405xXexX39xXb7xX405xX5xX10xX1bxX5bxX2xX88xX137xX2xX12axX12axXefxX1xXexX23xXaxX12xXb10xX5b0xXdxX3xX1xX8dxX3xX14xXdxX6xX3xXafxX5daxX1bxX1xX3xX1bxX288xX1bxX14xX3xXexX1xX288xX1bxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX4xX2c2xX1bxX3xX4xX50xX3xX15fxX3xX405xX3xX168xX3xXexX1xXa63xX1bxX14xX82xX3xX14xXdxX88bxX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX3xX39xX3axX4xX3xXexX39xX93xX3xX5xX861xX1bxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX39xXb7xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX257xXd7xX3xX1bxX1axX1bxX14xX3xX4xX6xXb7xX3xX1xXdxX20xX1exX3xX7a3xX1exX79xX3xXexX1xX1exX3xX14xXb7xX23xX82xX3xX12cxX22dxX3xX5xX230xX3xX1bxX15xX5a7xX4xX3xXexX1xX79xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1xXb7xX228xXexX3xXa5xX13xXcxXa1xX2cxXadxX3xX1bxX288xX1bxX14xX3xXexX1xX288xX1bxX3xX93xX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX4xX2c2xX1bxX3xXexX1xX7e6xX4xX3xX1xXdxX20xX1bxX3xXafxXecxX1bxX14xX3xX34xX8dxX3xX4xX3axX4xX3xX34xXdxX20xX1bxX3xXbxX1xX3axXbxX3xXexX71xX3xXexXdeexX3xX4xX1xX827xX4xX3xX7a3xX1exX79xX1bxX3xX5xX230xX82xX3xX4xX1xX60dxX1bxX1xX3xX7xX3axX4xX1xX3xX53xX2dxX3xX14xXdxX79xXdxX3xXbxX1xX3axXbxX3xX4xX288xX1bxX14xX3xX1bxX14xX1xX20xX3xXbxX1xXa63xX3xX1xX2cbxXbxXefxX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX19xXdxX53xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX274xX2c2xX1bxX3xX12axXefxX162xX89xX89xX3xX1xX8dxX3xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX228xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xX168xX3xX14xXdxX88bxX3xXexX228xXdxX3xX1bxX1xX2dxX3xX4xX1xXb7xX3xX7bbxX19xX654xX3xX12cxX22dxX8dbxd4a5xXaxX3xX1xX39xX10xX147bxX9xXaxX5bxX12cxX6xX405xX1xXb7xXdxX5bxX14xX6xX1bxX405xX12axX405xX162xX89xX89xX405xX1xXb7xX405xX19xX6xX1bxX405xXexX1xX6xX4xX1xX405xX1xX6xX405xX4xX1xXdxX6xX405xX39xX6xX4xX405xXexX1xX6xX1bxX1xX405xX168xX405xX14xXdxXb7xX405xXexX6xXdxX405xX1bxX1xX6xX405xX4xX1xXb7xX405xX19xX10xX405xX12cxX1exX5bxX2xX162xX2xX137xX168xX12axXefxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5bxX23xX10xX19xXdxX6xX5bxX2xX15fxX89xX5bxX1bxX10xX121xX7xX5bxX2xX88xX137xX168xX5bxX2xX15fxX162xX19xX15fxX2xX128xX15fxX89xX168xX137xXexX162xX15fxX168xX12axX16cxX5xX89xXefxX178xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xX23xXdxX25xX1bxX3xX1bxX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX34xX50xX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX19xXdxX53xX12xX0xX7xXexX39xXb7xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX274xX2c2xX1bxX3xX12axXefxX162xX89xX89xX3xX1xX8dxX3xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX228xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xX168xX3xX14xXdxX88bxX3xXexX228xXdxX3xX1bxX1xX2dxX3xX4xX1xXb7xX3xX7bbxX19xX654xX3xX12cxX22dxX8dbxX17b9xXaxX3xX1xX39xX10xX147bxX9xXaxX5bxX12cxX6xX405xX1xXb7xXdxX5bxX14xX6xX1bxX405xX12axX405xX162xX89xX89xX405xX1xXb7xX405xX19xX6xX1bxX405xXexX1xX6xX4xX1xX405xX1xX6xX405xX4xX1xXdxX6xX405xX39xX6xX4xX405xXexX1xX6xX1bxX1xX405xX168xX405xX14xXdxXb7xX405xXexX6xXdxX405xX1bxX1xX6xX405xX4xX1xXb7xX405xX19xX10xX405xX12cxX1exX5bxX2xX162xX2xX137xX168xX12axXefxX1xXexX23xXaxX12xX274xX2c2xX1bxX3xX12axXefxX162xX89xX89xX3xX1xX8dxX3xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX228xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xX168xX3xX14xXdxX88bxX3xXexX228xXdxX3xX1bxX1xX2dxX3xX4xX1xXb7xX3xX7bbxX19xX654xX3xX12cxX22dxX8dbxX17b9xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX39xXb7xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX2cxX15xX5a7xX1bxX14xX3xXexX5a7xXdxX3xX12cxX1axX1fxX3xX19xX7e6xX1bxX14xX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xX1bxX288xX1bxX14xX3xXexX1xX288xX1bxX3xX23xX5a7xXdxX3xX53xX2dxXb7xX3xX1bxXdbxX23xX3xX15fxX89xX15fxX89xX82xX3xXcxX1xX228xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXa5xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xXadxX3xXafxX6xX1bxX14xX3xXexX806xXbxX3xXexX39xX1exX1bxX14xX3xX14xXdxX79xXdxX3xX7a3xX1exX1fxX36xXexX3xX53xX53axX1bxX3xXafxX25xX3xX23xX288xXdxX3xXexX39xX15xX16xX1bxX14xX3xXexX228xXdxX3xX4xX3axX4xX3xX1xX8dxXefxX3xXcxXb7xX2dxX1bxX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xXafxXb0xX3xX4xX50xX3xX12axXefxX16cxX16cxX12axX3xX1xX8dxX3xX23xX1exX6xX3xX14xXdxX88bxX3xX39xX3axX4xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX82xX3xX23xX5b0xXdxX3xX1bxX1xX2dxX3xX4xX50xX3xX168xX3xX14xXdxX88bxXefxX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX19xXdxX53xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX36xX1exX3xX34xXdxX36xXexX3xXexX806xX1bxX3xX19xX62fxX1bxX14xX3xX39xX3axX4xX82xX3xX1bxX288xX1bxX14xX3xX19xX1axX1bxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX7xX29dxX3xXexXdxX36xXexX3xX4a4xXdxX20xX23xX3xX1xX2dxX1bxX14xX3xXexb1a3xX3xXafxXecxX1bxX14xX5bxXexX1xX3axX1bxX14xXaxX3xX1xX39xX10xX147bxX9xXaxX5bxX1bxXb7xX1bxX14xX405xX1bxX14xX1xXdxX10xXbxX5bxX1bxX10xX1exX405xX34xXdxX10xXexX405xXexX6xX1bxX405xX19xX1exX1bxX14xX405xX39xX6xX4xX405xX1bxXb7xX1bxX14xX405xX19xX6xX1bxX405xX1xX6xX405xXexXdxX1bxX1xX405xX7xX10xX405xXexXdxX10xXexX405xX4a4xXdxX10xX23xX405xX1xX6xX1bxX14xX405xXexX1fxX405xX19xXb7xX1bxX14xX405xXexX1xX6xX1bxX14xX5bxX2xX162xX2xX168xX12axX128xXefxX1xXexX23xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX5bxX23xX10xX19xXdxX6xX5bxX2xX15fxX89xX5bxX1bxX10xX121xX7xX5bxX2xX88xX137xX168xX5bxX2xX15fxX15fxX19xX2xX89xX88xX15fxX162xX15fxX89xXexX16cxX12axX16cxX162xX168xX5xX89xXefxX178xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xXdxX3xX19xX1axX1bxX3xX1xX1exX1fxX20xX1bxX3xX23xXdxX25xX1bxX3xX1bxX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX34xXdxX36xX1bxX3xX39xX3axX4xX3xX1xX3exX1exX3xX4xX42xX3xXexX1xX2dxX1bxX1xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX34xX50xX1bxX3xX53xXdxX3xX7xXdxX1bxX1xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX19xXdxX53xX12xX0xX7xXexX39xXb7xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX36xX1exX3xX34xXdxX36xXexX3xXexX806xX1bxX3xX19xX62fxX1bxX14xX3xX39xX3axX4xX82xX3xX1bxX288xX1bxX14xX3xX19xX1axX1bxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX7xX29dxX3xXexXdxX36xXexX3xX4a4xXdxX20xX23xX3xX1xX2dxX1bxX14xX3xXexX1ad4xX3xXafxXecxX1bxX14xX5bxXexX1xX3axX1bxX14xXaxX3xX1xX39xX10xX147bxX9xXaxX5bxX1bxXb7xX1bxX14xX405xX1bxX14xX1xXdxX10xXbxX5bxX1bxX10xX1exX405xX34xXdxX10xXexX405xXexX6xX1bxX405xX19xX1exX1bxX14xX405xX39xX6xX4xX405xX1bxXb7xX1bxX14xX405xX19xX6xX1bxX405xX1xX6xX405xXexXdxX1bxX1xX405xX7xX10xX405xXexXdxX10xXexX405xX4a4xXdxX10xX23xX405xX1xX6xX1bxX14xX405xXexX1fxX405xX19xXb7xX1bxX14xX405xXexX1xX6xX1bxX14xX5bxX2xX162xX2xX168xX12axX128xXefxX1xXexX23xXaxX12xX13xX36xX1exX3xX34xXdxX36xXexX3xXexX806xX1bxX3xX19xX62fxX1bxX14xX3xX39xX3axX4xX82xX3xX1bxX288xX1bxX14xX3xX19xX1axX1bxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xX7xX29dxX3xXexXdxX36xXexX3xX4a4xXdxX20xX23xX3xX1xX2dxX1bxX14xX3xXexX1ad4xX3xXafxXecxX1bxX14xX5bxXexX1xX3axX1bxX14xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX39xXb7xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xdc92xX3axX4xX3xXexX1xX79xXdxX3xX4xXe27xX1bxX14xX3xX5xX2dxX3xX1bxX14xX1exXecxX1bxX3xXexX2dxXdxX3xX1bxX14xX1exX1fxX861xX1bxX82xX3xX4xX2c2xX1bxX3xXbxX1xX15xX42xX1bxX14xX3xX3axX1bxX3xXexX1xX1exX3xX14xXb7xX23xX82xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX3xXafxXd7xX3xX1xXb7xX312xX4xX3xXexX3axXdxX3xX4xX1xX36xX3xX7xX22dxX3xX19xX62fxX1bxX14xX3xX1xXb7xX312xX4xX3xX7xX79xX1bxX3xX12cxX1exX53axXexX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX34xX50xX1bxXefxX3xX257xX1axX1fxX3xX5xX2dxX3xX1bxX1xX3exX1bxX14xX3xX1bxX8dxXdxX3xX19xX1exX1bxX14xX3xXafxX15xX2cbxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX823xX3xXexX228xXdxX3xX5xX5a7xXbxX3xXexX806xXbxX3xX1xX1exX53axX1bxX3xX1bxX1axX1bxX14xX3xX4xX6xXb7xX3xX4a4xf915xX3xX1bxXdbxX1bxX14xX3xXexX1exX1fxX861xX1bxX3xXexX39xX1exX1fxX25xX1bxX3xX53xX806xX1bxX3xXafxX8dxX1bxX14xX3xX1bxX288xX1bxX14xX3xX19xX1axX1bxX3xXexX1xX1exX3xX14xXb7xX23xX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX5xXb7xX228xXdxX3xX12cxX22dxX3xX5xX230xX3xX39xX3axX4xX3xXexX1xX79xXdxX3xX4xX1xXb7xX3xXafxX8dxXdxX3xX1bxX14xXe27xX3xXexX1exX1fxX861xX1bxX3xXexX39xX1exX1fxX25xX1bxX3xX53xXdxX861xX1bxX3xX19xXb7xX3xX2cxX8dxXdxX3xX13xX288xX1bxX14xX3xX19xX1axX1bxX3xX2cxX2dxX3xXcxX30xX1bxX1xX3xXexXdeexX3xX4xX1xX827xX4xX3xX7xX3axX1bxX14xX3xX15fxX162xX5bxX2xX89xXefxX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX19xXdxX53xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX1exX5xX12xX0xX19xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX39xXaxX12xX0xX5bxX19xXdxX53xX12xX0xX5bxX19xXdxX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbef8xX1exXexX1xXb7xX39xXaxX12xX2cxX3exX1exX3xXcxX39xX1exX1bxX14xX0xX5bxXbxX12
Hữu Trung