Dấu ấn một nhiệm kỳ bền bỉ tiếp lửa đất học Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Dấu ấn đậm nét trong công tác khuyến học Hà Tĩnh nhiệm kỳ thứ IV (2015 - 2020) là đã thực hiện tốt 2 chức năng trọng yếu: khuyến học và xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 47 của BTV Tỉnh ủy.
bc74x107c0xdf2ax11cb6x147e3xd539xc1c9x11739x1443dxX7xcd56xca6bx111fbxd614x1414fx1072bxX5x149b6xXaxf0ddxbe6exe8baxd4edxX3xX14x14911xX3xea16xf2c5xXexX3xX18xX1xXdx1480bxX1axX3x13240x1060cxX3xdf90xc724xX18xX3xX27x10fc9xX3xXexXdx128caxXbxX3xX5xf002xX6xX3x1282bxX14xXexX3xX1x13af3xX4xX3x14abfxec5exX3xXcxd7acxX18xX1xX0x1360cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6xf6daxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xX37x12059xX1axX3xX18xec60xXexX3xXex11bf0x10ab1xX18x12ec5xX3xX4x141c5xX18xX6fxX3xXex122e7xX4xX3xX24xX1xX15xcfdfxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xXexX1x1306axX3x13d32x10e51xX3x11c1fx1361bxc85exX2xec7cxX3xdf92xX3xX9exX9fxX9exX9fxdf7dxX3xX5xX40xX3xX37x10672xX3xXexX1xe6f0xX4xX3xX1xXdxX21xX18xX3xXexe6a1xXexX3xX9exX3xX4xX1xX98xX4xX3xX18xc497xX18xX6fxX3xXexX6cxX3cxX18xX6fxX3xX7dxX30xX15x11b13xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xf57fxX40xX3x12923x12f27xX7dxX3xX59xXb3xX18xX6fxX3xXe4xXafxX3xX1xX1bxXdxX3xX1xX3cxX4xX3xXexX64xXbxX3xXexX1xX10xX6dxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xc0e5xX18xX3x12baaxX1xX2cxX3xXexX1x130d6xX3xX2xX2xX3xX4xf6bcxX6xX3x1412exX1bxX3xX10bxX1xe427xX18xX1xX3xXexX6cxX111xX3xXe1xX40xX3xX10bxX1xX2cxX3xXexX1xX111xX3x10d3fx10bf8xX3xX4xX117xX6xX3xX11axXcxX9bxX3xXcxX2cxX18xX1xX3xX117xX7dx11405xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe4xXexXa3xX6xX5xXdxX6fxX18xXd4xX3x12784xX15xX7xXexXdxbd12xX7dxc42bxXaxX12xX0xXdxX1axX6fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX18xXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX59xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxXd4xX3xX27xX5xX6dxX4xX24xX166xX3xX1axX6xX6cxX6fxXdxX18xXa3xX5xX10xX164xXexXd4xX3xX6xX15xXexX6dxX166xX3xX1axX6xX6cxX6fxXdxX18xXa3xX6cxXdxX6fxX1xXexXd4xX3xX6xX15xXexX6dxX166xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXd4xX47xX47xX4xX59xX18xX144xX27xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX144xXe1xX18xX47xX59xX10xX7xX24xXexX6dxXbxX47xX18xX10x113b2xX7xX47xX9exX9fxX2xX9fxX47x117e3x112dbxX59xXa1xX2xX2xX9fxX9fxda1dxX1edxXexX2xX1eexX9exX9fxX5xX1edxXa3xX2xX1f5xc305xX59xXa1xX2xX9fxX9fxX1f5xX132xX1eexXexX1eexX201xX9exX133xX1edxX5xX9fxX144xX15fxXbxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xX1axX1bxXexX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX27xX2cxX3xXexXdxX30xXbxX3xX5xX34xX6xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX6dxX18xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe4xXexXa3xX6xX5xXdxX6fxX18xXd4xX3xX15fxX15xX7xXexXdxX164xX7dxX166xXaxX12xX13xbec1xX18xX6fxX3xX1xX3cxX3x1307fxX1xX6xX18xX3xXcxbecfxX18xX6fxX3x13c8dxX6xXdxX3xX9dxXe4xXafxX3xXcxX297xX18xX6fxX3x11804xX18xX1xX3xXa3xX3x14923xX98xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXa3xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xXa9xX3xX4x12694xX3xX1edxX132xX3xXe1xX111xX3xX37x144f2xX3xX37x14c7bxXexX3xX4xX6xX6dx13b34xX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xX37xX2c2xX3xX4xX2c2xX3xX133xX3xXe1xX111xX3xX37x12a95xe97fxX4xX3xX24xX1xc69bxX4xX3xXexdac6xX18xX3xXexX6cxX2f2xX18xX3xX27xXdxX6xX3xX37xX77xX3xe30cxX3xX9bxXc7xX18xX3xX1axXdxX30xX15xX3xc201xX15xXbcxX4xX3xXcxX34xX3x1291dxXdxX77xX1axX3xX9dxX3fxX40xX3xf4bbxX1bxXdxXa9xX3xXe1xX40xX3xX9bxXc7xX18xX3xX29bxXdxX30xX15xX3xX3fxX15xX30xX3xd9b4xX15xX6xX3xX4xX77xX4xX3xXexX6cxXdxX28xX15xX3xX37xX2cexXdxX144xX3xX0xX10xX1axX12xX9dxXcxX6cxX6dxX18xX6fxX3x10095xX18xX1xXd4xX3x12606xX18xX6fxX3xX291xX1xX6xX18xX3xX31dxX1xX2e8xX3xX30cxX15xf6d5xX3xX9dxX77xX6dxX3xXexX6cxX2eexX18xX6fxXa9xX3xXexXb3xX3xX1xX40xX6dxX3xX6fxXdx13d48xXdxX3xXexX1xXdxX21xX15xX3xXexX6cxX15xX7dxX28xX18xX3xXexX1xXbcxX18xX6fxX3xX4xX117xX6xX3xX59xX28axX18xX6fxX3xX1xX3cxXa9xX144xX3xX2a8xX18xX1xXd4xX3xX291xX9bxX0xX47xX10xX1axX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6dxX59xX7dxXaxX12xX31dxX1xccabxX18xX6fxX3xX37xX2c2xX18xX6fxX3xX6fxX2c2xXbxX3xX4xX117xX6xX3xX18xX6fxX2e8xd868xXdxX3xX5xX40xX1axX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xXe1xX40xX3xXexX6dxX40xX18xX3xX59xXe5xX18xX2d4xX3xX4xX77xX4xX3xX59xX6dxX6xX18xX1xX3xX18xX1xXe5xX18xX2d4xX3xX18xX1xX40xX3xX1xX350xX6dxX3xXexXe5xX1axX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xXe1xX40xX3xX18xX6fxX6dxX40xXdxX3xXexX2cxX18xX1xX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xX18xX1xX3c1xX18xX6fxX3xX18xXc7xX1axX3xX332xX15xX6xX3xX37xXafxX3xX6fxX2c2xXbxX3xXbxX1xX108xX18xX3xX332xX15xX6xX18xX3xXexX6cxX3cxX18xX6fxX3xXe1xX40xX6dxX3xX7xXb3xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX6cxXdx10389xX18xX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xX59x13d3exX4xX3xX4xX117xX6xX3xXexX2cxX18xX1xX3xX18xX1xX40xX144xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6dxX59xX7dxXaxX12xX10bxX297xX18xX6fxX3xXe1xX37axXdxX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xXe1xX467xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX2d4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xXexX40xXdxX2d4xX3xX3fxX1bxXdxX3x129bdxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xX37xXafxX3xXexX64xXbxX3xXexX6cxX15xX18xX6fxX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX2e8xX15xX3xX4xX1xX6dxX3x148f6xX11axX31dxX13xX3xXexX2cxX18xX1xX3xX27xX6xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX332xX15xX7dxX30xXexX3xX37xX111xX18xX1xX3xXbxX1xX2f2xX3xX59xX15xX7dxX21xXexX3xX24xX30xX3xX1xX6dxX2cexX4xX1xX3xXexX1xXb3xX4xX3xX1xXdxX21xX18xX3xX37xX28xX3xX77xX18xX3xc1daxX2aex14a03xX7dxX3xX1axX2cexX18xX1xX3xXbxX1xX6dxX18xX6fxX3xXexX6cxX40xX6dxX3xX1xX3cxX4xX3xXexX64xXbxX3xX7xX15xXbcxXexX3xX37xX3d5xXdxX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xX6fxXdxX6xX3xX37xc7a9xX18xX1xX2d4xX3xX59xX28axX18xX6fxX3xX1xX3cxX2d4xX3xX4xX1bxX18xX6fxX3xX37x12ccexX18xX6fxX3xX37xX30xX18xX3xX18xXc7xX1axX3xX9exX9fxX9exX9fxeb7axX3xXe1xX40xX3xX11axX1bxX3xXexXdxX2f2xX15xX3xX4xX1xX11fxX3xX37xX77xX18xX1xX3xX6fxXdxX77xX2d4xX3xX4xX72xX18xX6fxX3xX18xX1xX64xX18xX3xX59xX6xX18xX1xX3xX1xXdxX21xX15xX3xX6fxXdxX6xX3xX37xX551xX18xX1xX2d4xX3xX59xX28axX18xX6fxX3xX1xX3cxX2d4xX3xX4xX1bxX18xX6fxX3xX37xX565xX18xX6fxX2d4xX3xX37xf3b8xX18xX3xXe1xX111xX3xX1xX3cxX4xX3xXexX64xXbxX166xX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX2e8xX15xX3xX11axXcxX9bxX3xXcxX2cxX18xX1xX3xX117xX7dxX3xX27xX6xX18xX3xX1xX40xX18xX1xX3xX10bxX1xX2cxX3xXexX1xX111xX3xX7xXbcxX3xX132xX133xX3xXe1xX28xX3xXe1xXdxX21xX4xX3xXexXc7xX18xX6fxX3xX4xX2e8xX3d5xX18xX6fxX3xX7xXb3xX3xX5xXafxX18xX1xX3xX37xX2cexX6dxX3xX4xX117xX6xX3xX4xX77xX4xX3xX4xX14xXbxX3xX117xX7dxX3xX37xX350xX18xX6fxX3xX37xXbcxXdxX3xXe1xX37axXdxX3xX4xX72xX18xX6fxX3xXexX77xX4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX2d4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xXexX40xXdxX2d4xX3xXe4xXe5xX7dxX3xX59xXb3xX18xX6fxX3xXe4xXafxX3xX1xX1bxXdxX3xX1xX3cxX4xX3xXexX64xXbxX144xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6dxX59xX7dxXaxX12xc2cbxX6xX15xX3xX24xX1xXdxX3xXexX6cxXdxX45exX18xX3xX24xX1xX6xXdxX3xX5xX40xX1axX3xX37xXdxX45exX1axX3xXexX2cexXdxX3xX1f5xX3xX1xX15xX7dxX21xX18xX2d4xX3xX1f5xX1edxX3xXe4xXafxX2d4xX3xX9exX9exX1edxX3xXexX1xX72xX18xX2d4xX3xX9exX2xX1edxX3xX59xX28axX18xX6fxX3xX1xX3cxX3xXe1xX40xX3xX2xX144xX2xXa1xX1edxX3xX6fxXdxX6xX3xX37xX551xX18xX1xX2d4xX3xX1xX1bxXdxX3xXe1xX40xX3xX18xX6fxX40xX18xX1xX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xX59xX467xX4xX3xX37xXafxX3xXbxX1xXbcxXdxX3xX1xX2e9xXbxX3xX24xX1xX350xX6dxX3xX7xX77xXexX3xXbxX1xdf39xX3xX4xX64xXbxX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xX59xX467xX4xX3xX6fxX2eexX18xX3xXe1xX37axXdxX3xX24xX1xX350xX6dxX3xX7xX77xXexX3xX37xX2cexXdxX3xXexX6cxX40xX3xX6fxXdxX6xX3xX37xX551xX18xX1xX2d4xX3xX59xX28axX18xX6fxX3xX1xX3cxX2d4xX3xX4xX1bxX18xX6fxX3xX37xX565xX18xX6fxX3xX37xX45exX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX2e8xX15xX3xX6fxXdxX350xXdxX3xXbxX1xX77xXbxX3xX4xX1xX2cxX3xX37xX2cexX6dxX3xX7xX77xXexX3xX37xc224xX18xX6fxX144xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX10xX18xXexX10xX6cxXaxX12xX0xXdxX1axX6fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX18xXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX59xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxXd4xX3xX27xX5xX6dxX4xX24xX166xX3xX1axX6xX6cxX6fxXdxX18xXa3xX5xX10xX164xXexXd4xX3xX6xX15xXexX6dxX166xX3xX1axX6xX6cxX6fxXdxX18xXa3xX6cxXdxX6fxX1xXexXd4xX3xX6xX15xXexX6dxX166xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXd4xX47xX47xX4xX59xX18xX144xX27xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX144xXe1xX18xX47xX59xX10xX7xX24xXexX6dxXbxX47xX18xX10xX1e5xX7xX47xX2xX1eexX132xX9exX47xX2xX1f5xXa1xX59xX1f5xX2xX132xX132xX132xXa1xXa1xXexX201xX132xX9fxX1edxX5xX201xXa3xX2xX1f5xX1eexX59xX9exX9fxX1eexXa1xX9exX9fxX9fxXexX9exX1edxX9exX1f5xX201xX5xX9fxX144xX15fxXbxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xX1axX1bxXexX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX27xX2cxX3xXexXdxX30xXbxX3xX5xX34xX6xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX6dxX18xXaxX12xXcxX1xX2e8xX3xXe1xXdxX21xX18xX3xXexX6cxX15xX18xX6fxX3xXexXe5xX1axX3xX1xX3cxX4xX3xXexX64xXbxX3xX4xX72xX18xX6fxX3xX37xX565xX18xX6fxX3xXe4xXafxX3xXcxX1xX2cexX4xX1xX3xX10bxX1xXe5xX15xX3xX9dxf5a7xX1bxX4xX3xX3fxX40xXa9xX3xXe1xX37axXdxX3xX1xX40xX18xX6fxX3xX18xX6fxX40xX18xX3xX37xX108xX15xX3xX7xX77xX4xX1xX2d4xX3xXexX6cxX301xX3xXexX1xX40xX18xX1xX3xX37xXdxX45exX1axX3xX37xX30xX18xX3xX37xX3cxX4xX3xX7xX77xX4xX1xX3xXex121dexX3xX6fxX108xX18xX3xX9exX9fxX3xX18xXc7xX1axX3xX18xX6xX7dxX3xX4xX117xX6xX3xX18xX6fxX2e8xX3d5xXdxX3xX59xXe5xX18xX3xX18xX1xXdxX28xX15xX3xX5xX98xX6xX3xXexX15xX70dxXdxX3xXexX6cxX2f2xX18xX3xX37xX111xX6xX3xX27xX40xX18xX144xX3xX0xX10xX1axX12xX2a8xX18xX1xXd4xX3xX291xX9bxX0xX47xX10xX1axX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6dxX59xX7dxXaxX12xX3fx11b2fxX18xX6fxX3xX18xXc7xX1axX2d4xX3xX1xX1bxXdxX3xX37xXafxX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX2e8xX15xX3xXexX70dxX3xX4xX1xX98xX4xX3xX1xX1bxXdxX3xX18xX6fxX1xX111xX3xX7xX5c3xX3xX24xX30xXexX3xX37xX45exX3xX37xX77xX18xX1xX3xX6fxXdxX77xX2d4xX3xX27xX70dxX3xX4xX98xX15xX3xX24xX111xXbxX3xXexX1xX3d5xXdxX3xX18xX1xX3c1xX18xX6fxX3xX1xX2cexX18xX3xX4xX1xX30xX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xXexX70dxX3xX4xX1xX98xX4xX3xX4xX1xX2cxX3xX37xX2cexX6dxX144xX3xX2aexX30xX18xX3xX4xX15xXbcxXdxX3xX18xXc7xX1axX3xX9exX9fxX2xX1eexX2d4xX3xXexfe84xX3xX5xX21xX3xX37xX2cexXexX3xX4xX77xX4xX3xX59xX6xX18xX1xX3xX1xXdxX21xX15xX3xXexX6dxX40xX18xX3xXexX2cxX18xX1xX3xXexXc7xX18xX6fxX3xX9dxX6fxXdxX6xX3xX37xX551xX18xX1xX3xX1xX3cxX4xX3xXexX64xXbxX3xX201xX1f5xX2d4xX9exf36exX2d4xX3xX59xX28axX18xX6fxX3xX1xX3cxX3xX1xX3cxX4xX3xXexX64xXbxX3xX133xX9fxXa2axX2d4xX3xX4xX1bxX18xX6fxX3xX37xX565xX18xX6fxX3xXexX1xX72xX18xX47xXexX70dxX3xX59xXe5xX18xX3xXbxX1xXbcxX3xX1xX3cxX4xX3xXexX64xXbxX3xX201xXa1xXa2axX2d4xX3xX37xX5c3xX18xX3xXe1xX111xX3xX9dxX4xX5c3xX3xX332xX15xX6xX18xX2d4xX3xXexX6cxX2e8xX3d5xX18xX6fxX3xX1xX3cxX4xX2d4xX3xX59xX6dxX6xX18xX1xX3xX18xX6fxX1xXdxX21xXbxXa9xX3xX1xX3cxX4xX3xXexX64xXbxX3xX201xX9exXa2axX2d4xX3xX520xX10bxX1bxX18xX6fxX3xX37xX565xX18xX6fxX3xX1xX3cxX4xX3xXexX64xXbxX575xX3xX4xX14xXbxX3xXe4xXafxX3xX133xX201xXa2axX3xXa3xX3xXe4xX30xXbxX3xXexX1xX98xX3xX2xXa1xX3xX4xX77xX4xX3xXexX2cxX18xX1xX2d4xX3xXexX1xX40xX18xX1xX3xXbxX1xXbcxX144xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6dxX59xX7dxXaxX12xX9bxX28xX3xX1xX6dxX2cexXexX3xX37xX1bxX18xX6fxX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX2d4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xXexX40xXdxX2d4xX3xX1xX1bxXdxX3xX37xXafxX3xXbxX1xXbcxXdxX3xX1xX2e9xXbxX3xXe1xX37axXdxX3xX4xX77xX4xX3xX37xX6dxX40xX18xX3xXexX1xX45exX3xX37xX522xX7dxX3xX1axX2cexX18xX1xX3xX4xX77xX4xX3xX1xX6dxX2cexXexX3xX37xX1bxX18xX6fxX3xX27xX70dxX3xXexX6cxX2e9xX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xX59xX467xX4xX3xX18xX1xX2e8xX3xXbxX1xXbcxXdxX3xX1xX2e9xXbxX3xX332xX15xX350xX18xX3xX5xX364xX3xX1xX3cxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX6cxX2f2xX18xX3xX37xX111xX6xX3xX27xX40xX18xX3xX59xXe5xX18xX3xX4xX2e8xX166xX3xXe1xX64xX18xX3xX37xX1bxX18xX6fxX3xX1xX1bxXdxX3xXe1xXdxX2f2xX18xX3xXe1xX40xX3xX31dxX1xXe5xX18xX3xX59xXe5xX18xX3xX37xX2c2xX18xX6fxX3xX6fxX2c2xXbxX3xXexXdxX28xX18xX2d4xX3xXe1xX64xXexX3xX5xXdxX21xX15xX2d4xX3xX18xX6fxX40xX7dxX3xX4xX72xX18xX6fxX3xXe4xXe5xX7dxX3xX59xXb3xX18xX6fxX3xXexX6cxX2e8xX3d5xX18xX6fxX3xX4xX1xX15xX522xX18xX2d4xX3xX4xX5c3xX3xX7xX301xX3xXe1xX64xXexX3xX4xX1xX14xXexX2d4xX3xX4xX350xX18xX1xX3xX332xX15xX6xX18xX2d4xX3xX1axX72xXdxX3xXexX6cxX2e8xX3d5xX18xX6fxX3xX7xX2e8xX3xXbxX1xX2cexX1axX2d4xX3xX7xX77xXbxX3xX18xX1xX64xXbxX3xXexX6cxX2e8xX3d5xX18xX6fxX2d4xX3xX1xXdxX30xX18xX3xX37xX14xXexX3xX5xX40xX1axX3xXexX6cxX2e8xX3d5xX18xX6fxX3xX1xX3cxX4xX144xX144xX144xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6dxX59xX7dxXaxX12xX10bxX297xX18xX6fxX3xXe1xX37axXdxX3xX30cxX15xf670xX3xX4baxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xX37xX14xXexX3xX3fxX565xX18xX6fxX3xX8c8xX6xX1axX2d4xX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX332xX15xX6xX2d4xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xX1xX1bxXdxX3xX37xXafxX3xXexX1xX6xX1axX3xX1axX2e8xX15xX3xXexX1xX40xX18xX1xX3xX5xX64xXbxX3xXexX1xX2f2xX1axX3xX30cxX15xXc68xX3xX4baxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX2d4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xXexX40xXdxX3xX31dxX6fxX15xX7dx13daexX18xX3xX13xX15xX144xX3xX3fxX1bxXdxX3xX37xXafxX3xXexX6cxXb3xX4xX3xXexXdxX30xXbxX3xX37xX30xX18xX3xX4xX77xX4xX3xXexX70dxX3xX4xX1xX98xX4xX2d4xX3xX59xX6dxX6xX18xX1xX3xX18xX1xXe5xX18xX2d4xX3xX18xX1xX40xX3xX1xX350xX6dxX3xXexXe5xX1axX2d4xX3xX18xX1xX14xXexX3xX5xX40xX3xX1xX1bxXdxX3xX37xX565xX18xX6fxX3xX1xX2e8xX5c3xX18xX6fxX3xXe1xX40xX3xX4xX6dxX18xX3xX10xX1axX3xXe4xX6xX3xX332xX15xX2f2xX3xX301xX3xX3fxX40xX3xX31dxX1bxXdxX2d4xX3xXcxX291xX3xX3fxX565xX3xX10bxX1xX11fxX3xX29bxXdxX18xX1xX3xXe1xX40xX3xX4xX77xX4xX3xXexX2cxX18xX1xX2d4xX3xXexX1xX40xX18xX1xX3xX24xX1xX77xX4xX3xX37xX45exX3xXe1xX64xX18xX3xX37xX1bxX18xX6fxX3xX117xX18xX6fxX3xX1xX1bxX3xX332xX15xXc68xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX144xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6dxX59xX7dxXaxX12xX31dxX6fxX6xX7dxX3xXexX2cexXdxX3xX37xX2f2xX1axX3xX6fxXdxX6xX6dxX3xX5xX2e8xX15xX3xX18xX6fxX1xX21xX3xXexX1xX15xX64xXexX3xX520xf2b1xX5c3xX1axX3xX1axX108xX1axX3xXexX6cxX11fxX3xXexX15xX21xX3xX37xX14xXexX3xX3fxX565xX18xX6fxX3xX8c8xX6xX1axX575xX2d4xX3xX1xX1bxXdxX3xX37xXafxX3xXe1xX64xX18xX3xX37xX1bxX18xX6fxX3xX117xX18xX6fxX3xX1xX1bxX3xX332xX15xXc68xX3xXe1xX40xX3xXe4xXe5xX7dxX3xX59xXb3xX18xX6fxX3xX4xX5c3xX3xX7xX301xX3xXe1xX64xXexX3xX4xX1xX14xXexX2d4xX3xXexX1xXdxX30xXexX3xX27xX111xX3xXexX6cxX2e8xX3d5xX18xX6fxX3xX1xX3cxX4xX3xXexX6cxX2f2xX18xX3xX1f5xX133xX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX144xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX10xX18xXexX10xX6cxXaxX12xX0xXdxX1axX6fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX18xXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX59xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxXd4xX3xX27xX5xX6dxX4xX24xX166xX3xX1axX6xX6cxX6fxXdxX18xXa3xX5xX10xX164xXexXd4xX3xX6xX15xXexX6dxX166xX3xX1axX6xX6cxX6fxXdxX18xXa3xX6cxXdxX6fxX1xXexXd4xX3xX6xX15xXexX6dxX166xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXd4xX47xX47xX4xX59xX18xX144xX27xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX144xXe1xX18xX47xX59xX10xX7xX24xXexX6dxXbxX47xX18xX10xX1e5xX7xX47xX2xX1eexX132xX1eexX47xX1edxX201xX59xX1edxX2xXa1xX2xX1eexX9fxX1eexXexX2xX2xXa1xX201xX1f5xX5xX9fxX144xX15fxXbxX6fx10029xX6cxX9xX1eexX9fxXa1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xX1axX1bxXexX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX27xX2cxX3xXexXdxX30xXbxX3xX5xX34xX6xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX6dxX18xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe4xXexXa3xX6xX5xXdxX6fxX18xXd4xX3xX15fxX15xX7xXexXdxX164xX7dxX166xXaxX12xX10bxX1xX117xX3xXexX111xX4xX1xX3xX3fxX1bxXdxX3xX4baxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xX3xXcxX6cxX108xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX11axX551xX18xX1xX3xXexX6cxX6xX6dxX3xX1xX3cxX4xX3xX27xX70dxX18xX6fxX3xX30cxX15xXc68xX3xX4baxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX2d4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xXexX40xXdxX3xX31dxX6fxX15xX7dxXcd4xX18xX3xX13xX15xX3xX4xX1xX6dxX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xXe1xXdxX2f2xX18xX2d4xX3xX1xX3cxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX37xX2cexXexX3xXexX1xX40xX18xX1xX3xXexX11fxX4xX1xX3xX4xX6xX6dxX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xX1xX3cxX4xX3xXexX64xXbxX3xXe1xX40xX3xX6fxXdxX350xX18xX6fxX3xX59xX2cexX7dxX2d4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXe1xXdxX2f2xX18xX3xX37xX2cexXexX3xX37xXdxX45exX1axX3xX4xX6xX6dxX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xX24xX25xX3xXexX1xXdxX3xX37xX2cexXdxX3xX1xX3cxX4xX3xX18xXc7xX1axX3xX1xX3cxX4xX3xX9exX9fxX2xX201xXa3xX9exX9fxX2xX1eexX144xX0xX10xX1axX12xX3xX2a8xX18xX1xXd4xX3xX291xX9bxX0xX47xX10xX1axX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6dxX59xX7dxXaxX12xXcxX6cxX6dxX18xX6fxX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX2d4xX3xX1xX1bxXdxX3xX37xXafxX3xX1xX15xX7dxX3xX37xX1bxX18xX6fxX3xX18xX6fxX15xX565xX18xX3xX332xX15xXc68xX3xX4xX77xX4xX3xX4xX14xXbxX3xX37xX2cexXexX3xX1f5xX132xX1edxX2d4xXa1xX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX2d4xX3xXexXc7xX18xX6fxX3xX1f5xX9fxX9fxXa2axX3xX7xX6dxX3xXe1xX37axXdxX3xX18xXc7xX1axX3xX9exX9fxX2xX132xX144xX3xX11axX551xX18xX1xX3xX332xX15xXe5xX18xX3xX332xX15xXc68xX3xXexX6cxX2f2xX18xX3xX18xX1xXe5xX18xX3xX24xX1xX522xX15xX3xX1xX5c3xX18xX3xX133xX9exX3xX18xX6fxX40xX18xX3xX37xX565xX18xX6fxX2d4xX3xXe4xX30xXbxX3xXexX1xX98xX3xX2xXa1xX3xXexX2cxX18xX1xX2d4xX3xXexX1xX40xX18xX1xX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xX4xX350xX3xX18xX2e8xX37axX4xX144xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6dxX59xX7dxXaxX12xX31dxX1xXdxX28xX15xX3xX37xX5c3xX18xX3xXe1xX111xX3xX4xX2c2xX3xX18xX6fxX15xX565xX18xX3xX332xX15xXc68xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xXexXc7xX18xX6fxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX18xX1xX2e8xX3xX332xX15xXc68xX3xX4xX14xXbxX3xX1xX15xX7dxX21xX18xX3xX31dxX6fxX1xXdxX3xc893xX15xXe5xX18xX3xXexX6cxX2f2xX18xX3xX2xX2d4xX201xX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX144xX3xX118axXafxX3xXcxX297xX18xX6fxX3xX2a8xX18xX1xX2d4xX3xX10bxX522xX1axX3xXcxX1xX40xX18xX1xX2d4xX3xX10bxX522xX1axX3xX31dxX1xX2e8xX2e9xX18xX6fxX2d4xX3xX29bxX6xXdxX3xX291xX1xX467xX2d4xX3xX4baxX1xX77xX18xX1xX3xX8c8xX1bxX4xX3xX9dxX18xX6xX7dxX3xX5xX40xX3xXe4xXafxX3xX4baxX1xX77xX18xX1xX3xX9bxX43xX18xX1xX3x11e21xX2f2xX18xXa9xX2d4xX3xX314xXdxX6xX3xX291xX1xXbcxX2d4xX3xXcxX1xX2cexX4xX1xX3xX9bxX43xX18xX1xX3xX9dxX18xX6xX7dxX3xX5xX40xX3xXe4xXafxX3xX8c8xX2e8xX15xX3xX9bxX43xX18xX1xX3xX687xX5c3xX18xXa9xX3xX4xX2c2xX3xX7xXbcxX3xX332xX15xXc68xX3xXexX905xX3xX1f5xX9fxX9fxX3xXa3xX3xX133xX9fxX9fxX3xXexX6cxXdxX21xX15xX3xX37xX565xX18xX6fxX144xX3xX13xX28axX18xX6fxX3xX1xX3cxX3xX31dxX6fxX15xX7dxXcd4xX18xX3xXcxXdxX30xX18xX3xX687xXc68xX3xX9dxX31dxX6fxX1xXdxX3xX118axX15xXe5xX18xXa9xX2d4xX3xX1xX3cxX3xX13xX2e8xX5c3xX18xX6fxX3xX9dxX10bxX522xX1axX3xX3fxX28axX6xXa9xX2d4xX3xX1xX3cxX3xX31dxX6fxX15xX7dxXcd4xX18xX3xX9dxX10bxX522xX1axX3xXcxX1xX40xX18xX1xXa9xX2d4xX3xX1xX3cxX3xX11axX297xXdxX3xX9dxX11axX297xXdxX3xX118axX77xXa9xX144xX144xX144xX3xX4xX2c2xX3xX7xXbcxX3xX59xX2e8xX3xX332xX15xXc68xX3xXexX905xX3xX2xX9fxX9fxX3xXa3xX3xX1f5xX9fxX9fxX3xXexX6cxXdxX21xX15xX3xX37xX565xX18xX6fxX144xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX10xX18xXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe4xXexXa3xX6xX5xXdxX6fxX18xXd4xX3xX4xX10xX18xXexX10xX6cxX166xXaxX12xX0xXdxX1axX6fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX18xXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX59xXexX1xXd4xX3xX1edxX2xXa1xXbxXe4xX166xX3xX1xX10xXdxX6fxX1xXexXd4xX3xX132xX2xX9fxXbxXe4xX166xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXd4xX47xX47xX4xX59xX18xX144xX27xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX144xXe1xX18xX47xX59xX10xX7xX24xXexX6dxXbxX47xX18xX10xX1e5xX7xX47xX2xX201xXa1xX2xX47xX2xX9exX201xX59xXa1xX2xX133xXa1xX1edxX2xXa1xXexX201xX201xX2xX1f5xX9fxX5xX9fxX144xX15fxXbxX6fxXef3xX6cxX9xX1eexX1edxX201xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xX1axX1bxXexX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX27xX2cxX3xXexXdxX30xXbxX3xX5xX34xX6xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX6dxX18xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe4xXexXa3xX6xX5xXdxX6fxX18xXd4xX3xX15fxX15xX7xXexXdxX164xX7dxX166xXaxX12xX3fxXdxX21xXbxX3xX3fxX1bxXdxX3xX59xX6dxX6xX18xX1xX3xX18xX6fxX1xXdxX21xXbxX3xXcxX291xX3xX3fxX565xX3xX10bxX1xX11fxX3xX29bxXdxX18xX1xX3xXbxX1xXbcxXdxX3xX1xX2e9xXbxX3xX3fxX1bxXdxX3xX4baxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xX3xXexX70dxX3xX4xX1xX98xX4xX3xX5xXcd4xX3xXexX6cxX6xX6dxX3xX1xX3cxX4xX3xX27xX70dxX18xX6fxX3xXcxX6cxX108xX18xX3xX2aexX551xX18xX1xX3xXcxX6cxX14xXbxX3xX4xX1xX6dxX3xX1xX3cxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX2d4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXe1xXdxX2f2xX18xX3xX4xX2c2xX3xX1xX6dxX40xX18xX3xX4xX350xX18xX1xX3xX24xX1xX2c2xX3xX24xX1xXc7xX18xX2d4xX3xX1xX3cxX4xX3xX6fxXdx124e2xXdxX3xXexX6cxX2f2xX18xX3xX37xX111xX6xX3xX27xX40xX18xX3xXexX6dxX40xX18xX3xX1xX15xX7dxX21xX18xX3xX10bxX6xX18xX3xX8c8xX1bxX4xX144xX3xX0xX10xX1axX12xX2a8xX18xX1xXd4xX3xX291xX9bxX0xX47xX10xX1axX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6dxX59xX7dxXaxX12xX2aexX565xX18xX6fxX3xX1xX40xX18xX1xX3xX4xX297xX18xX6fxX3xX3fxX1bxXdxX3xX4baxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX2d4xX3xX4xX77xX4xX3xX18xX6fxX40xX18xX1xX2d4xX3xX37xX6dxX40xX18xX3xXexX1xX45exX2d4xX3xX59xX6dxX6xX18xX1xX3xX18xX6fxX1xXdxX21xXbxX3xXexX6cxXb3xX4xX3xXexXdxX30xXbxX3xXexX6cxX6xX6dxX3xX1xX3cxX4xX3xX27xX70dxX18xX6fxX2d4xX3xXexX1xXc7xX1axX3xX1xX149axXdxX2d4xX3xXexbebdxX18xX6fxX3xX332xX15xX40xX3xX4xX1xX6dxX3xX1xX3cxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX2d4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXe1xXdxX2f2xX18xX166xX3xX117xX18xX6fxX3xX1xX1bxX3xXe4xXe5xX7dxX3xX59xXb3xX18xX6fxX3xX4xX5c3xX3xX7xX301xX3xXe1xX64xXexX3xX4xX1xX14xXexX2d4xX3xXexX1xXdxX30xXexX3xX27xX111xX3xXexX6cxX2e8xX3d5xX18xX6fxX3xX1xX3cxX4xX3xXe1xX37axXdxX3xX7xXbcxX3xXexXdxX28xX18xX3xX1xX40xX18xX6fxX3xXexX6cxXc7xX1axX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX144xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6dxX59xX7dxXaxX12xXcxXdxX2f2xX15xX3xX27xXdxX45exX15xX3xX18xX1xX2e8xX3xX30cxX15xXc68xX3xX520xX3fxX3cxX4xX3xX27xX70dxX18xX6fxX3xXcxX6cxX108xX18xX3xX2aexX551xX18xX1xX3xXcxX6cxX14xXbxX575xX3xX2xX9fxX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX3xX4xX1xX6dxX3xX4xX6dxX18xX3xX10xX1axX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xX166xX3xX10bxX72xX18xX6fxX3xXexX7dxX3xX10bxX291xX3xXcxX64xXbxX3xX37xX6dxX40xX18xX3xX291xX1xX775xX3xXcxX40xXdxX3xX2aexX98xX4xX3xX9exX2d4xX201xX1eexX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX166xX3xX11axX1bxX3xX37xX1bxXdxX3xX11axXdxX2f2xX18xX3xXbxX1xX28axX18xX6fxX3xX2xX2d4xX1eexXa1xX133xX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX166xX3xX11axX350xX6dxX3xX1xXdxX45exX1axX3xXe4xXafxX3xX1xX1bxXdxX3xX2xX2d4xX1f5xX1edxX2xX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX166xX3xX10bxX467xX4xX3xX3fxX350xXdxX3xX332xX15xX6xX18xX3xX2xX2d4xX9exX9fxX201xX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX166xX3xX3fxX1bxXdxX3xX8c8xXdxX2f2xX18xX3xX1xXdxX21xXbxX3xX291xX1xX467xX3xX18xX3c1xX3xX2xX2d4xXa1xXa1xX1eexX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX166xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xX37xX6dxX40xX18xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xX3xXexX6cxX2f2xX18xX3xX1f5xX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX166xX3xX3fxX1bxXdxX3xX11axX350xX6dxX3xXexX6cxX2e9xX3xX18xX6fxX2e8xX3d5xXdxX3xXexX40xX18xX3xXexX64xXexX3xf7dfxX3xXcxX6cx11e29xX3xX1axX565xX3xX4xX72xXdxX3xX1f5xX2d4xXa1xX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX166xX3xX1xX3cxX4xX3xX27xX70dxX18xX6fxX3xX11axX40xX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xX3fxX565xX18xX6fxX3xX132xX2d4xX9exX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX166xX3xX1xX3cxX4xX3xX27xX70dxX18xX6fxX3xX31dxX6fxX15xX7dxXcd4xX18xX3xXcxX1xX111xX3xX10bxX522xX18xX3xX9dxXe1xX2e9xX3xX5xXdxX21xXexX3xX7xXc68xXa9xX3xX1xX5c3xX18xX3xX2xX2d4xXa1xX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxf18dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX10xX18xXexX10xX6cxXaxX12xX0xXdxX1axX6fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX18xXexX10xX6cxX3xX59xXexX1xX15xX1axX27xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX59xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxXd4xX3xX27xX5xX6dxX4xX24xX166xX3xX1axX6xX6cxX6fxXdxX18xXa3xX5xX10xX164xXexXd4xX3xX6xX15xXexX6dxX166xX3xX1axX6xX6cxX6fxXdxX18xXa3xX6cxXdxX6fxX1xXexXd4xX3xX6xX15xXexX6dxX166xX3xX1e5xXdxX59xXexX1xXd4xX3xX1edxX2xXa1xXbxXe4xX166xX3xX1xX10xXdxX6fxX1xXexXd4xX3xX132xX2xX9fxXbxXe4xX166xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXd4xX47xX47xX4xX59xX18xX144xX27xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX144xXe1xX18xX47xX59xX10xX7xX24xXexX6dxXbxX47xX18xX10xX1e5xX7xX47xX9exX9fxX9fxX201xX47xX1eexX1edxX59xX1f5xX2xX1f5xXa1xX9fxXa1xX201xXexXa1xX9fxX9fxX1f5xX201xX5xX9fxX144xX15fxXbxX6fxXef3xX6cxX9xX1edxX2xX133xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xX1axX1bxXexX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX27xX2cxX3xXexXdxX30xXbxX3xX5xX34xX6xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX6dxX18xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xXe4xXexXa3xX6xX5xXdxX6fxX18xXd4xX3xX15fxX15xX7xXexXdxX164xX7dxX166xXaxX12xX10bxX1xX117xX3xXexX111xX4xX1xX3xX3fxX1bxXdxX3xX4baxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xXexX2cxX18xX1xX3xXe1xX40xX3xX5xXafxX18xX1xX3xX37xX2cexX6dxX3xX1xX15xX7dxX21xX18xX3xX9bx14daaxX3xX30cxX15xX6xX18xX6fxX3xXexX6cxX6xX6dxX3xX24xX9eexX3xX18xXdxX21xX1axX3xX4xX1xX2e8xX5c3xX18xX6fxX3xX4xX1xX6dxX3xX18xX1xX3c1xX18xX6fxX3xX18xX6fxX2e8xX3d5xXdxX3xX37xXafxX3xX4xX2c2xX3xX18xX1xXdxX28xX15xX3xX37xX2c2xX18xX6fxX3xX6fxX2c2xXbxX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xX7xXb3xX3xX18xX6fxX1xXdxX21xXbxX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX2d4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xXexX40xXdxX3xX301xX3xX9bxX18f5xX3xX30cxX15xX6xX18xX6fxX3xXexX2cexXdxX3xX2aexX2cexXdxX3xX1xX1bxXdxX3xX3fxX1bxXdxX3xX4baxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xXa3xX3xX10bxXb3xX15xX3xX314xXdxX77xX6dxX3xX4xX1xX98xX4xX3xX5xX108xX18xX3xXexX1xX98xX3xX9bxX2d4xX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX9exX9fxX2xX1eexX3x111f9xX3xX9exX9fxX9exX132xX3xX4xX117xX6xX3xX1xX15xX7dxX21xX18xX144xX3xX0xX10xX1axX12xX2a8xX18xX1xXd4xX3xX291xX9bxX0xX47xX10xX1axX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6dxX59xX7dxXaxX12xX3fxX1bxXdxX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xX4xX77xX4xX3xX4xX14xXbxX3xX4xX18f5xX18xX6fxX3xX37xXafxX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX59xX2cexX7dxX2d4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX2d4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX18xX6fxX1xX28xX2d4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xXexX40xXdxX3xXe1xX40xX3xX4xX98xX15xX3xXexX6cxX2e9xX3xX4xX1xX6dxX3xX1edxX1edxX1edxX144xX9fxXa1xX2xX3xX5xX2e8xX2e9xXexX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xXe1xXdxX2f2xX18xX2d4xX3xX1xX3cxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX2d4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXe1xXdxX2f2xX18xX3xXe1xX37axXdxX3xXexX70dxX18xX6fxX3xX7xXbcxX3xXexXdxX28xX18xX3xXexX6cxX2f2xX18xX3xX9exX201xX132xX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX144xX3xX687xXbcxX3xX5xX2e8xX2e9xX18xX6fxX3xX37xX2e8xX2e9xX4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX59xX2cexX7dxX2d4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX2d4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xXexX40xXdxX3xX18xXc7xX1axX3xX9exX9fxX2xX1eexX3xX7xX6dxX3xXe1xX37axXdxX3xX18xXc7xX1axX3xX9exX9fxX2xX132xX3xXexXc7xX18xX6fxX3xX9exX1eexX9fxXa2axX2d4xX3xX7xXbcxX3xXexXdxX28xX18xX3xXexXc7xX18xX6fxX3xX2xX201xX9exX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX144xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6dxX59xX7dxXaxX12xX4baxX30xXexX3xX332xX15xX350xX3xX4xX72xX18xX6fxX3xXexX77xX4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX332xX15xX6xX3xX37xXafxX3xX6fxX2c2xXbxX3xXbxX1xX108xX18xX3xX24xX1xX11fxX4xX1xX3xX5xX21xX2d4xX3xX37xX1bxX18xX6fxX3xXe1xXdxX2f2xX18xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX108xX18xX3xXe1xX2e8xX2e9xXexX3xX24xX1xX2c2xX3xX1xX3cxX4xX3xXexX64xXbxX2d4xX3xX6cx10ffdxX18xX3xX5xX15xX7dxX21xX18xX3xX4xX117xX6xX3xX4xX6dxX18xX3xX10xX1axX2d4xX3xX6fxX2c2xXbxX3xXbxX1xX108xX18xX3xX18xXe5xX18xX6fxX3xX4xX6xX6dxX3xX4xX1xX14xXexX3xX5xX2e8xX2e9xX18xX6fxX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xX59xX467xX4xX3xX4xX117xX6xX3xXexX2cxX18xX1xX3xX18xX1xX40xX144xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xX3xX5xXdxX2f2xX18xX3xXexX467xX4xX3xX18xX1xXdxX28xX15xX3xX18xXc7xX1axX3xX5xX40xX3xXexXbcxXbxX3xX37xX108xX15xX3xXe1xX28xX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xX59xX467xX4xX3xX4xX350xX3xX18xX2e8xX37axX4xX144xX3xX29bxX2cexX18xX6fxX3xX5xX2e8xX37axXdxX3xXexX70dxX3xX4xX1xX98xX4xX3xX1xX1bxXdxX3xX37xX2e8xX2e9xX4xX3xX1xX551xX18xX1xX3xXexX1xX40xX18xX1xX3xX301xX3xXe4xXafxX2d4xX3xXexX1xX72xX18xX2d4xX3xX4xX5c3xX3xX332xX15xX6xX18xX2d4xX3xX37xX5c3xX18xX3xXe1xX111xX2d4xX3xXexX6cxX2e8xX3d5xX18xX6fxX3xX1xX3cxX4xX3xXe1xX40xX3xX133xXa1xXa2axX3xX59xX28axX18xX6fxX3xX1xX3cxX144xX3xXcxX9eexX3xX5xX21xX3xX1xX1bxXdxX3xXe1xXdxX2f2xX18xX3xX7xX6dxX3xXe1xX37axXdxX3xX59xXe5xX18xX3xX7xXbcxX3xX9exX201xX2d4xX132xXa2axX144xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX10xX18xXexX10xX6cxXaxX12xX0xXdxX1axX6fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10bxX10xX18xXexX10xX6cxXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX59xXdxX7xXbxX5xX6xX7dxXd4xX3xX27xX5xX6dxX4xX24xX166xX3xX1axX6xX6cxX6fxXdxX18xXa3xX5xX10xX164xXexXd4xX3xX6xX15xXexX6dxX166xX3xX1axX6xX6cxX6fxXdxX18xXa3xX6cxXdxX6fxX1xXexXd4xX3xX6xX15xXexX6dxX166xX3xX1e5xXdxX59xXexX1xXd4xX3xX1edxX2xXa1xXbxXe4xX166xX3xX1xX10xXdxX6fxX1xXexXd4xX3xX132xX2xX9fxXbxXe4xX166xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd4xX47xX47xXdxX144xX27xX6xX6dxX1xX6xXexXdxX18xX1xX144xXe1xX18xX47xX18xX10xX1e5xX7xX47xX9exX9fxX2xX201xX47xX1edxX1eexX59xX132xX9exX9exX132xX1eexXa1xX1f5xXexX1eexX133xXa1xX132xX1f5xX5xX9fxX144xX15fxXbxX6fxXef3xX6cxX9xX201xXa1xX9exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xX1axX1bxXexX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX27xX2cxX3xXexXdxX30xXbxX3xX5xX34xX6xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX6xXbxXexXdxX6dxX18xXaxX12xXcxX6cxX2e8xX301xX18xX6fxX3xX27xX6xX18xX3xXcxX15xX7dxX2f2xX18xX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xXcxX2cxX18xX1xX3xX117xX7dxX3xX9bx1230cxX3xX3fxX565xX18xX6fxX3xX3fxX350xXdxX3xXexX6cxX6xX6dxX3xX4xX3d5xX3xXexX1xXdxX3xX37xX15xX6xX3xXe4xX15xX14xXexX3xX7xX2eexX4xX3xX6fxXdxX6xXdxX3xX37xX6dxX2cexX18xX3xX9exX9fxX2xX132xXa3xX9exX1eexX2xX1eexX3xX4xX117xX6xX3xXcxX6cxX15xX18xX6fxX3xX2e8xX5c3xX18xX6fxX3xX3fxX1bxXdxX3xX4baxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xX9bxXdxX21xXexX3xX31dxX6xX1axX3xX4xX1xX6dxX3xX3fxX1bxXdxX3xX4baxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xX144xX3xX0xX10xX1axX12xX2a8xX18xX1xXd4xX3xX291xX9bxX0xX47xX10xX1axX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6dxX59xX7dxXaxX12xX4baxX30xXexX3xX5xX15xX64xX18xX3xX7xXbcxX3xX132xX1eexX3xX4xX117xX6xX3xX11axX6xX18xX3xX11axX11fxX3xXexX1xX2e8xX3xXcxX6cxX15xX18xX6fxX3xX2e8xX5c3xX18xX6fxX3xX37xXafxX3xX24xX1x10c90xX18xX6fxX3xX37xX111xX18xX1xXd4xX3xX520xX10bxX72xX18xX6fxX3xXexX77xX4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX2d4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xXexX40xXdxX2d4xX3xXe4xXe5xX7dxX3xX59xXb3xX18xX6fxX3xXe4xXafxX3xX1xX1bxXdxX3xX1xX3cxX4xX3xXexX64xXbxX3xX5xX40xX3xXexX6cxX77xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX4xX117xX6xX3xX4xX77xX4xX3xX4xX14xXbxX3xX117xX7dxX3xX37xX350xX18xX6fxX2d4xX3xX4xX1xX11fxX18xX1xX3xX332xX15xX7dxX28xX18xX2d4xX3xX1axX1548xXexX3xXexX6cxX64xX18xX3xXe1xX40xX3xX4xX77xX4xX3xX37xX6dxX40xX18xX3xXexX1xX45exX166xX3xXexX6cxX2e8xX37axX4xX3xX1xX30xXexX3xX5xX40xX3xX18xX6fxX2e8xX3d5xXdxX3xX37xX98xX18xX6fxX3xX37xX108xX15xX1776xX575xX144xX3xX520xX291xX1xX350xXdxX3xX4xX117xX18xX6fxX3xX4xXbcxX3xXe1xX40xX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX6cxXdxX45exX18xX3xXexX70dxX3xX4xX1xX98xX4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xX4xX77xX4xX3xX4xX1bxX18xX6fxX3xX37xX565xX18xX6fxX3xX59xXe5xX18xX3xX4xX2e8xX2d4xX3xX4xX5c3xX3xX332xX15xX6xX18xX2d4xX3xXexX6cxX2e8xX3d5xX18xX6fxX3xX1xX3cxX4xX2d4xX3xX27xX21xX18xX1xX3xXe1xXdxX21xX18xX2d4xX3xX59xX6dxX6xX18xX1xX3xX18xX6fxX1xXdxX21xXbxX1776xX3xXe1xX40xX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xX4xX77xX4xX3xX5xXb3xX4xX3xX5xX2e8xX2e9xX18xX6fxX3xXe1xX18f5xX3xXexX6cxX6xX18xX6fxX575xX144xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX6dxX59xX7dxXaxX12xX31dxX1xX3c1xX18xX6fxX3xX18xX6fxX2e8xX3d5xXdxX3xX5xX40xX1axX3xX4xX72xX18xX6fxX3xXexX77xX4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xX1axX6dxX18xX6fxX3xX1axX15xXbcxX18xX3xX4xX14xXbxX3xX117xX7dxX3xX2aexX350xX18xX6fxX2d4xX3xX4xX1xX11fxX18xX1xX3xX332xX15xX7dxX28xX18xX3xX332xX15xX6xX18xX3xXexXe5xX1axX3xX4xX1xX2cxX3xX37xX2cexX6dxX3xXexX1xXb3xX4xX3xX1xXdxX21xX18xX3xX4xX2c2xX3xX1xXdxX21xX15xX3xX332xX15xX350xX3xX4baxX30xXexX3xX5xX15xX64xX18xX3xX7xXbcxX3xX132xX1eexX2d4xX3xX7xX37axX1axX3xX5xX40xX1axX3xX6cxX1dbcxX3xX1axX72xX3xX1xX551xX18xX1xX3xXexX70dxX3xX4xX1xX98xX4xX3xXe1xX40xX3xXexX2cexX6dxX3xX1axX72xXdxX3xXexX6cxX2e8xX3d5xX18xX6fxX3xXexX1xX15xX64xX18xX3xX5xX2e9xXdxX3xX37xX45exX3xX1xX1bxXdxX3xX5xX40xX1axX3xXexX6cxX28axX18xX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xXe1xX467xX3xX37xX2e8xX2e9xX4xX3xX6fxXdxX6xX6dxX144xX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxXe1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX6cxX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa3xXexX1xX15xX1axX27xXa3xX6xX18xX59xXa3xX7xX6xXbxX6dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX28axX18xX6fxX3xX1xX3cxX3xX1xXdxX30xX15xX3xX1xX3cxX4xX3xX301xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xX3xX4xX2c2xX3xX9exX9exX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xX7xX2e8xX2d4xX3xXexXdxX30xX18xX3xX7xXc68xXaxX3xX1xX6cxX10xX164xX9xXaxX47xX18xX15xXdxXa3xX1xX6dxX18xX6fxXa3xX7xX6dxX18xX6fxXa3xX5xX6xX47xX59xX6dxX18xX6fxXa3xX1xX6dxXa3xX1xXdxX10xX15xXa3xX1xX6dxX4xXa3xX6dxXa3xX1xX6xXa3xXexXdxX18xX1xXa3xX4xX6dxXa3xX9exX9exXa3xX6fxXdxX6xX6dxXa3xX7xX15xXa3xXexXdxX10xX18xXa3xX7xX7dxX47xX2xX201xX201xX1edxX9exX9fxX144xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX6fxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX47xX1axX10xX59xXdxX6xX47xX2xX9exX9fxX47xX18xX10xX1e5xX7xX47xX9exX9fxX2xX9fxX47xX1edxX1eexX59xXa1xX2xX2xX9fxX9fxX1f5xX1edxXexX2xX1eexX9exX9fxX5xX1edxXa3xX2xX1f5xX201xX59xXa1xX2xX9fxX9fxX1f5xX132xX1eexXexX1eexX201xX9exX133xX1edxX5xX9fxX144xX15fxXbxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xX1axX1bxXexX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX27xX2cxX3xXexXdxX30xXbxX3xX5xX34xX6xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxXe1xX12xX0xX7xXexX6cxX6dxX18xX6fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX28axX18xX6fxX3xX1xX3cxX3xX1xXdxX30xX15xX3xX1xX3cxX4xX3xX301xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xX3xX4xX2c2xX3xX9exX9exX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xX7xX2e8xX2d4xX3xXexXdxX30xX18xX3xX7xXc68xXaxX3xX1xX6cxX10xX164xX9xXaxX47xX18xX15xXdxXa3xX1xX6dxX18xX6fxXa3xX7xX6dxX18xX6fxXa3xX5xX6xX47xX59xX6dxX18xX6fxXa3xX1xX6dxXa3xX1xXdxX10xX15xXa3xX1xX6dxX4xXa3xX6dxXa3xX1xX6xXa3xXexXdxX18xX1xXa3xX4xX6dxXa3xX9exX9exXa3xX6fxXdxX6xX6dxXa3xX7xX15xXa3xXexXdxX10xX18xXa3xX7xX7dxX47xX2xX201xX201xX1edxX9exX9fxX144xX1xXexX1axXaxX12xX13xX28axX18xX6fxX3xX1xX3cxX3xX1xXdxX30xX15xX3xX1xX3cxX4xX3xX301xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xX3xX4xX2c2xX3xX9exX9exX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xX7xX2e8xX2d4xX3xXexXdxX30xX18xX3xX7xXc68xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX6cxX6dxX18xX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX13xX28axX18xX6fxX3xX1xX3cxX3xX291xX1xX6xX18xX3xXcxX297xX18xX6fxX3xX29bxX6xXdxX3xX9dxXe4xXafxX3xXcxX297xX18xX6fxX3xX2a8xX18xX1xX3xXa3xX3xX2aexX98xX4xX3xXcxX1xX3cxX3xXa3xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xXa9xX3xX4xX2c2xX3xX1edxX132xX3xXe1xX111xX3xX37xX2cbxX3xX37xX2cexXexX3xX4xX6xX6dxX2d4xX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xX37xX2c2xX3xX4xX2c2xX3xX133xX3xXe1xX111xX3xX37xX2e8xX2e9xX4xX3xX24xX1xX2eexX4xX3xXexX2f2xX18xX3xXexX6cxX2f2xX18xX3xX27xXdxX6xX3xX37xX77xX3xX301xX3xX9bxXc7xX18xX3xX1axXdxX30xX15xX3xX30cxX15xXbcxX4xX3xXcxX34xX3xX314xXdxX77xX1axX3xX9dxX3fxX40xX3xX31dxX1bxXdxXa9xX3xXe1xX40xX3xX9bxXc7xX18xX3xX29bxXdxX30xX15xX3xX3fxX15xX30xX3xX332xX15xX6xX3xX4xX77xX4xX3xXexX6cxXdxX28xX15xX3xX37xX2cexXdxX166xX3xX9exX9exX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xX7xX2e8xX2d4xX3xXexXdxX30xX18xX3xX7xXc68xX3xX37xXafxX3xXe1xX40xX3xX37xX6xX18xX6fxX3xX18xX2eexX1axX3xX18xX1xX3c1xX18xX6fxX3xXe1xX111xX3xXexX6cxX11fxX3xX4xX72xX18xX6fxX3xXexX77xX4xX3xX332xX15xX6xX18xX3xXexX6cxX3cxX18xX6fxX3xXexX6cxX2f2xX18xX3xX4xX350xX3xX18xX2e8xX37axX4xX1776xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxXe1xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2aexX77xX18xX1xX3xX6fxXdxX77xX3xX6cxX1dbcxX3xX1xX5c3xX18xX3xXe1xX6xXdxX3xXexX6cxX28axX3xX4xX117xX6xX3xX3fxX1bxXdxX3xX4baxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX6cxXdxX45exX18xX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xX59xX467xX4xXaxX3xX1xX6cxX10xX164xX9xXaxX47xXe4xX6xX7dxXa3xX59xX15xX18xX6fxXa3xX59xX6xX18xX6fxX47xX59xX6xX18xX1xXa3xX6fxXdxX6xXa3xX6cxX6dxXa3xX1xX6dxX18xXa3xXe1xX6xXdxXa3xXexX6cxX6dxXa3xX4xX15xX6xXa3xX1xX6dxXdxXa3xX24xX1xX15xX7dxX10xX18xXa3xX1xX6dxX4xXa3xX1xX6xXa3xXexXdxX18xX1xXa3xXexX6cxX6dxX18xX6fxXa3xXbxX1xX6xXexXa3xXexX6cxXdxX10xX18xXa3xX6fxXdxX6xX6dxXa3xX59xX15xX4xX47xX2xX201xX201xX9fxX132xX1f5xX144xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX6fxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX47xX1axX10xX59xXdxX6xX47xX2xX9exX9fxX47xX18xX10xX1e5xX7xX47xX9exX9fxX9fxX1eexX47xX2xX9exX133xX59xX2xX2xX1f5xX132xXa1xX132xX201xXexXa1xX9fxXa1xX201xX9fxX5xX9fxX144xX15fxXbxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xX1axX1bxXexX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX27xX2cxX3xXexXdxX30xXbxX3xX5xX34xX6xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxXe1xX12xX0xX7xXexX6cxX6dxX18xX6fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2aexX77xX18xX1xX3xX6fxXdxX77xX3xX6cxX1dbcxX3xX1xX5c3xX18xX3xXe1xX6xXdxX3xXexX6cxX28axX3xX4xX117xX6xX3xX3fxX1bxXdxX3xX4baxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX6cxXdxX45exX18xX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xX59xX467xX4xXaxX3xX1xX6cxX10xX164xX9xXaxX47xXe4xX6xX7dxXa3xX59xX15xX18xX6fxXa3xX59xX6xX18xX6fxX47xX59xX6xX18xX1xXa3xX6fxXdxX6xXa3xX6cxX6dxXa3xX1xX6dxX18xXa3xXe1xX6xXdxXa3xXexX6cxX6dxXa3xX4xX15xX6xXa3xX1xX6dxXdxXa3xX24xX1xX15xX7dxX10xX18xXa3xX1xX6dxX4xXa3xX1xX6xXa3xXexXdxX18xX1xXa3xXexX6cxX6dxX18xX6fxXa3xXbxX1xX6xXexXa3xXexX6cxXdxX10xX18xXa3xX6fxXdxX6xX6dxXa3xX59xX15xX4xX47xX2xX201xX201xX9fxX132xX1f5xX144xX1xXexX1axXaxX12xX2aexX77xX18xX1xX3xX6fxXdxX77xX3xX6cxX1dbcxX3xX1xX5c3xX18xX3xXe1xX6xXdxX3xXexX6cxX28axX3xX4xX117xX6xX3xX3fxX1bxXdxX3xX4baxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX6cxXdxX45exX18xX3xX6fxXdxX77xX6dxX3xX59xX467xX4xX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX6cxX6dxX18xX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX687xX77xX18xX6fxX3xX9exX47xX1f5xX2d4xX3xX59xX2e8xX37axXdxX3xX7xXb3xX3xX4xX1xX117xX3xXexX6cxX551xX3xX4xX117xX6xX3xX11axX11fxX3xXexX1xX2e8xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xX117xX7dxX3xX8c8xX2f2xX3xX2aexX551xX18xX1xX3xX687xX5c3xX18xX2d4xX3xXcxX1xX2e8xX3d5xX18xX6fxX3xXexX6cxXb3xX4xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xX117xX7dxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xX3xXexX70dxX3xX4xX1xX98xX4xX3xX27xX15xX70dxXdxX3xX1xX3cxXbxX3xX59xX15xX7dxX21xXexX3xX2aexX2cexXdxX3xX1xX1bxXdxX3xX3fxX1bxXdxX3xX4baxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xX3xX24xX1xX2c2xX6xX3xX9bxX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX9exX9fxX9exX9fxX3xXa3xX3xX9exX9fxX9exXa1xX144xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxXe1xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bxX18f5xX3xX30cxX15xX6xX18xX6fxX3xXe1xX64xX18xX3xX37xX1bxX18xX6fxX3xX37xX2e8xX2e9xX4xX3xX1xX5c3xX18xX3xX9exX2d4xX9exX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX2d4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xXexX40xXdxXaxX3xX1xX6cxX10xX164xX9xXaxX47xX6fxXdxX6xX6dxXa3xX59xX15xX4xX47xXe1xX15xXa3xX332xX15xX6xX18xX6fxXa3xXe1xX6xX18xXa3xX59xX6dxX18xX6fxXa3xX59xX15xX6dxX4xXa3xX1xX6dxX18xXa3xX9exXa3xX9exXa3xXexX7dxXa3xX59xX6dxX18xX6fxXa3xX24xX1xX15xX7dxX10xX18xXa3xX1xX6dxX4xXa3xX24xX1xX15xX7dxX10xX18xXa3xXexX6xXdxX47xX2xX201xX133xX133xX201xX201xX144xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX6fxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX47xX1axX10xX59xXdxX6xX47xX2xX9exX9fxX47xX18xX10xX1e5xX7xX47xX9exX9fxX9fxX201xX47xX1eexX1edxX59xX1f5xX2xX1f5xXa1xX2xX1f5xX9fxXexXa1xX1eexX9fxX1f5xX132xX5xX9fxX144xX15fxXbxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX14xX18xX3xX1axX1bxXexX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX27xX28xX18xX3xX27xX2cxX3xXexXdxX30xXbxX3xX5xX34xX6xX3xX37xX14xXexX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxXe1xX12xX0xX7xXexX6cxX6dxX18xX6fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9bxX18f5xX3xX30cxX15xX6xX18xX6fxX3xXe1xX64xX18xX3xX37xX1bxX18xX6fxX3xX37xX2e8xX2e9xX4xX3xX1xX5c3xX18xX3xX9exX2d4xX9exX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX2d4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xXexX40xXdxXaxX3xX1xX6cxX10xX164xX9xXaxX47xX6fxXdxX6xX6dxXa3xX59xX15xX4xX47xXe1xX15xXa3xX332xX15xX6xX18xX6fxXa3xXe1xX6xX18xXa3xX59xX6dxX18xX6fxXa3xX59xX15xX6dxX4xXa3xX1xX6dxX18xXa3xX9exXa3xX9exXa3xXexX7dxXa3xX59xX6dxX18xX6fxXa3xX24xX1xX15xX7dxX10xX18xXa3xX1xX6dxX4xXa3xX24xX1xX15xX7dxX10xX18xXa3xXexX6xXdxX47xX2xX201xX133xX133xX201xX201xX144xX1xXexX1axXaxX12xX9bxX18f5xX3xX30cxX15xX6xX18xX6fxX3xXe1xX64xX18xX3xX37xX1bxX18xX6fxX3xX37xX2e8xX2e9xX4xX3xX1xX5c3xX18xX3xX9exX2d4xX9exX3xXexX9eexX3xX37xX565xX18xX6fxX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX2d4xX3xX24xX1xX15xX7dxX30xX18xX3xXexX40xXdxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX6cxX6dxX18xX6fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX2aexX2c2xX3xX5xX40xX3xX4xX6dxX18xX3xX7xXbcxX3xX14xX18xX3xXexX2e8xX2e9xX18xX6fxX3xX37xX2e8xX2e9xX4xX3xX18xX2f2xX15xX3xX6cxX6xX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xX2aexX2cexXdxX3xX1xX1bxXdxX3xX3fxX1bxXdxX3xX4baxX1xX15xX7dxX30xX18xX3xX1xX3cxX4xX3xXa3xX3xX10bxXb3xX15xX3xX314xXdxX77xX6dxX3xX4xX1xX98xX4xX3xX5xX108xX18xX3xXexX1xX98xX3xX9bxX2d4xX3xX18xX1xXdxX21xX1axX3xX24xX25xX3xX9exX9fxX2xX1eexX3xX19acxX3xX9exX9fxX9exX132xX3xX1xX15xX7dxX21xX18xX3xX9bxX18f5xX3xX30cxX15xX6xX18xX6fxX3xX9dxX3fxX40xX3xXcxX43xX18xX1xXa9xX3xX37xX2e8xX2e9xX4xX3xXexX70dxX3xX4xX1xX98xX4xX3xXexX6cxX6dxX18xX6fxX3xX7xX77xX18xX6fxX3xX18xX6xX7dxX3xX9dxX9exX1edxX47xX9exXa9xX144xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxXe1xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX15xX5xX12xX0xX59xXdxXe1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6cxXaxX12xX0xX47xX59xXdxXe1xX12xX0xX47xX59xXdxXe1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef5fxX15xXexX1xX6dxX6cxXaxX12xXcxX6cxX108xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX11axX551xX18xX1xX0xX47xXbxX12
Trần Thanh Bình