Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ BĐBP Hà Tĩnh dâng hương báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ
(Baohatinh.vn) - Dâng hương báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh trước thềm Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đoàn đại biểu nguyện hứa đoàn kết, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
d898x1566ax1526ax18abcx151bcx10fdaxe327x1256dxec86xX7x15f13x18895xef67xe7c4x12aedx118dbxX5xef62xXax13ceaxdf21x199d1x1386bx10108xX3x18149x13ecfxXdxX3xe7abxXdx167fax16091xX3xX13xX19xXdxX3xX1x16b3fxXdxX3xX13x12fe3xX16x16f7fxX3xX1cxX26xX3x1282fxX13xX31xf04dxX3x11f75xX15xX3xXcx19952xX16xX1xX3x114bcx19e0cxX16xX2cxX3xX1x176a2x14183xX16xX2cxX3xX1cxdadexX14xX3xX4x16cb8xX16xX2cxX3xXexX19xXdxX3x12764xX1xX1fxX3xX5xX44xX1fxX3xX16xXdx1a04ax13b5dxX3xX31xX4axX4xX3xX36x17104xX0x191c7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX10xX6xX3exXaxX12xe427xX3fxX16xX2cxX3xX1xX44xX45xX16xX2cxX3xX1cxX4axX14xX3xX4xX4exX16xX2cxX3xXexX19xXdxX3xX56xX1xX1fxX3xX5xX44xX1fxX3xX16xXdxX60xX61xX3xX31xX4axX4xX3xX36xX68xX3x108edx17adaxX3xXexX1x17ca8xX61xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xXex139d2xX44x10a27xX4xX3xXexX1xXacxX61xX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xX31xX13xX31xX34xX3xXex19d2bxX16xX1xX3xX16xX1xXdxX60xX61xX3xf2edxf6a2xX3x12098x14454xXe9xXeax14afbxXe9xXeaxXe9x181b5x118a0xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX16xX2cxX1fx16dcexX60xX16xX3xX1x11231xX6xX3xX18xX14xX15xX16xX3xXe6x115e4xXexXf2xX3xe709xX1fxX105xX113xXexX3xXexX3fxX61xX3xX1cxX2axX14xX3xXabxX60xX3xXabxf79exX16xX2cxX3xX4xX1x168e5xX4xX3xX4xX1x19c82xX3xX117xX1fxX105xXacxX16xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX1cxXdx176f7xX16xX3xX2cxXdxXbexXdxX3xX117xX1fx1338dxX4xX3xX2cxXdxX6x18824xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX14xX3exX105xXaxX12xX0xXdxX61xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx19397xX10xX16xXexX10xXbcxXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXax18ec9xXdxX3exXexX1x15159xX3xed19xXe9xXeaxXbxe575xe04fxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX18dxX3xXf1x10072x19f73xXbxX193xX194xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX6axX6axXdxX156xX1cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX156xXabxX16xX6axX16xX10xX188xX7xX6axXe9xXeaxXe9xX1a0xX6axe680x1829fxX3ex15a6exX2xXeaxX2xX19fxX19fxX1ccxXexX2xX1cbxXeaxX1cbxX2xX5xXeaxX156x12ec0xXbxX2cx13214xXbcxX9xXe9xX19fxXeaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xX31xX13xX31xX34xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX3exX3fxX16xX2cxX3xX1xX44xX45xX16xX2cxX3xX1cxX4axX14xX3xX4xX4exX16xX2cxX3xXexX19xXdxX3xX56xX1xX1fxX3xX5xX44xX1fxX3xX16xXdxX60xX61xX3xX31xX4axX4xX3xX36xX68xXaxX3xX188xXdxX3exXexX1xX9xXaxX18fxXe9xXeaxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxXf1xX19fxX1a0xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxXexX10xX193xXexXedxX6xX5xXdxX2cxX16xX18dxX3xX1dexX1fxX7xXexXdxff8axX105xX194xXaxX12xXcxXbcxX44xXbexX4xX3xXexX1xXacxX61xX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX5x188a4xX16xX3xXexX1xX10axX3xf7e1x17299xX2b1xX3xX16xX1xXdxX60xX61xX3xXe6xXe7xX3xXe9xXeaxXe9xXeaxX3xXedxX3xXe9xXeaxXe9xXf1xXf2xX3xX7xX4axX16xX2cxX3xX16xX6xX105xX3x10af7xX18fxX6axX1a0x10536xXf2xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xXabxXacxX3xX3ex19f01xX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xX31xX26xX3xX18xX26xXdxX3xX1cxXdxX146xX16xX3xXbxX1x1796fxX16xX2cxX3xX2d4xX31xX13xX31xX34xX2d8xX3xXexXdcxX16xX1xX3xX18x17478xX3xX18xX113xX16xX3xX18xeeeaxXexX3xXabxX30dxX16xX2cxX3xX1xX14xX6xXf2xX3xX3exX3fxX16xX2cxX3xX1xX44xX45xX16xX2cxX3xX1cxX4axX14xX3xX4xX4exX16xX2cxX3xXexX19xXdxX3xX56xX1xX1fxX3xX5xX44xX1fxX3xX16xXdxX60xX61xX3xX31xX4axX4xX3xX36xX68xX3xXabxXacxX3xXexX1xXb0xX61xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX2d4xXcxX34xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX2d8xX156xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxXexX10xX193xXexXedxX6xX5xXdxX2cxX16xX18dxX3xX1dexX1fxX7xXexXdxX291xX105xX194xXaxX12xX0xXdxX61xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX16xXexX10xXbcxXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX3exXexX1xX18dxX3xX18fxXe9xXeaxXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX18dxX3xXf1xX19fxX1a0xXbxX193xX194xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX6axX6axXdxX156xX1cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX156xXabxX16xX6axX16xX10xX188xX7xX6axXe9xXeaxXe9xX1a0xX6axX1cbxX1ccxX3exX1cexX2xXeaxXe9xX2xX2xX19fxXexXf1xXeaxX1a0xX1cbxX1cexX5xXeaxX156xX1dexXbxX2cxX1e1xXbcxX9xX1cbxX1cbxX1cexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xX31xX13xX31xX34xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX3exX3fxX16xX2cxX3xX1xX44xX45xX16xX2cxX3xX1cxX4axX14xX3xX4xX4exX16xX2cxX3xXexX19xXdxX3xX56xX1xX1fxX3xX5xX44xX1fxX3xX16xXdxX60xX61xX3xX31xX4axX4xX3xX36xX68xXaxX3xX188xXdxX3exXexX1xX9xXaxX18fxXe9xXeaxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxXf1xX19fxX1a0xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxXexX10xX193xXexXedxX6xX5xXdxX2cxX16xX18dxX3xX1dexX1fxX7xXexXdxX291xX105xX194xXaxX12xX2xX1cbxXeaxX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX5xX15xX3xX16xX1xX129xX16xX2cxX3xX18xX2axX16xX2cxX3xXabxXdxX146xX16xX3xX44xX1fxX3xXex16e03xXf2xX3xX193xX1fx185caxXexX3xX7xX12fxX4xXf2xX3xX18xX19xXdxX3xX3exXdxX60xX16xX3xX4xX1xX14xX3xX1xX45xX16xX3xX2xX156xXeaxXeaxXeaxX3xX18xX2axX16xX2cxX3xXabxXdxX146xX16xX3xXexX1xX1fxX26xX4xX3xXe9xXe9xX3xXex164c4xX3xX4xX1xX10axX4xX3xX4xX45xX3xX7xeb27xX3xX18xX2axX16xX2cxX3xXabxXacxX3xXexX1xX6xX61xX3xX3exX2edxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xX31xX13xX31xX34xX3xXexXdcxX16xX1xX3xX16xX1xXdxX60xX61xX3xXe6xXe7xX3xXe9xXeaxXe9xXeaxX3xXedxX3xXe9xXeaxXe9xXf1xX3xXe6x15a04xX16xX1xX3xX4x123f3xX16xX3xX16xX2cxX1xXdxX146xX16xX2cxX3xX61x1a292xX16xX1xX3xXexXbcxX44xXbexX4xX3xXexX44xec60xX16xX2cxX3xX18xX15xXdxX3xX4xX134xX6xX3xX31xX4axX4xX156xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX14xX3exX105xXaxX12xX0xXdxX61xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX16xXexX10xXbcxXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX3exXexX1xX18dxX3xX18fxXe9xXeaxXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX18dxX3xXf1xX19fxX1a0xXbxX193xX194xX3xX3exXdxX7xXbxX5xX6xX105xX18dxX3xX1cxX5xX14xX4xXe6xX194xX3xX61xX6xXbcxX2cxXdxX16xXedxX5xX10xX291xXexX18dxX3xX6xX1fxXexX14xX194xX3xX61xX6xXbcxX2cxXdxX16xXedxXbcxXdxX2cxX1xXexX18dxX3xX6xX1fxXexX14xX194xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX6axX6axXdxX156xX1cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX156xXabxX16xX6axX16xX10xX188xX7xX6axXe9xXeaxXe9xX1a0xX6axX1cbxX1ccxX3exX1cexX2xXeaxX2xX1cbxX19fxX2xXexX18fxX19fxXeaxX18fxXe9xX5xXeaxX156xX1dexXbxX2cxX1e1xXbcxX9xX1cbxX1ccxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xX31xX13xX31xX34xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX3exX3fxX16xX2cxX3xX1xX44xX45xX16xX2cxX3xX1cxX4axX14xX3xX4xX4exX16xX2cxX3xXexX19xXdxX3xX56xX1xX1fxX3xX5xX44xX1fxX3xX16xXdxX60xX61xX3xX31xX4axX4xX3xX36xX68xXaxX3xX188xXdxX3exXexX1xX9xXaxX18fxXe9xXeaxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxXf1xX19fxX1a0xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxXexX10xX193xXexXedxX6xX5xXdxX2cxX16xX18dxX3xX1dexX1fxX7xXexXdxX291xX105xX194xXaxX12xXcxX1xX6xX105xX3xX61xX325xXexX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xXf2xX3xX4xX4axX16xX3xX1cxX26xXf2xX3xX4xX1xXdxX113xX16xX3xX7x19999xX3xX31xX13xX31xX34xX3xXexXdcxX16xX1xXf2xX3xX13xX19xXdxX3xXexX4axX3xX36xX15xX3xX36x18c3axX4xX3xX179xX1xXdxX113xX16xX3xXedxX3xX31xX583xX3xXexX1xX44xX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX134xX105xXf2xX3xX179xX1xX583xX16xX1xX3xX134xX105xX3xX31xX13xX31xX34xX3xXexXdcxX16xX1xX3xX1cxX4axX14xX3xX4xX4axX14xX3xXabxXbexXdxX3xX31xX4axX4xX3xX36xX68xX3xXabxXacxX3xX16xX1xX129xX16xX2cxX3xXe6xX113xXexX3xX117xX1fxX2axX3xX16xX536xXdxX3xX1cx10f31xXexX3xX61xX15xX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xX31xX13xX31xX34xX3xXexXdcxX16xX1xX3xX18xX19xXexX3xX18xX44xX5a0xX4xX3xXexXbcxX14xX16xX2cxX3xX16xX1xXdxX60xX61xX3xXe6xXe7xX3xX117xX1fxX6xXf2xX3xX18xX68xX16xX2cxX3xXexX1x18ebbxXdxX3xX16xX2cxX1fxX105xX60xX16xX3xX1xX10axX6xX18dxX3xX179xX4axX16xX3xX1cxX26xXf2xX3xX4xX1xXdxX113xX16xX3xX7xX746xX3xXexXbcxX14xX16xX2cxX3xXexX14xX15xX16xX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xXf2xX3xX31xX13xX31xX34xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX7x128ddxX3xX5xX1fxX4exX16xX3xXe6xX1xX12fxX4xX3xX7xX3fxX1fxX3xX5xX7f1xXdxX3xX3exX19xX105xX3xX4xX134xX6xX3xe7eexX2cxX44xX7f1xXdxXf2xX3xXbxX1xX4axXexX3xX1xX1fxX105xX3xXexXbcxX1fxX105xXacxX16xX3xXexX1xX150xX16xX2cxX3xX18xX45xX16xX3xXabxfcd6xX3xXe9xX3xX5xX2aaxX16xX3xX6xX16xX1xX3xX1x1366axX16xX2cxXf2xX3xX18xX14xX15xX16xX3xXe6xX113xXexX3xXexX1xX150xX16xX2cxX3xX16xX1xX503xXexXf2xX3xXexXbcxX146xX16xX3xX3exX44xXbexXdxX3xX61xX26xXexX3xX5xX30dxX16xX2cxXf2xX3xX18xX68xX16xX2cxX3xX4xX6xX61xX3xX4xX26xX16xX2cxX3xXe6xX1xX536xXf2xX3xXe6xX1xX12fxX4xX3xXbxX1xf7d2xX4xX3xXe6xX1x19e2fxX3xXe6xX1xXb0xX16xXf2xX3xX117xX1fxX105xX113xXexX3xXexX3fxX61xX3xXexX1xX2edxX4xX3xX1xXdxX60xX16xX3xXexX1xX12fxX16xX2cxX3xX5xX5a0xXdxX3xX84fxX2cxX1xX871xX3xX117xX1fxX105xX113xXexX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xX31xX13xX31xX34xX3xXexXdcxX16xX1xX3xX5xX2aaxX16xX3xXexX1xX10axX3xX2b1xX2b2xX2b1xXf2xX3xX16xX1xXdxX60xX61xX3xXe6xXe7xX3xXe9xXeaxXe9xXeaxX3xXedxX3xXe9xXeaxXe9xXf1xXf2xX3xX5xX1fxX4exX16xX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX193xX1fxX503xXexX3xX7xX12fxX4xX3xX16xX1xXdxX60xX61xX3xXabxX8c6xX3xX61xX15xX3xX13xX2axX16xX2cxXf2xX3xX84fxX1xX15xX3xX16xX44xXbexX4xX3xXabxX15xX3xX84fxX1xX3fxX16xX3xX3exX3fxX16xX3xXexXdxX16xX3xXexX44xX541xX16xX2cxX3xX2cxXdxX6xX14xX3xXbxX1xX8cbxXf2xX3xX1cxX2axX14xX3xXabxX60xX3xXabxX129xX16xX2cxX3xX4xX1xX12fxX4xX3xX4xX1xX134xX3xX117xX1fxX105xXacxX16xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX1cxXdxX146xX16xX3xX2cxXdxXbexXdxX3xX117xX1fxX150xX4xX3xX2cxXdxX6xX156xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX14xX3exX105xXaxX12xX0xXdxX61xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX10xX16xXexX10xXbcxXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxX188xXdxX3exXexX1xX18dxX3xX18fxXe9xXeaxXbxX193xX194xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX18dxX3xXf1xX19fxX1a0xXbxX193xX194xX3xX3exXdxX7xXbxX5xX6xX105xX18dxX3xX1cxX5xX14xX4xXe6xX194xX3xX61xX6xXbcxX2cxXdxX16xXedxX5xX10xX291xXexX18dxX3xX6xX1fxXexX14xX194xX3xX61xX6xXbcxX2cxXdxX16xXedxXbcxXdxX2cxX1xXexX18dxX3xX6xX1fxXexX14xX194xXaxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18dxX6axX6axXdxX156xX1cxX6xX14xX1xX6xXexXdxX16xX1xX156xXabxX16xX6axX16xX10xX188xX7xX6axXe9xXeaxXe9xX1a0xX6axX1cbxX1ccxX3exX1cexX2xXeaxXe9xXeaxXeaxX1a0xXexX1cexXe9xX19fxXeaxX1cbxX5xXeaxX156xX1dexXbxX2cxX1e1xXbcxX9xX18fxXe9xX1cexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xX31xX13xX31xX34xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX3exX3fxX16xX2cxX3xX1xX44xX45xX16xX2cxX3xX1cxX4axX14xX3xX4xX4exX16xX2cxX3xXexX19xXdxX3xX56xX1xX1fxX3xX5xX44xX1fxX3xX16xXdxX60xX61xX3xX31xX4axX4xX3xX36xX68xXaxX3xX188xXdxX3exXexX1xX9xXaxX18fxXe9xXeaxXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxXf1xX19fxX1a0xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX179xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxXexX10xX193xXexXedxX6xX5xXdxX2cxX16xX18dxX3xX1dexX1fxX7xXexXdxX291xX105xX194xXaxX12xX7fxX3fxX16xX2cxX3xX16x18f89xX16xX3xXexX3fxX61xX3xX1xX44xX45xX16xX2cxX3xXexX19xXdxX3xX16xX1xX15xX3xXexX1xX7f1xX3xX31xX4axX4xXf2xX3xX13xX19xXdxX3xXexX4axX3xX36xX15xX3xX36xX75exX4xX3xX179xX1xXdxX113xX16xX3xXedxX3xX31xX583xX3xXexX1xX44xX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX134xX105xXf2xX3xX179xX1xX583xX16xX1xX3xX134xX105xX3xX31xX13xX31xX34xX3xXexXdcxX16xX1xX3xXabxX15xX3xXcxX1xX44xX5a0xX16xX2cxX3xXexX4axX3xe228x1242fxX3xXcxXdxX113xX16xX3xX84fxX2cxX1xX871xX3xXedxX3xf867xX105xX3xXabxXdxX146xX16xX3xX31xX6xX16xX3xX179xX1xX503xXbxX3xX1xX15xX16xX1xX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xXexXdcxX16xX1xXf2xX3xX179xX1xXdcxX3xX1xX1fxX105xX3xXexXbcxX44xX541xX16xX2cxX3xX31xX13xX31xX34xX3xXexXdcxX16xX1xX3xX4xX87exX16xX2cxX3xX4xX4axX4xX3xX18xX2axX16xX2cxX3xXabxXdxX146xX16xX3xX44xX1fxX3xXexX4fexX3xX4xX134xX6xX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xX1cxX15xX105xX3xXexe90bxX3xX5xX30dxX16xX2cxX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xXe6xX583xX16xX1xXf2xX3xX18xX7f1xXdxX3xX18xX7f1xXdxX3xX1cxXdxX113xXexX3xX45xX16xX3xX0xXdxX3xXdxX3exX9xXaxXdxX61xX2cxX4xX6xXbxXexXdxX14xX16xX2xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX179xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX0xX6axXdxX12xX31xX4axX4xX3xX36xX68xX3xXe6xX583xX16xX1xX3xX105xX146xX1fxX156xX0xX6axXbxX12xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX193xX6xX16xX1xX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX2cxX9xXaxXeaxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3exX3exXdxX16xX2cxX9xXaxXf1xXaxX12xX0xXexX1cxX14xX3exX105xX12xX0xXexXbcxX12xX0xXexX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX14xX3exX105xXaxX12xX84fxX1xXdxX60xX61xX3xXe6xXe7xX3xXe9xXeaxX2xXf1xX3xXedxX3xXe9xXeaxXe9xXeaxXf2xX3xX3exX44xXbexXdxX3xX7xX2edxX3xX5xX31exX16xX1xX3xX18xX19xX14xX3xX4xX134xX6xX3xXcxX1xX44xX7f1xX16xX2cxX3xXexXbcxX2edxX4xX3xXcxXdcxX16xX1xX3xX134xX105xXf2xX3xX36xX13xX84fxX7fxXf2xX3x13452xX31xX84fxX7fxX3xXexXdcxX16xX1xXf2xX3xX7xX2edxX3xX16x18230xX3xX5xX2edxX4xXf2xX3xX117xX1fxX105xX113xXexX3xXexX3fxX61xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX134xX6xX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX134xX105xXf2xX3xX31xX26xX3xX179xX1xXdcxX3xX1xX1fxX105xX3xXabxX15xX3xX4xX4axX16xX3xX1cxX26xXf2xX3xX4xX1xXdxX113xX16xX3xX7xX746xX3xX31xX13xX31xX34xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX18xX31exX3xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX193xX1fxX503xXexX3xX7xX12fxX4xX3xX16xX1xXdxX60xX61xX3xXabxX8c6xX3xX4xX1xX583xX16xX1xX3xXexXbcxX871xX3xX18xX44xX5a0xX4xX3xX2cxXdxX6xX14xXf2xX3xX1cxX2axX14xX3xXabxX60xX3xXabxX129xX16xX2cxX3xX4xX1xX12fxX4xX3xX4xX1xX134xX3xX117xX1fxX105xXacxX16xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX1cxXdxX146xX16xX3xX2cxXdxXbexXdxX156xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX14xX3exX105xXaxX12xXf1xX3xX16xXb0xX61xX3xX5xXdxXacxX16xXf2xX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xX31xX13xX31xX34xX3xXexXdcxX16xX1xX3xX18xX19xXexX3xXexXbcxX14xX16xX2cxX3xX7xX19xX4xX1xXf2xX3xXabxX129xX16xX2cxX3xX61xX19xX16xX1xX194xX3xX19fxX3xX16xXb0xX61xX3xX18xX44xX5a0xX4xX3xXcxXdcxX16xX1xX3xX134xX105xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xXexX325xX16xX2cxX3xX1cx1076axX16xX2cxX3xXe6xX1xX10xX16xX3xX193xX1fxX503xXexX3xX7xX12fxX4xX3xXexXbcxX14xX16xX2cxX3xX4xX4exX16xX2cxX3xXexX4axX4xX3xX193xX3fxX105xX3xX3exX2edxX16xX2cxX3xX13xX2axX16xX2cxXf2xX3xX18xX44xX5a0xX4xX3xX179xX1xX134xX3xXexX871xX4xX1xX3xX16xX44xXbexX4xX3xXexX325xX16xX2cxX3xX36xX1fxX3fxX16xX3xX4xX1xX44xX45xX16xX2cxX3xX179xX1xXdxX113xX16xX3xX4xX4exX16xX2cxX3xX1xX19xX16xX2cxX3xX16xX1xX503xXexXf2xX3xX1xX19xX16xX2cxX3xX1cxX6xXf2xX3xXcxX1xX134xX3xXexX44xXbexX16xX2cxX3xX179xX1xX583xX16xX1xX3xXbxX1xX134xX3xXexX325xX16xX2cxX3xX4xX7f1xX3xXexX1xXdxX3xX18xX1fxX6xX3xX193xX1fxX503xXexX3xX7xX12fxX4xXf2xX3xX18xX44xX5a0xX4xX3xXd17xX31xX84fxX7fxX3xXexXdcxX16xX1xX3xXexX325xX16xX2cxX3xX16xX1xXdxXacxX1fxX3xX1cxXe45xX16xX2cxX3xXe6xX1xX10xX16xX156xX0xX6axXbxX12xX0xX6axXexX3exX12xX0xX6axXexXbcxX12xX0xX6axXexX1cxX14xX3exX105xX12xX0xX6axXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xX3exXdxXabxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXbcxX10xX5xX6xXexX10xX3exXaxX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXedxXexX1xX1fxX61xX1cxXedxX6xX16xX3exXedxX7xX6xXbxX14xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX84fxX1xX129xX16xX2cxX3xX4xX4axX16xX1xX3xXexX6xX105xX3xX16xX150xXdxX3xX3exX15xXdxX3xXexXbcxX14xX16xX2cxX3xX1cxX2axX14xX3xXabxX60xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX1cxXdxX146xX16xX3xX2cxXdxXbexXdxX3xX541xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xXaxX3xX1xXbcxX10xX291xX9xXaxX6axX5xX1fxX4xXedxX5xX1fxX14xX16xX2cxXedxXabxX1fxXedxXexXbcxX6xX16xX2cxX6axX16xX1xX1fxX16xX2cxXedxX4xX6xX16xX1xXedxXexX6xX105xXedxX16xX14xXdxXedxX3exX6xXdxXedxXexXbcxX14xX16xX2cxXedxX1cxX6xX14xXedxXabxX10xXedxX6xX16xXedxX16xXdxX16xX1xXedxX1cxXdxX10xX16xXedxX2cxXdxX14xXdxXedxX14xXedxX1xX6xXedxXexXdxX16xX1xX6axX2xX1ccxXeaxX1ccxXe9xX18fxX156xX1xXexX61xXaxX12xX0xXdxX61xX2cxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX6axX61xX10xX3exXdxX6xX6axX2xXe9xXeaxX6axX16xX10xX188xX7xX6axXe9xXeaxX2xX1cbxX6axX1ccxX19fxX3exX1cexXeaxX1ccxXe9xX19fxXeaxX19fxXexXe9xXeaxX18fxX1cbxX1cexX5xXeaxX156xX1dexXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xX31xX13xX31xX34xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX3exX3fxX16xX2cxX3xX1xX44xX45xX16xX2cxX3xX1cxX4axX14xX3xX4xX4exX16xX2cxX3xXexX19xXdxX3xX56xX1xX1fxX3xX5xX44xX1fxX3xX16xXdxX60xX61xX3xX31xX4axX4xX3xX36xX68xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX3exXdxXabxX12xX0xX7xXexXbcxX14xX16xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX84fxX1xX129xX16xX2cxX3xX4xX4axX16xX1xX3xXexX6xX105xX3xX16xX150xXdxX3xX3exX15xXdxX3xXexXbcxX14xX16xX2cxX3xX1cxX2axX14xX3xXabxX60xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX1cxXdxX146xX16xX3xX2cxXdxXbexXdxX3xX541xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xXaxX3xX1xXbcxX10xX291xX9xXaxX6axX5xX1fxX4xXedxX5xX1fxX14xX16xX2cxXedxXabxX1fxXedxXexXbcxX6xX16xX2cxX6axX16xX1xX1fxX16xX2cxXedxX4xX6xX16xX1xXedxXexX6xX105xXedxX16xX14xXdxXedxX3exX6xXdxXedxXexXbcxX14xX16xX2cxXedxX1cxX6xX14xXedxXabxX10xXedxX6xX16xXedxX16xXdxX16xX1xXedxX1cxXdxX10xX16xXedxX2cxXdxX14xXdxXedxX14xXedxX1xX6xXedxXexXdxX16xX1xX6axX2xX1ccxXeaxX1ccxXe9xX18fxX156xX1xXexX61xXaxX12xX84fxX1xX129xX16xX2cxX3xX4xX4axX16xX1xX3xXexX6xX105xX3xX16xX150xXdxX3xX3exX15xXdxX3xXexXbcxX14xX16xX2cxX3xX1cxX2axX14xX3xXabxX60xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX1cxXdxX146xX16xX3xX2cxXdxXbexXdxX3xX541xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexXbcxX14xX16xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xX179xX4axX4xX3xX5xX2edxX4xX3xX5xX44xX5a0xX16xX2cxX3xX541xX3xX19fxXeaxX3xX193xX31exX3xXabxX87exX16xX2cxX3xX1cxXdxX146xX16xX3xX541xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX18xX6xX16xX2cxX3xX16xX2cxX15xX105xX3xX18xX146xX61xX3xXbxX1xX4axXexX3xX1xX1fxX105xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2aaxX16xX3xXexXbcxX4axX4xX1xX3xX16xX1xXdxX60xX61xXf2xX3xX4xX1xX1fxX16xX2cxX3xXexX6xX105xX3xX1cxX2axX14xX3xXabxX60xX3xf9dexXbxX1xX146xX16xX3xX3exX7b5xX1fx148f3xX3xXexX536xX3xX117xX1fxX150xX4xX3xX1xX44xX541xX16xX2cxX3xX10axX16xX2cxX3xXbxX1xX14xX16xX2cxX3xXexXbcxX15xX14xX3xX1231xXcxX14xX15xX16xX3xX3exX3fxX16xX3xXexX1xX6xX61xX3xX2cxXdxX6xX3xX1cxX2axX14xX3xXabxX60xX3xX4xX1xX134xX3xX117xX1fxX105xXacxX16xX3xX5xX31exX16xX1xX3xXexX1xX536xXf2xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX1cxXdxX146xX16xX3xX2cxXdxXbexXdxX3xX2d4x1135axX84fxX31xdbdaxX2d8xX3xX117xX1fxX150xX4xX3xX2cxXdxX6xX123axX3xX16xX1xX503xXexX3xX5xX15xX3xX2cxXdxX6xXdxX3xX18xX14xX19xX16xX3xX193xX588xX105xX3xXbcxX6xX3xX3exX871xX4xX1xX3xX179xX14xXabxXdxX3exXedxX2xX1ccxX156xX0xX6axXbxX12xX0xX6axX3exXdxXabxX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4exX16xX3xXexXbcxX44xX541xX16xX2cxX3xXabxX87exX16xX2cxX3xX1cxXdxX146xX16xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX18xX44xX5a0xX4xX3xX31xX26xX3xX18xX26xXdxX3xX31xXdxX146xX16xX3xXbxX1xX30dxX16xX2cxX3xXba3xXdxX60xXexX3xX84fxX6xX61xX3xXexX325xX16xX2cxX3xXe6xeff9xX3xX16xXdxX60xX61xX3xX4xX1xX44xX45xX16xX2cxXaxX3xX1xXbcxX10xX291xX9xXaxX6axX5xX1fxX4xXedxX5xX1fxX14xX16xX2cxXedxXabxX1fxXedxXexXbcxX6xX16xX2cxX6axXexX1xX14xX16xXedxXexXbcxX1fxX14xX16xX2cxXedxXabxX1fxX16xX2cxXedxX1cxXdxX10xX16xXedxX1xX6xXedxXexXdxX16xX1xXedxX3exX1fxX14xX4xXedxX1cxX14xXedxX3exX14xXdxXedxX1cxXdxX10xX16xXedxXbxX1xX14xX16xX2cxXedxXabxXdxX10xXexXedxX16xX6xX61xXedxXexX6xX16xX2cxXedxXe6xX105xXedxX16xXdxX10xX61xXedxX4xX1xX1fxX14xX16xX2cxX6axX2xX18fxX18fxXf1xX1cbxX1cbxX156xX1xXexX61xXaxX12xX0xXdxX61xX2cxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX6axX61xX10xX3exXdxX6xX6axX2xXe9xXeaxX6axX16xX10xX188xX7xX6axXe9xXeaxX2xXeaxX6axX1ccxX1cbxX3exX19fxX2xXeaxX2xX1ccxX19fxXeaxXexX1cbxX2xXf1xXe9xXf1xX5xXeaxX156xX1dexXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xX31xX13xX31xX34xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX3exX3fxX16xX2cxX3xX1xX44xX45xX16xX2cxX3xX1cxX4axX14xX3xX4xX4exX16xX2cxX3xXexX19xXdxX3xX56xX1xX1fxX3xX5xX44xX1fxX3xX16xXdxX60xX61xX3xX31xX4axX4xX3xX36xX68xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX3exXdxXabxX12xX0xX7xXexXbcxX14xX16xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX4exX16xX3xXexXbcxX44xX541xX16xX2cxX3xXabxX87exX16xX2cxX3xX1cxXdxX146xX16xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX18xX44xX5a0xX4xX3xX31xX26xX3xX18xX26xXdxX3xX31xXdxX146xX16xX3xXbxX1xX30dxX16xX2cxX3xXba3xXdxX60xXexX3xX84fxX6xX61xX3xXexX325xX16xX2cxX3xXe6xX1332xX3xX16xXdxX60xX61xX3xX4xX1xX44xX45xX16xX2cxXaxX3xX1xXbcxX10xX291xX9xXaxX6axX5xX1fxX4xXedxX5xX1fxX14xX16xX2cxXedxXabxX1fxXedxXexXbcxX6xX16xX2cxX6axXexX1xX14xX16xXedxXexXbcxX1fxX14xX16xX2cxXedxXabxX1fxX16xX2cxXedxX1cxXdxX10xX16xXedxX1xX6xXedxXexXdxX16xX1xXedxX3exX1fxX14xX4xXedxX1cxX14xXedxX3exX14xXdxXedxX1cxXdxX10xX16xXedxXbxX1xX14xX16xX2cxXedxXabxXdxX10xXexXedxX16xX6xX61xXedxXexX6xX16xX2cxXedxXe6xX105xXedxX16xXdxX10xX61xXedxX4xX1xX1fxX14xX16xX2cxX6axX2xX18fxX18fxXf1xX1cbxX1cbxX156xX1xXexX61xXaxX12xXcxX1xX4exX16xX3xXexXbcxX44xX541xX16xX2cxX3xXabxX87exX16xX2cxX3xX1cxXdxX146xX16xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX18xX44xX5a0xX4xX3xX31xX26xX3xX18xX26xXdxX3xX31xXdxX146xX16xX3xXbxX1xX30dxX16xX2cxX3xXba3xXdxX60xXexX3xX84fxX6xX61xX3xXexX325xX16xX2cxX3xXe6xX1332xX3xX16xXdxX60xX61xX3xX4xX1xX44xX45xX16xX2cxX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexXbcxX14xX16xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xX13xX8cbxX3xX5xX15xX3xX4exX16xX2cxX3xX84fxX2cxX4exX3xX2b1xX1fxX3fxX16xX3xX56xXdxX61xX3xX2d4xX1cbxXeaxX3xXexX1fxX536xXdxX2d8xXf2xX3xXcxX1xX4exX16xX3xXexXbcxX44xX541xX16xX2cxX3xXexX1xX4exX16xX3xX34xX1xX4fexX3xe55exX3fxX61xXf2xX3xX193xX31exX3xX1cxXdxX146xX16xX3xX2cxXdxXbexXdxX3xX34xX1xX4fexX3xX129dxXdxX6xX3xX2d4xX36xX44xX45xX16xX2cxX3xX56xX1xX146xX3x173cdxX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX2d8xX156xX0xX6axXbxX12xX0xX6axX3exXdxXabxX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b1xX10axX16xX2cxX3xX18xX4axX16xX2cxX3xX5xX15xX3xX5xX2edxX4xX3xX5xX44xX5a0xX16xX2cxX3xX16xX30dxX16xX2cxX3xX4xX150xXexX3xXexXbcxX14xX16xX2cxX3xX1cxX2axX14xX3xXabxX60xX3xX4xX1xX134xX3xX117xX1fxX105xXacxX16xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX1cxXdxX146xX16xX3xX2cxXdxXbexXdxXaxX3xX1xXbcxX10xX291xX9xXaxX6axX5xX1fxX4xXedxX5xX1fxX14xX16xX2cxXedxXabxX1fxXedxXexXbcxX6xX16xX2cxX6axX193xX1fxX16xX2cxXedxX3exX6xX16xX2cxXedxX5xX6xXedxX5xX1fxX4xXedxX5xX1fxX14xX16xX2cxXedxX16xX14xX16xX2cxXedxX4xX14xXexXedxXexXbcxX14xX16xX2cxXedxX1cxX6xX14xXedxXabxX10xXedxX4xX1xX1fxXedxX117xX1fxX105xX10xX16xXedxX6xX16xXedxX16xXdxX16xX1xXedxX1cxXdxX10xX16xXedxX2cxXdxX14xXdxX6axX2xX18fxX18fxXeaxX18fxXe9xX156xX1xXexX61xXaxX12xX0xXdxX61xX2cxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX6axX61xX10xX3exXdxX6xX6axX2xXe9xXeaxX6axX16xX10xX188xX7xX6axXe9xXeaxXeaxX1ccxX6axX2xXeaxX1cbxX3exX2xXe9xXeaxXf1xX2xXf1xXeaxXexX2xXe9xXf1xX5xX1cexXedxX2xXeaxX1cbxX3exX2xX2xX18fxXeaxX1a0xXe9xX1cbxXexX1cbxX1a0xX19fxX1ccxX5xX1cbxXedxX2xX156xX1dexXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xX31xX13xX31xX34xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX3exX3fxX16xX2cxX3xX1xX44xX45xX16xX2cxX3xX1cxX4axX14xX3xX4xX4exX16xX2cxX3xXexX19xXdxX3xX56xX1xX1fxX3xX5xX44xX1fxX3xX16xXdxX60xX61xX3xX31xX4axX4xX3xX36xX68xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX3exXdxXabxX12xX0xX7xXexXbcxX14xX16xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2b1xX10axX16xX2cxX3xX18xX4axX16xX2cxX3xX5xX15xX3xX5xX2edxX4xX3xX5xX44xX5a0xX16xX2cxX3xX16xX30dxX16xX2cxX3xX4xX150xXexX3xXexXbcxX14xX16xX2cxX3xX1cxX2axX14xX3xXabxX60xX3xX4xX1xX134xX3xX117xX1fxX105xXacxX16xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX1cxXdxX146xX16xX3xX2cxXdxXbexXdxXaxX3xX1xXbcxX10xX291xX9xXaxX6axX5xX1fxX4xXedxX5xX1fxX14xX16xX2cxXedxXabxX1fxXedxXexXbcxX6xX16xX2cxX6axX193xX1fxX16xX2cxXedxX3exX6xX16xX2cxXedxX5xX6xXedxX5xX1fxX4xXedxX5xX1fxX14xX16xX2cxXedxX16xX14xX16xX2cxXedxX4xX14xXexXedxXexXbcxX14xX16xX2cxXedxX1cxX6xX14xXedxXabxX10xXedxX4xX1xX1fxXedxX117xX1fxX105xX10xX16xXedxX6xX16xXedxX16xXdxX16xX1xXedxX1cxXdxX10xX16xXedxX2cxXdxX14xXdxX6axX2xX18fxX18fxXeaxX18fxXe9xX156xX1xXexX61xXaxX12xX2b1xX10axX16xX2cxX3xX18xX4axX16xX2cxX3xX5xX15xX3xX5xX2edxX4xX3xX5xX44xX5a0xX16xX2cxX3xX16xX30dxX16xX2cxX3xX4xX150xXexX3xXexXbcxX14xX16xX2cxX3xX1cxX2axX14xX3xXabxX60xX3xX4xX1xX134xX3xX117xX1fxX105xXacxX16xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX1cxXdxX146xX16xX3xX2cxXdxXbexXdxX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexXbcxX14xX16xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xXcxX1xX6xX105xX3xX61xX325xXexX3xX31xX6xX16xX3xXcxX1xX44xX7f1xX16xX2cxX3xXabxX8c6xX3xXcxXdcxX16xX1xX3xX134xX105xXf2xX3xX31xX583xX3xXexX1xX44xX3xXcxXdcxX16xX1xX3xX134xX105xX3xX15daxX146xX3xX13xX594xX16xX1xX3x12c76xX45xX16xX3xXabxf694xX6xX3xX2cx12727xXdxX3xXexX1xX44xX3xX4xX1xX4fexX4xX3xX61xX18ffxX16xX2cxX3xX4xX4axX16xX3xX1cxX26xXf2xX3xX4xX1xXdxX113xX16xX3xX7xX746xX3xX31xX26xX3xX18xX26xXdxX3xX31xXdxX146xX16xX3xXbxX1xX30dxX16xX2cxX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX16xX1xX3fxX16xX3xX16xX2cxX15xX105xX3xXexXbcxX1fxX105xXacxX16xX3xXexX1xX150xX16xX2cxX3xX31xX26xX3xX18xX26xXdxX3xX31xXdxX146xX16xX3xXbxX1xX30dxX16xX2cxX3xXba3xXdxX60xXexX3xX84fxX6xX61xX3xX1cexX6axX1cexX156xX0xX6axXbxX12xX0xX6axX3exXdxXabxX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31xX583xX3xXexX1xX44xX3xXcxXdcxX16xX1xX3xX134xX105xX3xXe6xX1xX10xX16xX3xX31xX26xX3xX18xX26xXdxX3xX31xXdxX146xX16xX3xXbxX1xX30dxX16xX2cxX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xXbxX1xX4axX3xX16xX1xXdxXacxX1fxX3xX4xX1xX1fxX105xX146xX16xX3xX4axX16xX3xX61xX6xX3xXexX4fexX105xX3xX5xXbexX16xXaxX3xX1xXbcxX10xX291xX9xXaxX6axX4xX1xXdxX16xX1xXedxXexXbcxXdxX6axX1cxXdxXedxXexX1xX1fxXedxXexXdxX16xX1xXedxX1fxX105xXedxXe6xX1xX10xX16xXedxX1cxX14xXedxX3exX14xXdxXedxX1cxXdxX10xX16xXedxXbxX1xX14xX16xX2cxXedxX1xX6xXedxXexXdxX16xX1xXedxXbxX1xX6xXedxX16xX1xXdxX10xX1fxXedxX4xX1xX1fxX105xX10xX16xXedxX6xX16xXedxX61xX6xXedxXexX1fxX105xXedxX5xX14xX16xX6axX2xX18fxX2xXf1xX1cexXeaxX156xX1xXexX61xXaxX12xX0xXdxX61xX2cxX3xX7xXbcxX4xX9xXaxX6axX61xX10xX3exXdxX6xX6axX2xXe9xXeaxX6axX16xX10xX188xX7xX6axX2xX1ccxX19fxX1cexX6axX2xXeaxXf1xX3exX19fxXeaxX1ccxX2xX1ccxX19fxXf1xXexX19fxX1cbxXeaxX1cexX5xX2xXeaxXedxX2xX1cexX19fxX3exX1cbxX2xX19fxX2xX1ccxXf1xX2xXexX18fxX1a0xX1a0xX2xX5xXf1xXedxX1cxX156xX1dexXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xX13xX19xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX13xX2axX16xX2cxX3xX1cxX26xX3xX31xX13xX31xX34xX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX3exX3fxX16xX2cxX3xX1xX44xX45xX16xX2cxX3xX1cxX4axX14xX3xX4xX4exX16xX2cxX3xXexX19xXdxX3xX56xX1xX1fxX3xX5xX44xX1fxX3xX16xXdxX60xX61xX3xX31xX4axX4xX3xX36xX68xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX3exXdxXabxX12xX0xX7xXexXbcxX14xX16xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31xX583xX3xXexX1xX44xX3xXcxXdcxX16xX1xX3xX134xX105xX3xXe6xX1xX10xX16xX3xX31xX26xX3xX18xX26xXdxX3xX31xXdxX146xX16xX3xXbxX1xX30dxX16xX2cxX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xXbxX1xX4axX3xX16xX1xXdxXacxX1fxX3xX4xX1xX1fxX105xX146xX16xX3xX4axX16xX3xX61xX6xX3xXexX4fexX105xX3xX5xXbexX16xXaxX3xX1xXbcxX10xX291xX9xXaxX6axX4xX1xXdxX16xX1xXedxXexXbcxXdxX6axX1cxXdxXedxXexX1xX1fxXedxXexXdxX16xX1xXedxX1fxX105xXedxXe6xX1xX10xX16xXedxX1cxX14xXedxX3exX14xXdxXedxX1cxXdxX10xX16xXedxXbxX1xX14xX16xX2cxXedxX1xX6xXedxXexXdxX16xX1xXedxXbxX1xX6xXedxX16xX1xXdxX10xX1fxXedxX4xX1xX1fxX105xX10xX16xXedxX6xX16xXedxX61xX6xXedxXexX1fxX105xXedxX5xX14xX16xX6axX2xX18fxX2xXf1xX1cexXeaxX156xX1xXexX61xXaxX12xX31xX583xX3xXexX1xX44xX3xXcxXdcxX16xX1xX3xX134xX105xX3xXe6xX1xX10xX16xX3xX31xX26xX3xX18xX26xXdxX3xX31xXdxX146xX16xX3xXbxX1xX30dxX16xX2cxX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xXbxX1xX4axX3xX16xX1xXdxXacxX1fxX3xX4xX1xX1fxX105xX146xX16xX3xX4axX16xX3xX61xX6xX3xXexX4fexX105xX3xX5xXbexX16xX0xX6axX6xX12xX0xX6axX7xXexXbcxX14xX16xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xX31xX583xX3xXexX1xX44xX3xXcxXdcxX16xX1xX3xX134xX105xX3xX15daxX146xX3xX13xX594xX16xX1xX3xX18faxX45xX16xX3xXabxX18ffxX6xX3xXexX1xX6xX105xX3xX61xX325xXexX3xX31xX6xX16xX3xXcxX1xX44xX7f1xX16xX2cxX3xXabxX8c6xX3xXcxXdcxX16xX1xX3xX134xX105xX3xX2cxX1903xXdxX3xXexX1xX44xX3xXe6xX1xX10xX16xX3xX31xX26xX3xX18xX26xXdxX3xX31xXdxX146xX16xX3xXbxX1xX30dxX16xX2cxX3xX36xX15xX3xXcxX3axX16xX1xX3xX18xX31exX3xX18xX503xX1fxX3xXexXbcxX6xX16xX1xX3xXexX1xX12fxX16xX2cxX3xX5xX5a0xXdxX3xX16xX1xXdxXacxX1fxX3xX4xX1xX1fxX105xX146xX16xX3xX4axX16xX3xX61xX6xX3xXexX4fexX105xX3xX5xXbexX16xX156xX0xX6axXbxX12xX0xX6axX3exXdxXabxX12xX0xX6axX5xXdxX12xX0xX6axX1fxX5xX12xX0xX3exXdxXabxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbcxXaxX12xX0xX6axX3exXdxXabxX12xX0xX6axX3exXdxXabxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129axX1fxXexX1xX14xXbcxXaxX12xdf9cxXdxX16xX1xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXedxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX129dxXdxX6xX16xX2cxX0xX6axXbxX12
Minh Toàn - Thanh Giang