Căng thẳng vùng biên Myanmar-Trung Quốc
Myanmar tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp ở vùng Kokang (bang Shan) giáp biên giới Trung Quốc.
c492x16c75x10c3dx180b6x191d4x16570xX0xd106x16e6cxf0dex185b5x167a0xdf0dx165a5xXcx11f29x18d7cxd815x16c8dxX2xe021xXax175a7xXfxX4xc8d9x116e6xe823xf62axX8xX13xX6x16bcdxX1axX1bxX8xX3x13d02xX1axX1bxX8x18ebdxX2xfab1xX1axX8xd6f1x1478dxXbxX1ax1316bxXbx17ebdx1615bxX11xX33x1397bxX1axX1bxX8x1001exX37x144c4xX9xX0x12a26xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x12237xX15xXbxX1xXfxX4xX2dxX2exXbxX1axX31xXbxX33xX8xX13xX2x149b7xX10xX8xX13x14adexX9xX8xX1xX37xX2exX8xX13xX33x19149xX8xX13xX6cxX1axX6xX8xX13xX33xd828xX1axX1bxX8x18cc4xX6x1146cxX1axX8xX9x15aaexX10xX8x116a4xX8xX3xX24xX1axX1bxX8x18da5x1518dxX79xXbxX1axX1bxX8x14e43xX28xXbxX1axX1bxX8x10121xX6xXbxX1ax14036xX8xX1bxX2x100aexX10xX8xX28xX2xX2axX1axX8xX1bxX2x11da7xX2xX8xX11xX33xX37xX1axX1bxX8xX3bxX37xX3dxX9xd3cfxX0xX40xX10xX4xX0xX40xX1xX2xX3xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX2exXaxX15xXexXfxX13xX15xcc11xX13xX34xXbxXaxX2xX1bxX1axcad2xX8xdd14xX37xXcxX13xX2x12c5fxX2ex10008xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x12d3cxX8axX1xX2exXfxX4xXe8xX9exX8axX8xf30exX15x15ea2xX8x18da6xX2xX1bxX6xX13xX8xX8axXdbxX8xX2dxX2exXbxX1axX31xXbxX33xX8xX1axX1bxce7bxX2exX8xX7x17c82xX34x1585dxX8xX9xX6xX8axX8xX28xX2xX5fxX13xX8xX1axX6x151cdxX8xX13xX33xX2axX1axXb5xX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX2exXaxX15xXexXfxX13xX15xXccxX13xX34xXbxXaxX2xX1bxX1axXd4xX8xXd6xX37xXcxX13xX2xXdbxX2exXddxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXe8xX8axX1xX2exXfxX4xX11xX6cxX1axX6xX8xX13xX33xX75xX1axX1bxX8xX79xX6xX7bxX1axX8xX9xX7fxX10xX8x16643x19140xX8xX169xX11cx12abcxX9xX8xX28xXbxX1axX8xX28xX3dxX8xX6x18b0cxX2xX8xX13xX6xX9exX1axX1bxX8x13534xX8xX3xX109xX8xX6xX5fxX13xX8xX6xX75xX1axX8xX3xX109xX8axX8xX1axX1bxX109xX2exX8xX7xf3f8xX34xX10fxX8xX3x1861fxXbxX8xcf0dxX37xXbxXb5xX8xX11xX6xX15xX8axX8xX1a1xX37xX2exX5fxX13xX8xX169xd852xX1axX6xX8xX31xXa8xX2xX8xX9xef85xXbxX8xX3xX19xX1axX8xX10xX6x14200xX1axX1bxX8xX13x17bffxX1axX1bxX8xX13xX6xX3dxX1axX1bx1615axX8xX13xX6cxX1axX6xX8xX13xX33xX75xX1axX1bxX8xX79xX6xX7bxX1axX8xX9xX7fxX10xX8xXcx183efxX8xX169xX11cxX16exX9xX8xX79x144faxX8axX8xX1xX109xX2xX8xX169xX5fxX1axX8xX1axX1bxX109xX2exX8xX7xX199xX34xX7xX7xXb5xX0xX40xX10xX4xX0xX13xXbxX28xXaxX15xX8xXf4xX2xX1xX13xX6xXexXfxX182x11613xX21axXfxX8xX9xX15xXaxXaxXcxX10xXbxX9xX2xX1axX1bxXexXfxX7xXfxX8xX9xX15xXaxXaxX10xXbxX1xX1xX2xX1axX1bxXexXfxX7xXfxX8xX28xX8axX33xX1xX15xX33xXexXfxX21axXfxX8xXbxXaxX2xX1bxX1axXexXfxX9xX15xX1axX13xX15xX33xXfxX4xX0xX13xX28xX8axX1xX2exX4xX0xX13xX33xX4xX0xX13xX1xX4xX0xXbxX8xX6xX33xX15xXdbxXexXfxXfxX4xX0xX2xX31xX1bxX8xXcxX33xX9xXexXfxX40xX40xX2xXb5xX28xXbxX8axX6xXbxX13xX2xX1axX6xXb5xX3xX1axX40xX1axX15xXf4xXcxX40xX7x15658xfcfdxX294xX40xX7xX21axX293xX1x14d4exX21axX293xX29bxX10dxX21axX21axX13xX10fx10205xX293xX293xX10dxXaxX21axXb5xXd6xX10xX1bxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX8ax13a50xX31xXbxX1bxX15xXfxX8xX40xX4xX0xX40xXbxX4xX0xX40xX13xX1xX4xX0xX40xX13xX33xX4xX0xX13xX33xX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXbxX10xX13xX2xX8axX1axXfxX4xX3bxX37x100afxX1axX8xX169x134bcxX2xX8xX2dxX2exXbxX1axX31xXbxX33xX8xX13xX19xX1axX1bxX8xX9xX11cx142cexX1axX1bxX8xX13xX37x16cc2xX1axX8xX13xX33xXbxX8xX1x1118dxX9xX8xX28xX2xX2axX1axX8xX1bxX2xXa8xX2xX8xX11xX33xX37xX1axX1bxX8xX3bxX37xX3dxX9xX0xX40xX10xX4xX0xX40xX13xX1xX4xX0xX40xX13xX33xX4xX0xX40xX13xX28xX8axX1xX2exX4xX0xX40xX13xXbxX28xXaxX15xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX2exXaxX15xXexXfxX13xX15xXccxX13xX34xXbxXaxX2xX1bxX1axXd4xX8xXd6xX37xXcxX13xX2xXdbxX2exXddxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXe8xX8axX1xX2exXfxX4xX3bxX37xX2edxX1axX8xX169xX2f1xX2xX8xXcxX1e9xX8xX13xX2xX5fxX10xX8xX13xX63xX9xX8xX13xX19xX1axX1bxX8xX9xX11cxX303xX1axX1bxX8xX13xX37xX309xX1axX8xX13xX33xXbxX8xX13xX33xX8axX1axX1bxX8xX28xX3dxX2xX8xX9x14ea0xX1axX6xX8xX2dxX2exXbxX1axX31xXbxX33xX8xXcxX1e9xX8xX13xX1c9xX8xX9xX6xfb93xX9xX8xX28xX309xX37xX8xX9x106a2xX8xX3xX109xX8axX8xX1axX1bxX109xX2exX8xX10fxX34xX7xX7xX8xX13xXa8xX2xXb5xX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX2exXaxX15xXexXfxX13xX15xXccxX13xX34xXbxXaxX2xX1bxX1axXd4xX8xXd6xX37xXcxX13xX2xXdbxX2exXddxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXe8xX8axX1xX2exXfxX4xX4fxX179xX2xX8xX13xX6xX9exX1axX1bxX8xX182xX1d2xX8xX9xX9exX9xX8xX13xX1c9xX8xX9xX6xX3bcxX9xX8xXaxX2exX8xX79xX6xXbxX2xX8xX169xX16axX8xX1axX3dxX2xX8xXaxX75xX2xX8xXccxX37xX1axX1bxX8xX169xX2f1xX13xX8xX3xXa8xX2xX8xX1a1xX37xX2edxX1axX8xX169xX2f1xX2xX8xX9xX6x1732cxX1axX6xX8xX10xX6xX1bbxX8xXcxXbxX37xX8xX1axX6xX2x14bbbxX37xX8xX1axX19xX31xX8xX2xX31xX8xX6x165d2xX2xX8xXax176dcxX1axX1bxX8xX13xX2xX5fxX1axX1bxX8xX82xX8xX3xX24xX1axX1bxX8xX89xX8axX79xXbxX1axX1bxXb5xX8xX4fxX109xX1axX1bxX8xX9xX6xX63xX9xX8xX1axX1bxX109xX1axX8xX1xX2edxX1axX8xX10xX6xX3a8xX2xX8xX13xX3a8xX1axX8xX9xX11cxXb5xX8x15d80xX109xX8axX8xX13xX6xX5fxX8xX79xea90xX8xX7xX199xX1d2xX8xX1xX2edxX1axX8xX1axX1bxX11cxX303xX2xX8xX4fxX9exX1axX8xX90xX11xX33xX37xX1axX1bxX8xX3bxX37xX3dxX9xX9axX8xX169xX5fxX1axX8xX89xX8axX79xXbxX1axX1bxX8xX169xX1b2xX1axX6xX8xX9xX11cxXb5xX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX2exXaxX15xXexXfxX13xX15xXccxX13xX34xXbxXaxX2xX1bxX1axXd4xX8xXd6xX37xXcxX13xX2xXdbxX2exXddxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xXe8xX8axX1xX2exXfxX4xXf2xX19xX31xX8xX7xX10dxX10fxX10dxX1d2xX8xX13xX1c9xX8xX9xX6xX3bcxX9xX8xXf6xX2xX2axX1axX8xX31xX2xX1axX6xX8x1394axX2edxX1axX8xX9xX6xX1bbxX8xX1a1xX37xX3dxX9xX8xX1bxX2xXbxX8xX2dxX2exXbxX1axX31xXbxX33xX8xX169xX11cxX16exX9xX8xX13xX6xX109xX1axX6xX8xXaxf24exX10xXb5xX8xX4a5xX24xX1axX1bxX8xX1ax15218xX2xX8xX89xX8axX79xXbxX1axX1bxX8xX9xf1b1xX8xX1a1xX37xXbxX1axX8xX6x140b6xX8xX31xX555xX13xX8xX13xX6xX2xX5fxX13xX8xX3xXa8xX2xX8xX1axX1bxX11cxX303xX2xX8xX11xX33xX37xX1axX1bxX8xX3bxX37xX3dxX9xXb5xX8xXf2xX1bxX11cxX303xX2xX8xX1xX2edxX1axX8xX1axX56axX2xX8xX13xX2xX5fxX1axX1bxX8xX3bxX37xXbxX1axX8xX11xX6xX8axX75xX2xX8xX3xX109xX8xXccxX109xX2xX8xX1axX6xX2edxX1axX8xX1xX2edxX1axX8xX13xX572xXb5xX0xX40xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX96xX8axX37xX33xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX8axX8xd1efxX6xX9exX10xX8xXaxX37xX555xX13xX8xX11xX5e2xXb5xX4fxX18xX2dxX0xX40xX10xX4
congthanh