Sáng 12/4, 6 tình nguyện viên tiêm thử nghiệm mũi 2 vaccine COVIVAC
PGS Vũ Đình Thiểm cho biết, đây là 6 tình nguyện viên đầu tiên đã tiêm thử nghiệm mũi 1 vaccine COVIVAC vào ngày 15/3/2021.
ce62x13201x14540x14206x1883bx1aca2x13e3dxf9eex1c4caxX7x13303x1994exf4f8xecd4x12f2bx19da4xX5x1867exXax124f6xf5dcx131a5xeceex18b85xX3xX2x14005x119dcx19a61x126e6xX3x1b37cxX3xXex15cdbxX15xX1xX3xX15xX16x15159x12834x11c58xX15xX3xdae4xXdx19e1axX15xX3xXexXdxX2ex1c1c1xX3xXexX1xf355xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX34xede9xXdxX3xX19xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xf9d0x115f8x16a53x16440xX51x15428xX4fxX0xX1axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd6b2xX10xX6x19b92xXaxX12x114f8x1b993xX13xX3xX51xX42xX3x118bbxX21xX15xX1xX3xXcxX1xXdxe820xX34xX3xX4xX1x10507xX3xfdf3xXdx11d51xXexX1cxX3x144e8x140b5xX28xX3xX5x1198cxX3xX1exX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX16xX27xX28xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xX3xX88x16c88xX27xX3xXexXdxX2exX15xX3xX88x1c63bxX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX34xX42xXdxX3xX2xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxX3xX2cxX8dxX80xX3xX15xX16xX8dxX28xX3xX2x10bd4xX1ax1a56bxX1axX19x18144xX19xX2xfcbexX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14e23xX80xX69xX28xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX1bxX1cxX3xX4x1ab30xX3xX1exX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX16xX27xX28xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xX3xX88xXa3xX27xX3xXexXdxX2exX15xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX5xX89xX34xX3xX7xX8dxX15xX16xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxX3xX4x18febxX6xX3xX51xXdxX29xXexX3x16f50xX6xX34xX3xX88x15c9ex12b83xX4xX3xXexXdxX84xX15xX3xX1xX8dxX15xX1xX3xXexXdxX2exX34xX3xX34xX42xXdxX3xX19xXe6xX3xX73xX89xX28xX3xX5xX8dxX3xX1exX3xX15xX16xX15dx17accxXdxX3xX88xXa3xX27xX3xXexXdxX2exX15xX3xX88xXacxX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX34xX42xXdxX3xX2xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxX3xX15xX16xX8dxX28xX3xX2xXdexX1axXe0xX1axX19xXe3xX19xX2xXe6xX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX80xX69xX28xXaxX12xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxX3xX5xX8dxX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xXexX1x13290xX3xX19xX3xX4xX150xX6xX3xX51xXdxX29xXexX3xX158xX6xX34xX3xXexX1xX6xX34xX3xX16xXdxX6xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX5xX89xX34xX3xX7xX8dxX15xX16xX1cxX3xX69xX80xX3xX51xXdxX29xX15xX3xX51x1789cxX4xX3x15c67xXdxX15xX3xX2cxX8dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXbxX1x16a88xX34xX3xX28xX3xXexX84xX3x1712cxX52xX51xX54xX4fxeeabxX3xX15xX16xX1xXdxX2exX15xX3xX4xX1f1xX27xX1cxX3xXbxX1xX14xXexX3xXex1a1a6xXdxX7bxX15xXe6xX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX80xX69xX28xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX7xX25bxX4xX9xXaxX1axX1axXdxXe6xX82xX6xX80xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe6xX2cxX15xX1axX15xX10x1858fxX7xX1axX19xX2xX2xXdexX1axX2xX19xdda9xX69xX2xX2xX19xXdexX1bxX19xX29cxXexX19xX1bxX2xXdexX5xX2xXe6x10a07xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX16xX27xX28xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX34xX42xXdxX3xX19xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxXaxX3xX1axX12xX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX6xXbxXexXdxX80xX15xXaxX12xX158xX1xX89xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xX3xX28xX3xXexX84xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxX3xX4xX150xX6xX3xX51xXdxX29xXexX3xX158xX6xX34xX3xX4xX1xX80xX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX16xX27xX28xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xXe6xX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX80xX69xX28xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xX6cxX6dxX13xXe6xXcxX13xX3xX51xX42xX3xX73xX21xX15xX1xX3xXcxX1xXdxX7bxX34xX1cxX3xX6dxXdxX14xX34xX3xX88x15ca2xX4xX3xXcxX25bxX27xX15xX16xX3xXexX89xX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX5xX89xX34xX3xX7xX8dxX15xX16xX1cxX3xX51xXdxX29xX15xX3xX51xX29xX3xX7xXdxX15xX1xX3x14c23x180c0xX4xX1xX3xXex12c66xX3xXcxX25bxX27xX15xX16xX3xX15dx14477xX15xX16xX1cxX3xX88xX84xX15xX3xXexX1xX183xXdxX3xX88xXdxX7bxX34xX3xX15xX8dxX28xX1cxX3xX88xXacxX3xX1xX80xX8dxX15xX3xXexX1xX8dxX15xX1xX3xX34xX42xXdxX3xXexXdxX2exX34xX3xX88xXa3xX27xX3xXexXdxX2exX15xX3xX4xX150xX6xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxX3xX4xX1xX80xX3x19b67xX1exX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX16xX27xX28xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xX3xX2cxf949xXdxX3xX1exX3xX82xX27x1135dxXdxX3xXexXdxX2exX34xXe6xX3xXcxX1xX10xX80xX3xX6cxX6dxX13xX3xXcxX1xXdxX7bxX34xX1cxX3xX15xX1xX21xX15xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xebeaxX1x18208xX15xX16xX3xX4xX108xX3xX82xXdxX84xX15xX3xX4xX39dxX3xX82x16f89xXexX3xX5xX15exXdxX3xX15xf521xX15xX16xX1cxX3xX15xX16xX1xXdxX2exX34xX3xXexX25bx163a5xX15xX16xX3xX22cx1435bxX28xX3xX25bxX6xX3xXexX25bxX80xX15xX16xX3xd4d9xX27xX14xX3xXexX25bxX21xX15xX1xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xXe6xX3xX73xX6xX3xX7xX39dxX3xX4xX14xX4xX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX16xX27xX28xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxX3xX4xX1x1b9f7xX3xX16xX485xXbxX3xX15xX1xe74bxX15xX16xX3xXbxX1xX498xX15xX3xX1f1xX15xX16xX3xX34xX1f1xX4xX3xX88x1bc09xX3xX15xX1x10b39xX3xX7xX6xX27xX3xXexXdxX2exX34xX3xX15xX1xX15dxX3xX88xX6xX27xX3xX2cxX84xXexX3xXexXdxX2exX34xX1cxX3xX88xX6xX27xX3xX88xXa3xX27xX1cxX3xX88xX6xX27xX3xX4xX3dbxXe6xXe6xXe6xX3xX158xX1xf517xX15xX3xX88xX3cdxX15xX1xX3xX82xX6xX15xX3xX88xXa3xX27xX3xX2cx10f45xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX8dxX28xX1cxX3xX6cxX6dxX13xX3xXcxX1xXdxX7bxX34xX3xX4xX1xX80xX3xX82xXdxX84xXexX1cxX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX8dxX28xX3xX4xX108xX3xXex142c2xX15xX1xX3xX6xX15xX3xXexX80xX8dxX15xX3xX46bxX1xX14xX3xX4xX6xX80xXe6xX0xX1axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX80xX69xX28xXaxX12xX51xX440xXdxX3xX19xX1bxX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX16xX27xX28xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xX3xX4x167ecxX15xX3xX5x15066xXdxX3xX4xX150xX6xX3xX88xX15exXexX3xX2xX1cxX3xX69x1b318xX3xX46bxXdxX84xX15xX3xX7x14476xX3xX88xX15dxX15exX4xX3xXexXdxX84xX15xX3xX1xX8dxX15xX1xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX2cxX8dxX80xX3xX15xX16xX8dxX28xX3xX2xX1ex14404xX2x17d47xX1axX1bxX1axX19xXe3xX19xX2xX3xX2cxX8dxX3xX46bxX84xXexX3xXexX1xcf5cxX4xX3xX2cxXdxX29xX4xX3xXexXdxX2exX34xX3xX34xX42xXdxX3xX2xX3xX88xX39dxXdxX3xX2cxX440xXdxX3xX2xX19xXe3xX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX16xX27xX28xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xXe6xX1axXe6xX0xX1axXbxX12xX0xX69xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX25bxX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX25bxX80xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX2exX15xX3xX4a4xX27xX6xX15x12bf9xX0xX1axX7xXexX25bxX80xX15xX16xX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX619xXexX1xX27xX34xX82xX619xX6xX15xX69xX619xX7xX6xXbxX80xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX1xX108xX3xXcxX1xX150xX3xXexX15dxX440xX15xX16xX3xX51xX42xX3xX73xX1f1xX4xX3xX73xX6xX34xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX158xX6xX15xX80xX3xX4fxX80xX2cxX6xX22cxXaxX3xX1xX25bxX10x1625bxX9xXaxX1axX28xX619xXexX10xX1axXbxX1xX80xX619xXexX1xX27xX619xXexX27xX80xX15xX16xX619xX2cxX27xX619xX69xX27xX4xX619xX69xX6xX34xX619xXexXdxX10xX34xX619xXexX1xX27xX619xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX619xX15xX6xX15xX80xX619xX4xX80xX2cxX6xX22cxX1axX19xXe3xX29cxX42bxX42bxXe3xXe6xX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX7xX25bxX4xX9xXaxX1axX34xX10xX69xXdxX6xX1axX2xX19xXe3xX1axX15xX10xX292xX7xX1axX19xX2xX2xX19xX1axX2xXe3xX29cxX69xXdexX2xXe0xXdexX1bxXdexXe0xXexX42bxX29cxX19xX19xX5xX61bxX619xX69xX69xX15xX619xX19xX29cxX29cxXe3xX619xX2adxXbxX16xX619xX1bxXdexX42bxXe0xX619xX2xX1exXe6xX2adxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX16xX27xX28xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX34xX42xXdxX3xX19xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxXaxX3xX1axX12xX0xX1axX6xX12xX0xX69xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX25bxX80xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6cxX1xX108xX3xXcxX1xX150xX3xXexX15dxX440xX15xX16xX3xX51xX42xX3xX73xX1f1xX4xX3xX73xX6xX34xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX158xX6xX15xX80xX3xX4fxX80xX2cxX6xX22cxXaxX3xX1xX25bxX10xX700xX9xXaxX1axX28xX619xXexX10xX1axXbxX1xX80xX619xXexX1xX27xX619xXexX27xX80xX15xX16xX619xX2cxX27xX619xX69xX27xX4xX619xX69xX6xX34xX619xXexXdxX10xX34xX619xXexX1xX27xX619xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX619xX15xX6xX15xX80xX619xX4xX80xX2cxX6xX22cxX1axX19xXe3xX29cxX42bxX42bxXe3xXe6xX1xXexX34xXaxX12xX6cxX1xX108xX3xXcxX1xX150xX3xXexX15dxX440xX15xX16xX3xX51xX42xX3xX73xX1f1xX4xX3xX73xX6xX34xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX158xX6xX15xX80xX3xX4fxX80xX2cxX6xX22cxX0xX1axX6xX12xX0xX1axX7xXexX25bxX80xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX6cxX1xX108xX3xXexX1xX150xX3xXexX15dxX440xX15xX16xX3xX51xX42xX3xX73xX1f1xX4xX3xX73xX6xX34xX3xX4x1ac37xX15xX16xX3xXcxX1xX1f1xX3xXexX25bxX15dx15aaexX15xX16xX3x1c2a0xX1xX80xX6xX3xX1xX493xX4xX3x14d06xX3xX4fxX46dxX15xX16xX3xX15xX16xX1xX29xX3xX6cxX1xX5d6xX34xX3xX4fxX46dxX15xX16xX3xXcxX5d6xX4xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX34xX42xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX158xX6xX15xX80xX3xX4fxX80xX2cxX6xX22cxX3xXexX5d6xXdxX3xX66xX493xX4xX3xX2cxXdxX29xX15xX3x13014xX27xX89xX15xX3xX28xX1cxX3xX7xX14xX15xX16xX3xX19xX1exX1axXe0xXe6xX0xX1axXbxX12xX0xX1axX69xXdxX2cxX12xX0xX1axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX27xXa3xX15xX3xX15xX8dxX28xX1cxX3xXe0xXe3xX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX16xX27xX28xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xX3xXexXdxX84xXbxX3xXexX1xX10xX80xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxXaxX3xX1xX25bxX10xX700xX9xXaxX1axX28xX619xXexX10xX1axXexX27xX6xX15xX619xX15xX6xX28xX619xXe0xXe3xX619xXexXdxX15xX1xX619xX15xX16xX27xX28xX10xX15xX619xX2cxXdxX10xX15xX619xXexXdxX10xXbxX619xXexX1xX10xX80xX619xXexXdxX10xX34xX619xXexX1xX27xX619xX15xX16xX1xXdxX10xX34xX619xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX619xX4xX80xX2cxXdxX2cxX6xX4xX1axX19xXe3xX29cxX61bxX2xXdexXe6xX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX7xX25bxX4xX9xXaxX1axX34xX10xX69xXdxX6xX1axX2xX19xXe3xX1axX15xX10xX292xX7xX1axX19xX2xX2xX19xX1axX2xXe3xX29cxX69xX2xX2xXe3xXe3xX1bxX19xX42bxXexX29cxX1bxX61bxX19xX5xXe0xX619xX6xX15xX1xX619xX15xX16xX27xX80xXdxX619xXexXdxX10xX34xX619xX19xX619xXe3xXe6xX2adxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX16xX27xX28xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX34xX42xXdxX3xX19xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxXaxX3xX1axX12xX0xX1axX6xX12xX0xX69xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX25bxX80xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX27xXa3xX15xX3xX15xX8dxX28xX1cxX3xXe0xXe3xX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX16xX27xX28xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xX3xXexXdxX84xXbxX3xXexX1xX10xX80xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxXaxX3xX1xX25bxX10xX700xX9xXaxX1axX28xX619xXexX10xX1axXexX27xX6xX15xX619xX15xX6xX28xX619xXe0xXe3xX619xXexXdxX15xX1xX619xX15xX16xX27xX28xX10xX15xX619xX2cxXdxX10xX15xX619xXexXdxX10xXbxX619xXexX1xX10xX80xX619xXexXdxX10xX34xX619xXexX1xX27xX619xX15xX16xX1xXdxX10xX34xX619xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX619xX4xX80xX2cxXdxX2cxX6xX4xX1axX19xXe3xX29cxX61bxX2xXdexXe6xX1xXexX34xXaxX12xXcxX27xXa3xX15xX3xX15xX8dxX28xX1cxX3xXe0xXe3xX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX16xX27xX28xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xX3xXexXdxX84xXbxX3xXexX1xX10xX80xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxX0xX1axX6xX12xX0xX1axX7xXexX25bxX80xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX3ccxX5e5xX3xX46bxXdxX84xX15xX1cxX3xX15xX16xX8dxX28xX3xX19xXe0xX1axXe0xX3xX2cxX8dxX3xX19xXdexX1axXe0xX1cxX3xX4xX108xX3xXe0xXe3xX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX16xX27xX28xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xX3xXexXdxX84xXbxX3xXexX1xX10xX80xX3xX4xX150xX6xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX88xX80xX5d6xX15xX3xX2xX3xX88xX15dxX15exX4xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxXe6xX0xX1axXbxX12xX0xX1axX69xXdxX2cxX12xX0xX1axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3ccxX5e5xX3xX46bxXdxX84xX15xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16x166c6xX6xX3xX4fxX50xX51xX52xX3ccxX619xX2xX42bxX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxX3xX4xX108xX3xX16xXdxX14xX3xX46bxX1xX46dxX15xX16xX3xX4a4xX27xX14xX3xX1exXe3xXe6xXe3xXe3xXe3xX88xX1axX5xXdxX55dxX27xXaxX3xX1xX25bxX10xX700xX9xXaxX1axX28xX619xXexX10xX1axX69xX27xX619xX46bxXdxX10xX15xX619xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX619xX15xX16xX27xX6xX619xX4xX80xX2cxXdxX69xX619xX2xX42bxX619xX4xX80xX2cxXdxX2cxX6xX4xX619xX4xX80xX619xX16xXdxX6xX619xX46bxX1xX80xX15xX16xX619xX4a4xX27xX6xX619xX1exXe3xX619xXe3xXe3xXe3xX69xX619xX5xXdxX10xX27xX1axX19xXe3xX61bxXdexX29cxX19xXe6xX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX7xX25bxX4xX9xXaxX1axX34xX10xX69xXdxX6xX1axX2xX19xXe3xX1axX15xX10xX292xX7xX1axX19xX2xXe3xX29cxX1axX2xX19xX29cxX69xX1exX2xXdexX19xX1bxX2xXe0xXexXdexXdexX61bxXe3xXe3xX5xXe3xXe6xX2adxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX3xXexX21xX15xX1xX3xX15xX16xX27xX28xX29xX15xX3xX2cxXdxX2exX15xX3xXexXdxX2exX34xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX34xX42xXdxX3xX19xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxXaxX3xX1axX12xX0xX1axX6xX12xX0xX69xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX25bxX80xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3ccxX5e5xX3xX46bxXdxX84xX15xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16xXc83xX6xX3xX4fxX50xX51xX52xX3ccxX619xX2xX42bxX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxX3xX4xX108xX3xX16xXdxX14xX3xX46bxX1xX46dxX15xX16xX3xX4a4xX27xX14xX3xX1exXe3xXe6xXe3xXe3xXe3xX88xX1axX5xXdxX55dxX27xXaxX3xX1xX25bxX10xX700xX9xXaxX1axX28xX619xXexX10xX1axX69xX27xX619xX46bxXdxX10xX15xX619xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX619xX15xX16xX27xX6xX619xX4xX80xX2cxXdxX69xX619xX2xX42bxX619xX4xX80xX2cxXdxX2cxX6xX4xX619xX4xX80xX619xX16xXdxX6xX619xX46bxX1xX80xX15xX16xX619xX4a4xX27xX6xX619xX1exXe3xX619xXe3xXe3xXe3xX69xX619xX5xXdxX10xX27xX1axX19xXe3xX61bxXdexX29cxX19xXe6xX1xXexX34xXaxX12xX3ccxX5e5xX3xX46bxXdxX84xX15xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX16xXc83xX6xX3xX4fxX50xX51xX52xX3ccxX619xX2xX42bxX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxX3xX4xX108xX3xX16xXdxX14xX3xX46bxX1xX46dxX15xX16xX3xX4a4xX27xX14xX3xX1exXe3xXe6xXe3xXe3xXe3xX88xX1axX5xXdxX55dxX27xX0xX1axX6xX12xX0xX1axX7xXexX25bxX80xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX3ccxX5e5xX3xX46bxXdxX84xX15xX3xX7xX5edxX3xX82xX229xXexX3xX88xXa3xX27xX3xXexXdxX84xX15xX3xX1xX8dxX15xX1xX3xXexX1xX38xX3xX15xX16xX1xXdxX29xX34xX3xX5xX89xX34xX3xX7xX8dxX15xX16xX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX4fxX50xX51xX52xX51xX54xX4fxX3xX2cxX8dxX80xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXe0xX1axX19xXe3xX19xX2xX3xX2cxX8dxX3xX1xX80xX8dxX15xX3xXexX1xX8dxX15xX1xX3xX2cxX8dxX80xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX2xXe3xX1axX19xXe3xX19xX2xXe6xX3xX158xX84xX27xX3xXexX1xX8dxX15xX1xX3xX4xX46dxX15xX16xX1cxX3xX2cxX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX15xX8dxX28xX3xX4xX108xX3xX16xXdxX14xX3xX46bxX1xX46dxX15xX16xX3xX4a4xX27xX14xX3xX1exXe3xXe6xXe3xXe3xXe3xX3xX88x10b53xX15xX16xX1axX5xXdxX55dxX27xXe6xX0xX1axXbxX12xX0xX1axX69xXdxX2cxX12xX0xX1axX5xXdxX12xX0xX1axX27xX5xX12xX0xX69xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25bxXaxX12xX0xX1axX69xXdxX2cxX12xX0xX1axX69xXdxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX80xX27xX25bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xX51xX50xX51xX0xX1axXbxX12