Ukraine thử vũ khí diệt cả xe tăng lẫn trực thăng
Bộ Quốc phòng Ukraine vừa thử nghiệm tên lửa chống tăng đa năng SKIF - dòng vũ khí có thể diệt gọn cả xe tăng lẫn máy bay tầm thấp.
1dax1142x7e24x269fx37adx3fd3x237cxf86x2c10x34c4x2861x52b7x44f9x7acx1a70x48e1xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax5eddx27dfx51cxXexX0x2232xXaxX17xX18xX19xXexX0x7f5ex35d1xX19x1cfbxXexX0xXax2cc6xX9x4ec6xXdxX18x7811xX2fx5014xfabx2d44xX5x82a6xXbxXdxX17xX32xXex3b29x577bx737dxX18xX35x6f99xX17xX9xXbxXax3860xX9x464ax2bf6xX9xX3cxXax873exX9xX19xX35x5eacxXbxX9xX2cx8b15xX9x8009xX17xX9xXbx8f86xX40x6df7xX9xXdx8934xX40xX9xXbxX3dx55d1xX2cxX9xXbxXaxX5axX40xX5cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x13abxX17xX18xX19xX32xXex51cax6401xX9x1fbax63cex2416xX2cxX9xX33xXax8d4bxX40xX5cxX9xX3bxX3cxX3dxX18xX35xX40xX17xX9xX47x4e5dxX18xX9xXbxXaxX45xX9xX40xX5cxXaxX35xX50xXcxX9xXbx7e08xX40xX9xXdxX45xX18xX9xX2cxXaxX87xX40xX5cxX9xXbxX5axX40xX5cxX9x801axX18xX9xX40xX5axX40xX5cxX9x3066x6c3x64a3x7b81xX9x3f07xX9xX19xX8cxX40xX5cxX9xX47xX48xX9xX3cxXaxX4cxX9xX2cx4a2cxX9xXbxXax3c0dxX9xX19xX35xX50xXbxX9xX5cx6c81xX40xX9xX2cxX54xX9xX56xX17xX9xXbxX5axX40xX5cxX9xXdxX5fxX40xX9xXcx5ba2xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXbx3e11xXcxX9xXbxXax4f6exX33x5a72xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX82xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxXc7xX18xXdxX35xX5cxX40x653dxX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX3dx4807xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12bxX1cxX1cxX35xX104xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX104xX47xX40xX1cxX40xX17x253axX2fxX1cxX2ax482bxX2ax9baxX1cxX2ax7453x734fxX19x2afaxX161x3fcexX162x49fax87bfxX166xXbxX169xX166xX2axX166xXdxX161xX104x34bcxX33xX5cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX158xX35xX19xXbxXaxX12bxX15exX166xX166xX33xX56xX133xXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX12bxX164xX166xX161xX33xX56xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX86xX3cxX3dxX18xX35xX40xX17xX9xXbxXaxX86xX9xX47xX86xX9xX3cxXaxX35xX9xX19xX35xX17xXbxX9xX2cxX18xX9xX56xX17xX9xXbxX18xX40xX5cxX9xXdxX18xX40xX9xXbxX3dxX86xX2cxX9xXbxXaxX18xX40xX5cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxXc7xX18xXdxX35xX5cxX40xX12bxX9xX173xX86xX2fxXbxX35x1c2dxX26xX133xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2xX17xX203xX17xX40xX2cxX17xXc7xX23xXdxX24xX5cx634axX9xX2cxX86xX83xX2cxX9xXbxXaxX45xX9xX40xX5cxXaxX35xX50xXcxX9xXbax6fc3x84ddxX2cxX9xX40xXax27c9xX9xX2fxX54xX40xX9xX56xX86xX102xXbxX9x22caxX86xX2cxXaxX9xX33xXaxX87xX35xX9xXaxX22dxX33xX9xX47x36abxX35xX9xX82xX83xX9xX85xX86xX87xX2cxX9xX33xXaxX8cxX40xX5cxX9xX3bxX3cxX3dxX18xX35xX40xX17xX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXaxX35xX50xX40xX9xXbxXaxX232xX40xXaxX9xX2cxe0cxX40xX5cxX9xXaxX276xXcxX9xX2axX15cxX1cxX164xX219xX9xXbxXa8xX40xX9xXdxX45xX18xX9xX2cxXaxX87xX40xX5cxX9xXbxX5axX40xX5cxX9xXcxX18xX40xX5cxX9xXbxXa8xX40xX9xXc2xXc3xXc4xXc5xX9x5e36xX33xXaxX35xXa8xX40xX9xX23xX54xX40xX9xX56xX86xX102xXbxX9xX3cxXax7452xX86xX9xX2cx23bcxX18xX9xXc2xX5xX3bx7ce0x5e7ex2e32xXc7xX7xX9xXbaxX22cxX22dxX2cxX9xX33xXaxXf5xXbxX9xXbxX3dxX35xXdaxX40xX9xX2cxXaxX24xX9x4af9xX86x64b4xX40xX9xXbaxX83xX35xX9xX3bxX3cxX3dxX18xX35xX40xX17x51cfxX9xXbax1d53xX9xXbaxX22cxX22dxX2cxX9xXbxXaxX45xX9xX40xX5cxXaxX35xX50xXcxX9xXbxXaxX232xX40xXaxX9xX2cxX276xX40xX5cxX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX82xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxXc7xX18xXdxX35xX5cxX40xX12bxX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX3dxX133xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12bxX1cxX1cxX35xX104xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX104xX47xX40xX1cxX40xX17xX158xX2fxX1cxX2axX15cxX2axX15exX1cxX2axX161xX162xX19xX164xX161xX166xX162xX168xX169xX166xXbxX2axX15cxX168xX169xXdxX2axX104xX173xX33xX5cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX158xX35xX19xXbxXaxX12bxX164xX166xX15cxX33xX56xX133xXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX12bxX169xX164x252exX33xX56xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX86xX3cxX3dxX18xX35xX40xX17xX9xXbxXaxX86xX9xX47xX86xX9xX3cxXaxX35xX9xX19xX35xX17xXbxX9xX2cxX18xX9xX56xX17xX9xXbxX18xX40xX5cxX9xXdxX18xX40xX9xXbxX3dxX86xX2cxX9xXbxXaxX18xX40xX5cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxXc7xX18xXdxX35xX5cxX40xX12bxX9xX173xX86xX2fxXbxX35xX203xX26xX133xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX23dxX86xX2cxXaxX219xX9xX33xXaxX35xXa8xX40xX9xX23xX54xX40xX9xXcxX24cxX35xX9xX2cxX2bbxX18xX9xXaxX50xX9xXbxXaxX87xX40xX5cxX9xXbxXa8xX40xX9xXdxX45xX18xX9xX2cxXaxX87xX40xX5cxX9xXbxX5axX40xX5cxX9xXcxX18xX40xX5cxX9xXbxXa8xX40xX9xXc2xXc3xXc4xXc5xX9xXbaxX2eexX9xXbaxX22cxX22dxX2cxX9xXbxX3dxX54xX35xX9xX2dbxX86xX18xX9xXaxX232xX40xX5cxX9xXdxX24x8dc6xXbxX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbax3986xX35xX9xX47xX232xX9xX2cxX54xX35xX9xXbxX35x2b82xX40xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX26xXa8xX86xX9xX2cxXfdxX86xX9xX2cxX2bbxX18xX9xX3cxXaxXf5xX2cxXaxX9xXaxX232xX40xX5cxX9xXbxX35x6f76xXcxX9xX40xX5axX40xX5cxX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX82xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxXc7xX18xXdxX35xX5cxX40xX12bxX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX3dxX133xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12bxX1cxX1cxX35xX104xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX104xX47xX40xX1cxX40xX17xX158xX2fxX1cxX2axX15cxX2axX15exX1cxX2axX161xX162xX19xX164xX161xX166xX162xX168xX169xX166xXbxX169xX15exX15exX15cxXdxX162xX104xX173xX33xX5cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX158xX35xX19xXbxXaxX12bxX39axX161xX2axX33xX56xX133xXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX12bxX169xX164xX39axX33xX56xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX86xX3cxX3dxX18xX35xX40xX17xX9xXbxXaxX86xX9xX47xX86xX9xX3cxXaxX35xX9xX19xX35xX17xXbxX9xX2cxX18xX9xX56xX17xX9xXbxX18xX40xX5cxX9xXdxX18xX40xX9xXbxX3dxX86xX2cxX9xXbxXaxX18xX40xX5cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxXc7xX18xXdxX35xX5cxX40xX12bxX9xX173xX86xX2fxXbxX35xX203xX26xX133xX32xXexX2c2xXax88c1xX40xX5cxX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbaxX476xX35xX9xXdxX24cxX40xX9xXbaxX2eexX9xXbaxX22cxX22dxX2cxX9xXbxXaxX64xX2cxX9xXaxX35xX50xX40xX9xXbaxXdaxX9xXbxXaxX4cxX2cxXaxX9x6630xX40xX5cxX9xX47xX24cxX35xX9xX47xX35xX50xX2cxX9xX47x3d99xX40xX9xXaxX232xX40xXaxX9xXbxX3dxXa8xX40xX9xXbax8f96xX18xX9xXax8609xX40xXaxX9xX33xXaxX5dcxX2cxX9xXbxX46dxX33xX9xX40xXaxX22cxX9xXbaxX102xXbxX9xXcxX4a3xXcxX9xX47xX232xX9xX2cxXf5xXbxX9xX40xXaxX22cxX9x4443xX9xX5xX3dxX86xX40xX5cxX9x39d3xX276xX40xX5cxX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX82xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxXc7xX18xXdxX35xX5cxX40xX12bxX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX3dxX133xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12bxX1cxX1cxX35xX104xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX104xX47xX40xX1cxX40xX17xX158xX2fxX1cxX2axX15cxX2axX15exX1cxX2axX161xX162xX19xX164xX161xX166xX162xX168xX169xX166xXbxX15cxX15cxX2axX161xXdxX169xX104xX173xX33xX5cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX158xX35xX19xXbxXaxX12bxX39axX2axX168xX33xX56xX133xXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX12bxX169xX164xX39axX33xX56xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX86xX3cxX3dxX18xX35xX40xX17xX9xXbxXaxX86xX9xX47xX86xX9xX3cxXaxX35xX9xX19xX35xX17xXbxX9xX2cxX18xX9xX56xX17xX9xXbxX18xX40xX5cxX9xXdxX18xX40xX9xXbxX3dxX86xX2cxX9xXbxXaxX18xX40xX5cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxXc7xX18xXdxX35xX5cxX40xX12bxX9xX173xX86xX2fxXbxX35xX203xX26xX133xX32xXexX2c2xX5cxX24xX232xX35xX9xX3dxX18xX219xX9xXc2xXc3xXc4xXc5xX9xX2fx6d25xX9xXbaxX22cxX22dxX2cxX9xXbxX3dxX18xX40xX5cxX9xX23xX5f8xX9xXaxX50xX9xXbxXaxX87xX40xX5cxX9xXbxXfdxXcxX9xX40xXaxX5fcxX40xX9xX40xXaxX35xX50xXbxX9xXcxX24cxX35xX219xX9xXbaxX22cxX22dxX2cxX9xXbxXaxX35xX482xXbxX9xX3cxX482xX9xXbaxXdaxX9xX33xXaxXf5xXbxX9xXaxX35xX50xX40xX219xX9xX40xXaxX5eaxX40xX9xX19xX46dxX40xX5cxX9xX47xX232xX9xX56xXf5xX2cxX9xXbaxX5f8xX40xXaxX9xX2cxXf5xX2cxX9xXcxX87xX35xX9xXbaxX17xX9xX19xXe2xX18xX9xX620xX9xX33xXaxX46dxXcxX9xX47xX35xX9xX3dxX83xX40xX5cxX9xXax82f5xX40xX9xX47xX232xX24xX9xX23xX18xX40xX9xX40xX5cxX232xX26xX9xX47xX232xX9xXbaxX35xX4a3xX86xX9xX3cxX35xX50xX40xX9xXbxXax4245xX35xX9xXbxX35xX482xXbxX9xX23xX102xXbxX9xXdxX22dxX35xX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX82xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxXc7xX18xXdxX35xX5cxX40xX12bxX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX3dxX133xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12bxX1cxX1cxX35xX104xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX104xX47xX40xX1cxX40xX17xX158xX2fxX1cxX2axX15cxX2axX15exX1cxX2axX161xX162xX19xX164xX161xX166xX162xX168xX169xX166xXbxX166xX168xX164xX15cxXdxX164xX104xX173xX33xX5cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX158xX35xX19xXbxXaxX12bxX39axX2axX168xX33xX56xX133xXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX12bxX169xX164xX39axX33xX56xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX86xX3cxX3dxX18xX35xX40xX17xX9xXbxXaxX86xX9xX47xX86xX9xX3cxXaxX35xX9xX19xX35xX17xXbxX9xX2cxX18xX9xX56xX17xX9xXbxX18xX40xX5cxX9xXdxX18xX40xX9xXbxX3dxX86xX2cxX9xXbxXaxX18xX40xX5cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxXc7xX18xXdxX35xX5cxX40xX12bxX9xX173xX86xX2fxXbxX35xX203xX26xX133xX32xXexX7cxX50xX9xXbxXaxX87xX40xX5cxX9xX2cxXaxX87xX40xX5cxX9xXbxXa8xX40xX9xXdxX45xX18xX9xX2cxXaxX87xX40xX5cxX9xXbxX5axX40xX5cxX9xXbaxX18xX9xX40xX5axX40xX5cxX9xXc2xXc3xXc4xXc5xX9xXbaxX22cxX22dxX2cxX9xXbxXaxX35xX482xXbxX9xX3cxX482xX9xXbaxXdaxX9xXbxX102xX40xX9xX2cxX276xX40xX5cxX9xX2cxXf5xX2cxX9xXcx8ebexX2cxX9xXbxX35xXa8xX86xX9xX23xX18xX24xX9xX5cx7442xXcxX9xX56xX17xX9xXbxX5axX40xX5cxX9xX2cxXaxX35xX482xX40xX9xXbaxX102xX86xX9xX47xX24cxX35xX9xX5cxX35xXf5xX33xX9xX33xXaxX54xX40xX9xX3cxXaxXf5xX40xX5cxX9xX40xX476xX219xX9xX56xX17xX9xX23xXe2xX2cxX9xXbxXax14a3xX33xX9xX40xXax75b9xX219xX9xX33xXaxXf5xX24xX9xXbaxX232xX35xX219xX9xXcxXf5xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX3dxX64xX2cxX9xXbxXaxX5axX40xX5cxX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX82xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxXc7xX18xXdxX35xX5cxX40xX12bxX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX3dxX133xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12bxX1cxX1cxX35xX104xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX104xX47xX40xX1cxX40xX17xX158xX2fxX1cxX2axX15cxX2axX15exX1cxX2axX161xX162xX19xX164xX161xX166xX162xX168xX169xX166xXbxX164xX169xX169xX161xXdxX39axX104xX173xX33xX5cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX158xX35xX19xXbxXaxX12bxX15exX2axX164xX33xX56xX133xXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX12bxX169xX162xX168xX33xX56xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX86xX3cxX3dxX18xX35xX40xX17xX9xXbxXaxX86xX9xX47xX86xX9xX3cxXaxX35xX9xX19xX35xX17xXbxX9xX2cxX18xX9xX56xX17xX9xXbxX18xX40xX5cxX9xXdxX18xX40xX9xXbxX3dxX86xX2cxX9xXbxXaxX18xX40xX5cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxXc7xX18xXdxX35xX5cxX40xX12bxX9xX173xX86xX2fxXbxX35xX203xX26xX133xX32xXexX7cxX50xX9xXbxXaxX87xX40xX5cxX9xXbxXa8xX40xX9xXdxX45xX18xX9xXc2xXc3xXc4xXc5xX9xX2cxXd6xX9xXbxXaxXdaxX9xX19x58e3xX9xX19xX232xX40xX5cxX9xX56xXf5xX2cxX9xXbaxX5f8xX40xXaxX9xX2cxXf5xX2cxX9xXcxX93exX2cxX9xXbxX35xXa8xX86xX9xX23xX4a3xX9xXcx8456xXbxX9xXbxX3dxX24xX40xX5cxX9xXcxXe2xX35xX9xXbxXaxX7ddxX35xX9xXbxX35xX482xXbxX219xX9xX2cxX54xX9xX40xX5cxX232xX26xX9xXdxX5fxX40xX9xXbaxXa8xXcxX219xX9xXbxX3dxX24xX40xX5cxX9xXcxX276xX35xX9xXbxX3dxX22cxX7ddxX40xX5cxX9xXbaxX35xX50xX40xX9xXbxX45xX9xX47xX232xX9xX2dbxX86xX18xX40xX5cxX104xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX82xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxXc7xX18xXdxX35xX5cxX40xX12bxX9xX2cxX17xX40xXbxX17xX3dxX133xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX12bxX1cxX1cxX35xX104xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX40xXaxX104xX47xX40xX1cxX40xX17xX158xX2fxX1cxX2axX15cxX2axX15exX1cxX2axX161xX162xX19xX164xX161xX166xX162xX168xX169xX166xXbxX15cxX2axX169xX15exXdxX15exX104xX173xX33xX5cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX158xX35xX19xXbxXaxX12bxX15exX161xX162xX33xX56xX133xXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX12bxX169xX164xX39axX33xX56xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX86xX3cxX3dxX18xX35xX40xX17xX9xXbxXaxX86xX9xX47xX86xX9xX3cxXaxX35xX9xX19xX35xX17xXbxX9xX2cxX18xX9xX56xX17xX9xXbxX18xX40xX5cxX9xXdxX18xX40xX9xXbxX3dxX86xX2cxX9xXbxXaxX18xX40xX5cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX40xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX56xXbxXc7xX18xXdxX35xX5cxX40xX12bxX9xX173xX86xX2fxXbxX35xX203xX26xX133xX32xXexX5xXa8xX40xX9xXdxX45xX18xX9xXc2xXc3xXc4xXc5xX9xXbaxX22cxX22dxX2cxX9xXbxXaxX35xX482xXbxX9xX3cxX482xX9xX5cxXe2xX40xX9xX5cxX232xX40xX5cxX9xXbaxXdaxX9xXbxX5axX40xX5cxX9xXbxX4cxX40xXaxX9xX2cxX7bexX9xXbaxX83xX40xX5cxX9xX3cxXaxX35xX9xXbxXf5xX2cxX9xX2cxXaxX35xX482xX40xX104xX9xX2c2xX5cxX24xX232xX35xX9xX47xX35xX50xX2cxX9xXbxX3dxX18xX40xX5cxX9xX23xX5f8xX9xX3cxX35xXdaxX86xX9xXcxX18xX40xX5cxX9xX47xXf5xX2cxX219xX9xXaxX50xX9xXbxXaxX87xX40xX5cxX9xXc2xXc3xXc4xXc5xX9xX2cxXd6xX9xXbxXaxXdaxX9xX19xXac7xX9xX19xX232xX40xX5cxX9xXdx3aa1xX33xX9xXbaxXae8xXbxX9xXbxX3dxXa8xX40xX9xX40xXaxX35xX4a3xX86xX9xX33xXaxX22cxX7bexX40xX5cxX9xXbxX35xX50xX40xX9xX2cxXaxX35xX482xX40xX9xXbaxX102xX86xX9xX3cxXaxXf5xX2cxX9xX40xXaxX18xX86xX104xX9xX2a5xX5xX86xX102xX40xX9xX7cxX22cxX40xX5cxX2ebxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc2xX24xX86xX3dxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX82xXf5xX24xX9xX628xX102xXbxX9xX47xX35xX50xXbxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe