Vì sao Quy định 214 chỉ cần cán bộ chủ chốt “hoàn thành tốt nhiệm vụ”?
Quy định 214 thay thế Quy định 90 ban hành năm 2017 giúp cho việc đánh giá cán bộ được tốt hơn.
4c29x5007xda04xfd6ex7529x87c6xd18bxa6eexde66xX7xbf7ax7600x62f8x616ex94e9xc18fxX5xc1e6xXax4c4ex54daxa08axX3xX7xX6x7da7xX3x598dxa439x92f9xX3xb009x8ee4x66a9xX1xX3xc6afxX2x6d0bxX3xX4xX1xc5d2xX3xX4xe4b0xX20xX3xX4x510cxX20xX3xc661xb342xX3xX4xX1x8c8axX3xX4xX1x8b3exXexX3xbaf6xX1xX18xc6fdxX20xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xXexX3cxXexX3xX20xX1xXdx7fc5xb26axX3xedbcxd767xb131x7a17xX0xc166xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcac6xX10xX6x5a22xXaxX12xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xXexX1xX6xX1cxX3xXexX1x8c12xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3x5b22x4f5dxX3xX33xX6xX20xX3xX1xX42xX20xX1xX3xX20x8277xX53xX3xX23xX8fxX2x8cdexX3x8878xXdxf75bxXbxX3xX4xX1xX18xX3xX55xXdxX52xX4xX3xX1exX30xX20xX1xX3xXa3xXdxX30xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX1ex78f5xf862xX4xX3xXexX3cxXexX3xX1x4f29xX20x6a3cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb187xX18xX6cxX1cxXaxX12xXcxbb53xXc2x5e5cxX4xX3xXexX1xd1acxX53xX3x8facx9f36xXdxX3xX1xX34xXdxX3xXeex6f30xX20xXa3xX3xX33xX34xX3xX4xX30xX4xX3xX4x600bxXbx570exX3xXexXdxX83xX20xX3xXexXe6xXdxX3xXeexXefxXdxX3xX1xX34xXdxX3xXeexXf7xX20xXa3xX3xXexX18xX42xX20xX3x6ce5xX1bxX3cxX4xX3xX5xX2cxX20xX3xXexX1x92d3xX3xeb7fx7b05xX130xX130xX3xX7xc71dxX3xX6cxXdx4ff3xX20xX3xXe4xX6xX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xX20xX9bxX53xX3xX23xX8fxX23xX8fxX105xX3xX7x4db4xX3xXe4xX6xX3xX1ex99c4xXdxX3xX4xX38xX6xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xX55xXebxX3x659fxX1xX1bxX20xXa3xX3xXexXdx873axX1bxX3xX4xX1xX1bx9e7cxX20xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xX55xX42xX3xX16dxX1xX1bxX20xXa3xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1x9ccdxX3xX1exX30xX20xX1xX3xXa3xXdxX30xX3xX1exX3cxXdxX3xX55xXe6xXdxX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX6cxXdxX52xX20xX3xXddxX6xX20xX3xb00cxX1xX103xXbxX3xX1xX42xX20xX1xX3xXcxXe4xX1bxX20xXa3xX3xXc2xXcbxX20xXa3xX105xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX105xX3xXddxX6xX20xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX3xX122xX1bxXf7xX20xX3xX5xf28exX3xX1exXc2xXc3xX4xX3xX1exX30xX20xX1xX3xXa3xXdxX30xX3xX5xX42xX3xX53xX34xXexX3xX33xXc2xXe6xX4xX3xXexXdxX83xX20xX3xX5xXe6xX20xX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xX4xf0d6xX20xXa3xX3xXexX30xX4xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX38xX6xX3xXeexXf7xX20xXa3xXcdxX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX53xX6xXe4xXa3xXdxX20x88cfxX3xX23xXbx512fxX3xX6xX1bxXexX18xe9b4xXaxX12xX0xXexX33xX18xX6cxX1cxX12xX0xXexXe4xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX53xXa3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX53xX7x9759xXbxX1xX18xXexX18xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxd271xXdxX6cxXexX1xX24cxX3x6485xX2xffbaxXbxX250xX256xX3xX1xX10xXdxXa3xX1xXexX24cxX3xX25xX8fxX8exXbxX250xX256xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX55xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX122xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX2cxX20xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxXexX3xXaxX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xXexX3cxXexX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xXaxX58xX3xX1xX14xX20xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXe4xX4xX9xXaxX5axX5axXdxXcdxX33xX6xX18xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcdxX55xX20xX5axX20xX10xX286xX7xX5axX23xX8fxX8fxX28fxX5axX2xX8fxX28dxX6cxX25xX8fxX8ex524dxX25xX23xX23xXexa49cxX8fxX23xX321xX25xX5xX8fxXcdx961fxXbxXa3xX58xXe4xX9xX28dxX8fxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX2cxX20xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxXexX3xX3fxX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xXexX3cxXexX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xX58xXaxX3xX6cxX6xXexX6xX277xXbxX1xX18xXexX18xX277xX18xXe4xXdxXa3xXdxX20xX6xX5xX277xX7xXe4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24cxX5axX5axXdxX53xX6xXa3xX10xX7xXcdxX55xX18xX55xXcdxX55xX20xX5axX1bxXbxX5xX18xX6xX6cxX10xX6cxX5axX16dxXe4xXdxXa3x82e6xX53xXdxX6xX1xX286xX16dxX5xX1cxX326xX1bxX3c2xX55xX10xX1bxX16dxXa3xX5axX23xX8fxX23xX8fx84acxX8fxX23xX3d8xX8fxX28fxX5axX20xXa3xX1bxX1cxX10xX20xX3d8xX6cxX1bxX4xX3d8xX1xX6xX3d8xX10xX250xX250xX250xXcdxX32exXbxXa3xXaxX3xX6cxX6xXexX6xX277xX6cxX10xX7xX4xX9xXaxa52exX20xXa3xX3xd2d6xXa3xX1bxX1cxX139xX20xX3xXeexX12dxX4xX3xX69xX42xX3x7da9xdcdcxX20xX1xX24cxX3xXddxX14xX20xX1xX3x9c59xXdxX20xX1x9586xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexXe4xX12xX0xXexXe4xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX6xXbxXexXdxX18xX20xXaxX12xX402xX20xXa3xX3xX406xXa3xX1bxX1cxX139xX20xX3xXeexX12dxX4xX3xX69xX42xX3xX414xX415xX20xX1xX24cxX3xXddxX14xX20xX1xX3xX41fxXdxX20xX1xX423xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexXe4xX12xX0xX5axXexX33xX18xX6cxX1cxX12xX0xX5axXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xXcxXe4xX6xX18xX3xX1exeefbxXdxX3xX55xXe6xXdxX3xXbxX1x881exX20xXa3xX3xX55xXdxX175xX20xX3xX13xc4bfxX13xXcdxX13xX406xX105xX3xX21cxX20xXa3xX3xX406xXa3xX1bxX1cxX139xX20xX3xXeexX12dxX4xX3xX69xX42xX105xX3xX406xXa3xX1bxX1cxX175xX20xX3xX13xX56xX3xXexXe4xXc2x5f97xX20xXa3xX3xXddxX6xX20xX3xXcxX4a5xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xXcxXe4xX1bxX20xXa3xX3xXc2xXcbxX20xXa3xX3xX20xX1xX103xX20xX3xX53xXefxX20xX1xX105xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xX5xX42xX3xX4xXcbxX3xX7xX4dfxX3xX122xX1bxX6xX20xX3xXexXe4x4ef6xX20xXa3xX3xX1exf4cexX3xXexXe6xXdxX3xX1exbb60xX1cxX3xXa3xXdxXa5xXbxX3xX4xX1xX18xX3xX55xXdxX52xX4xX3xX1exX30xX20xX1xX3xXa3xXdxX30xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX198xX20xX1xX3xX250xX30xX4xX3xX55xX42xX3xX16dxX1xX30xX4xX1xX3xX122xX1bxX6xX20xX3xX1xXcbxX20xXcdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX0xX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX24cxX3xX1bbxXcbxX3xX7xX4dfxX3xX1exX527xX3xX1exX30xX20xX1xX3xXa3xXdxX30xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX198xX20xX1xX3xX250xX30xX4xX3xX55xX42xX3xX16dxX1xX30xX4xX1xX3xX122xX1bxX6xX20xX3xX1xXcbxX20xX0xX5axX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX0xX10xX53xX12xX277xd5fbxX13xX24cxX3xXcxX1xXc2xX6xX3xX21cxX20xXa3xX105xX3xX55xXdxX52xX4xX3xX33xX6xX20xX3xX1xX42xX20xX1xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xXexXe4xXc2xXe6xX4xX3xXexX1xX175xX53xX3xXeexXefxXdxX3xX1xX34xXdxX3xXeexXf7xX20xXa3xX3xX33xX34xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX103xXbxX3xX55xX42xX3xXeexXefxXdxX3xX1xX34xXdxX3xXeexXf7xX20xXa3xX3xXexX18xX42xX20xX3xX122xX1bxX3cxX4xX3xX5xX2cxX20xX3xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xX130xX3xX4xX4aexX3xX1f0xX3xX20xXa3xX1x50bbxX6xX3xXe4xX6xX3xX7xX6xX18xX58xX0xX5axX10xX53xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX0xX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX402xX20xXa3xX3xX406xXa3xX1bxX1cxX139xX20xX3xXeexX12dxX4xX3xX69xX42xX24cxX0xX5axX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX3xXeexXa5xX20xXa3xX3xX5xX42xX3xX20xXa3xX6xX1cxX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xX20xXa3xX42xX1cxX3xX1exX2cxX1bxX3xX20xX9bxX53xX3xX53xXe6xXdxX3xX23xX8fxX23xX8fxX105xX3xXcxX4a5xX20xXa3xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX105xX3xX1bbxX1xX38xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX20xXc2xXe6xX4xX3xX406xXa3xX1bxX1cxX139xX20xX3xX5edxX1xXa5xX3xXcxXe4xX522xX20xXa3xX3xX1exbd5axX3xXexX1xX6xX1cxX3xX53xb29fxXexX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX3xX16dxX1f0xX3xX33xX6xX20xX3xX1xX42xX20xX1xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xX55xXebxX3xX16dxX1xX1bxX20xXa3xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xX55xX42xX3xX16dxX1xX1bxX20xXa3xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX198xX3xX1exX30xX20xX1xX3xXa3xXdxX30xX3xX1exX3cxXdxX3xX55xXe6xXdxX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX6cxXdxX52xX20xX3xXddxX6xX20xX3xX1bbxX1xX103xXbxX3xX1xX42xX20xX1xX3xXcxXe4xX1bxX20xXa3xX3xXc2xXcbxX20xXa3xX105xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX105xX3xXddxX6xX20xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX3xX122xX1bxXf7xX20xX3xX5xX1f0xXcdxX3xX1bbxX4aexX3xXexX1xX527xX3xX20xX4aexXdxX105xX3xX55xXdxX52xX4xX3xX33xX6xX20xX3xX1xX42xX20xX1xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX20xX42xX1cxX3xX4xX4aexX3xX1f0xX3xX20xXa3xX1xX668xX6xX3xXe4xX103xXexX3xX122xX1bxX6xX20xX3xXexXe4xX522xX20xXa3xX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xX55xXdxX52xX4xX3xX1exX30xX20xX1xX3xXa3xXdxX30xX3xX5xXdxX175xX20xX3xX122xX1bxX6xX20xX3xX4xX21cxX20xXa3xX3xXexX30xX4xX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX33xX1fxX3xX20xX1xX52exX20xX3xX7xX150xX3xX4xX38xX6xX3xXeexXefxXdxX3xX1xX34xXdxX3xX1exXf7xX20xXa3xX3xX33xX34xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX103xXbxX105xX3xX20xX1xX103xXexX3xX5xX42xX3xX20xX1xX52exX20xX3xX7xX150xX3xX4xX1xX18xX3xXddxX6xX20xX3xX1bbxX1xX103xXbxX3xX1xX42xX20xX1xX3xXcxXe4xX1bxX20xXa3xX3xXc2xXcbxX20xXa3xX3xX16dxX1xX4aexX6xX3xX12fxX130xX130xX130xXcdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX13xX103xX20xX3xX1exXebxX3xX20xX42xX1cxX3xX1exX707xX3xX1exXc2xXc3xX4xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX3xX20xX175xX1bxX3xXe4xX6xX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX7xX3cxX3xX8exX8fxX3xX20xXa3xX42xX1cxX3xX25xX5axX326xX5axX23xX8fxX2xXa1xXcdxX3xX406xX1xXc2xX20xXa3xX3xX20xX6xX1cxX3xX250xX10xX53xX3xX250x9558xXexX3xX5xXefxXdxX105xX3xXexX1xX14xX3xXexX1xX103xX1cxX105xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX8exX8fxX3xX4xX4aexX3xX53xX34xXexX3xX7xX3cxX3xX20xX34xXdxX3xX6cxX1bxX20xXa3xX3xX4xX1xXc2xX6xX3xXexX1x10111xXexX3xX7xX150xX3xXbxX1x8fd9xX3xX1xXc3xXbxXcdxX3xXcxXe4xX18xX20xXa3xX3xX122xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX20xX42xX1cxX105xX3xXexXe4xXc2xXe6xX4xX3xX1exX52exX1cxX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xXexX1xX1bxX34xX4xX3xX6cxXdxX52xX20xX3xXddxX6xX20xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX3xX122xX1bxXf7xX20xX3xX5xX1f0xX3xX1exXc2xXc3xX4xX3xX1exXc2xX6xX3xXe4xX6xX3xX55x940cxX20xX3xX4x730cxX20xX3xXexX1xXdxX83xX1bxX3xX20xX1xXdxXebxX1bxX105xX3xX6cxX18xX3xX55xX935xX1cxX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX33xX4a5xX3xX7xX1bxX20xXa3xX3xXexX1xX175xX53xX3xX53xX34xXexX3xX7xX3cxX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xX20x5c60xX6xX3xX4xX1xX18xX3xX1exX2cxX1cxX3xX1exX38xX256xX3xX1ex10154xX20xXa3xX3xXexX1xX156xXdxX3xX4xeb4fxX20xXa3xX3xX33xX4a5xX3xX7xX1bxX20xXa3xX3xXexX1xX175xX53xX3xX53xX34xXexX3xX7xX3cxX3xX20xX34xXdxX3xX6cxX1bxX20xXa3xX3xX4xX1xX18xX3xXbxX1xX93dxX3xX1xXc3xXbxX3xX55xXe6xXdxX3xXexX1xX150xX4xX3xXexXdxX139xX20xX3xX55xX42xX3xX1exX30xXbxX3xX12dxX20xXa3xX3xX1cxX175xX1bxX3xX4xX2cxX1bxX3xX1xXdxX52xX20xX3xX20xX6xX1cxX105xX3xX4xX9f4xX20xXa3xX3xX5xX42xX3xX1exX527xX3xXexX1xX3cxX20xXa3xX3xX20xX1xX103xXexX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xX4xX30xX4xX3xX122xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX4xX38xX6xX3xXeexXf7xX20xXa3xX3xX55xX42xX3xX406xX1xX42xX3xX20xXc2xXe6xX4xXcdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xX55xX14xX3xX55xX935xX1cxX105xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX3xX1exX707xX3xX33xX6xX20xX3xX1xX42xX20xX1xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xX20xX42xX1cxX3xX1exX527xX3xXexX1xX6xX1cxX3xXexX1xX83xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX8exX8fxX3xX33xX6xX20xX3xX1xX42xX20xX1xX3xX20xX9bxX53xX3xX23xX8fxX2xXa1xXcdxX3xXeexX52exX1cxX3xX5xX42xX3xX53xX34xXexX3xX4xXcbxX3xX7xX4dfxX3xX122xX1bxX6xX20xX3xXexXe4xX522xX20xXa3xX3xX1exX527xX3xXexXe6xXdxX3xX1exX52exX1cxX3xXa3xXdxXa5xXbxX3xX4xX1xX18xX3xX55xXdxX52xX4xX3xX1exX30xX20xX1xX3xXa3xXdxX30xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX105xX3xX55xX14xX3xX5xX52exX1bxX3xX20xX6xX1cxX3xX4xX1xXa5xX20xXa3xX3xXexX6xX3xX55xX99bxX20xX3xX20xX4aexXdxX3xX55xXdxX52xX4xX3xX1exX30xX20xX1xX3xXa3xXdxX30xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX99fxX20xX3xX4xX1xX1bxX20xXa3xX3xX4xX1xX1bxX20xXa3xX105xX3xX4xX99fxX20xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXexX198xX20xX1xX105xX3xX4xX1xXc2xX6xX3xX4xX56xX3xXexX1xX527xX105xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX5xXc2xXc3xX20xXa3xXcdxX3xf937xX2cxX20xX3xX20xX42xX1cxX105xX3xX122xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX4xX38xX6xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX3xX7xX135xX3xX5xX42xX3xX4xXcbxX3xX7xX4dfxX3xX1exX527xX3xX1exX30xX20xX1xX3xXa3xXdxX30xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX198xX20xX1xX3xX250xX30xX4xX3xX55xX42xX3xX16dxX1xX30xX4xX1xX3xX122xX1bxX6xX20xX3xX1xXcbxX20xXcdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX0xX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX406xX1xXdxXebxX1bxX3xX1exX9eaxX20xXa3xX3xX4xX1xX198xX3xX16dxX1xXdxX175xX53xX3xXexX3cxX20xX105xX3xX16dxX1xX21cxX20xXa3xX3xX20xX1xX935xX20xX3xX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xX250xX1bxX103xXexX3xX7x5f06xX4xX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX0xX5axX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX0xX10xX53xX12xX277xX5edxX13xX24cxX3xe854xX18xX3xX55xXe6xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX8exX8fxX105xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX55xX14xX3xX20xX175xX1bxX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxXexX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX3fxX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xX250xX1bxX103xXexX3xX7xXc63xX4xX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xX3xXexX1xX14xX3xX4dfxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xX4xX1xX29xX3xX1exX70fxXexX3xX1cxX175xX1bxX3xX4xX2cxX1bxX3xX3fxX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xXexX3cxXexX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xXcdxX3xXcxX1xXc2xX6xX3xX21cxX20xXa3xX3xX55xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX5xXefxXdxX3xX1exXdxXebxX1bxX3xX4xX1xX29xX20xX1xX3xX20xX1xXc2xX3xX55xX935xX1cxX58xX0xX5axX10xX53xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX0xX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX402xX20xXa3xX3xX406xXa3xX1bxX1cxX139xX20xX3xXeexX12dxX4xX3xX69xX42xX24cxX0xX5axX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX3xXc95xX18xX3xX55xXe6xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX8exX8fxX105xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xX4xX4aexX3xX53xX34xXexX3xX7xX3cxX3xX1exXdxX527xX53xX3xX53xXe6xXdxXcdxX3xX13xX198xX3xX6cxX56xX3xXexXe4xXc2xXe6xX4xX3xX1exX52exX1cxX3xX122xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX4xX30xX4xX3xX1exX9eaxX20xXa3xX3xX4xX1xX198xX3xXexX1xX1bxX34xX4xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX105xX3xXddxX6xX20xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX105xX3xXexX1xX1bxX34xX4xX3xXcxXe4xX1bxX20xXa3xX3xXc2xXcbxX20xXa3xX105xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX105xX3xXddxX6xX20xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX3xX122xX1bxXf7xX20xX3xX5xX1f0xX3xX5xX42xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xX250xX1bxX103xXexX3xX7xXc63xX4xX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xXcdxX3xX406xX1xXc2xX20xXa3xX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xXexX1xX150xX4xX3xXexXdxX139xX20xX105xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX2xX321xX23xX3xX4xX38xX6xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX3xX4xX9f4xX20xXa3xX3xX122xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX55xXebxX3xX1exX30xX20xX1xX3xXa3xXdxX30xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX1xX42xX20xXa3xX3xX20xX9bxX53xX105xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX3xX122xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX105xX3xX7xX3cxX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX1exXc2xXc3xX4xX3xX250xX83xXbxX3xX5xX18xXefxXdxX3xX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xX250xX1bxX103xXexX3xX7xXc63xX4xX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX3xX16dxX1xX21cxX20xXa3xX3xX1exXc2xXc3xX4xX3xX122xX1bxX30xX3xX23xX8fx5a32xX3xX7xX3cxX3xX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xXexX3cxXexX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xXcdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xXcxX1xX150xX4xX3xXexX83xX3xX4xX1xX18xX3xXexX1xX103xX1cxX105xX3xXe4xX103xXexX3xX20xX1xXdxXebxX1bxX3xX1exX9eaxX20xXa3xX3xX4xX1xX198xX3xX5xX707xX20xX1xX3xX1exXefxX18xX3xX16dxX1xXdxX175xX53xX3xXexX3cxX20xX105xX3xXa3xXc2xXcbxX20xXa3xX3xX53xX99bxX1bxX3xX16dxX1xX21cxX20xXa3xX3xXexX150xX3xX20xX1xX935xX20xX3xX53xX14xX20xX1xX3xX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xX250xX1bxX103xXexX3xX7xXc63xX4xX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX3xX53xX42xX3xX4xX1xX29xX3xX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xXexX3cxXexX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX3xXexX1xX21cxXdxXcdxX3xXcxX1xX83xX3xX20xX175xX20xX3xX33xX52exX1cxX3xXa3xXdxX156xX3xX4xX30xX4xX3xX1exX9eaxX20xXa3xX3xX4xX1xX198xX3xX16dxX1xXdxX175xX53xX3xXexX3cxX20xX105xX3xXa3xXc2xXcbxX20xXa3xX3xX53xX99bxX1bxX3xX20xX1xXc2xX156xX20xXa3xX3xX3fxX7xX1bxX103xXexX57xX3xX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xX250xX1bxX103xXexX3xX7xXc63xX4xX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX3xX4xX1xX18xX3xX6xX20xX1xX3xX10xX53xX3xX4xX103xXbxX3xX6cxXc2xXe6xXdxX3xXexX1xX14xX3xX4xX30xX4xX3xX1exX9eaxX20xXa3xX3xX4xX1xX198xX3xX5xX707xX20xX1xX3xX1exXefxX18xX3xX7xX135xX3xXexX1xXdxX52xXexX3xXexX1xX99fxXdxX105xX3xX6cxX18xX3xX55xX935xX1cxX3xX53xXe6xXdxX3xX1exXdxXebxX1bxX3xX4xX1xX29xX20xX1xX3xX5xXefxXdxX3xX20xX34xXdxX3xX6cxX1bxX20xXa3xX3xX20xX42xX1cxX3xXexX1xX10xX18xX3xX1xXc2xXe6xX20xXa3xX3xX4xX30xX4xX3xX1exX9eaxX20xXa3xX3xX4xX1xX198xX3xX6cxXdxX52xX20xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX105xX3xXddxX6xX20xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX3xX122xX1bxXf7xX20xX3xX5xX1f0xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xXexX3cxXexX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX3xXexXe4xX4dfxX3xX5xX175xX20xXcdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX0xX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xd98axX1cxX3xXexX198xX20xX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xX20xX1xX52exX20xX3xX6cxX52exX20xX3xX5xX42xX3xX122xX1bxX6xX20xX3xX1exXdxX527xX53xX3xX250xX1bxX1cxX175xX20xX3xX7xX1bxX3cxXexX3xX4xX38xX6xX3xXeexXf7xX20xXa3xX3xXexX6xX0xX5axX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX0xX10xX53xX12xX277xX5edxX13xX24cxX3xX13xXdxX52xX4xX3xX33xX4a5xX3xX7xX1bxX20xXa3xX3xXexX1xX175xX53xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX3fxX1bxX1cxX3xXexX198xX20xX3xX4xX6xX18xX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xX20xX1xX52exX20xX3xX6cxX52exX20xX57xX3xX1exX3cxXdxX3xX55xXe6xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxXexX3xX4dfxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xX4xX4aexX3xX1f0xX3xX20xXa3xX1xX668xX6xX3xXexX1xX83xX3xX20xX42xX18xX105xX3xXexX1xXc2xX6xX3xX21cxX20xXa3xX58xX0xX5axX10xX53xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX0xX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX402xX20xXa3xX3xX406xXa3xX1bxX1cxX139xX20xX3xXeexX12dxX4xX3xX69xX42xX24cxX0xX5axX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX3xX1bbxX1xXa5xX20xXa3xX3xXexX6xX3xX4xX2cxX20xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX33xXdxX83xXexX3xXe4xf331xX20xXa3xX3xXexX103xXexX3xX4xXf7xX3xX4xX30xX4xX3xX1exX9eaxX20xXa3xX3xX4xX1xX198xX3xXexX1xX1bxX34xX4xX3xX6cxXdxX52xX20xX3xXddxX6xX20xX3xX1bbxX1xX103xXbxX3xX1xX42xX20xX1xX3xXcxXe4xX1bxX20xXa3xX3xXc2xXcbxX20xXa3xX105xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX105xX3xXddxX6xX20xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX3xX122xX1bxXf7xX20xX3xX5xX1f0xX105xX3xX20xX4aexXdxX3xXa3xX522xX20xX3xX5xXefxXdxX3xX20xX1xX9daxX20xXa3xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xXexX1xX1bxX34xX4xX3xX6cxXdxX52xX20xX3xXcxXe4xX1bxX20xXa3xX3xXc2xXcbxX20xXa3xX3xX122xX1bxXf7xX20xX3xX5xX1f0xX105xX3xX1exXebxX1bxX3xX4xX4aexX3xX53xX34xXexX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX4xX1xX1bxX20xXa3xX3xX5xX42xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xXexX1bxX1cxX52xXexX3xX1exX3cxXdxX3xXexXe4xX1bxX20xXa3xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xX55xXe6xXdxX3xX1bbxX1xX38xX3xX20xXa3xX1xX668xX6xX3xX41fxX30xX4xX3xX277xX3xXbb2xX175xX20xXdxX20xX105xX3xXcxXc2xX3xXexXc2xX4dfxX20xXa3xX3xX69xX9eaxX3xX1bbxX1xX198xX3xX41fxXdxX20xX1xX105xX3xXexXe4xX1bxX20xXa3xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xX55xXe6xXdxX3xX5xXc3xXdxX3xX198xX4xX1xX3xX122xX1bxX3cxX4xX3xXa3xXdxX6xX105xX3xX6cxX52exX20xX3xXexX34xX4xX105xX3xX5xXc3xXdxX3xX198xX4xX1xX3xX4xX38xX6xX3xX20xX1xX52exX20xX3xX6cxX52exX20xXcdxX3xXeexX707xX3xX5xX42xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xXexX1xX1bxX34xX4xX3xX6cxXdxX52xX20xX3xX20xX42xX1cxX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX5xX42xX3xX20xX1xX9daxX20xXa3xX3xX20xXa3xXc2xX156xXdxX3xXexXdxX175xX1bxX3xX33xXdxX527xX1bxX3xX55xXebxX3xXbxX1xX17bxX53xX3xX4xX1xX103xXexX3xX1exXefxX18xX3xX1exX12dxX4xXcdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX1bbxX1xXa5xX20xXa3xX3xXexX6xX3xX4xX4aexX3xXexX1xX527xX3xX1xX14xX20xX1xX3xX6cxX1bxX20xXa3xX3xXexX1xX83xX3xX20xX42xX1cxX105xX3xX1exX9eaxX20xXa3xX3xX4xX1xX198xX3x5631xX1cxX3xX55xXdxX175xX20xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX3xX55xX42xX3xX1446xX1cxX3xX55xXdxX175xX20xX3xXddxX6xX20xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX5xX42xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX33xXdxX527xX1bxX3xX4xX38xX6xX3xXcxXe4xX1bxX20xXa3xX3xXc2xXcbxX20xXa3xX3xX55xXebxX3xXexX103xXexX3xX4xXf7xX3xX4xX30xX4xX3xX53xX70fxXexX105xX3xX4xXf7xX3xXbxX1xX17bxX53xX3xX4xX1xX103xXexX3xX4xX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX3xX5xX99bxX20xX3xX1exXefxX18xX3xX1exX12dxX4xX3xX5xX3cxXdxX3xX7xX3cxX20xXa3xX105xX3xX4xXf7xX3xX1bxX1cxX3xXexX198xX20xX3xX5xX99bxX20xX3xXexXe4xX14xX20xX1xX3xX1exX34xXcdxX3xX1bbxX103xXbxX3xX4xX1xX1bxX20xXa3xX3xX20xX1xX103xXexX3xX5xX42xX3xX1446xX1cxX3xX55xXdxX175xX20xX3xXcxXe4xX1bxX20xXa3xX3xXc2xXcbxX20xXa3xX3xX4xX9f4xX20xXa3xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX1exXf7xX53xX3xX33xXf7xX18xX3xX20xX1xX9daxX20xXa3xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX20xX1xXc2xX3xXexX1xX83xXcdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xXbb2xX175xX20xX3xX4xX103xXbxX3xX4xX6xX18xX3xX1xXcbxX20xX105xX3xX1446xX1cxX3xX55xXdxX175xX20xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX105xX3xX1446xX1cxX3xX55xXdxX175xX20xX3xXddxX6xX20xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX105xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xXexXdxX175xX1bxX3xX33xXdxX527xX1bxX3xX55xXebxX3xXbxX1xX17bxX53xX3xX4xX1xX103xXexX3xX4xX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX105xX3xXbxX1xX17bxX53xX3xX4xX1xX103xXexX3xX1exXefxX18xX3xX1exX12dxX4xX3xX5xX3cxXdxX3xX7xX3cxX20xXa3xX3xX4xX38xX6xX3xXcxXe4xX1bxX20xXa3xX3xXc2xXcbxX20xXa3xX105xX3xX4xX4aexX3xX1bxX1cxX3xXexX198xX20xX3xX4xX6xX18xX3xX1xXcbxX20xX105xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX5xX42xX3xXexXe4xX1bxX20xXa3xX3xXexX52exX53xX3xX1exX18xX42xX20xX3xX16dxX83xXexX105xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX4xX4aexX3xX7xX12dxX4xX3xX122xX1bxX1cxX3xXexX56xX3xX1exX527xX3xXbxX1xX30xXexX3xX1xX1bxX1cxX3xX7xX12dxX4xX3xX53xXefxX20xX1xX3xXexX4a5xX20xXa3xX3xX1xXc3xXbxX3xX4xX38xX6xX3xX4xXf7xX3xX1xX52xX3xXexX1xX3cxX20xXa3xX3xX4xX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxXcdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xXeexXdxX3xX55xX42xX18xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xX4xX56xX3xXexX1xX527xX105xX3xX55xX198xX3xX20xX1xXc2xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xXcxX4a5xX20xXa3xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX105xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX5xX42xX3xX20xXa3xXc2xX156xXdxX3xXexXdxX175xX1bxX3xX33xXdxX527xX1bxX3xX20xX1xX103xXexX3xX4xX38xX6xX3xXcxXe4xX1bxX20xXa3xX3xXc2xXcbxX20xXa3xX105xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX33xXdxX527xX1bxX3xX20xX1xX103xXexX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX105xX3xXddxX6xX20xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX3xX4xXf7xX3xX55xXebxX3xXbxX1xX17bxX53xX3xX4xX1xX103xXexX3xX4xX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX105xX3xX4xXf7xX3xX55xXebxX3xX1exXefxX18xX3xX1exX12dxX4xX3xX5xX3cxXdxX3xX7xX3cxX20xXa3xX105xX3xX4xXf7xX3xX55xXebxX3xXexXe4xX198xX3xXexX1bxX52xX105xX3xXexXe4xX1bxX20xXa3xX3xXexX52exX53xX3xX1exX18xX42xX20xX3xX16dxX83xXexX105xX3xX4xXf7xX3xX55xXebxX3xX7xX12dxX4xX3xX122xX1bxX1cxX3xXexX56xX105xX3xX1bxX1cxX3xXexX198xX20xXcdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX1bbxX30xX4xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxXexX3xXa3xX9eaxX53xX3xX4xX4aexX3xXcxX4a5xX20xXa3xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX105xX3xX1bbxX1xX38xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX20xXc2xXe6xX4xX105xX3xXcxX1xX38xX3xXexXc2xXe6xX20xXa3xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXbxX1xX38xX105xX3xX1bbxX1xX38xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX1axX1bxX3cxX4xX3xX1xX34xXdxXcdxX3xXeexX707xX3xX5xX42xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxXexX3xXexX1xX14xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX5xX42xX3xX20xX1xX9daxX20xXa3xX3xX1exX9eaxX20xXa3xX3xX4xX1xX198xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX33xXdxX527xX1bxX3xX20xX1xX103xXexX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX105xX3xXddxX6xX20xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xXcdxX3xX406xXa3xX18xX42xXdxX3xX20xX1xX9daxX20xXa3xX3xX1cxX175xX1bxX3xX4xX2cxX1bxX105xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX4xX38xX6xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX105xX3xXddxX6xX20xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX3xXexX1xX14xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX1exXf7xX53xX3xX33xXf7xX18xX3xX53xX34xXexX3xX7xX3cxX3xX1cxX175xX1bxX3xX4xX2cxX1bxX3xX16dxX1xX30xX4xX105xX3xXcxX4a5xX20xXa3xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX4xX4aexX3xX1xXdxX527xX1bxX3xX33xXdxX83xXexX3xX55xXebxX3xX5xX1f0xX3xX5xX1bxX935xX20xX3xX7xX52exX1bxX3xX7xXc63xX4xX256xX3xXcxX1xX38xX3xXexXc2xXe6xX20xXa3xX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX122xX1bxX1cxX83xXexX3xX5xXdxX52xXexX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xX4xX1xX29xX3xX1exXefxX18xX105xX3xX1exXdxXebxX1bxX3xX1xX42xX20xX1xX256xX3xX1bbxX1xX38xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX1axX1bxX3cxX4xX3xX1xX34xXdxX3xXbxX1xXf7xXdxX3xX122xX1bxX1cxX83xXexX3xX5xXdxX52xXexX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xX4xX1xX29xX3xX1exXefxX18xX3xX250xX52exX1cxX3xX6cxX150xX20xXa3xX3xX5xX1bxX935xXexX105xX3xXexX1xX150xX4xX3xX1xXdxX52xX20xX3xX5xX1bxX935xXexX105xX3xX16dxXdxX527xX53xX3xXexXe4xX6xX105xX3xXa3xXdxX30xX53xX3xX7xX30xXexb823xX3xX4xX4aexX3xXexX198xX20xX1xX3xX4xX1xX103xXexX3xXe4xXdxX175xX20xXa3xX3xXexX1xX10xX18xX3xXexdc42xX20xXa3xX3xX5xX668xX20xX1xX3xX55xX150xX4xXcdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX4dfxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xX4xX1xXa5xX20xXa3xX3xXexX6xX3xX33xX4a5xX3xX7xX1bxX20xXa3xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX20xX42xX1cxX58xX3xX1bbxX4aexX3xXexX1xX527xX3xX1xXdxX527xX1bxX3xXe4xX1273xX20xXa3xX105xX3xX122xX1bxX30xX3xXexXe4xX14xX20xX1xX3xX250xX52exX1cxX3xX6cxX150xX20xXa3xX105xX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX33xX1fxX3xX4xX30xX4xX3xX55xX9bxX20xX3xX33xXf7xX20xX3xX4xX9f4xX20xXa3xX3xX5xX42xX3xX53xX34xXexX3xX122xX1bxX30xX3xXexXe4xX14xX20xX1xX3xX20xX1xX935xX20xX3xXexX1xX12dxX4xX105xX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xX4xX30xX4xX3xX122xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX4xX38xX6xX3xXcxXe4xX1bxX20xXa3xX3xXc2xXcbxX20xXa3xX105xX3xXexX1xXc2xX156xX20xXa3xX3xX4xX1xXa5xX20xXa3xX3xXexX6xX3xX1xX6xX1cxX3xXe4xX42xX3xX7xX18xX30xXexX105xX3xX1exXdxXebxX1bxX3xX4xX1xX29xX20xX1xX105xX3xX33xX4a5xX3xX7xX1bxX20xXa3xX3xX1exX527xX3xX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xXdxX52xX20xX3xX6cxX2cxX20xXcdxX3xX406xX83xX1bxX3xX20xX4aexXdxX3xX4dfxX3xX122xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXexXe4xXc2xXe6xX4xX3xX16dxX1xX21cxX20xXa3xX3xX4xX4aexX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX3fxX1bxX1cxX3xXexX198xX20xX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xX20xX1xX52exX20xX3xX6cxX52exX20xX57xX3xX4dfxX3xX122xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX5xX2cxX20xX3xX20xX42xX1cxX3xX53xXe6xXdxX3xX1exXc2xX6xX3xX55xX42xX18xX105xX3xXexX1xX14xX3xX16dxX1xX21cxX20xXa3xX3xXbxX1xXf7xXdxXcdxX3xXeexX52exX1cxX3xX5xX42xX3xX122xX1bxX6xX20xX3xX1exXdxX527xX53xX3xX250xX1bxX1cxX175xX20xX3xX7xX1bxX3cxXexX3xX4xX38xX6xX3xXeexXf7xX20xXa3xX3xXexX6xX105xX3xX55xX103xX20xX3xX1exXebxX3xX5xX42xX3xXexX1xX527xX3xX1xXdxX52xX20xX3xXexX1xX83xX3xX20xX42xX18xX105xX3xX4xX4aexX3xXexX1xX527xX3xX5xXa5xX4xX3xX20xX42xX1cxX105xX3xX5xXa5xX4xX3xX16dxXdxX6xX3xXexX1xX527xX3xX1xXdxX52xX20xX3xX4xX1xXc2xX6xX3xX1exX2cxX1cxX3xX1exX38xX105xX3xXexX1xX14xX3xX33xX4a5xX3xX7xX1bxX20xXa3xX3xX1exX527xX3xX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xXdxX52xX20xXcdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX0xX10xX53xX12xX277xX5edxX13xX24cxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xX1exXc2xXc3xX4xX3xX1exX30xX20xX1xX3xXa3xXdxX30xX3xX5xX42xX3xX33xXc2xXe6xX4xX3xXexXdxX83xX20xX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xX4xX21cxX20xXa3xX3xXexX30xX4xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX38xX6xX3xXeexXf7xX20xXa3xXcdxX3xX1bbxX93dxX20xXa3xX3xX55xXe6xXdxX3xX4xX30xX4xX3xX122xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX16dxX1xX30xX4xX3xX55xXebxX3xX4xX21cxX20xXa3xX3xXexX30xX4xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX105xX3xX4xX1xXa5xX20xXa3xX3xXexX6xX3xX7xX135xX3xX4xX4aexX3xX53xX34xXexX3xX5xXe6xXbxX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xXexX198fxX3xXcxXe4xX1bxX20xXa3xX3xXc2xXcbxX20xXa3xX3xX250xX1bxX3cxX20xXa3xX3xX1exX1fxX6xX3xXbxX1xXc2xXcbxX20xXa3xX3xX1exX30xXbxX3xX12dxX20xXa3xX3xX1exXc2xXc3xX4xX3xX4xX30xX4xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX4xX9f4xX20xXa3xX3xX20xX1xXc2xX3xX16dx88b0xX3xX55xX522xX20xXa3xX3xX4xX38xX6xX3xX20xX1xX52exX20xX3xX6cxX52exX20xX105xX3xXexX1xXc2xX6xX3xX21cxX20xXa3xX58xX0xX5axX10xX53xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX0xX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX402xX20xXa3xX3xX406xXa3xX1bxX1cxX139xX20xX3xXeexX12dxX4xX3xX69xX42xX24cxX0xX5axX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX3xXc95xX4dfxX3xX6cxX668xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX3xX33xX6xX20xX3xX1xX42xX20xX1xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX53xX34xXexX3xX4xX30xXdxX3xX16dxX1xX1bxX20xXa3xX3xX4xX1xX1bxX20xXa3xX3xX20xX1xXc2xX3xXexX1xX83xX3xX5xX42xX3xX1exX527xX3xX7xX6xX1bxX3xX1exX4aexX3xX4xX30xX4xX3xX4xX103xXbxX3xX4xX4aexX3xXexX1xX527xX3xX55xX935xX20xX3xX6cxX56xX20xXa3xX105xX3xX4xX56xX3xXexX1xX527xX3xX1xX4aexX6xX3xX7xX6xX18xX3xX4xX1xX18xX3xX7xX30xXexX3xX55xXe6xXdxX3xXexX14xX20xX1xX3xX1xX14xX20xX1xX3xXexX1xX150xX4xX3xXexXdxX139xX20xX3xX4xX38xX6xX3xX1exX1fxX6xX3xXbxX1xXc2xXcbxX20xXa3xX105xX3xX4xXcbxX3xX122xX1bxX6xX20xX105xX3xX1exXcbxX20xX3xX55xX1fxX3xX53xX14xX20xX1xXcdxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xX4xX38xX6xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX3xX4xX9f4xX20xXa3xX3xX20xX1273xX53xX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xX53xX34xXexX3xXexX4a5xX20xXa3xX3xXexX1xX527xX3xX1exX4aexX3xX5xX42xX3xXcxXe4xX1bxX20xXa3xX3xXc2xXcbxX20xXa3xX3xXexXdxX83xXbxX3xXexX56xX4xX3xX33xX4a5xX3xX7xX1bxX20xXa3xX3xX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xXdxX52xX20xX3xXexX1xX527xX3xX4xX1xX83xX3xX55xXebxX3xX4xX21cxX20xXa3xX3xXexX30xX4xX3xX250xX52exX1cxX3xX6cxX150xX20xXa3xX3xXeexXf7xX20xXa3xX105xX3xX1exX70fxX4xX3xX33xXdxX52xXexX3xX5xX42xX3xX4xX21cxX20xXa3xX3xXexX30xX4xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xXcdxX3xXeexXcbxX20xX3xX4x799exX3xX20xX1xXc2xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX8fxX28fxX3xX55xXebxX3xX4xX1xX3cxX20xXa3xX3xX4xX1xXefxX1cxX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX4xX1xXefxX1cxX3xX122xX1bxX1cxXebxX20xX105xX3xX16dxXdxX527xX53xX3xX7xX18xX30xXexX3xX122xX1bxX1cxXebxX20xX3xX5xX150xX4xX3xXexXe4xX18xX20xXa3xX3xX4xX21cxX20xXa3xX3xXexX30xX4xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xXcdxX3xXeexX52exX1cxX3xX5xX42xX3xX20xX1xX9daxX20xXa3xX3xX122xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX1exX527xX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX33xX1fxX3xX4xX1xX18xX3xX4xX21cxX20xXa3xX3xXexX30xX4xX3xX20xX1xX52exX20xX3xX7xX150xX3xX7xXc63xXbxX3xXexXe6xXdxXcdxX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xX4xX9f4xX20xXa3xX3xX122xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXe4x103c4xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX4xX38xX6xX3xXexX198fxX20xXa3xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX105xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX198xX3xX4xX56xX3xXexX1xX527xX3xXa3xXc63xX20xX3xX55xXe6xXdxX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX20xX9bxX20xXa3xX105xX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX3xX1exXc2xXc3xX4xX3xXa3xXdxX6xX18xX3xX33xX4dfxXdxX3xX53xd04cxXdxX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX21cxX20xXa3xX3xXexX30xX4xX3xX4dfxX3xX53xX34xXexX3xX5xX668xX20xX1xX3xX55xX150xX4xX3xX4xX56xX3xXexX1xX527xX105xX3xX5xX42xX53xX3xX4xX21cxX20xXa3xX3xXexX30xX4xX3xXeexXf7xX20xXa3xX3xX16dxX1xX30xX4xX105xX3xX5xX42xX53xX3xX4xX21cxX20xXa3xX3xXexX30xX4xX3xX406xX1xX42xX3xX20xXc2xXe6xX4xX105xX3xX1axX1bxX3cxX4xX3xX1xX34xXdxX3xX4xX4aexX3xX4xX30xXdxX3xXe4xXdxX175xX20xXa3xX105xX3xX4xX21cxX20xXa3xX3xXexX30xX4xX3xX4dfxX3xX16dxX1xX3cxXdxX3xX20xX34xXdxX3xX4xX1xX198xX20xX1xX3xX4xX9f4xX20xXa3xX3xX4xX4aexX3xX4xX30xXdxX3xXe4xXdxX175xX20xXa3xX1974xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX18xX6cxX1cxXaxX12xX0xX10xX53xX12xX277xX5edxX13xX24cxX3xX12fxXdxX20xX3xX4xXf7xX53xX3xXcbxX20xX3xX21cxX20xXa3xffacxX0xX5axX10xX53xX12xX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxXe4xX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX175xX20xX3xX122xX1bxX6xX20xX24cxX0xX5axX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX0xX1bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX277xXexX1xX1bxX53xX33xX277xX6xX20xX6cxX277xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxce5axX1xX1bxX20xXa3xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xX5xX707xX20xX1xX3xX1exXefxX18xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxXexX3xX4xX38xX6xX3xXeexXf7xX20xXa3xX105xX3xX406xX1xX42xX3xX20xXc2xXe6xX4xXaxX3xX1xXe4xX10xca37xX9xXaxX5axX250xX6xX1cxX277xX6cxX1bxX20xXa3xX277xX6cxX6xX20xXa3xX5axX16dxX1xX1bxX20xXa3xX277xXexXdxX10xX1bxX277xX4xX1xX1bxX6xX20xX277xX4xX1xX1bxX4xX277xX6cxX6xX20xX1xX277xX5xX6xX20xX1xX277xX6cxX6xX18xX277xX4xX1xX1bxX277xX4xX1xX18xXexX277xX4xX1bxX6xX277xX6cxX6xX20xXa3xX277xX20xX1xX6xX277xX20xX1bxX18xX4xX5axX2xX326xX28dxX28fxX8exX2xXcdxX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xXa3xX3xX7xXe4xX4xX9xXaxX5axX53xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX23xX8fxX5axX20xX10xX286xX7xX5axX23xX8fxX8fxX25xX5axX2xX8fxX28dxX6cxX8fxX23xX23xX25xX23xX28fxX23xXexX321xX321xX326xX326xX5xX2xXcdxX32exXbxXa3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX2cxX20xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxXexX3xX3fxX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xXexX3cxXexX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX55xX12xX0xX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX20c8xX1xX1bxX20xXa3xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xX5xX707xX20xX1xX3xX1exXefxX18xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxXexX3xX4xX38xX6xX3xXeexXf7xX20xXa3xX105xX3xX406xX1xX42xX3xX20xXc2xXe6xX4xXaxX3xX1xXe4xX10xX210cxX9xXaxX5axX250xX6xX1cxX277xX6cxX1bxX20xXa3xX277xX6cxX6xX20xXa3xX5axX16dxX1xX1bxX20xXa3xX277xXexXdxX10xX1bxX277xX4xX1xX1bxX6xX20xX277xX4xX1xX1bxX4xX277xX6cxX6xX20xX1xX277xX5xX6xX20xX1xX277xX6cxX6xX18xX277xX4xX1xX1bxX277xX4xX1xX18xXexX277xX4xX1bxX6xX277xX6cxX6xX20xXa3xX277xX20xX1xX6xX277xX20xX1bxX18xX4xX5axX2xX326xX28dxX28fxX8exX2xXcdxX1xXexX53xXaxX12xX20c8xX1xX1bxX20xXa3xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xX5xX707xX20xX1xX3xX1exXefxX18xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxXexX3xX4xX38xX6xX3xXeexXf7xX20xXa3xX105xX3xX406xX1xX42xX3xX20xXc2xXe6xX4xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX20c8xX1xX1bxX20xXa3xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xXexX1xX1bxX34xX4xX3xX6cxXdxX52xX20xX3xXddxX6xX20xX3xX1bbxX1xX103xXbxX3xX1xX42xX20xX1xX3xXcxXe4xX1bxX20xXa3xX3xXc2xXcbxX20xXa3xX105xX3xXddxX34xX3xX1bbxX1xX198xX20xX1xX3xXexXe4xX1fxX105xX3xXddxX6xX20xX3xXddxX198xX3xXexX1xXc2xX3xX122xX1bxXf7xX20xX3xX5xX1f0xX3xX122xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX4xX56xX3xXexX1xX527xX3xX55xXebxX3xX20xX9bxX53xX3xXexXdxX175xX1bxX3xX4xX1xX1bxX17bxX20xX3xX4xX1xX1bxX20xXa3xXcdxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX55xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX42xX3xXcxX668xX20xX1xX3xXe4xX42xX3xX7xX18xX30xXexX105xX3xX33xX4a5xX3xX7xX1bxX20xXa3xX3xX122xX1bxX1cxX3xX1xX18xXefxX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xX5xX707xX20xX1xX3xX1exXefxX18xX3xX55xX42xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxXexX3xX4xX103xXbxX3xXexX29xX20xX1xXaxX3xX1xXe4xX10xX210cxX9xXaxX5axX250xX6xX1cxX277xX6cxX1bxX20xXa3xX277xX6cxX6xX20xXa3xX5axX1xX6xX277xXexXdxX20xX1xX277xXe4xX6xX277xX7xX18xX6xXexX277xX33xX18xX277xX7xX1bxX20xXa3xX277xX122xX1bxX1cxX277xX1xX18xX6xX4xX1xX277xX4xX6xX4xX277xX4xX1xX1bxX4xX277xX6cxX6xX20xX1xX277xX5xX6xX20xX1xX277xX6cxX6xX18xX277xX55xX6xX277xX4xX6xX20xX277xX33xX18xX277xX4xX1xX1bxX277xX4xX1xX18xXexX277xX4xX6xXbxX277xXexXdxX20xX1xX5axX2xX326xX28fxXa1xX28fxX28dxXcdxX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xXa3xX3xX7xXe4xX4xX9xXaxX5axX53xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX23xX8fxX5axX20xX10xX286xX7xX5axX23xX8fxX8fxX23xX5axX2xX321xX25xX6cxX28fxX2xX25xX8fxX25xX23xX321xXexX25xX23xX2xX28dxX5xX8fxX277xX2xX6xXcdxX32exXbxXa3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX6xX18xX3xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xX23xX2xX25xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX2cxX20xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxXexX3xX3fxX1xX18xX42xX20xX3xXexX1xX42xX20xX1xX3xXexX3cxXexX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX55xX56xX57xX58xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX55xX12xX0xX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX69xX42xX3xXcxX668xX20xX1xX3xXe4xX42xX3xX7xX18xX30xXexX105xX3xX33xX4a5xX3xX7xX1bxX20xXa3xX3xX122xX1bxX1cxX3xX1xX18xXefxX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xX5xX707xX20xX1xX3xX1exXefxX18xX3xX55xX42xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxXexX3xX4xX103xXbxX3xXexX29xX20xX1xXaxX3xX1xXe4xX10xX210cxX9xXaxX5axX250xX6xX1cxX277xX6cxX1bxX20xXa3xX277xX6cxX6xX20xXa3xX5axX1xX6xX277xXexXdxX20xX1xX277xXe4xX6xX277xX7xX18xX6xXexX277xX33xX18xX277xX7xX1bxX20xXa3xX277xX122xX1bxX1cxX277xX1xX18xX6xX4xX1xX277xX4xX6xX4xX277xX4xX1xX1bxX4xX277xX6cxX6xX20xX1xX277xX5xX6xX20xX1xX277xX6cxX6xX18xX277xX55xX6xX277xX4xX6xX20xX277xX33xX18xX277xX4xX1xX1bxX277xX4xX1xX18xXexX277xX4xX6xXbxX277xXexXdxX20xX1xX5axX2xX326xX28fxXa1xX28fxX28dxXcdxX1xXexX53xXaxX12xX69xX42xX3xXcxX668xX20xX1xX3xXe4xX42xX3xX7xX18xX30xXexX105xX3xX33xX4a5xX3xX7xX1bxX20xXa3xX3xX122xX1bxX1cxX3xX1xX18xXefxX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xX5xX707xX20xX1xX3xX1exXefxX18xX3xX55xX42xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxXexX3xX4xX103xXbxX3xXexX29xX20xX1xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexXe4xX18xX20xXa3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xXc95xX30xX20xXa3xX3xX2xXa1xX5axX2xX105xX3xXcxX29xX20xX1xX3xX38xX1cxX3xX69xX42xX3xXcxX668xX20xX1xX3xXexX4a5xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX1xX34xXdxX3xX20xXa3xX1xX1fxX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX3cxXexX3xX4xX30xX20xX3xXexX18xX42xX20xX3xXexX29xX20xX1xX3xXexX1xX150xX4xX3xX1xXdxX52xX20xX3xX55xXdxX52xX4xX3xXe4xX42xX3xX7xX18xX30xXexX105xX3xX33xX4a5xX3xX7xX1bxX20xXa3xX3xX122xX1bxX1cxX3xX1xX18xXefxX4xX1xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX6cxX6xX20xX1xX3xX38xX1cxX3xX55xXdxX175xX20xX3xXddxX1bbxX69xX3xXeexXf7xX20xXa3xX3xX33xX34xX3xXexX29xX20xX1xX105xX3xX38xX1cxX3xX55xXdxX175xX20xX3xXddxXcxX13xX3xXcxX29xX20xX1xX3xX38xX1cxX3xX55xX42xX3xX4xX30xX20xX3xX33xX34xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX1xX3cxXexX3xX4xX103xXbxX3xXexX29xX20xX1xX3xX20xX1xXdxX52xX53xX3xX23xX8fxX23xX8fxX3xX277xX3xX23xX8fxX23xX28fxX105xX3xX23xX8fxX23xX2xX3xX277xX3xX23xX8fxX23xX28dxXcdxX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX55xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX1bxX5xX12xX0xX6cxXdxX55xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXe4xXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX55xX12xX0xX5axX6cxXdxX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc95xX18xX1bxXe4xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xX13xX4b8xX13xX0xX5axXbxX12